Gigaset. Gigaset C47H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset. Gigaset C47H"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset C47H Gigaset

2 Kort oversikt over håndsettet Kort oversikt over håndsettet Ð INT 1 V :45 INT SMS 1 2 Merknad: Presentasjon av håndsettet for en SMS-aktivert base Display (visningsfelt) i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = Blinker: Batteriet er nesten tomt e V U Blinker: Batteriet blir ladet 3 Displaytaster (s. 9) 4 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 På/av/avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk) Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting 7 Prefikslistetast Åpne prefikslisten 8 Mikrofon 9 R-tast - Tilbakeringing (flash) - Angi signaleringspause (langt trykk) 10 Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk) For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk) Åpne tabell med spesialtegn 11 Kontakt for headset 12 Tast 1 Velg nettpostkasse (langt trykk) 13 Svartast Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge) Ved skriving av en SMS: Send SMS 14 Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus; Lyser: Handsfreemodus innkoblet; Blinker: innkommende anrop 15 Styretast (s. 8) 16 Mottaksstyrke Ð i Ñ Ò (god til svak) Blinker: intet mottak 1

3 Innhold Innhold Kort oversikt over håndsettet... 1 Sikkerhetsanvisninger Gigaset C47H kan brukes til mer enn telefonering Første skritt Pakningsinnhold Still opp lader Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsettet Styretast Displaytaster Tilbake til hviletilstand Menyføring Korrigering av feilinntastinger Ecological DECT Telefonering Ringe eksternt Avslutt samtalen Besvare anrop Handsfree Slå av mikrofonen Internt anrop Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/Prefiksliste Repetisjonsliste Åpne lister med beskjedtasten Bruk av håndsettet til babyalarm Innstilling av håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner Endre menyspråk Innstilling av displayet Stille inn logo Still inn displaybelysning Slå automatisk anropssvar på/av Endre talevolum Endre ringetoner Slå henvisningstoner på eller av Stille vekkerklokken Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske spesifikasjoner Forklaring til brukerveiledningen Eksempel på menyoppføring Eksempel på oppføring med flere linjer Skrive og redigere tekst Tilbehør Stikkordregister

4 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier (s. 22). Du må altså under ingen omstendigheter bruke andre batterityper eller vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfreefunksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre (s. 19). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos Kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. 3

5 Sikkerhetsanvisninger Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merknad: Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 4

6 Gigaset C47H kan brukes til mer enn telefonering Gigaset C47H kan brukes til mer enn telefonering Gigaset C47H, som er utstyrt med et oversiktlig fargedisplay (65K farger), gir deg ikke bare mulighet til å sende og motta SMS-meldinger over fastnettet og lagre opptil 150 telefonnumre (s. 11) telefonen din kan mye mer: u Du kan velge telefonnumre du ringer opp ofte med ett tastetrykk (s. 12). u Merk viktige samtalepartnere som VIP dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen (s. 12). u Du kan også bli varslet om tapte anrop på telefonen din se (s. 14). Ha det moro med din nye telefon! Første skritt Pakningsinnhold u et håndsett Gigaset C47H, u en lader med adapter, u to batterier, u et batterideksel u en belteklips u en brukerveiledning Still opp lader Den innebygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med temperatur fra +5 C til +45 C. Merk: u Utsett aldri håndsettet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. Rekkevidde og mottasignalstyrke Rekkevidde: u i fritt lende: inntil 300 m u i bygninger: inntil 50 m Mottaksstyrke: I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u intet mottak: blinker. Ta håndsettet i bruk Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! På slutten av denne brukerveiledningen finner du instruksjoner om hvordan du kobler til laderen og evt. monterer den på veggen. Sett inn batteriet Merk: Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH * (s. 22). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Sett inn batteriene i riktig retning. Batteriretningen (+/-) er angitt i batterirommet. 5

7 Første skritt Lukk batteridekselet Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på batterihuset. Deretter trykker du på dekselet til det smekker på plass. Sett på belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. Oppmelding Før du kan bruke Gigaset C47H, må du melde opp håndsettet til en base. Oppmeldingsprosedyren avhenger av basen. Automatisk oppmelding av Gigaset C47H på Gigaset C470/C475 Forutsetning: Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base. Oppmelding av håndsettet på basen Gigaset C470/C475 skjer automatisk. Sett håndsettet med displayet vendt fremover i basen. Oppmeldingen kan ta inntil 5 minutter. Under oppmeldingen vises meldingen Melder opp... i displayet, og navnet på basen blinker. Etter vellykket oppmelding vises håndsettets internnummer i displayet, f.eks. INT 2 for internnummer 2. Håndsettet får det laveste internnummeret (1 6) som er ledig. Hvis internnumrene 1 6 allerede er opptatt, overskrives nummer 6 dersom håndsettet med internnummer 6 befinner seg i hviletilstand. Åpne batteridekselet Ta tak i fordypningen på kabinettet og dra dekselet opp og ut av festet. Merknader: Automatisk oppmelding er kun mulig dersom basen som du vil melde opp håndsettet til, er ledig, dvs. ingen samtale pågår. Et tastetrykk vil avbryte den automatiske oppmeldingen. Hvis den automatiske oppmeldingen ikke fungerer, må du melde opp håndsettet manuelt. Manuell oppmelding av Gigaset C47H Hvis håndsettet ikke slår seg på automatisk når du har satt inn batteriene, må du lade opp batteriene. Manuell oppmelding må innledes på håndsettet og på basen. Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. INT 1. I motsatt fall må prosedyren gjentas. 6

8 Første skritt På håndsettet v Ð Håndsett Oppmelding ~ Tast inn basens system-pin (fabrikkinnstilling: 0000) og trykk på OK. I displayet blinker Base 1. På basen Langt trykk (ca. 3 Sek.) på oppmeldings-/ pagingtasten på basen (innen ett minutt). Uttak for headset Du kan koble til headset (med 2,5 mm kontakt) som for eksempel HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150. Du finner en liste over kompatible headset på Internett på Lading av batterier Stikk laderens strømadapter i stikkontakten. Sett håndsettet med displayet vendt fremover i laderen. La håndsettet stå i laderen for å lade opp batteriene. Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batteriets ladetilstand (s. 1). Første gangs lading og utlading av batteriene Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet og utladet igjen. La håndsettet stå uavbrutt syv timer i laderen. Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriene er helt utladet. Merknader: Håndsettet må kun settes i laderen som er beregnet for C47H. Når håndsettet settes i laderen, slår det seg automatisk på. Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale. Merk: u Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet. u Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ufarlig. u Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid. Still inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop f.eks., og for å kunne bruke vekkerklokken. Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten Tid for å åpne inntastingsfeltet. Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via: v Ð Dato/Tid Endre inntasting over flere linjer: Dato: Angi dag, måned og år med 6 sifre. Tid: Tast inn timer/minutter 4-sifret, f.eks. Q M 5 for klokken Lagre Trykk på displaytasten. 7

9 Betjening av håndsettet Display i hviletilstand Hvis telefonen er oppmeldt og klokken er stilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel) avhengig av basen: Styretast Ð V Telefonen er nå klar til bruk. Hvis det skulle oppstå spørsmål under bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilretting («Spørsmål og svar»,s. 20) eller ta kontakt med vår kundeservice (Kundeservice, s. 20). Betjening av håndsettet Slå håndsettet på eller av a INT :15 INT SMS Slå tastelås på/av I hviletilstand trykker du lenge på avslutt-tasten (bekreftelsestone). # Langt trykk på firkanttasten. Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet Ø i displayet. Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, blir tastelåsen aktivert igjen. Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. v for «trykk på høyre side av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten. t Åpne menyen for innstilling av samtalevolum (s. 17), ringetoner (s. 17) og varseltoner (s. 18). På hovedmenyen og i undermenyer og lister t / s Bla oppover/nedover linje for linje. v Åpne undermenyen eller bekreft valget. u Ett menynivå tilbake eller avbryt. I inntastingsfelter Med styretasten flytter du markøren oppover t, nedover s, til høyre v eller til venstre u. I løpet av en ekstern samtale s Åpne telefonboken. u Start av intern tilbakeringing og utkobling av mikrofonen. t Endre høyttalervolum for telefonrør eller handsfreemodus. 8

10 Betjening av håndsettet Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel: INT SMS 1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet. 2Displaytaster De viktigste displaysymbolene er: Åpne hovedmenyen. Alternat. Åpne en situasjonsavhengig meny. W Slettetast Slett tegn fra høyre mot venstre. Î Ett menynivå tilbake, eller avbryt prosessen. Ó Kopier et nummer til telefonboken. Ÿ På baser med innebygd telefonsvarer: Viderekoble eksterne anrop til telefonsvareren. Åpne repetisjonslisten. Tilbake til hviletilstand Fra et vilkårlig sted i menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten: a Langt trykk på avslutt-tasten. Eller: Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand. Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis OK, Ja, Lagre, Send eller med Lagre oppføring OK, blir forkastet. Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s Menyføring Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk på v med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises i displayet som en liste med fargesymboler og navn. Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Bla deg frem til funksjonen med styretasten q. Trykk på displaytasten OK. Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister. Kall opp en funksjon: Bla deg frem til funksjonen med styretasten q og trykk på OK. Hvis du trykker én gang kort på avslutttasten a, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen. Fremstilling i brukerveiledningen Fremgangsmåten vises på en forenklet måte. Eksempel Fremstilling: v Ð Dato/Tid betyr: v Ð Dato/Tid Trykk på tasten for å vise hovedmenyen. Bla med styretastenq til undermenyen Innstillinger og trykk på OK. Bla deg frem til funksjonen med styretasten q og trykk på OK. 9

11 Ecological DECT Andre fremstillinger: c / Q / * osv. Trykk på avbildet tast på håndsettet. ~ Tast inn tall eller bokstaver. Du finner mer detaljerte eksempler på menyoppføringer og inntastinger over flere linjer i vedlegget til denne brukerveiledningen s. 23. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan: u slette tegnet til venstre for skrivemarkøren med X, u sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren, u overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende. Ecological DECT Ecological DECT betyr en reduksjon av strømforbruket ved hjelp av en strømsparende strømadapter. I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalstyrken avhengig av avstanden til basen. Telefonering Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Eller: c~ Trykk på svartasten c lenge og tast deretter inn nummeret. Med avslutt-tasten a kan du avbryte prosedyren. Under samtalen vises samtalevarigheten. Merknader: Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 12) eller repetisjonsliste (s. 14) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser. Avslutt samtalen a Trykk på avslutt-tasten. Besvare anrop Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast d. Du har følgende muligheter for å besvare anropet: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfreetasten d. Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. Svar er aktivert (s. 17), besvarer håndsettet automatisk anropet når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Ring av. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. 10

12 Bruk av telefonboken og andre lister Handsfree Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen. Koble handsfreefunksjonen inn/ut Koble inn under oppringing ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette. Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus d Trykk på handsfreetasten. Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut. Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen: Hold handsfreetasten d nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis handsfreetasten d ikke lyser, trykker du på tasten en gang til. Justering av lydstyrken, se s. 17. Slå av mikrofonen Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartneren hører da en ventemelodi. u Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt. Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen. Internt anrop Interne samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, er gratis. Ring opp et bestemt håndsett u Start internt anrop. ~ Tast inn nummeret på håndsettet. Eller: u Start internt anrop. s Velg et håndsett. c Trykk på svartasten. Ringe til alle håndsett samtidig («fellesanrop») u Start internt anrop. * Trykk på stjernetasten. Samtlige håndsett anropes. Avslutt samtalen a Trykk på avslutt-tasten. Bruk av telefonboken og andre lister I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 150 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene). Telefonbok og prefiksliste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (s. 13). 11

13 Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/Prefiksliste I telefonboken lagrer du telefonnumre og tilhørende navn. Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten s. I prefikslisten lagrer du prefiks til nettoperatører. Åpne prefikslisten med tasten C. Lengde på oppføringen Nummer: maks. 32 sifre Navn: maks. 16 tegn Merknad: Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer i telefonboken (kortvalg), kan du legge inn nummeret på en tast. Lagre et telefonnummer i telefonboken s Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Nummer Tast inn nummeret. Navn Tast inn navnet. Hurtigtast: Velg tast for kortvalg. Lagre endringene. Lagre numre i prefikslisten C Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Nummer Tast inn nummeret. Navn Tast inn navnet. Rekkefølgen på oppføringer i telefonboken Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk. Mellomrom og tall har dermed første prioritet. Sorteringsrekkeføgen er som følger. 1. Mellomrom 2. Tall (0 9) 3. Bokstaver (alfabetisk) 4. Andre tegn Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken. Velge oppføringer i telefonbok/ prefiksliste s / C Åpne telefonboken eller prefikslisten. Du har følgende muligheter: u Bla til oppføringen med s inntil ønsket navn er valgt. u Angi det første tegnet i navnet (i telefonboken: det første tegnet i etternavnet, eller fornavnet hvis bare fornavnet er angitt), eller bla til oppføringen med s. Oppringing med telefonbok og prefiksliste s / C s (velg oppføring) Trykk på c (svartast). Nummeret ringes opp. Administrering av oppføringer i telefonboken/prefikslisten s / C s (velg oppføring) Se på oppføring Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises. Tilbake med OK. Endre oppføring Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Utfør og lagre endringene. 12

14 Bruk av telefonboken og andre lister Bruk av andre funksjoner s / C s (velg oppføring) Alternat. (åpne menyen) Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Trykk på høyre displaytast og få tilgang til en funksjonsliste Ó. Endre oppføring Redigering av den valgte oppføringen. Slett oppføring Slett valgt oppføring. VIP oppføring (kun telefonbok) Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. Forutsetning: Nummeroverføring («hvem ringer»). Send oppf. Sende en oppføring til et håndsett (s. 13). Slett liste Slette alle oppføringer i telefonboken/ prefikslisten. Send liste Send en hel liste til et håndsett(s. 13). Ledig minne Vis antallet ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten (s. 12). Ring opp med kortvalgtasten Langt trykk på den aktuelle kortvalgtasten (s. 12). Overfør telefonboken/prefikslisten til et annet håndsett Forutsetninger: u Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. s / C s (velg oppføring) Alternat. (åpne meny) Send oppf. / Send liste til Intern s Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på OK. Du kan overføre flere oppføringer etter hverandre ved å svare Ja på spørsmålet Kopiere flere oppføringer?. Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet. Merk: u Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren. u Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full. Kopiering av vist nummer til telefonboken Du kan kopiere numre til telefonboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, i en SMS (avhengig av basen) eller under en samtale. Hvis du har CNIP, overføres også de første 16 tegnene i det overførte navnet til linjen Navn. Det vises et nummer: Alternat. Kopier til t.bok Fyll ut oppføringen, se s. 12. Under kopiering av navn fra telefonsvarerlisten (avhenger av basen) blir avspilling av beskjeder avbrutt. Kopiering av nummer fra telefonboken I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer. Håndsettet må ikke være i hviletilstand. Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med s eller Ò eller Telefonbok. q Velg oppføring (s. 12). 13

15 Bruk av håndsettet til babyalarm Repetisjonsliste I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises det tilhørende navnet. Manuell repetisjon c s c Kort trykk. Velg oppføring. Trykk en gang til på svartasten. Nummeret ringes opp. Hvis et navn vises, kan du vise det tilhørende nummeret med displaytasten Vis. Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c Kort trykk. s Velg oppføring. Alternat. Åpne menyen. Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer (som i telefonboken, s. 13) Kopier til t.bok Kopier oppføring til telefonboken (s. 12). Slett oppføring (som i telefonboken, s. 13) Slett liste (som i telefonboken, s. 13) Åpne lister med beskjedtasten Så snart en liste får en ny oppføring, lyder en varseltone. Beskjedtasten f blinker (slukkes etter trykking på tasten). I hviletilstand vises et symbol for den nye beskjeden i displayet. Når du trykker på beskjedtasten f, åpner du listene som inneholder nye beskjeder. Bruk av håndsettet til babyalarm Når babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer i håndsettet. Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhenger av basen). Med unntak av avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høyttaleren på håndsettet er gjort stum. I babyalarmmodus blir innkommende anrop på dette håndsettet varslet uten ringetone og kun vist i displayet. Display og tastatur er uten belysning, også varseltoner er utkoblet. Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er fortsatt aktivert. Hvis du slår håndsettet av og deretter på igjen, er babyalarmmodus fortsatt aktivert. Merk: Test funksjonen nøye før den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer. Den aktiverte funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke tømmes. Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen. Abonnenten som babyalarmen viderekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer. 14

16 Innstilling av håndsettet Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer v í Babyalarm Endre inntasting over flere linjer: Babyalarm: Velg På for å aktivere. Alarm til: Trykk på displaytasten Endre og tast inn målnummer. Eksternt nummer: Velg nummeret fra telefonboken eller tast det inn direkte. Bare de siste 4 sifrene blir vist. Internt nummer: INT s (Velg håndsett eller Fellesanrop hvis samtlige oppmeldte håndsett skal varsles) OK. Lagre nummeret med Lagre. Alarmnivå: Still inn følsomhet for lydnivå (Lavt eller Høyt). Lagre endringene. Endre innstilt målnummer v í Babyalarm s Endre X Gå til linjen Alarm til:. Trykk på displaytasten. Slett eksisterende nummer. Tast inn nummeret som beskrevet under «Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer» (s. 15). Lagre endringene. Endre innstilt internmålnummer v í Babyalarm s Slett Endre Gå til linjen Alarm til:. Trykk på displaytasten. Trykk på displaytasten. Tast inn nummeret som beskrevet under «Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer» (s. 15). Lagre endringene. Slå av babyalarmen fra en ekstern telefon Forutsetninger: Telefonen må støtte tonesignalering, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer. Ta i mot babyalarmen som ble utløst, og trykk på tastene 9 ;. Når forbindelsen er avsluttet, blir funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarminnstillingene på håndsettet (f. eks. ingen ringetone) vil være aktiverte til du trykker på displaytasten Av. Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer: Koble inn aktivering igjen og lagre med Lagre. Innstilling av håndsettet Håndsettet er forhåndsinnstilt. Innstillingene kan endres individuelt. Hurtigtilgang til funksjoner Displaytastene er forhåndsprogrammert med en funksjon. Du kan endre denne programmeringen. Du kan slik starte funksjonen med et enkelt tastetrykk. Endre programmeringen av en tast Trykk lenge på høyre eller venstre displaytast. Listen over mulige tasteprogrammeringer blir åpnet. Følgende kan velges: INT Internt anrop (se s. 11). Tekstmelding Programmering av tasten med menyen for SMS-funksjoner (avhengig av basen). 15

17 Innstilling av håndsettet Infotjeneste Programmering av tasten med menyen for bestilling av en infotjeneste (avhengig av basen). SMS-beskjed Programmering av tasten med menyen for aktivering av varsling via SMS (avhengig av basen). Skjul nr. Undertrykking av overføring av telefonnummer for neste anrop. Hvis den venstre displaytasten er programmert, vises den valgte funksjonen på nederste displaylinje (evt. forkortet). Starte en funksjon Kort trykk på håndsettets displaytast i hviletilstand. Menyen til funksjonen åpnes. Endre menyspråk Du kan vise displaytekstene på ulike språk. v Ð Håndsett Språk Det gjeldende språket er merket med. s Velg språk og trykk på OK. a Langt trykk (hviletilstand). Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår: v 5 4 Trykk på tastene etter hverandre. s Velg språk og trykk på OK. Innstilling av displayet Du kan velge mellom fire fargeplaner og flere kontrastnivåer. v Ð Display Fargeskjema Velg og trykk på OK. s Velg fargeplan og trykk på OK. = aktuell farge). a Kort trykk. Kontrast r Lagre a Stille inn logo Velg og trykk på OK. Velg kontrast. Trykk på displaytasten. Langt trykk (hviletilstand). I hviletilstand kan du vise en logo (bilde eller digitalklokke). Denne erstatter normalvisningen i hviletilstand. Derved kan dato, tid og navn bli overdekket. I visse situasjoner blir logoen ikke vist, f.eks. under en samtale eller når håndsettet er avmeldt. Hvis en logo er aktivert, er menyvalget Logo markert med. v Ð Display Logo Den aktuelle innstillingen vises. Endre inntasting over flere linjer: Aktivering: Velg På (Logoen vises) eller Av (ingen logo). Utvalg: Endre evt. logoen (se nedenfor). Lagre endringer. (s. 24). Når logoen fyller skjermen, kan du trykke kort på a for å vise hviletilstand med klokkeslett og dato. Endre logo v Ð Display Logo s Gå til linjen Utvalg. Vis Trykk på displaytasten. Den aktive logoen vises. s Velg logo og trykk på Lagre. Lagre endringer. (s. 24). Still inn displaybelysning Du kan slå displaybelysningen av eller på, avhengig av om håndsettet står i laderen eller ikke. Hvis håndsettet er påslått, lyser displayet dempet hele tiden. 16

18 Innstilling av håndsettet v Ð Display Lys Den aktuelle innstillingen vises. Endre inntasting over flere linjer: I lader Velg På eller Av. Uten lader Velg På eller Av. Merknad: Med innstillingen På reduseres standbytiden til håndsettet betraktelig. Lagre a Trykk på displaytasten. Langt trykk (hviletilstand). Slå automatisk anropssvar på/av Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten c. v Ð Håndsett Auto. Svar a Endre talevolum Velg og trykk på OK ( =på). Langt trykk (hviletilstand). Du kan endre volumet for handsfree i fem trinn og telefonrørvolumet i tre trinn. I hviletilstand t Volum håndsett r Still inn telefonrørvolumet. s Gå til linjen Høyttaler. r Still inn handsfreevolumet. Lagre Trykk eventuelt på displaytasten for å lagre innstillingen. Stille inn volumet under en samtale: t Trykk på styretasten. r Still inn volumet. Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller trykk på displaytasten Lagre. Hvis t er programmert med en annen funksjon, f.eks. ved bytting av samtaler: Alternat. Åpne menyen. Velg Volum og trykk på OK. Foreta innstillingen (se ovenfor). Merknad: Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner og henvisningstoner via menyen. Endre ringetoner u Volum: Du kan velge mellom fem lydstyrker (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ) og «crescendoanrop» (6; lydstyrken blir sterkere for hver ringetone = ). u Ringetoner: Du kan velge mellom forskjellige ringetoner. Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner: u For eks. anrop: For eksterne anrop u For int. anrop: For interne anrop u For alle: Likt for alle funksjoner Innstillinger for enkeltfunksjoner Still inn lydstyrke og melodi avhengig av typen signalering. For eksterne anrop kan du også aktivere en tidsinnstilling for lydstyrken (f.eks. svakere lydstyrke om natten enn om dagen). I hviletilstand t Lydinnstillinger q Velg innstilling, f.eks. For eks. anrop, og trykk på OK. r Still inn lydstyrke (1 6). s Gå til neste linje. r Velg melodi. Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen. 17

19 Innstilling av håndsettet Samme innstilling for alle funksjoner I hviletilstand t Lydinnstillinger For alle Still inn lydstyrke og ringetone (se «Innstillinger for enkeltfunksjoner»). Lagre a Trykk på displaytasten for å bekrefte. Langt trykk (hviletilstand). Merknad: Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner og henvisningstoner via menyen. Aktivering/deaktivering av ringetone Med håndsettet kan du koble ut ringetonen permanent eller for det aktuelle anropet, enten før du svarer eller i hviletilstand. Gjeninnkobling under et eksternt anrop er ikke mulig. Slå av ringetonen permanent * Langt trykk på stjernetasten. I displayet vises symbolet Ú. Gjeninnkobling av ringetonen * Langt trykk på stjernetasten. Slå av ringetonen for det aktuelle anropet Ring av Trykk på displaytasten. Slå oppmerksomhetstone på/av I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder deretter en kort tone («Pip») i stedet for ringetonen. * Langt trykk på stjernetasten innen 3 sekunder. Pip Trykk på displaytasten. Et anrop blir nå varslet med en kort oppmerksomhetstone. I displayet står º. Slå henvisningstoner på eller av Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende henvisningstoner kan du slå på og av uavhengig av hverandre: u Tasteklikk: Hvert tastetrykk blir bekreftet. u Kvitteringstoner: Bekreftelsestone (stigende tonesekvens): på slutten av inntasting/innstilling og når det kommer en SMSmelding (avhengig av basen) eller en ny oppføring i anropslisten Feiltone (synkende tonesekvens): ved feilinntasting. Meny-avslutningstone: ved blaing til slutten av en meny. u Batteritone: Batteriene må lades opp. I hviletilstand t Servicetoner Endre inntasting over flere linjer: Tastetoner: Velg På eller Av. Bekr.tone: Velg På eller Av. Bat.ton.: På, velg Av eller Samtale. Batterivarslingstonen blir slått på eller av, eller lyder bare i samtaletilstand. Lagre endringer. (s. 24). Bekreftelsestonen ved plassering av håndsettet i basen kan du ikke koble ut. Merknad: Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner og henvisningstoner via menyen. 18

20 Tillegg Stille vekkerklokken Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (s. 7). Slå vekkerklokken på/av og still den v ì Endre inntasting over flere linjer: Aktivering: Velg På eller Av. Tid: Tast inn vekketidspunkt (4-sifret). Melodi: Velg melodi. Volum: Still inn lydstyrke (1 6). Lagre endringer. (s. 24). Symbolet ì vises. Vekking varsles med den valgte ringetonen (s. 17) på håndsettet. Vekkeanropet ringer i 60 sekunder. I displayet vises ì. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut. Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone. Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring) Forutsetning: Vekking pågår. Av Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt. eller Slumre Trykk på diplaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet. Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, prefiks-listen, anropslisten og SMSlistene (avhengig av basen), samt oppmelding av håndsettet til basen og innholdet i Media Pools beholdes. v Ð Håndsett Reset håndsett Ja a Tillegg Vedlikehold Trykk på displaytasten. Langt trykk (hviletilstand). Tørk av base og håndsett med en fuktet (ingen løsemidler) eller antistatisk klut. Bruk aldri en tørr klut. Det er fare for statisk opplading. Kontakt med væsker Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger: 1. Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart. 2. La væsken dryppe ut av håndsettet. 3. Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge minst 72 timer med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende). 4. Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen. Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.! 19

21 Tillegg Spørsmål og svar Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor. I displayet vises ingenting. 1. Håndsettet er ikke innkoblet. a Langt trykk på avslutt-tasten. 2. Batteriene er nesten tomme. Lad opp eller skift ut batteriene (s. 5). Håndsettet reagerer ikke på tastetrykk. Tastelåsen er innkoblet. # Langt trykk på firkanttasten (s. 8). I displayet blinker «Base x». 1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Reduser avstanden mellom håndsett og base. 2. Håndsettet ble avmeldt. Meld opp håndsettet (s. 6). 3. Basen er ikke innkoblet. Kontroller basens strømadapter. I displayet blinker Søker base. Ingen base er innkoblet eller innen rekkevidde. Reduser avstanden mellom håndsett og base. Kontroller basens strømadapter. Håndsettet ringer ikke. Ringetonen er utkoblet. Slå på ringetonen (s. 18). Samtalepartneren hører deg ikke. Du har trykket på tasten u (INT). Håndsettet er «gjort stumt». Slå på mikrofonen igjen (s. 11). Du hører en feiltone ved inntasting (synkende melodi). Handlingen mislyktes / inntasting feilaktig. Gjenta fremgangsmåten. Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen. Kundeservice Vi gir deg råd - hurtig og individuelt! Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den: Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned. Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen. I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter: Norge Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt. I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt byttetjenester eller reparasjon. 20

22 Tillegg Bruksområde Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet. Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. u Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. u Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/ delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. u Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications. u Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. u Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. u Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. u Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. u Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette 21

23 Tillegg blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. u Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. Garantiperiode u Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. u Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. u En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. u Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)» Tekniske spesifikasjoner Anbefalte batterier Teknologi: Nikkelmetallhydrid (NiMH) Størrelse: AAA (Micro, HR03) Spenning: 1,2 V Kapasitet: mah Vi anbefaler følgende batterityper ettersom bare disse batteriene kan garantere angitte driftstider, full funksjonalitet og lang levetid: u Sanyo Twicell 650 u Sanyo Twicell 700 u Panasonic 700mAh «for DECT» u GP 700mAh u Yuasa AAA Phone 700 u Varta Phone Power AAA 700mAh u GP 850 mah u Sanyo NiMH 800 u Yuasa AAA 800 Apparatet leveres med to godkjente batterier. Driftstider/ladetider for håndsettet Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser og gjelder ved avslått displaybelysning.) Kapasitet (mah) ca Standbytid (timer) Samtaletid (timer) Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) Ladetid, base (timer) Ladetid i ladeholderen (timer)

24 Forklaring til brukerveiledningen Ved trykking av denne brukerveiledningen hadde batteriene en kapasitet på 900 mah og ble testet i systemet. Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier i området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset kundeservice oppdatert regelmessig: Forklaring til brukerveiledningen I brukerveiledningen brukes bestemte symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor. Eksempel på menyoppføring I brukerveiledningen blir ulike fremgangsmåter fremstilt på en forenklet måte. Nedenfor forklares fremgangsmåten for «Stille inn kontrasten til displayet». I rutene står det hva du må gjøre. v Ð Display Når håndsettet står i hviletilstand, åpner du hovedmenyen ved å trykke på høyre (v) side av styretasten. Med styretasten q velger dulinjen Ð Innstillinger. Trykk på v eller på displaytasten OK for å bekrefte funksjonen Innstillinger. Undermenyen Innstillinger vises. Trykk flere ganger nederst på styretasten q inntil menyfunksjonen Display er valgt. Trykk på v eller på displaytasten OK for å bekrefte valget. Kontrast Velg og trykk på OK. Trykk flere ganger nederst på styretasten q inntil menyfunksjonen Kontrast er valgt. Trykk på v eller på displaytasten OK for å bekrefte valget. r Velg kontrast og trykk på displaytasten Lagre. Trykk til høyre eller venstre på styretasten for å stille inn kontrasten. Trykk på displaytasten Lagre for å bekrefte valget. a Langt trykk (hviletilstand). Et langt trykk på avslutt-tasten setter håndsettet i hviletilstand. Eksempel på oppføring med flere linjer I mange situasjoner kan du endre innstillinger eller angi data på flere linjer i en visning. I denne brukerveiledningen blir oppføringer med flere linjer forklart på en forenklet måte. Eksemplet «Stille inn dato og klokkeslett» forklares på følgende måte. I rutene står det hva du må gjøre. Du ser følgende visning (eksempel) Dato: [ ] Tid: 11:11 Ý Dato/Tid Lagre 23

25 Tilbehør Dato: Tast inn dag, måned og år med 6 sifre. Den andre linjen vises som aktiv med [ ]. Angi dato med talltastene. Tid: Angi timer/minutter 4-sifret. Trykk på tasten s. Den fjerde linjen er merket som aktiv med [ ]. Tast inn klokkeslett med talltastene. Lagre endringene. Trykk på displaytasten Lagre. Deretter trykker du lenge på tasten a. Håndsettet går over i hviletilstand. Skrive og redigere tekst Når du erstatter tekst, gjelder følgende regler: u Styr markøren med u v t s. u Tegn settes inn til venstre for markøren. u Trykk på stjernetasten * for å vise tabellen med spesialtegn. u Når du legger inn oppføringer i telefonboken, skrives den første bokstaven i navnet automatisk med stor bokstav, og resten av navnet med småbokstaver. Når du skriver en SMS-melding, åpner du tabellen med spesialtegn ved å trykke på *. Deretter kan du velge ønsket tegn og sette det inn ved å trykke på Lim inn. Skrive SMS/navn Du trykker flere ganger på samme tast for å angi en bokstav eller et tegn. Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 1) 2) 1 2 a b c 2 ä á à â ã ç 3 d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å Q.,?! 0 1) Mellomrom 2) Linjeskift Når du trykker lenge på en tast, vises tegnene til denne tasten etter hverandre i displayet. Når du slipper opp tasten, settes det markerte tegnet inn i inntastingsfeltet. Stille inn store/små bokstaver eller tall # Kort trykk på firkanttasten veksler fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc» (stor forbokstav: Den første bokstaven er stor og resten små). Trykk på firkanttasten # før du taster inn bokstaven. Det vises i displayet om store/små bokstaver eller tall er aktivert. Tilbehør Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandler. Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt. 24

26 Stikkordregister Stikkordregister A Anrop besvare eksternt internt Anropssvar Automatisk anropssvar , 17 Avslutte samtaler Avslutte, se slå av Avslutt-tast , 10 B Babyalarm Base rekkevidde tilkobling og oppstilling Batteri anbefalte batterier lading sette inn symbol tone visning Bekreftelsestone Beskjeder tast Beskjedtast åpne lister Bruksområde D DECT-sparemodus Display belysning endre menyspråk i hviletilstand kontrast skjermsparer stille inn uforståelig språk Displaytaster , 9 programmering Driftstid, håndsett i babyalarmmodus E Eksempel menyoppføring oppføring med flere linjer Endre handsfreevolum menyspråk måltelefonnummer ringetone telefonrørvolum F Feilinntastinger (retting) Feilsøking Feiltone Fellesanrop Firkanttast , 8 Følsomhet (babyalarm) G Garanti H Handsfree tast Handsfreevolum Henvisningstoner Hviletilstand (display) Hviletilstand, gå tilbake til Høreapparater Håndsett bruke til babyalarm displaybelysning handsfreevolum henvisningstoner hviletilstand kontakt med væsker liste menyspråk mottaksstyrke oppmelding skjermsparer slå av mikrofonen (gjøre stumt) slå på og av stille inn ta i bruk telefonrørvolum tilbakestille til fabrikkoppsett

27 Stikkordregister I Innstilling skjermsparer Intern telefonering Intern samtale K Korrigering av feilinntastinger Kortvalg Kundeservice Kvitteringstoner L Lagringsplass telefonbok/prefiksliste Liste håndsett prefiksliste Lyd, se ringetone Lås slå tastelås på/av M Manuell repetisjon Medisinsk utstyr Melodi, velge Meny menyføring menyoppføring sluttone åpne Mikrofon Mottaksstyrke Måltelefonnummer (babyalarm) N Nettoperatør (nummerliste) Nummer innlegging fra telefonboken kopiere fra telefonbok kopiere til telefonbok lagre i telefonboken målnummer ved babyalarm Nummerliste nettoperatør O Oppføring velge (meny) velge fra telefonbok Oppføring med flere linjer Oppmelding av håndsett Oppmerksomhetstone Oppringing med kortvalg prefiksliste telefonbok Oppstilling, base P Pakningsinnhold Prefiksliste tast Prefikslistenumre Programmering av taster På/av-tast R Rekkefølge i telefonboken Rekkevidde Repetisjon Ringetone endre melodi, velge stille inn volum R-tast S Samtale avslutte ekstern intern Samtalevarighet Sende telefonbokoppføring til et håndsett Service Signaleringspause angi Signaltone, se henvisningstoner Skjermsparer Slette tegn Slettetast Slumring Slå av anropssvar babyalarm henvisningstoner håndsett

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater Viktige opplysninger Viktige opplysninger Bruk For Gigaset telephones. Sikkerhetsanvisninger Merk: Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før

Detaljer

Bruk bare den medfølgende strømadapteren, i samsvar med det som er angitt på undersiden av apparatet.

Bruk bare den medfølgende strømadapteren, i samsvar med det som er angitt på undersiden av apparatet. Viktige opplysninger Viktige opplysninger Bruk For Gigaset-telefoner. Sikkerhetsanvisninger Merk: Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Forklar barna om

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E49H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Gigaset AL140/AL145. Sikkerhetsanvisninger W. T Flytt markøren til venstre/høyre med u. Slett tegn for tegn mot venstre. Base.

Gigaset AL140/AL145. Sikkerhetsanvisninger W. T Flytt markøren til venstre/høyre med u. Slett tegn for tegn mot venstre. Base. Gigaset AL140/AL145 Merknad: Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 5) blir varslet med blinking av displayet. Håndsett 1 Base 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Sikkerhetanvisninger

Sikkerhetanvisninger Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Sikkerhetanvisninger

Detaljer

Gigaset C300H en førsteklasses ledsager

Gigaset C300H en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Gigaset A400. DECT-sparemodus. Ú Ringetone deaktivert Ø Tastatursperre slått på ½ Sparemod.+ på ( s. 2) INT :56

Gigaset A400. DECT-sparemodus. Ú Ringetone deaktivert Ø Tastatursperre slått på ½ Sparemod.+ på ( s. 2) INT :56 Gigaset A400 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand ( s. 6) 2 Mottaksstyrke ( s. 6) 3 Internt nummer til håndsettet 4 Displaytaster 5 Styretast (p) t Åpne menyen for innstilling av talevolum

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Oversikt over håndsettet

Oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Oversikt

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer