Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV"

Transkript

1 Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast 3 Gentagetast 4 Høj/lav-tast (lydstyrke) 5 Pausetast 6 Kortnummervalgstast 7 Gem-tast 8 Lydløs-tast (mute) 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin 1 Hurtigvalgtaster 2 Spørreanropstast 3 Repetisjonstast 4 Høyt/lavt-tast 5 Pausetast 6 Kortnummertast 7 Lagringstast 8 Mikrofonbrytertast (Mute) 1 Direktnummerknappar 2 Knapp för förfrågan 3 Återuppringningsknapp 4 Volymknapp 5 Pausknapp 6 Kortnummerknapp 7 Knappen Spara 8 Sekretessknapp (mute) * Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG

2 EN / DK / FI / / SV Connections Tilslutninger Liitännät Tilkoblinger Anslutningar Table top operation 2 Wall mounting 1 Placeret på et bord 2 Vægmonteret 1 pöydällä pidettäessä 2 seinään kiinnitettynä 1 Vid bordsanvändning 2 Vid väggmontering 1 Telefonen på bordet 2 Telefonen på veggen

3 1 Veggmontering (se figuren) Etter at du har plugget inn og lagt på plass tilkoblingsledningene, kan du feste telefonen på veggen: Bor to hull (5 mm ) i en avstand på 110 mm, sett inn plugger og skru inn treskruer med forsenket hode med passende avstand til veggen. På undersiden av telefonen: Brekk ut telefonrørsikringen med en skrutrekker. Fest telefonrørsikringen i holderen på telefonrøropphenget. Heng på plass telefonen på skruehodene. Sikkerhetsanvisninger Ved plassering, tilkobling og betjening av telefonen er det viktig å følge disse anvisningene: Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene. Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende kontakten. Bare godkjent tilbehør må tilkobles. Legg tilkoblingsledningen slik at det ikke kan føre til ulykker. Plasser apparatet på sklisikkert underlag. Sikkerhetsgrunner tilsier at telefonen ikke må brukes på badet eller i dusjrom (våtrom). Telefonen er ikke sprutsikker. Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. Beskytt telefonapparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. Åpne aldri telefonen selv. Berør ikke stikkontaktene med spisse og metalliske gjenstander. Løft ikke telefonen etter ledningene. Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Alle elektriske og elektroniske apparater skal deponeres atskilt fra husholdningsavfallet på offentlig godkjent sted. Når dette symbolet med en overstreket søppelkasse er plassert på et produkt, tilfredsstiller dette produktet EU-direktiv 2002/96/ EF. Fagmessig deponering og sortert oppsamling av gamle apparater tjener til å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og resirkulering av brukte elektriske og elektroniske apparater.

4 2 Nærmere opplysninger om deponering av dine gamle apparater får du hos kommunen, renovasjonsvesenet eller hos forretningen der du kjøpte apparatet. Ta telefonen i bruk Råd om plassering av telefonen Telefonen bør ikke utsettes for direkte solskinn eller andre varmekilder. Driftstemperatur fra +5 C til +40 C. Mellom telefonen og radioutstyr, f.eks. radiotelefoner, personsøkere eller TV-apparater bør det være en avstand på minst en meter. Telefontrafikken vil ellers bli påvirket. Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil redusere telefonens levetid betydelig. Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdeler (f.eks. apparatføttene). Oppringing og lagring av telefonnumre Ringe opp et telefonnummer co Løft av røret og slå telefonnummeret. Repetisjon Det sist oppringte telefonnummeret blir lagret automatisk. c; Løft av røret og trykk på repetisjonstasten. Hurtigvalg og kortvalg Du kan lagre 4 telefonnumre (maks. 21 sifre) som hurtigvalgnumre på de 4 hurtigvalgtastene : og 10 telefonnumre som kortvalgnumre (på talltaster). Lagre (eller lagre med notisbokfunksjon) c? Løft telefonrøret (eller med notisbokfunksjon: under en samtale) og trykk på lagringstasten. enten...som hurtigvalg : trykk på hurtigtasten,... eller som kortvalg D0...9 trykk på kortvalgtasten og et kortvalgnummer (talltast). o Tast inn telefonnummer for hurtigvalg eller kortvalg.?a Trykk på lagringstasten og (evt. etter avsluttet samtale:) legg på røret. Oppringing av hurtigvalg c: Ta av røret og trykk på en hurtigvalgtast. Eventuelt kan du også ringe med tillegg av enkeltsifre. Oppringing av kortvalg cd Løft røret og trykk på kortvalgtasten Tast inn et kortvalgnummer (talltast).

5 3 Anvisninger til lagring og sletting av hurtigvalgnumre og kortvalgnumre * og # blir lagret uavhengig av den innstilte signaleringsmåten, men oppringt bare med tonesignalering (DTMF). Slik kan du slette telefonnumre som er lagret på hurtigvalgtaster eller kortvalgtaster: Det inntastede telefonnummeret er lengre enn 21 sifre Lagring av et nytt telefonnummer overskriver det gamle Oppringingspauser En eller flere oppringingspauser (ikke i posisjon 1) kan du angi med <. Pausene blir lagret og er påkrevd ved mange hussentraler (f.eks.: 0 < 2368). Oppringing med pauser innenfor de første 5sifrene: Hele nummeret, inkludert den ca. 2 sek. lange signaleringspausen blir oppringt. Oppringing med oppringingspauser etter 5. siffer: Den delen av nummeret som følger etter pausen blir først oppringt etter et trykk på pausetasten <. Innstilling av telefonen Innstilling av lydstyrke Lydstyrken i telefonrøret kan innstilles i 2 trinn. E Trykk på Høyt/lavttasten. Slå av mikrofonen Du kan slå av telefonens mikrofon. Under en samtale: J Trykk på mikrofonbrytertasten. Koble inn mikrofonen igjen: Trykk på tasten en gang til. Innstilling av ringetonen Du kan stille ringetonefrekvensen og ringetonestyrken i 9 trinn (ved levering: trinn 6), eller koble ringetonen ut. c? Løft telefonrøret og trykk på lagringstasten. # Trykk på firkanttasten Trykk på en talltast 0-9. (0: ringetonen er koblet ut inntil røret blir tatt av på nytt). c? Trykk på lagringstasten. Bruk med hustelefonsentral Spesialfunksjoner/ spørreanropstast Under en ekstern samtale kan du foreta et spørreanrop eller viderekoble en samtale. Du trykker da på spørreanropstasten >. Videre fremgangsmåte er avhengig av hussentralen. I leveringstilstand er spørreanropstasten innstilt på flashtid 1 (puls/tonebryter i stilling «Tone 1»). Ved bruk mot hustelefonsentral kan det være nødvendig å endre flashtiden (f.eks. puls/tonebryter i stilling «Tone 2»). Se også brukerveiledningen for hussentralen.

6 Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF) med bryteren i stilling «Puls» For å bruke funksjoner som krever tonesignalering (f.eks. fjernstyring av en telefonsvarer), kan du koble om telefonen til DTMF for den aktuelle forbindelsen, uten å stille på bryteren. Etter at forbindelsen er opprettet: * Trykk på stjernetasten. Etter at forbindelsen er avsluttet er pulssignalering innstilt igjen. Bruk mot offentlige telefonsystemer Offentlige telefonsystemer tilbyr evt. på spesiell bestilling nyttige tilleggstjenester (f.eks. viderekobling, tilbakeringing ved opptatt, trepartkonferanse osv.). Slike tjenester kan velges via bestemte tastekombinasjoner som du får oppgitt fra nettleverandøren. Du kan også legge inn hele tastekombinasjonen sammen med telefonnummeret til et fast viderekoblingsmål, på samme måte som et vanlig telefonnummer, på en hurtigvalgtast eller kortvalgtast. 4 Omkobling av signaleringsmåte I leveringstilstand er telefonapparatet innstilt på tonesignalering (Tone 1). Avhengig av signaleringsmåten ved hussentralen må du eventuelt koble om telefonen til pulssignalering (puls). Skyvebryter på undersiden av apparatet: Puls: Pulssignalering Tone 1: Tonesignalering med flashtid 100 ms Tone 2: Tonesignalering med flashtid 280 ms Spørreanropstast I offentlige telefonsystemer blir spørreanropstasten brukt til bestemte tilleggstjenester, f.eks. for «Tilbakeringing ved opptatt». I leveringstilstand er telefonapparatet innstilt på tonesignalering med flashtid 100 ms (Tone 1). Du kan eventuelt endre flashtiden med skyvebryteren på undersiden av telefonapparatet. Vedlegg Vedlikehold Rengjør apparatet med en fuktig klut eller en antistatisk klut, aldri med en tørr klut (risiko for elektrostatisk opplading og utlading) eller sterke rengjøringsmidler! Dersom telefonen ikke virker som den skal Løft av røret, ingen summetone: Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plugget inn? Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer: Tilkobling i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt? Samtalepartneren hører deg ikke. Er mikrofonen koblet ut? Du hører regelmessig pulsstøy under forbindelsen: Det kommer tellerskrittpulser fra linjen som telefonen ikke behandler. Ta kontakt med nettleverandøren.

7 5 Innstikkskilt Ubeskrevne innstikkskilt for hurtigvalgtastene finner du på Internett under phones. Kontakter Dersom det oppstår problemer med tilgang til analogt telefonnett ved bruk av tilkoblede kommunikasjonssystemer, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til forhandleren. Bruksområde Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Med et modem i tillegg kan det brukes til Voice-over-IPtelefoni via LAN-grensesnittet Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

FAX-8360P Brukermanual

FAX-8360P Brukermanual FAX-8360P Brukermanual Version B DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg Brukerveiledning Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon,

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

FAX-8070P MFC-9070. Brukermanual

FAX-8070P MFC-9070. Brukermanual FAX-8070P MFC-9070 Brukermanual DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother informerer

Detaljer

S 850-0. Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon

S 850-0. Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon S 850-0 Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon Oversikt Display og navigasjon Talevolum Innstilling av samtalevolumet for telefonrør og handsfree. Hovedmeny Tilgang til anropsliste,

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer