Medlemmer: Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer: Oslo, 7.3.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Veronika Weiser, Eskild Abelseth Vara: Svein Bjørkøy, Are Sandbakken, Grete Pedersen, Rita Strand Frisk, Inger-Lise Ulsrud, Jorunn Marie Bratlie, Steinar Ofsdal, Victoria Cecilie Jakhelln, Stian Andreas Andersen Studieutvalget Møtedato Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Bjørg J. Bjøntegaard viserektor Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold SU 9/14 Godkjenning av protokoll fra møte SU 10/14 Intern evaluering av studieprogram - forslag til rulleringsplan SU 11/14 Søknad om studiepermisjon SU 12/14 Valgemner : Forslag til utlysning og igangsetting SU 13/14 Oppnevning av interne sensorer 2014 SU 14/14 Søknad om utvidet spilletid på eksamen SU 15/14 Endring av vurderingsordning for Satslære 1 (MPSATS10) SU 16/14 Forslag om innføring av ekstern sensor for Instrument 2 (DIHO20) SU 17/14 Norm for elevtall og instrumentfordeling på Talentutviklingsprogrammet (TUP) SU 18/14 Opprettelse av utvalg for Talentutviklingsprogrammet (TUP) Orienteringssaker U.off.

3 SU9/14Godkjenningavprotokollframøte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /953 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 10/ Intern evaluering av studieprogram - forslag til rulleringsplan Intern evaluering av studieprogram inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem (pkt. 2.4.), og gjennomføres som en rulleringsordning der alle studieprogram skal være gjenstand for evaluering i løpet av en syklus på tre år. Rulleringsplanen for vil bli fullført i løpet av dette året, og det må vedtas ny rulleringsplan for Tidligere rulleringsplaner har ikke inkludert programmene på doktorgradsnivå. Disse er nå tatt med i rulleringsplanen. I tillegg er nye studieprogram, som har kommet til etter at den forrige rulleringsplanen ble utviklet, tatt med. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av rulleringsplanen for Studieporteføljen vil heller ikke i perioden være statisk. Det må derfor forventes at planen må justeres underveis ved at for eksempel nye nyopprettete program innlemmes, enkelte program evalueres hyppigere etc. Forslaget var ute på høring i doktorgradsutvalget, programutvalgene og studentutvalget i januar/februar Ingen utvalg har foreslått endringer i rulleringsplanen. Forslag til vedtak: Studieutvalget slutter seg til vedlagte rulleringsplan for intern evaluering av studieprogram Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til rulleringsplan Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tone Jordhus NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

5 Forslag til rulleringsplan - Intern evaluering av studieprogram PROGRAMUTVALG STUDIEPROGRAM EVALUERT I NESTE GANG PUUM Diplomstudiet i utøving Mastergradsstudiet i utøving Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - klassisk PUUK Kandidatstudiet i utøving - klassisk avdeling opera 2016 Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå - klassisk PUDI Mastergradsstudiet i dirigering Kandidatstudiet i dirigering Videreutdanning ensembleledelse I/II PUJF Kandidatstudiet i utøving - jazz Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk Det frie kandidatstudiet PUKM Kandidatstudiet i kirkemusikk Årsstudium i kirkemusikk I/II Mastergradsstudiet i kirkemusikk 2008 (0%) 2011 (0%) PUKP Mastergradsstudiet i komposisjon Kandidatstudiet i komposisjon Videreutdanning i komposisjon Videreutdanning i anvendt musikkteori Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Live Electronics PUMP Videreutdanning i administrasjon og ledelse Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

6 Forslag til rulleringsplan - Intern evaluering av studieprogram Minoritetskulturer i musikkundervisning (0%) Kultur, kritikk og kommunikasjon 2015 PUMT Mastergradsstudiet i musikkterapi Årsstudiet i musikk og helse DRU Ph.D.-program i musikkpedagogikk og musikkterapi Ph.D.-program i oppføringspraksis KUST Stipendprogrammet 2011 Gjennomføres eksternt

7 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /217 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 12/ Valgemner : Forslag til utlysning og igangsetting 14. november 2013 fikk fagseksjonene ved NMH invitasjon til å foreslå valgemner for studieåret , med svarfrist 10.februar Det kom inn i alt 108 forslag. Dette forslaget er for stort i forhold til behovet, og den samlede kostnaden for forslagene er også over budsjett. I samråd med fagseksjonslederne har vi derfor gjort en prioritering av hvilke emner som foreslås lyst ut. Vedlagt er en liste med forslag over valgemner med kommentarer om de foreslås utlyst eller ikke. Emner som foreslås ikke utlyst er markert med grå bakgrunn, nye foreslåtte emner er markert med fet skrift. Forslaget fra fagseksjonene inkluderer 15 nye emner, samt gjeninnføring av 2 tidligere emner (SASA20 og GEDID20). Av disse 17 emnene blir 2 foreslått ikke utlyst av studieadministrasjonen (Moderne spilleteknikker og moderne repertoar for piano og Kontrapunkt II). Levende Musikere er nytt valgemne, vedtatt av SU Emnebeskrivelse ligger vedlagt. I tilegg vil NORSK21/22 som er et norskkurs for utenlandske studenter også implementeres som valgemne. Forslaget som nå foreligger til SU dekker behovet for valgemner for , inkludert 15-poengsemner til de som er pålagt å velge dem. Tilbudet til masterstudenter er bedret med en økning fra 7 til 9 emner forbeholdt dem. I tillegg er tilbudet bedret for studenter innen improvisert musikk/jazz/folkemusikk med flere nye emner. Flere emner tilpasset denne studentgruppen har også blitt utvidet i dette forslaget. Utlysningen til valgemnene vil foregå i uke 14, og påmeldingsfrist vil være 30.april. Restetorget foregår i uke 35. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Beatrix van Doorn NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

8 Om emnebeskrivelsene: Emnebeskrivelser for obligatoriske emner og videreutdanninger som også fungerer som valgemner er ikke tatt med her, siden SU godkjenner disse i andre sammenhenger/saker. Emnene dette gjelder er: PPU, VUKM1, VUKM2, KORLED50, ORGIMP51, SANG50, BRUKLA51, ADMLED50, ANVTEO20 (med MUSTEO20 og GEHØR51), ENSLED21, ENSLED22, KOMP50, VUMUSTEK, FORFOR70, MALED71, ROMANSE, SATS10, SATS11, DIG10, MUSTEK24, STEFYS10, KAKOR, OPORK20/25, JAZZENS20, KAKOR I noen emner har det blitt gjort større endringer. Dette er: - JZSLAGENS20/21 Jazzslagverkensemble. Emnet har doblet studiepoeng og undervisningstimer - JAENS Jazzensemble. Emnet har blitt utvidet med tre prosjekter (ett storbandprosjekt, samt to mindre ensembler) - PROPO Profesjonell Portofolio. Emnet har blitt utvidet med en gruppe også på våren. Bergen filharmoniske orkester (BFO) er nå inne i valgemnet KORK - ensemblepraksis i kringkastningsorkesteret. For ryddighetens skyld foreslår vi at BFO får en egen emnebeskrivelse og emnekode. Ellers har det blitt gjort noen få, mindre tekstjusteringer i noen emnebeskrivelser. Kostnad Ca 230 studenter skal ha valgemner i Studentene vil produsere ca 5200 sp ved utgangen av studieåret. Den samlede kostnaden for prosjektet er ca.6,5 årsverk, som er tilsvarende studieåret Samarbeid med IMV Studenter ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo kan søke om valgemner ved NMH. Emnene som er åpen for denne studentgruppen er markert med en stjerne i emnebeskrivelsen. Studentene får status som enkeltemnestudenter ved NMH, og prioriteres etter ordinære NMH-studenter ved stor pågang. 2

9 Forslag til vedtak: Studieutvalget godkjenner forslaget til utlysning og igangsetting av valgemner for studieåret Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Beatrix van Doorn rådgiver Vedlegg: 1. Forslag om valgemner fra fagseksjonslederne, med kommentarer 2. Kostnadsberegning 3. Emnebeskrivelser 3

10 VEDLEGG 1: FORSLAG VALGEMNER med kommentarer Emnekode Emnenavn Sp Semester Nivå Seksjon Kommentar PROPO20 Profesjonell Portfolio 5 H eller V B/M(prio) Foreslås utlyst FESTPRO20 Festivalproduksjon 5 H+V B/M Foreslås ikke utlyst KONSPRO20 Konsertproduksjon 10 H+V B/M (delt) Matz P Foreslås utlyst UMOJA Umoja 10 H+V B/M Morten H Lyses ikke ut JZSLAGEN20 Jazzslagverkensemble 10 B/M Morten H Foreslås utlyst JAENS Jazzensemble 2 Prosjekter B/M Morten H Foreslås utlyst SASA20 Sanger/Sangskriver 10 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst (gjenninnført) BERBER20 Berber - Cultural work in Morocco 5 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst BAND20 Bandprosjekt (for etablerte band) 5 H+V B Morten H Foreslås utlyst FMHIST20 Norwegian traditional folk music history 5 H+V B/M Morten H Foreslås ikke utlyst. JAZZENS20/21 Jazzvokalensemble I/II 5 H+V B/M Morten H Går uansett IMPRO27 Jazz-improvisasjon 15 H+V B Morten H Foreslås utlyst NORFOLK20 Norsk folkemusikk 15 H+V B Morten H Foreslås utlyst RYTTREN20 Rytmisk trening 5 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst KPINST70 Komposisjon og innstudering for utøvende masterstudenter 5 H+V M Morten H Foreslått utlyst GEHØR26 Gehør - praktisk intonasjon 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst GEHØR51 Gehørtrening 15 H+V B Mats C Går uansett GEHØR24 Gehørtrening - rytme 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst GEDID20 Gehørdidaktikk og praksis 15 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst (gjenninnført) SATS10 Satslære I 5 H+V B Mats C Går uansett SATS11 Satslære II 5 H+V B Mats C Går uansett DIG10 Digital kompetanse for musikere 2,5 H og V Mats C Går uansett MUSTEK21 Prosjektstudio 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK22 Lydstudio 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK24 Ableton Live 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK29 Konsertlyd 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK37 Mix av lyd 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK45 Vokalproduksjon 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK46 Filmmusikk 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst VUMUSTEK Live Electronics: musikkteknologi for utøvere 30 H+V B Mats C Går uansett KOMP26 Komponering,arrangering, instrumentering 15 H+V B Mats C Foreslås utlyst KOMP50 Komposisjon 30 H+V B Mats C Går uansett ANVTEO20 Anvendt musikkteori 30 H+V B Mats C Går uansett KUNSTHI70 Kunsthistorie 5 V M Mats C Foreslås utlyst KONTRA20 Kontrapunkt I 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst Kontrapunkt II 5 V B/M Mats C Foreslås ikke utlyst

11 Komposisjon for større jazzensembler Mats C Foreslås utlyst som valgemne om JZKOMP50 videreutdanningen blir lyst ut LYKU20 Lydkunst 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst Musikknotasjon/edisjon i Finale 10 H+V B/M Mats C Foreslås ikke utlyst MUSTEO20 Musikkteoretisk fordypning 15 H+V B Mats C Går uansett KPKONS Innstudering og konsertpraksis for komponister 2 Prosjekter B Mats C Foreslås utlyst ADMLED50 Administrasjon og ledelse 30 H+V B Kristin Går uansett INSTENS20 Instrumental og ensembleundervisning 15 H+V B Kristin Går uansett INSTUND21 Instrumentalundervisning av elever på ulike nivåer 10 H+V B/M Kristin Går uansett PPU Praktisk-pedagogisk utdanning 60 H+V B Kristin Går uansett AKKREP20 Akkompagnement og repetisjon for pianister 15 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BARENS Barokkensemble 2 Prosjekter B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUGIT21 Bruksgitar - improvisasjonsrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUGITUT20 Bruksgitar for klassiske gitarister 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA20 Bruksklaver - improvisasjonsrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA21 Bruksklaver - notespillrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA51 Bruksklaver for VUKMII 10 H+V VUKMII Gunnar Foreslås utlyst BRUTREK20 Brukstrekkspill 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst GITAR20 Bruksgitar - notespillrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst GOT20/21 Gran Orquesta Tipica 5 H+V B/M Gunnar Går uansett INTPER20 Fortolkningens estetikk 5 V B/M Gunnar Foreslås utlyst ROMINT Romanseinterpretasjon 10 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst EDI70 Edisjonskurs 10 V M Gunnar Foreslås utlyst GITHIST20 Gitarhistorikk 5 V B/M Gunnar Foreslås utlyst Moderne spilleteknikker og moderne repertoar for piano Gunnar Foreslås ikke utlyst.. BEVEG20 Musikere i bevegelse 5 H+V B/M Svein Foreslås utlyst ENSLED21 Ensembleledelse I 30 H+V B Svein Går uansett ENSLED22 Ensembleledelse II 30 H+V B Svein Går uansett KAKOR Kammerkor 2 prosjekter B/M Svein Går uansett KORLED22 Korledelse 15 H+V B Svein Går uansett KORLED50 Korledelse 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett OPERA20/21 Operaseminar 5 H+V B/M Svein Går uansett ORGEL21 Orgel fordypning 15 H+V KAKM Svein Foreslås utlyst ORGIMP23 Orgelimprovisasjon valgemne 15 H+V KAKM Svein Foreslås utlyst ORGIMP51 Orgelimprovisasjon for VUKM2 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett ROMANSE Romanse- og oratorieseminar 3 H+V B/M Svein Går uansett SAMENS Samtidsmusikkensemble 2 Prosjekter B/M Svein Foreslås utlyst SANG20 Sang gruppeundervisning 5 H+V B/M Svein Foreslås utlyst SANG50 Sang 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett STEFYS10 Stemmefysiologi og -anatomi 2,5 V B/M Svein Går uansett

12 VUKM1 Kirkemusikk I 60 H+V B/M Svein Går uansett VUKM2 Kirkemusikk II 60 H+V B/M Svein Går uansett AKHAYDN20 Akademi Haydn 5 V B/M Svein Foreslås utlyst RENENS Renessanseemsemble 2 Prosjekter B/M Matz P Foreslås utlyst SLAGENS20 Slagverkensemble 10 H+V B Matz P Foreslås utlyst SLAGENS30 Slagverkensemble 5 H+V B Matz P Foreslås utlyst BLÅSENS20 Blåseensemble 10 H+V B/M Matz P Foreslås utlyst ADMBLÅS70 Administrering av blåseensemble 2 H+V M Matz P Foreslås utlyst DIHO30 Hovedinstrument 4.år dirigentstudenter 10 H+V 4.år B Matz P Foreslås utlyst GRLED70 Gruppeledelse i orkester 5 H+V M Hilde Foreslås utlyst ALEX20 Alexanderteknikk 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst INSTVAR20/21 Instrumentvariant 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst KORK Kringkastningsorkesteret 2 Prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst BFO Bergen filharmoniske orkester 2 prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst MPHOINST26 Fordypning hovedinstrument 10 H+V KAMP Tvers Foreslås utlyst IMPSAMT20/21 Improvisasjonsbasert samtidsmusikk I/II 15 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst INTERA20 Interpretasjonspraksis i tidligmusikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst INTERC20 Interpretasjonspraksis i ny musikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst KAMMUS27 Kammermusikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst KAMMUS70 Kammermusikk for master 5 H+V M Tvers Foreslås utlyst OPORK20/25 Operaorkester 3 Prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst ORK70 Orkester - tilleggsprosjekt(er) 2 Prosjekter M Tvers Foreslås utlyst PRØVESP20/21 Prøvespilltrening 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst MALED71 Kultur, kritikk og kommunikasjon 15 H+V M Går uansett FORFOR70 Forskerforum 15 H+V M Går uansett FOLKINST20/21 Folkemusikkinstrument 5 H+V B/M Foreslås utlyst NORSK21/22 Norskkurs 10 H B/M Går uansett CBE Christiania Blåseensemble 2 H+V B/M ALLEGRIA Ensemble Allegria 2 H+V B/M LM Levende Musikere 2 H+V B/M Operaprosjekt med Khio 2 V(uke17) B/M Går uansett

13 Emnekode Studiepoeng Antall studenter Gruppestr. Undervisn. t/u (klokketimer) Antall uker/prosj. Vekting Lærerstill i % tot for kull Lærerress pr stud i % Kostnad pr. studiepoeng i % VEDLEGG 2: RESSURSBEREGNINGSSKJEMA, Valgemner VALGEMNER / VALGENHETER Undervisning Valgemne/-enhet EMNER Á 60 SP Praktisk-pedagogisk utdanning* PPU 60, ,0 % 0,0 % 0,00 % Kirkemusikk I* VUKM1 60,0 0,00 % Orgelspill 15, , ,75 0,0 % 0,0 % Liturgisk spill 15, , ,75 0,0 % 0,0 % Kirkemusikkforum* 0 4 1, ,0 % 0,0 % Orgelkunnskap* ,0 % 0,0 % Liturgikk og hymnologi* 15, ,0 % 0,0 % Bruksklaver 5, , ,5 0,0 % 0,0 % Gehørtrening 5, , ,0 % 0,0 % Musikkteori og satslære 5, , ,0 % 0,0 % Kirkemusikk II* VUKM2 60,0 0,00 % Orgelspill 20, , ,0 % 0,0 % Liturgisk spill 15, , ,0 % 0,0 % Kirkemusikkforum* , ,0 % 0,0 % Orgelkunnskap* ,0 % 0,0 % Liturgikk og hymnologi* 15, ,0 % 0,0 % Bruksklaver for kirkemusikere BRUKLA51 10, , ,0 % 0,0 % Korledelse* KORLED50 10, , ,0 % 0,0 % Orgelimprovisasjon ORGIMP51 10, , ,0 % 0,0 % Sang SANG50 10, , ,0 % 0,0 % EMNER Á 30 SP Adm og ledelse* ADMLED50 30,0 0,00 % Klasseundervisning , ,0 % 0,0 % Individuell veiledning 2 1 0, ,0 % 0,0 % Anvendt musikkteori* ANVTEO20 30,0 0,00 % Musikkteoretisk fordypning MUSTEO20 15, ,0 % 0,0 % Gehør.. GEHØR51 15, ,0 % 0,0 % Ensembleledelse I* ENSLED21 30,0 0,00 % Dirigeringsteknikk , ,0 % 0,0 %

14 Partiturstudier , ,0 % 0,0 % Dirigering/prøvemetodikk , ,0 % 0,0 % Gehørtrening , ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap , ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II* ENSLED22 30,0 0,00 % Dirigering , ,0 % 0,0 % Praktisk gehørtrening , ,0 % 0,0 % Øvingsensemble ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II - kor 0,0 % Repertoarkunnskap 1 4 0, ,0 % 0,0 % 0,00 % Partiturstudier 1 4 0, ,0 % 0,0 % Partiturspill 1 2 0, ,0 % 0,0 % (Sang) 1 1 0, ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II - ork 0,0 % Repertoarkunnskap 1 6 0, ,0 % 0,0 % 0,00 % Partiturstudier 1 6 0, ,0 % 0,0 % Partiturspill 1 2 0, ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap 1 6 0, ,0 % 0,0 % Komposisjon* KOMP50 30,0 0,00 % Gruppeundervisning ,0 % 0,0 % Individuell veiledning 0 1 0, ,0 % 0,0 % Live Electronics* VUMUSTEK 30,0 0,00 % Mustek.for utøvere MUSTEK51 10, ,5 24 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Ableton Live MUSTEK52 5, ,5 12 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Workshop MUSTEK53 5, ,5 12 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Veiledning/Prosjekt MUSTEK54 10, ,75 1 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % EMNER Á 15 SP Akk og repetisjon I/II AKKREP20/21 15, ,5 24 2,75 11,7 % 2,0 % 0,13 % Forskerforum* FORFOR70 15, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Faglig ledelse ,0 % 0,0 % Gehørdidaktikk og praksis GEDID20 15,0 0,24 % Felles undervisning ,6 % 3,1 % Seminar (høst) ,4 % 0,3 % Observasjonspraksis ,0 % 0,0 % Undervisningspraksis 5 1 1, ,0 % 0,0 % Veiledning ,4 % 0,5 % Jazz-improvisasjon IMPRO27 15,0 0,18 % Ensemble/hovedinstrument 7 7 2, ,75 8,8 % 1,3 %

15 Støttefag 7 7 1, ,5 % 1,2 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 0,2 % Impr. samt.mus I+II IMPSAMT20/21 15,0 0,11 % Felles undervisning ,5 24 3,5 7,5 % 0,5 % Gruppeveil., utøving ,5 24 3,5 14,9 % 1,1 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 0,1 % Instrumental- og ensembleundervisninginstens20 15,0 0,00 % Instrumentspesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 0, ,0 % 0,0 % Felles instrumentaldidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Ensemblespesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 1, ,0 % 0,0 % Felles ensembledidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Musikkpedagogiske emner 1 1 1, ,8 % 1,8 % Instrumentalpraksis* Med PPU/KAMP 0 1 0, ,0 % 0,0 % Ensemblepraksis* Med PPU/KAMP 0 1 2, ,0 % 0,0 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 1,5 % Interpretasjonspraksis før 1800 INTERA20 15,0 0,10 % Felles undervisning , ,5 % 0,7 % Praksis ,5 24 2,75 5,9 % 0,5 % Akkompagnementsressurs , ,75 2,9 % 0,2 % Faglig ledelse/adm ,5 % 0,1 % Interpretasjonspraksis etter 1950 INTERC20 15,0 0,11 % Felles undervisning , ,5 % 0,7 % Hovedinstrument/Ensembler ,5 24 2,75 5,9 % 0,5 % Akkompagnement (sangere) ,5 1 2,75 3,4 % 0,3 % Faglig ledelse ,5 % 0,1 % Kammermusikk I/II KAMMUS27/28 15,0 0,10 % Musikalsk veiledning og teori ,5 25 2,75 24,4 % 1,5 % Komponering KOMP26 15,0 0,19 % Felles undervisning 9 9 1, ,5 % 0,9 % Veiledning 9 1 0, ,75 11,0 % 1,2 % Heldagsseminarer ,5 1 3,5 4,0 % 0,4 % Faglig ledelse ,5 % 0,2 % Korledelse KORLED22 15,0 0,06 % Dirigeringsteknikk* , ,0 % 0,0 % Partiturstudier* ,0 % 0,0 % Dirigering/prøvemetodikk 6 6 1,5 18 3,5 5,6 % 0,9 % Gehørtrening* , ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap* , ,0 % 0,0 % Norsk folkemusikk NORFOL20 15,0 0,16 %

16 Samspill 8 8 1,5 24 2,75 5,9 % 0,7 % Instrumentalundervisning ind , ,75 11,7 % 1,5 % Folkemusikkhistorie* 0 0 0, ,5 0,0 % 0,0 % Folkemusikksats* 0 0 0, ,0 % 0,0 % Dans* 0 0 0,75 8 2,75 0,0 % 0,0 % Faglig ledelse ,4 % 0,2 % Orgel fordypning ORGEL21 15, , ,75 1,2 % 1,2 % 0,08 % Orgelimprovisasjon ORGIMP23 15, ,5 24 2,75 3,9 % 2,0 % 0,13 % Kultur,kritikk og komm.* MALED71 15,0 EMNER Á 10 SP Instr.undervisning INSTUND21 10,0 0,01 % Instrumentspesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 0, ,0 % 0,0 % Felles instrumentaldidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Musikkpedagogiske emner , ,1 % 0,1 % Instrumentalpraksis* Med PPU/KAMP 0 1 0, ,0 % 0,0 % Blåseensemble BLÅSENS20 10,0 0,14 % fellesprøver ,75 10,4 % 1,0 % gruppe/individuell undervisning ,75 3,3 % 0,3 % konsert ,75 2,4 % 0,2 % Konsertproduksjon KONSPRO20 10,0 0,08 % Felles undervisning , ,3 % 0,2 % Veiledning gruppe/prosjekter ,75 11,7 % 0,6 % Romanseinterpretasjon ROMINT20 10,0 0,15 % Felles seminar 8 8 1, ,3 % 0,5 % Duo-undervisning 8 2 0,5 24 2,75 7,8 % 1,0 % Filmmusikk MUSTEK46 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,7 % 0,07 % Fordypning i h.inst. MPHOINST26 10, , ,75 9,5 % 1,2 % 0,12 % Prosjektstudio MUSTEK21 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,6 % 0,06 % Lydstudio MUSTEK22 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,7 % 0,07 % Sanger/sangskriver SASA20 10,0 0,25 % Samling ,75 6,5 % 1,1 % studio ,1 % 1,2 % Veileder/lærer II ,75 1,6 % 0,3 % Edisjonskurs EDI20 10, ,75 3,9 % 0,5 % 0,05 %

17 Jazzslagverkensemble JZSLAGEN20/21 10, ,75 11,7 % 1,5 % 0,15 % Bruksklaver for VUKMII BRUKLA51 10, ,5 24 2,5 1,8 % 0,9 % 0,09 % Sang for VUKMII SANG50 10, ,5 24 2,75 2,0 % 1,0 % 0,10 % Orgelimprovisasjon for VUKMII ORGIMP51 10, ,5 24 2,75 2,0 % 2,0 % 0,20 % Norskkurs* NORSK21/22 10, Hovedinstrument - dirigenter DIHO30 10,0 0,20 % Undervisning 2 1 0,5 24 2,75 3,9 % 2,0 % Akkompagnement 2 1 0, ,75 2,0 % 1,0 % Bruksgitar Ia: Impro BRUGIT20 5, , ,5 2,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar IIa: Impro BRUGIT21 5, , ,5 2,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar for kl.git. BRUGITUT20 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver Ia: Impro BRUKLA20 5, , ,5 6,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver Ib: Note BRUKLA21 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver IIa: Impro BRUKLA22 5, , ,5 6,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver IIb: Note BRUKLA23 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Brukstrekkspill BRUTREK20 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Brukstrekkspill BRUTREK21 5, , ,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Norwegian traditional folk music historyfmhist20 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Berber BERBER20 5,0 0,06 % Undervisning før Marokko ,75 2,4 % 0,3 % Undervisning i marokko ,5 1 2,75 6,1 % 0,8 % Bandprosjekt BANDPRO20 5, ,75 3,9 % 0,3 % 0,07 % Komposisjon og innstudering for utøvende KPINST70 masterstudenter5, ,75 2,9 % 1,0 % 0,20 % Folkemusikkinstrument FOLKINST20/21 5, , ,5 13,3 % 1,3 % 0,27 % Gehør rytme GEHØR24 5, , ,3 % 0,4 % 0,07 %

18 Gehør - praktisk into GEHØR26 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Bruksgitar Ib: Notesp GITAR20 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar IIb: Notesp GITAR21 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Gran Orquesta Tipica* GOT20/21 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Gruppeledelse i ork GRLED70 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Instrumentvariant INSTVAR20/21 5, , ,5 49,3 % 1,3 % 0,27 % Interpretasjon i perspektiv INTPER20 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Kammermusikk KAMMUS70 5, , ,75 4,0 % 0,4 % 0,07 % Kunsthistorie KUNSTHI70 5, ,5 12 4,5 4,8 % 0,4 % 0,08 % Ableton Live MUSTEK24 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,09 % Konsertlyd MUSTEK29 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,09 % Mix av lyd MUSTEK37 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,11 % Vokalproduksjon MUSTEK45 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,11 % Operaseminar OPERA20/21 5, ,5 24 3,5 7,5 % 1,1 % 0,35 % Akkompagnatør 7 7 1,5 20 2,75 4,9 % 0,7 % Prøvespilltrening I+II PRØVESP20/21 5, , ,75 13,2 % 0,4 % 0,09 % Rytmisk trening RYTTREN20 5, ,5 24 3,5 7,5 % 0,9 % 0,19 % Sang gruppeund. SANG20 5, ,5 3,6 % 0,6 % 0,22 % Ind. veiledning 6 1 0,75 4 2,75 2,9 % 0,5 % Professional portfolio PROPO20 5,0 0,20 % Undervisning , ,5 % 0,5 % Seminar, 1 dag 8 8 4, ,1 % 0,1 % Veiledning 8 1 0, ,8 % 0,4 % Kontrapunkt I 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Kontrapunkt II 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Lydkunst 5, ,5 12 2,75 2,9 % 0,5 % 0,10 %

19 Gitarhistorikk GITHIST20 5, ,5 12 2,75 2,9 % 0,7 % 0,15 % Akademi Haydn AKHAYD20 5,0 0,03 % Tuttiprøver ,75 6,5 % 0,1 % Konsertmester/continuo ,75 6,5 % 0,1 % Lærerpåhør ,5 3 1,5 0,4 % 0,0 % Gruppeprøver ,5 2 2,75 1,6 % 0,0 % Romanse- og oratorieseminar* ROMANSE 3, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Satslære I* SATS10 5, ,5 12 0,0 % 0,0 % 0,00 % Satslære II* SATS11 5, ,5 12 0,0 % 0,0 % 0,00 % Digital kompetanse for musikere* DIG10 2, ,5 24 0,0 % 0,0 % 0,00 % Admin av blåseensemble ADMBLÅS70 2, ,5 % 0,2 % 0,12 % Stemmefysiologi og anatomi* STEFYS10 2, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Alexanderteknikk ALEX20 5,0 0,14 % Gruppeundervisning ,5 2 2,75 0,5 % 0,0 % Undervisning i instrumentgrupper ,5 3 2,75 1,6 % 0,1 % Individuell undervisning ,5 7 2,75 8,6 % 0,6 % Musikere i bevegelse BEVEG20 5,0 0,08 % Undervisning ,5 24 2,75 5,9 % 0,3 % Dagsseminar, 3 pr.år ,75 3 2,75 1,8 % 0,1 % Ensembler/prosjekter: Samtidsensemble (sinfonietta) SAMENS 6, ,0 % 0,8 % 0,13 % Barokkensemble BARENS 4, ,7 % 1,1 % 0,27 % Renessanseensemble RENENS 2, ,3 % 0,5 % 0,27 % Jazzensemble - storband JAENS 8, ,3 % 1,1 % 0,13 % Jazzensemble - mindre band JAENS 6, ,1 % 0,9 % 0,15 % Kammerkor* KAKOR 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % Prod. for komponister KPKONS 2, , ,2 % 0,4 % 0,20 % Christiania Blåseens. CBE 6, ,0 % 0,5 % 0,09 % Ensemble Allegria EA 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % Levende Musikere LM 4, ,7 % 0,7 % 0,18 % Aksiom Aksiom 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % KORK/BFO KORK/BFO 2, ,0 % 0,0 % 0,00 % Tilleggsprosjekt orkester ORK70/71 2, ,0 % 0,0 % 0,00 % Operaorkester* OPORK20/25 3, ,0 % 0,0 % 0,00 % Jazzvokalensemble* JAZZENS20 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Slagverkensemble SLAGENS20 10, ,5 24 2,75 5,9 % 1,5 % 0,15 % Slagverkensemble* SLAGENS30 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 %

20 Operaprosjekt med KHIO Jazzkomposisjon* Sum: 652,9 % De foreslått utlyste valgemnene for 12/13 koster 6,5 undervisningsstillinger *: Emnet er også videreutdanning, har felles undervisning med et obligatorisk emne, eller er et emne som er obligatorisk i noen studieretninger og valgbare for andre

21

22

23

24

25

26 ADMBLÅS70 Administrasjon av blåseensemble Studiepoeng: 2 Emnetype: Valgemne Emnenivå: Master Gjennomføres: Høst/vår Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer Undervisningsspråk: Norsk/Engelsk Kort om emnet Emnet skal forberede studentene i administrering og markedsføring av ensembler (8 16 musikere). I emnet inngår administrering av blåseensemblet (BLÅSENS70). Emnet tildeles 2 av medlemmene i blåseensemblet som får ansvar for informasjon til medlemmene av blåseensemblet. Arbeidsområdet vil være utarbeidelse av prøveplaner, rombooking, utarbeidelse av statutter (13/14), promotering og planlegging av turneer. Emnet utføres under veiledning av emneansvarlige. Emneansvarlig: Leif Arne Pedersen/Matz Pettersen Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten viser evne til å administrere kammerensembler dokumenterer kunnskap om markedet og målgrupper for ensembleproduksjoner kan gjennomføre en konsertproduksjon/turné fra konseptutvikling til gjennomføring viser evne til å reflektere over eget arbeid Innhold Studentene utfordres i utviklingen av prosjekter med blåseensemblet. Viktige oppgaver vil være kontakt med konsertarrangører, utarbeidelse av programkommentarer, plan for PR og reiseplaner i forbindelse med turneer. Organisering Studentene og veiledere vil ha regelmessige møter. Arbeidskrav Hvert semester skal studentene levere inn en logg/refleksjonsnotat over arbeidet i emnet. Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH.

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Kapittel 4 «KAMP» i Libanon Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om etterutdanningskursene... 3 2.1 Generell beskrivelse... 3 2.2

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer