Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C45 SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

2 Kortfattet oversikt over håndsettet Kortfattet oversikt over håndsettet V :56 INT Display i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand e V U (1/3 fullt til fullt) = blinker: batteri nesten tomt e V U blinker: batteriet blir ladet 3 Styretast 4 Displaytaster 5 På/av-tast, avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake i hviletilstand (langt trykk), håndsett på/ av (langt trykk i hviletilstand) 6 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 7 firkanttast Tastelås på/av (langt trykk) Veksle mellom store/små bokstaver og tallinntasting 8 Vekkerklokketast Slå vekkerklokken på/av 9 Mikrofon 10R-tast Angi Flash (kort trykk) Angi pause (langt trykk) 11Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk i hviletilstand) 12Kontakt for headset 13Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus Lyser: handsfreemodus innkoblet Blinker: innkommende anrop 14Svartast Ta imot samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (langt trykk) 15Mottaksstyrke (dårlig til god) blinker: intet mottak 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kortfattet oversikt over håndsettet Sikkerhetsanvisninger Visningsmetoder Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Ta i bruk basen På-/avloggingav håndsett Telefonere Ringe eksternt og avslutte en samtale Intern samtale Besvare anrop Nummeroverføring deaktiveres Høyttalerfunksjon Tilbakeringing ved opptattsignal (CCBS) / ved ubesvart anrop (CCNR) Funksjoner under en samtale Samtale med flere deltakere Sette over en samtale Bearbeide en ventende ekstern telefonsamtale CW (Call waiting) Hold forbindelsen (Call Hold) Hente frem lister med meldingstasten Anropslister Kostnadsbevisst bruk av telefonen SMS (tekstmeldinger) Generelt Forutsetninger for sending og mottak av SMS Administrere SMS-sentraler Registrere og endre eller slette telefonnumre til SMS-sentraler Aktivere/deaktivere SMS-sendesentralaktiveres Av-/oppmelding til en SMS-sentral Minneplass Sende SMS og utboks Sende SMS-meldingen til en e-postadresse

4 Innholdsfortegnelse Motta SMS og innboks SMS til hussentraler Feil ved sending eller mottak av SMS Direkte betjening av telefonsvareren Velge telefonsvarer Slå telefonsvareren av/på Velg melding og telefonsvarermodus Spille inn eller endremeldinger Lytte til/slettemeldinger Ta opp infoer Ta opp en samtale Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot Spille av meldinger Tilbakeringing mens avspilling pågår Vise meldingen for samtalepartneren Avspille memoer Slette meldinger/memoer Gjøre gamle meldinger eller memoer "nye" Kopiere et telefonnummer til telefonboken: Hente frem meldinger/memoer Stille inn telefonsvareren Tildele mottaks-msn Vise/skjule telefonsvarer Antall ringetoner angis før oppstart av telefonsvareren Slå opplesing av dato og klokkeslettav/på Bestemme opptakslengde og -kvalitet Koble pauseautomatikk inn/ut Sperre telefonsvareren, definere PIN-kode Slå automatisk medhør på håndsettet av/på Slå automatisk samtaleoverføring av/på Slå automatisk varsling via SMS av/på Tidsfunksjoner Stille dato og klokkeslett Sikkerhetsinnstillinger Endre system-pin Nødnumre Systeminnstillinger Endre navn på en intern deltaker Opprette/endre ISDN-numre (MSN)

5 Innholdsfortegnelse Tilordne telefonnummer (MSN) Tilordne et MSN en ringetonemelodi Viderekobling av eksterne anrop - CF (Call forwaring) Slå av eller på 'samtale venter' - CW (Call Waiting) Definere telefonsvarer på nettet for hurtigvalg Gjenopprette fabrikkinnstillinger Drift med andre apparater Bestemme apparattype Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE tilkobling) Slå repeaterfunksjonen av/på Bruk i hussentral Prefiks (for bylinje) Valgmuligheter Telefonering med hushussentralen Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske spesifikasjoner Tegnsettabell Garanti Menyoversikt Hovedmeny Telefonboktasten Stikkordfortegnelse

6 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger! i Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Legg bare inn godkjente, oppladbare batterier (s. 78) av samme type! Dvs. det må aldri brukes andre batterityper eller ikke-oppladbare batterier, da dette kan være helsefarlig og føre til personskader. Œ Legg inn oppladbare batterier i riktig polretning og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne bruksanvisningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor). Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke monter basen på bad eller i dusjrom (s. 75). Håndsettet og basen er ikke sprutbeskyttet. Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f. eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi bruksanvisningen for Gigaset videre til nye brukere. Kasser brukte apparater og batterier i henhold til anvisningene. i Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelige i alle land. 5

7 Visningsmetoder Visningsmetoder Visning av taster I denne bruksanvisningen er en forenkelt gjengivelse valgt for svartasten: c Legg på-tast: a Telefonboktast: h Handsfreetast: d Meldingstast: f Alarmtast: g Talltaster: 1, 2, I... Stjernetast: P Firkanttast: # En tabell under en overskrift En tabell under en overskrift angir basene, eller håndsettet, der denne funksjonen er tilgjengelig. Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer: på base: CX150isdn SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Eksempel: Baby-alarm på Gigaset C45: på HS: C45 6

8 Ta håndsettet i bruk Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Displayet er beskyttet av en plastfolie. Vennligst ta av beskyttelsesfolien! Ta i bruk basen Før du tar telefonen i bruk, er noen flere innstillinger nødvendig: Dato og klokkeslett, dersom dette ikke overføres fra telefonnettet (s. 56) på Gigaset med integrert telefonsvarer: Telefonsvarer 1 3 vis/skjul (s. 49) Angi ett eller flere MSN for din tilkobling (s. 59) Still inn apparattype for de tilkoblede apparatene (s. 69) Still inn mottaks-msn (s. 62) Prefiks (ved bruk sammen med en hussentral, s. 71) Innstillingene kan du foreta med håndsett C45, men også med andre håndsett. 7

9 På-/avloggingav håndsett På-/avloggingav håndsett På en del baser skjer oppmelding av håndsettet Gigaset C45 automatisk. Uansett kan du logge på håndsettet Gigaset C45 manuelt. Manuell oppmelding Hvis alle internnumre for håndsettet allerede er opptatt, må du logge av et apparat som ikke lenger er i bruk (s. 9). Manuell oppmelding av håndsettet må igangsettes både på håndsettet og på basen. 1. Gjør basen klar for oppmelding (se basens bruksanvisning). 2. På håndsettet (i løpet av 30 sekunder). s Håndsett OK Velg og bekreft. s Opp/avmelding av håndsett OK Velg og bekreft. ~ OK Tast inn gjeldende system-pin (fabrikkoppsett: 0000) og bekreft. I displayet står Oppmelding: og basens navn, f. eks. Base 1. Når håndsettet har funnet basen, vises listen over ledige internnumre i displayet. s Int.11 OK Velg internnummer og bekreft, f. eks. Int.11. Etter vellykket oppmelding settes håndsettet tilbake i hvilemodus. i Etter 60 sekunder avbryter håndsettet sitt basesøk. Hvis oppmelding ikke er gjennomført da, må operasjonen gjentas. 8

10 På-/avloggingav håndsett Avmelde håndsett Du kan avmelde et hvilket som helst håndsett fra et annet oppmeldt Gigaset C45-håndsett. s Base OK Velg og bekreft. ~ OK Angi evt. system-pin (s. 57). s Still inn samt. OK Velg og bekreft. s Avmeld apparat OK Velg og bekreft. s Int.16 OK Velg og bekreft håndsettet som skal avmeldes, f. eks. Int.16. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). 9

11 Telefonere Telefonere Ringe eksternt og avslutte en samtale Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Angi nummeret og trykk på svartasten. Nummeret blir oppringt. Avslutte en samtale: a Trykk på legg på-tasten. i Du kan også først trykke lenge på svartasten c (du hører summetone) og taste inn telefonnummeret. Med legg på-tasten a avbryter du oppringingen. Du kan også avslutte samtalen ved å sette håndsettet i basens holder. Ringing fra telefonbok eller repetisjonsliste sparer gjentatt inntasting av telefonnumre. Intern samtale Interne anrop er samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base. Disse er gratis. Du kan ringe til enten en bestemt eller alle interndeltagere samtidig ("gruppeanrop"). i Hvis du mottar et anrop under en intern telefonsamtale eller et gruppeanrop, blir ikke samtalen/gruppeanropet avbrutt. Du hører signalet for "samtale venter". Ringe opp et bestemt håndsett INT Åpne Internt anrop. enten... ~ Tast inn nummeret til den interne deltakeren.... eller s Int.11 OK Velg internnummer og bekreft, f. eks. Int

12 Telefonere Innlede gruppeanrop til alle interne deltagere Fra samtlige håndsett kan du sende et gruppeanrop til alle andre oppmeldte interndeltakere. Med fabrikkinnstilling er dette alternativet aktivert. INT enten... P... eller Den første interndeltakeren som tar imot anropet, får forbindelse med deg. Besvare anrop Innlede et internanrop. Trykk på stjernetasten. s Til alle OK Velg og bekreft. Håndsettet ringer, anropet vises i displayet og tasten d blinker. Trykk på svartasten c eller høyttalertasten d for å ta imot anropet. Hvis håndsettet ligger i basen/laderen og funksjonen Automatisk svar automatisk svar er aktivert, trenger du bare ta håndsettet ut av basen/laderen for å besvare anropet. i Hvis ringetonen er forstyrrrende, holder du tasten P. inne inntil ringetonen blir borte. Du kan fortsatt besvare anrop så lenge de vises i displayet. Nummeroverføring deaktiveres Forutsetning: Tjenesten "Skjult nummer" tilbys av nettoperatøren. Med fabrikkinnstilling vises telefonnummeret ditt hos den oppringte (CLIP ved utgående anrop) og telefonnummeret til innringeren vises på ditt håndsett (COLP ved innkommende anrop). Du kan deaktivere slik nummervisning (CLIR ved utgående anrop, COLR ved innkommende anrop). Slik blir CLIP/CLIR koblet til COLP/COLR: Hvis du undertrykker nummervisning, blir både CLIR og COLR aktivert. 11

13 Telefonere CLIP CLIR COLP COLR Calling Line Identification Presentation = visning av innringerens telefonnummer Calling Line Identity Restriction = ingen visning av telefonnummeret ved utgående anrop Connected Line Identity Presentation = visning av innringerens telefonnummer Connected Line Identity Restriction = ingen visning av telefonnummer ved innkommende anrop Vise anroperens telefonnummer Forutsetning: Anroperens telefonnummer er ikke skjult. Displayvisning ved CLIP Ved anrop vises telefonnummeret til innringeren i displayet. Har du lagret dette nummer med et navn i telefonboken, vises navnet i stedet for telefonnummeret, f. eks. "Anna" Telefonnummer eller "Anna" Meny I displayet vises Ukjent hvis anroperens telefonnummer ikke ble overført. Deaktivere overføring av telefonnummer Du ønsker ikke at samtalepartneren skal se ditt telefonnummer. Du kan skjule telefonnummeret for ett enkelt anrop eller permanent for alle anrop. Hvis du velger den permanente innstillingen, ser ikke samtalepartneren telefonnummeret verken ved utgående anrop (CLIR) eller innkommende anrop (COLR). Permanent aktivering eller deaktivering av telefonnummer Med fabrikkinnstilling er Skjul eget nr. ikke aktivert. s Base OK Velg og bekreft. s ISDN innst. OK Velg og bekreft. s Skjul eget nr. OK Velg og bekreft ( =innkoblet). Hold lenge inne (tilbake til standby). a 12

14 Telefonere Høyttalerfunksjon Koble høyttaler inn/ut Slå på under valg: ~ d Tast inn telefonnummeret og trykk på høyttalertasten (i stedet for svartasten c). Slå på under samtale: d Trykk på høyttalertasten. Koble ut høyttaler: d Trykk på høyttalertasten. Straks du avslutter høyttalerfunksjonen, går du over til "telefonrørmodus" og fortsetter samtalen via håndsettet. i Hvis du ønsker å settet håndsettet i laderen i løpet av samtalen, må du holde inne høyttalertasten d mens du setter det ned. Endre volumet under en samtale med høyttalerfunksjon Du fører en samtale, høyttaleren er innkoblet. d st OK Trykk enda en gang på høyttalertasten. Stille volum lavere eller høyere. Tilbakeringing ved opptattsignal (CCBS) / ved ubesvart anrop (CCNR) Forutsetning: Nettoperatøren støtter denne tjenesten. Tilbakeringing ved opptattsignal CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber) Den du ringer til har en annen samtale. Med automatisk tilbakeringing slipper du gjentatte anropsforsøk. Tilbakeringing når ingen svarer CCNR (Completition of calls no reply) Hvis den du ringer til ikke svarer, kan du aktivere automatisk tilbakeringing: Så snart denne deltakeren har satt opp en forbindelse og er ledig igjen, får du en tilbakeringing. Den bestilte tilbakeringingen slettes automatisk etter ca. 2 timer (avhengig av nettoperatør). Aktivere tilbakeringing Den du ringer opp er opptatt eller svarer ikke: TBKRING OK Trykk på displaytasten. Vent på bekreftelse fra nettoperatøren. 13

15 Telefonere Besvare en tilbakeringing Håndsettet ringer med en særskilt ringetone, og displayet viser nummeret som ble tilbakeringt. c Trykk på svartasten. Forbindelsenetableres. Slette tilbakeringing Før tilbakeringing signaliseres: s Base OK Velg og bekreft. s Status OK Velg og bekreft. Statuslisten vises ( = innkoblet). s Tilbakeringing OK Velg og bekreft. Nummeret for den aktuelle tilbakeringing vises i displayet. Åpne undermeny. enten... Kontrollere: s Tilbake OK Bekreft.... eller Slette: Slett OK Bekreft. Tilbakeringing slettes. Når tilbakeringing signaliseres: Forutsetning: Håndsettet ringer og displayet viser nummeret som ble tilbakeringt. Slett OK Bekreft. Tilbakeringing slettes. 14

16 Funksjoner under en samtale Funksjoner under en samtale Samtale med flere deltakere Telefonering med flere deltakere starter du med funksjonen Tilbakeringing. Deretter kan du vekselvis ("veksling" mellom deltakere, s. 17) eller snakke med alle deltakere samtidig ("konferansemodus", s. 17). En tilbakeringing kan kun startes under en ekstern samtale. Ekstern tilbakeringing I løpet av en samtale ønsker du å ringe til en annen ekstern deltaker. Start ekstern tilbakeringing: enten... Spørreanrop OK Velg og bekreft.... eller S Trykk på R-tasten. Forbindelsen med den første deltakeren settes nå på vent. Oppretteforbindelsen med den andre deltakeren: ~ Angi telefonnummeret til den andre brukeren. Opprettelse av forbindelsen kan også skje via telefonboken eller andre lister. Nummeret til den andre eksterne deltaker er opptatt: Tilbake OK Bekreft, for å komme tilbake til første deltaker. Den andre eksterne deltakeren melder seg: enten... Veksle mellom to samtaler (s. 17): ts Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansemodus (s. 17): s Konferanse OK Velg og bekreft.... eller Sette over samtalen (s. 18). 15

17 Funksjoner under en samtale Interne tilbakeringinger I løpet av en ekstern samtale ønsker du å ringe til en intern deltaker. Start intern tilbakeringing: enten... INT Åpne Internt anrop.... eller Spørreanrop OK Bekreft. INT... eller S INT Åpne Internt anrop. Trykk R-tasten. Åpne Internt anrop. Forbindelsen med den første deltakeren settes nå på vent. Opprett forbindelsen med den interne deltakeren: enten... ~ Tast inn nummeret til den interne deltakeren.... eller s LISTE OK Åpne listen over håndsett. s Int.11 OK Velg internt nummer og bekreft, f. eks. Int.11. Nummeret til den valgte interne deltakeren er opptatt: Tilbake OK Bekreft, for å komme tilbake til den eksterne deltakeren. Den interne deltakeren svarer: enten... Veksle mellom to samtaler (s. 17) ts Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansemodus (s. 17): s Konferanse OK Velg og bekreft.... eller Sette over samtalen (s. 18). 16

18 Funksjoner under en samtale Bytte mellom to samtaler Forutsetning: Du har startet en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Du har både en aktiv forbindelse (den som ble startet med en tilbakeringing) og den på vent (den første). Du kan fortsette å snakke vekselvis med begge samtalepartnere: Med ts veksler du mellom begge samtalepartnere. Avslutte en tilbakeringing/veksling: enten... Konferansemodus Avslutte gjeldende samtale: Slutt OK Bekreft. Du settes tilbake til den ventende deltakeren.... eller a Trykk på legg på-tasten. Den aktive forbindelsen avsluttes. Du blir automatisk ringt opp igjen av samtalepartneren som stod på vent. Forutsetning: Du har startet en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Du har både en aktiv forbindelse (den som ble startet med en tilbakeringing) og den på vent (den første). I konferansemodus snakker du med begge samtalepartnere samtidig. i En konferansesamtale starter du med to eksterne deltakere eller med en intern deltaker og en ekstern deltaker. Basen håndterer to samtidige konferansesamtaler. Opprette konferanse Du har en tilbakeringingssamtale Den første deltakeren settes på vent. s Konferanse OK Bekreft for å opprette en konferanse. 17

19 Funksjoner under en samtale Avslutt konferansen Du har flere muligheter for å avslutte en konferanse: enten... Sette over en samtale Du avslutter konferansen: a Trykk på legg på-tasten. Konferansemodus er slutt, de andre to deltakerne får opptattsignal.... eller Du endrer konferansen til en tilbakeringing: SEPARAT OK Bekreft for å endre konferansen til en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Den siste samtalen før konferansen ble åpnet, blir igjen den aktive forbindelse. Overføre samtalen eksternt - ECT (Explicit Call Transfer) Forutsetning: Viderekobling av samtaler er bare mulig hvis nettoperatøren eller samtaleformidleren støtter ECT. Hvis dette ikke er tilfelle, avsluttes samtalen. Det skjer ingen tilbakeringing. Du har en ekstern samtale og ønsker å gi denne videre til en annen ekstern deltaker. Start en ekstern tilbakeringingssamtale (s. 15),og trykk deretter på legg på-tasten a (evt. før du får svar), og videresend samtalen. Sette over en samtale til et annet håndsett Du har en ekstern samtale og ønsker å gi denne videre til et annet håndsett. Start en ekstern tilbakeringingssamtale (s. 16),og trykk deretter på legg på-tasten a (evt. før du får svar), og videresend samtalen. Du kan trykke på legg på-tasten selv om den neste deltakeren ennå ikke har meldt seg. Bearbeide en ventende ekstern telefonsamtale CW (Call waiting) Forutsetning: Samtale venter (CW Call Waiting) er innstilt (s. 66). Hvis du mottar et eksternt anrop under en (intern eller ekstern) samtale, hører du en samtale venter-tone (en kort tone). Hvis telefonnummeret ble overført, vises nummeret i displayet eller anroperens navn. Du har tre muligheter for å bearbeide en ekstern ventende samtale: Ta imot ventende samtale tilbakeringingsamtale: Svar OK Bekreft. Du tar imot samtalen og den første samtalen settes på vent. Hvis du vil Bytte mellom begge samtalepartnere se s. 17, hvis du vil ha konferansemodus se s

20 Funksjoner under en samtale Avvise ventende samtale: s Avvis OK Velg og bekreft. i Hvis du avviser samtale venter-tonen på håndsettet, kan den fremdeles høres på andre oppmeldte håndsett. Bytte samtalepartner: a c Avslutt pågående samtale Den ventende samtalen blir et ordinært anrop. Trykk på svartasten for å ta imot samtalen. Hold forbindelsen (Call Hold) Sette ekstern deltaker på vent: Du fører en ekstern samtale. Trykk på displaytasten INT. Den eksterne deltakeren settes på vent. Du kan starte en intern tilbakeringing (s. 16). Sett intern deltaker på vent: Du fører en intern samtale. Spørreanrop OK Bekreft. Den interne deltakeren settes på vent. 19

21 Hente frem lister med meldingstasten Hente frem lister med meldingstasten Med meldingstasten f henter du frem følgende lister, såfremt det finnes oppføringer idisse: 1. SMS-innboks Tekstmeld. (SMS) (s. 32), 2. Liste over tapte anrop Tapte anrop (s. 20), 3. Telefonsvarerlister Tlf.svarer 1, Tlf.svarer 2, Tlf.svarer 3 (på Gigaset med telefonsvarer). I listene vises anrop, meldinger og SMS som hører til de mottaks-msn som er tilordnet håndsettet. Så snart en ny oppføring (anrop, meldinger på en innebygd telefonsvarer og/eller SMS) er mottatt i en eller flere lister, varsles dette med en meldingstone. I displayet vises symbolet Û. På håndsett C45 blinker i tillegg meldingstasten f Hvis du trykker tasten f, vises følgende: Finnes det nye oppføringer i kun én liste, vises den første nye oppføringen i denne listen. Åpne oppføring: s (velg oppføring) OK Finnes det nye oppføringer i flere lister, vises angjeldende lister som du kan velge mellom. Åpne oppføring: s (velg liste) OK, s (velg oppføring) OK Hvis ingen nye oppføringer finnes, vises kort meldingen "Det er ikke kommet nye beskjeder". Deretter åpnes listen med tapte anrop. Anropslister Det finnes to anropslister: listen over tapte anrop Den inneholder alle ubesvarte og avviste anrop samt alle anrop som ble tatt imot av en telefonsvarer og som ikke har en tilhørende melding. listen over besvarte anrop Den inneholder alle besvarte anrop (besvart av enten intern deltaker eller telefonsvareren). I disse listene vises anropene til en mottaks-msn som er tilordnet håndsettet. Det vises alltid telefonnumre fra de siste 20 anropen. Når en anropsliste er full, og det kommer inn nye oppføringer, slettes den eldste oppføringen. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen, den eldste på slutten. En innringer oppføres på slutten av anropet i angjeldende anropsliste. Dersom vedk. ikke har skjult nummer, og nummeret er oppført i telefonkatalogen, vises hans navn. Av flere identiske oppføringer vises i begge lister kun den nyeste. En innringer kan stå i begge lister, hvis ett av hans anrop ble besvart og et annet ikke. Hvis du tar imot et aktivt anrop fra en anroper, som er oppført i listen over ubesvarte anrop, overføres oppføringen til repetisjonslisten og slettes fra listen over ubesvarte anrop. Anropslister åpnes Du kan åpne begge anropslister fra menyen. Listen over tapte anrop kan også åpnes med f-tasten. 20

22 Hente frem lister med meldingstasten s Base OK Velg og bekreft. enten... s Mottatte anrop OK Velg og bekreft.... eller s Tapte anrop OK Velg og bekreft. i Anropslisten kan ikke åpnes så lenge den er åpnet av en annen intern deltaker. Anroperen ringes tilbake Forutsetning: Telefonnummeret til anroperen ble overført. Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 21). Deretter: s Velg oppføringen. enten... c d Trykk på svar-/høyttalertasten.... eller Slå nummer OK Bekreft. c d Trykk på svar-/høyttalertasten. Tilbakeringing starter umiddelbart. Telefonnummeret slettes i anropslisten og overføres til repetisjonslisten. i På telefonanlegg: Telefonnumre får automatisk et prefiks (for bylinje) (s. 71). Vise oppføringen Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Vis oppføring OK Velg og bekreft. 21

23 Hente frem lister med meldingstasten Endre anroperens telefonnummer Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Endre nummer OK Velg og bekreft. Nummeretvises. ~ Endre nummeret. Trykk på displaytasten for å komme til undermenyen. Lagre oppføring OK Bekreft. Kopiere oppføringen fra anropslisten til telefonboken Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Kopi til tlf.bok OK Velg og bekreft. OK Bekreft telefonnummeret. ~ Skrive inn navn (for tekstinnskriving se s. 79). Trykk på displaytasten for å åpne menyen. Lagre SMS OK Bekreft. Oppføringen er lagret. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). Slette en oppføring i anropslisten Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: enten... Slette enkeltoppføring: s Velg oppføring og åpne menyen. s Slette oppføring OK Velg og bekreft. Oppføringen slettes.... eller Slette alle oppføringer: Åpne undermeny. s Slett liste OK Velg og bekreft. OK Bekreft at meldingen er lest. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). 22

24 Kostnadsbevisst bruk av telefonen Kostnadsbevisst bruk av telefonen Bruk nettoperatører som tilbyr gunstige samtalepriser (Call-by-Call). Du kan bruke kortvalglisten for å administrere Call-by-Call-numrene. i Hvordan du legger inn oppføringer i kortvalglisten kan du lese om i bruksanvisningen til håndsettet. 23

25 SMS (tekstmeldinger) SMS (tekstmeldinger) Med håndsettet ditt kan du sende og motta SMS-meldinger (Short Message Service). Du kan sende SMS til alle som er tilkoblet fastnettet eller mobilnettet. På apparater som kan håndtere SMS (mobiltelefon, PC, andre telefoner) kan din SMS mottas som tekstmelding. Hvis mottakeren av SMS-meldingen ikke har en telefon som er egnet for SMS, får han opplest meldingen din opplest. Fra hvert oppmeldt håndsett med SMS-funksjon, og som er tilordnet samme mottaks- MSN, kan du skrive, lese, endre, slette eller videresende SMS. Ved bruk av flere håndsett med samme mottaks-msn kan alltid bare ett håndsett om gangen benytte SMSfunksjonen. Generelt SMS utveksles via SMS-sentraler hos nettoperatørene. Telefonnummeret til SMSsentraler, som du vil benytte ved sending eller mottak av SMS, må være oppført i apparatet ditt (s. 26). Du kan registrere opptil ti SMS-sentraler. Med fabrikkinnstilling er SMS-servicesentralen forhåndsregistrert. Du kan endre telefonnumrene til SMSsentraler. Du kan motta SMS via begge de oppførte SMS-sentralene. Forutsatt at du er registrert for mottak av SMS hos den respektive SMS-sentralen (s. 27). SMS-meldingene dine sendes via SMS-sentralen som er aktivert som sendesentral. Forutsetninger for sending og mottak av SMS Overføring av telefonnummer for det anvendte MSN må ikke være slått av permanent ("skjult nr.") (s. 11). For å kunne ta imot SMS må du registrere deg tilsvarende hos din nettoperatør (s. 27). For sending av SMS må håndsettet være tildelt tilsvarende rettigheter Ubegrenset. For kun å motta er det tilstrekkelig med rettigheten Kun innkommende. Denne innstillingen kan bare foretas fra et komfort-håndsett S1, SL1 eller på basetelefonen SX303isdn, SX353isdn, CX203isdn, eller CX253isdn. Ikke la nettoperatøren sperre de oppførte telefonnumrene til SMS-sentraler. Hvis mottakerens telefon i fastnettet ikke kan motta SMS, blir meldingen automatisk lest opp som talemelding. Slike SMS-meldinger leveres mellom kl. 07:00 og 22:00 som et direkte telefonanrop. SMS som mottas etter kl. 22:00, blir lagret og leveres neste dag. 24

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer