L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset L410 Bevegelsesfrihet når du ringer Med den praktiske, trådløse klipsenheten kan du snakke i telefonen i timesvis og med svært god lydkvalitet. Gigaset L410 utvider funksjonaliteten til din trådløse telefon: Opplev fullstendig bevegelsesfrihet når du snakker i telefonen Fest Gigaset L410 til jakken e.l. og beveg deg hvor du måtte ønske mens du snakker i telefonen. Du kan nås på telefonen overalt hjemme eller på kontoret og har hendene frie uten ledninger som kommer i veien. Betjen enheten med ett tastetrykk Beveger du deg omkring i huset, men ønsker likevel å motta en innkommende samtale? Eller ønsker du å overføre en samtale fra en trådløs telefon til din klipsenhet? Ett tastetrykk er alt du trenger for å overføre samtalen. Snakk med to personer samtidig En annen i familien ringer til noen, og du ønsker å delta i samtalen. Det er bare å koble deg til den pågående samtalen og delta i den. Tilpass lydstyrken på Gigaset L410 til dine omgivelser Ved hjelp av ett tastetrykk kan du regulere lyden fra høyttaleren og ringesignalet fem nivåer er tilgjengelige. Du kan også slå av ringesignalet helt. Miljø Vær miljøbevisst når du ringer Gigaset Green Home. Informasjon om våre ECO DECT-produkter finner du på nettsiden Mer informasjon finner du på Internett-adressen Vennligst registrer ditt Gigaset-apparat med en gang du har kjøpt det, på følgende nettadresse da kan vi hjelpe deg raskere dersom du har spørsmål eller hvis du har behov for tjenester som dekkes av vår garantiordning! Vi håper du får stor glede og nytte av din trådløse klipsenhet! 1

3 Oversikt Høyttaler Lydstyrketaster / Justere lydstyrke og ringetone. 3 side 10 Tast for å starte og avslutte samtale Et kort trykk: Motta en samtale, overta *, avslutte side 7 Et langt trykk: Koble til en samtale side 8 Trykk lenger enn tre sekunder: Slå enheten av/på side LED-lys Mikrofon *Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/ S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også LED-lys Før oppkobling Grønt blinker 3 x pr. sek. Klar til oppkobling Etter oppkobling Grønt blinker hvert 5. sek. Tilkoblet og i hvilemodus Rødt blinker hvert 5. sek. Lavt ladenivå Rødt lyser hele tiden Batteriet lades Grønt lyser hele tiden Batteriet er ladet opp (når enheten står i ladeenheten) Lyssignaler ved bruk Grønt blinker lenge, 1 x pr. sek. Innkommende samtale Grønt blinker lenge hvert 5. sek. Samtale pågår Rødt blinker 1 x pr. sek. Koblet opp, men enheten er utenfor rekkevidden til basestasjonen 2

4 Sikkerhetsinformasjon Viktig Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før du tar i bruk enheten. Forklar dine barn hvordan de skal bruke enheten og eventuelle faremomenter. Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet side 16, ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Når det oppladbare batteriet er i ferd med å bli utslitt, kan det av tekniske grunner bli noe tykkere og få en slags puteform. Når dette skjer, vil ikke enheten lenger fungere som den skal. Vennligst bytt ut det oppladbare batteriet med et originalt reservebatteri (Gigaset V30145-K1310-X448), og kast det brukte batteriet på en miljøvennlig måte. Pass på at du alltid behandler det oppladbare batteriet på en forsiktig måte, at du ikke skader innpakningen med skarpe gjenstander og heller ikke utsetter batteriet for stort trykk. Medisinske enheter kan bli påvirket. Ta hensyn til de tekniske forholdene der du befinner deg, f. eks. på et legekontor. Dersom du bruker medisinske apparater (f.eks. en hjertestimulator/ pacemaker), bør du forhøre deg med produsenten av enheten. Produsenten vil vite om det aktuelle apparatet kan påvirkes av eksterne, høyfrekvente signaler. Tekniske data for dette Gigaset-produktet finner du i kapitlet Vedlegg. Ikke hold enheten mot øret når det ringer. Hvis du gjør det, kan du pådra deg alvorlige, varige hørselsskader. Gigaset-enheten fungerer med de fleste digitale høreapparater på markedet i dag. Men det er ikke mulig å garantere at enheten vil fungere optimalt med et hvilket som helst høreapparat. Enhenten kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Dersom du får problemer, bør du kontakte din høreapparatspesialist. Ikke plasser ladeenheten på badet eller i dusjen. Ladeenheten tåler ikke vannsprut. Ikke bruk apparatet i omgivelser med eksplosjonsfare, f.eks. lakkeringsverksteder. Dersom du gir din Gigaset-enhet til andre, må du huske på å legge ved brukerveiledningen. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger. 3

5 Gigaset L410 Gigaset L410 er en klipsenhet for trådløse telefoner. Du fester den til tøyet og kan bevege deg hvor som helst mens du snakker i telefonen. Gigaset L410 kobles opp mot en Gigaset basestasjon eller en DECT-basestasjon fra en annen produsent. Avhengig av baseenheten kan du koble opp flere Gigaset L410 og ringe internt, eksternt eller konferansesamtale ved hjelp av disse enhetene. Forutsetninger: Basestasjoner fra andre produsenter må være GAP-kompatible (se vedlagt dokumentasjon). GAP (Generic Access Profile) er en standard for interoperasjon mellom mobile enheter og basestasjoner fra ulike leverandører. Informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige på ulike telefoner, finner du i avsnittet Kompatibilitet ( side 16). Komme i gang Sjekk innholdet i pakken u Gigaset L410 u Oppladbart batteri u Batterideksel med klips Ta i bruk Gigaset L410 u Ladeenhet med strømforsyning u Denne brukerveiledningen Sette i batteriet Sett batteriets støpsel i kontakten til høyre nederst i enheten (se pil). Den røde ledningen til støpslet befinner seg da på den siden av enheten som er merket med +, og den svarte på den siden som er merket med. Legg batteriet på plass i enheten. Skumgummiputen på batteriet skal vende oppover. Pass på at strømledningene fra batteriet ligger mellom batteriet og kanten på enheten, ikke under batteriet. 4

6 Lukke batteridekslet Sett dekslet inn i sporet nederst på enheten. Lukk dekslet og trykk det på plass. Lås Dersom du vil åpne dekslet: Lås opp låsen, og skyv dekslet oppover. Koble enheten til basestasjonen For å kunne ringe med Gigaset L410 må den kobles til basestasjonen din. Dersom du har kjøpt enheten som en pakkeløsning sammen med en Gigaset-telefon, er den allerede koblet til basestasjonen. Merk Gigaset L410 bruker PIN-koden 0000 når den kobler seg til basestasjonen. Dersom du har lagt inn en annen PIN-kode på basestasjonen, må du tilbakestille denne til 0000 for å kunne koble opp L410-enheten. Når enheten er koblet opp mot basestasjonen, kan du endre PIN-koden slik du ønsker. Når du har satt i batteriet er enheten klar for tilkobling i fem minutter. LED-lyset blinker (grønt, 3 x pr. sekund) for å vise at enheten er klar til å kobles til. Etter fem minutter slår enheten seg av. Når du aktiverer enheten igjen (trykk i minst tre sekunder på tasten for å starte eller avslutte en samtale), er den klar til å kobles til. Når du skal koble til enheten, må du befinne deg i nærheten av basestasjonen. Start tilkoblingen med basestasjonen ved å følge anvisningene i brukerveiledningen (på de fleste DECT-telefoner skjer dette ved å holde Paging-tasten nede i flere sekunder). Basestasjonen tar opp til ett minutt å fullføre tilkoblingen. Enheten ble koblet til uten problemer u LED lyser (grønt, hvert 5. sekund) og det høres et bekreftende lydsignal (stigende toner). u Enheten vises nå på basestasjonens internliste over tilkoblede mobile enheter. Telefoner som støtter alle funksjoner ( side 16): med betegnelsen L410. Dersom flere Gigaset L410-enheter er tilkoblet, legges det til et nummer etter navnet (L410-2, L410-3 osv.). På andre telefoner: med det interne enhetsnavnet (f.eks. INT 1, INT 2 osv.) 5

7 Tilkoblingen lykkes ikke u Du hører et negativt lydsignal (synkende tonerekkefølge). u Dersom enheten ikke lykkes i koble seg til basestasjonen i løpet av fem minutter, slår den seg av. Dersom tilkoblingen ikke lykkes, kan du forsøke på nytt. Slå på enheten igjen dersom nødvendig. Enheten kan nå kobles til. Kontroller at PIN-koden for tilkobling på basestasjonen er satt til Plasser Gigaset L410 nærmere basestasjonen. Dersom enheten allerede er koblet til en annen basestasjon, må den først kobles fra denne ( side 10). Deretter kan den kobles til. Feste klipset Fest Gigaset L410 med klipset til skjorten din e.l. Optimal avstand til munnen er: 20 cm Lade batteriet Batteriet er i utgangspunktet delvis ladet opp. Ladenivået vises på følgende måte: Enhet Ladenivå LED Plassert i ladeenheten Helt oppladet Lyser konstant grønt. Lades Lyser konstant rødt. Ikke plassert i Lavt batterinivå Blinker rødt (kun i hvilemodus). ladeenheten Nesten tomt batteri Lydsignal, 1 x pr. minutt. Lading av batteriet: Koble ladeenheten til strømnettet, og sett enheten i ladeenheten. Etter maksimalt 2,5 timer er batteriet helt ladet opp. Ladingen kan avsluttes når som helst. Merk: Dersom du setter enheten i ladeenheten mens du fører en samtale, vil ikke forbindelsen bli brutt. 6

8 Telefonsamtaler Du kan bruke Gigaset L410 til å motta samtaler, overta samtaler eller koble deg til en pågående samtale. Du kan ringe internt til en Gigaset L410-enhet fra en mobil enhet, foreta en intern tilbakeringing eller koble deg til en samtale. Motta en samtale En innkommende samtale vises med et ringesignal og LED-lys. Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Avslutte en samtale Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Foreta en oppringing/overta en samtale Dersom du ønsker å ringe et eksternt nummer, velger du nummeret på den trådløse telefonen. Du kan overta samtalen med din Gigaset L410 så snart nummeret blir oppringt eller når forbindelsen er oppnådd. Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også Merk På andre telefoner må du overføre samtalen manuelt fra den trådløse enheten til Gigaset L410. Trådløs telefon: Gigaset L410: Foreta en intern oppringing til Gigaset L410 (på Gigasettelefoner trykker du på Int-tasten, eller velger Gigaset L410 fra listen over tilgjengelige enheter og trykker på tasten for å starte en samtale). Eksterne samtaler avsluttes ved å trykke på tasten for å avslutte en samtale. Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale dersom du ønsker å overta en samtale. 7

9 Overta en samtale fra Gigaset L410 Du fører en samtale via Gigaset L410 og ønsker å fortsette samtalen på din trådløse telefon. Trykk på tasten Ja på skjermen på den trådløse telefonen. Merk: Dersom du velger Nei og på et senere tidspunkt likevel ønsker å overføre samtalen, må du bruke funksjonen Bryt inn som beskrives nedenfor. Opptatt linje Viderekoble samtale fra L410? Nei Ja Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også Merk Alternativt kan du bruke funksjonen Bryt inn dersom telefonen du bruker støtter denne funksjonen og den er aktivert: Trådløs telefon: Gigaset L410: Trykk lenge på tasten for å starte en samtale. Avslutt samtalen. Dersom både den trådløse telefonen og Gigaset L410 deltar i samtalen, kan det av tekniske grunner forekomme en tilbakekobling (du hører en pipetone). Telefoner som ikke støtter funksjonen Bryt inn (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller telefoner hvor funksjonen er deaktivert, kan ikke overføre en samtale. Treveis samtaler (konferansesamtale) Du fører en samtale på den trådløse telefonen eller på Gigaset L410. Du ønsker å dele samtalen med en annen Gigaset L410. Trykk lenge på tasten for å starte eller avslutte en samtale på Gigaset L410 (inntil du hører en kort signaltone). Du fører en samtale med din Gigaset L410. Du ønsker å dele samtalen med den trådløse telefonen. Trykk lenge på samtaletasten på den trådløse telefonen. Ekstern deltaker eller to Gigaset L410 8

10 Dette gjelder for telefoner som støtter funksjonen Bryt inn Aktiver eventuelt funksjonen. Merk Telefoner som ikke støtter funksjonen Bryt inn (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller dersom funksjonen er deaktivert: Trådløs telefon: (befinner seg i en ekstern samtale) Gigaset L410: Trådløs telefon: Alle samtaledeltakerne hører et lydsignal når en deltaker kobler seg til samtalen eller forlater konferansesamtalen. Merk Dersom du fører en samtale med en Gigaset L410 og befinner deg i samme rom som en trådløs telefon i fri samtalemodus, kan det av tekniske grunner forekomme en tilbakekobling (du hører en pipetone). Dersom dette skjer, bør du slå av fri samtalemodus på den trådløse telefonen eller øke avstanden mellom enhetene. Bruke enheten Foreta en intern oppringing til Gigaset L410 (på Gigasettelefoner trykker du på Int-tasten, eller velger Gigaset L410 fra listen over tilgjengelige enheter og trykker på tasten for å starte en samtale). Motta samtalen. Start en konferansesamtale slik det er beskrevet i brukerveiledningen til den trådløse telefonen. Slå på enheten Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale i minst tre sekunder, inntil du hører oppstartmelodien. Merk: Når du setter en avslått enhet i ladeenheten, slår den seg automatisk på. Slå av enheten Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale i minst tre sekunder, inntil du hører slå av-melodien. > 3 Søke etter enheten Velg Gigaset L410 i listen over tilkoblede mobile enheter, og ring den internt eller Bruk paging-funksjonen på basestasjonen. 9

11 Koble enheten fra basestasjonen Med en trådløs telefon Følg prosedyren for å koble fra en mobil enhet slik det er beskrevet i brukerveiledningen til den trådløse enheten. Koble enheten fra basestasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillingene Slå av enheten ( side 9). Trykk samtidig på tasten for å starte eller avslutte en samtale og ( eller ) i minst tre sekunder. Enheten blir stående i basestasjonens liste over tilkoblede enheter helt til du kobler den fra der. Merk Når enheten er koblet fra, er den automatisk klar til å kobles til en (annen) basestasjon. Endre lydstyrke på ringetonen og høyttaleren Enheten har to ringesignaler, for henholdsvis eksterne og interne samtaler. Både ringetoner og høyttalerlyden kan justeres i fem lydnivåer. Når du når høyeste eller laveste lydnivå hører du et lydsignal. Innstilling av lydstyrken på ringesignal: Lavere ringesignal Et kort trykk Høyere ringesignal Ikke noe ringesignal Et langt trykk Slå på ringesignal Dersom du ikke hører noe ringesignal når du endrer på lydstyrken, betyr det at ringesignalet er slått av. Endre høyttalernivå (ved samtaler): Lavere lydnivå Et kort trykk Høyere lydnivå 10

12 Kundeservice og Assistanse Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av Servicesider på Gigaset online-portal. Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å ta direkte kontakt med vår kundeservice per e-post. På vår oppdaterte nettjeneste som alltid er tilgjengelig, kan du finne: u Utfyllende informasjon om våre produkter u Vanlige spørsmål u Søkebegrep for raskt å finne emner u Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres. u Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre. u Nedlastingsmuligheter for brukerhåndbøker og programvareoppdateringer u E-post-kontaktskjema til kundeservice For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline. For reparasjon, garanti eller reklamasjon: Kundeservice Norge (Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.) Vær oppmerksom på at dersom Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er det kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. På boksen i nærheten av CE-merket samt på undersiden av basestasjonen er det angitt tydelig hvilke land utstyret er beregnet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med denne anbefalingen eller med anvisningene i håndboken og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for gyldigheten av garantien (reparasjon eller utskifting av produktet). For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt. 11

13 Bruksområde Denne enheten, sammen med et eksternt modem, er beregnet å kobles til et telekommunikasjonsnett ( LAN IEEE ) Denne enheten er ment for bruk i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet. Landsspesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. u Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. u Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/ eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. u Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). 12

14 Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications. u Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. u Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. Alle garanti-/ reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. u Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. u Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. u Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. u Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. Garantiperiode u Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. u Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. u En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. u Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, Solna, Sverige. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste Kundeservice (Customer Care) 13

15 Miljø Vårt miljømotto Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar. Du finner mer informasjon på Internett-adressen når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder. Miljøhåndteringssystem Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene EN og ISO ISO (miljø): sertifisert fra september 2007 av TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra av TüV SÜD Management Service GmbH. ECO DECT Ved å bruke en Gigaset-apparat gjør du en innsats for miljøet. Redusert strømforbruk Ved hjelp av en strømsparende strømforsyningsenhet bruker apparatet ditt mindre strøm. Redusert stråling (avhengig av basestasjon) Strålingsreduksjon er kun mulig dersom din Gigaset-basestasjon støtter denne funksjonen. Strålingen fra Gigaset L410 reduseres automatisk, avhengig av avstanden til basestasjonen. I tillegg støtter Gigaset L410 funksjonen Eco-modus/Eco-modus+ når den er koblet til Gigaset-basestasjoner. Brukerveiledningen til basestasjonen inneholder mer informasjon om dette. Deponering Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. 14

16 Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Kaste batteriene Enheten benytter et oppladbart batteri som følger 2006/66/EC-standarden og de nasjonale forskriftene som er basert på denne standarden. Enheten og det oppladbare batteriet i den skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til oppsamlingssteder for denne typen avfall. Som vist på illustrasjonen (side 4) kan batteriet enkelt tas ut av enheten. Vedlegg Pleie Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter. Bruk aldri en tørr klut. Det kan forårsake statisk opplading av enheten. Kontakt med flytende væsker! Dersom enheten er kommet i kontakt med vann e.l.: 1 Slå av enheten, og fjern straks batteriet fra den. 2 La eventuell væske dryppe ut av enheten. 3 Tørk forsiktig alle deler. La enheten deretter ligge i minst 72 timer på et tørt, varmt sted (ikke: i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.). 4 Ikke slå på enheten igjen før den er helt tørr. Når enheten er helt tørr, kan den som regel brukes igjen. I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til at telefonens overflate forandres. På grunn av det enorme antallet kjemiske stoffer som selges, er det ikke mulig å teste alle. Tekniske data DECT-standard GAP-standard Frekvensområde Sendeytelse Gjentakelsesfrekvens, sendepuls Sendepulsens varighet Krav til omgivelsene ved bruk Størrelse og vekt Standbytid støttes støttes MHz 10 mw, gjennomsnittlig ytelse pr. kanal 250 mw, pulsytelse 100 Hz 370 μs +5 C til +45 C, 10 % til 95 % relativ luftfuktighet 79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl.batteri) maks 120 timer 15

17 Taletid Ladetid Rekkevidde Strømforsyning Effekt maks 5 timer maks 2,5 timer Inne i bygninger: maks 50 m, ute: maks 300 m 230 V, ~50 Hz 1,3 W ved opplading, 0,05 W når ferdig oppladet Anbefalte (oppladbare) batterier Li-polymerbatteri (oppladbart), 240 mah, delenummer: Gigaset V30145-K1310-X448 Kompatibilitet Følgende funksjoner støttes, avhengig av hvilken type trådløs DECT-telefon du bruker: Funksjon Telefon Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A * Andre Gigasettelefoner/GAPtelefoner fra andre produsenter ISDN- og IP-telefoner Motta en samtale med Gigaset ja ja ja L410 Overføre en samtale til Gigaset ja ja ja L410 Koble over samtale mellom den trådløse telefonen og ja nei nei Gigaset L410 med ett tastetrykk Koble til en ja** ja** nei konferansesamtale/overta en samtale Legge Gigaset L410 til en ja ja ja konferansesamtale * se også ** Funksjonen Bryt inn må være tilgjengelig og aktiv på telefonen. Mer informasjon om dette finner du i Telefonsamtaler side 7. Merk Listen over kompatible Gigaset-telefoner utvides stadig. Oppdatert informasjon finner du på 16

18 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. This user guide is made from 100% recycled paper.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET C38H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET C38H i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer