Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007"

Transkript

1 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF

2 Problemstilling Vår problemstilling: Hva er motstand, hvorfor oppstår motstand, hvordan kan den håndteres, og hva er ledelsens rolle? 2

3 Hva er motstand? Vår definisjon: Krefter som forhaler, stopper eller vanskeliggjør gjennomføring av endringsprosesser og målsettinger vi ønsker å gjennomføre. 3

4 Motstand i organisasjoner Tradisjonelt oppfattet som uønsket og udelt negativt manglende vilje og evne til endring hos ansatte et fenomen som hindrer ledelsens legitime styring av organisasjonen 4

5 Litteraturgjennomgang (1 av 2) Motstand i ulike sammenhenger Psykoanalytisk teori en ubevisst kraft som motsetter seg endring Gruppedynamisk teori konstruktivt arbeidsfelleskap (bevisst) vs dysfunksjonalitet og sabotasje (ubevisst) Politisk oftest verdiladet konfliktbegrep bevisst aktiv handling 5

6 Litteraturgjennomgang (2 av 2) Motstand i organisasjoner Hennestad og Revang (2006) Motstand er energi Organisatoriske krefter drivkrefter (+) vs motkrefter (-) Jacobsen (1998) Motstand er for det meste basert på rasjonelle avveininger kan være en forutsetning for å lykkes Tronsmo (1998) Motstand er en sannhet Like riktig å si at mennesker er tilhengere som motstandere av endring Ulike behov; stabilitet vs ufordringer sidene forsterker hverandre Merron (1993) Motstand er naturlig og uunngåelig fordi det implisitt kritiserer det bestående. Tradisjonell tenkning skaper økt konfliktnivå 6

7 Motstandens manifestasjon Åpen eller skjult Rasjonell eller irrasjonell Bevisst eller ubevisst Tilstandene kan opptre enkeltvis, vekselvis, i kombinasjon med hverandre og overlappe eller avløse hverandre. 7

8 Årsaker til motstand (1 av 2) Organisatoriske årsaker Kulturer og subkulturer Makt og innflytelse Uformelle organisasjoner Organisasjonsstruktur 8

9 Årsaker til motstand (2 av 2) Individuelle årsaker Makt og ulike interesser Angst for det ukjente Kompetanse; vridende, manglende Verdier, normer, prioriteringer og virkelighetsoppfatninger Behov for stabilitet og forutsigbarhet Mangel på tillit og lojalitet Defensive forsvarsrutiner 9

10 Drøfting Vi tar utgangspunkt i fire hovedoverskrifter for vår drøfting: Motstand som energi Ledelsens regi Motstandens mange ansikter Motstand i organisasjoner en kinesisk eske? 10

11 Motstand som energi Motstand er et uttrykk for og forutsetter energi I slik tenkning er ikke motstand problemfokusert energi er et potensiale, noe levende, engasjement, meninger og behov for å bli ivaretatt Ledere må lære å utnytte energien til et konstruktivt bidrag i stedet for å bruke krefter på å overvinne motstanden. Ledere må skaffe oversikten over de hemmende og status quo kreftene de drivende kreftene (som bør overstige de konsolideringskreftene for at en endring skal være mulig.) 11

12 Ledelsens regi Det tilligger ledelsen å håndtere motstand mot endring, både på individ og organisasjonsnivå Ledelsen kan i dens håndtering forårsake motstand eller påvirke omfang, styrke og form. 12

13 Ledelsens regi innebærer en visjon god planlegging kjennskap til organisasjonen forutse, erkjenne og identifisere motstand akseptere og legitimere konstruktiv motstand strukturere endringsprosessen mht: kommunikasjon involvering og arenaer allianser timing gjennomføring, konsekvent og forutsigbar 13

14 Motstandens mange ansikter Nødvendig å kjenne motstandens mange ansikter. Skjult/åpen, ubevisst/bevisst, irrasjonell/rasjonell Motstand seiler ofte under falskt flagg. Ledelsens håndtering må tilpasses motstandens form og uttrykk. underliggende og følelsesmessig motstand er ofte skjult, dels ubevisst og/eller irrasjonell en god strategi kan være å gjøre det skjulte åpent og det ubevisste bevisst. 14

15 Motstand i organisasjoner en kinesisk eske? Motstand kan opptre på alle organisasjonsnivå vertikalt og horisontalt på individ og gruppenivå Motstand er vanskelig å identifisere og påvirke i komplekse og hierarkiske organisasjoner Budskap og påvirkningskraft fortynnes desto flere ledd kommunikasjonen skal gjennom vertikalt. Dobbelhierarkisk struktur gir ekstra utfordringer 15

16 Konklusjon (1 av 3) Vi har ikke funnet en mal for en endringsprosess som forhindrer motstand å oppstå og det er heller ikke hensiktsmessig eller nødvendig 16

17 Konklusjon (2 av 3) Motstand er et naturlig fenomen i alle organisasjoner. Vi kan faktisk gjøre noe. Ledelsens håndtering kan forårsake motstand eller påvirke dens omfang, styrke og form. Det er enklere å håndtere åpen, bevisst og rasjonell motstand enn skjult, ubevisst og irrasjonell motstand. Motstand kan være en nyttig kvalitetssjekk for at ledelsens fremtidsbilde faktisk er bedre enn status quo. Motstand stiller krav til ledere om en tydelig visjon. 17

18 Konklusjon (3 av 3) Økt innsikt og kompetanse gir større mulighet for mestring og gjør oss mer romslige i møte med motstand. Det er enklere å håndtere motstanden når den fremkommer tidlig og vi er åpen for den En samstemt ledergruppe er en forutsetning for en god håndtering av motstand. Vi er rollemodeller og må ikke undervurdere den effekt en lederposisjon ubevisst gir oss i organisasjonen og hvilken påvirkningskraft våre uttalelser har. Kommunikasjons betydning kan ikke overvurderes 18

19 Vår modell Prosjekt/endring som ønskes gjennomført MOTSTAND -åpenlys -bevisst - rasjonell -skjult -ubevisst - irrasjonell Konstruktiv diskusjon rundt motforestillinger og alternativer Årsaker til motstand - makt og ulike interesser - angst for det ukjente - behov for stabilitet og forutsigbarhet - organisasjonsstruktur - organisasjonskultur - mangel på tillit og lojalitet - defensive forsvarsrutiner - uengihet om prioriteringer - mm Mangelfull forståelse og handtering av motstand Vellykket implementerings -prosess. Målsetting nådd med minst mulig omkostninger for organisasjon og ansatte. Håndtering av motstand - forutse og erkjenne - identifisere og analysere - visjon og strategi - planlegge, delmål - kommunikasjon - allianser, involvere og samhandle - kultur - legitimitet - forutsigbar og konsekvent Prosjekt/ endring gjennomført Store omkostninger Prosjekt ikke gjennomført 19

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

FORORD... 2 1. Introduksjon... 3 1.1 Problemstilling... 3 2. Endring og motstand en historie fra en leders hverdag... 4 3. Teori... 6 3.

FORORD... 2 1. Introduksjon... 3 1.1 Problemstilling... 3 2. Endring og motstand en historie fra en leders hverdag... 4 3. Teori... 6 3. FORORD... 2 1. Introduksjon... 3 1.1 Problemstilling... 3 2. Endring og motstand en historie fra en leders hverdag... 4 3. Teori... 6 3.1 Kunnskapsarbeideren... 6 3.1.1 Endring i kunnskapsbedrifter...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk Endringsledelse med/mot sterke fagfolk En leders balansegang mellom det mulige og umuliges kunst Åf å ll i d å Fordypningsoppgave Nasjonalt topplederprogram, mars 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Fjernledelse i sykehus En oppgave om hvordan ledelse over distanse utfordrer, og hvilke virkemiddel som er nødvendige for å sikre god ledelse over

Fjernledelse i sykehus En oppgave om hvordan ledelse over distanse utfordrer, og hvilke virkemiddel som er nødvendige for å sikre god ledelse over Fjernledelse i sykehus En oppgave om hvordan ledelse over distanse utfordrer, og hvilke virkemiddel som er nødvendige for å sikre god ledelse over distanse Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Organisasjonskultur, endring og sensemaking

Organisasjonskultur, endring og sensemaking HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Organisasjonskultur, endring og sensemaking En komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise. Arne Mortensen Masteroppgave i bedriftsledelse

Detaljer

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet Charlotte Kiland Stipendiat Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Forandring, fryd, frykt og forventning

Forandring, fryd, frykt og forventning Forandring, fryd, frykt og forventning Pigger på av Meta Norheim Fordypningsoppgave Nasjonalt topplederprogram, november 2006 Randi Brendberg Per Gulbrandsen Runar Nygård Halfrid Waage 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag

Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2015 Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag - En studie av proaktive regnskapsbyråer Av Øystein Tvedt og Birgitte Skarmyr Veiledere: Vidar Schei og Therese

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy.

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy. Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy Tor Erik Befring Ian V. Dahl Nasjonalt topplederprogram 2009 Kull 7,

Detaljer