Gigaset. Gigaset SX680 isdn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset. Gigaset SX680 isdn"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset SX680 isdn Gigaset

2 Kort oversikt over håndsettet Ð ½ò V INT :45? SMS Kort oversikt over basen Kort oversikt over håndsettet 1 Display (visningsfelt) i hviletilstand 2 Batteriets ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = Blinker: Batteriet er nesten tomt e V U blinker: Batteriet blir ladet 3 Displaytaster (s. 10) 4 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 På/av/avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand) Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting 7 Prefikslistetast Åpne prefikslisten 8 Mikrofon 9 R-tast Tilbakeringing (flash) 10 Stjernetast Ringetoner på/av (langt trykk) For eksisterende forbindelse: Bytt mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk) Åpne tabell med spesialtegn 11 Tast 1 Velg nettpostkasse (langt trykk) 12 Kontakt for headset 13 Svartast Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (langt trykk) Ved skriving av en SMS: Send SMS 14 Handsfreetast Veksle mellom telefonrør- og handsfreemodus; Lyser: Handsfreemodus innkoblet; Blinker: Innkommende anrop 15 Styretast (s. 9) 16 Bluetooth aktivert (s. 50) 17 Sparemodus aktivert (s. 11) 18 Mottaksstyrke Ð i Ñ Ò (god til svak) Blinker: Intet mottak Oppmeldings-/pagingtast (s. 39) 1

3 Innhold Innhold Kort oversikt over håndsettet... 1 Kort oversikt over basen Sikkerhetsanvisninger Gigaset SX680 isdn kan brukes til mer enn bare telefonering Første skritt Pakkeinnhold Montering av basen og laderen Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsettet Styretast Displaytaster Tilbake til hviletilstand Menyføring Korrigering av feilinntastinger DECT-sparemodus Ta basen i bruk installeringsveiviser Hva er et MSN? Starte installeringsveiviseren og foreta baseinnstillinger Menyoversikt Telefonering Ringe eksternt Avslutte samtalen Besvare anrop Avvise anrop Nummeroverføring Handsfree Slå av mikrofonen Tilpasse innstillingene for neste samtale Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ubesvart (CCNR) Sjikanesporing Funksjoner under en samtale. 20 Telefonere med flere abonnenter Overføring av samtaler Håndtere ventende ekstern samtale CW (Call Waiting) Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/prefiksliste Repetisjonsliste Åpne lister med beskjedtasten Kostnadsbevisst ringing Knytte et prefiksnummer til et nummer Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) SMS (tekstmeldinger) Skrive/sende en SMS SMS med vcard (visittkort) Varsling via SMS Stille inn SMS-senter Infotjeneste (SMS) SMS til hussentraler Slå SMS-funksjoner på/av Feilsøking (SMS) Bruk av nettpostkasse Fastsette hurtigvalg for nettpostkasse 38 Hør på beskjed i nettpostkassen Bruk av flere håndsett Oppmelding av håndsett Avmelding av håndsett Søking etter håndsett («Paging») Bytte av base Internt anrop Endre navn på et håndsett Endre internnummeret til et håndsett 42 Bruk av håndsettet til babyalarm

4 Innhold Innstilling av håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner og numre 43 Endre menyspråk Stille inn displayet Stille inn skjermsparer Stille inn displaybelysning Slå automatisk anropssvar på/av Endre talevolum Endre ringetoner Media Pool Slå varseltoner på/av Stille vekkerklokken Legge inn avtaler (Kalender) Vise ubesvarte avtaler/merkedager.. 50 Bruk av Bluetooth-apparater Stille inn eget prefiksnummer Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkinnstillinger Foreta innstillinger for ISDN Opprette/slette ISDN-nummer (MSN) 53 Tilordne MSN Stille inn opptattsignal når MSN er opptatt ved anrop (Busy on Busy) Slå på/av Samtale venter CW (Call Waiting) Undertrykke nummeroverføring permanent (CLIR) Viderekoble anrop Overføre samtale ECT (Explicit Call Transfer) slå på/av Endre fjernvalgkoder Stille inn basen Beskytte mot uberettiget tilgang Slå en ventemelodi på/av Repeater-støtte Tilbakestille basen til fabrikkinnstillinger Tilkobling av basen til hussentral Lagre prefiks (bylinjenummer) Overføre samtale ECT (Explicit Call Transfer) Centrex Alternativer Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske data Forklaring til brukerveiledningen Eksempel på menyoppføring Eksempel på oppføring med flere linjer Skrive og redigere tekst Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt Tilbehør Veggmontering av basen Stikkordregister

5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier (s. 63). Du må altså under ingen omstendigheter bruke andre batterityper eller vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfreefunksjonen. Ellers kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen på badet eller i dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre (s. 60). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. i et lakkeringsverksted. ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. 4

6 Sikkerhetsanvisninger Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merknad: Det er ikke sikkert at alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land. 5

7 Gigaset SX680 isdn kan brukes til mer enn bare telefonering Gigaset SX680 isdn kan brukes til mer enn bare telefonering Med ISDN-tilkoblingen har du fått to telefonlinjer du kan bruke samtidig. Telefonen din, som er utstyrt med et oversiktlig fargedisplay (65K farger), gir deg ikke bare muligheten til å sende og motta SMS via fastnettet og lagre inntil 250 telefonnumre og e-postadresser (s. 23) telefonen din kan mye mer: u Du kan redusere sendeeffekten ved å slå på sparemodus (s. 11). u Programmer tastene på telefonen med viktige numre og ofte brukte funksjoner. Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk (s. 43). u Merk viktige samtalepartnere som VIP dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen (s. 24). u Tilordne bilder til samtalepartnerne dine. Slik kan du se på bildet i displayet hvem som ringer til deg. Forutsetning: Nummervisning (CLIP, s. 16). u Lagre avtaler (s. 49) og merkedager (s. 26) på håndsettet du blir påminnet til riktig tid. u Ved hjelp av Bluetooth kan du kommunisere trådløst med andre apparater som også benytter denne teknologien (se s. 50). Bruk av Bluetooth for Headset (se s. 8) Utveksling av telefonbokoppføringer med mobiltelefonen (se s. 25) edlasting av bilde for å visualisere anroper (se s. 67) Utveksling av telefonbøker med Outlook via Gigaset QuickSync (se s. 67) Ha det moro med din nye telefon! Første skritt Pakkeinnhold u En Gigaset SX680 isdn base med strømadapter, u et Gigaset S68H håndsett, u en telefonledning, u to batterier, u et batterideksel, u en belteklips, u en brukerveiledning. Montering av basen og laderen Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Plasser basen på et sentralt sted i boligen eller huset. På slutten av denne brukerveiledningen finner du en veiledning om hvordan du kan montere basen på en vegg. Merk: u Utsett aldri telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. Rekkevidde og mottaksstyrke Rekkevidde: u i fritt lende: inntil 300 m u i bygninger: inntil 50 m Rekkevidden blir mindre når sparemodus er aktivert (se s. 11). Mottaksstyrke: I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett: u God til dårlig: Ð i Ñ Ò, u Intet mottak: blinker. 6

8 Første skritt Koble til base Først kobler du til strømadapteren og deretter telefonstøpselet, og plasserer kablene i kabelkanalene. Batteriretningen (+/-) er angitt i eller på batterirommet. 1 1 Strømadapter 230 V 2 Telefonstøpsel med telefonledning Merk: Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten strømtilkobling. Ta håndsettet i bruk 2 Lukk batteridekselet Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på batterihuset. Deretter trykker du på dekselet til det smekker på plass. Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! Sette inn batteriene Merk: Bruk kun oppladbare batterier (s. 63) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH *. Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriene ødelegges, eller at batteriene eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Sett på belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Sett inn batteriene i riktig retning (se figuren). Åpne batteridekselet Ta av belteklipsen hvis den er montert. 7

9 Første skritt Ta tak i fordypningen på kabinettet og dra dekselet opp og ut av festet. Sette håndsettet i basen og foreta oppmelding Sett håndsettet i basen med displayet vendt ut. Håndsettet meldes opp automatisk. Oppmeldingen kan ta inntil 5 minutter. Under oppmeldingen vises meldingen Melder opp... i displayet, og navnet på basen blinker, f.eks. Base 1. Håndsettet får det laveste internnummeret (1 6) som er ledig. Etter vellykket oppmelding vises håndsettets internnummer i displayet, f.eks. INT 1. Det betyr at håndsettet er tilordnet nummer 1. Hvis internnumrene 1 6 allerede er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 6. Merknader: Automatisk oppmelding er kun mulig dersom basen er ledig, dvs. ingen samtale pågår. Et tastetrykk vil avbryte den automatiske oppmeldingen. Hvis den automatiske oppmeldingen ikke fungerer, må du melde opp håndsettet manuelt (s. 39). Du kan endre navnet på håndsettet (s. 41). La håndsettet stå i basen for lading av batteriene. Merknader: Når håndsettet er slått av på grunn av tomme batterier og deretter settes i laderen, slår det seg automatisk på. Håndsettet må kun settes i den originale basen eller laderen. Ved spørsmål og problemer se s. 60. Uttak for headset Du kan koble til headset (med 2,5 mm plugg) som for eksempel HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150. Du finner en liste over kompatible headset på Internett på: Første gangs lading og utlading av batteriene Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batterienes ladetilstand (s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet og utladet igjen. La håndsettet stå 7 timer uavbrutt i basen eller laderen. Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriene er helt utladet. Merknad: Etter første opplading og utlading kan du sette håndsettet tilbake i basen etter hver samtale. Merk: u Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet. u Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig. u Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid. Stille inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen. Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten Tid for å åpne inntastingsfeltet. 8

10 Betjening av håndsettet Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via: v Ð Dato/Tid Endre inntasting over flere linjer: Dato: Angi dag, måned og år med 8 sifre. Tid: Tast inn timer og minutter 4-sifret, f.eks. Q M 5 for klokken 7:15. Lagre Trykk på displaytasten. Display i hviletilstand Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel): Ð Betjening av håndsettet Slå håndsettet på/av a INT 1 V :15? SMS Slå tastelås på/av I hviletilstand trykker du lenge på avslutt-tasten (bekreftelsestone). # Langt trykk på firkanttasten. Du hører bekreftelsestonen. Når tastelåsen er slått på, vises symbolet Ø i displayet. Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, blir tastelåsen aktivert igjen. Styretast Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks.v for «trykk på høyre side av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten. t Åpne menyen for innstilling av samtalevolum (s. 45), ringetoner (s. 46) og varseltoner (s. 48). På hovedmenyen og i inntastingsfelt: Med styretasten flytter du markøren oppover t, nedover s, til høyre v eller til venstre u. I lister og undermenyer: t / s v u Bla oppover/nedover linje for linje. Åpne undermenyen eller bekreft valget. Gå ett menynivå tilbake, eventuelt avbryt. Under en ekstern samtale: s Åpne telefonboken. u Start internt spørreanrop og slå av mikrofonen. t Endre talevolum for telefonrør- eller handsfreemodus. 9

11 Betjening av håndsettet Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel: 1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet. 2Displaytaster De viktigste displaysymbolene er: } Venstre displaytast, dersom denne ennå ikke er programmert med en funksjon (s. 43). Alternat. Åpne en situasjonsavhengig meny. W Î Œ? SMS Slettetast: Slett tegn fra høyre mot venstre. Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. Hent e-postadresse fra telefonboken. Ó Kopier et nummer til telefonboken. Åpne repetisjonslisten. Tilbake til hviletilstand Fra et vilkårlig sted i menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten: Langt trykk på avslutt-tasten a. Eller: Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand. Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret ved å trykke på OK, Ja, Lagre, Send eller Lagre oppføring OK, blir forkastet. Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s Menyføring Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk på v når håndsettet er i hviletilstand, for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises i displayet med fargesymboler og navn. Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Bla deg frem til funksjonen med styretasten q/r. Navnet på funksjonen vises på overskriftslinjen i displayet. Trykk på displaytasten OK. Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister. Kalle opp en funksjon: Bla deg frem til funksjonen med styretasten q og trykk på OK. Eller: Tast inn den aktuelle tallkombinasjonen (s. 14). Hvis du trykker én gang kort på avslutttasten a, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen. Fremstilling i brukerveiledningen Fremgangsmåten vises på en forenklet måte. Eksempel Fremstilling: v Ð Dato/Tid betyr: v Ð Trykk på tasten for å vise hovedmenyen. Bla med styretasten q/r til undermenyen Innstillinger og trykk på OK. 10

12 DECT-sparemodus Dato/Tid Andre fremstillinger: Bla til funksjonen med styretasten q og trykk på OK. c / Q / * osv. Trykk på avbildet tast på håndsettet. ~ Tast inn tall eller bokstaver. Du finner flere detaljerte eksempler på menyoppføringer og inntastinger over flere linjer i tillegget i denne brukerveiledningen s. 64. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan: u Slette tegnet til venstre for markøren med X u Sette inn tegn til venstre for markøren u Overskrive blinkende tegn ved inntasting av klokkeslett/dato og lignende DECT-sparemodus DECT-sparemodus reduserer strømforbruket ved å bruke en strømbesparende strømadapter samt ved å redusere radiosignalstyrken fra basen. Hvis kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen, blir sparemodus alltid aktivert automatisk. Radiosignalstyrken fra basen reduseres da til et minimum. Du kan velge reduksjon av radiosignalstyrken for basen manuelt via håndsettet, også når håndsettet ikke står i basen. Ved hjelp av denne innstillingen reduseres også radiosignalstyrken når du har oppmeldt flere håndsett. I tillegg reduserer håndsettet radiosignalstyrken avhengig av avstanden til basen. Slå på/av sparemodus: v Ð Base Spes.funksjoner Ekko modus OK Trykk på displaytasten ( = på). Hvis sparemodus er slått på manuelt, vises symbolet ½ på øverste displaylinje. Hvis sparemodus er aktivert automatisk (kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen) og modusen ikke er slått på via menyen, vises intet symbol. Merknad: Når sparemodus er slått på, reduseres basens rekkevidde. Sparemodus og repeater-støtte (se s. 57) utelukker hverandre, dvs. at begge funksjonene ikke kan aktiveres samtidig. Ved bruk av andre håndsettyper (GAP) og håndsett fra tidligere Gigaset-versjoner, reduseres ikke radiosignalstyrken fra basen automatisk. Ta basen i bruk installeringsveiviser Det er nødvendig å foreta enda noen innstillinger før du tar telefonen i bruk. Installeringsveiviseren hjelper deg med dette. Hvis det ikke er lagret noen MSN-innstillinger når du setter det første håndsettet i laderen, begynner beskjedtasten (s. 1) å blinke etter ca. 20 minutter. Trykk på beskjedtasten f for å starte installeringsveiviseren. Du kan også til enhver tid åpne installeringsveiviseren via håndsettet (s. 12). Du kan foreta følgende innstillinger etter hverandre: u Identifisere eller angi MSN-numre for forbindelsen din u Stille inn mottaks-msn u Stille inn sende-msn 11

13 Ta basen i bruk installeringsveiviser Hva er et MSN? MSN = Multiple Subscriber Number. Med et ISDN-abonnement kan du bestille opptil 10 forskjellige telefonnumre (MSN). Et MSN-nummer et av dine tilordnede telefonnumre uten prefiks (retningsnummer). Du kan bruke MSN-numrene helt individuelt på telefonen din. De blir inndelt etter: u Mottaks-MSN: Nummer du kan motta anrop på. Du kan tilordne bestemte internabonnenter (apparater) eget mottaks-msn. Innkommende anrop varsles bare i de sluttapparatene som er tilordnet det tilsvarende MSN-nummeret. Med sluttapparat menes f.eks. håndsett eller telefonsvarer. u Sende-MSN: Nummeret som vises hos den du ringer til. Sende-MSN er utgangspunktet for avregningen hos nettoperatøren. Du kan tildele hver internabonnent et eget sende-msnnummer. Mulige internabonnenter er: Håndsett, som du kan tilordne internnummer 1 til 6. Eksempel på tilordning av MSN-nummer Du har bestilt fire MSN, to til forretningsbruk (MSN1, MSN2) og to til privat bruk (MSN3, MSN4). Det er koblet fire håndsett til en base. To håndsett (INT 1 og 2) skal brukes til jobbformål, to håndsett (INT 3 og 4) skal brukes til private formål. Internabonnent Jobbformål: Håndsett: INT 1, 2 Privat: Håndsett: INT 3 Håndsett: INT 4 Mottaks-MSN MSN1 MSN2 MSN3 MSN4 Sende-MSN MSN1 MSN3 MSN4 Starte installeringsveiviseren og foreta baseinnstillinger v Ð Base ISDN Veiviser Ja Trykk på displaytasten for å starte installeringsveiviseren. Merk: u Når installeringsveiviseren er aktivert, har ingen andre håndsett tilgang til menyen Innstillinger på basen. u Avbryt installeringsveiviseren med et langt trykk på avslutt-tastena. Alle endringer som er bekreftet med OK, er lagret. u Trykk på s eller displaytasten Nei for å hoppe over en innstilling. u Trykk på t for å gå tilbake til en tidligere innstilling. Gjenkjenne egne numre (MSN) Du finner numrene (MSN) som er tilordnet ditt ISDN-abonnement, i ordrebekreftelsen fra nettoperatøren. Du kan lagre opptil 10 numre. Hvis det ikke er lagt inn noe MSN-nummer på telefonen din, kan du hente dem fra telefonsentralen. Gjenkjenne MSN-numre automatisk? Bekreft med Ja. Displayet viser om det er funnet noen MSN-numre. MSN-numrene blir lagt inn og kan deretter endres (s. 13). Hvis det ikke ble funnet noen MSN-numre, støtter ikke telefonsentralen denne tjenesten. Du får en tilsvarende feilmelding. 12

14 Ta basen i bruk installeringsveiviser Legge inn egne numre (MSN) manuelt og angi MSN-navn Angi egne telefonnumre (MSN)? Bekreft med Ja. ~ Angi MSN. Hvis MSN-numrene ble gjenkjent automatisk, er nummeret allerede lagt inn. s~ Gå ev. til første linje og tast inn navn (valgfritt). OK Trykk på displaytasten. Oppføringen er lagret. Dette gjentas automatisk for alle MSNnumre. Trykk på displaytasten for å hoppe over en innstilling. De oppførte MSN-numrene blir automatisk tilordnet alle håndsettene som mottaks-msn. Stille inn mottaks-msn Innkommende anrop blir mottat via mottaks-msn. Du kan tilordne MSN-numrene i ditt ISDN-abonnement til forskjellige apparater. Du kan tilordne et apparat flere mottaks-msn. Angi mottaks-msn? Bekreft med Ja. Tilordning: <MSN-valg> I overskriftslinjen i displayet står apparatets interne nummer, som tilordningen gjelder, f.eks. INT 2. Bekreft med Endre. Listen over oppførte MSN-numre vises. Tilordnede mottaks-msn er markert med. Som standard er alle opprettede MSNnumre tilordnet alle håndsett som mottaks-msn. q Velg MSN og trykk på OK for å endre tilordningen. Gjenta prosessen for alle MSN du vil endre tilordningen for. Î Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette sluttapparatet. Gjenta prosessen for alle sluttapparatene som er oppmeldt på telefonen din. Stille inn sende-msn Du kan tilordne hver internabonnent eller hvert apparat ett tilgjengelig sende-msn. Dette nummeret overføres til samtalepartnere, og er også utgangspunkt for avregningen av samtalekostnader hos nettoperatøren. Angi utgående MSN? Bekreft med Ja. Tilordning: <MSN-valg> I overskriftslinjen i displayet står apparatets interne nummer, som tilordningen gjelder, f.eks. INT 2. Bekreft med Endre. Listen over oppførte MSN-numre vises. Tilordnet sende-msn er markert med. q Velg MSN og trykk på OK. Î Trykk på displaytasten for å avslutte tilordningen for dette apparatet. Gjenta prosessen for alle apparatere som er oppmeldt på telefonen din. Deretter blir installeringsveiviseren avsluttet. I displayet vises Installasjon avsluttet. a Langt trykk (hviletilstand). Telefonen er nå klar til bruk Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar» s. 60) eller ta kontakt med vår kundeservice (Customer Care s. 62). 13

15 Menyoversikt Menyoversikt Raskere enn ved å bla kan du velge en menyfunksjon ved å åpne menyen og taste inn tallkombinasjonen (såkalt snarvei). Eksempel: vn22 for «innstilling av ringetone for eksterne anrop». I hviletilstand trykker du på v (åpne hovedmenyen): 1 Tekstmelding î Du har aktivert en SMS-postkasse eller PIN 1-1 Ny SMS (s. 31) 1-2 Innkomm. 0 (s. 33) 1-3 Kladd 0 (s. 32) 1-4 Infotjeneste (s. 36) 1-5 Innstillinger Servicesentre (s. 35) Varslingsnr. (s. 35) Varslingstype (s. 35) Statust rapport (s. 32) 2 Nettjenester ê 2-1 Neste samtale (s. 18) 2-2 Viderekobling Til Eksternt (s. 55) Til Internt (s. 55) 2-3 Tilbakeringing (s. 19) 3 Anrop Ì (s. 28) 4 Ekstrafunksjoner í 4-3 Babyalarm (s. 42) 4-4 Dataoverføring Bluetooth (s. 50) Telefonbok (s. 25) 4-6 Tapte alarmer (s. 50) 5 Vekkerklokke ì (s. 48) 6 Kalender ç (s. 49) 7 Utforsker Ï 7-1 Skjermsparere (s. 47) 7-2 CLIP-bilder (s. 47) 7-3 Lyder (s. 47) 7-4 Lagringskapasitet (s. 47) 14

16 Menyoversikt 8 Innstillinger Ð 8-1 Dato/Tid (s. 8) 8-2 Lydinnstilling Volum håndsett (s. 45) Lydinnstillinger (s. 46) Servicetoner (s. 48) 8-3 Display Skjermsparer (s. 45) Fargeskjema (s. 44) Kontrast (s. 44) Lys (s. 45) 8-4 Håndsett Språk (s. 44) Auto. Svar (s. 45) Oppmelding (s. 39) Velg base (s. 40) Retningsnummer (s. 52) Reset håndsett (s. 52) 8-5 Base Ventemusikk (s. 56) System-PIN (s. 56) Tilbakest. base (s. 57) Spes.funksjoner (s. 11, s. 57, s. 58, s. 58) Prefix (s. 29) ISDN (s. 53) Innst. Anropsl. (s. 28) 8-6 Telefonsvarer Hurtigvalg 1 (s. 38) 15

17 Telefonering Telefonering Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet. ~c Tast inn nummeret og trykk på svartasten. Eller: c~ Trykk på svartasten c lenge og tast deretter inn nummeret. Du kan avbryte oppringingen med avslutttasten a. Under samtalen vises samtalevarigheten, eller samtalekostnadene hvis funksjonen for visning av samtalekostnader er aktivert (s. 30). Merknader: Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 23), eller anrops- og repetisjonsliste (s. 28/s. 27) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser. Viderekoble samtale til et Bluetoothheadset Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert (se s. 50). Trykk på svartasten til headsettet. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet. For flere opplysninger om headsettet, se tilhørende brukerveiledning. Avslutte samtalen a Besvare anrop Trykk på avslutt-tasten. Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast d. Du har følgende muligheter for å besvare anropet: Trykk på c (svartasten). Trykk på d (handsfree-tasten). Trykk på displaytasten Svar. Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen Auto. Svar er aktivert (s. 45), besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Ring av. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. Besvare anrop på Bluetooth-headset Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-headsettet og håndsettet er etablert (se s. 50). Trykk på svartasten på headsettet når det ringer på selve håndsettet (det kan ta inntil 5 sekunder). For flere opplysninger om headsettet, se tilhørende brukerveiledning. Avvise anrop Trykk på displaytasten Avvis. Anropet avvises for hele MSN-gruppen. Nummeroverføring Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt: u Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret til anroperen blir overført. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist. u Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren. u Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren. 16

18 Telefonering Anropsvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, vil du se anroperens navn, og hvis du har tilordnet et CLIP-bilde til anroperen, vises også dette. Hvis du har endret navnet på den oppringte MSN (s. 53), vises navnet. Å for 5432 Avvis Ring av 1Ringesymbol 2 Nummer eller navn på anroper 3 Nummeret til oppringt mottaks-msn I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt anrop, hvis intet telefonnummer blir overført. u Anonymt anrop, hvis anroperen undertrykker nummeroverføring. u Skjult anrop, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring. Handsfree Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen. Koble handsfreefunksjonen inn/ut Koble inn under oppringing ~d Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten. Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette. Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus d Trykk på handsfreetasten Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut. Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen: Hold handsfreetasten d inne når du setter apparatet i laderen. Hvis handsfreetasten d ikke lyser, trykker du på tasten en gang til. Endre høyttalervolum, se s. 45. Slå av mikrofonen Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartneren hører da en ventemelodi. u Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt. Trykk på displaytasten for å slå på mikrofonen igjen. Ventemelodien kan slås på/av (s. 56). Tilpasse innstillingene for neste samtale Avhengig av nettoperatør kan du foreta følgende innstillinger for neste samtale: u Undertrykk nummeroverføring (CLIR). Forutsetter at tjenesten «én gangs undertrykking av nummeroverføring» støttes av nettoperatøren. u Etter samtalen blir innstillingene tilbakestilt og ditt nummer overføres ved anrop igjen, også hvis du ringer det valgte nummeret fra repetisjonslisten en gang til. u Undertrykke nummervisningen permanent, se s. 54. u Fastsette sende-msn. Du har fastsatt en individuell sende-msn for håndsettet (s. 53), men ønsker å velge en annen MSN som sende-msn for neste samtale. u Slå Keypad på/av(s. 59) 17

19 Telefonering Foreta innstillinger v ê Neste samtale Endre inntasting over flere linjer: Anonymt VelgJa eller Nei. MSN Velg sende-msn. Neste anrop foretas med dette MSN-nummeret, og overføres også som nummerinformasjon til den du ringer. Keypad Velg Ja eller Nei. Velg Trykk på displaytasten. ~ Tast inn nummeret. c / Velg Trykk på svartasten eller displaytasten. Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ubesvart (CCNR) Hvis samtalepartneren ikke svarer eller forbindelsen er opptatt, kan du aktivere tilbakeringing. Forutsetning: Telefonsentralen støtter denne tjenesten. Aktivere tilbakeringing Tilb.ring Trykk på displaytasten og vent på tilbakemelding fra telefonsentralen. Tidspunkt for tilbakeringing: u Tilbakeringing ved opptatt CCBS: CCBS = Completion of Calls to Busy Subscriber. Tilbakeringingen skjer så snart den oppringte abonnenten har avsluttet forbindelsen. Tilbakeringing ved ubesvart CCNR: CCNR = Completion of Calls No Reply. Tilbakeringingen skjer så snart den oppringte abonnenten har hatt en samtale. Merk: u Tilbakeringingsoppdraget slettes automatisk etter 2 timer (avhengig av telefonsentralen). u Hvis du er opptatt med en samtalepartner på tidspunktet for tilbakeringingen, settes tilbakeringingen på vent til du er ferdig med samtalen. u En tilbakeringing blir ikke viderekoblet selv om intern viderekobling av anrop er aktivert. Aktivere tilbakeringing for eksterne spørreanrop Du ønsker å foreta et eksternt spørreanrop (s. 20). Mottaker for spørreanropet er opptatt. Du kan aktivere tilbakeringing: Alternat. Åpne menyen. Tilbakeringing Velg og trykk på OK. Besvare tilbakeringing Håndsettet ringer og i displayet vises tilbakeringingsnummeret. Opprette forbindelse c Trykk på svartasten. Du hører at det ringer. Den andre abonnenten blir oppringt. Forbindelsen opprettes. Slette tilbakeringing Hvis en tilbakeringing ikke lenger er aktuell, kan du slette den før forbindelsen opprettes: Slett Trykk på displaytasten. 18

20 Telefonering Kontrollere/slette tilbakeringing v ê Tilbakeringing Velg og trykk på OK ( = Tilbakeringing aktiv). Det aktuelle tilbakeringingsnummeret vises i displayet. OK Trykk på displaytasten. Tilbakeringingen er fortsatt aktiv. Eller: Slett Trykk på displaytasten. Tilbakeringingen blir slettet. Sjikanesporing Forutsetning: Du har bestilt sjikanesporing hos nettoperatøren. Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren. Forberede sjikanesporing Hvis du har bestilt sjikanesporing, må du forlenge tiden før forbindelsen brytes. v N5O4 Q OK Forleng tiden til forbindelsen brytes med 30 sek. eller OK Sett tiden til forbindelsen brytes til 3 sek. Oppspore anroperen Gjennomfør følgende prosedyre under samtalen eller umiddelbart etter at anroperen har lagt på. Ikke trykk på avslutt-tasten a! Alternat. Identif. innringer Oppsporingen av anroperen foregår i telefonsentralen. Du vil senere få tilsendt en listeutskrift med nummeret til anroperen, samt klokkeslett og dato. Nærmere informasjon om dette får du hos nettoperatøren. 19

21 Funksjoner under en samtale Funksjoner under en samtale Telefonere med flere abonnenter Hvis du ønsker å telefonere med flere abonnenter, må du først foreta et spørreanrop. Du kan enten veksle mellom abonnentene («Samtaleveksling», s. 20) eller snakke med dem samtidig («Telefonkonferanse» s. 21). Spørreanrop Du har to muligheter for spørreanrop: u Eksternt spørreanrop Under en ekstern samtale ringer du en annen ekstern abonnent. u Internt spørreanrop Under en ekstern samtale ringer du en internabonnent. Starte eksternt spørreanrop S Trykk på R-tasten. Eller: Spør.anr Trykk på displaytasten. ~ Tast inn nummeret til den nye eksternabonnenten. Merknad: Du kan også opprette forbindelsen via telefonboken eller andre lister (s. 23). Starte internt spørreanrop u Trykk på styretasten. Forbindelsen med den første abonnenten settes på vent. ~ Tast inn nummeret til ønsket internabonnenten. Merknad: Du kan også velge et internnummer (f.eks. INT 1) med q og trykke på c / OK. Abonnenten svarer ikke på spørreanropet Avslutt Trykk på displaytasten. Du vender tilbake til den første samtalen. Abonnenten er opptatt Du hører opptattsignal. Du kan aktivere tilbakeringing (s. 18). Gå tilbake til ventende samtale. Abonnenten besvarer spørreanropet Det er nå aktiv forbindelse med den nye abonnenten mens den første abonnenten står på vent. Du har følgende muligheter: u Samtaleveksling(s. 20) u Telefonkonferanse (s. 21), u Overføring av samtale(s. 21) Samtaleveksling Du kan snakke vekselvis med to abonnenter. Forutsetning: Du har foretatt et spørreanrop (s. 20) eller svart på et ventende anrop (s. 21). t s Du bytter mellom de to abonnentene. Avslutte spørreanropet/ samtalevekslingen Alternat. Åpne menyen. Koble ned samt. Velg og trykk på OK. Den aktive samtalen blir avsluttet. Du vender tilbake til den ventende samtalen. Eller: a Trykk på avslutt-tasten. Den aktive forbindelsen blir brutt. Du blir automatisk tilbakeringt av den eksterne abonnenten som står på vent. 20

22 Funksjoner under en samtale Hvis den aktive abonnenten legger på, hører du opptattsignal. Veksle til ventende samtale. Hvis abonnenten som står på vent legger på, fortsetter den aktive samtalen. Telefonkonferanse Du snakker med to abonnenter samtidig. Telefonkonferansen kan du bygge opp på følgende måte: u Med to eksternabonnenter eller u Med en internabonnent og en eksternabonnent. Forutsetning: Du har foretatt et spørreanrop (s. 20) eller svart på et ventende anrop (s. 21). Opprette en konferanse Konfer. Trykk på displaytasten. Avslutte konferansen a Trykk (hviletilstand). Hvis minst en forbindelse er ekstern og ECT er slått på (s. 58), opprettes en forbindelse mellom de to andre konferansedeltakerne. Ellers avsluttes alle samtalene. Oppløse konferansen til et spørreanrop (s. 20) Avslutt Trykk på displaytasten. Konferansen er avsluttet, telefonen er tilbake i samtalevekslingsmodus (s. 20). Forbindelsen til den eksterne abonnenten er aktiv. Overføring av samtaler Overføring av samtale til et annet håndsett Du fører en ekstern samtale og ønsker å overføre denne til et annet håndsett. Foreta etinternt spørreanrop(s. 20). a Trykk på avslutt-tasten (også før svar) for å overføre samtalen. Overføre samtale til ekstern forbindelse ECT (Explicit Call Transfer) Du fører en ekstern samtale og ønsker å overføre denne til en annen ekstern abonnent. Forutsetninger: u Nettoperatøren støtter denne tjenesten. u Funksjonen ECT er aktiv på Gigasetapparatet (s. 56). Foreta et eksternt spørreanrop (s. 20). a Trykk på avslutt-tasten (også før svar) for å overføre samtalen. Håndtere ventende ekstern samtale CW (Call Waiting) Forutsetning: Funksjonen Samtale venter er stilt inn (s. 54). Hvis du mottar et eksternt anrop under en samtale, hører du tonen for Samtale venter (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, eventuelt navnet, til anroperen i displayet. Du har følgende muligheter: Besvare «samtale venter» - spørreanrop Svar Trykk på displaytasten. Du svarer på den ventende samtalen, den første samtalen blir satt på vent. Begge anropene vises i displayet, det aktive er markert. Du kan starte samtaleveksling (s. 20), opprette en konferanse (s. 21) eller foreta en overføring av samtalen (s. 21). Merknad: Hvis telefonsvareren er slått på, mottar denne det ventende anropet hvis du ikke svarer på det. 21

23 Funksjoner under en samtale Avvise ventende samtale Avvis Trykk på displaytasten. Du avviser samtalen. Anropet varsles ikke lenger. Anroperen hører opptattsignalet. Bytte samtalepartner a Avslutter den aktuelle samtalen. Samtale venter blir til et vanlig anrop. c Trykk på svartasten for å motta anropet. 22

24 Bruk av telefonboken og andre lister Bruk av telefonboken og andre lister Til rådighet står: u Telefonbok, u Prefiksliste, u Repetisjonsliste, u SMS-liste, u Anropsliste, u Liste over tapte anrop I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 250 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene). Telefonbok og prefiks-liste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (s. 25). Telefonbok/prefiksliste Merknad: Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (hurtigvalg), kan du legge inn nummeret på en tast. Telefonbok I telefonboken lagrer du oppføringer med u Inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn, u VIP-merking og VIP-ringetone (valgfritt), u E-postadresse (valgfritt), u CLIP-bilder (valgfritt) u Merkedager med signalering Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten s. Lengde på oppføringene (telefonbok) 3 numre: maks. 32 sifre hver For- og etternavn: maks. 16 tegn hver E-postadresse: maks. 60 tegn Prefiksliste I prefikslisten lagrer du prefiks til nettoperatører. Åpne prefikslisten med tasten C. Lengde på oppføringene Nummer: maks. 32 sifre Navn: maks. 16 tegn Lagre et telefonnummer i telefonboken s Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Fornavn / Etternavn: Angi et navn i minst ett av feltene. Telefon / Telefon (Kontor) / Telefon (Mobil) Angi et nummer i minst ett av feltene. E-post Tast inn e-postadressen. Merked.: Velg På eller Av. For innstillingen På:Angi Bursdag (Dato) og Bursdag (Tid) og velg varslingstype (s. 26): Bursdag (Signal). CLIP-Bilde Velg ev. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten (se Media Pool, s. 47). Forutsetning: Nummeroverføring (CLIP). Lagre endringer: (s. 65). Lagre numre i prefikslisten C Ny oppføring Endre inntasting over flere linjer: Navn: Tast inn navnet. Nummer: Tast inn nummeret. Lagre endringer: (s. 65). 23

25 Bruk av telefonboken og andre lister Rekkefølgen på oppføringer i telefonboken Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og tall har da første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i telefonboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant etternavnene. Sorteringsrekkeføgen er som følger. 1. Mellomrom 2. Sifre (0 9) 3. Bokstaver (alfabetisk) 4. Andre tegn Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken. Velge oppføringer i telefonbok/ prefiksliste s / C Åpne telefonboken eller prefikslisten. Du har følgende muligheter: u Bla med s inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt. u Angi det første tegnet i navnet (i telefonboken: Det første tegnet i etternavnet eller fornavnet, hvis bare fornavnet er angitt), eller bla til oppføringen med s. Oppringing med telefonbok og prefiksliste s / C s (Velg oppføring) c Trykk på svartasten. Nummeret ringes opp. Administrering av oppføringer i telefonboken/prefikslisten s / C s (Velg oppføring) Se på oppføring Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises. Tilbake med OK. Endre oppføring Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Utfør og lagre endringene. Bruk av andre funksjoner s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Med q kan du velge følgende funksjoner: Bruk nummer Hvis du vil endre, komplettere et lagret nummer eller lagre det som en ny oppføring, trykker du på Ó etter visning av nummeret. Endre oppføring Redigering av den valgte oppføringen. Slett oppføring Slette valgt oppføring. VIP oppføring (kun telefonbok) Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringemelodi. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. Forutsetning:Nummeroverføring (s. 16). Send oppf. Sende en oppføring til et håndsett (s. 25). Slett liste Slette alle oppføringer i telefonboken/ prefikslisten. Send liste Sende en hel liste til et håndsett (s. 25). Ledig minne Vise antallet ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten (s. 23). 24

26 Bruk av telefonboken og andre lister Ringe opp med hurtigvalgtaster Langt trykk på den aktuelle hurtigvalgtasten (s. 43). Overføre telefonboken/prefikslisten til et annet håndsett Forutsetninger: u Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. s / C s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste til Intern s Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på OK. Du kan overføre flere oppføringer etter hverandre ved å svare Ja på spørsmålet Kopiere flere oppføringer? Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet. Merknad: Du kan også sende hele telefonboken via dataoverføring uten å åpne telefonboken: v í Dataoverføring Telefonbok Merk: u Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren. u Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full. Overføre telefonbok som vcard med Bluetooth I Bluetooth-modus (se s. 50) kan du overføre telefonbokoppføringer i vcard-formatet, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon. s s (Velg oppføring) Alternat. (Åpne menyen) Send oppf. / Send liste vcard via Bluetooth Listen over «Godkjente enheter» (se s. 51) vises. s Velg apparat og trykk OK. Motta vcard via Bluetooth Hvis et apparat på listen «Godkjente enheter» (se s. 51) sender et vcard til håndsettet ditt, skjer mottaket automatisk, og du får en melding om dette på displayet. Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, viser displayet en oppfording om å angi avsenderapparatets PIN-kode: ~ Angi PIN-koden til avsenderapparatet (Bluetooth) og trykk på OK. Det overførte vcard står til disposisjon som telefonbokoppføring. Kopiering av vist nummer til telefonboken Telefonnumre som vises i en liste, f.eks. ianropsloggen eller repetisjonslisten, i en SMS-melding eller under en samtale, kan kopieres til telefonboken. Det vises et nummer: Alternat. Kopier til t.bok Fyll ut oppføringen, se s. 23. Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra telefonboken I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet trenger ikke å være i hviletilstand. Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med s eller Ò. q Velg oppføring (s. 24). 25

27 Bruk av telefonboken og andre lister Lagre merkedager i telefonboken For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsessignal om merkedagen (fabrikkinnstillinger: Merked.: Av). Merkedager legges automatisk inn i kalenderen (s. 49). s s (Velg oppføring; s. 24) Vis Endre Trykk på displaytastene i rekkefølge. s Gå til linjen Merked.: Velgv På. Endre inntasting over flere linjer: Bursdag (Dato) Angi dag/måned/år 8-sifret. Bursdag (Tid) Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelsesanropet. Bursdag (Signal) Velg typen signalering. Lagre endringer: (s. 65). Merknad: For et påminnelsesanrop kreves en tidsangivelse. Hvis du har valgt optisk signalering, er ikke tidsangivelse nødvendig, og den settes automatisk til 00:00. Påminnelsesanrop for merkedag Et påminnelsesanrop signaleres med den valgte ringetonen på håndsettet. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Av Trykk på displaytasten for å kvittere for og slå av påminnelsesanropet. Vise utløpte merkedager I hviletilstand blir du påminnet om en utløpt merkedag som det ikke er kvittert for, ved én visning av Avtale. Vise en avtale: Avtale Trykk på displaytasten. Du har følgende muligheter: SMS Skrive SMS. Slett Slette påminnelse. Trykk på displaytasten eller Tilbake etter slettingen: Tilbake til hviletilstand, Avtale vises ikke lenger. Du kan vise merkedager som er utløpt (se s. 50). Deaktivere merkedag s s (Velg oppføring; s. 24) Vis Endre s v Lagre Trykk på displaytastene i rekkefølge. Gå til linjen Merked.: Velg Av. Trykk på displaytasten. 26

28 Bruk av telefonboken og andre lister Repetisjonsliste I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises det tilhørende navnet. Manuell repetisjon c s c Kort trykk. Velg oppføring. Trykk på svartasten en gang til. Nummeret ringes opp. Ved visning av et navn kan du trykke på displaytasten Vis for å vise det tilhørende nummeret. Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c s Kort trykk. Velg oppføring. Alternat. Åpne menyen. Med q kan du velge følgende funksjoner: Kopier til t.bok Kopiere oppføring til telefonboken (s. 23). Auto. repetisjon Det oppringte nummeret ringes automatisk opp på nytt med jevne mellomrom (minst hvert 20. sekund). Handsfreetasten blinker, og «Høyttaler» er slått på. Samtalepartneren svarer: c Trykk på svartasten. Funksjonen avsluttes. Samtalepartneren svarer ikke: Anropet avbrytes etter ca. 30 sekunder. Funksjonen avsluttes etter ti mislykkede forsøk eller ved at du trykker på en vilkårlig tast. Bruk nummer (som i telefonboken, s. 24) Slett oppføring (som i telefonboken, s. 24) Slett liste (som i telefonboken, s. 24) Åpne lister med beskjedtasten Bruk beskjedtasten f til å åpne følgende lister: u SMS-liste u Nettpostkasse; dersom nettoperatøren støtter denne funksjonen og nettpostkassen er fastsatt for hurtigvalg (s. 38). u Anropsliste I listene vises anrop og SMS som er tilknyttet de mottaks-msn som er tilordnet håndsettet. Så snart en liste får en ny oppføring, lyder en varseltone. Tasten f blinker (slukker når du trykker på tasten). I hviletilstand viser displayet et symbol for ny beskjed: Symbol Ny beskjed... Ã Á À... i nettpostkassen... i anropslisten... i SMS-listen Antallet nye oppføringer vises nedenfor det aktuelle symbolet. Listeutvalg Når du trykker på beskjedtasten f, vises kun lister som inneholder beskjeder (unntak: nettpostkassen). Lister med nye beskjeder vises med fet skrift: Beskjeder Anrop: (4) Nettpostk. (2) SMS gen.: (1) OK Du velger en liste med q. Trykk på v eller OK for å åpne listen. Hvis bare én liste inneholder oppføringer, faller valg av liste bort, og den aktuelle listen vises med en gang. 27

29 Bruk av telefonboken og andre lister SMS-innboks Alle innkomne SMS-meldinger blir lagret i innboksen, s. 33. Anropsliste Forutsetning: Nummervisning (CLIP, s. 16). Avhengig av listetype inneholder anropslisten: u Besvarte anrop ( ) u Tapte anrop Avhengig av listetype lagres numrene til de 30 siste innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop. Du kan også åpne anropslisten via menyen: v Anrop Merknad: Du kan få informasjon om ukjente telefonnumre med SMS-søk. Stille inn listetype for anropslisten v Ð Base Innst. Anropsl. Tapte anrop / Alle anrop Velg og trykk på OK ( =på). a Langt trykk (hviletilstand). Oppføringene i anropslisten beholdes når du endrer listetype. Listeoppføring Nye beskjeder står øverst. Eksempel på listeoppføring: Alle anrop Kari Hansen :20 Anne Bakke :15 Slett Alternat. u Listetypen (i hodedelen) u Oppføringens status Fet skrift: Ny oppføring u Nummer eller navn på anroper. Du kan kopiere anropers nummer til telefonboken (s. 25). u Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, s. 8) u Typen oppføring: Besvarte anrop ( ) Tapte anrop Etter at du har bekreftet med displaytasten Slett, sletter du den markerte oppføringen. Etter at du har bekreftet med displaytasten Alternat., kan du velge flere funksjoner med q: SMS søk Finne informasjon om anropsnummer med SMS-søk. Kopier til t.bok Kopiering av nummer til telefonboken. Slett liste Slette hele listen. Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen «gammel», dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning. 28

Gigaset. Gigaset CX470 isdn

Gigaset. Gigaset CX470 isdn s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E49H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

S79H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

S79H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark S79H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Detaljer

S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Gigaset SL400/SL400A en førsteklasses ledsager

Gigaset SL400/SL400A en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Oversikt over håndsettet

Oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Oversikt

Detaljer

Gigaset C300/C300A en førsteklasses ledsager

Gigaset C300/C300A en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Gigaset A400. DECT-sparemodus. Ú Ringetone deaktivert Ø Tastatursperre slått på ½ Sparemod.+ på ( s. 2) INT :56

Gigaset A400. DECT-sparemodus. Ú Ringetone deaktivert Ø Tastatursperre slått på ½ Sparemod.+ på ( s. 2) INT :56 Gigaset A400 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand ( s. 6) 2 Mottaksstyrke ( s. 6) 3 Internt nummer til håndsettet 4 Displaytaster 5 Styretast (p) t Åpne menyen for innstilling av talevolum

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset C300H en førsteklasses ledsager

Gigaset C300H en førsteklasses ledsager Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Kort oversikt over håndsettet

Kort oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Kort

Detaljer

Oversikt håndsett 07:15. Oversikt håndsett

Oversikt håndsett 07:15. Oversikt håndsett C430 Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET S680

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET S680 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C470

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

SL400 HH SL400. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 HH SL400.  This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 HH SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing

Detaljer

Gigaset AL140/AL145. Sikkerhetsanvisninger W. T Flytt markøren til venstre/høyre med u. Slett tegn for tegn mot venstre. Base.

Gigaset AL140/AL145. Sikkerhetsanvisninger W. T Flytt markøren til venstre/høyre med u. Slett tegn for tegn mot venstre. Base. Gigaset AL140/AL145 Merknad: Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 5) blir varslet med blinking av displayet. Håndsett 1 Base 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer