DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE"

Transkript

1 Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, :04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN Hva vil vi, og hvor vil vi? Psykologi og atferdsfag Psykologi som studiet av det mentale liv Psykologi som studiet av atferd Tre grunnperspektiver i utviklingen av psykologi i arbeidslivet Det økonomiske perspektiv Menneskelig-relasjonsbevegelsen Den kognitive «revolusjonen» Tolkning som psykologisk kjernefenomen Nye trender i utviklingen av organisasjonspsykologi Psykologiens praktiske adresser på organisasjonsarenaen Hvordan skaffer vi oss systematisk vitenskapelig kunnskap om psykologi og atferd i organisasjonslivet? Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft Eksperimentell metode Samvariasjons- og kartleggingsmetoder (survey) Generelle krav til samvariasjons-og kartleggingsmetoder: reliabilitet og validitet Korrelasjonskoeffisienten: et mål på sammenhengen mellom variabler Kvalitative metoder Valg av forskningsoppsett Veien fremover i boken

2 Psykologi bred to spalter.book Page 6 Monday, July 7, :04 PM DEL II DYNAMISKE PROSESSER Kapittel 2 MOTIVASJON Hva mener vi med begrepene motivasjon og motivert atferd? Fire typer motivasjonsteorier Behovsteorier Kognitiv motivasjonsteori Ytre eller indre motivasjon? Kognitiv evalueringsteori Sosiale motivasjonsteorier Jobbkarakteristikamodeller Integrasjon av teoriene: En modell for motivasjon og ytelse i arbeidslivet Konklusjon Kapittel 3 EMOSJONER Hva er emosjoner og hvordan påvirker de oss? Kjerneaffekter atomene i følelseslivet vårt Emosjoner i arbeidslivet Negative emosjoner i organisasjoner Negative emosjoner og stress Hva er stress? Stressmodeller Hva kan motvirke stress? Konflikter Hovedårsaker til konflikter Konfliktnivåer Negative og positive virkninger av konflikter Konfliktstadier Konflikthåndtering Emosjonell intelligens i organisasjonslivet Kapittel 4 PERSONLIGHET Individet på organisasjonsarenaen Definisjon av begrepet personlighet Hovedproblemstillinger i personlighetspsykologien Teorier om personlighet Hva betyr enkeltindividets personlighet i arbeidslivet? Hva vi vet om personlighetstrekk i arbeidslivet: en oppsummering Personlighet, yrkesvalg og karriere Bruk av tester i jobbsammenheng

3 Psykologi bred to spalter.book Page 7 Monday, July 7, :04 PM DEL III KOGNITIVE PROSESSER Kapittel 5 PERSEPSJON Ser vi virkeligheten slik «den er»? Hva er persepsjon? Personpersepsjon Attribusjon av årsaker til handlinger Persepsjon av strategiske stimuli Kapittel 6 BESLUTNINGER OG KREATIVITET Organisasjonen som problemløsningssamfunn Typer av tenkning Rasjonell tenkning og ideelle beslutninger Den ideelle beslutning finnes den? Klassisk beslutningsteori Deskriptiv beslutningsteori Begrenset rasjonalitet, heuristisk-intuitiv tenkning og beslutninger Problemredigering Strategier og fordreininger i bedømmelser av sannsynlighet og usikkerhet Overkonfidens Kreativ-innovativ tenkning i arbeidslivet Individ og organisasjon i samspill om kreativ problemløsning Problemløsningsteknikker Kapittel 7 LÆRING Betydningen av læring i arbeidslivet Former for læring Hva mener vi med læring? Kredittkorteksperimentet Læringsmekanismer i klassisk betinging Operant betinging Kognitiv læring i organisasjoner En kognitiv modell for læring Veien fra erfaring til læring Sosial-kognitiv læring Organisasjonslæring Lærende organisasjoner og den adaptive læringssyklusen Kunnskapsledelse (knowledge management) Organisasjonslæring og kunnskapsledelse bare en dans på roser?

4 Psykologi bred to spalter.book Page 8 Monday, July 7, :04 PM DEL IV SOSIALE PROSESSER Kapittel 8 HOLDNINGER OG JOBBTILFREDSHET Hva menes med holdninger? Holdningers kjemi Hvor godt er samsvaret mellom holdning og handling? Holdningers funksjon Dannelse og utvikling av holdninger Endring av holdninger Måling av holdninger Jobbtilfredshet: en holdning Teoretiske perspektiver på jobbtilfredshet Sammenfatning av faktorer som påvirker jobbtilfredshet og jobbutilfredshet. 221 Er det sammenheng mellom jobbtilfredshet og jobbproduktivitet? Forpliktende organisasjonsengasjement som holdning Kapittel 9 GRUPPEPSYKOLOGI Hva er en sosial gruppe? Typer av grupper Gruppens grunnleggende funksjoner Åpen systemmodell for gruppers struktur og funksjon Gruppestruktur Gruppeprosesser og gruppedynamikk Uttaksvariabler Grupper og team Problemløsning og beslutninger i grupper og team Konklusjon Kapittel 10 VERDIER, ORGANISASJONSKULTUR OG ETIKK Organisasjonens «personlighet» Verdier i organisasjonslivet Verdier som individualpsykologisk størrelse Verdier som kollektiv størrelse: organisasjonskultur Bakgrunnen for begrepet organisasjonskultur Endring av organisasjonskulturer Lederens spesielle rolle i organisasjonskulturen

5 Psykologi bred to spalter.book Page 9 Monday, July 7, :04 PM DEL V STYRINGS- OG KOORDINERINGSPROSESSER Kapittel 11 KOMMUNIKASJON Hvorfor er kommunikasjon viktig? Hva menes med kommunikasjon? Det skrevne og det muntlige ord Kommunikasjonens funksjoner i organisasjoner Kontroll gjennom påvirkning Motivasjon Samspill Tilbakemelding Kommunikasjonsretninger som ledd i ulike funksjoner Formell og uformell kommunikasjon i organisasjoner Kommunikasjonsnettverk i organisasjoner Grunnleggende kommunikasjonsmønstre Barrierer i kommunikasjon Teknikker for å forbedre kommunikasjon Kapittel 12 LEDELSE OG SAMSPILL Kontorsjefen som havarerte Hva mener vi med ledelse? Formell og uformell ledelse Hvilke roller har lederen? Teorier om ledelse En klassifikasjonsmodell Er ledelse generell eller situasjonsavhengig? Personlige egenskaper eller handlinger og ferdigheter? Trekkteorier Noen kritiske kommentarer Atferdsteorier om ledelse Samspillsteorier Teorien om leder medarbeiderutveksling (LMX) Hvor står LMX-teorien? Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse Er ledelse alltid nødvendig? Skisse til en ny ledelsesmodell Går kabalen opp? Kapittel 13 FRA MELLOMLEDELSE TIL TOPPLEDELSE Den populære oppfatningen av lederens funksjon Ledelse og attribusjon Direkte og indirekte effekter av lederaktiviteter

6 Psykologi bred to spalter.book Page 10 Monday, July 7, :04 PM Modeller for ledereffekter Ledelse organisasjon eller miljø? Empiriske studier Ny giv i ledelsesforskningen Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse et nytt skritt i utviklingen av ledelsesteorier Ledelse som forvaltning av mening Toppledelse og gruppetenkning Mangfoldighet og konflikt som virkemidler i toppledergrupper Kvinner og toppledelse Sjefer kvinner best? Superledelse: å lede andre til å lede seg selv Epilog: Ledelse og tillit LITTERATURHENVISNINGER ORDLISTE STIKKORDREGISTER

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Utviklende lederskap

Utviklende lederskap Utviklende lederskap Læres på Krigsskolen, men mener soldatene at det utøves? Thorjus Solheim Bacheloroppgave i ledelse, landmakt og militære studier Krigsskolen Høst 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar

Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar Bedriftsledelse Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar Lin Olderøien Elvegård, Espen Gressetvold og Inger Johanne Pettersen (red.) Bedriftsledelse Ulike perspektiver

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Prosjektoppgave Ledelse i krig og fred Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Emnekode: LPD Ledelse- og personalarbeid 10H-12V Prosjektoppgave

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Bacheloroppgave i markedsføring

Bacheloroppgave i markedsføring Bacheloroppgave i markedsføring 980142 980092 980175 Bacheloroppgave i markedsføring BCR 3100 05.06.2013 Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796)

Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796) Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796) Sammendrag fra de første kapitlene i boken: Kognitiv psykologi / Tore Helstrup og Geir Kaufmann. Det første som kom fram

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer