SL370 SL370. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Kort oversikt over håndsettet Kort oversikt over håndsettet Ð ½òV INT :45? SMS 8 Kort oversikt over basen Display (visningsfelt) i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = Blinker: Batteriet er nesten tomt e V U blinker: Batteriet blir ladet 3 Displaytaster ( s. 9) 4 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 På/av/avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk) Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting 7 Prefikslistetast Åpne prefikslisten 8 Kontakt for headset og PC-grensesnitt 9 Mikrofon 10 R-tast - Tilbakeringing (flash) - Angi signaleringspause (langt trykk) 11 Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk) For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk) Åpne tabell med spesialtegn 12 Tast 1 Ring opp nettpostkassen (langt trykk) 13 Svartast Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge) Ved skriving av en SMS: Send SMS 14 Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus; Lyser: Handsfreemodus innkoblet; Blinker: innkommende anrop 15 Styretast ( s. 8) 16 Bluetooth aktivert ( s. 44) 17 Sparemodus aktivert ( s. 10) 18 Mottaksstyrke Ð i Ñ Ò (god til svak) Blinker: intet mottak Oppmeldings-/pagingtast (s. 32) 1

3 Innhold Innhold Kort oversikt over håndsettet Kort oversikt over basen Sikkerhetsanvisninger Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Første skritt Pakningsinnhold Still opp base og lader Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsettet Styretast Displaytaster Tilbake til hviletilstand Menyføring Korrigering av feilinntastinger ECO DECT Menyoversikt Telefonering Ringe eksternt Avslutt samtalen Besvare anrop Nummeroverføring («hvem ringer») Handsfree Slå av mikrofonen Enkel telefonering via nettjenester Still inn funksjoner for alle kommende anrop Funksjoner under et anrop Funksjoner etter et anrop Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/prefiksliste Repetisjonsliste Åpne lister med beskjedtasten Kostnadsbevisst ringing Knytte et prefiksnummer til et nummer. 21 Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) SMS (tekstmeldinger) Skrive/sende en SMS Motta SMS Varsling via SMS SMS-postkasser Stille inn SMS-senter Infotjeneste (SMS) SMS til hussentraler Slå SMS-funksjoner på/av SMS-feilsøking Bruk av nettpostkasse Fastsett hurtigvalg for nettpostkassen Se på melding i nettpostkassen Bruk av flere håndsett Oppmelding av håndsett Avmelding av håndsett Søking etter håndsett («Paging») Bytte av base Internt anrop Koble til en ekstern samtale Endre navn på et håndsett Endre internnummeret til et håndsett Bruk av håndsettet til babyalarm Toveis radio-modus Innstilling av håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner og numre Endre menyspråk Stille inn displayet Still inn skjermsparer Still inn displaybelysning Slå automatisk anrops svar på/av Endre talevolum Endre ringetoner Media Pool Slå henvisningstoner på eller av Stille vekkerklokken Legge inn avtaler (Kalender) Vis ubesvarte avtaler/merkedager Bruk av Bluetooth-apparater Stille inn eget prefiksnummer Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand

4 Innhold Still inn basen Beskytt mot uberettiget tilgang Slå en ventemelodi på/av Repeater-støtte Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett Tilkobling av base til en hussentral Flash-tid Lagre prefiks (bylinjenummer) Stille inn pausetider Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske spesifikasjoner Forklaring til brukerveiledningen Eksempel på menyoppføring Eksempel på oppføring med flere linjer Skrive og redigere tekst Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt Tilbehør Veggmontering av basen Stikkordregister

5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier ( s. 52)! Dvs. aldri et vanlig (ikke oppladbart) batteri, som kan føre til helse- og personskader. Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre ( s. 49). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. pået lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos Kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merknad: Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land. 4

6 Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Telefonen din, som er utstyrt med et oversiktlig fargedisplay (65K farger), gir deg ikke bare muligheten til å sende og motta SMS via fastnettet og lagre inntil 250 telefonnumre og e-postadresser ( s. 16) telefonen din kan mye mer: u Du kan redusere sendestyrken ved å aktivere sparemodus (s. 10). u Programmer tastene på telefonen med viktige numre og ofte brukte funksjoner. Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk ( s. 37). u Du kan enkelt telefonere via nettjenester ( s. 15). u Merk viktige samtalepartnere som VIP dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen ( s. 17). u Tilordne bilder til samtalepartnerene dine. Slik kan du se hvem som ringer deg ved hjelp av bildet i displayet. Forutsetning: Nummervisning (CLIP, s. 13). u Lagre avtaler ( s. 43) og merkedager ( s. 19) i telefonen du blir påminnet til riktig tid. u Ved hjelp av Bluetooth kan du kommunisere trådløst med andre apparater (f. eks. hodetelefoner) som også benytter denne teknologien ( s. 44). Ha det moro med din nye telefon! Første skritt Pakningsinnhold u en base Gigaset SL370 med strømadapter, u et håndsett Gigaset SL37H, u en lader med adapter, u en telefonledning u et batteri u et batterideksel u et belteklips u en brukerveiledning Still opp base og lader Basen og den innbygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Plasser basen på et sentralt sted i boligen eller huset. Du finner en veiledning om hvordan du monterer basen på en vegg på slutten av denne brukerveiledningen. Merk: u Utsett aldri håndsettet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. 5

7 Første skritt Rekkevidde og mottaksfeltstyrke Rekkevidde: u i fritt lende: inntil 300 m u i bygninger: inntil 50 m Rekkevidden reduseres når sparemodus er aktivert ( s. 10). Mottaksstyrke: I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u intet mottak: blinker: Tilkobing av basen Først kobler du til strømadapteren og deretter telefonstøpselet og plasserer kablene i kabelkanalene. u Hvis du kjøper en telefonledning, må du kontrollere at du får riktig belegging av telefonpluggen. Riktig telefonpluggbelegging Ta håndsettet i bruk Sett inn batteriet ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! 1 2 Merk: Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH ( s. 52). Du må altsåunder ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks.føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. 1 3 Hold batteriet lett på skrå, og før det inn i batterihuset med de to knastene først. Deretter trykker du batteriet ned i batterihuset til festene på siden av batteriet smekker på plass. 1 Undersiden av basen (utsnitt) 2 Strømadapter 230 V 3 Telefonstøpsel med telefonledning Merk: u Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling. u Bruk kun vedlagt strømadapter og telefonledning. Merk: For å ta ut batteriet må du først trykke på festene på siden av batteriet. 6

8 Første skritt Lukk batteridekselet Før batteridekselet inn parallelt med kabinettet og trykk på dekselet til det smekker på plass. Sett på belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. Still håndsettet i laderen Stikk laderens strømadapter i stikkontakten. Sett håndsettet med displayet vendt fremover i laderen. Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. I displayet står INT 1. Du trenger ikke utføre en oppmelding. Hvis du likevel vil melde opp håndsettet til basen, s. 32. Merknad Du kan endre navnet på håndsettet ( s. 34). La håndsettet stå i laderen for lading av batteriet. Merknader: Når håndsettet er koblet ut på grunn av tomme batterier og deretter settes i laderen, vises ladeindikatoren. Håndsettet må kun settes i den originale laderen. Ved spørsmål og problemer s. 49. Første gangs lading og utlading av batteriet Åpne batteridekselet Ta av belteklipsen hvis den er montert. Hold telefonen med tastaturet ned mot håndflaten. Hold tommelen på den andre hånden mot høyttaleren (a) og stikk samtidig pekefingeren på denne hånden ned i fordypningen øverst på håndsettet (b). Dra dekselet opp og ut av festet. a b Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batteriets ladetilstand ( s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriet har vært helt ladet og utladet igjen. La håndsettet stå uavbrutt ti timer i laderen. Håndsettet trenger ikke å være slått på under lading. Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriet er helt utladet. Visning av ladetilstand Merknad: Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale. Merk: u Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriet tas ut og settes inn igjen i håndsettet. 7

9 Betjening av håndsettet u Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ufarlig. u Av tekniske årsaker reduseres batteriets ladekapasitet etter en tid. Still inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen. Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten Tid for å åpne inntastingsfeltet. Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via: w Ð Dato/Tid Endre inntasting over flere linjer: Dato: Angi dag, måned og år med 8 sifre. Tid: Tast inn timer/minutter 4-sifret, f.eks.q M 5 for klokken Lagre Trykk på displaytasten. Display i hviletilstand Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel): Ð INT 1 V Betjening av håndsettet Slå håndsettet på eller av a Slå tastelås på/av I hviletilstand trykker du lenge på avslutt-tasten (bekreftelsestone). # Langt trykk på firkanttasten. Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet Ø i displayet. Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen. Styretast Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre, på midten) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. v for «trykk på høyre side av styretasten» eller w for «trykk på midten av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. w / v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten :15? SMS Telefonen er nå klar til bruk! Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar», s. 49) eller ta kontakt med vår kundeservice (Customer Care, s. 50). 8

10 Betjening av håndsettet t Åpne menyen for innstilling av talevolum ( s. 39), ringetoner ( s. 39), varseltoner ( s. 42) og vibrasjonsalarm ( s. 40) på håndsettet. I hovedmenyen, undermenyer og lister t / s Bla opp-/nedover linje for linje. w Åpne menyen eller bekreft valg. u Ett menynivå tilbake eller avbryt. I inntastingsfelt Med styretasten flytter du markøren oppover t, nedover s, til høyre v eller til venstre u. I løpet av en ekstern samtale s Åpne telefonboken. u Start intern tilbakeringing og slå av mikrofonen. t Endre høyttalervolum for telefonrør eller handsfreemodus. Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel:? SMS 1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet. 2Displaytaster De viktigste displaysymbolene er: } Venstre displaytast, så lenge denne ennå ikke er programmert med en funksjon ( s. 37). Åpne hovedmenyen. Alternat. Åpne en situasjonsavhengig meny. 1 2 W Slettetast. Slett tegn fra høyre mot venstre. Î Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. Œ Hent e-postadressen fra telefonboken. Ó Kopier et nummer til telefonboken. Åpne repetisjonslisten. Tilbake til hviletilstand Fra et vilkårlig sted på menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten: a Langt trykk på avslutt-tasten. Eller: Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand. Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis OK, Ja, Lagre, Send eller med Lagre oppføring OK, blir forkastet. Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s. 1. Menyføring Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk på w med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises i displayet som lister med fargesymboler og navn. Du får tilgang til en funksjonved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Bla deg frem til funksjonen med styretasten q. Trykk på displaytasten OK. 9

11 ECO DECT Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister. Kall opp en funksjon: Bla deg frem til funksjonen med styretasten q trykk på OK. Eller: Tast inn den aktuelle tallkombinasjonen ( s. 11). Hvis du trykker én gang kort på avslutt-tasten a, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen. Fremstilling i brukerveiledningen Fremgangsmåten vises på en forenklet måte. Eksempel Fremstilling: w Ð Dato/Tid betyr: w Ð Dato/Tid Trykk på tasten for å vise hovedmenyen. Bla med styretasten q til undermenyen Innstillinger og trykk på OK. Bla med styretasten q til funksjonen og trykk på OK. Andre fremstillinger: c / Q / * osv. Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet. ~ Tast inn tall eller bokstaver. Du finner mer detaljerte eksempler på menyoppføringer og inntastinger over flere linjer i tillegget til denne brukerveiledningen s. 53. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan: u slette tegnet til venstre for skrivemarkøren med X u sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren u overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende ECO DECT ECO DECT betyr redusert strømforbruk ved bruk av en strømsparende strømadapter og redusert radiosignalstyrke fra basen. Du kan foreta denne innstillinen manuelt via håndsettet. Flere håndsett kan brukes samtidig. I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalstyrken i samsvar med avstanden til basen. Inn-/utkobling av sparemodus: v Ð Base Spes.funksjoner Ekko modus OK Trykk på displaytasten ( =på). Når sparemodus er aktivert, vises symbolet ½ på øverste displaylinje. Merknad: Når sparemodus er aktivert, reduseres rekkevidden til basen. Sparemodus og Repeater-støtte ( s. 47) utelukker hverandre, dvs. at begge funksjonene ikke kan være aktivert samtidig. Ved bruk av andre håndsettyper (GAP) og håndsett fra tidligere Gigaset-versjoner reduseres ikke radiosignalstyrken fra basen automatisk. 10

12 Menyoversikt Menyoversikt Raskere enn ved å bla kan du velge en menyfunksjon ved å åpne menyen og taste inn tallkombinasjonen (såkalt snarvei). Eksempel: wn22 for «innstilling av ringetone for eksterne anrop». I hviletilstand trykker du på w (åpne hovedmenyen): 1 Tekstmelding î Du har aktivert en SMS-postkasse (generell eller privat) uten PIN 1-1 Ny SMS ( s. 23) 1-2 Innkomm. 0 ( s. 26) 1-3 Kladd 0 ( s. 24) Du har aktivert en SMS-postkasse med PIN eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. Postkasse Ny SMS ( s. 23) Innkomm. 0 ( s. 26) Kladd 0 ( s. 24) 1-2 Postkasse A Ny SMS ( s. 23) til 1-4 Postkasse B Postkasse C til Innkomm. 0 ( s. 26) til Kladd 0 ( s. 24) til Infotjeneste ( s. 29) 1-6 Innstillinger Servicesentre ( s. 28) Postkasser ( s. 27) Varslingsnr. ( s. 27) Varslingstype ( s. 27) Statust rapport ( s. 24) 2 Nettjenester ê 2-6 Alle samtaler Viderekobling ( s. 15) Parallell ringing ( s. 15) 2-7 Tilbakering av ( s. 15) 3 Anrop Ì ( s. 20) 4 Ekstrafunksjoner í 4-3 Babyalarm ( s. 35) 11

13 Menyoversikt 4-4 Toveis radio ( s. 36) 4-5 Dataoverføring Bluetooth ( s. 44) Telefonbok ( s. 18) 4-7 Tapte alarmer ( s. 44) 5 Vekkerklokke ì ( s. 42) 6 Kalender ç ( s. 43) 7 Utforsker Ï 7-1 Skjermsparere ( s. 41) 7-2 CLIP-bilder ( s. 41) 7-3 Lyder ( s. 41) 7-4 Lagringskapasitet ( s. 41) 8 Innstillinger Ð 8-1 Dato/Tid ( s. 8) 8-2 Lydinnstilling Volum håndsett ( s. 39) Lydinnstillinger ( s. 40) Servicetoner ( s. 42) Vibrator ( s. 40) 8-3 Display Skjermsparer Fargeskjema ( s. 38) ( s. 38) Kontrast ( s. 38) Lys ( s. 39) 8-4 Håndsett Språk ( s. 38) Auto. Svar ( s. 39) Oppmelding ( s. 32) Velg base ( s. 32) Retningsnummer ( s. 46) Reset håndsett ( s. 46) 8-5 Base Ventemusikk ( s. 47) System-PIN ( s. 47) Tilbakest. base ( s. 47) Spes.funksjoner (s. 10, s. 34, s. 48) Prefix ( s. 22) Innst. Anropsl. ( s. 20) 8-6 Telefonsvarer Hurtigvalg 1 ( s. 31) 12

14 Telefonering Telefonering Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Eller: c~ Trykk på svartasten c lenge og tast deretter inn nummeret. Med avslutt-tasten a kan du avbryte prosedyren. Under samtalen vises samtalevarigheten. Merknader: Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 16), eller anrops- og repetisjonsliste (s. 20/s. 19) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser. Viderekoble samtale til en Bluetoothhodetelefon Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert ( s. 44). Trykk på svartasten til hodesettet. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning. Avslutt samtalen a Trykk på avslutt-tasten. Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. Svar er innkoblet ( s. 39), besvarer håndsettet anropet automatisk når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Ring av. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. Besvare anrop på Bluetoothhodetelefon Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert ( s. 44). Vent med å trykke på svartasten på hodetelefonen til det ringer på selve hodetelefonen. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning. Nummeroverføring («hvem ringer») Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt: u Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret til anroperen blir overført CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist. u Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren. u Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren. Besvare anrop Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast d. Du har følgende muligheter for å besvare anropet: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfreetasten d. Trykk på displaytasten Svar. 13

15 Telefonering Anropsvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, vil du se anroperens navn, og hvis du har tilordnet et CLIP-bilde til anroperen, vises også dette. Å Svar Ring av 1Ringesymbol 2 Nummer eller navn på anroper. I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt anrop, hvis intet telefonnummer ble overført. u Anonymt anrop, hvis anroperen undertrykker nummeroverføring. u Skjult anrop, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring. 1 2 handsfreetasten d ikke lyser, trykker du på tasten en gang til. Justering av lydstyrken, s. 39. Slå av mikrofonen Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartneren hører da en ventemelodi. u Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt. Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen. Ventemelodien kan slås av og på ( s. 47). Handsfree Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks.legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen. Koble handsfreefunksjonen inn/ut Koble inn under oppringing ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette. Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus d Trykk på handsfreetasten. Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut. Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen: Hold handsfreetasten d nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis 14

16 Enkel telefonering via nettjenester Enkel telefonering via nettjenester Nettjenester er funksjoner som nettoperatøren stiller til rådighet. Disse tjenestene må du bestille hos nettoperatøren. Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren. Still inn funksjoner for alle kommende anrop Når du har avsluttet en av følgende prosedyrer, blir det sendt en kode. Etter bekreftelse fra telefonnettet trykker du på avslutt-tasten a. Følgende tjenester kan du stille inn: Generell viderekobling av anrop w ê Alle samtaler Viderekobling Endre inntasting over flere linjer: Tidsp: Straks / V/ikke sv. / V/ opptatt - velg. Tlfnr.: Trykk på displaytasten Endre. Tast inn nummeret du vil viderekoble til, eller: Trykk på s. Velg nummeret fra telefonboken og trykk på OK. For å lagre trykker du på Lagre. Status: Slå viderekobling av anrop på/av. Trykk på displaytasten Send. a Etter bekreftelsesmeldingen trykker du på avslutt-tasten. Slå samtale venter på/av w ê Alle samtaler Samtale venter Status: Slå på/av Send Trykk på displaytasten. Funksjoner under et anrop Start tilbakeringing Du hører opptattonen. Alternat. Tilbakeringing a Trykk på avslutt-tasten. Tilbakeringing Under en samtale: Spør.anr Trykk på displaytasten. ~ Tast inn nummeret. Du har følgende muligheter: u Bytte Med q kan du bytte mellom deltakere. Avslutt samtale med en deltaker: Med q kan du bytte til deltakeren. Deretter: Alternat. Koble ned samt. u Konferanse: Trykk på displaytasten Konfer.. Avslutt konferansen (bytte): Avslutt Trykk. u Avslutt samtalen med begge deltakerne: Trykk på avslutt-tasten a. Godta «Samtale venter» Svar Trykk på displaytasten. Du har mulighet til å bytte eller føre en konferanse. Merknad: Uten CLIP blir en ventende samtale bare varslet med signaltone. Godta ventende samtale Alternat. Godta samt. vent. Avvis ventende samtale Alternat. Avvis samt.vent. Funksjoner etter et anrop Slå av tilbakeringing på forhånd w ê Tilbakering av 15

17 Bruk av telefonboken og andre lister Bruk av telefonboken og andre lister Til rådighet står: u telefonbok u prefiksliste u repetisjonsliste u SMS-liste u anropsliste I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 250 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene). Telefonbok og prefiks-liste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett ( s. 18). Telefonbok/prefiksliste Merknad: Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (kortnummer), kan du legge inn nummeret på en tast. Telefonbok I telefonboken lagrer du oppføringer med u Inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn, u VIP-merking og VIP-ringetone (valgfritt), u E-postadresse (valgfritt), u CLIP-bilder (valgfritt) u Merkedager med signalering. Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten s. Lengde på oppføringen (telefonbok) 3 numre: maks. 32 sifre For- og etternavn:maks. 16 tegn hver E-postadresse: maks. 60 tegn Prefiksliste I prefikslisten lagrer du prefiks til nettoperatører. Åpne prefikslisten med tasten C. Lengde på oppføringen Nummer: maks. 32 sifre Navn: maks. 16 tegn Lagre et telefonnummer i telefonboken s Ny oppføring Endre inntastinger over flere linjer: Fornavn / Etternavn: Angi et navn i minst ett av feltene. Telefon / Telefon (Kontor) / Telefon (Mobil) Angi et nummer i minst ett av feltene. E-post Tast inn e-postadressen Merked.: Velg På eller Av. For innstillingen På: Angi Bursdag (Dato) og Bursdag (Tid) ( s. 19) og velg varslingstype: Bursdag (Signal). CLIP-Bilde Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten, ( s. 41). Forutsetning: Nummervisning (CLIP). Lagre endringer. ( s. 54). Lagre numre i prefikslisten C Ny oppføring Endre inntastinger over flere linjer: Navn: Tast inn navnet. Nummer: Tast inn nummeret. 16

18 Bruk av telefonboken og andre lister Rekkefølgen på oppføringer i telefonboken/prefikslisten Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og tall har dermed første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i telefonboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant de andre etternavnene. Sorteringsrekkeføgen er som følger. 1. Mellomrom 2. Tall (0-9) 3. Bokstaver (alfabetisk) 4. Andre tegn Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken. Velge oppføringer i telefonbok/ prefiksliste s / C Åpne telefonboken eller prefikslisten. Du har følgende muligheter: u Bla til oppføringen med s inntil ønsket navn er valgt. u Angi det første tegnet i navnet (i telefonboken: det første tegnet i etternavnet eller fornavnet, hvis bare fornavnet er angitt), eller bla til oppføringen med s. Oppringing med telefonbok og prefiksliste s / C s (Velg oppføring) c Trykk på (svartast). Nummeret ringes opp. Administrering av oppføringer i telefonbok/prefiksliste s / C s (Velg oppføring) Se på oppføring Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises. Tilbake med OK. Endre oppføring Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Utfør og lagre endringene. Bruk av andre funksjoner s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Hvis du vil endre et lagret nummer eller komplettere eller lagre et nummer som ny oppføring, trykker du på endre etter visning av nummeret. Endre oppføring Redigering av den valgte oppføringen. Slett oppføring Slett valgt oppføring. VIP oppføring (kun telefonbok) Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. Forutsetning: Nummeroverføring («hvem ringer») ( s. 13). Send oppf. Send en oppføring til et håndsett ( s. 18). Slett liste Slett alle oppføringer i telefonboken/prefikslisten. Send liste Send en komplett liste til et annet håndsett ( s. 18). Ledig minne Vis antallet ennå ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten ( s. 16). Ringe opp med kortvalgtasten Langt trykk på den aktuelle kortvalgtasten ( s. 37). 17

19 Bruk av telefonboken og andre lister Overfør telefonboken/prefikslisten til et annet håndsett Forutsetninger: u Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste til Intern s Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på OK. Du kan kopiere filere enkeltoverføringer ved å svare Ja på spørsmålet Kopiere flere oppføringer? Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet. Merknad: Du kan også sende hele telefonboken via dataoverføring uten å åpne telefonboken: w í Dataoverføring Telefonbok Merk: u Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren. u Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lasgringsplassen i mottakerhåndsettet er full. Overføre telefonbok som vcard med Bluetooth I Bluetooth-modus ( s. 44) kan du overføre telefonbokoppføringer i vcard-formatet, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon. s s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste vcard via Bluetooth Listen over «Godkjente enheter» ( s. 45) vises. s Velg apparat og trykk på OK. Motta vcard via Bluetooth Hvis et apparat på listen «Godkjente enheter» ( s. 45) sender et vcard til håndsettet ditt, skjer mottaket automatisk, og du får en melding om dette på displayet. Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du på displayet om å angi avsenderapparatets PIN-kode: ~ Angi PIN-koden til avsenderens Bluetooth-apparat og trykk på OK. Det overførte vcard står til disposisjon som telefonbokoppføring. Kopiering av vist nummer til telefonboken Du kan kopiere numre til telefonboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, i en SMS eller under en samtale. Det vises et nummer: Alternat. Kopier til t.bok Fyll ut oppføringen, s. 16. Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra telefonboken I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet må ikke være i hviletilstand. Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med s eller Ò eller Telefonbok. q Velg oppføring ( s. 17). 18

20 Bruk av telefonboken og andre lister Lagre merkedager i telefonboken For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsessignal om merkedagen (fabrikkinnstillinger: Merked.: Av). Merkedager legges automatisk inn i kalenderen ( s. 43). s s (Velg oppføring, s. 17) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.: v Velg På. Endre inntastinger over flere linjer: Bursdag (Dato) Angi dag/måned/år 8-sifret. Bursdag (Tid) Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelsesanropet. Bursdag (Signal) Velg typen signalisering. Lagre endringer. ( s. 54). Deaktivere merkedag s s (Velg oppføring, s. 17) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.: v Velg Av. Lagre Trykk på displaytasten. Påminnelsesanrop for merkedag Et påminnelsesanrop signaleres med den valgte ringetonen på håndsettet. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Av Trykk på displaytasten for å kvittere for og slå av påminnelsesanropet. Vise tapte merkedager I hviletilstand blir du påminnet om en utløpt merkedag som det ikke er kvittert for, ved én visning av Avtale. Vise en avtale: Avtale Trykk på displaytasten. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Slett Slette påminnelse. Etter sletting trykker du på displaytasten eller Tilbake : Tilbake til hviletilstand, Avtale vises ikke lenger. Du kan fremdeles vise tapte merkedager ietterhånd ( s. 44). Repetisjonsliste I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises også det tilhørende navnet. Manuell repetisjon c s c Kort trykk. Velg oppføring. Trykk en gang til på svartasten. Nummeret ringes opp. Ved visning av et navn kan du trykke på displaytasten Vis for å vise det tilhørende nummeret. Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c s Alternat. Kort trykk. Velg oppføring. Åpne menyen. 19

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET C38H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET C38H i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer