s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 BA Gigaset C1_C2_S1_SL :47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Siemens Aktiengesellschaft cyan magenta yellow black Liebreich Medienproduktion

2 S1: Kortoversikt over håndsettet S1: Kortoversikt over håndsettet Mottaksstyrke Svartast Besvar anrop Ring opp Skift fra høyttaler til rør Styretast Åpner menyen, telefonboken, internlisten. Navigering i inntastingsfeltet Høyttalertast Skifte fra rør til høyttaler Lyser: Høyttaler er innkoblet Blinker: innkommende samtale, automatisk repetisjon Tast 1 Telefonsvarer (trykk lenge) Stjernetast Slå ringetoner av/på (hold inne ca. 2 sek.) Skift mellom store og små bokstaver og tall R-tast Foreta ekstern forespørsel Ð Intern 11 V :45 Ladetilstand = tomt U fullt = blinker: Batteri nesten tomt eller batteri lades Aktuelle funksjoner og displaytaster Med displaytastene har du tilgang til funksjonene i displayet. SMS Legg på-, av/på-tast Avslutt samtale Avbryt funksjon Tilbake i standbystilling (trykk lenge) Slå håndsettet av/på (trykk lenge i standbystilling ) Mikrofon Beskjedtast Tilgang til SMS, anropsliste, telefonsvarer (på base med telefonsvarer) Blinker: ny SMS, anrop, beskjeder Firkanttast Tastesperre av/på (trykk lenge) Tast for kortvalgliste Åpne kortvalgliste 1

3 SL1: Kortoversikt over håndsettet SL1: Kortoversikt over håndsettet Mottaksstyrke Svartast Besvare anrop Ring opp Skift fra høyttaler til rør Styretast Åpner menyen, telefonboken, internlisten, taleoppringing. Navigering i inntastingsfeltet Høyttalertast Skifte fra rør til høyttaler Lyser: Høyttaler er innkoblet Blinker: innkommende anrop, automatisk repetisjon Tast 1 Telefonsvarer (trykk lenge) Stjernetast Slå ringetoner av/på (hold inne ca. 2 sek.) Skift mellom store og små bokstaver og tall R-tast Foreta ekstern forespørsel Display (visningsfelt) Ð Intern 11 V :45 SMS Mikrofon tilkobling for headset og PC-grensesnitt Ladetilstand = tomt U fullt = blinker: Batteri nesten tomt eller batteri lades Aktuelle funksjoner og displaytaster Med displaytastene har du tilgang til funksjonene idisplayet. Legg på-tast, av/på-tast Avslutt samtale Avbryt funksjon Tilbake i standbystilling (trykk lenge) Slå håndsettet av/på (trykk lenge i standbystilling ) Beskjedtast Tilgang til SMS, anropsliste, telefonsvarer (på base med telefonsvarer) Blinker: ny SMS, anrop, beskjeder Firkanttast Tastesperre av/på (trykk lenge) Tast for kortvalgliste Åpne kortvalgliste 2

4 Innhold Innhold S1: Kortoversikt over håndsettet SL1: Kortoversikt over håndsettet Sikkerhetsanvisninger Grafisk fremstilling Ta håndsettet i bruk Bruke håndsettet Menybetjening Grafisk hovedmeny Ta i bruk basen Installasjonsveiviser Melde opp/melde av håndsett Oppringing Ringe eksternt og avslutte samtaler Intern oppringing Besvare anrop Skjule eget telefonnummer Høyttalerfunksjon Besvare anrop når funksjonen Hent opp samtale (Call PickUp) er aktivert Avvise anrop Reservere linje Definere sende-msn for neste samtale Tilbakeringing ved opptatt (CCBS) /ved ikke svar (CCNR) Samtalesporing Funksjoner under en samtale Koble ut mikrofon på håndsettet Ringe med flere abonnenter Viderekoble innkommende anrop CD (Call Deflection) Sette over samtale Behandle ekstern samtale CW (Call Waiting) Holde forbindelse (Call Hold) Parkere/fortsette samtale Bruke telefonboken og andre lister Telefonbok og kortvalgliste Taleoppringing E-postkatalog Vise ledig minne Repetisjonsliste Åpne listen med beskjedtasten

5 Innhold Anropslister SMS (tekstmeldinger) Generelt Forutsetninger for å kunne sende og motta tekstmeldinger Administrere servicesentre Taste inn, endre og slette telefonnumre til servicesentre Aktivere/deaktivere sendesenter Av-/ og påmelding hos et servicesenter Ledig minne Sende SMS og utboksen Sende SMS til en e-postadresse Motta SMS og innboksen Bruke nye ringetoner og bilder i håndsettet SMS i telefonanlegg Feil under sending og mottak av en SMS Kostnadsbevisst bruk av telefonen Sammenkobling av et prefiksnummer og et telefonnummer Vise samtalevarighet Vise samtalekostnader Bruke flere håndsett Bruke håndsettet som babyalarm Stille inn walkietalkie-modus Stille inn telefonsvareren Tilordne mottak-msn-er Telefonsvarer skjule/vise Definere antall ringesignaler før telefonsvareren startes Taleavspilling av dato og tid slå av ogpå Definere opptakslengde og -kvalitet Slå pauseautomatikk av eller på Sperre telefonsvareren, definere telefonsvarer-pin Stille inn tidsstyringen Slå automatisk medhør på håndsettet av/på Automatisk telefonsvar slå av/på Slå automatisk SMS-varsling av/på Sikkerhetsinnstillinger Endre system-pin Fastsette tilgang Nødnummer Tidsfunksjoner Stille inn dato og klokkeslett Stille vekkerklokken

6 Innhold Stille inn avtale Ikke besvarte avtaler eller merkedager Nattkobling Stille inn håndsettet individuelt Endre display-språk Slå automatisk svar av/på Stille inn fargeskjema og kontrast Vise logo Stille inn nattmodus Endre basens navn Endre talevolum Endre ringetone Sound manager Vibrasjonsalarm Slå servicetoner av/på Tilbakestille håndsettet til standardinnstillinger Stille inn systemet Endre navn på interne abonnenter Opprette/slette ISDN-nummer (MSN) Tilordne telefonnummer (MSN) Opprette liste over sende-msn for neste samtale Opprette opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy) Tilordne MSN en ringetone Avvise anrop for hele MSN-gruppen Viderekoble anrop Forhåndsinnstille viderekoblingsmål CD (Call Deflection) Opprette viderekobling ved opptatt håndsett Opprette intern samleanropsgruppe Opprette forsinket anrop Slå samtale venter CW (Call Waiting) av/på Stille inn spørreanrop eksternt/internt Stille inn ventemusikk Slå av og på Tale før data Endre retningsnummer Gjenopprette standardinnstillinger Vise status Vise programvareversjon Bruk i telefonanlegg Prefiksnummer (AKZ) Sette over samtale ECT (Explicit Call Transfer) slå av/på Valgmuligheter Bruk med andre apparater Fastsette apparattype

7 Innhold Ringe med apparater via analog tilkobling (TAE-tilkobling) Slå repeater av/på Bruke telefonsvareren direkte Velge telefonsvarer Slå telefonsvarer av/på Velge melding og telefonsvarermodus Ta opp / endre meldinger Slette/avspille meldinger Ta opp memoer Ta opp samtale Hente samtale mens telefonsvareren går Spille av beskjeder Tilbakering under avspillingen Spille melding for en samtalepartner Spille av memo Stille inn avspillingshastighet Slette beskjeder/memo Sette gammel beskjed eller memo på ny Kopiere et telefonnummer til telefonboken Bruk med dørtelefon Tilordne intern abonnent til anropsgruppe for dørtelefon Ringe med dørtelefon Viderekoble dørtelefonen eksternt Vedlegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske spesifikasjoner Tegnsettabell Skrivehjelp PC-grensesnitt Garanti Menyoversikt Hovedmeny Undermeny "í" Undermeny æ Telefonboktast og tast for kortvalgliste Tilbehør Stikkord

8 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger! Du må kun bruke anbefalte, oppladbare batterier (s. 161) av samme type! Dvs. det må aldri brukes andre batterityper eller ikke-oppladbare batterier, da dette kan være helsefarlig og føre til personskader. Œ Legg inn oppladbare batterier i riktig polretning og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne bruksanvisningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor). Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke sett telefonen i basen på bad eller i dusjrom (s. 158). Håndsett og base er ikke sprutbeskyttet. Unngå å bruke telefonen mens du kjører bil eller annet kjøretøy (walkietalkiefunksjon). Koble ut telefonen når du befinner deg i et fly (walkietalkie-funksjon). Sikre mot utilsiktet innkobling. Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi bruksanvisningen for Gigaset videre til nye brukere. Batteri og telefon avfallshåndteres på en miljøvennlig måte. i Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelige i alle land. 7

9 Grafisk fremstilling Grafisk fremstilling En tabell under en overskrift angir basen eller håndsettet som er utstyrt med denne funksjonen. Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer: På basene: CX150isdn SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Eksempel: Vibrasjonsalarm på Gigaset SL1: til håndsett: SL1 8

10 Ta håndsettet i bruk Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Displayet er beskyttet av en plastfolie. Trekk av beskyttelsesfolien! Legge inn batterier Legg inn batteriene i riktig polretning (se bildet til venstre). Legg dekslet ca. 3 mm nedenfor og skyv det oppover til det låses. W Bruk kun de oppladbare batteriene som er anbefalt av Siemens s Dvs. at det ikke under noen omstendigheter må brukes vanlige (ikke-oppladbare) batterier eller andre batterityper, da dette kan føre til betydelige person- og tingskader. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges (farlig). Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Åpne batterirommet Trykk på riflene på dekslet og skyv det nedover. Lade opp batteriene Lading av batteriene vises øverst til i displayet med et blinkende batterisymbol V : = (Nesten) tomme batterier V Batterier 2 /3 fulladet e Batterier 1 /3 fulladet U Batteriene er fulladet i Hvordan du melder opp håndsett kan du lese om på s. 20. Nå er håndsettet klart til bruk. For at tidsregistreringen av anrop og eventuelle beskjeder skal bli riktig, må du også stille inn dato og klokkeslett. Avhengig av nettoperatøren blir dato og klokkeslett automatisk oppdatert av telefonnettet ved hver utgående samtale. 9

11 Ta håndsettet i bruk Alle innstillinger som er nødvendige for å bruke telefonen, kan du også foreta på enkel måte med installasjonsveiviseren (s. 14). Feste belteklips Belteklipsen trykkes fast på baksiden av håndsettet, inntil tappene på sidene går i lås i festene. Slå håndsett på eller av Slå på håndsettet ved å holde legg på-tasten a lenge inne. Du hører en kvitteringstone (stigende toner). Når du skal slå av håndsettet mens det er i standbystilling, må du trykke på legg på-tasten a en gang til og holde den lenge inne (bekreftelsestone). i Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slås det på automatisk. Slå tastesperren av/på Du kan sperre tastene på håndsettet, f.eks. når du skal ta med deg håndsettet. Dermed skjer det ikke noe hvis du skulle komme utilsiktet borti tastene. Trykk lenge på firkanttasten R. Du hører en bekreftelsestone og i displayet vises symbolet Ø. For å slå av på S1, SL1, C1, C2: Trykk på firkanttasten R lenge en gang til (bekreftelsestone): i Tastesperren slås automatisk av når du blir anropt. Etter endt samtale slås den på igjen. Når tastesperren er koblet inn, kan du heller ikke ringe nødnummer. Tastesperren vises også når du har lastet ned en logo som displaybilde (s. 74). 10

12 Ta håndsettet i bruk Bruke håndsettet Menybetjening Spesielle taster Styretast Styretasten er det sentrale betjeningselementet. Den er utstyrt med fire retningspiler og tilhørende symboler. Alt etter hvilken markering du trykker på (oppe, nede, høyre eller venstre), utføres en bestemt funksjon. I bruksanvisningen er den siden du må trykke på, markert med en svart trekant, f.eks.: Tast v for høyre = åpne meny. Navigering på den grafiske hovedmenyen er alltid gjengitt med tasten s. Eksempel: Steuer-Taste Ulike funksjoner for styretasten: I standbystilling I lister og menyer I et inntastingsfelt Innled talevalg Bla oppover Sett markøren en linje oppover t (trykk lenge) (SL1) Åpne telefonboken Bla nedover Sett markøren en linje nedover s Åpne den grafiske hovedmenyen ) Bekreft valgt oppføring (som Sett markøren til høyre v Åpne listen over håndsett Gå ett menynivå tilbake eller Sett markøren til venstre u avbrytt Innenfor den grafiske hovedmenyen navigerer du ved hjelp av styretasten og symbolene som vises i displayet. Displaytaster Displaytaster er de vannrette vippetastene rett under displayet. Denne funksjonen skifter avhengig av den aktuelle betjeningssituasjonen. Den aktuelle funksjonen vises rett ovenfor i displayet. Eksempel: yx Í Displaytastenes funksjoner (avhengig av betjeningssituasjonen) Displaytaster De ulike symbolene har følgende betydning: 11

13 Ta håndsettet i bruk Etter en riktig inntasting hører du en bekreftelsestone (stigende toner). Når du taster feil, hører du en feiltone (fallende toner). Du kan gjenta inntastingen. Hvis du har tastet inn feil tegn i teksten, kan du rette opp dette som følger: Sett inn et tegn til venstre for markøren med Û Slette Når du skal rette opp et telefonnummer eller en tekst, setter du markøren bak det uriktige tegnet ved hjelp av styretasten. Trykk deretter på displaytasten Û. Tegnet blir slettet. Tast nå det riktige tegnet. Sett inn et tegn til venstre for markøren Hvis du har glemt et tegn, går du til ønsket plass ved hjelp av styretasten og setter inn tegnet. Skrive over et tegn Under inntasting av Dato/Tid er antallet siffer fast og feltet har et fastlagt format. Sett markøren på sifferet du vil endre ved hjelp av styretasten, og skriv over tegnet. Skrive over et tegn til høyre for markøren Når du taster inn Kostnad per enh.:, er antallet siffer fast, og feltet har et fastlagt format. Sett markøren foran sifferet du vil endre ved hjelp av styretasten, og skriv over tegnet. Displaysymbol Þ à Ð Û Ý ä Betydning ved tastetrykk Repetisjonstast: Åpne listen med de 10 siste telefonnumrene. -tast: Bekreft menyfunksjonen, eller lagre inntastingen ved å bekrefte. Menytast: åpner en tilstandsavhengig meny. Meny+-tast: Åpne undermenyen, f.eks. inntastingsfelt Slettetast: Slett ett og ett tegn fra høyre mot venstre. Escape-tast: Gå ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. Åpne e-postkatalog. Grafisk hovedmeny è SMS 1 î é ç ê ë t Î x Utvalget av symboler avhenger av basen. I displayet vises alle menyoppføringer på hovedmenyen i form av fargelagte symboler. Bruk styretasten til å velge ønsket symbol, som fremheves med en ramme. Det tilhørende navnet på menyen vises på øverste linje i displayet. Når du skal åpne menyen, trykker du på displaytasten.. Hvis hovedmenyen har tre linjer, vises enten de to øverste eller de to nederste linjene. Rette feiltastinger 12

14 Ta håndsettet i bruk Standbystilling Display i standbystilling (eksempel, logo slått av) Ð Intern 11 V :45 SMS Telefonsvarer slått på To linjer med situasjonsavhengig systeminformasjon Gigaset med telefonsvarer Ð V Intern :45 SMS Gå tilbake til standbystilling fra et vilkårlig sted i menyen: Hold legg på-tasten inne i a ca. 1 sekund eller la være å trykke på noen taster: Etter 1 til 2 minutter. går displayet automatisk til standby stilling. Endringer som du ikke bekrefter eller lagrer ved å trykke på, Ja, Lagre, Send eller med v Lagre blir forkastet. Gå inn i menyen, f.eks. "Stille inn høyttalerlydstyrke" 1. v Trykk på høyre side av styretasten. Menyen åpnes. 2. s Trykk styretasten til ê markeres i displayet (med en ramme). 3. Med displaytasten bekrefter du. 4. v Første displayoppføring, Håndsett-volum, bekreftes med høyre side av styretasten eller med. 5. r Trykk på venstre eller høyre side av styretasten for å velge lydstyrke (1-5). 6. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen. 7. a Trykk lenge på legg på-tasten for å gå tilbake til standbystilling. 13

15 Ta håndsettet i bruk Ta i bruk basen Installasjonsveiviser Det er nødvendig med enda noen innstillinger før du kan ta telefonen i bruk. Installasjonsveiviseren hjelper deg med dette. Du kan alltid bli ringt til på håndsettet. Du kan foreta følgende innstillinger etter hverandre: Dato og klokkeslett Vise/skjule telefonsvarer 1 3 (på Gigaset med integrert telefonsvarer) Registrere/taste inn MSN-er for tilslutningen Stille inn apparattype for tilkoblede telefoner Stille inn mottak-msn Stille inn sende-msn Bylinjekode (ved bruk i telefonanlegg) Hva er en MSN? MSN = Multiple Subscriber Number Du kan bestille inntil ti forskjellige telefonnummer til ditt ISDN-abonnement. En MSN er et av telefonnumrene du har fått tildelt uten retningsnummer. Telefonen benytter seg av MSN helt individuelt etter dine ønsker. Samtidig skjelnes det mellom: Mottak-MSN: Telefonnummer du kan bli oppringt på. Du kan tilordne mottak-msner til bestemte interne abonnenter (sluttapparater) (s. 119). Innkommende samtaler viderekobles kun til sluttapparater som har fått tildelt en gyldig mottak-msn. Sluttapparater er f.eks. håndsett og telefonsvarere. Sende-MSN: Telefonnummer som overføres til den du ringer opp. Nettoperatøren baserer regningene på sende-msn-er. Du kan tilordne en fast sende-msn til hver interne abonnent (s. 120). Mulige interne abonnenter: Avhengig av basens funksjonsomfang kan du tilordne interne telefonnummer til følgende interne abonnenter. Les mer om hvilke interne telefonnummer som står til rådighet i bruksanvisningen for basen. Håndsett Base (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn) Analoge apparater (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) PC via USB (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) Bluetooth-apparater (SX303isdn, SX353isdn) Datamoduler Baseintegrerte telefonsvarere 14

16 Ta håndsettet i bruk Eksempel for tildeling av MSN-er: Du har bestilt fire MSN-er; to til arbeidsrelatte formål (MSN1, MSN2) og to til privat bruk (MSN3, MSN4). På en base er det tilkoblet fire håndsett. To håndsett (Int.11 og 12) og en telefonsvarer TS 91 til bruk i arbeidssammenheng og to håndsett (Int.13 og 14) og en telefonsvarer TS 92 til privat bruk. Interne abonnenter Bruk Mottak-MSN Sende-MSN Håndsett Int.11, 12 arbeidsrelatert MSN1, MSN2 MSN1 Telefonsvarer TS 91 MSN1, MSN2 --- Håndsett Int.13 privat bruk MSN3 MSN3 Håndsett Int.14 MSN4 MSN4 Telefonsvarer TS 92 MSN3, MSN4 --- Følgende gjelder for håndsettene S1 og SL1: Fordi håndsettene intern 11 og intern 12 er tilordnet to (mottak-) MSN-er, kan du benytte deg av funksjonen MSN neste anrop (s. 120). Dermed har du mulighet til å skifte til (sende-) MSN 2 ved hver utgående samtale. Dette er ikke mulig for håndsettene intern 13 og intern 14. Starte installasjonsveiviseren og stille inn basen Starte installasjonsveiviseren v sí Velg og bekreft. s Installering Velg og bekreft. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å starte installasjonsveiviseren. Hvis du allerede har innstilt en system-pin (ulik 0000) (s. 96), blir du oppfordret til å taste inn system-pin. ~ Tast eventuelt inn og bekreft system-pin. i Installasjonsveiviseren kan ikke brukes av flere håndsett samtidig. Hvis det allerede finnes data for innstillingene (fabrikkinnstillinger eller innstillinger du har foretatt tidligere), blir disse vist på de aktuelle stedene i displayet og kan endres. Hvis du vil slå av installasjonsveiviseren før du er ferdig, må du trykke på legg på-tasten (lenge). Alle endringer du allerede har lagret med Lagre oppføring, opprettholdes. Håndsettet går tilbake til standbystilling. Trykk på displaytasten NEI for å hoppe over en innstilling. Stille inn dato og klokkeslett: Avhengig av nettoperatøren blir dato og klokkeslett automatisk oppdatert av telefonnettet ved første utgående samtale. 15

17 Ta håndsettet i bruk I displayet vises: Angi klokkeslett? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å stille inn dato og klokkeslett. ~ Tast inn dato (6-sifret) og klokkeslett (4-sifret i 24-timers visning) etter hverandre, f.eks for kl Ð Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. s Lagre oppføring Velg og bekreft. Hvis klokkeslettet skal vises i 12-timers visning, kan du endre innstillingen senere (s. 99). Skjul/vis telefonsvareren: På basene: SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Du kan velge mellom telefonsvarer AB1, AB2 og AB3. Du kan kun bruke telefonsvarerne når de vises i displayet. Som standard vises bare AB1 (kun AB 1 vises i menyene). I displayet vises: Skjul t.svarer 1? Besvar forepørselen med JA, hvis du vil skjule AB1, med NEI, hvis du vil bruke AB1. Denne fremgangsmåten gjentas til slutt for AB2 og AB3. i Du kan kun skjule en telefonsvarer når det ikke lagret beskjeder/memo på den (s. 87). Overføre egne telefonnummer (MSN): Denne funksjonen må støttes av nettoperatøren. I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? Da du fikk ISDN-abonnementet ditt, fikk du også flere egne telefonnummer (MSN) av nettoperatøren. Du kan lagre inntil ti telefonnumre. Hvis det ikke er oppført noen MSN-er i håndsettet ditt, kan du hente telefonnumrene fra sentralen. 16

18 Ta håndsettet i bruk Du må bekrefte forespørselen med JA. Hvis dine MSN-er ble funnet, vises det i displayet hvor mange MSN-er som ble funnet og MSN-ene registreres. Ble det ikke funnet noen MSN-er (f.eks. fordi MSN-ene allerede er registrert eller fordi nettoperatøren ikke støtter denne funksjonen), vises en melding om dette. I så fall må du legge inn MSN-ene manuelt (se neste avsnitt). Legge inn egne telefonnummer (MSN-er) manuelt og legge inn navn til MSN-er: I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. ~ Tast inn navn. Du kan velge selv om du vil taste inn et navn til en MSN. s~ Hopp eventuelt til linjen <Nummer> og tast inn MSN. Hvis MSN-ene ble registrert automatisk, er nummeret allerede registrert. Í s Lagre oppføring Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. Velg og bekreft. Registrerte MSN-er tilordnes alle oppmeldte håndsett automatisk som mottak-msn og sende-msn. Denne prosessen gjentas for MSN2 til MSN10. Stille inn apparattype: På basene: SX205isdn SX255isdn SX303isdn SX353isdn Hvis basen din tilbyr muligheten for å koble til et analogt sluttapparat, må du stille inn apparattypen (se basens bruksanvisning). I displayet vises: Stille inn apparattype? Velg JA hvis et analogt apparat er koblet til basen. I displayet vises: Stille inn apparattype for intern 21? Velg JA. Velg den aktuelle apparattypen og bekreft med ( = på). Les mer om hvilke andre innstillinger som er mulige i bruksanvisningen for basen. Trykk kort på menyutgangs-tasten for å fortsette. Stille inn mottak-msn: I displayet vises: Stille inn innkommende MSN? Innkommende anrop besvares via mottak-msn. MSN-er som er tildelt ISDN-abonnementet ditt, kan fordeles på forskjellige sluttapparater etter eget valg. Du kan tilordne et sluttapparat til flere mottak-msn-er. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-er vises. 17

19 Ta håndsettet i bruk s MSN 1: Velg og bekreft en MSN som dette sluttapparatet skal Ý tilordnes. Gjenta denne prosessen for alle MSN-er der sluttapparatet skal tilordnes som mottak-msn-er ( = på). Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette sluttapparatet. Denne prosessen gjentas for alle håndsett som er oppmeldt til telefonen din og for integrerte telefonsvarere (på Gigaset med integrert telefonsvarer). i Under innstillingen av mottak-msn-er for en telefonsvarer blir det kun tilbudt MSN-er fra MSN-listen som ikke allerede er opptatt av en annen telefonsvarer. Stille inn sende-msn: I displayet vises: Stille inn utgående MSN? Du kan tilordne hver eneste interne abonnent nøyaktig én ledig sende-msn. Dette nummeret overføres til samtalepartneren, og nettoperatøren beregner påløpte samtalekostnader på grunnlag av denne MSN-en. Du kan tilordne en MSN som sende-msn for flere sluttapparater, men kun én sende-msn per sluttapparat. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte forespørselen Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-er vises. s MSN 1: Ý Velg og bekreft en MSN som dette sluttapparatet skal tilordnes. Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette sluttapparatet. Denne prosessen gjentas for alle handsett som er oppmeldt til telefonen din. 18

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET C38H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET C38H i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer