Risiko og sårbarhetsanalyser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyser"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO Nasjonal miljøfaggruppe Miljørådgiver Birte Helland

2 Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor risikoanalyse skal brukes Skjemaer til gjennomføring av risikovurderinger Praktiske eksempler og resultat fra egen virksomhet

3 Krav til bruk av risikoanalyser Helselovgivningen og HMS- lovgivningen krever det (inklusivt Internkontrollforskriften) ISO krever det Ulike tilsynsmyndigheter krever det HOD har i oppdragsdokumentet pålagt Helse Vest å innføre risikostyring Helse Vest har gjennom styringsdokumentet pålagt helseforetakene å gjennomføre risikovurderinger Helse Vest utarbeidet «Retningslinjer for risikostyring» i 2008

4 Hva er risiko? I NS (Norsk standard) 5814 Krav til risikoanalyser er risiko definert på følgende måte:»uttrykk for den fare som uønskete hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensen av de uønskete hendelsene. Risiko handler om fremtiden Risiko er avhengig av hvem som vurderer og hva som vurderes Definisjon risiko: Risiko er en kombinasjon av usikkerhet og konsekvens/utfall av en gitt aktivitet (Aven 2007) eller : En kombinasjon av sannsynlighet for at skade oppstår og alvorlighetsgraden av denne skaden. Risiko kan forstås som forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av mål negativt (ROS overordnet prosedyre SUS). Dvs. risiko er forbundet med situasjoner eller hendelser som kan medføre uheldige konsekvenser. Definisjon: Risiko omhandler konsekvenser av framtidige aktiviteter og tilhørende usikkerhet (Abrahamsen)

5 Risikoanalyser gjennomføres i ulike faser: idefase, planleggingsfase, konstruksjonsfase, driftsfase og avviklingsfase for å:.gi underlag for beslutninger.dokumentere forsvarlig drift.konkludere om ulike løsninger møter gitte krav (Aven).

6 Risikoanalyse er et godt hjelpemiddel til å etablere et risikobilde.å sammenligne ulike alternativer og løsninger med hensyn til risiko.å identifisere forhold (aktiviteter, systemer, komponenter etc.) som har stor betydning i forhold til risiko.å frem hvilke ulike effekt tiltak har på risikoen (Sommer).og analysene brukes som beslutningsgrunnlag for å kunne si noe om framtidig usikre hendelser, «slik at ulykker, skader og tap kan unngås og ressurser kan prioriteres på best mulig måte». Tap og framtidig skader er vanskelig å måle og preges derfor av stor grad av usikkerhet (Aven)

7 Risikostyring (Risk management) «Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. Risikostyring handler om å balansere konflikten mellom å utforske muligheter på den ene siden, og å unngå tap, ulykker, katastrofer på den andre siden»(aven 2007). Risikostyring er opptatt av alle aktiviteter, forhold og hendelser som kan påvirke virksomheten og dens evne til å nå sine mål og visjoner. I mange virksomheter blir risikostyringen inndelt i tre hovedkategorier som strategisk risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko.

8 Strategisk risikostyring En delprosess i mål og resultatstyring Gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte for fastsettelse av strategi og tiltak for å nå mål. For å identifisere potensielle forhold eller hendelser som kan påvirke sykehuset negativt. For at risiko skal bli håndtert Sikre stor grad av måloppnåelse i sykehuset

9 Risikoakseptkriterium Kriterium basert på forskrifter, standarder, erfaringer og / eller teoretisk kunnskap legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet (Johnsen). Risikoakseptkriterier benyttes for å uttrykke et akseptabelt eller uakseptabelt risikonivå. Akseptkriteriene er knyttet til risiko for tap av / skade på personell, miljø og økonomiske verdier.

10 Beslutninger under usikkerhet Risikostyring innebærer beslutningstaking i situasjoner med høy risiko og store usikkerheter, og slik beslutningstaking er utfordrende, da det er vanskelig å forutsi (predikere) konsekvensene(utfallet) av beslutningene. Under beslutningsprosessen stilles spørsmål som : Hva er problemstillingen og alternativer. Hva er rammebetingelsene, hvem berøres av beslutningene og hvem skal ta beslutningen? Hvordan vektlegges de ulike goder og ulemper og hvordan utrykkes og kartlegges godheten av de ulike alternativer? Det er leders oppgave å ta beslutning under usikkerhet (AVEN)

11 Sårbarhet (robusthet) Sårbarhet (robusthet) er manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap (Johnsen). Et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for påkjenninger (Aven).

12 Risikoanalyseringsprosessen 1. Risikoplanlegging 2. Risikovurdering (Risikoanalyse og risikoevaluering) 3. Risikohåndtering

13 Identifikasjon av mulige initierende hendelser (Sommer) Den viktigste delen av risikoanalysen! Hvis en farekilde eller en uønsket hendelse ikke blir avdekket, blir den heller ikke tatt med i analysen. Det du ikke har identifisert, kan du heller ikke håndtere

14

15

16

17 Eksempel på grovanalyse (UIS) N r Uønsket hendelse Frekvens Konsekvens Risiko Mulige tiltak 1 Utslipp av ulike medikamenter til grunnvann 2 Utforkjøring med vogntog med «farlig gods» Meget sannsynlig Sannsynlig 3 Rystelse /jordskjelv Svært lite sannsynlig 4 5 Stor konsekvens Stor konsekvens Stor konsekvens Høy (rød) Middels (gul) Lav (grønn) Måle utslipp Nye rutiner for medikamenthåndtering Beredskap for håndtering av utslipp av farlig godskontakt med Westco Ingen tiltak nødvendig

18

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Risikostyring i kraftbransjen

Risikostyring i kraftbransjen Risikostyring i kraftbransjen 14.10.2010 Managing the future today Tema Hva er risikostyring? Helhetlig risikostyring i kraftbransjen Risiko og Sårbarhetsanalyse Hva er risikostyring? NVE krav? Akseptkriterier?

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer