SL370 SL370. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Kort oversikt over håndsettet Kort oversikt over håndsettet Ð ½òV INT :45? SMS 8 Kort oversikt over basen Display (visningsfelt) i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = Blinker: Batteriet er nesten tomt e V U blinker: Batteriet blir ladet 3 Displaytaster ( s. 9) 4 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 På/av/avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk) Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting 7 Prefikslistetast Åpne prefikslisten 8 Kontakt for headset og PC-grensesnitt 9 Mikrofon 10 R-tast - Tilbakeringing (flash) - Angi signaleringspause (langt trykk) 11 Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk) For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk) Åpne tabell med spesialtegn 12 Tast 1 Ring opp nettpostkassen (langt trykk) 13 Svartast Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge) Ved skriving av en SMS: Send SMS 14 Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus; Lyser: Handsfreemodus innkoblet; Blinker: innkommende anrop 15 Styretast ( s. 8) 16 Bluetooth aktivert ( s. 44) 17 Sparemodus aktivert ( s. 10) 18 Mottaksstyrke Ð i Ñ Ò (god til svak) Blinker: intet mottak Oppmeldings-/pagingtast (s. 32) 1

3 Innhold Innhold Kort oversikt over håndsettet Kort oversikt over basen Sikkerhetsanvisninger Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Første skritt Pakningsinnhold Still opp base og lader Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsettet Styretast Displaytaster Tilbake til hviletilstand Menyføring Korrigering av feilinntastinger ECO DECT Menyoversikt Telefonering Ringe eksternt Avslutt samtalen Besvare anrop Nummeroverføring («hvem ringer») Handsfree Slå av mikrofonen Enkel telefonering via nettjenester Still inn funksjoner for alle kommende anrop Funksjoner under et anrop Funksjoner etter et anrop Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/prefiksliste Repetisjonsliste Åpne lister med beskjedtasten Kostnadsbevisst ringing Knytte et prefiksnummer til et nummer. 21 Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) SMS (tekstmeldinger) Skrive/sende en SMS Motta SMS Varsling via SMS SMS-postkasser Stille inn SMS-senter Infotjeneste (SMS) SMS til hussentraler Slå SMS-funksjoner på/av SMS-feilsøking Bruk av nettpostkasse Fastsett hurtigvalg for nettpostkassen Se på melding i nettpostkassen Bruk av flere håndsett Oppmelding av håndsett Avmelding av håndsett Søking etter håndsett («Paging») Bytte av base Internt anrop Koble til en ekstern samtale Endre navn på et håndsett Endre internnummeret til et håndsett Bruk av håndsettet til babyalarm Toveis radio-modus Innstilling av håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner og numre Endre menyspråk Stille inn displayet Still inn skjermsparer Still inn displaybelysning Slå automatisk anrops svar på/av Endre talevolum Endre ringetoner Media Pool Slå henvisningstoner på eller av Stille vekkerklokken Legge inn avtaler (Kalender) Vis ubesvarte avtaler/merkedager Bruk av Bluetooth-apparater Stille inn eget prefiksnummer Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand

4 Innhold Still inn basen Beskytt mot uberettiget tilgang Slå en ventemelodi på/av Repeater-støtte Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett Tilkobling av base til en hussentral Flash-tid Lagre prefiks (bylinjenummer) Stille inn pausetider Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske spesifikasjoner Forklaring til brukerveiledningen Eksempel på menyoppføring Eksempel på oppføring med flere linjer Skrive og redigere tekst Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt Tilbehør Veggmontering av basen Stikkordregister

5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier ( s. 52)! Dvs. aldri et vanlig (ikke oppladbart) batteri, som kan føre til helse- og personskader. Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre ( s. 49). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. pået lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos Kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merknad: Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land. 4

6 Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Gigaset SL370 kan brukes til mer enn telefonering Telefonen din, som er utstyrt med et oversiktlig fargedisplay (65K farger), gir deg ikke bare muligheten til å sende og motta SMS via fastnettet og lagre inntil 250 telefonnumre og e-postadresser ( s. 16) telefonen din kan mye mer: u Du kan redusere sendestyrken ved å aktivere sparemodus (s. 10). u Programmer tastene på telefonen med viktige numre og ofte brukte funksjoner. Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk ( s. 37). u Du kan enkelt telefonere via nettjenester ( s. 15). u Merk viktige samtalepartnere som VIP dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen ( s. 17). u Tilordne bilder til samtalepartnerene dine. Slik kan du se hvem som ringer deg ved hjelp av bildet i displayet. Forutsetning: Nummervisning (CLIP, s. 13). u Lagre avtaler ( s. 43) og merkedager ( s. 19) i telefonen du blir påminnet til riktig tid. u Ved hjelp av Bluetooth kan du kommunisere trådløst med andre apparater (f. eks. hodetelefoner) som også benytter denne teknologien ( s. 44). Ha det moro med din nye telefon! Første skritt Pakningsinnhold u en base Gigaset SL370 med strømadapter, u et håndsett Gigaset SL37H, u en lader med adapter, u en telefonledning u et batteri u et batterideksel u et belteklips u en brukerveiledning Still opp base og lader Basen og den innbygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Plasser basen på et sentralt sted i boligen eller huset. Du finner en veiledning om hvordan du monterer basen på en vegg på slutten av denne brukerveiledningen. Merk: u Utsett aldri håndsettet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. 5

7 Første skritt Rekkevidde og mottaksfeltstyrke Rekkevidde: u i fritt lende: inntil 300 m u i bygninger: inntil 50 m Rekkevidden reduseres når sparemodus er aktivert ( s. 10). Mottaksstyrke: I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u intet mottak: blinker: Tilkobing av basen Først kobler du til strømadapteren og deretter telefonstøpselet og plasserer kablene i kabelkanalene. u Hvis du kjøper en telefonledning, må du kontrollere at du får riktig belegging av telefonpluggen. Riktig telefonpluggbelegging Ta håndsettet i bruk Sett inn batteriet ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! 1 2 Merk: Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH ( s. 52). Du må altsåunder ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks.føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. 1 3 Hold batteriet lett på skrå, og før det inn i batterihuset med de to knastene først. Deretter trykker du batteriet ned i batterihuset til festene på siden av batteriet smekker på plass. 1 Undersiden av basen (utsnitt) 2 Strømadapter 230 V 3 Telefonstøpsel med telefonledning Merk: u Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling. u Bruk kun vedlagt strømadapter og telefonledning. Merk: For å ta ut batteriet må du først trykke på festene på siden av batteriet. 6

8 Første skritt Lukk batteridekselet Før batteridekselet inn parallelt med kabinettet og trykk på dekselet til det smekker på plass. Sett på belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. Still håndsettet i laderen Stikk laderens strømadapter i stikkontakten. Sett håndsettet med displayet vendt fremover i laderen. Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. I displayet står INT 1. Du trenger ikke utføre en oppmelding. Hvis du likevel vil melde opp håndsettet til basen, s. 32. Merknad Du kan endre navnet på håndsettet ( s. 34). La håndsettet stå i laderen for lading av batteriet. Merknader: Når håndsettet er koblet ut på grunn av tomme batterier og deretter settes i laderen, vises ladeindikatoren. Håndsettet må kun settes i den originale laderen. Ved spørsmål og problemer s. 49. Første gangs lading og utlading av batteriet Åpne batteridekselet Ta av belteklipsen hvis den er montert. Hold telefonen med tastaturet ned mot håndflaten. Hold tommelen på den andre hånden mot høyttaleren (a) og stikk samtidig pekefingeren på denne hånden ned i fordypningen øverst på håndsettet (b). Dra dekselet opp og ut av festet. a b Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batteriets ladetilstand ( s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriet har vært helt ladet og utladet igjen. La håndsettet stå uavbrutt ti timer i laderen. Håndsettet trenger ikke å være slått på under lading. Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriet er helt utladet. Visning av ladetilstand Merknad: Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale. Merk: u Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriet tas ut og settes inn igjen i håndsettet. 7

9 Betjening av håndsettet u Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ufarlig. u Av tekniske årsaker reduseres batteriets ladekapasitet etter en tid. Still inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen. Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten Tid for å åpne inntastingsfeltet. Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via: w Ð Dato/Tid Endre inntasting over flere linjer: Dato: Angi dag, måned og år med 8 sifre. Tid: Tast inn timer/minutter 4-sifret, f.eks.q M 5 for klokken Lagre Trykk på displaytasten. Display i hviletilstand Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel): Ð INT 1 V Betjening av håndsettet Slå håndsettet på eller av a Slå tastelås på/av I hviletilstand trykker du lenge på avslutt-tasten (bekreftelsestone). # Langt trykk på firkanttasten. Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet Ø i displayet. Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen. Styretast Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre, på midten) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. v for «trykk på høyre side av styretasten» eller w for «trykk på midten av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. w / v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten :15? SMS Telefonen er nå klar til bruk! Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar», s. 49) eller ta kontakt med vår kundeservice (Customer Care, s. 50). 8

10 Betjening av håndsettet t Åpne menyen for innstilling av talevolum ( s. 39), ringetoner ( s. 39), varseltoner ( s. 42) og vibrasjonsalarm ( s. 40) på håndsettet. I hovedmenyen, undermenyer og lister t / s Bla opp-/nedover linje for linje. w Åpne menyen eller bekreft valg. u Ett menynivå tilbake eller avbryt. I inntastingsfelt Med styretasten flytter du markøren oppover t, nedover s, til høyre v eller til venstre u. I løpet av en ekstern samtale s Åpne telefonboken. u Start intern tilbakeringing og slå av mikrofonen. t Endre høyttalervolum for telefonrør eller handsfreemodus. Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel:? SMS 1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet. 2Displaytaster De viktigste displaysymbolene er: } Venstre displaytast, så lenge denne ennå ikke er programmert med en funksjon ( s. 37). Åpne hovedmenyen. Alternat. Åpne en situasjonsavhengig meny. 1 2 W Slettetast. Slett tegn fra høyre mot venstre. Î Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. Œ Hent e-postadressen fra telefonboken. Ó Kopier et nummer til telefonboken. Åpne repetisjonslisten. Tilbake til hviletilstand Fra et vilkårlig sted på menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten: a Langt trykk på avslutt-tasten. Eller: Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand. Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis OK, Ja, Lagre, Send eller med Lagre oppføring OK, blir forkastet. Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s. 1. Menyføring Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk på w med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises i displayet som lister med fargesymboler og navn. Du får tilgang til en funksjonved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Bla deg frem til funksjonen med styretasten q. Trykk på displaytasten OK. 9

11 ECO DECT Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister. Kall opp en funksjon: Bla deg frem til funksjonen med styretasten q trykk på OK. Eller: Tast inn den aktuelle tallkombinasjonen ( s. 11). Hvis du trykker én gang kort på avslutt-tasten a, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen. Fremstilling i brukerveiledningen Fremgangsmåten vises på en forenklet måte. Eksempel Fremstilling: w Ð Dato/Tid betyr: w Ð Dato/Tid Trykk på tasten for å vise hovedmenyen. Bla med styretasten q til undermenyen Innstillinger og trykk på OK. Bla med styretasten q til funksjonen og trykk på OK. Andre fremstillinger: c / Q / * osv. Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet. ~ Tast inn tall eller bokstaver. Du finner mer detaljerte eksempler på menyoppføringer og inntastinger over flere linjer i tillegget til denne brukerveiledningen s. 53. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan: u slette tegnet til venstre for skrivemarkøren med X u sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren u overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende ECO DECT ECO DECT betyr redusert strømforbruk ved bruk av en strømsparende strømadapter og redusert radiosignalstyrke fra basen. Du kan foreta denne innstillinen manuelt via håndsettet. Flere håndsett kan brukes samtidig. I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalstyrken i samsvar med avstanden til basen. Inn-/utkobling av sparemodus: v Ð Base Spes.funksjoner Ekko modus OK Trykk på displaytasten ( =på). Når sparemodus er aktivert, vises symbolet ½ på øverste displaylinje. Merknad: Når sparemodus er aktivert, reduseres rekkevidden til basen. Sparemodus og Repeater-støtte ( s. 47) utelukker hverandre, dvs. at begge funksjonene ikke kan være aktivert samtidig. Ved bruk av andre håndsettyper (GAP) og håndsett fra tidligere Gigaset-versjoner reduseres ikke radiosignalstyrken fra basen automatisk. 10

12 Menyoversikt Menyoversikt Raskere enn ved å bla kan du velge en menyfunksjon ved å åpne menyen og taste inn tallkombinasjonen (såkalt snarvei). Eksempel: wn22 for «innstilling av ringetone for eksterne anrop». I hviletilstand trykker du på w (åpne hovedmenyen): 1 Tekstmelding î Du har aktivert en SMS-postkasse (generell eller privat) uten PIN 1-1 Ny SMS ( s. 23) 1-2 Innkomm. 0 ( s. 26) 1-3 Kladd 0 ( s. 24) Du har aktivert en SMS-postkasse med PIN eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. Postkasse Ny SMS ( s. 23) Innkomm. 0 ( s. 26) Kladd 0 ( s. 24) 1-2 Postkasse A Ny SMS ( s. 23) til 1-4 Postkasse B Postkasse C til Innkomm. 0 ( s. 26) til Kladd 0 ( s. 24) til Infotjeneste ( s. 29) 1-6 Innstillinger Servicesentre ( s. 28) Postkasser ( s. 27) Varslingsnr. ( s. 27) Varslingstype ( s. 27) Statust rapport ( s. 24) 2 Nettjenester ê 2-6 Alle samtaler Viderekobling ( s. 15) Parallell ringing ( s. 15) 2-7 Tilbakering av ( s. 15) 3 Anrop Ì ( s. 20) 4 Ekstrafunksjoner í 4-3 Babyalarm ( s. 35) 11

13 Menyoversikt 4-4 Toveis radio ( s. 36) 4-5 Dataoverføring Bluetooth ( s. 44) Telefonbok ( s. 18) 4-7 Tapte alarmer ( s. 44) 5 Vekkerklokke ì ( s. 42) 6 Kalender ç ( s. 43) 7 Utforsker Ï 7-1 Skjermsparere ( s. 41) 7-2 CLIP-bilder ( s. 41) 7-3 Lyder ( s. 41) 7-4 Lagringskapasitet ( s. 41) 8 Innstillinger Ð 8-1 Dato/Tid ( s. 8) 8-2 Lydinnstilling Volum håndsett ( s. 39) Lydinnstillinger ( s. 40) Servicetoner ( s. 42) Vibrator ( s. 40) 8-3 Display Skjermsparer Fargeskjema ( s. 38) ( s. 38) Kontrast ( s. 38) Lys ( s. 39) 8-4 Håndsett Språk ( s. 38) Auto. Svar ( s. 39) Oppmelding ( s. 32) Velg base ( s. 32) Retningsnummer ( s. 46) Reset håndsett ( s. 46) 8-5 Base Ventemusikk ( s. 47) System-PIN ( s. 47) Tilbakest. base ( s. 47) Spes.funksjoner (s. 10, s. 34, s. 48) Prefix ( s. 22) Innst. Anropsl. ( s. 20) 8-6 Telefonsvarer Hurtigvalg 1 ( s. 31) 12

14 Telefonering Telefonering Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Eller: c~ Trykk på svartasten c lenge og tast deretter inn nummeret. Med avslutt-tasten a kan du avbryte prosedyren. Under samtalen vises samtalevarigheten. Merknader: Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 16), eller anrops- og repetisjonsliste (s. 20/s. 19) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser. Viderekoble samtale til en Bluetoothhodetelefon Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert ( s. 44). Trykk på svartasten til hodesettet. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning. Avslutt samtalen a Trykk på avslutt-tasten. Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. Svar er innkoblet ( s. 39), besvarer håndsettet anropet automatisk når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Ring av. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. Besvare anrop på Bluetoothhodetelefon Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert ( s. 44). Vent med å trykke på svartasten på hodetelefonen til det ringer på selve hodetelefonen. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning. Nummeroverføring («hvem ringer») Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt: u Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret til anroperen blir overført CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist. u Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren. u Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren. Besvare anrop Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast d. Du har følgende muligheter for å besvare anropet: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfreetasten d. Trykk på displaytasten Svar. 13

15 Telefonering Anropsvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, vil du se anroperens navn, og hvis du har tilordnet et CLIP-bilde til anroperen, vises også dette. Å Svar Ring av 1Ringesymbol 2 Nummer eller navn på anroper. I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt anrop, hvis intet telefonnummer ble overført. u Anonymt anrop, hvis anroperen undertrykker nummeroverføring. u Skjult anrop, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring. 1 2 handsfreetasten d ikke lyser, trykker du på tasten en gang til. Justering av lydstyrken, s. 39. Slå av mikrofonen Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartneren hører da en ventemelodi. u Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt. Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen. Ventemelodien kan slås av og på ( s. 47). Handsfree Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks.legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen. Koble handsfreefunksjonen inn/ut Koble inn under oppringing ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette. Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus d Trykk på handsfreetasten. Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut. Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen: Hold handsfreetasten d nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis 14

16 Enkel telefonering via nettjenester Enkel telefonering via nettjenester Nettjenester er funksjoner som nettoperatøren stiller til rådighet. Disse tjenestene må du bestille hos nettoperatøren. Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren. Still inn funksjoner for alle kommende anrop Når du har avsluttet en av følgende prosedyrer, blir det sendt en kode. Etter bekreftelse fra telefonnettet trykker du på avslutt-tasten a. Følgende tjenester kan du stille inn: Generell viderekobling av anrop w ê Alle samtaler Viderekobling Endre inntasting over flere linjer: Tidsp: Straks / V/ikke sv. / V/ opptatt - velg. Tlfnr.: Trykk på displaytasten Endre. Tast inn nummeret du vil viderekoble til, eller: Trykk på s. Velg nummeret fra telefonboken og trykk på OK. For å lagre trykker du på Lagre. Status: Slå viderekobling av anrop på/av. Trykk på displaytasten Send. a Etter bekreftelsesmeldingen trykker du på avslutt-tasten. Slå samtale venter på/av w ê Alle samtaler Samtale venter Status: Slå på/av Send Trykk på displaytasten. Funksjoner under et anrop Start tilbakeringing Du hører opptattonen. Alternat. Tilbakeringing a Trykk på avslutt-tasten. Tilbakeringing Under en samtale: Spør.anr Trykk på displaytasten. ~ Tast inn nummeret. Du har følgende muligheter: u Bytte Med q kan du bytte mellom deltakere. Avslutt samtale med en deltaker: Med q kan du bytte til deltakeren. Deretter: Alternat. Koble ned samt. u Konferanse: Trykk på displaytasten Konfer.. Avslutt konferansen (bytte): Avslutt Trykk. u Avslutt samtalen med begge deltakerne: Trykk på avslutt-tasten a. Godta «Samtale venter» Svar Trykk på displaytasten. Du har mulighet til å bytte eller føre en konferanse. Merknad: Uten CLIP blir en ventende samtale bare varslet med signaltone. Godta ventende samtale Alternat. Godta samt. vent. Avvis ventende samtale Alternat. Avvis samt.vent. Funksjoner etter et anrop Slå av tilbakeringing på forhånd w ê Tilbakering av 15

17 Bruk av telefonboken og andre lister Bruk av telefonboken og andre lister Til rådighet står: u telefonbok u prefiksliste u repetisjonsliste u SMS-liste u anropsliste I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 250 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene). Telefonbok og prefiks-liste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett ( s. 18). Telefonbok/prefiksliste Merknad: Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (kortnummer), kan du legge inn nummeret på en tast. Telefonbok I telefonboken lagrer du oppføringer med u Inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn, u VIP-merking og VIP-ringetone (valgfritt), u E-postadresse (valgfritt), u CLIP-bilder (valgfritt) u Merkedager med signalering. Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten s. Lengde på oppføringen (telefonbok) 3 numre: maks. 32 sifre For- og etternavn:maks. 16 tegn hver E-postadresse: maks. 60 tegn Prefiksliste I prefikslisten lagrer du prefiks til nettoperatører. Åpne prefikslisten med tasten C. Lengde på oppføringen Nummer: maks. 32 sifre Navn: maks. 16 tegn Lagre et telefonnummer i telefonboken s Ny oppføring Endre inntastinger over flere linjer: Fornavn / Etternavn: Angi et navn i minst ett av feltene. Telefon / Telefon (Kontor) / Telefon (Mobil) Angi et nummer i minst ett av feltene. E-post Tast inn e-postadressen Merked.: Velg På eller Av. For innstillingen På: Angi Bursdag (Dato) og Bursdag (Tid) ( s. 19) og velg varslingstype: Bursdag (Signal). CLIP-Bilde Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten, ( s. 41). Forutsetning: Nummervisning (CLIP). Lagre endringer. ( s. 54). Lagre numre i prefikslisten C Ny oppføring Endre inntastinger over flere linjer: Navn: Tast inn navnet. Nummer: Tast inn nummeret. 16

18 Bruk av telefonboken og andre lister Rekkefølgen på oppføringer i telefonboken/prefikslisten Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og tall har dermed første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i telefonboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant de andre etternavnene. Sorteringsrekkeføgen er som følger. 1. Mellomrom 2. Tall (0-9) 3. Bokstaver (alfabetisk) 4. Andre tegn Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken. Velge oppføringer i telefonbok/ prefiksliste s / C Åpne telefonboken eller prefikslisten. Du har følgende muligheter: u Bla til oppføringen med s inntil ønsket navn er valgt. u Angi det første tegnet i navnet (i telefonboken: det første tegnet i etternavnet eller fornavnet, hvis bare fornavnet er angitt), eller bla til oppføringen med s. Oppringing med telefonbok og prefiksliste s / C s (Velg oppføring) c Trykk på (svartast). Nummeret ringes opp. Administrering av oppføringer i telefonbok/prefiksliste s / C s (Velg oppføring) Se på oppføring Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises. Tilbake med OK. Endre oppføring Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Utfør og lagre endringene. Bruk av andre funksjoner s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Hvis du vil endre et lagret nummer eller komplettere eller lagre et nummer som ny oppføring, trykker du på endre etter visning av nummeret. Endre oppføring Redigering av den valgte oppføringen. Slett oppføring Slett valgt oppføring. VIP oppføring (kun telefonbok) Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. Forutsetning: Nummeroverføring («hvem ringer») ( s. 13). Send oppf. Send en oppføring til et håndsett ( s. 18). Slett liste Slett alle oppføringer i telefonboken/prefikslisten. Send liste Send en komplett liste til et annet håndsett ( s. 18). Ledig minne Vis antallet ennå ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten ( s. 16). Ringe opp med kortvalgtasten Langt trykk på den aktuelle kortvalgtasten ( s. 37). 17

19 Bruk av telefonboken og andre lister Overfør telefonboken/prefikslisten til et annet håndsett Forutsetninger: u Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste til Intern s Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på OK. Du kan kopiere filere enkeltoverføringer ved å svare Ja på spørsmålet Kopiere flere oppføringer? Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet. Merknad: Du kan også sende hele telefonboken via dataoverføring uten å åpne telefonboken: w í Dataoverføring Telefonbok Merk: u Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren. u Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lasgringsplassen i mottakerhåndsettet er full. Overføre telefonbok som vcard med Bluetooth I Bluetooth-modus ( s. 44) kan du overføre telefonbokoppføringer i vcard-formatet, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon. s s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste vcard via Bluetooth Listen over «Godkjente enheter» ( s. 45) vises. s Velg apparat og trykk på OK. Motta vcard via Bluetooth Hvis et apparat på listen «Godkjente enheter» ( s. 45) sender et vcard til håndsettet ditt, skjer mottaket automatisk, og du får en melding om dette på displayet. Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du på displayet om å angi avsenderapparatets PIN-kode: ~ Angi PIN-koden til avsenderens Bluetooth-apparat og trykk på OK. Det overførte vcard står til disposisjon som telefonbokoppføring. Kopiering av vist nummer til telefonboken Du kan kopiere numre til telefonboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, i en SMS eller under en samtale. Det vises et nummer: Alternat. Kopier til t.bok Fyll ut oppføringen, s. 16. Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra telefonboken I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet må ikke være i hviletilstand. Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med s eller Ò eller Telefonbok. q Velg oppføring ( s. 17). 18

20 Bruk av telefonboken og andre lister Lagre merkedager i telefonboken For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsessignal om merkedagen (fabrikkinnstillinger: Merked.: Av). Merkedager legges automatisk inn i kalenderen ( s. 43). s s (Velg oppføring, s. 17) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.: v Velg På. Endre inntastinger over flere linjer: Bursdag (Dato) Angi dag/måned/år 8-sifret. Bursdag (Tid) Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelsesanropet. Bursdag (Signal) Velg typen signalisering. Lagre endringer. ( s. 54). Deaktivere merkedag s s (Velg oppføring, s. 17) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.: v Velg Av. Lagre Trykk på displaytasten. Påminnelsesanrop for merkedag Et påminnelsesanrop signaleres med den valgte ringetonen på håndsettet. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Av Trykk på displaytasten for å kvittere for og slå av påminnelsesanropet. Vise tapte merkedager I hviletilstand blir du påminnet om en utløpt merkedag som det ikke er kvittert for, ved én visning av Avtale. Vise en avtale: Avtale Trykk på displaytasten. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Slett Slette påminnelse. Etter sletting trykker du på displaytasten eller Tilbake : Tilbake til hviletilstand, Avtale vises ikke lenger. Du kan fremdeles vise tapte merkedager ietterhånd ( s. 44). Repetisjonsliste I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises også det tilhørende navnet. Manuell repetisjon c s c Kort trykk. Velg oppføring. Trykk en gang til på svartasten. Nummeret ringes opp. Ved visning av et navn kan du trykke på displaytasten Vis for å vise det tilhørende nummeret. Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c s Alternat. Kort trykk. Velg oppføring. Åpne menyen. 19

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning Eurit 535 og 565 Trådlos ISDN-telefon DECT Bruksanvisning Obs! Bruksanvisning med sikkerhetsanvisninger! Les igjennom denne før bruk og oppbevar den tilgjengelig. Kjære kunde! Takk for at du har gått til

Detaljer

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Gigaset DX800A all in one Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DX800A all in one: Funksjonaliteten

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

bruksanvisning PHONE-Dex

bruksanvisning PHONE-Dex bruksanvisning PHONE-Dex Innhold i pakken* Bruksanvisning Batterier og deksel Telefon Strømadapter Telefonledning Base enhet Telefonkontakt 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 * Det kan hende at innholdet ikke ser

Detaljer