Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C45 SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

2 Kortfattet oversikt over håndsettet Kortfattet oversikt over håndsettet V :56 INT Display i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand e V U (1/3 fullt til fullt) = blinker: batteri nesten tomt e V U blinker: batteriet blir ladet 3 Styretast 4 Displaytaster 5 På/av-tast, avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake i hviletilstand (langt trykk), håndsett på/ av (langt trykk i hviletilstand) 6 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 7 firkanttast Tastelås på/av (langt trykk) Veksle mellom store/små bokstaver og tallinntasting 8 Vekkerklokketast Slå vekkerklokken på/av 9 Mikrofon 10R-tast Angi Flash (kort trykk) Angi pause (langt trykk) 11Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk i hviletilstand) 12Kontakt for headset 13Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus Lyser: handsfreemodus innkoblet Blinker: innkommende anrop 14Svartast Ta imot samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (langt trykk) 15Mottaksstyrke (dårlig til god) blinker: intet mottak 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kortfattet oversikt over håndsettet Sikkerhetsanvisninger Visningsmetoder Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Ta i bruk basen På-/avloggingav håndsett Telefonere Ringe eksternt og avslutte en samtale Intern samtale Besvare anrop Nummeroverføring deaktiveres Høyttalerfunksjon Tilbakeringing ved opptattsignal (CCBS) / ved ubesvart anrop (CCNR) Funksjoner under en samtale Samtale med flere deltakere Sette over en samtale Bearbeide en ventende ekstern telefonsamtale CW (Call waiting) Hold forbindelsen (Call Hold) Hente frem lister med meldingstasten Anropslister Kostnadsbevisst bruk av telefonen SMS (tekstmeldinger) Generelt Forutsetninger for sending og mottak av SMS Administrere SMS-sentraler Registrere og endre eller slette telefonnumre til SMS-sentraler Aktivere/deaktivere SMS-sendesentralaktiveres Av-/oppmelding til en SMS-sentral Minneplass Sende SMS og utboks Sende SMS-meldingen til en e-postadresse

4 Innholdsfortegnelse Motta SMS og innboks SMS til hussentraler Feil ved sending eller mottak av SMS Direkte betjening av telefonsvareren Velge telefonsvarer Slå telefonsvareren av/på Velg melding og telefonsvarermodus Spille inn eller endremeldinger Lytte til/slettemeldinger Ta opp infoer Ta opp en samtale Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot Spille av meldinger Tilbakeringing mens avspilling pågår Vise meldingen for samtalepartneren Avspille memoer Slette meldinger/memoer Gjøre gamle meldinger eller memoer "nye" Kopiere et telefonnummer til telefonboken: Hente frem meldinger/memoer Stille inn telefonsvareren Tildele mottaks-msn Vise/skjule telefonsvarer Antall ringetoner angis før oppstart av telefonsvareren Slå opplesing av dato og klokkeslettav/på Bestemme opptakslengde og -kvalitet Koble pauseautomatikk inn/ut Sperre telefonsvareren, definere PIN-kode Slå automatisk medhør på håndsettet av/på Slå automatisk samtaleoverføring av/på Slå automatisk varsling via SMS av/på Tidsfunksjoner Stille dato og klokkeslett Sikkerhetsinnstillinger Endre system-pin Nødnumre Systeminnstillinger Endre navn på en intern deltaker Opprette/endre ISDN-numre (MSN)

5 Innholdsfortegnelse Tilordne telefonnummer (MSN) Tilordne et MSN en ringetonemelodi Viderekobling av eksterne anrop - CF (Call forwaring) Slå av eller på 'samtale venter' - CW (Call Waiting) Definere telefonsvarer på nettet for hurtigvalg Gjenopprette fabrikkinnstillinger Drift med andre apparater Bestemme apparattype Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE tilkobling) Slå repeaterfunksjonen av/på Bruk i hussentral Prefiks (for bylinje) Valgmuligheter Telefonering med hushussentralen Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske spesifikasjoner Tegnsettabell Garanti Menyoversikt Hovedmeny Telefonboktasten Stikkordfortegnelse

6 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger! i Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Legg bare inn godkjente, oppladbare batterier (s. 78) av samme type! Dvs. det må aldri brukes andre batterityper eller ikke-oppladbare batterier, da dette kan være helsefarlig og føre til personskader. Œ Legg inn oppladbare batterier i riktig polretning og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne bruksanvisningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor). Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke monter basen på bad eller i dusjrom (s. 75). Håndsettet og basen er ikke sprutbeskyttet. Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f. eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi bruksanvisningen for Gigaset videre til nye brukere. Kasser brukte apparater og batterier i henhold til anvisningene. i Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelige i alle land. 5

7 Visningsmetoder Visningsmetoder Visning av taster I denne bruksanvisningen er en forenkelt gjengivelse valgt for svartasten: c Legg på-tast: a Telefonboktast: h Handsfreetast: d Meldingstast: f Alarmtast: g Talltaster: 1, 2, I... Stjernetast: P Firkanttast: # En tabell under en overskrift En tabell under en overskrift angir basene, eller håndsettet, der denne funksjonen er tilgjengelig. Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer: på base: CX150isdn SX150isdn CX253isdn SX255isdn SX353isdn Eksempel: Baby-alarm på Gigaset C45: på HS: C45 6

8 Ta håndsettet i bruk Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Displayet er beskyttet av en plastfolie. Vennligst ta av beskyttelsesfolien! Ta i bruk basen Før du tar telefonen i bruk, er noen flere innstillinger nødvendig: Dato og klokkeslett, dersom dette ikke overføres fra telefonnettet (s. 56) på Gigaset med integrert telefonsvarer: Telefonsvarer 1 3 vis/skjul (s. 49) Angi ett eller flere MSN for din tilkobling (s. 59) Still inn apparattype for de tilkoblede apparatene (s. 69) Still inn mottaks-msn (s. 62) Prefiks (ved bruk sammen med en hussentral, s. 71) Innstillingene kan du foreta med håndsett C45, men også med andre håndsett. 7

9 På-/avloggingav håndsett På-/avloggingav håndsett På en del baser skjer oppmelding av håndsettet Gigaset C45 automatisk. Uansett kan du logge på håndsettet Gigaset C45 manuelt. Manuell oppmelding Hvis alle internnumre for håndsettet allerede er opptatt, må du logge av et apparat som ikke lenger er i bruk (s. 9). Manuell oppmelding av håndsettet må igangsettes både på håndsettet og på basen. 1. Gjør basen klar for oppmelding (se basens bruksanvisning). 2. På håndsettet (i løpet av 30 sekunder). s Håndsett OK Velg og bekreft. s Opp/avmelding av håndsett OK Velg og bekreft. ~ OK Tast inn gjeldende system-pin (fabrikkoppsett: 0000) og bekreft. I displayet står Oppmelding: og basens navn, f. eks. Base 1. Når håndsettet har funnet basen, vises listen over ledige internnumre i displayet. s Int.11 OK Velg internnummer og bekreft, f. eks. Int.11. Etter vellykket oppmelding settes håndsettet tilbake i hvilemodus. i Etter 60 sekunder avbryter håndsettet sitt basesøk. Hvis oppmelding ikke er gjennomført da, må operasjonen gjentas. 8

10 På-/avloggingav håndsett Avmelde håndsett Du kan avmelde et hvilket som helst håndsett fra et annet oppmeldt Gigaset C45-håndsett. s Base OK Velg og bekreft. ~ OK Angi evt. system-pin (s. 57). s Still inn samt. OK Velg og bekreft. s Avmeld apparat OK Velg og bekreft. s Int.16 OK Velg og bekreft håndsettet som skal avmeldes, f. eks. Int.16. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). 9

11 Telefonere Telefonere Ringe eksternt og avslutte en samtale Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Angi nummeret og trykk på svartasten. Nummeret blir oppringt. Avslutte en samtale: a Trykk på legg på-tasten. i Du kan også først trykke lenge på svartasten c (du hører summetone) og taste inn telefonnummeret. Med legg på-tasten a avbryter du oppringingen. Du kan også avslutte samtalen ved å sette håndsettet i basens holder. Ringing fra telefonbok eller repetisjonsliste sparer gjentatt inntasting av telefonnumre. Intern samtale Interne anrop er samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base. Disse er gratis. Du kan ringe til enten en bestemt eller alle interndeltagere samtidig ("gruppeanrop"). i Hvis du mottar et anrop under en intern telefonsamtale eller et gruppeanrop, blir ikke samtalen/gruppeanropet avbrutt. Du hører signalet for "samtale venter". Ringe opp et bestemt håndsett INT Åpne Internt anrop. enten... ~ Tast inn nummeret til den interne deltakeren.... eller s Int.11 OK Velg internnummer og bekreft, f. eks. Int

12 Telefonere Innlede gruppeanrop til alle interne deltagere Fra samtlige håndsett kan du sende et gruppeanrop til alle andre oppmeldte interndeltakere. Med fabrikkinnstilling er dette alternativet aktivert. INT enten... P... eller Den første interndeltakeren som tar imot anropet, får forbindelse med deg. Besvare anrop Innlede et internanrop. Trykk på stjernetasten. s Til alle OK Velg og bekreft. Håndsettet ringer, anropet vises i displayet og tasten d blinker. Trykk på svartasten c eller høyttalertasten d for å ta imot anropet. Hvis håndsettet ligger i basen/laderen og funksjonen Automatisk svar automatisk svar er aktivert, trenger du bare ta håndsettet ut av basen/laderen for å besvare anropet. i Hvis ringetonen er forstyrrrende, holder du tasten P. inne inntil ringetonen blir borte. Du kan fortsatt besvare anrop så lenge de vises i displayet. Nummeroverføring deaktiveres Forutsetning: Tjenesten "Skjult nummer" tilbys av nettoperatøren. Med fabrikkinnstilling vises telefonnummeret ditt hos den oppringte (CLIP ved utgående anrop) og telefonnummeret til innringeren vises på ditt håndsett (COLP ved innkommende anrop). Du kan deaktivere slik nummervisning (CLIR ved utgående anrop, COLR ved innkommende anrop). Slik blir CLIP/CLIR koblet til COLP/COLR: Hvis du undertrykker nummervisning, blir både CLIR og COLR aktivert. 11

13 Telefonere CLIP CLIR COLP COLR Calling Line Identification Presentation = visning av innringerens telefonnummer Calling Line Identity Restriction = ingen visning av telefonnummeret ved utgående anrop Connected Line Identity Presentation = visning av innringerens telefonnummer Connected Line Identity Restriction = ingen visning av telefonnummer ved innkommende anrop Vise anroperens telefonnummer Forutsetning: Anroperens telefonnummer er ikke skjult. Displayvisning ved CLIP Ved anrop vises telefonnummeret til innringeren i displayet. Har du lagret dette nummer med et navn i telefonboken, vises navnet i stedet for telefonnummeret, f. eks. "Anna" Telefonnummer eller "Anna" Meny I displayet vises Ukjent hvis anroperens telefonnummer ikke ble overført. Deaktivere overføring av telefonnummer Du ønsker ikke at samtalepartneren skal se ditt telefonnummer. Du kan skjule telefonnummeret for ett enkelt anrop eller permanent for alle anrop. Hvis du velger den permanente innstillingen, ser ikke samtalepartneren telefonnummeret verken ved utgående anrop (CLIR) eller innkommende anrop (COLR). Permanent aktivering eller deaktivering av telefonnummer Med fabrikkinnstilling er Skjul eget nr. ikke aktivert. s Base OK Velg og bekreft. s ISDN innst. OK Velg og bekreft. s Skjul eget nr. OK Velg og bekreft ( =innkoblet). Hold lenge inne (tilbake til standby). a 12

14 Telefonere Høyttalerfunksjon Koble høyttaler inn/ut Slå på under valg: ~ d Tast inn telefonnummeret og trykk på høyttalertasten (i stedet for svartasten c). Slå på under samtale: d Trykk på høyttalertasten. Koble ut høyttaler: d Trykk på høyttalertasten. Straks du avslutter høyttalerfunksjonen, går du over til "telefonrørmodus" og fortsetter samtalen via håndsettet. i Hvis du ønsker å settet håndsettet i laderen i løpet av samtalen, må du holde inne høyttalertasten d mens du setter det ned. Endre volumet under en samtale med høyttalerfunksjon Du fører en samtale, høyttaleren er innkoblet. d st OK Trykk enda en gang på høyttalertasten. Stille volum lavere eller høyere. Tilbakeringing ved opptattsignal (CCBS) / ved ubesvart anrop (CCNR) Forutsetning: Nettoperatøren støtter denne tjenesten. Tilbakeringing ved opptattsignal CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber) Den du ringer til har en annen samtale. Med automatisk tilbakeringing slipper du gjentatte anropsforsøk. Tilbakeringing når ingen svarer CCNR (Completition of calls no reply) Hvis den du ringer til ikke svarer, kan du aktivere automatisk tilbakeringing: Så snart denne deltakeren har satt opp en forbindelse og er ledig igjen, får du en tilbakeringing. Den bestilte tilbakeringingen slettes automatisk etter ca. 2 timer (avhengig av nettoperatør). Aktivere tilbakeringing Den du ringer opp er opptatt eller svarer ikke: TBKRING OK Trykk på displaytasten. Vent på bekreftelse fra nettoperatøren. 13

15 Telefonere Besvare en tilbakeringing Håndsettet ringer med en særskilt ringetone, og displayet viser nummeret som ble tilbakeringt. c Trykk på svartasten. Forbindelsenetableres. Slette tilbakeringing Før tilbakeringing signaliseres: s Base OK Velg og bekreft. s Status OK Velg og bekreft. Statuslisten vises ( = innkoblet). s Tilbakeringing OK Velg og bekreft. Nummeret for den aktuelle tilbakeringing vises i displayet. Åpne undermeny. enten... Kontrollere: s Tilbake OK Bekreft.... eller Slette: Slett OK Bekreft. Tilbakeringing slettes. Når tilbakeringing signaliseres: Forutsetning: Håndsettet ringer og displayet viser nummeret som ble tilbakeringt. Slett OK Bekreft. Tilbakeringing slettes. 14

16 Funksjoner under en samtale Funksjoner under en samtale Samtale med flere deltakere Telefonering med flere deltakere starter du med funksjonen Tilbakeringing. Deretter kan du vekselvis ("veksling" mellom deltakere, s. 17) eller snakke med alle deltakere samtidig ("konferansemodus", s. 17). En tilbakeringing kan kun startes under en ekstern samtale. Ekstern tilbakeringing I løpet av en samtale ønsker du å ringe til en annen ekstern deltaker. Start ekstern tilbakeringing: enten... Spørreanrop OK Velg og bekreft.... eller S Trykk på R-tasten. Forbindelsen med den første deltakeren settes nå på vent. Oppretteforbindelsen med den andre deltakeren: ~ Angi telefonnummeret til den andre brukeren. Opprettelse av forbindelsen kan også skje via telefonboken eller andre lister. Nummeret til den andre eksterne deltaker er opptatt: Tilbake OK Bekreft, for å komme tilbake til første deltaker. Den andre eksterne deltakeren melder seg: enten... Veksle mellom to samtaler (s. 17): ts Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansemodus (s. 17): s Konferanse OK Velg og bekreft.... eller Sette over samtalen (s. 18). 15

17 Funksjoner under en samtale Interne tilbakeringinger I løpet av en ekstern samtale ønsker du å ringe til en intern deltaker. Start intern tilbakeringing: enten... INT Åpne Internt anrop.... eller Spørreanrop OK Bekreft. INT... eller S INT Åpne Internt anrop. Trykk R-tasten. Åpne Internt anrop. Forbindelsen med den første deltakeren settes nå på vent. Opprett forbindelsen med den interne deltakeren: enten... ~ Tast inn nummeret til den interne deltakeren.... eller s LISTE OK Åpne listen over håndsett. s Int.11 OK Velg internt nummer og bekreft, f. eks. Int.11. Nummeret til den valgte interne deltakeren er opptatt: Tilbake OK Bekreft, for å komme tilbake til den eksterne deltakeren. Den interne deltakeren svarer: enten... Veksle mellom to samtaler (s. 17) ts Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansemodus (s. 17): s Konferanse OK Velg og bekreft.... eller Sette over samtalen (s. 18). 16

18 Funksjoner under en samtale Bytte mellom to samtaler Forutsetning: Du har startet en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Du har både en aktiv forbindelse (den som ble startet med en tilbakeringing) og den på vent (den første). Du kan fortsette å snakke vekselvis med begge samtalepartnere: Med ts veksler du mellom begge samtalepartnere. Avslutte en tilbakeringing/veksling: enten... Konferansemodus Avslutte gjeldende samtale: Slutt OK Bekreft. Du settes tilbake til den ventende deltakeren.... eller a Trykk på legg på-tasten. Den aktive forbindelsen avsluttes. Du blir automatisk ringt opp igjen av samtalepartneren som stod på vent. Forutsetning: Du har startet en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Du har både en aktiv forbindelse (den som ble startet med en tilbakeringing) og den på vent (den første). I konferansemodus snakker du med begge samtalepartnere samtidig. i En konferansesamtale starter du med to eksterne deltakere eller med en intern deltaker og en ekstern deltaker. Basen håndterer to samtidige konferansesamtaler. Opprette konferanse Du har en tilbakeringingssamtale Den første deltakeren settes på vent. s Konferanse OK Bekreft for å opprette en konferanse. 17

19 Funksjoner under en samtale Avslutt konferansen Du har flere muligheter for å avslutte en konferanse: enten... Sette over en samtale Du avslutter konferansen: a Trykk på legg på-tasten. Konferansemodus er slutt, de andre to deltakerne får opptattsignal.... eller Du endrer konferansen til en tilbakeringing: SEPARAT OK Bekreft for å endre konferansen til en tilbakeringing (s. 15 eller s. 16). Den siste samtalen før konferansen ble åpnet, blir igjen den aktive forbindelse. Overføre samtalen eksternt - ECT (Explicit Call Transfer) Forutsetning: Viderekobling av samtaler er bare mulig hvis nettoperatøren eller samtaleformidleren støtter ECT. Hvis dette ikke er tilfelle, avsluttes samtalen. Det skjer ingen tilbakeringing. Du har en ekstern samtale og ønsker å gi denne videre til en annen ekstern deltaker. Start en ekstern tilbakeringingssamtale (s. 15),og trykk deretter på legg på-tasten a (evt. før du får svar), og videresend samtalen. Sette over en samtale til et annet håndsett Du har en ekstern samtale og ønsker å gi denne videre til et annet håndsett. Start en ekstern tilbakeringingssamtale (s. 16),og trykk deretter på legg på-tasten a (evt. før du får svar), og videresend samtalen. Du kan trykke på legg på-tasten selv om den neste deltakeren ennå ikke har meldt seg. Bearbeide en ventende ekstern telefonsamtale CW (Call waiting) Forutsetning: Samtale venter (CW Call Waiting) er innstilt (s. 66). Hvis du mottar et eksternt anrop under en (intern eller ekstern) samtale, hører du en samtale venter-tone (en kort tone). Hvis telefonnummeret ble overført, vises nummeret i displayet eller anroperens navn. Du har tre muligheter for å bearbeide en ekstern ventende samtale: Ta imot ventende samtale tilbakeringingsamtale: Svar OK Bekreft. Du tar imot samtalen og den første samtalen settes på vent. Hvis du vil Bytte mellom begge samtalepartnere se s. 17, hvis du vil ha konferansemodus se s

20 Funksjoner under en samtale Avvise ventende samtale: s Avvis OK Velg og bekreft. i Hvis du avviser samtale venter-tonen på håndsettet, kan den fremdeles høres på andre oppmeldte håndsett. Bytte samtalepartner: a c Avslutt pågående samtale Den ventende samtalen blir et ordinært anrop. Trykk på svartasten for å ta imot samtalen. Hold forbindelsen (Call Hold) Sette ekstern deltaker på vent: Du fører en ekstern samtale. Trykk på displaytasten INT. Den eksterne deltakeren settes på vent. Du kan starte en intern tilbakeringing (s. 16). Sett intern deltaker på vent: Du fører en intern samtale. Spørreanrop OK Bekreft. Den interne deltakeren settes på vent. 19

21 Hente frem lister med meldingstasten Hente frem lister med meldingstasten Med meldingstasten f henter du frem følgende lister, såfremt det finnes oppføringer idisse: 1. SMS-innboks Tekstmeld. (SMS) (s. 32), 2. Liste over tapte anrop Tapte anrop (s. 20), 3. Telefonsvarerlister Tlf.svarer 1, Tlf.svarer 2, Tlf.svarer 3 (på Gigaset med telefonsvarer). I listene vises anrop, meldinger og SMS som hører til de mottaks-msn som er tilordnet håndsettet. Så snart en ny oppføring (anrop, meldinger på en innebygd telefonsvarer og/eller SMS) er mottatt i en eller flere lister, varsles dette med en meldingstone. I displayet vises symbolet Û. På håndsett C45 blinker i tillegg meldingstasten f Hvis du trykker tasten f, vises følgende: Finnes det nye oppføringer i kun én liste, vises den første nye oppføringen i denne listen. Åpne oppføring: s (velg oppføring) OK Finnes det nye oppføringer i flere lister, vises angjeldende lister som du kan velge mellom. Åpne oppføring: s (velg liste) OK, s (velg oppføring) OK Hvis ingen nye oppføringer finnes, vises kort meldingen "Det er ikke kommet nye beskjeder". Deretter åpnes listen med tapte anrop. Anropslister Det finnes to anropslister: listen over tapte anrop Den inneholder alle ubesvarte og avviste anrop samt alle anrop som ble tatt imot av en telefonsvarer og som ikke har en tilhørende melding. listen over besvarte anrop Den inneholder alle besvarte anrop (besvart av enten intern deltaker eller telefonsvareren). I disse listene vises anropene til en mottaks-msn som er tilordnet håndsettet. Det vises alltid telefonnumre fra de siste 20 anropen. Når en anropsliste er full, og det kommer inn nye oppføringer, slettes den eldste oppføringen. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen, den eldste på slutten. En innringer oppføres på slutten av anropet i angjeldende anropsliste. Dersom vedk. ikke har skjult nummer, og nummeret er oppført i telefonkatalogen, vises hans navn. Av flere identiske oppføringer vises i begge lister kun den nyeste. En innringer kan stå i begge lister, hvis ett av hans anrop ble besvart og et annet ikke. Hvis du tar imot et aktivt anrop fra en anroper, som er oppført i listen over ubesvarte anrop, overføres oppføringen til repetisjonslisten og slettes fra listen over ubesvarte anrop. Anropslister åpnes Du kan åpne begge anropslister fra menyen. Listen over tapte anrop kan også åpnes med f-tasten. 20

22 Hente frem lister med meldingstasten s Base OK Velg og bekreft. enten... s Mottatte anrop OK Velg og bekreft.... eller s Tapte anrop OK Velg og bekreft. i Anropslisten kan ikke åpnes så lenge den er åpnet av en annen intern deltaker. Anroperen ringes tilbake Forutsetning: Telefonnummeret til anroperen ble overført. Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 21). Deretter: s Velg oppføringen. enten... c d Trykk på svar-/høyttalertasten.... eller Slå nummer OK Bekreft. c d Trykk på svar-/høyttalertasten. Tilbakeringing starter umiddelbart. Telefonnummeret slettes i anropslisten og overføres til repetisjonslisten. i På telefonanlegg: Telefonnumre får automatisk et prefiks (for bylinje) (s. 71). Vise oppføringen Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Vis oppføring OK Velg og bekreft. 21

23 Hente frem lister med meldingstasten Endre anroperens telefonnummer Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Endre nummer OK Velg og bekreft. Nummeretvises. ~ Endre nummeret. Trykk på displaytasten for å komme til undermenyen. Lagre oppføring OK Bekreft. Kopiere oppføringen fra anropslisten til telefonboken Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: s Velg oppføring og åpne menyen. s Kopi til tlf.bok OK Velg og bekreft. OK Bekreft telefonnummeret. ~ Skrive inn navn (for tekstinnskriving se s. 79). Trykk på displaytasten for å åpne menyen. Lagre SMS OK Bekreft. Oppføringen er lagret. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). Slette en oppføring i anropslisten Åpne listen over tapte eller besvarte anrop (s. 20). Deretter: enten... Slette enkeltoppføring: s Velg oppføring og åpne menyen. s Slette oppføring OK Velg og bekreft. Oppføringen slettes.... eller Slette alle oppføringer: Åpne undermeny. s Slett liste OK Velg og bekreft. OK Bekreft at meldingen er lest. a Hold lenge inne (tilbake i hvilemodus). 22

24 Kostnadsbevisst bruk av telefonen Kostnadsbevisst bruk av telefonen Bruk nettoperatører som tilbyr gunstige samtalepriser (Call-by-Call). Du kan bruke kortvalglisten for å administrere Call-by-Call-numrene. i Hvordan du legger inn oppføringer i kortvalglisten kan du lese om i bruksanvisningen til håndsettet. 23

25 SMS (tekstmeldinger) SMS (tekstmeldinger) Med håndsettet ditt kan du sende og motta SMS-meldinger (Short Message Service). Du kan sende SMS til alle som er tilkoblet fastnettet eller mobilnettet. På apparater som kan håndtere SMS (mobiltelefon, PC, andre telefoner) kan din SMS mottas som tekstmelding. Hvis mottakeren av SMS-meldingen ikke har en telefon som er egnet for SMS, får han opplest meldingen din opplest. Fra hvert oppmeldt håndsett med SMS-funksjon, og som er tilordnet samme mottaks- MSN, kan du skrive, lese, endre, slette eller videresende SMS. Ved bruk av flere håndsett med samme mottaks-msn kan alltid bare ett håndsett om gangen benytte SMSfunksjonen. Generelt SMS utveksles via SMS-sentraler hos nettoperatørene. Telefonnummeret til SMSsentraler, som du vil benytte ved sending eller mottak av SMS, må være oppført i apparatet ditt (s. 26). Du kan registrere opptil ti SMS-sentraler. Med fabrikkinnstilling er SMS-servicesentralen forhåndsregistrert. Du kan endre telefonnumrene til SMSsentraler. Du kan motta SMS via begge de oppførte SMS-sentralene. Forutsatt at du er registrert for mottak av SMS hos den respektive SMS-sentralen (s. 27). SMS-meldingene dine sendes via SMS-sentralen som er aktivert som sendesentral. Forutsetninger for sending og mottak av SMS Overføring av telefonnummer for det anvendte MSN må ikke være slått av permanent ("skjult nr.") (s. 11). For å kunne ta imot SMS må du registrere deg tilsvarende hos din nettoperatør (s. 27). For sending av SMS må håndsettet være tildelt tilsvarende rettigheter Ubegrenset. For kun å motta er det tilstrekkelig med rettigheten Kun innkommende. Denne innstillingen kan bare foretas fra et komfort-håndsett S1, SL1 eller på basetelefonen SX303isdn, SX353isdn, CX203isdn, eller CX253isdn. Ikke la nettoperatøren sperre de oppførte telefonnumrene til SMS-sentraler. Hvis mottakerens telefon i fastnettet ikke kan motta SMS, blir meldingen automatisk lest opp som talemelding. Slike SMS-meldinger leveres mellom kl. 07:00 og 22:00 som et direkte telefonanrop. SMS som mottas etter kl. 22:00, blir lagret og leveres neste dag. 24

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning Eurit 535 og 565 Trådlos ISDN-telefon DECT Bruksanvisning Obs! Bruksanvisning med sikkerhetsanvisninger! Les igjennom denne før bruk og oppbevar den tilgjengelig. Kjære kunde! Takk for at du har gått til

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SX255isdn Gigaset Communications GmbH 2008 All rights

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Gigaset DX800A all in one Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DX800A all in one: Funksjonaliteten

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer