L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset L410 Bevegelsesfrihet når du ringer Med den praktiske, trådløse klipsenheten kan du snakke i telefonen i timesvis og med svært god lydkvalitet. Gigaset L410 utvider funksjonaliteten til din trådløse telefon: Opplev fullstendig bevegelsesfrihet når du snakker i telefonen Fest Gigaset L410 til jakken e.l. og beveg deg hvor du måtte ønske mens du snakker i telefonen. Du kan nås på telefonen overalt hjemme eller på kontoret og har hendene frie uten ledninger som kommer i veien. Betjen enheten med ett tastetrykk Beveger du deg omkring i huset, men ønsker likevel å motta en innkommende samtale? Eller ønsker du å overføre en samtale fra en trådløs telefon til din klipsenhet? Ett tastetrykk er alt du trenger for å overføre samtalen. Snakk med to personer samtidig En annen i familien ringer til noen, og du ønsker å delta i samtalen. Det er bare å koble deg til den pågående samtalen og delta i den. Tilpass lydstyrken på Gigaset L410 til dine omgivelser Ved hjelp av ett tastetrykk kan du regulere lyden fra høyttaleren og ringesignalet fem nivåer er tilgjengelige. Du kan også slå av ringesignalet helt. Miljø Vær miljøbevisst når du ringer Gigaset Green Home. Informasjon om våre ECO DECT-produkter finner du på nettsiden Mer informasjon finner du på Internett-adressen Vennligst registrer ditt Gigaset-apparat med en gang du har kjøpt det, på følgende nettadresse da kan vi hjelpe deg raskere dersom du har spørsmål eller hvis du har behov for tjenester som dekkes av vår garantiordning! Vi håper du får stor glede og nytte av din trådløse klipsenhet! 1

3 Oversikt Høyttaler Lydstyrketaster / Justere lydstyrke og ringetone. 3 side 10 Tast for å starte og avslutte samtale Et kort trykk: Motta en samtale, overta *, avslutte side 7 Et langt trykk: Koble til en samtale side 8 Trykk lenger enn tre sekunder: Slå enheten av/på side LED-lys Mikrofon *Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/ S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også LED-lys Før oppkobling Grønt blinker 3 x pr. sek. Klar til oppkobling Etter oppkobling Grønt blinker hvert 5. sek. Tilkoblet og i hvilemodus Rødt blinker hvert 5. sek. Lavt ladenivå Rødt lyser hele tiden Batteriet lades Grønt lyser hele tiden Batteriet er ladet opp (når enheten står i ladeenheten) Lyssignaler ved bruk Grønt blinker lenge, 1 x pr. sek. Innkommende samtale Grønt blinker lenge hvert 5. sek. Samtale pågår Rødt blinker 1 x pr. sek. Koblet opp, men enheten er utenfor rekkevidden til basestasjonen 2

4 Sikkerhetsinformasjon Viktig Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før du tar i bruk enheten. Forklar dine barn hvordan de skal bruke enheten og eventuelle faremomenter. Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet side 16, ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Når det oppladbare batteriet er i ferd med å bli utslitt, kan det av tekniske grunner bli noe tykkere og få en slags puteform. Når dette skjer, vil ikke enheten lenger fungere som den skal. Vennligst bytt ut det oppladbare batteriet med et originalt reservebatteri (Gigaset V30145-K1310-X448), og kast det brukte batteriet på en miljøvennlig måte. Pass på at du alltid behandler det oppladbare batteriet på en forsiktig måte, at du ikke skader innpakningen med skarpe gjenstander og heller ikke utsetter batteriet for stort trykk. Medisinske enheter kan bli påvirket. Ta hensyn til de tekniske forholdene der du befinner deg, f. eks. på et legekontor. Dersom du bruker medisinske apparater (f.eks. en hjertestimulator/ pacemaker), bør du forhøre deg med produsenten av enheten. Produsenten vil vite om det aktuelle apparatet kan påvirkes av eksterne, høyfrekvente signaler. Tekniske data for dette Gigaset-produktet finner du i kapitlet Vedlegg. Ikke hold enheten mot øret når det ringer. Hvis du gjør det, kan du pådra deg alvorlige, varige hørselsskader. Gigaset-enheten fungerer med de fleste digitale høreapparater på markedet i dag. Men det er ikke mulig å garantere at enheten vil fungere optimalt med et hvilket som helst høreapparat. Enhenten kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Dersom du får problemer, bør du kontakte din høreapparatspesialist. Ikke plasser ladeenheten på badet eller i dusjen. Ladeenheten tåler ikke vannsprut. Ikke bruk apparatet i omgivelser med eksplosjonsfare, f.eks. lakkeringsverksteder. Dersom du gir din Gigaset-enhet til andre, må du huske på å legge ved brukerveiledningen. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger. 3

5 Gigaset L410 Gigaset L410 er en klipsenhet for trådløse telefoner. Du fester den til tøyet og kan bevege deg hvor som helst mens du snakker i telefonen. Gigaset L410 kobles opp mot en Gigaset basestasjon eller en DECT-basestasjon fra en annen produsent. Avhengig av baseenheten kan du koble opp flere Gigaset L410 og ringe internt, eksternt eller konferansesamtale ved hjelp av disse enhetene. Forutsetninger: Basestasjoner fra andre produsenter må være GAP-kompatible (se vedlagt dokumentasjon). GAP (Generic Access Profile) er en standard for interoperasjon mellom mobile enheter og basestasjoner fra ulike leverandører. Informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige på ulike telefoner, finner du i avsnittet Kompatibilitet ( side 16). Komme i gang Sjekk innholdet i pakken u Gigaset L410 u Oppladbart batteri u Batterideksel med klips Ta i bruk Gigaset L410 u Ladeenhet med strømforsyning u Denne brukerveiledningen Sette i batteriet Sett batteriets støpsel i kontakten til høyre nederst i enheten (se pil). Den røde ledningen til støpslet befinner seg da på den siden av enheten som er merket med +, og den svarte på den siden som er merket med. Legg batteriet på plass i enheten. Skumgummiputen på batteriet skal vende oppover. Pass på at strømledningene fra batteriet ligger mellom batteriet og kanten på enheten, ikke under batteriet. 4

6 Lukke batteridekslet Sett dekslet inn i sporet nederst på enheten. Lukk dekslet og trykk det på plass. Lås Dersom du vil åpne dekslet: Lås opp låsen, og skyv dekslet oppover. Koble enheten til basestasjonen For å kunne ringe med Gigaset L410 må den kobles til basestasjonen din. Dersom du har kjøpt enheten som en pakkeløsning sammen med en Gigaset-telefon, er den allerede koblet til basestasjonen. Merk Gigaset L410 bruker PIN-koden 0000 når den kobler seg til basestasjonen. Dersom du har lagt inn en annen PIN-kode på basestasjonen, må du tilbakestille denne til 0000 for å kunne koble opp L410-enheten. Når enheten er koblet opp mot basestasjonen, kan du endre PIN-koden slik du ønsker. Når du har satt i batteriet er enheten klar for tilkobling i fem minutter. LED-lyset blinker (grønt, 3 x pr. sekund) for å vise at enheten er klar til å kobles til. Etter fem minutter slår enheten seg av. Når du aktiverer enheten igjen (trykk i minst tre sekunder på tasten for å starte eller avslutte en samtale), er den klar til å kobles til. Når du skal koble til enheten, må du befinne deg i nærheten av basestasjonen. Start tilkoblingen med basestasjonen ved å følge anvisningene i brukerveiledningen (på de fleste DECT-telefoner skjer dette ved å holde Paging-tasten nede i flere sekunder). Basestasjonen tar opp til ett minutt å fullføre tilkoblingen. Enheten ble koblet til uten problemer u LED lyser (grønt, hvert 5. sekund) og det høres et bekreftende lydsignal (stigende toner). u Enheten vises nå på basestasjonens internliste over tilkoblede mobile enheter. Telefoner som støtter alle funksjoner ( side 16): med betegnelsen L410. Dersom flere Gigaset L410-enheter er tilkoblet, legges det til et nummer etter navnet (L410-2, L410-3 osv.). På andre telefoner: med det interne enhetsnavnet (f.eks. INT 1, INT 2 osv.) 5

7 Tilkoblingen lykkes ikke u Du hører et negativt lydsignal (synkende tonerekkefølge). u Dersom enheten ikke lykkes i koble seg til basestasjonen i løpet av fem minutter, slår den seg av. Dersom tilkoblingen ikke lykkes, kan du forsøke på nytt. Slå på enheten igjen dersom nødvendig. Enheten kan nå kobles til. Kontroller at PIN-koden for tilkobling på basestasjonen er satt til Plasser Gigaset L410 nærmere basestasjonen. Dersom enheten allerede er koblet til en annen basestasjon, må den først kobles fra denne ( side 10). Deretter kan den kobles til. Feste klipset Fest Gigaset L410 med klipset til skjorten din e.l. Optimal avstand til munnen er: 20 cm Lade batteriet Batteriet er i utgangspunktet delvis ladet opp. Ladenivået vises på følgende måte: Enhet Ladenivå LED Plassert i ladeenheten Helt oppladet Lyser konstant grønt. Lades Lyser konstant rødt. Ikke plassert i Lavt batterinivå Blinker rødt (kun i hvilemodus). ladeenheten Nesten tomt batteri Lydsignal, 1 x pr. minutt. Lading av batteriet: Koble ladeenheten til strømnettet, og sett enheten i ladeenheten. Etter maksimalt 2,5 timer er batteriet helt ladet opp. Ladingen kan avsluttes når som helst. Merk: Dersom du setter enheten i ladeenheten mens du fører en samtale, vil ikke forbindelsen bli brutt. 6

8 Telefonsamtaler Du kan bruke Gigaset L410 til å motta samtaler, overta samtaler eller koble deg til en pågående samtale. Du kan ringe internt til en Gigaset L410-enhet fra en mobil enhet, foreta en intern tilbakeringing eller koble deg til en samtale. Motta en samtale En innkommende samtale vises med et ringesignal og LED-lys. Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Avslutte en samtale Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Foreta en oppringing/overta en samtale Dersom du ønsker å ringe et eksternt nummer, velger du nummeret på den trådløse telefonen. Du kan overta samtalen med din Gigaset L410 så snart nummeret blir oppringt eller når forbindelsen er oppnådd. Trykk på tasten for å starte og avslutte en samtale. Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også Merk På andre telefoner må du overføre samtalen manuelt fra den trådløse enheten til Gigaset L410. Trådløs telefon: Gigaset L410: Foreta en intern oppringing til Gigaset L410 (på Gigasettelefoner trykker du på Int-tasten, eller velger Gigaset L410 fra listen over tilgjengelige enheter og trykker på tasten for å starte en samtale). Eksterne samtaler avsluttes ved å trykke på tasten for å avslutte en samtale. Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale dersom du ønsker å overta en samtale. 7

9 Overta en samtale fra Gigaset L410 Du fører en samtale via Gigaset L410 og ønsker å fortsette samtalen på din trådløse telefon. Trykk på tasten Ja på skjermen på den trådløse telefonen. Merk: Dersom du velger Nei og på et senere tidspunkt likevel ønsker å overføre samtalen, må du bruke funksjonen Bryt inn som beskrives nedenfor. Opptatt linje Viderekoble samtale fra L410? Nei Ja Denne funksjonen er f.eks. tilgjengelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også Merk Alternativt kan du bruke funksjonen Bryt inn dersom telefonen du bruker støtter denne funksjonen og den er aktivert: Trådløs telefon: Gigaset L410: Trykk lenge på tasten for å starte en samtale. Avslutt samtalen. Dersom både den trådløse telefonen og Gigaset L410 deltar i samtalen, kan det av tekniske grunner forekomme en tilbakekobling (du hører en pipetone). Telefoner som ikke støtter funksjonen Bryt inn (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller telefoner hvor funksjonen er deaktivert, kan ikke overføre en samtale. Treveis samtaler (konferansesamtale) Du fører en samtale på den trådløse telefonen eller på Gigaset L410. Du ønsker å dele samtalen med en annen Gigaset L410. Trykk lenge på tasten for å starte eller avslutte en samtale på Gigaset L410 (inntil du hører en kort signaltone). Du fører en samtale med din Gigaset L410. Du ønsker å dele samtalen med den trådløse telefonen. Trykk lenge på samtaletasten på den trådløse telefonen. Ekstern deltaker eller to Gigaset L410 8

10 Dette gjelder for telefoner som støtter funksjonen Bryt inn Aktiver eventuelt funksjonen. Merk Telefoner som ikke støtter funksjonen Bryt inn (f. eks. ISDN- eller IP-telefoner), eller dersom funksjonen er deaktivert: Trådløs telefon: (befinner seg i en ekstern samtale) Gigaset L410: Trådløs telefon: Alle samtaledeltakerne hører et lydsignal når en deltaker kobler seg til samtalen eller forlater konferansesamtalen. Merk Dersom du fører en samtale med en Gigaset L410 og befinner deg i samme rom som en trådløs telefon i fri samtalemodus, kan det av tekniske grunner forekomme en tilbakekobling (du hører en pipetone). Dersom dette skjer, bør du slå av fri samtalemodus på den trådløse telefonen eller øke avstanden mellom enhetene. Bruke enheten Foreta en intern oppringing til Gigaset L410 (på Gigasettelefoner trykker du på Int-tasten, eller velger Gigaset L410 fra listen over tilgjengelige enheter og trykker på tasten for å starte en samtale). Motta samtalen. Start en konferansesamtale slik det er beskrevet i brukerveiledningen til den trådløse telefonen. Slå på enheten Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale i minst tre sekunder, inntil du hører oppstartmelodien. Merk: Når du setter en avslått enhet i ladeenheten, slår den seg automatisk på. Slå av enheten Trykk på tasten for å starte eller avslutte en samtale i minst tre sekunder, inntil du hører slå av-melodien. > 3 Søke etter enheten Velg Gigaset L410 i listen over tilkoblede mobile enheter, og ring den internt eller Bruk paging-funksjonen på basestasjonen. 9

11 Koble enheten fra basestasjonen Med en trådløs telefon Følg prosedyren for å koble fra en mobil enhet slik det er beskrevet i brukerveiledningen til den trådløse enheten. Koble enheten fra basestasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillingene Slå av enheten ( side 9). Trykk samtidig på tasten for å starte eller avslutte en samtale og ( eller ) i minst tre sekunder. Enheten blir stående i basestasjonens liste over tilkoblede enheter helt til du kobler den fra der. Merk Når enheten er koblet fra, er den automatisk klar til å kobles til en (annen) basestasjon. Endre lydstyrke på ringetonen og høyttaleren Enheten har to ringesignaler, for henholdsvis eksterne og interne samtaler. Både ringetoner og høyttalerlyden kan justeres i fem lydnivåer. Når du når høyeste eller laveste lydnivå hører du et lydsignal. Innstilling av lydstyrken på ringesignal: Lavere ringesignal Et kort trykk Høyere ringesignal Ikke noe ringesignal Et langt trykk Slå på ringesignal Dersom du ikke hører noe ringesignal når du endrer på lydstyrken, betyr det at ringesignalet er slått av. Endre høyttalernivå (ved samtaler): Lavere lydnivå Et kort trykk Høyere lydnivå 10

12 Kundeservice og Assistanse Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av Servicesider på Gigaset online-portal. Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å ta direkte kontakt med vår kundeservice per e-post. På vår oppdaterte nettjeneste som alltid er tilgjengelig, kan du finne: u Utfyllende informasjon om våre produkter u Vanlige spørsmål u Søkebegrep for raskt å finne emner u Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres. u Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre. u Nedlastingsmuligheter for brukerhåndbøker og programvareoppdateringer u E-post-kontaktskjema til kundeservice For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline. For reparasjon, garanti eller reklamasjon: Kundeservice Norge (Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.) Vær oppmerksom på at dersom Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er det kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. På boksen i nærheten av CE-merket samt på undersiden av basestasjonen er det angitt tydelig hvilke land utstyret er beregnet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med denne anbefalingen eller med anvisningene i håndboken og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for gyldigheten av garantien (reparasjon eller utskifting av produktet). For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt. 11

13 Bruksområde Denne enheten, sammen med et eksternt modem, er beregnet å kobles til et telekommunikasjonsnett ( LAN IEEE ) Denne enheten er ment for bruk i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet. Landsspesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. u Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. u Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/ eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. u Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). 12

14 Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications. u Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. u Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. Alle garanti-/ reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. u Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. u Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. u Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. u Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. Garantiperiode u Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. u Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. u En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. u Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, Solna, Sverige. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste Kundeservice (Customer Care) 13

15 Miljø Vårt miljømotto Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar. Du finner mer informasjon på Internett-adressen når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder. Miljøhåndteringssystem Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene EN og ISO ISO (miljø): sertifisert fra september 2007 av TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra av TüV SÜD Management Service GmbH. ECO DECT Ved å bruke en Gigaset-apparat gjør du en innsats for miljøet. Redusert strømforbruk Ved hjelp av en strømsparende strømforsyningsenhet bruker apparatet ditt mindre strøm. Redusert stråling (avhengig av basestasjon) Strålingsreduksjon er kun mulig dersom din Gigaset-basestasjon støtter denne funksjonen. Strålingen fra Gigaset L410 reduseres automatisk, avhengig av avstanden til basestasjonen. I tillegg støtter Gigaset L410 funksjonen Eco-modus/Eco-modus+ når den er koblet til Gigaset-basestasjoner. Brukerveiledningen til basestasjonen inneholder mer informasjon om dette. Deponering Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. 14

16 Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Kaste batteriene Enheten benytter et oppladbart batteri som følger 2006/66/EC-standarden og de nasjonale forskriftene som er basert på denne standarden. Enheten og det oppladbare batteriet i den skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til oppsamlingssteder for denne typen avfall. Som vist på illustrasjonen (side 4) kan batteriet enkelt tas ut av enheten. Vedlegg Pleie Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter. Bruk aldri en tørr klut. Det kan forårsake statisk opplading av enheten. Kontakt med flytende væsker! Dersom enheten er kommet i kontakt med vann e.l.: 1 Slå av enheten, og fjern straks batteriet fra den. 2 La eventuell væske dryppe ut av enheten. 3 Tørk forsiktig alle deler. La enheten deretter ligge i minst 72 timer på et tørt, varmt sted (ikke: i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.). 4 Ikke slå på enheten igjen før den er helt tørr. Når enheten er helt tørr, kan den som regel brukes igjen. I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til at telefonens overflate forandres. På grunn av det enorme antallet kjemiske stoffer som selges, er det ikke mulig å teste alle. Tekniske data DECT-standard GAP-standard Frekvensområde Sendeytelse Gjentakelsesfrekvens, sendepuls Sendepulsens varighet Krav til omgivelsene ved bruk Størrelse og vekt Standbytid støttes støttes MHz 10 mw, gjennomsnittlig ytelse pr. kanal 250 mw, pulsytelse 100 Hz 370 μs +5 C til +45 C, 10 % til 95 % relativ luftfuktighet 79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl.batteri) maks 120 timer 15

17 Taletid Ladetid Rekkevidde Strømforsyning Effekt maks 5 timer maks 2,5 timer Inne i bygninger: maks 50 m, ute: maks 300 m 230 V, ~50 Hz 1,3 W ved opplading, 0,05 W når ferdig oppladet Anbefalte (oppladbare) batterier Li-polymerbatteri (oppladbart), 240 mah, delenummer: Gigaset V30145-K1310-X448 Kompatibilitet Følgende funksjoner støttes, avhengig av hvilken type trådløs DECT-telefon du bruker: Funksjon Telefon Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A * Andre Gigasettelefoner/GAPtelefoner fra andre produsenter ISDN- og IP-telefoner Motta en samtale med Gigaset ja ja ja L410 Overføre en samtale til Gigaset ja ja ja L410 Koble over samtale mellom den trådløse telefonen og ja nei nei Gigaset L410 med ett tastetrykk Koble til en ja** ja** nei konferansesamtale/overta en samtale Legge Gigaset L410 til en ja ja ja konferansesamtale * se også ** Funksjonen Bryt inn må være tilgjengelig og aktiv på telefonen. Mer informasjon om dette finner du i Telefonsamtaler side 7. Merk Listen over kompatible Gigaset-telefoner utvides stadig. Oppdatert informasjon finner du på 16

18 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. This user guide is made from 100% recycled paper.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater Viktige opplysninger Viktige opplysninger Bruk For Gigaset telephones. Sikkerhetsanvisninger Merk: Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Sikkerhetanvisninger

Sikkerhetanvisninger Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Sikkerhetanvisninger

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost 15 mm drivere / lukket bakside In-ear SSC5001/10 Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok C565 Trådløst DECT-hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende for hodesett og ladebase 5 Tilbehør 6 Tilpasse hodesettet 7 Konfigurasjon av ørebøyle for høyre øre 7 Konfigurasjon

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOA Digital Babycall, modell GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert teknologi.

Detaljer

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet.

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Trådløst headset Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087 Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Innhold 1. Advarsler 1.1 Instruksjoner for resirkulering for kunder i Europa 1.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer