SL780 - SL785 - SL785

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SL780 - SL785 - SL785"

Transkript

1 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Kort oversikt 16 i V INT 1 Okt :15 Ma Ti O To Fr Lø Sø Anrop Kalender Base Kort oversikt 1 Display i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand ( s. 16) 3 Displaytaster ( s. 19) 4 Beskjedtast ( s. 37) Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 Svartast, På/av-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand) Bytt mellom skriving av store/små bokstaver og tall 7 Prefikslistetast ( s. 32) Åpne prefikslisten 8 Ladekontakt 9 Mikrofon 10 R-tast - Tilbakeringing (flash) - Angi signaleringspause (langt trykk) 11 Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk); ved eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk); ved tekstskriving: Åpne tabell med spesialtegn 12 Tast 1 Nettpostkasse (langt trykk) 13 Svartast Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort trykk); start oppringing (trykk lenge); Ved skriving av en SMS: send SMS 14 Handsfreetast Veksling mellom øretelefon og handsfreemodus; Lyser: handsfreemodus innkoblet; Blinker: innkommende anrop 15 Styretast ( s. 18) 16 Mottaksstyrke ( s. 16) Oppmeldings- /paging-tast ( s. 51) 1

3 Displaysymboler Displaysymboler Følgende symboler vises, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din: i ò ó V Mottaksstyrke ( s. 16) eller symbol for sparemodus ¼( s. 48) Bluetooth aktivert ( s. 56) eller ô/ õ (Bluetooth-headsett/-dataenhet) tilkoblet Ringetone utkoblet ( s. 61) Tastelås aktivert ( s. 21) Batteriet blir ladet ( s. 16) Batteriets ladetilstand ( s. 16) Ã02 10 Ë09 n08 INT 1 ¼17:32 Okt :28 Ma Ti O To Fr Lø Sø Antall nye beskjeder: u i listen over tapte avtaler ( s. 50) u i SMS-listen ( s. 41) u i listen over tapte anrop ( s. 37) u i nettpostkassen/telefonsvareren ( s. 16) Navnet på håndsettet ( s. 54) Gjeldende måned og år ( s. 16) Vekkerklokke påslått med vekketid ( s. 51) Gjeldende klokkeslett ( s. 16) Avtale innført i kalenderen ( s. 49) Gjeldende dag ( s. 16) Anrop Kalender Signalering av Eksternt anrop ( s. 27) ØÙÚ Vekkerklokke ( s. 51) Ø¼Ú Internt anrop ( s. 52) ØãÚ Avtale ( s. 49) / merkedag ( s. 35) ØÜ 2

4 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse Kort oversikt Sikkerhetsanvisninger Gigaset SL780 mer enn bare telefonering Første skritt Kontroller pakningsinnholdet Tilkobling av basen Still opp base og lader Ta håndsettet i bruk Still inn dato og klokkeslett Koble til USB-ledningen Hva vil du nå gjøre? Betjening av telefonen Styretast Displaytaster Taster i tastefeltet Korrigering av feilinntastinger Menyføring Slå av og på håndsettet Slå tastelås på/av Fremstilling av betjeningstrinnene i brukerveiledningen Menyoversikt Telefonering Ringe eksternt Avslutt samtale Besvare anrop Nummeroverføring («hvem ringer») Handsfree Slå av mikrofonen Behagelig telefonering via nettjenester Tilbakeringing «Samtale venter» ved ekstern samtale Viderekobling Spørreanrop, bytting, konferanse Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/prefiksliste Repetisjonsliste SMS-innboks Anropslister Kalle opp lister med beskjedtasten

5 Inholdsfortegnelse Kostnadsbevisst telefonering Kjede sammen prefiksnummer og telefonnummer Automatisk valg av nettoperatør (Preseleksjon) SMS (tekstmeldinger) Skrive/sende en SMS Motta SMS SMS med vcard Varsling via SMS SMS-postkasser Innstilling av SMS-senter SMS-infotjenester SMS til hussentraler Ut-/innkobling av undertrykking av første ringesignal Inn-/utkobling av SMS-funksjon SMS-feilsøking Bruk av nettpostkassen Fastsett hurtigvalg for nettpostkassen Se på meldingen fra nettpostkassen DECT-sparemodus Stille inn avtaler (kalender) Vise ubesvarte avtaler, merkedager Innstilling av vekkerklokke Bruk av flere håndsett Oppmelding av håndsett Avmelding av håndsett Søking etter håndsett («Paging») Bytte av base Intern oppringing Påkobling på ekstern samtale Endre navn på et håndsett Endring av internnummer for et håndsett Bruk av håndsettet som babyalarm Bruk av Bluetooth-apparater

6 Inholdsfortegnelse Innstilling av håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner og numre Endre display-språk Innstilling av displayet Automatisk anropssvar på/av Endre handsfree-/øretelefon lydstyrke Endre ringetoner Media-Pool Inn-/utkobling av henvisningstone Innstilling av eget prefiks Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand Innstilling av basen Beskytte mot uberettiget tilgang Inn-/utkobling av ventemelodi Repeater-støtte Tilbakestilling av basen til leveringstilstand Koble basen til hussentralen Flash-tid Lagre prefiks (bylinjenummer) Innstilling av pausetider Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF) Spørsmål og svar Bruksområde Garanti Miljø Vedlegg Vedlikehold Kontakt med væsker Tekniske data Skriving og redigering av tekst Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnittet Tilbehør Veggmontering av basen Stikkordregister

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier ( s. 70), ellers kan det oppstå betydelig skade på personer og gjenstander. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfreefunksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre ( s. 70). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. Merknad Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 6

8 Gigaset SL780 mer enn bare telefonering Gigaset SL780 mer enn bare telefonering Telefonen din setter en ny standard for kommunikasjonen hjemme. Konstruksjon og betjeningsgrensesnitt er enestående blant trådløse telefoner. Den tilbyr førsteklasses talekvalitet ved handsfree og stor fleksibilitet ved hjelp av diverse grensesnitt (Bluetooth, USB). Det store TFT-displayet, det brukervennlige tastaturet og den oversiktlige menyføringen gjør håndsettet lett å betjene. Telefonen din kan mer: u Ved hjelp av Bluetooth kan du kommunisere trådløst med andre apparater (f.eks. Headsett) som også bruker denne teknikken. u Du kan synkronisere adressebøker på telefon, mobiltelefon og PC via Bluetooth eller USB-grensesnittet ved hjelp av Gigaset QuickSync-programvare. u Lagre avtaler og merkedager på håndsettet du blir påminnet til riktig tid. u Merk viktige samtalepartnere som VIP dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen. u Om du ikke vil forstyrres greit: ved hjelp av tidsinnstilling ringer telefonen bare når du vil. VIP-anrop slipper gjennom. u Du kan programmere tastene på telefonen med viktige numre og ofte brukte funksjoner. Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk. u Telefoner miljøbevisst - Gigaset Green Home. Detaljer om dette finner du på Flere opplysninger om telefonen din finner du på Internett under Ha det moro med din nye telefon! 7

9 Første skritt Første skritt Kontroller pakningsinnholdet J K L 1 en base Gigaset SL780, 2 et basedeksel med fot, 3 en strømadapter for basen, 4 et håndsett Gigaset SL78H, 5 et ladbart batteri, 6 et batterideksel, 7 en belteklips, 8 en lader med strømadapter, 9 en telefonledning, J en brukerveiledning, K USB-ledning, L CD-ROM (driver for USB-ledning). 8

10 Første skritt Tilkobling av basen Koble strømadapter 1 og telefonplugg 2 til basen og legg ledningene i kabelkanalene. 1 2 Klikk dekselet på plass i sporene bak på basen (ikke ved veggmontering). Koble først til strømadapteren 3. Deretter kobler du til telefonpluggen Pass på følgende: u Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling. u Bruk kun den medfølgende strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig (kontaktbelegging: s. 71). 9

11 Første skritt Still opp base og lader Basen og den innbygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Still basen på et sentralt sted i boligen eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen på veggen s. 77. Merknader Vær oppmerksom på rekkevidden til basen. Den er inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs. Rekkevidden er redusert når sparemodus er aktivert Spare modus ( s. 48). Normalt blir det ikke merker etter apparatføttene. Som følge av mange ulike overflatebehandlinger på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det blir merker der apparatet er plassert. Pass på følgende: u Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys og fra andre elektriske apparater. u Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. 10

12 Første skritt Ta håndsettet i bruk Display og tastatur er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien! Sett inn batteriet og lukk batteridekselet Merk: Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH ( s. 70). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Sett først inn batteriet øverst a. Skyv det deretter nedover b til det klikker på plass. b a Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på batterihuset. Deretter trykker du på dekselet til det klikker på plass. 11

13 Første skritt Dersom du må åpne batteridekselet på nytt for å koble til USB-ledningen eller bytte batteri: Fjern belteklips (hvis montert). Med neglen i utsparingen griper du nederst på batteridekselet og trekker det oppover. For å bytte batteri griper du med neglen i sporet i kapslingen og trekker batteriet oppover. Sette på / ta av belteklipsen På siden av håndsettet finnes utsparinger for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. For å ta den av trykker du kraftig med høyre tommel litt til høyre for midten på belteklipsen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips og kapsling og tar klipsen av oppover. Sett håndsettet i laderen Plugg laderens strømadapter i stikkontakten. Sett håndsettet med displayet vendt fremover i laderen. Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding. Hvis du vil bruke håndsettet på en annen base, eller du vil bruke flere håndsett på din base, må du melde opp hvert håndsett manuelt s. 51. La håndsettet stå i laderen for å lade opp batteriet. Merknad Håndsettet må kun settes i den tilhørende laderen. 12

14 Første skritt Første gangs lading og utlading av batteriet Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet og utladet igjen. La da håndsettet stå seks timer i laderen. 6 timer Ta så håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriet er helt utladet. Merknad u Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale. u Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet. u Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ufarlig. u Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid. 13

15 Første skritt Still inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen. Tid Trykk på tasten under displayvisningen Tid for å åpne inntastingsfeltet. (Hvis du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingfeltet via menyen s. 26). Dato/Tid Dato: Tid: 00:00 I displayet vises undermenyen Dato/Tid. Den aktive inntastingsposisjonen blinker. Angi dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks. 4Q 2QQN for Tilbake Lagre Hvis vil endre inntastingsposisjonen f.eks. for å korrigere, trykker du til høyre eller venstre på styretasten. Trykk nede på styretasten for å gå til inntastingsfeltet for klokkeslett. Dato/Tid Angi timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks. QM5 for klokken 07:15. Bruk evt. styretasten for å endre inntastingsposisjonen. Dato: Tid: 00:00 Tilbake Lagre 14

16 Første skritt Tilbake Lagre Trykk på tasten under displayvisningen Lagre for å lagre oppføringene. Dato/Tid Lagret Displayet viser Lagret. Du hører en bekreftelsestone. Dato/Tid Dato: Tid: 07:15 Tilbake Lagre Trykk på tasten under displayvisningen Tilbake for å gå tilbake til hviletilstand. 15

17 Første skritt Display i hviletilstand Hvis telefonen er oppmeldt og klokken er stilt, viser displayet i V følgende i hviletilstand (eksempel) Etter vellykket oppmelding vises: u mottaksstyrken for radioforbindelsen mellom base og INT 1 Okt :15 To Fr Lø Sø håndsett: Ma Ti O god til dårlig: ÐiÑÒ intet mottak: blinker u batteriets ladetilstand: Utenfor laderen U lyser hvitt: over 66 % ladet Anrop Kalender V lyser hvitt: mellom 33 % og 66 % ladet elyser hvitt eller rød * : mindre enn 33 % ladet =blinker rød: Batteriet er nesten tomt (under 10 minutters taletid) I laderen = e V U lyser hvitt: Batteriet lades *rød: eldre fastvareversjon, foreta oppdatering av fastvaren ( s. 74) Telefonen er nå klar til bruk Merknad u Rekkeviddesymbolet vises i hviletilstand bare når Spare modus+ ( s. 48) ikke er aktivert. u Visning av kalender i hviletilstand kan slås på og av ( s. 49). Koble til USB-ledningen Du kan koble til den medfølgende USB-ledningen på baksiden av telefonen for å forbinde telefonen til en PC ( s. 73). Fjern belteklips (hvis montert) ( s. 12). Fjern batteridekselet ( s. 12). Koble USB-ledningen til USB-kontakten

18 Hva vil du nå gjøre? Første skritt Etter at du har tatt din Gigaset i bruk, vil du sikkert ønske å tilpasse den til dine egne behov. Bruk følgende veiviser for raskt å finne de viktigste temaene. Dersom du ennå ikke er fortrolig med betjening av menystyrte apparater som f.eks. andre Gigaset-telefoner, bør du først lese avsnittet «Betjening av telefonen» s. 18. Opplysninger om finner du her. Innstilling av ringetoner og -volum s. 60 Innstilling av lydstyrke s. 60 Innstilling av Spare modus / Spare modus+ s. 48 Klargjøring av telefonen for SMS-mottak s. 39 Bruk av telefonen på en hussentral s. 64 Oppmelding av Gigaset-håndsettet på basen s. 51 Overføring av telefonbokoppføringer fra eksisterende Gigaset-håndsett til nye håndsett g g g g g g g g s. 34 Bruk av Bluetooth-apparater s. 56 g Tilkobling av telefonen til en PC s. 73 Hvis det skulle oppstå spørsmål under bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling ( s. 67) eller henvende deg til vår kundeservice ( s. 66). 17

19 Betjening av telefonen Betjening av telefonen Styretast Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre, på midten) på den siden du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. v for «trykk til høyre på styretasten» eller w for «trykk på midten av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten. t Åpne menyen for innstilling av talevolum ( s. 60) på håndsettet. På hovedmenyen og i undermenyer og lister t / s I inntastingsfelter Bla oppover/nedover linje for linje. Med styretasten flytter du markøren (skriveposisjonen) oppover t, nedover s, til høyre v eller venstre u. Et langt trykk på v eller u flytter markøren forbi hele ord I løpet av en ekstern samtale s u t Åpne telefonboken. Start intern tilbakeringing. Endring av talevolum for øretelefon eller handsfreemodus. Funksjoner som aktiveres ved å klikke på midten av styretasten Tasten har ulike funksjoner avhengig av betjeningssituasjonen. u I hviletilstand blir hovedmenyen åpnet. u I undermenyer, valg- og inntastingsfelt overtar tasten funksjonen til displaytastene OK, Ja, Lagre eller Endre. Merknad I denne anvisningen blir betjeningen av høyre styretast og displaytastene forklart. Du kan likevel i stedet bruke styretasten som beskrevet. 18

20 Betjening av telefonen Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel: Tilbake Lagre Aktuelle funksjoner for displaytastene. Displaytaster Noen viktige displaytaster er: Alternativ Åpne en situasjonsavhengig meny. OK Bekreft valget. Û Slettetast: slette tegn / hele ord fra høyre mot venstre. Tilbake Gå ett menynivå tilbake eller avbryt prosedyren. Lagre Lagre inntastingen. Þ Åpne repetisjonslisten. Taster i tastefeltet c / Q / * osv. Trykk på avbildet tast på håndsettet. ~ Tast inn tall eller bokstaver. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i inntastingsfelt rettes ved at du navigerer til feilinntastingen med styretasten. Du kan: u med displaytasten Ñ slettes tegnet (hvis du trykker lenge på tasten, gjelder det hele ordet) til venstre for markøren. u sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren, u overskrive det merkede (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato. 19

21 Betjening av telefonen Menyføring Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk til høyre på styretasten vmed håndsettet i hviletilstand, for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises i displayet med symboler. Den valgte funksjonen blir merket med en oransje ring Innstillinger rundt symbolet, og tilhørende navn vises i øverste linje på displayet. Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Naviger med styretasten p til den ønskede funksjonen og trykk på displaytasten OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbake eller avslutttasten a, kommer du tilbake til hviletilstand. Ç Ê Í ò Ë Î É Ì Ï Tilbake OK Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister (eksempel til høyre). Kall opp en funksjon: Bla til funksjonen med styretasten q og trykk på OK. Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbake eller avslutt-tasten a, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen. Innstillinger Dato/Tid Lydinnstillinger Display Språk Oppmelding Telefoni Tilbake til hviletilstand Fra et vilkårlig sted på menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten: Langt trykk på avslutt-tasten a. eller: Ikke trykk på noen tast: etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand. Innstillinger som du ikke har bekreftet med et trykk på displaytastene OK, Ja, Lagre eller Endre, blir forkastet. Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s. 16. Tilbake OK 20

22 Betjening av telefonen Slå av og på håndsettet a I hviletilstand trykker du lenge på avslutt-tasten (bekreftelsestone) for å slå av håndsettet. Hvis du vil slå håndsettet på igjen, trykker du på nytt lenge på avslutttasten. Merknad Når du slår håndsettet på, vises en animasjon med et klokkesymbol i noen sekunder. Slå tastelås på/av Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen. # I hviletilstand trykker du lenge på firkanttasten for å slå tastelåsen av eller på. Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er aktivert, vises symbolet i displayet, og ved tastetrykk mottar du en varsling. Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er avsluttet, blir tastelåsen aktivert igjen. 21

23 Betjening av telefonen Fremstilling av betjeningstrinnene i brukerveiledningen Fremgangsmåten vises på en forenklet måte. Eksempel: Fremstilling: v Innstillinger Telefoni Auto. svar (³ =På) betyr: Trykk til høyre vpå styretasten for å åpne hovedmenyen. Innstillinger Ç ò É Ê Ë Ì Naviger med styretasten til høyre, venstre, oppover og nedover p inntil undermenyen Innstillinger er valgt. Í Î Ï Tilbake OK Trykk på displaytasten OK for å bekrefte valget. Innstillinger Dato/Tid Lydinnstillinger Display Språk Oppmelding Telefoni Trykk nederst på styretasten s inntil menypunktet Telefoni vises fremhevet i displayet. Tilbake OK Trykk på displaytasten OK for å bekrefte valget. 22

24 Betjening av telefonen Telefoni Auto. svar Retningsnummer Bryt inn Forvalg Bylinjekode Funksjonen Auto. svar er allerede valgt. Tilbake Endre Trykk på displaytasten Endre for å koble funksjonen inn eller ut. Telefoni Auto. svar ³ Retningsnummer Bryt inn Forvalg Bylinjekode Endringen gjelder umiddelbart og trenger ikke bekreftes. Tilbake Endre Trykk på tasten under displayvisningen Tilbake for å gå tilbake til forrige menynivå eller: Trykk lenge på avslutt-tasten a for å gå tilbake til hviletilstand. 23

25 Menyoversikt Menyoversikt I hviletilstand for telefonen v(åpne hovedmenyen) trykker du på: Ç Alle anrop Viderekobling s. 30 Samtale venter s. 29 Tilbakering av s. 29 ò Bluetooth Aktivering s. 56 Søk headset s. 56 Søk dataprodukt Kjente enheter s. 56 s. 57 Egen enhet s. 57 É Ekstrafunksjoner Babyalarm s. 54 Utforsker Skjermsparere s. 61 CLIP-bilder s. 61 Lyder s. 61 Ledig minne s. 62 Ê Anropsliste Alle anrop s. 36 Utgående anrop s. 36 Mottatte anrop s. 36 Tapte anrop s

26 Menyoversikt Ë Tekstmelding Du har aktivert en SMS-postkasse (generell eller privat) uten PIN Ny SMS s. 39 Innkomm. s. 41 Utgående s. 40 Du har aktivert en SMS-postkasse med PIN eller 2-3 postkasser Gen. Postkasse Ny SMS s. 39 Innkomm. s. 41 Utgående s. 40 Postkasse A Postkasse B Postkasse C Ny SMS s. 39 Innkomm. s. 41 Utgående s. 40 Infotjeneste s. 45 Innstillinger Servicesentre s. 44 SMS-postkasser s. 43 Melding s. 43 Statusrapport s. 40 Ì Telefonsvarer Spill av beskjeder Nettpostkasse s. 47 s. 47 Í Organiserer Kalender s. 49 Vekkerklokke s. 51 Tapte alarmer s. 50 Î Telefonbok s

27 Menyoversikt Ï Innstillinger Dato/Tid s. 14 Lydinnstillinger Volum s. 60 Lydinnstillinger s. 60 Servicetoner s. 62 Ventemusikk s. 63 Display Skjermsparer s. 59 Belysning s. 59 Språk s. 59 Oppmelding Oppmelde håndsett s. 51 Avmelde håndsett s. 52 Velg base s. 52 Telefoni Auto. svar s. 60 Retningsnummer s. 62 Bryt inn s. 53 Forvalg s. 38 Bylinjekode s. 64 Flash-tid s. 64 System Spare modus Spare modus+ s. 48 s. 48 Repeatermodus s. 63 System-PIN s. 63 Reset Reset håndsett s. 62 Reset base s

28 Telefonering Telefonering Hvis displaybelysningen er avslått ( s. 59), kan du slå på displaybelysningen ved å trykke én gang på en vilkårlig tast. I dette tilfellet har ikke tasten noen annen funksjon. Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. eller: c~ Trykk lenge på svartasten c og tast deretter inn nummeret. Med avslutt-tasten a kan du avbryte oppringingen. Under samtalen vises samtalevarigheten. Merknad Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 32), eller anrops- og repetisjonsliste (s. 36/s. 36) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser. Viderekoble samtale til et Bluetoothheadsett Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert ( s. 56). Trykk på svartasten på headsettet. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. Du finner flere opplysninger om headsettet i den tilhørende brukerveiledningen. Avslutt samtale a Besvare anrop Trykk på avslutt-tasten. Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast d. Du har følgende muligheter for å besvare anropet: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfreetasten d. Trykk på displaytasten Svar. Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. svar er aktivert ( s. 60), besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Stille. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. Besvare anrop på Bluetooth-headsett Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert ( s. 56). Vent med å trykke på svartasten på headsettet til det ringer på selve headsettet (det kan ta opptil fem sekunder). Du finner flere opplysninger om headsettet i den tilhørende brukerveiledningen. 27

29 Telefonering Nummeroverføring («hvem ringer») Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet når følgende forutsetninger er oppfylt: u Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret til anroperen blir overført CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret til anroperen blir vist. u Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren. u Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren. Visning av anrop ved CLIP/CLI Hvis anroperens nummer er lagret i telefonboken, vises anroperens navn. Hvis anroperen er tilordnet et CLIP-bilde ( s. 33), vises dette øverst i displayet. ØÙÚ 1 Handsfree Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen. Koble handsfreefunksjonen inn/ut Koble inn under oppringing ~d Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten. Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette. Bytte mellom øretelefon og handsfreemodus d Trykk på handsfreetasten. Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut. Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen: Hold handsfreetasten d nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis handsfreetasten d ikke lyser, trykker du på tasten en gang til. Justering av lydstyrken, s Slå av mikrofonen Svar Stille 1 Ringesymbol eller CLIP-bilde. 2 Nummer eller navn på anroper. I stedet for nummeret vises følgende: u Ekstern, hvis intet telefonnummer ble overført. u Skjult anrop, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring. Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Mikrof. av Trykk på displaytasten for å koble ut mikrofonen på håndsettet. Displayet viser Mikrofonen er av. Lyd på Trykk på displaytasten for å koble inn mikrofonen igjen. 28

30 Behagelig telefonering via nettjenester Behagelig telefonering via nettjenester Nettjenester er funksjoner som nettoperatøren stiller til rådighet. Disse tjenestene må du bestille hos nettoperatøren. Nettjenestene kan ikke omprogrammeres. Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren. Tilbakeringing Start tilbakeringing Når linjen til abonnenten du ringer til er opptatt, kan du innlede en tilbakeringing. Så snart linjen til abonnenten blir ledig, lyder et ringesignal på din telefon. Du hører opptattonen. Alternativ Tilbakeringing a Trykk på avslutt-tasten. Kansellering av tilbakeringing før tiden Du kan kansellere en innledet tilbakeringing før den inntreffer. v Ç Tilbakering av «Samtale venter» ved ekstern samtale Når funksjonen er aktivert, får du under en ekstern samtale varsling om at en annen ekstern abonnent prøver å ringe deg. Dersom du har CLIP ( s. 28), blir telefonnummeret til den som venter, eller telefonbokoppføringen til dette telefonnummeret, vist på displayet. Inn-/utkobling av Samtale venter v Ç Alle anrop Samtale venter Status Slå nr. Slå på og av. Trykk på displaytasten. Besvar samtalen som venter Du fører en ekstern samtale og hører «Samtale venter». Du har følgende muligheter: Alternativ Godta samt. vent. eller: (bare dersom telefonnummer eller navn på anroperen vises) Svar Trykk på displaytasten. Etter at du har besvart samtalen som venter, kan du veksle mellom de to samtalepartnerne («bytting» s. 31) eller snakke med begge samtidig («konferanse» s. 31). Avvis ventende samtale Du hører tonen for Samtale venter, men vil ikke snakke med denne anroperen. Alternativ Avvis samt.vent. Den som venter får opptattsignal. 29

31 Behagelig telefonering via nettjenester Viderekobling Med anropsviderekobling blir anrop viderekoblet til en annen linje. Følgende varianter er mulig: u Straks: anrop blir viderekoblet umiddelbart. Anrop blir ikke lenger signalisert på ditt telefonapparat. u V/ikke sv.: anrop blir viderekoblet når ingen svarer etter flere ringesignaler. u V/ opptatt: anrop blir viderekoblet når din linje er opptatt. Anrop blir viderekoblet uten varsling om Samtale venter. v Ç Alle anrop Viderekobling Endre inntasting over flere linjer: Tidsp: Velg Straks / V/ikke sv. / V/ opptatt. Send SMS til: Tast inn nummeret du vil viderekoble til. Send SMS til: Tast inn nummeret du vil viderekoble til, eller: Trykk på s. Velg nummer fra telefonboken og trykk på OK. Status: Slå viderekobling av anrop på/av. Slå nr. Trykk på displaytasten. a Etter bekreftelsesmeldingen trykker du på avslutt-tasten. Spørreanrop, bytting, konferanse Med disse tjenestene kan du u ringe til en ekstern samtalepartner nr. 2 (spørreanrop). u snakke vekselvis med to samtalepartnere (bytting). u snakke med to samtalepartnere samtidig (konferanse). Spørreanrop Du kan ringe til en ekstern abonnent nr. 2. Den første samtalen blir opprettholdt. I løpet av en ekstern samtale: Alternativ Spør.anr Den tidligere samtalen blir opprettholdt. Samtalepartneren hører en melding. ~ Angi telefonnummeret til den andre abonnenten. Nummeret ringes opp. Du blir koblet til den andre abonnenten. Dersom denne ikke svarer, trykker du på displaytasten Avslutt, for å koble tilbake til den første samtalepartneren. Merknad Telefonnummeret til den andre abonnenten kan du også hente fra telefonboken ( s. 35) eller fra anropslisten ( s. 36). 30

32 Behagelig telefonering via nettjenester Avslutt tilbakeringingen Alternativ Koble ned samt. Du er igjen koblet til den første samtalepartneren. Du kan også avslutte spørreanropet ved å trykke på avslutt-tasten. Forbindelsen blir kortvarig brutt og du får et gjenanrop. Etter trykk på svartasten er du igjen i forbindelse med den første samtalepartneren. Bytte Du kan snakke avvekslende med to samtalepartnere (bytte). Forutsetning: du fører en ekstern samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller har besvart en ventende samtale. Med q kan du bytte mellom abonnentene. Partneren som du snakker med er angitt på displayet med æ. Avslutt den pågående samtalen Alternativ Koble ned samt. Du får igjen forbindelse med den ventende samtalepartneren. Konferanse Du kan telefonere med to partnere samtidig. Forutsetning: du fører en ekstern samtale og har ringt til en annen abonnent (spørreanrop), eller har besvart en ventende samtale. Alternativ Konferanse Du og de to samtalepartnerne (begge kjennetegnet med æ) kan alle høre hverandre og samtale. Avslutt konferanse a Trykk på avslutt-tasten for å avslutte samtalen med de to partnerne. eller: Alternativ Avslutt konferanse Du går tilbake til «bytting». Du får igjen forbindelse med den abonnenten som du startet konferansen med. Du fortsetter samtalen med den andre samtalepartneren. Hver av dine samtalepartnere kan avslutte sin deltakelse i konferansen ved å trykke på avslutt-tasten eller legge på røret. 31

33 Bruk av telefonboken og andre lister Bruk av telefonboken og andre lister Til rådighet står: u telefonbok u prefiksliste u repetisjonsliste, u SMS-innboks, u anropslister, u liste over tapte avtaler. Telefonbok og prefiksliste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett ( s. 34). Telefonbok/prefiksliste I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 500 oppføringer. Merknad Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (kortnummer), kan du legge inn nummeret på en tast ( s. 58). Telefonbok I telefonboken lagrer du u Inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn, u E-postadresse: u Merkedager med signalering. u VIP-ringetone med VIP-symbol, u CLIP-Bilder. Du åpner telefonboken i hviletilstand med tasten s eller via menyen ( s. 25). Lengde på oppføringene 3 numre: hvert med opptil 32 sifre For- og etternavn: hvert med opptil 16 tegn E-postadresse: maks. 60 tegn Prefiksliste I prefikslisten lagrer du forvalg til nettoperatører (såkalte «prefiksnumre»). Åpne prefikslisten i hviletilstand med tasten C. Lengde på oppføringene Nummer: Navn: maks. 32 sifre maks. 16 tegn Lagre et telefonnummer i telefonboken s Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Fornavn: / Etternavn: Skriv inn fornavn og/eller etternavn. Hvis det ikke skrives inn navn i noen av feltene, lagres og vises telefonnummeret som etternavn. (Forklaring på inntasting av tekst og spesialtegn finner du på s. 71.) Telefon: / Telefon (Kontor): / Telefon (Mobil): Angi et nummer i minst ett av feltene. Oppføringene blir merket med et foranstilt symbol ved blaing i telefonboken: ä/ k/ l. E-post: Tast inn e-postadressen Merked.: Velg På eller Av. Ved innstillingen På: Angi Bursdag (Dato) og Bursdag (Tid) og signaleringsmåte: Bursdag (Signal) s. 35. Ringemelodi (VIP): Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. VIP-oppføringer er merket med symbolet Æved blaing i telefonboken. Forutsetning: nummeroverføring ( s. 28). 32

34 Bruk av telefonboken og andre lister CLIP-Bilde: Velg ev. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten (se Media-Pool, s. 61). Forutsetning: Nummervisning (CLIP). Lagre Trykk på displaytasten. Lagre numre i prefikslisten C Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Navn: Tast inn navnet. Nummer: Tast inn nummeret. Lagre Trykk på displaytasten. Rekkefølge på telefonbokoppføringene Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og tall har da første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i telefonboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant de andre etternavnene. Sorteringsrekkefølgen er som følger. 1. Mellomrom 2. Tall (0-9) 3. Bokstaver (alfabetisk) 4. Andre tegn Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken. Valg av oppføringer i telefonbok/ prefiksliste s / C Åpne telefonboken eller prefikslisten. Du har følgende muligheter: u Bla til oppføringen med s inntil ønsket navn er valgt. u Angi de første bokstavene i navnet (maks. 8), eller bla med s til oppføringen. Det søkes i etternavn i telefonboken. Hvis det ikke er lagt inn etternavn, søkes det i fornavn. Oppringing med telefonbok/ prefiksliste s / C s (velg oppføring). c Trykk på svartasten. Nummeret ringes opp. Behandling av telefonbok-/prefiksoppføringer Se på oppføringen s / C s (velg oppføring). Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises. Alternativ Trykk på displaytasten. Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Hvis du vil endre eller komplettere et lagret nummer eller lagre det som en ny oppføring, trykker du på Óetter visning av nummeret. Slett oppføring Slett valgt oppføring. Send oppf. til Internt: send en oppføring til et håndsett ( s. 34). vcard via SMS: send en enkelt oppføring i vcard-format via SMS. vcard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vcard-format via Bluetooth. Endre oppføring s / C s (velg oppføring). Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Utfør og lagre endringene. Bruk av andre funksjoner s / C s (velge oppføring) Alternativ (åpne menyen) Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Hvis du vil endre eller komplettere et lagret nummer og ringe det opp med c eller lagre det som en ny oppføring, trykker du på Óetter visning av nummeret. 33

35 Bruk av telefonboken og andre lister Endre oppføring Rediger valgt oppføring. Slett oppføring Slett valgt oppføring. Send oppf. til Internt: send en oppføring til et håndsett ( s. 34). vcard via SMS: send en enkelt oppføring i vcard-format via SMS. vcard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vcard-format via Bluetooth. Slett liste Slett alle oppføringer i telefonboken/prefikslisten. Send liste til Internt: send hele listen til et håndsett ( s. 34). vcard via Bluetooth: send hele listen i vcard-format via Bluetooth. Ledig minne Vis antallet ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten ( s. 32). Oppringing med kortvalgtaster Trykk lenge på den aktuelle kortvalgtasten ( s. 58). Overføre telefonboken/ prefikslisten til et annet håndsett Forutsetninger: u Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. s / C s (velge oppføring) Alternativ (åpne menyen) Send oppf. / Send liste til Internt s Velg internnummer til mottaker-håndsettet og trykk på OK. Du kan overføre flere enkeltoppføringer etter hverandre ved å besvare spørsmålet Oppfør. kopiert. Kopiere flere oppføringer? med Ja. Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet. Merk: u Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren. u Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full. u Oppførte merkedagvarslinger, bilder og lyder blir ikke sendt. Overføre telefonbok som vcard med Bluetooth I Bluetooth-modus ( s. 56) kan du overføre telefonbokoppføringer i vcard-formatet, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon. s s (Velg oppføring) Alternativ (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste vcard via Bluetooth Listen over «Godkjente enheter» ( s. 57) blir vist. s Velg enhet og trykk på OK. Motta vcard via Bluetooth Dersom et apparat fra listen «Godkjente enheter» ( s. 57) sender et vcard til ditt håndsett, skjer dette automatisk. Du får melding om det på displayet. Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du på displayet til å angi avsenderapparatets PIN-kode: ~ Angi PIN-koden til avsenders Bluetooth-apparat, og trykk på OK. Det overførte vcard står til disposisjon som telefonbokoppføring. 34

36 Bruk av telefonboken og andre lister Kopier det viste nummeret til telefonboken Du kan kopiere numre til telefonboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten eller i en SMS. Det vises et nummer: Alternativ Kopier til telefonbok Fullfør oppføringen s. 32. Kopiere nummer eller e-postadresse fra telefonboken I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet trenger ikke å være i hviletilstand. Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med s eller Ó. q Velg oppføring ( s. 33). Lagre merkedag i telefonboken For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsesvarsling om merkedagen (fabrikkinnstilling: Merked.: Av). Merkedager legges automatisk inn i kalenderen ( s. 49). s s (velg oppføring) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.:. v Velg På. Endre inntasting over flere linjer: Bursdag (Dato) Angi dag/måned/år 8-sifret. Bursdag (Tid) Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelsesanropet. Bursdag (Signal) Velg varslingsmåte. Lagre Trykk på displaytasten. Merknad For et påminnelsesanrop kreves tidsangivelse. Når du har valgt optisk varsling, er tidspunkt ikke påkrevd, og det blir automatisk satt til 00:00. Slå av merkedag s s (velg oppføring) Vis Endre s v Lagre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Gå til linjen Merked.:. Velg Av. Trykk på displaytasten. Påminnelsesvarsling på en merkedag I hviletilstand blir et påminnelsesanrop signalisert på displayet i håndsettet ( s. 2) og med den valgte ringetonen. Du kan: SMS Skrive SMS. Av Trykk på displaytasten for å kvittere for og avslutte påminnelsesvarslingen. Mens du telefonerer blir et påminnelsesanrop signalisert én gang med en henvisningstone. Merkedager som ikke er kvittert og som ble signalisert under en samtale, blir innført i listen Tapte alarmer ( s. 50). 35

37 Bruk av telefonboken og andre lister Repetisjonsliste I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises det tilhørende navnet. Manuell repetisjon c s c Trykk kort på tasten. Velg oppføring. Trykk på svartasten på nytt. Nummeret ringes opp. Hvis et navn vises, kan du vise det tilhørende nummeret med displaytasten Vis. Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c s Trykk kort på tasten. Velg oppføring. Alternativ Åpne menyen. Med q kan du velge følgende funksjoner: Kopier til telefonbok Kopier oppføring til telefonboken (s. 32). Bruk nummer (som i telefonboken, s. 33) Slett oppføring (som i telefonboken, s. 34) Slett liste (som i telefonboken, s. 34) SMS-innboks Alle innkomne SMS-meldinger blir lagret i innboksen, s. 41. Anropslister Forutsetning: nummeroverføring (CLIP, s. 28). Telefonen din lagrer forskjellige anropstyper: u besvarte anrop u utgående anrop u tapte anrop Du kan vise anropene hver for seg eller som en oversikt over alle anrop. De siste 20 anropene blir vist. Anropslistene åpner du i hviletilstand med displaytasten Anrop eller via menyen: v Ê Listeoppføring Nye beskjeder står øverst. Eksempel på listeoppføring: Alle anrop Frank , 15:40 š , 15: , 15:07 Vis Alternativ u Listetypen (foreks. Alle anrop) u Oppføringens status Fet skrift: ny oppføring u Nummer eller navn på anroper. u Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, s. 14) u Typen oppføring: besvarte anrop ( ) tapte anrop ( ) utgående anrop (š) Trykk på svartasten c for å ringe tilbake til den valgte anroperen.. Trykk på displaytasten Alternativ, for å velge følgende funksjoner: Kopier til telefonbok Kopiering av nummer til telefonboken. Slett oppføring Slett valgt oppføring. Slett liste Slett alle oppføringer. Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen «gammel», dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning. 36

38 Kostnadsbevisst telefonering Kalle opp lister med beskjedtasten Bruk beskjedtasten f til å åpne følgende lister: u nettpostkasseliste, dersom nettoperatøren støtter denne funksjonen og det er programmert en hurtigtast for nettpostkassen ( s. 47). u Liste over tapte anrop u SMS-innboks ( s. 41) Hvis flere postkasser er innstilt ( s. 43), vises flere lister. u Liste over tapte avtaler ( s. 50) Så snart en liste får en ny oppføring, lyder en varseltone. Beskjedtasten f blinker (slukkes etter trykking på tasten). I hviletilstand vises et symbol i displayet for den nye beskjeden. Symbol Ny beskjed... Ã... i nettpostkassen... i listen Tapte anrop Ë n... i SMS-innboksen... i listen Tapte alarmer Antall nye oppføringer vises til høyre under det aktuelle symbolet. i V Ã02 10 Ë09 n08 Anvisninger Når det er lagret anrop i nettpostkassen, mottar du dersom det er innstilt, en melding (se brukerveiledningen fra nettoperatøren). Listeutvalg Hvilke lister som vises når du trykker på meldingstasten f, er avhengig av om det foreligger nye beskjeder eller ikke. u Tasten f blinker ikke (ingen nye beskjeder): Du ser alle lister som inneholder beskjeder, samt nettpostkassen. u Tasten f blinker (nye beskjeder): Du ser alle lister som inneholder nye beskjeder. Dersom bare én liste inneholder nye beskjeder, åpnes den direkte. Lister med nye beskjeder står øverst og vises med fet skrift: Meldinger og anrop Anrop:: (3) Tapte alarmer:: (1) SMS: (2) Tilbake Med q velger du en liste. For å åpne trykker du på OK. Kostnadsbevisst telefonering Velg en nettoperatør som tilbyr spesielt gunstige priser (prefiksnumre). Du kan administrere numrene i prefikslisten. Kjede sammen prefiksnummer og telefonnummer Du kan knytte et nettoperatørprefiks til et nummer. C Åpne prefikslisten. s Velg oppføring (prefiksnummer). Alternativ Trykk på displaytasten. Bruk nummer Velg og trykk på OK. ~ Velg nummeret fra telefonboken eller tast det inn ( s. 35). c OK Trykk på svartasten Begge numre blir ringt opp. 37

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Gigaset DX800A all in one Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DX800A all in one: Funksjonaliteten

Detaljer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Gigaset SL400/SL400A en førsteklasses ledsager

Gigaset SL400/SL400A en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset. Gigaset SX680 isdn

Gigaset. Gigaset SX680 isdn s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

S79H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

S79H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark S79H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Kort oversikt over håndsettet

Kort oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Kort

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

Gigaset C300/C300A en førsteklasses ledsager

Gigaset C300/C300A en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Doro Magna 2000. Norsk

Doro Magna 2000. Norsk Doro Magna 2000 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. LED-indikator for ringesignal 2. Høreelement 3. Ekstra forsterkning (boost) 4. Opp/anropslogg 5. Venstre menytast/ok 6. Ringetast

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Oversikt over håndsettet

Oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Oversikt

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET S680

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET S680 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C470

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer