Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?"

Transkript

1 Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Strategisk samarbeid mellom Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Sikkerhet og pålitelighet, SINTEF Teknologi og samfunn 2 1

2 Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Agenda Grunnleggende kunnskapssyn Noen bruksområder Fra risikostyring til risikohåndtering Er det fruktbart med flere ståsteder? Hvorfor trenger man flere ståsteder? Hva betyr dette for praktisk sikkerhetsarbeid? Ikke et forsøk på å gi noe fasitsvar, men bidra til refleksjon og diskusjon 3 Grunnleggende kunnskapssyn (Lupton, 1999; Hovden, 2003) Positivist og realist Risiko er objektive farer og trusler som eksisterer og kan estimeres uavhengig av sosiale og kulturelle prosesser Måling, statistikk, normativ beslutningsteori Kontrolleres med rasjonelle og (natur)vitenskapelige prinsipper Konstruktivist Ingenting er risiko i seg selv det vi forstår som risiko er et produkt av historiske, sosiale og politiske betingete måter å se på. Ulike perspektiv på - og oppfattelser av risiko forklares med utgangspunkt i kulturelle og sosial kontekster Risikoperspektiv og oppfattelser konstrueres i interaksjon med andre mennesker Mellomposisioner Mellom realist og konstruktivist. Risiko er en objektiv farekilde eller trussel men som nødvendigvis må formidles gjennom sosiale og kulturelle prosesser. Risiko kan aldri bli forstått isolert fra disse prosessene. 4 2

3 Noen bruksområder som kan forklare ulike ståsteder WYLFIWYF What You Look For Is What You Find 5 Hva er risiko? Svaret avhenger av formål/bruksområde Hva er variasjonsområdet for de ulike bruksområdene? 6 3

4 Hva er risiko? Analyse/modellering: Kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse (NS5814, 2008) Usikkerhet om hva som blir konsekvensen eller utfallene av en gitt aktivitet (Aven et al., 2004) Ni kriterier for evaluering av risiko (Klinke and Renn, 2002) Sannsynlighet, konsekvens, usikkerhet, geografisk nærhet, vedvarende skade, reversibilitet, forsinkelse, likhet mellom nyttehaver og risikobærer, sosial mobilisering Økonomisk tenkning ta en risiko Den som intet våger intet vinner På individuelt nivå (risk perception) Kontroll, frivillighet, kjent, ny, redsel, frykt, etc. (Slovic, 2000) 7 Risikostyring Måling, statistikk, modellering Normativ beslutningsteori Kontrolleres med rasjonelle og (natur)vitenskapelige prinsipper Krever at systemer opererer innenfor grenser hvor systemet er lineært, stabilt og kjent Kommer langt med risikostyring, men ikke langt nok Mange sider ved risikohåndtering som risikostyring ikke tar inn over seg Risikostyring har et logisk-rasjonelt syn på systemer, tar ikke høyde for kulturelle, politiske og sosiale ved et system. F.eks. beslutninger Kulturell Politisk Sosial Strukturell Rasjonell 8 4

5 Komplekse, dynamiske systemer Exceptional risk Normal Accident Theory (Perrow, 1984) Tette koblinger Komplekse interaksjoner Føre-var strategier 9 Intractable systems (ugjennomskuelige) Tractable (Hollnagel et al., 2006) Prinsippene for funksjonen må være kjent En systembeskrivelse kan ikke inneholde for mange detaljer Systembeskrivelsen kan derfor gjøres relativt raskt Systemet kan ikke endre seg mens beskrivelsen gjøres Systemisk risiko (Hollnagel et al., 2006) Ikke-lineære (emergente) resultat Tette koblinger, sammenfall Resonans 10 5

6 Andre tilnærminger som kan supplere den risikoanalytiske tilnærmingen på en konstruktiv måte Systemegenskap Enkelt, lineært Kompleks Intractable, variablitet, the unexpected Tvetydighet Tilnærming Risikostyring Normal Accident Theory HRO, Resillience Engineering Demokrati, medvirkning, diskurs, kommunikasjon Generelt: Samfunnsvitenskaplig kunnskap og innsikt om hvordan systemer oppfører seg. Kunnskap om menneske naturen, organisasjoner, kommunikasjon, reel beslutningstaking, meningsskaping. Risikoanalysen må inn i en større kontekst om den skal være anvendelig i praksis! (tabell basert på Klinke og Renn, 2002)

7 Friksjon mellom formelle og uformelle Success Work as Imagined Management Work as Done Failure Blunt-end Sharp-end 13 Involvering Samfunnsvitenskapens problemløser Mulig løsning på Blunt-end vs sharp-end Formell vs uformelle systemer Shouldering risk Eksperter vs lekfolk Bruk av lokal kunnskap Identifisere Løse Implementere Motivasjon, eierskap og aksept Påvirke egne arbeidsbetingelser Forbedre risikostyring 14 7

8 Variabilitet skaper både suksess og feil (Hollnagel et al., 2006) Suksess tilhører individer, grupper og organisasjoner som kjenner igjen, tilpasser seg til og absorberer variasjoner, endringer, forstyrrelser, avbrytelser og overraskelser utenfor det som systemet er designet for å tåle (Rasmussen, 1997) Sikkerhet = frihet fra uakseptabel risiko (Hollnagel et al., 2006) Hvorfor alltid fokusere på feil? Feildata: feil suksesser 15 Oppsummering: noen ulike ståsteder Vitenskapssyn Positivist konstruktivist Ingeniør - samfunsviter Risikobegrepet i ulike bruksområder Risikostyring risikohåndtering Enkelt, lineært risikostyring Kompleks Normal Accident Theory unexpected, intractable HRO, Resilience Engineering Blunt-end sharp-end Struktur - kultur Feil - suksess 16 8

9 Er det fruktbart med flere ståsteder? Hva betyr dette for praktisk sikkerhetsarbeid? Den som alltid har hodet over vann ser aldri mer enn toppen av isfjellet Ett ståsted - kan bli både sårbar og hjelpesløs Flere ståsteder i samspill forebygger: Fordommer, ubegrunnede forenklinger, forhastede beslutninger, konflikter Berikende å se samme problem med forskjellige briller Problemidentifisering Å finne årsaker Problemløsning og implementering WYLFIWYF What You Look For Is What You Find WYFIWYF WhatYouFindIs WhatYouFix 17 9

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.)

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Bekjempelse FOREBYGGING av terrorisme og annen kriminalitet AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET Del I: Strategier for forebygging av terrorisme av Tore Bjørgo Del

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R MAGMA 0215 FAGARTIKLER 47 «HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R ledelses- og medarbeiderutvikling som skaper resultater THERESE S. KINAL er spesialist i grensesnittet mellom strategi,

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Av Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar og

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : LU for bærekraftig utvikling- Oscarsborg 26.11.2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Mål for prosjektet t Elevene

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer