Medlemmer: Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer: Oslo, 7.3.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Veronika Weiser, Eskild Abelseth Vara: Svein Bjørkøy, Are Sandbakken, Grete Pedersen, Rita Strand Frisk, Inger-Lise Ulsrud, Jorunn Marie Bratlie, Steinar Ofsdal, Victoria Cecilie Jakhelln, Stian Andreas Andersen Studieutvalget Møtedato Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Bjørg J. Bjøntegaard viserektor Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold SU 9/14 Godkjenning av protokoll fra møte SU 10/14 Intern evaluering av studieprogram - forslag til rulleringsplan SU 11/14 Søknad om studiepermisjon SU 12/14 Valgemner : Forslag til utlysning og igangsetting SU 13/14 Oppnevning av interne sensorer 2014 SU 14/14 Søknad om utvidet spilletid på eksamen SU 15/14 Endring av vurderingsordning for Satslære 1 (MPSATS10) SU 16/14 Forslag om innføring av ekstern sensor for Instrument 2 (DIHO20) SU 17/14 Norm for elevtall og instrumentfordeling på Talentutviklingsprogrammet (TUP) SU 18/14 Opprettelse av utvalg for Talentutviklingsprogrammet (TUP) Orienteringssaker U.off.

3 SU9/14Godkjenningavprotokollframøte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /953 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 10/ Intern evaluering av studieprogram - forslag til rulleringsplan Intern evaluering av studieprogram inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem (pkt. 2.4.), og gjennomføres som en rulleringsordning der alle studieprogram skal være gjenstand for evaluering i løpet av en syklus på tre år. Rulleringsplanen for vil bli fullført i løpet av dette året, og det må vedtas ny rulleringsplan for Tidligere rulleringsplaner har ikke inkludert programmene på doktorgradsnivå. Disse er nå tatt med i rulleringsplanen. I tillegg er nye studieprogram, som har kommet til etter at den forrige rulleringsplanen ble utviklet, tatt med. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av rulleringsplanen for Studieporteføljen vil heller ikke i perioden være statisk. Det må derfor forventes at planen må justeres underveis ved at for eksempel nye nyopprettete program innlemmes, enkelte program evalueres hyppigere etc. Forslaget var ute på høring i doktorgradsutvalget, programutvalgene og studentutvalget i januar/februar Ingen utvalg har foreslått endringer i rulleringsplanen. Forslag til vedtak: Studieutvalget slutter seg til vedlagte rulleringsplan for intern evaluering av studieprogram Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til rulleringsplan Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tone Jordhus NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

5 Forslag til rulleringsplan - Intern evaluering av studieprogram PROGRAMUTVALG STUDIEPROGRAM EVALUERT I NESTE GANG PUUM Diplomstudiet i utøving Mastergradsstudiet i utøving Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - klassisk PUUK Kandidatstudiet i utøving - klassisk avdeling opera 2016 Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå - klassisk PUDI Mastergradsstudiet i dirigering Kandidatstudiet i dirigering Videreutdanning ensembleledelse I/II PUJF Kandidatstudiet i utøving - jazz Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk Det frie kandidatstudiet PUKM Kandidatstudiet i kirkemusikk Årsstudium i kirkemusikk I/II Mastergradsstudiet i kirkemusikk 2008 (0%) 2011 (0%) PUKP Mastergradsstudiet i komposisjon Kandidatstudiet i komposisjon Videreutdanning i komposisjon Videreutdanning i anvendt musikkteori Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Live Electronics PUMP Videreutdanning i administrasjon og ledelse Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

6 Forslag til rulleringsplan - Intern evaluering av studieprogram Minoritetskulturer i musikkundervisning (0%) Kultur, kritikk og kommunikasjon 2015 PUMT Mastergradsstudiet i musikkterapi Årsstudiet i musikk og helse DRU Ph.D.-program i musikkpedagogikk og musikkterapi Ph.D.-program i oppføringspraksis KUST Stipendprogrammet 2011 Gjennomføres eksternt

7 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /217 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 12/ Valgemner : Forslag til utlysning og igangsetting 14. november 2013 fikk fagseksjonene ved NMH invitasjon til å foreslå valgemner for studieåret , med svarfrist 10.februar Det kom inn i alt 108 forslag. Dette forslaget er for stort i forhold til behovet, og den samlede kostnaden for forslagene er også over budsjett. I samråd med fagseksjonslederne har vi derfor gjort en prioritering av hvilke emner som foreslås lyst ut. Vedlagt er en liste med forslag over valgemner med kommentarer om de foreslås utlyst eller ikke. Emner som foreslås ikke utlyst er markert med grå bakgrunn, nye foreslåtte emner er markert med fet skrift. Forslaget fra fagseksjonene inkluderer 15 nye emner, samt gjeninnføring av 2 tidligere emner (SASA20 og GEDID20). Av disse 17 emnene blir 2 foreslått ikke utlyst av studieadministrasjonen (Moderne spilleteknikker og moderne repertoar for piano og Kontrapunkt II). Levende Musikere er nytt valgemne, vedtatt av SU Emnebeskrivelse ligger vedlagt. I tilegg vil NORSK21/22 som er et norskkurs for utenlandske studenter også implementeres som valgemne. Forslaget som nå foreligger til SU dekker behovet for valgemner for , inkludert 15-poengsemner til de som er pålagt å velge dem. Tilbudet til masterstudenter er bedret med en økning fra 7 til 9 emner forbeholdt dem. I tillegg er tilbudet bedret for studenter innen improvisert musikk/jazz/folkemusikk med flere nye emner. Flere emner tilpasset denne studentgruppen har også blitt utvidet i dette forslaget. Utlysningen til valgemnene vil foregå i uke 14, og påmeldingsfrist vil være 30.april. Restetorget foregår i uke 35. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Beatrix van Doorn NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

8 Om emnebeskrivelsene: Emnebeskrivelser for obligatoriske emner og videreutdanninger som også fungerer som valgemner er ikke tatt med her, siden SU godkjenner disse i andre sammenhenger/saker. Emnene dette gjelder er: PPU, VUKM1, VUKM2, KORLED50, ORGIMP51, SANG50, BRUKLA51, ADMLED50, ANVTEO20 (med MUSTEO20 og GEHØR51), ENSLED21, ENSLED22, KOMP50, VUMUSTEK, FORFOR70, MALED71, ROMANSE, SATS10, SATS11, DIG10, MUSTEK24, STEFYS10, KAKOR, OPORK20/25, JAZZENS20, KAKOR I noen emner har det blitt gjort større endringer. Dette er: - JZSLAGENS20/21 Jazzslagverkensemble. Emnet har doblet studiepoeng og undervisningstimer - JAENS Jazzensemble. Emnet har blitt utvidet med tre prosjekter (ett storbandprosjekt, samt to mindre ensembler) - PROPO Profesjonell Portofolio. Emnet har blitt utvidet med en gruppe også på våren. Bergen filharmoniske orkester (BFO) er nå inne i valgemnet KORK - ensemblepraksis i kringkastningsorkesteret. For ryddighetens skyld foreslår vi at BFO får en egen emnebeskrivelse og emnekode. Ellers har det blitt gjort noen få, mindre tekstjusteringer i noen emnebeskrivelser. Kostnad Ca 230 studenter skal ha valgemner i Studentene vil produsere ca 5200 sp ved utgangen av studieåret. Den samlede kostnaden for prosjektet er ca.6,5 årsverk, som er tilsvarende studieåret Samarbeid med IMV Studenter ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo kan søke om valgemner ved NMH. Emnene som er åpen for denne studentgruppen er markert med en stjerne i emnebeskrivelsen. Studentene får status som enkeltemnestudenter ved NMH, og prioriteres etter ordinære NMH-studenter ved stor pågang. 2

9 Forslag til vedtak: Studieutvalget godkjenner forslaget til utlysning og igangsetting av valgemner for studieåret Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Beatrix van Doorn rådgiver Vedlegg: 1. Forslag om valgemner fra fagseksjonslederne, med kommentarer 2. Kostnadsberegning 3. Emnebeskrivelser 3

10 VEDLEGG 1: FORSLAG VALGEMNER med kommentarer Emnekode Emnenavn Sp Semester Nivå Seksjon Kommentar PROPO20 Profesjonell Portfolio 5 H eller V B/M(prio) Foreslås utlyst FESTPRO20 Festivalproduksjon 5 H+V B/M Foreslås ikke utlyst KONSPRO20 Konsertproduksjon 10 H+V B/M (delt) Matz P Foreslås utlyst UMOJA Umoja 10 H+V B/M Morten H Lyses ikke ut JZSLAGEN20 Jazzslagverkensemble 10 B/M Morten H Foreslås utlyst JAENS Jazzensemble 2 Prosjekter B/M Morten H Foreslås utlyst SASA20 Sanger/Sangskriver 10 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst (gjenninnført) BERBER20 Berber - Cultural work in Morocco 5 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst BAND20 Bandprosjekt (for etablerte band) 5 H+V B Morten H Foreslås utlyst FMHIST20 Norwegian traditional folk music history 5 H+V B/M Morten H Foreslås ikke utlyst. JAZZENS20/21 Jazzvokalensemble I/II 5 H+V B/M Morten H Går uansett IMPRO27 Jazz-improvisasjon 15 H+V B Morten H Foreslås utlyst NORFOLK20 Norsk folkemusikk 15 H+V B Morten H Foreslås utlyst RYTTREN20 Rytmisk trening 5 H+V B/M Morten H Foreslås utlyst KPINST70 Komposisjon og innstudering for utøvende masterstudenter 5 H+V M Morten H Foreslått utlyst GEHØR26 Gehør - praktisk intonasjon 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst GEHØR51 Gehørtrening 15 H+V B Mats C Går uansett GEHØR24 Gehørtrening - rytme 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst GEDID20 Gehørdidaktikk og praksis 15 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst (gjenninnført) SATS10 Satslære I 5 H+V B Mats C Går uansett SATS11 Satslære II 5 H+V B Mats C Går uansett DIG10 Digital kompetanse for musikere 2,5 H og V Mats C Går uansett MUSTEK21 Prosjektstudio 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK22 Lydstudio 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK24 Ableton Live 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK29 Konsertlyd 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK37 Mix av lyd 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK45 Vokalproduksjon 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst MUSTEK46 Filmmusikk 10 H+V B/M Mats C Foreslås utlyst VUMUSTEK Live Electronics: musikkteknologi for utøvere 30 H+V B Mats C Går uansett KOMP26 Komponering,arrangering, instrumentering 15 H+V B Mats C Foreslås utlyst KOMP50 Komposisjon 30 H+V B Mats C Går uansett ANVTEO20 Anvendt musikkteori 30 H+V B Mats C Går uansett KUNSTHI70 Kunsthistorie 5 V M Mats C Foreslås utlyst KONTRA20 Kontrapunkt I 5 H B/M Mats C Foreslås utlyst Kontrapunkt II 5 V B/M Mats C Foreslås ikke utlyst

11 Komposisjon for større jazzensembler Mats C Foreslås utlyst som valgemne om JZKOMP50 videreutdanningen blir lyst ut LYKU20 Lydkunst 5 V B/M Mats C Foreslås utlyst Musikknotasjon/edisjon i Finale 10 H+V B/M Mats C Foreslås ikke utlyst MUSTEO20 Musikkteoretisk fordypning 15 H+V B Mats C Går uansett KPKONS Innstudering og konsertpraksis for komponister 2 Prosjekter B Mats C Foreslås utlyst ADMLED50 Administrasjon og ledelse 30 H+V B Kristin Går uansett INSTENS20 Instrumental og ensembleundervisning 15 H+V B Kristin Går uansett INSTUND21 Instrumentalundervisning av elever på ulike nivåer 10 H+V B/M Kristin Går uansett PPU Praktisk-pedagogisk utdanning 60 H+V B Kristin Går uansett AKKREP20 Akkompagnement og repetisjon for pianister 15 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BARENS Barokkensemble 2 Prosjekter B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUGIT21 Bruksgitar - improvisasjonsrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUGITUT20 Bruksgitar for klassiske gitarister 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA20 Bruksklaver - improvisasjonsrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA21 Bruksklaver - notespillrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst BRUKLA51 Bruksklaver for VUKMII 10 H+V VUKMII Gunnar Foreslås utlyst BRUTREK20 Brukstrekkspill 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst GITAR20 Bruksgitar - notespillrettet 5 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst GOT20/21 Gran Orquesta Tipica 5 H+V B/M Gunnar Går uansett INTPER20 Fortolkningens estetikk 5 V B/M Gunnar Foreslås utlyst ROMINT Romanseinterpretasjon 10 H+V B/M Gunnar Foreslås utlyst EDI70 Edisjonskurs 10 V M Gunnar Foreslås utlyst GITHIST20 Gitarhistorikk 5 V B/M Gunnar Foreslås utlyst Moderne spilleteknikker og moderne repertoar for piano Gunnar Foreslås ikke utlyst.. BEVEG20 Musikere i bevegelse 5 H+V B/M Svein Foreslås utlyst ENSLED21 Ensembleledelse I 30 H+V B Svein Går uansett ENSLED22 Ensembleledelse II 30 H+V B Svein Går uansett KAKOR Kammerkor 2 prosjekter B/M Svein Går uansett KORLED22 Korledelse 15 H+V B Svein Går uansett KORLED50 Korledelse 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett OPERA20/21 Operaseminar 5 H+V B/M Svein Går uansett ORGEL21 Orgel fordypning 15 H+V KAKM Svein Foreslås utlyst ORGIMP23 Orgelimprovisasjon valgemne 15 H+V KAKM Svein Foreslås utlyst ORGIMP51 Orgelimprovisasjon for VUKM2 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett ROMANSE Romanse- og oratorieseminar 3 H+V B/M Svein Går uansett SAMENS Samtidsmusikkensemble 2 Prosjekter B/M Svein Foreslås utlyst SANG20 Sang gruppeundervisning 5 H+V B/M Svein Foreslås utlyst SANG50 Sang 10 H+V VUKM2 Svein Går uansett STEFYS10 Stemmefysiologi og -anatomi 2,5 V B/M Svein Går uansett

12 VUKM1 Kirkemusikk I 60 H+V B/M Svein Går uansett VUKM2 Kirkemusikk II 60 H+V B/M Svein Går uansett AKHAYDN20 Akademi Haydn 5 V B/M Svein Foreslås utlyst RENENS Renessanseemsemble 2 Prosjekter B/M Matz P Foreslås utlyst SLAGENS20 Slagverkensemble 10 H+V B Matz P Foreslås utlyst SLAGENS30 Slagverkensemble 5 H+V B Matz P Foreslås utlyst BLÅSENS20 Blåseensemble 10 H+V B/M Matz P Foreslås utlyst ADMBLÅS70 Administrering av blåseensemble 2 H+V M Matz P Foreslås utlyst DIHO30 Hovedinstrument 4.år dirigentstudenter 10 H+V 4.år B Matz P Foreslås utlyst GRLED70 Gruppeledelse i orkester 5 H+V M Hilde Foreslås utlyst ALEX20 Alexanderteknikk 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst INSTVAR20/21 Instrumentvariant 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst KORK Kringkastningsorkesteret 2 Prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst BFO Bergen filharmoniske orkester 2 prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst MPHOINST26 Fordypning hovedinstrument 10 H+V KAMP Tvers Foreslås utlyst IMPSAMT20/21 Improvisasjonsbasert samtidsmusikk I/II 15 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst INTERA20 Interpretasjonspraksis i tidligmusikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst INTERC20 Interpretasjonspraksis i ny musikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst KAMMUS27 Kammermusikk 15 H+V B Tvers Foreslås utlyst KAMMUS70 Kammermusikk for master 5 H+V M Tvers Foreslås utlyst OPORK20/25 Operaorkester 3 Prosjekter B/M Tvers Foreslås utlyst ORK70 Orkester - tilleggsprosjekt(er) 2 Prosjekter M Tvers Foreslås utlyst PRØVESP20/21 Prøvespilltrening 5 H+V B/M Tvers Foreslås utlyst MALED71 Kultur, kritikk og kommunikasjon 15 H+V M Går uansett FORFOR70 Forskerforum 15 H+V M Går uansett FOLKINST20/21 Folkemusikkinstrument 5 H+V B/M Foreslås utlyst NORSK21/22 Norskkurs 10 H B/M Går uansett CBE Christiania Blåseensemble 2 H+V B/M ALLEGRIA Ensemble Allegria 2 H+V B/M LM Levende Musikere 2 H+V B/M Operaprosjekt med Khio 2 V(uke17) B/M Går uansett

13 Emnekode Studiepoeng Antall studenter Gruppestr. Undervisn. t/u (klokketimer) Antall uker/prosj. Vekting Lærerstill i % tot for kull Lærerress pr stud i % Kostnad pr. studiepoeng i % VEDLEGG 2: RESSURSBEREGNINGSSKJEMA, Valgemner VALGEMNER / VALGENHETER Undervisning Valgemne/-enhet EMNER Á 60 SP Praktisk-pedagogisk utdanning* PPU 60, ,0 % 0,0 % 0,00 % Kirkemusikk I* VUKM1 60,0 0,00 % Orgelspill 15, , ,75 0,0 % 0,0 % Liturgisk spill 15, , ,75 0,0 % 0,0 % Kirkemusikkforum* 0 4 1, ,0 % 0,0 % Orgelkunnskap* ,0 % 0,0 % Liturgikk og hymnologi* 15, ,0 % 0,0 % Bruksklaver 5, , ,5 0,0 % 0,0 % Gehørtrening 5, , ,0 % 0,0 % Musikkteori og satslære 5, , ,0 % 0,0 % Kirkemusikk II* VUKM2 60,0 0,00 % Orgelspill 20, , ,0 % 0,0 % Liturgisk spill 15, , ,0 % 0,0 % Kirkemusikkforum* , ,0 % 0,0 % Orgelkunnskap* ,0 % 0,0 % Liturgikk og hymnologi* 15, ,0 % 0,0 % Bruksklaver for kirkemusikere BRUKLA51 10, , ,0 % 0,0 % Korledelse* KORLED50 10, , ,0 % 0,0 % Orgelimprovisasjon ORGIMP51 10, , ,0 % 0,0 % Sang SANG50 10, , ,0 % 0,0 % EMNER Á 30 SP Adm og ledelse* ADMLED50 30,0 0,00 % Klasseundervisning , ,0 % 0,0 % Individuell veiledning 2 1 0, ,0 % 0,0 % Anvendt musikkteori* ANVTEO20 30,0 0,00 % Musikkteoretisk fordypning MUSTEO20 15, ,0 % 0,0 % Gehør.. GEHØR51 15, ,0 % 0,0 % Ensembleledelse I* ENSLED21 30,0 0,00 % Dirigeringsteknikk , ,0 % 0,0 %

14 Partiturstudier , ,0 % 0,0 % Dirigering/prøvemetodikk , ,0 % 0,0 % Gehørtrening , ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap , ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II* ENSLED22 30,0 0,00 % Dirigering , ,0 % 0,0 % Praktisk gehørtrening , ,0 % 0,0 % Øvingsensemble ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II - kor 0,0 % Repertoarkunnskap 1 4 0, ,0 % 0,0 % 0,00 % Partiturstudier 1 4 0, ,0 % 0,0 % Partiturspill 1 2 0, ,0 % 0,0 % (Sang) 1 1 0, ,0 % 0,0 % Ensembleledelse II - ork 0,0 % Repertoarkunnskap 1 6 0, ,0 % 0,0 % 0,00 % Partiturstudier 1 6 0, ,0 % 0,0 % Partiturspill 1 2 0, ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap 1 6 0, ,0 % 0,0 % Komposisjon* KOMP50 30,0 0,00 % Gruppeundervisning ,0 % 0,0 % Individuell veiledning 0 1 0, ,0 % 0,0 % Live Electronics* VUMUSTEK 30,0 0,00 % Mustek.for utøvere MUSTEK51 10, ,5 24 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Ableton Live MUSTEK52 5, ,5 12 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Workshop MUSTEK53 5, ,5 12 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Veiledning/Prosjekt MUSTEK54 10, ,75 1 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % EMNER Á 15 SP Akk og repetisjon I/II AKKREP20/21 15, ,5 24 2,75 11,7 % 2,0 % 0,13 % Forskerforum* FORFOR70 15, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Faglig ledelse ,0 % 0,0 % Gehørdidaktikk og praksis GEDID20 15,0 0,24 % Felles undervisning ,6 % 3,1 % Seminar (høst) ,4 % 0,3 % Observasjonspraksis ,0 % 0,0 % Undervisningspraksis 5 1 1, ,0 % 0,0 % Veiledning ,4 % 0,5 % Jazz-improvisasjon IMPRO27 15,0 0,18 % Ensemble/hovedinstrument 7 7 2, ,75 8,8 % 1,3 %

15 Støttefag 7 7 1, ,5 % 1,2 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 0,2 % Impr. samt.mus I+II IMPSAMT20/21 15,0 0,11 % Felles undervisning ,5 24 3,5 7,5 % 0,5 % Gruppeveil., utøving ,5 24 3,5 14,9 % 1,1 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 0,1 % Instrumental- og ensembleundervisninginstens20 15,0 0,00 % Instrumentspesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 0, ,0 % 0,0 % Felles instrumentaldidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Ensemblespesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 1, ,0 % 0,0 % Felles ensembledidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Musikkpedagogiske emner 1 1 1, ,8 % 1,8 % Instrumentalpraksis* Med PPU/KAMP 0 1 0, ,0 % 0,0 % Ensemblepraksis* Med PPU/KAMP 0 1 2, ,0 % 0,0 % Faglig ledelse/administrasjon ,5 % 1,5 % Interpretasjonspraksis før 1800 INTERA20 15,0 0,10 % Felles undervisning , ,5 % 0,7 % Praksis ,5 24 2,75 5,9 % 0,5 % Akkompagnementsressurs , ,75 2,9 % 0,2 % Faglig ledelse/adm ,5 % 0,1 % Interpretasjonspraksis etter 1950 INTERC20 15,0 0,11 % Felles undervisning , ,5 % 0,7 % Hovedinstrument/Ensembler ,5 24 2,75 5,9 % 0,5 % Akkompagnement (sangere) ,5 1 2,75 3,4 % 0,3 % Faglig ledelse ,5 % 0,1 % Kammermusikk I/II KAMMUS27/28 15,0 0,10 % Musikalsk veiledning og teori ,5 25 2,75 24,4 % 1,5 % Komponering KOMP26 15,0 0,19 % Felles undervisning 9 9 1, ,5 % 0,9 % Veiledning 9 1 0, ,75 11,0 % 1,2 % Heldagsseminarer ,5 1 3,5 4,0 % 0,4 % Faglig ledelse ,5 % 0,2 % Korledelse KORLED22 15,0 0,06 % Dirigeringsteknikk* , ,0 % 0,0 % Partiturstudier* ,0 % 0,0 % Dirigering/prøvemetodikk 6 6 1,5 18 3,5 5,6 % 0,9 % Gehørtrening* , ,0 % 0,0 % Instrumentkunnskap* , ,0 % 0,0 % Norsk folkemusikk NORFOL20 15,0 0,16 %

16 Samspill 8 8 1,5 24 2,75 5,9 % 0,7 % Instrumentalundervisning ind , ,75 11,7 % 1,5 % Folkemusikkhistorie* 0 0 0, ,5 0,0 % 0,0 % Folkemusikksats* 0 0 0, ,0 % 0,0 % Dans* 0 0 0,75 8 2,75 0,0 % 0,0 % Faglig ledelse ,4 % 0,2 % Orgel fordypning ORGEL21 15, , ,75 1,2 % 1,2 % 0,08 % Orgelimprovisasjon ORGIMP23 15, ,5 24 2,75 3,9 % 2,0 % 0,13 % Kultur,kritikk og komm.* MALED71 15,0 EMNER Á 10 SP Instr.undervisning INSTUND21 10,0 0,01 % Instrumentspesifikk didaktikk* Med PPU/KAMP 0 3 0, ,0 % 0,0 % Felles instrumentaldidaktikk* Med PPU/KAMP , ,0 % 0,0 % Musikkpedagogiske emner , ,1 % 0,1 % Instrumentalpraksis* Med PPU/KAMP 0 1 0, ,0 % 0,0 % Blåseensemble BLÅSENS20 10,0 0,14 % fellesprøver ,75 10,4 % 1,0 % gruppe/individuell undervisning ,75 3,3 % 0,3 % konsert ,75 2,4 % 0,2 % Konsertproduksjon KONSPRO20 10,0 0,08 % Felles undervisning , ,3 % 0,2 % Veiledning gruppe/prosjekter ,75 11,7 % 0,6 % Romanseinterpretasjon ROMINT20 10,0 0,15 % Felles seminar 8 8 1, ,3 % 0,5 % Duo-undervisning 8 2 0,5 24 2,75 7,8 % 1,0 % Filmmusikk MUSTEK46 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,7 % 0,07 % Fordypning i h.inst. MPHOINST26 10, , ,75 9,5 % 1,2 % 0,12 % Prosjektstudio MUSTEK21 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,6 % 0,06 % Lydstudio MUSTEK22 10, ,5 24 3,5 7,5 % 0,7 % 0,07 % Sanger/sangskriver SASA20 10,0 0,25 % Samling ,75 6,5 % 1,1 % studio ,1 % 1,2 % Veileder/lærer II ,75 1,6 % 0,3 % Edisjonskurs EDI20 10, ,75 3,9 % 0,5 % 0,05 %

17 Jazzslagverkensemble JZSLAGEN20/21 10, ,75 11,7 % 1,5 % 0,15 % Bruksklaver for VUKMII BRUKLA51 10, ,5 24 2,5 1,8 % 0,9 % 0,09 % Sang for VUKMII SANG50 10, ,5 24 2,75 2,0 % 1,0 % 0,10 % Orgelimprovisasjon for VUKMII ORGIMP51 10, ,5 24 2,75 2,0 % 2,0 % 0,20 % Norskkurs* NORSK21/22 10, Hovedinstrument - dirigenter DIHO30 10,0 0,20 % Undervisning 2 1 0,5 24 2,75 3,9 % 2,0 % Akkompagnement 2 1 0, ,75 2,0 % 1,0 % Bruksgitar Ia: Impro BRUGIT20 5, , ,5 2,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar IIa: Impro BRUGIT21 5, , ,5 2,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar for kl.git. BRUGITUT20 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver Ia: Impro BRUKLA20 5, , ,5 6,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver Ib: Note BRUKLA21 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver IIa: Impro BRUKLA22 5, , ,5 6,7 % 1,3 % 0,27 % Bruksklaver IIb: Note BRUKLA23 5, , ,5 4,0 % 1,3 % 0,27 % Brukstrekkspill BRUTREK20 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Brukstrekkspill BRUTREK21 5, , ,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % Norwegian traditional folk music historyfmhist20 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Berber BERBER20 5,0 0,06 % Undervisning før Marokko ,75 2,4 % 0,3 % Undervisning i marokko ,5 1 2,75 6,1 % 0,8 % Bandprosjekt BANDPRO20 5, ,75 3,9 % 0,3 % 0,07 % Komposisjon og innstudering for utøvende KPINST70 masterstudenter5, ,75 2,9 % 1,0 % 0,20 % Folkemusikkinstrument FOLKINST20/21 5, , ,5 13,3 % 1,3 % 0,27 % Gehør rytme GEHØR24 5, , ,3 % 0,4 % 0,07 %

18 Gehør - praktisk into GEHØR26 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Bruksgitar Ib: Notesp GITAR20 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Bruksgitar IIb: Notesp GITAR21 5, , ,5 1,3 % 1,3 % 0,27 % Gran Orquesta Tipica* GOT20/21 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Gruppeledelse i ork GRLED70 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Instrumentvariant INSTVAR20/21 5, , ,5 49,3 % 1,3 % 0,27 % Interpretasjon i perspektiv INTPER20 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Kammermusikk KAMMUS70 5, , ,75 4,0 % 0,4 % 0,07 % Kunsthistorie KUNSTHI70 5, ,5 12 4,5 4,8 % 0,4 % 0,08 % Ableton Live MUSTEK24 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,09 % Konsertlyd MUSTEK29 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,09 % Mix av lyd MUSTEK37 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,11 % Vokalproduksjon MUSTEK45 5, ,5 12 3,5 3,7 % 0,5 % 0,11 % Operaseminar OPERA20/21 5, ,5 24 3,5 7,5 % 1,1 % 0,35 % Akkompagnatør 7 7 1,5 20 2,75 4,9 % 0,7 % Prøvespilltrening I+II PRØVESP20/21 5, , ,75 13,2 % 0,4 % 0,09 % Rytmisk trening RYTTREN20 5, ,5 24 3,5 7,5 % 0,9 % 0,19 % Sang gruppeund. SANG20 5, ,5 3,6 % 0,6 % 0,22 % Ind. veiledning 6 1 0,75 4 2,75 2,9 % 0,5 % Professional portfolio PROPO20 5,0 0,20 % Undervisning , ,5 % 0,5 % Seminar, 1 dag 8 8 4, ,1 % 0,1 % Veiledning 8 1 0, ,8 % 0,4 % Kontrapunkt I 5, , ,3 % 0,5 % 0,11 % Kontrapunkt II 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Lydkunst 5, ,5 12 2,75 2,9 % 0,5 % 0,10 %

19 Gitarhistorikk GITHIST20 5, ,5 12 2,75 2,9 % 0,7 % 0,15 % Akademi Haydn AKHAYD20 5,0 0,03 % Tuttiprøver ,75 6,5 % 0,1 % Konsertmester/continuo ,75 6,5 % 0,1 % Lærerpåhør ,5 3 1,5 0,4 % 0,0 % Gruppeprøver ,5 2 2,75 1,6 % 0,0 % Romanse- og oratorieseminar* ROMANSE 3, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Satslære I* SATS10 5, ,5 12 0,0 % 0,0 % 0,00 % Satslære II* SATS11 5, ,5 12 0,0 % 0,0 % 0,00 % Digital kompetanse for musikere* DIG10 2, ,5 24 0,0 % 0,0 % 0,00 % Admin av blåseensemble ADMBLÅS70 2, ,5 % 0,2 % 0,12 % Stemmefysiologi og anatomi* STEFYS10 2, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Alexanderteknikk ALEX20 5,0 0,14 % Gruppeundervisning ,5 2 2,75 0,5 % 0,0 % Undervisning i instrumentgrupper ,5 3 2,75 1,6 % 0,1 % Individuell undervisning ,5 7 2,75 8,6 % 0,6 % Musikere i bevegelse BEVEG20 5,0 0,08 % Undervisning ,5 24 2,75 5,9 % 0,3 % Dagsseminar, 3 pr.år ,75 3 2,75 1,8 % 0,1 % Ensembler/prosjekter: Samtidsensemble (sinfonietta) SAMENS 6, ,0 % 0,8 % 0,13 % Barokkensemble BARENS 4, ,7 % 1,1 % 0,27 % Renessanseensemble RENENS 2, ,3 % 0,5 % 0,27 % Jazzensemble - storband JAENS 8, ,3 % 1,1 % 0,13 % Jazzensemble - mindre band JAENS 6, ,1 % 0,9 % 0,15 % Kammerkor* KAKOR 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % Prod. for komponister KPKONS 2, , ,2 % 0,4 % 0,20 % Christiania Blåseens. CBE 6, ,0 % 0,5 % 0,09 % Ensemble Allegria EA 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % Levende Musikere LM 4, ,7 % 0,7 % 0,18 % Aksiom Aksiom 6, ,0 % 0,0 % 0,00 % KORK/BFO KORK/BFO 2, ,0 % 0,0 % 0,00 % Tilleggsprosjekt orkester ORK70/71 2, ,0 % 0,0 % 0,00 % Operaorkester* OPORK20/25 3, ,0 % 0,0 % 0,00 % Jazzvokalensemble* JAZZENS20 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 % Slagverkensemble SLAGENS20 10, ,5 24 2,75 5,9 % 1,5 % 0,15 % Slagverkensemble* SLAGENS30 5, , ,0 % 0,0 % 0,00 %

20 Operaprosjekt med KHIO Jazzkomposisjon* Sum: 652,9 % De foreslått utlyste valgemnene for 12/13 koster 6,5 undervisningsstillinger *: Emnet er også videreutdanning, har felles undervisning med et obligatorisk emne, eller er et emne som er obligatorisk i noen studieretninger og valgbare for andre

21

22

23

24

25

26 ADMBLÅS70 Administrasjon av blåseensemble Studiepoeng: 2 Emnetype: Valgemne Emnenivå: Master Gjennomføres: Høst/vår Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer Undervisningsspråk: Norsk/Engelsk Kort om emnet Emnet skal forberede studentene i administrering og markedsføring av ensembler (8 16 musikere). I emnet inngår administrering av blåseensemblet (BLÅSENS70). Emnet tildeles 2 av medlemmene i blåseensemblet som får ansvar for informasjon til medlemmene av blåseensemblet. Arbeidsområdet vil være utarbeidelse av prøveplaner, rombooking, utarbeidelse av statutter (13/14), promotering og planlegging av turneer. Emnet utføres under veiledning av emneansvarlige. Emneansvarlig: Leif Arne Pedersen/Matz Pettersen Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten viser evne til å administrere kammerensembler dokumenterer kunnskap om markedet og målgrupper for ensembleproduksjoner kan gjennomføre en konsertproduksjon/turné fra konseptutvikling til gjennomføring viser evne til å reflektere over eget arbeid Innhold Studentene utfordres i utviklingen av prosjekter med blåseensemblet. Viktige oppgaver vil være kontakt med konsertarrangører, utarbeidelse av programkommentarer, plan for PR og reiseplaner i forbindelse med turneer. Organisering Studentene og veiledere vil ha regelmessige møter. Arbeidskrav Hvert semester skal studentene levere inn en logg/refleksjonsnotat over arbeidet i emnet. Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Til medlemmer: Bente Almås, Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

Valgemnekatalog 2007/08

Valgemnekatalog 2007/08 Valgemnekatalog 2007/08 VEILEDNING TIL SØKNAD OM VALGEMNER VED NMH 2007/08 For kandidatstudiet i utøving, klassisk og folkemusikk (KAUT/kl og fm): Valgemnet Utøving fordypning i betydningen utvidet individuell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Valgemner 2010-2011 Elective courses 2010-2011. Søknadsfrist: 15. april 2010 Application deadline: April 15 th 2010

Valgemner 2010-2011 Elective courses 2010-2011. Søknadsfrist: 15. april 2010 Application deadline: April 15 th 2010 Valgemner 2010-2011 Elective courses 2010-2011 Søknadsfrist: 15. april 2010 Application deadline: April 15 th 2010 Nettkatalog/info om påmelding: http://www.nmh.no/for_studenter/timeplan/valgemner Information

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.06.2016 Studieutvalget Møtedato: 24.06.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.07.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.06.2017 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Varamedl. møtt: Forfall: Saksliste Vedtakssaker Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun,

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 28.02.2017 Studieutvalget Møtedato: 03.02.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 25.08.2015 Studieutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen (professor),

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 12:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 12:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 19.05.2017 Studieutvalget Møtetidspunkt: 19.05.2017 kl. 12:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 34/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 35/17

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.06.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.05.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N.

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N. Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 7.1.2014 Møtedato 16.12.2013 Tidspunkt 14:00-16:00 Møtested NMH, møterom 03005 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

V A L G E M N E R FULLSTENDIG VERSJON

V A L G E M N E R FULLSTENDIG VERSJON V A L G E M N E R FULLSTENDIG VERSJON Studieåret 2006/07 Norges musikkhøgskole 2006 Side 1 av 118 VEILEDNING TIL SØKNAD OM VALGEMNER VED NMH 2006/07 Dette er det viktig å vite: For kandidat: Det er ikke

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 29.09.2016 Studieutvalget Møtedato: 05.09.2016 Møtested: 03005 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Navn Oppnådd grad Opptakskrav. Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Innhold og undervisning ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk. Årsstudium i kyrkjemusikk. Church Music I. For studenter ved

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

VALGEMNER HØYERE OG LAVERE GRAD

VALGEMNER HØYERE OG LAVERE GRAD VALGEMNER HØYERE OG LAVERE GRAD Gjelder for studieåret 2005/06 Norges musikkhøgskole 2005 Valgemnetilbud 2005-06/Side 1 av 99/06.02.09 Valgemnetilbud 2005-06/Side 2 av 99/06.02.09 1 EMNER Á 60 STUDIEPOENG...

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk Navn Oppnådd grad Opptakskrav, Anbefalte forkunnskaper ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk I. For studenter ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet: Studiet

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøver 2013 - kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11, 11.-15. mars 2013. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. 1. runde - mandag 11. mars

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 12.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: Arkivref.: 15/00419-2 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. HØGSKOLEN I TROMSØ Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance 120 studiepoeng

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving 19. mars 2004, revidert 19. juni 2008 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM Godkjent av NOKUT mai 2008 Oppdatert august 2009 GENERELL DEL...4 Innledning...4 for studiet...4 Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter...4 Opptak...5

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016)

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) SØKERTALL 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) Innhold Søkertall 2016 SØKERTALL 2016... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet. M-HLDIDP MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS Navn

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet. M-HLDIDP MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS Navn M-HLDIDP MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav.. Master i høyrelære med didaktikk og praksis. Master in Ear Training with didactic and teaching practice.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Valgemnekatalog 2009/10 Elective courses 2009/10

Valgemnekatalog 2009/10 Elective courses 2009/10 Valgemnekatalog 2009/10 Elective courses 2009/10 Nettkatalog/info om påmelding: http://www.nmh.no/for_studenter/timeplan/valgemner Information in English: http://www.nmh.no/for_studenter/timeplan/valgemner

Detaljer

MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS

MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS M-HLDIDP Navn Oppnådd grad MASTER I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS. Master i høyrelære med didaktikk og praksis. Master in Ear Training with didactic and teaching practice.. 120 studiepoeng Etter endt

Detaljer

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 1 STUDIEPLAN... 1 TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 3 Innledning... 3 Mål for studiet... 3... 3 Opptak... 3

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 Emnebeskrivelser... 4 MUS111 Musikkutøving I... 4 MUS112

Detaljer

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 19. mars 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

Bachelorgrad i utøvende musikk (UM)

Bachelorgrad i utøvende musikk (UM) Bachelor i utøvende musikk (UM) Innhold Studieprogram Revidert: Revidert av Godkjenning Organisasjonstilhørighet Oppnådd grad/ tittel Omfang Utdypende opplysninger og kommentarer Bachelor i utøvende musikk

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Musikk årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et ett-årig heltidsstudium. Innledning Høgskolens avdeling på Hamar har

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 9.12.2013

Medlemmer: Oslo, 9.12.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 9.12.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra ca 8 år) 1.3. Notelære 1.4. Repertoar 1.5. Den videre utviklinge 1.6. Viderekommet nivå 2. Mål

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015 IS-IMD11/15 overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk Møte 5. mai 2015 Felles læringsutbyttebeskrivelse/ kvalifikasjon Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian A. Andresen. Møteinnkalling. Dato: 7.9.

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian A. Andresen. Møteinnkalling. Dato: 7.9. Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Gro Trondalen, Mats Claesson, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Brit

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 31.03.2016 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Valgemnekatalog 2008/09 Elective courses 2008/09

Valgemnekatalog 2008/09 Elective courses 2008/09 Valgemnekatalog 2008/09 Elective courses 2008/09 2 Side 3: Ukeplan valgemner 3 Side 4: Ukeplan videreutdanninger som også er valgemner 4 Side 5: Ukeplan PPU 5 HVOR MYE OG HVA KAN JEG VELGE? For kandidatstudenter

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 12:00 Møtested: 140

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 12:00 Møtested: 140 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 07.04.2017 Studieutvalget Møtetidspunkt: 07.04.2017 kl. 12:00 Møtested: 140 Saksliste Vedtakssaker 25/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 26/17

Detaljer