s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 BA Gigaset C1_C2_S1_SL :47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Siemens Aktiengesellschaft cyan magenta yellow black Liebreich Medienproduktion

2 S1: Kortoversikt over håndsettet S1: Kortoversikt over håndsettet Mottaksstyrke Svartast Besvar anrop Ring opp Skift fra høyttaler til rør Styretast Åpner menyen, telefonboken, internlisten. Navigering i inntastingsfeltet Høyttalertast Skifte fra rør til høyttaler Lyser: Høyttaler er innkoblet Blinker: innkommende samtale, automatisk repetisjon Tast 1 Telefonsvarer (trykk lenge) Stjernetast Slå ringetoner av/på (hold inne ca. 2 sek.) Skift mellom store og små bokstaver og tall R-tast Foreta ekstern forespørsel Ð Intern 11 V :45 Ladetilstand = tomt U fullt = blinker: Batteri nesten tomt eller batteri lades Aktuelle funksjoner og displaytaster Med displaytastene har du tilgang til funksjonene i displayet. SMS Legg på-, av/på-tast Avslutt samtale Avbryt funksjon Tilbake i standbystilling (trykk lenge) Slå håndsettet av/på (trykk lenge i standbystilling ) Mikrofon Beskjedtast Tilgang til SMS, anropsliste, telefonsvarer (på base med telefonsvarer) Blinker: ny SMS, anrop, beskjeder Firkanttast Tastesperre av/på (trykk lenge) Tast for kortvalgliste Åpne kortvalgliste 1

3 SL1: Kortoversikt over håndsettet SL1: Kortoversikt over håndsettet Mottaksstyrke Svartast Besvare anrop Ring opp Skift fra høyttaler til rør Styretast Åpner menyen, telefonboken, internlisten, taleoppringing. Navigering i inntastingsfeltet Høyttalertast Skifte fra rør til høyttaler Lyser: Høyttaler er innkoblet Blinker: innkommende anrop, automatisk repetisjon Tast 1 Telefonsvarer (trykk lenge) Stjernetast Slå ringetoner av/på (hold inne ca. 2 sek.) Skift mellom store og små bokstaver og tall R-tast Foreta ekstern forespørsel Display (visningsfelt) Ð Intern 11 V :45 SMS Mikrofon tilkobling for headset og PC-grensesnitt Ladetilstand = tomt U fullt = blinker: Batteri nesten tomt eller batteri lades Aktuelle funksjoner og displaytaster Med displaytastene har du tilgang til funksjonene idisplayet. Legg på-tast, av/på-tast Avslutt samtale Avbryt funksjon Tilbake i standbystilling (trykk lenge) Slå håndsettet av/på (trykk lenge i standbystilling ) Beskjedtast Tilgang til SMS, anropsliste, telefonsvarer (på base med telefonsvarer) Blinker: ny SMS, anrop, beskjeder Firkanttast Tastesperre av/på (trykk lenge) Tast for kortvalgliste Åpne kortvalgliste 2

4 Innhold Innhold S1: Kortoversikt over håndsettet SL1: Kortoversikt over håndsettet Sikkerhetsanvisninger Grafisk fremstilling Ta håndsettet i bruk Bruke håndsettet Menybetjening Grafisk hovedmeny Ta i bruk basen Installasjonsveiviser Melde opp/melde av håndsett Oppringing Ringe eksternt og avslutte samtaler Intern oppringing Besvare anrop Skjule eget telefonnummer Høyttalerfunksjon Besvare anrop når funksjonen Hent opp samtale (Call PickUp) er aktivert Avvise anrop Reservere linje Definere sende-msn for neste samtale Tilbakeringing ved opptatt (CCBS) /ved ikke svar (CCNR) Samtalesporing Funksjoner under en samtale Koble ut mikrofon på håndsettet Ringe med flere abonnenter Viderekoble innkommende anrop CD (Call Deflection) Sette over samtale Behandle ekstern samtale CW (Call Waiting) Holde forbindelse (Call Hold) Parkere/fortsette samtale Bruke telefonboken og andre lister Telefonbok og kortvalgliste Taleoppringing E-postkatalog Vise ledig minne Repetisjonsliste Åpne listen med beskjedtasten

5 Innhold Anropslister SMS (tekstmeldinger) Generelt Forutsetninger for å kunne sende og motta tekstmeldinger Administrere servicesentre Taste inn, endre og slette telefonnumre til servicesentre Aktivere/deaktivere sendesenter Av-/ og påmelding hos et servicesenter Ledig minne Sende SMS og utboksen Sende SMS til en e-postadresse Motta SMS og innboksen Bruke nye ringetoner og bilder i håndsettet SMS i telefonanlegg Feil under sending og mottak av en SMS Kostnadsbevisst bruk av telefonen Sammenkobling av et prefiksnummer og et telefonnummer Vise samtalevarighet Vise samtalekostnader Bruke flere håndsett Bruke håndsettet som babyalarm Stille inn walkietalkie-modus Stille inn telefonsvareren Tilordne mottak-msn-er Telefonsvarer skjule/vise Definere antall ringesignaler før telefonsvareren startes Taleavspilling av dato og tid slå av ogpå Definere opptakslengde og -kvalitet Slå pauseautomatikk av eller på Sperre telefonsvareren, definere telefonsvarer-pin Stille inn tidsstyringen Slå automatisk medhør på håndsettet av/på Automatisk telefonsvar slå av/på Slå automatisk SMS-varsling av/på Sikkerhetsinnstillinger Endre system-pin Fastsette tilgang Nødnummer Tidsfunksjoner Stille inn dato og klokkeslett Stille vekkerklokken

6 Innhold Stille inn avtale Ikke besvarte avtaler eller merkedager Nattkobling Stille inn håndsettet individuelt Endre display-språk Slå automatisk svar av/på Stille inn fargeskjema og kontrast Vise logo Stille inn nattmodus Endre basens navn Endre talevolum Endre ringetone Sound manager Vibrasjonsalarm Slå servicetoner av/på Tilbakestille håndsettet til standardinnstillinger Stille inn systemet Endre navn på interne abonnenter Opprette/slette ISDN-nummer (MSN) Tilordne telefonnummer (MSN) Opprette liste over sende-msn for neste samtale Opprette opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy) Tilordne MSN en ringetone Avvise anrop for hele MSN-gruppen Viderekoble anrop Forhåndsinnstille viderekoblingsmål CD (Call Deflection) Opprette viderekobling ved opptatt håndsett Opprette intern samleanropsgruppe Opprette forsinket anrop Slå samtale venter CW (Call Waiting) av/på Stille inn spørreanrop eksternt/internt Stille inn ventemusikk Slå av og på Tale før data Endre retningsnummer Gjenopprette standardinnstillinger Vise status Vise programvareversjon Bruk i telefonanlegg Prefiksnummer (AKZ) Sette over samtale ECT (Explicit Call Transfer) slå av/på Valgmuligheter Bruk med andre apparater Fastsette apparattype

7 Innhold Ringe med apparater via analog tilkobling (TAE-tilkobling) Slå repeater av/på Bruke telefonsvareren direkte Velge telefonsvarer Slå telefonsvarer av/på Velge melding og telefonsvarermodus Ta opp / endre meldinger Slette/avspille meldinger Ta opp memoer Ta opp samtale Hente samtale mens telefonsvareren går Spille av beskjeder Tilbakering under avspillingen Spille melding for en samtalepartner Spille av memo Stille inn avspillingshastighet Slette beskjeder/memo Sette gammel beskjed eller memo på ny Kopiere et telefonnummer til telefonboken Bruk med dørtelefon Tilordne intern abonnent til anropsgruppe for dørtelefon Ringe med dørtelefon Viderekoble dørtelefonen eksternt Vedlegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske spesifikasjoner Tegnsettabell Skrivehjelp PC-grensesnitt Garanti Menyoversikt Hovedmeny Undermeny "í" Undermeny æ Telefonboktast og tast for kortvalgliste Tilbehør Stikkord

8 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger! Du må kun bruke anbefalte, oppladbare batterier (s. 161) av samme type! Dvs. det må aldri brukes andre batterityper eller ikke-oppladbare batterier, da dette kan være helsefarlig og føre til personskader. Œ Legg inn oppladbare batterier i riktig polretning og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne bruksanvisningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor). Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke sett telefonen i basen på bad eller i dusjrom (s. 158). Håndsett og base er ikke sprutbeskyttet. Unngå å bruke telefonen mens du kjører bil eller annet kjøretøy (walkietalkiefunksjon). Koble ut telefonen når du befinner deg i et fly (walkietalkie-funksjon). Sikre mot utilsiktet innkobling. Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi bruksanvisningen for Gigaset videre til nye brukere. Batteri og telefon avfallshåndteres på en miljøvennlig måte. i Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelige i alle land. 7

9 Grafisk fremstilling Grafisk fremstilling En tabell under en overskrift angir basen eller håndsettet som er utstyrt med denne funksjonen. Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer: På basene: CX150isdn SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Eksempel: Vibrasjonsalarm på Gigaset SL1: til håndsett: SL1 8

10 Ta håndsettet i bruk Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Displayet er beskyttet av en plastfolie. Trekk av beskyttelsesfolien! Legge inn batterier Legg inn batteriene i riktig polretning (se bildet til venstre). Legg dekslet ca. 3 mm nedenfor og skyv det oppover til det låses. W Bruk kun de oppladbare batteriene som er anbefalt av Siemens s Dvs. at det ikke under noen omstendigheter må brukes vanlige (ikke-oppladbare) batterier eller andre batterityper, da dette kan føre til betydelige person- og tingskader. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges (farlig). Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Åpne batterirommet Trykk på riflene på dekslet og skyv det nedover. Lade opp batteriene Lading av batteriene vises øverst til i displayet med et blinkende batterisymbol V : = (Nesten) tomme batterier V Batterier 2 /3 fulladet e Batterier 1 /3 fulladet U Batteriene er fulladet i Hvordan du melder opp håndsett kan du lese om på s. 20. Nå er håndsettet klart til bruk. For at tidsregistreringen av anrop og eventuelle beskjeder skal bli riktig, må du også stille inn dato og klokkeslett. Avhengig av nettoperatøren blir dato og klokkeslett automatisk oppdatert av telefonnettet ved hver utgående samtale. 9

11 Ta håndsettet i bruk Alle innstillinger som er nødvendige for å bruke telefonen, kan du også foreta på enkel måte med installasjonsveiviseren (s. 14). Feste belteklips Belteklipsen trykkes fast på baksiden av håndsettet, inntil tappene på sidene går i lås i festene. Slå håndsett på eller av Slå på håndsettet ved å holde legg på-tasten a lenge inne. Du hører en kvitteringstone (stigende toner). Når du skal slå av håndsettet mens det er i standbystilling, må du trykke på legg på-tasten a en gang til og holde den lenge inne (bekreftelsestone). i Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slås det på automatisk. Slå tastesperren av/på Du kan sperre tastene på håndsettet, f.eks. når du skal ta med deg håndsettet. Dermed skjer det ikke noe hvis du skulle komme utilsiktet borti tastene. Trykk lenge på firkanttasten R. Du hører en bekreftelsestone og i displayet vises symbolet Ø. For å slå av på S1, SL1, C1, C2: Trykk på firkanttasten R lenge en gang til (bekreftelsestone): i Tastesperren slås automatisk av når du blir anropt. Etter endt samtale slås den på igjen. Når tastesperren er koblet inn, kan du heller ikke ringe nødnummer. Tastesperren vises også når du har lastet ned en logo som displaybilde (s. 74). 10

12 Ta håndsettet i bruk Bruke håndsettet Menybetjening Spesielle taster Styretast Styretasten er det sentrale betjeningselementet. Den er utstyrt med fire retningspiler og tilhørende symboler. Alt etter hvilken markering du trykker på (oppe, nede, høyre eller venstre), utføres en bestemt funksjon. I bruksanvisningen er den siden du må trykke på, markert med en svart trekant, f.eks.: Tast v for høyre = åpne meny. Navigering på den grafiske hovedmenyen er alltid gjengitt med tasten s. Eksempel: Steuer-Taste Ulike funksjoner for styretasten: I standbystilling I lister og menyer I et inntastingsfelt Innled talevalg Bla oppover Sett markøren en linje oppover t (trykk lenge) (SL1) Åpne telefonboken Bla nedover Sett markøren en linje nedover s Åpne den grafiske hovedmenyen ) Bekreft valgt oppføring (som Sett markøren til høyre v Åpne listen over håndsett Gå ett menynivå tilbake eller Sett markøren til venstre u avbrytt Innenfor den grafiske hovedmenyen navigerer du ved hjelp av styretasten og symbolene som vises i displayet. Displaytaster Displaytaster er de vannrette vippetastene rett under displayet. Denne funksjonen skifter avhengig av den aktuelle betjeningssituasjonen. Den aktuelle funksjonen vises rett ovenfor i displayet. Eksempel: yx Í Displaytastenes funksjoner (avhengig av betjeningssituasjonen) Displaytaster De ulike symbolene har følgende betydning: 11

13 Ta håndsettet i bruk Etter en riktig inntasting hører du en bekreftelsestone (stigende toner). Når du taster feil, hører du en feiltone (fallende toner). Du kan gjenta inntastingen. Hvis du har tastet inn feil tegn i teksten, kan du rette opp dette som følger: Sett inn et tegn til venstre for markøren med Û Slette Når du skal rette opp et telefonnummer eller en tekst, setter du markøren bak det uriktige tegnet ved hjelp av styretasten. Trykk deretter på displaytasten Û. Tegnet blir slettet. Tast nå det riktige tegnet. Sett inn et tegn til venstre for markøren Hvis du har glemt et tegn, går du til ønsket plass ved hjelp av styretasten og setter inn tegnet. Skrive over et tegn Under inntasting av Dato/Tid er antallet siffer fast og feltet har et fastlagt format. Sett markøren på sifferet du vil endre ved hjelp av styretasten, og skriv over tegnet. Skrive over et tegn til høyre for markøren Når du taster inn Kostnad per enh.:, er antallet siffer fast, og feltet har et fastlagt format. Sett markøren foran sifferet du vil endre ved hjelp av styretasten, og skriv over tegnet. Displaysymbol Þ à Ð Û Ý ä Betydning ved tastetrykk Repetisjonstast: Åpne listen med de 10 siste telefonnumrene. -tast: Bekreft menyfunksjonen, eller lagre inntastingen ved å bekrefte. Menytast: åpner en tilstandsavhengig meny. Meny+-tast: Åpne undermenyen, f.eks. inntastingsfelt Slettetast: Slett ett og ett tegn fra høyre mot venstre. Escape-tast: Gå ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. Åpne e-postkatalog. Grafisk hovedmeny è SMS 1 î é ç ê ë t Î x Utvalget av symboler avhenger av basen. I displayet vises alle menyoppføringer på hovedmenyen i form av fargelagte symboler. Bruk styretasten til å velge ønsket symbol, som fremheves med en ramme. Det tilhørende navnet på menyen vises på øverste linje i displayet. Når du skal åpne menyen, trykker du på displaytasten.. Hvis hovedmenyen har tre linjer, vises enten de to øverste eller de to nederste linjene. Rette feiltastinger 12

14 Ta håndsettet i bruk Standbystilling Display i standbystilling (eksempel, logo slått av) Ð Intern 11 V :45 SMS Telefonsvarer slått på To linjer med situasjonsavhengig systeminformasjon Gigaset med telefonsvarer Ð V Intern :45 SMS Gå tilbake til standbystilling fra et vilkårlig sted i menyen: Hold legg på-tasten inne i a ca. 1 sekund eller la være å trykke på noen taster: Etter 1 til 2 minutter. går displayet automatisk til standby stilling. Endringer som du ikke bekrefter eller lagrer ved å trykke på, Ja, Lagre, Send eller med v Lagre blir forkastet. Gå inn i menyen, f.eks. "Stille inn høyttalerlydstyrke" 1. v Trykk på høyre side av styretasten. Menyen åpnes. 2. s Trykk styretasten til ê markeres i displayet (med en ramme). 3. Med displaytasten bekrefter du. 4. v Første displayoppføring, Håndsett-volum, bekreftes med høyre side av styretasten eller med. 5. r Trykk på venstre eller høyre side av styretasten for å velge lydstyrke (1-5). 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen. 7. a Trykk lenge på legg på-tasten for å gå tilbake til standbystilling. 13

15 Ta håndsettet i bruk Ta i bruk basen Installasjonsveiviser Det er nødvendig med enda noen innstillinger før du kan ta telefonen i bruk. Installasjonsveiviseren hjelper deg med dette. Du kan alltid bli ringt til på håndsettet. Du kan foreta følgende innstillinger etter hverandre: Dato og klokkeslett Vise/skjule telefonsvarer 1 3 (på Gigaset med integrert telefonsvarer) Registrere/taste inn MSN-er for tilslutningen Stille inn apparattype for tilkoblede telefoner Stille inn mottak-msn Stille inn sende-msn Bylinjekode (ved bruk i telefonanlegg) Hva er en MSN? MSN = Multiple Subscriber Number Du kan bestille inntil ti forskjellige telefonnummer til ditt ISDN-abonnement. En MSN er et av telefonnumrene du har fått tildelt uten retningsnummer. Telefonen benytter seg av MSN helt individuelt etter dine ønsker. Samtidig skjelnes det mellom: Mottak-MSN: Telefonnummer du kan bli oppringt på. Du kan tilordne mottak-msner til bestemte interne abonnenter (sluttapparater) (s. 119). Innkommende samtaler viderekobles kun til sluttapparater som har fått tildelt en gyldig mottak-msn. Sluttapparater er f.eks. håndsett og telefonsvarere. Sende-MSN: Telefonnummer som overføres til den du ringer opp. Nettoperatøren baserer regningene på sende-msn-er. Du kan tilordne en fast sende-msn til hver interne abonnent (s. 120). Mulige interne abonnenter: Avhengig av basens funksjonsomfang kan du tilordne interne telefonnummer til følgende interne abonnenter. Les mer om hvilke interne telefonnummer som står til rådighet i bruksanvisningen for basen. Håndsett Base (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn) Analoge apparater (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) PC via USB (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) Bluetooth-apparater (SX303isdn, SX353isdn) Datamoduler Baseintegrerte telefonsvarere 14

16 Ta håndsettet i bruk Eksempel for tildeling av MSN-er: Du har bestilt fire MSN-er; to til arbeidsrelatte formål (MSN1, MSN2) og to til privat bruk (MSN3, MSN4). På en base er det tilkoblet fire håndsett. To håndsett (Int.11 og 12) og en telefonsvarer TS 91 til bruk i arbeidssammenheng og to håndsett (Int.13 og 14) og en telefonsvarer TS 92 til privat bruk. Interne abonnenter Bruk Mottak-MSN Sende-MSN Håndsett Int.11, 12 arbeidsrelatert MSN1, MSN2 MSN1 Telefonsvarer TS 91 MSN1, MSN2 --- Håndsett Int.13 privat bruk MSN3 MSN3 Håndsett Int.14 MSN4 MSN4 Telefonsvarer TS 92 MSN3, MSN4 --- Følgende gjelder for håndsettene S1 og SL1: Fordi håndsettene intern 11 og intern 12 er tilordnet to (mottak-) MSN-er, kan du benytte deg av funksjonen MSN neste anrop (s. 120). Dermed har du mulighet til å skifte til (sende-) MSN 2 ved hver utgående samtale. Dette er ikke mulig for håndsettene intern 13 og intern 14. Starte installasjonsveiviseren og stille inn basen Starte installasjonsveiviseren v sí Velg og bekreft. s Installering Velg og bekreft. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å starte installasjonsveiviseren. Hvis du allerede har innstilt en system-pin (ulik 0000) (s. 96), blir du oppfordret til å taste inn system-pin. ~ Tast eventuelt inn og bekreft system-pin. i Installasjonsveiviseren kan ikke brukes av flere håndsett samtidig. Hvis det allerede finnes data for innstillingene (fabrikkinnstillinger eller innstillinger du har foretatt tidligere), blir disse vist på de aktuelle stedene i displayet og kan endres. Hvis du vil slå av installasjonsveiviseren før du er ferdig, må du trykke på legg på-tasten (lenge). Alle endringer du allerede har lagret med Lagre oppføring, opprettholdes. Håndsettet går tilbake til standbystilling. Trykk på displaytasten NEI for å hoppe over en innstilling. Stille inn dato og klokkeslett: Avhengig av nettoperatøren blir dato og klokkeslett automatisk oppdatert av telefonnettet ved første utgående samtale. 15

17 Ta håndsettet i bruk I displayet vises: Angi klokkeslett? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å stille inn dato og klokkeslett. ~ Tast inn dato (6-sifret) og klokkeslett (4-sifret i 24-timers visning) etter hverandre, f.eks for kl Ð Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. s Lagre oppføring Velg og bekreft. Hvis klokkeslettet skal vises i 12-timers visning, kan du endre innstillingen senere (s. 99). Skjul/vis telefonsvareren: På basene: SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Du kan velge mellom telefonsvarer AB1, AB2 og AB3. Du kan kun bruke telefonsvarerne når de vises i displayet. Som standard vises bare AB1 (kun AB 1 vises i menyene). I displayet vises: Skjul t.svarer 1? Besvar forepørselen med JA, hvis du vil skjule AB1, med NEI, hvis du vil bruke AB1. Denne fremgangsmåten gjentas til slutt for AB2 og AB3. i Du kan kun skjule en telefonsvarer når det ikke lagret beskjeder/memo på den (s. 87). Overføre egne telefonnummer (MSN): Denne funksjonen må støttes av nettoperatøren. I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? Da du fikk ISDN-abonnementet ditt, fikk du også flere egne telefonnummer (MSN) av nettoperatøren. Du kan lagre inntil ti telefonnumre. Hvis det ikke er oppført noen MSN-er i håndsettet ditt, kan du hente telefonnumrene fra sentralen. 16

18 Ta håndsettet i bruk Du må bekrefte forespørselen med JA. Hvis dine MSN-er ble funnet, vises det i displayet hvor mange MSN-er som ble funnet og MSN-ene registreres. Ble det ikke funnet noen MSN-er (f.eks. fordi MSN-ene allerede er registrert eller fordi nettoperatøren ikke støtter denne funksjonen), vises en melding om dette. I så fall må du legge inn MSN-ene manuelt (se neste avsnitt). Legge inn egne telefonnummer (MSN-er) manuelt og legge inn navn til MSN-er: I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. ~ Tast inn navn. Du kan velge selv om du vil taste inn et navn til en MSN. s~ Hopp eventuelt til linjen <Nummer> og tast inn MSN. Hvis MSN-ene ble registrert automatisk, er nummeret allerede registrert. Í s Lagre oppføring Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. Velg og bekreft. Registrerte MSN-er tilordnes alle oppmeldte håndsett automatisk som mottak-msn og sende-msn. Denne prosessen gjentas for MSN2 til MSN10. Stille inn apparattype: På basene: SX205isdn SX255isdn SX303isdn SX353isdn Hvis basen din tilbyr muligheten for å koble til et analogt sluttapparat, må du stille inn apparattypen (se basens bruksanvisning). I displayet vises: Stille inn apparattype? Velg JA hvis et analogt apparat er koblet til basen. I displayet vises: Stille inn apparattype for intern 21? Velg JA. Velg den aktuelle apparattypen og bekreft med ( = på). Les mer om hvilke andre innstillinger som er mulige i bruksanvisningen for basen. Trykk kort på menyutgangs-tasten for å fortsette. Stille inn mottak-msn: I displayet vises: Stille inn innkommende MSN? Innkommende anrop besvares via mottak-msn. MSN-er som er tildelt ISDN-abonnementet ditt, kan fordeles på forskjellige sluttapparater etter eget valg. Du kan tilordne et sluttapparat til flere mottak-msn-er. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-er vises. 17

19 Ta håndsettet i bruk s MSN 1: Velg og bekreft en MSN som dette sluttapparatet skal Ý tilordnes. Gjenta denne prosessen for alle MSN-er der sluttapparatet skal tilordnes som mottak-msn-er ( = på). Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette sluttapparatet. Denne prosessen gjentas for alle håndsett som er oppmeldt til telefonen din og for integrerte telefonsvarere (på Gigaset med integrert telefonsvarer). i Under innstillingen av mottak-msn-er for en telefonsvarer blir det kun tilbudt MSN-er fra MSN-listen som ikke allerede er opptatt av en annen telefonsvarer. Stille inn sende-msn: I displayet vises: Stille inn utgående MSN? Du kan tilordne hver eneste interne abonnent nøyaktig én ledig sende-msn. Dette nummeret overføres til samtalepartneren, og nettoperatøren beregner påløpte samtalekostnader på grunnlag av denne MSN-en. Du kan tilordne en MSN som sende-msn for flere sluttapparater, men kun én sende-msn per sluttapparat. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-er vises. s MSN 1: Ý Velg og bekreft en MSN som dette sluttapparatet skal tilordnes. Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette sluttapparatet. Denne prosessen gjentas for alle handsett som er oppmeldt til telefonen din. 18

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning Eurit 535 og 565 Trådlos ISDN-telefon DECT Bruksanvisning Obs! Bruksanvisning med sikkerhetsanvisninger! Les igjennom denne før bruk og oppbevar den tilgjengelig. Kjære kunde! Takk for at du har gått til

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SX255isdn Gigaset Communications GmbH 2008 All rights

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Gigaset DX800A all in one Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DX800A all in one: Funksjonaliteten

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Oversikt Gigaset DA710

Oversikt Gigaset DA710 Oversikt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Skjerm og tastatur Regulerbar skjerm (valg av skjermspråk s. ) 2 Styretast 3 Skift-tast 4 Menytast 5 Gjenta-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Direktevalgtaster

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer