Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset"

Transkript

1 s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset

2 Kort oversikt over håndsettet Ð ½ V INT :45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand e V U (1/3 fullt til fullt) = Blinker: batteriet er nesten tomt e V U Blinker: batteriet lades 3 Displaytaster (s. 31) 4 Beskjedtast Tilgang til anrops- og beskjedlister Blinker: ny beskjed eller nytt anrop Kort oversikt over håndsettet 5 På/av/avslutt-tast Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand) 6 Firkanttast Tastelås på/av (langt trykk, s. 30) Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting (s. 145) 7 Prefikslistetast (gjelder ikke VoIP) Åpne prefikslisten 8 Mikrofon 9 R-tast Fastnett: Legge inn Flash (kort trykk) Legge inn pause (langt trykk) VoIP: Legge inn Flash (kan stilles inn, s. 119) 10 Stjernetast Hviletilstand: Ringetoner på/av (langt trykk) Fastnett: veksle mellom pulssignalering/ tonesignalering Redigeringsprogram: åpne tabellen med spesialtegn 11 Tast 1 (langt trykk) Ringe opp nettpostkassen eller telefonsvareren 12 Kontakt for headset (s. 19) 13 Svartast Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk i hviletilstand), velg forbindelsestype og start oppringing (kort/langt trykk etter nummerinntasting, s. 25). SMS-redigeringsprogram: Send SMS 14 Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus Lyser: handsfreemodus innkoblet Blinker: innkommende anrop 15 Styretast (s. 31) 16 Sparemodus aktivert (s. 19) 17 Mottaksstyrke Ò Ñ i (svak til god) Blinker: intet mottak 18 Håndsettet Gigaset S68H: Bluetooth er aktivert (s. 92) 19 Telefonsvarersymbol Telefonsvarer påslått Blinker: telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen internabonnent. 1

3 Kort oversikt over basen Kort oversikt over basen 1 Tast, base 1 Pagingtast Lyser: LAN-forbindelse aktiv (telefonen er koblet til ruteren) Blinker: dataoverføring i LAN-forbindelsen Kort trykk: Start søk (paging) (s. 80), vis IP-adresse på håndsettet Langt trykk: sett basen i oppmeldingsmodus (s. 79) 2

4 Innhold Innhold Kort oversikt over håndsettet.. 1 Kort oversikt over basen Sikkerhetsanvisninger Gigaset S685/S675 IP kan brukes til mer enn telefonering VoIP telefonering via Internett. 9 Gigaset HDSP telefonering med glimrende lydkvalitet Første skritt Pakningsinnhold Ta håndsettet i bruk Montere basen Tilkobling av basen Foreta innstillinger for VoIP-telefoni. 15 Belteklips og headset DECT-sparemodus: Radiosignalstyrke, redusere strømforbruket Menyoversikt Telefonmeny Webkonfigurator-meny Telefonering via VoIP og fastnett Ringe opp eksternt Avslutte samtalen Besvare anrop Nummeroverføring («hvem ringer»). 28 Handsfree Slå av mikrofonen på håndsettet Betjening av håndsettet Slå håndsettet på eller av Slå tastelås på/av Styretast Displaytaster Tilbake til hviletilstand Menyføring Korrigering av feilinntastinger VoIP-telefoni via Gigaset.net.. 33 Søke etter abonnenter i Gigaset.net-telefonboken Legge inn egen oppføring, endre slette Ringe opp en Gigaset.net-abonnent.. 35 Nettjenester Ringe anonymt undertrykke nummervisning Andre nettjenester på fastnettet Andre nettjenester for VoIP Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok, prefiksliste Bruke online-telefonbøker Repetisjonsliste Åpne lister med beskjedtasten Kostnadsbevisst ringing SMS (tekstmeldinger) Skrive/sende SMS-meldinger Motta SMS-meldinger Varsling via SMS SMS-postkasser Stille inn SMS-senter Infotjeneste (SMS) SMS til hussentraler Slå SMS-funksjoner på/av Feilsøking (SMS) Betjening av telefonsvareren i basen Betjening via håndsettet Slå høyttaler på/av Stille inn telefonsvareren Stille inn telefonsvareren for hurtigvalg Betjening på reise (fjernbetjening) E-postmeldinger Åpne e-post-innboksen Se på overskriften i en e-post Vise avsenderadressen til en e-post

5 Innhold Messenger Opprett forbindelse, gå online Endre/kontrollere egen status, gå offline Åpne buddylisten Motta meldinger Skrive og sende meldinger Ringe opp en buddy Selvhjelp ved feilmeldinger Bruke nettpostkasse Slå på/av nettpostkassen, legge inn nummer Stille inn nettpostkassen/telefonsvareren for hurtigvalg Lytte til beskjedene på nettpostkassen 78 Bruk av flere håndsett Oppmelding av håndsett Avmelding av håndsett Søking etter håndsett («Paging») Bytte av base Endre internnummeret til et håndsett Endre navn på et håndsett Interne anrop Bruk av håndsettet til babyalarm Innstilling av håndsettet Endre menyspråk Still inn displayet Still inn skjermsparer Stille inn displaybelysning Hurtigtilgang til funksjoner og numre 85 Automatisk anropssvar slå på/av Endre lydstyrke Endre ringetoner Slå varseltoner på/av Media Pool Stille vekkerklokken Legge inn avtaler (Kalender) Vis ubesvarte avtaler/ merkedager Håndsettet Gigaset S68H: Bruk av Bluetooth-apparater Stille inn eget prefiksnummer Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkinnstillingene Still inn basen Beskytt mot uberettiget tilgang Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett Slå en ventemelodi på/av Slå bruk av repeater på/av Stille inn standardforbindelse Oppdatere basens fastvare Foreta VoIP-innstillinger Bruk av oppkoblingsassistenten Endre innstillinger uten oppkoblingsassistenten Still inn telefonens IP-adresse i lokalnettet Slå visning av VoIP-statusmeldinger på/av Kalle opp basens MAC-adresse Bruk av basen i en hussentral 100 Stille inn Flash-tid Stille inn pausetider Midlertidig omkobling til tonesignalering Webkonfigurator konfigurere telefonen via PC Koble PC-en til webkonfiguratoren Oppmelding og definering av språk for web-konfiguratoren Logge av Websidenes oppsett Åpne websider Innstilling av telefonen med webkonfiguratoren IP Configuration Konfigurere telefonforbindelser Optimalisere talekvalitet i VoIP-forbindelser Stille inn standardforbindelsen til telefonen Tilordne sende- og mottaksnumre til håndsett Tilordne mottaksnumre til telefonsvareren Aktivere Call Forwarding for VoIP-forbindelser

6 Innhold Stille inn DTMF-signalering for VoIP Definere R-tastefunksjon for VoIP (Hook Flash) Definer lokale kommunikasjonsporter for VoIP Konfigurere viderekobling av anrop over VoIP Stille inn Automatisk prefiks Definere oppringingsregler kontroll av kostnader Slå av/på nettpostkassen, legge inn nummer Messenger-tilgangsdata lagre Foreta e-postinnstillinger Aktivere/deaktivere infotjenester Velg online-telefonbok og bestill tilgang Endre interne numre og navn på håndsettene Laste håndsett-telefonbøker til/fra PC, slette Aktivere visning av VoIP-statusmeldinger på håndsettet Starte fastvareoppdatering Aktivering/deaktivering av automatisk versjonskontroll Kopiere dato/klokkeslett fra tidsserveren Telefonens status Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Be om service-info Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske data Symboler som benyttes Eksempel på menyoppføring Eksempel på oppføring med flere linjer Skrive og redigere tekst Tilleggsfunksjoner via PC grensesnitt Gigaset S685/S675 IP gratis programvare Tilbehør Ordliste Stikkordregister Veggmontering av laderen, tilkobling av laderen Veggmontering av basen

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. $ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen eller laderen. Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier (s. 141). Du må altså under ingen omstendigheter bruke andre batterityper eller vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av. Sett inn de oppladbare batteriene i riktig polretning, og bruk dem i samsvar med brukerveiledningen, (det finnes symboler i eller utenpå batterirommet på håndsettet, s. 10). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Håndsettet, basen og laderen er ikke sprutsikre (s. 133). Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. i et lakkeringsverksted). Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger. 6

8 Sikkerhetsanvisninger Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merk: Med innkoblet tastelås kan heller ikke nødnumre ringes opp! Det er ikke sikkert at alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 7

9 Gigaset S685/S675 IP kan brukes til mer enn telefonering Gigaset S685/S675 IP kan brukes til mer enn telefonering Telefonen gir deg mulighet til å telefonere både over det faste telefonnettet og (prisgunstig) uten PC via Internett (VoIP). Telefonen din kan mye mer: Før samtaler med glimrende lydkvalitet (High Definition Sound Performance HDSP, s. 9) både internt og via VoIP. For hver oppringning kan du med et tastetrykk bestemme om du vil ringe over fastnett eller Internett (s. 25). Du kan melde opp inntil seks håndsett til basen din. Ved hjelp av basen kan du samtidig føre to samtaler via VoIP og en samtale over fastnettet. Multiline: Du kan opprette opptil seks VoIP-konti hos ulike VoIP-operatører. Hvis du regner med fastnettnummeret og Gigaset.net-nummeret, er telefonen din nå tilgjengelig via åtte ulike numre. Tilordne et eget VoIP-nummer som sende- og mottaksnummer til hvert oppmeldt håndsett. Dersom et medlem av familien blir oppringt på sitt nummer, ringer kun denne personens håndsett (s. 117). Du kan benytte VoIP-kontiene hos ulike operatører til å kontrollere kostnadene dine. Når du ringer opp VoIPforbindelsen/VoIP-kontoen, angir du at den billigste forbindelsen skal brukes (s. 26). Hvis du definerer oppringingsregler for telefonnumre eller prefiksnumre, velges den billigste VoIP-kontoen automatisk (s. 121). For telefonsvareren kan du fastsette hvilke av telefonnumrene dine som telefonsvareren skal besvare anropene til (s. 118). Bruk Gigaset.net bare til VoIP-anrop. Koble telefonen din til strømnettet og Internett og ring gratis via Gigaset.net uten ytterligere innstillinger (s. 33). Konfigurer telefonen for VoIP uten PC. Oppkoblingsassistenten i telefonen laster via Internett ned generelle data fra VoIP-operatøren din og hjelper deg ved innlegging av personlige data (VoIP-/SIP-konto). Slik kommer du enkelt i gang med VoIP (s. 15). Foreta evt. flere innstillinger for VoIP på PC-en. Telefonen har et webgrensesnitt (Webkonfigurator) som du får tilgang til via nettleseren på PC-en (s. 101). Bruk Instant Messaging på håndsettet ditt. Gå online og se hvilke av dine Messenger-kontakter som også er online. Du kan utveksle direktemeldinger med kontaktene dine, eller ganske enkelt ringe dem opp (s. 69). Det er allerede opprettet en gratis Messenger-konto på Gigaset.net- Jabber-serveren (s. 124). Få informasjon på telefonen, uten PC, om nye e-postmeldinger i postkassen din (s. 67). Bruk håndsettet til å slette e-postmeldinger i postkassen din. Sørg for at telefonen er oppdatert med det siste nye. Hold deg informert om fastvareoppdateringer på Internett og last disse opp på telefonen din (s. 96). Reduser radiosignalstyrken fra basen og håndsettet. Aktiver sparemodusen på telefonen (s. 19). Med håndsettet til Gigaset S68H kan du kommunisere trådløst med andre Bluetooth-apparater ved hjelp av Bluetooth-teknikken (f.eks. headset, PDA osv. s. 91). Gigaset S685/S675 IP tilbyr med det beskyttede operativsystemet bedre sikkerhet mot viruser fra Internett. Ha det moro med din nye telefon! 8

10 VoIP telefonering via Internett VoIP telefonering via Internett Med VoIP (Voice over Internet Protocol) ringer du ikke via den faste forbindelsen i telefonnettet, men samtalen overføres som datapakker på Internett. Med telefonen din kan du utnytte alle fordeler med VoIP: Du kan telefonere prisgunstig og med høy talekvalitet med abonnenter på Internett, i fastnettet og i mobilnettet. Du får personlige numre fra VoIPoperatøren, som gjør deg tilgjengelig for samtaler via Internett, fastnettet og ethvert mobilnett. For å kunne bruke VoIP trenger du følgende: En bredbåndtilknytning (f.eks. ADSL) med fast pris (anbefalt) eller pris per enhet. Tilgang til Internett, dvs. du trenger en ruter som kobler telefonen din til Internett. Du finner en liste over anbefalte rutere på Internett på: Der åpner du siden Spørsmål og svar og velger Gigaset-IP-telefonen din. Søk f.eks. etter «ruter». Tilgang til tjenestene til en VoIPoperatør. Du kan åpne opptil seks konti hos ulike VoIP-operatører. Gigaset HDSP telefonering med glimrende lydkvalitet Gigaset IP-telefonen støtter bredbåndkodeken G.722. Slik kan du ringe med glimrende lydkvalitet (High Definition Sound Performance) via VoIP. Hvis du melder opp flere håndsett som støtter bredbånd (f.eks. Gigaset S67H, S68H eller SL37H), på basen, kan også interne samtaler mellom disse håndsettene føres via bredbånd. Forutsetningene for bredbåndsforbindelser på basen er: For interne samtaler: Begge håndsettene må støtte bredbånd, dvs. at begge må støtte kodeken G.722. For eksterne samtaler via VoIP: Du fører samtalen på et håndsett som støtter bredbånd. Du har valgt kodeken G.722 for utgående anrop (s. 114). VoIP-operatøren støtter bredbåndsforbindelser. Telefonen til samtalepartneren må støtte kodeken G.722 og akseptere opprettelse av en bredbåndsforbindelse. VoIP-tjenesten Gigaset.net (s. 33) støtter bredbåndsforbindelser. 9

11 Første skritt Første skritt Pakningsinnhold Pakningen inneholder: en base Gigaset S685/S675 IP et håndsett Gigaset S67H/S68H en strømadapter for basen en lader med strømadapter en telefonledning en Ethernet-kabel (LAN-kabel) to batterier et batterideksel en belteklips en kortfattet brukerveiledning Fastvareoppdateringer: Telefonen leveres med en fastvareversjon fra og med versjon 097. Når det kommer ut nye eller forbedrede funksjoner for Gigaset IP-telefonen, vil oppdateringer av basens fastvare være tilgjengelige på Internett, slik at du kan laste dem ned på telefonen din (s. 96). Hvis disse oppdateringene fører til endringer i betjeningen av telefonen, vil du også finne en oppdatert versjon av den utførlige brukerveiledningen på Internett. Ta håndsettet i bruk Sett inn batteriene Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! Merk: Bruk bare oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH* (s. 141). Du må aldri bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier eller andre batterityper, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriene ødelegges, eller at batteriene eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Sett inn batteriene i riktig retning (se figuren). Batteriretningen (+/-) er angitt i eller på batterirommet. Telefonen slår seg automatisk på. Du hører en bekreftelsestone. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 10

12 Første skritt Lukk batteridekselet Før batteridekselet inn i kabinettet med de to nederste knastene først. Deretter trykker du på dekselet til det smekker på plass. Åpne batteridekselet Ta av belteklipsen hvis den er montert. Ta tak i fordypningen på kabinettet og dra dekselet opp og ut av festet. Koble til laderen Laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Du finner instruksjoner om hvordan du kobler til laderen og evt. monterer den på veggen, på s La håndsettet stå i laderen for lading av batteriene. Første gangs opplading og utlading av batteriene Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batterienes ladetilstand (s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt oppladet og deretter brukt til de er utladet. La derfor håndsettet stå uavbrutt i laderen, helt til batterisymbolet i displayet slutter å blinke (ca. 10 timer). Ta håndsettet ut av ladestasjonen, og ikke sett det tilbake før batteriene er helt utladet. Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale. Merk: Gjenta oppladings-/ utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet. Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig. Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid. Forklaringer til symboler og skrivemåter i denne brukerveiledningen finner du i vedlegget, s Merknader: Håndsettet må kun settes i den laderen som er beregnet for håndsettet ditt. Når håndsettet er slått av på grunn av tomme batterier og deretter settes i laderen, slår det seg automatisk på. Ved spørsmål og problemer se s

13 Første skritt Still inn dato og klokkeslett Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen. Adressen til en tidsserver på Internett er lagret på telefonen din. Dato og klokkeslett synkroniseres med denne tidsserveren når basen er tilkoblet Internett og synkronisering med tidsserveren er aktivert (s. 131). Da overskrives manuelle innstillinger. Hvis dato og klokkeslett ikke allerede er innstilt, vises displaytasten Tid. Manuell innstilling: Senere kan du stille inn dato og klokkeslett via menyen. Trykk på Tid eller åpne menyen v Dato/Tid. Endre inntasting over flere linjer: Dato: Angi dag, måned og år med 8 sifre, f.eks. Q M Q QQN for datoen Tid: Tast inn timer og minutter 4-sifret, f.eks. Q M for klokken 7:15. Lagre Trykk på displaytasten. Dato og klokkeslett vises når håndsettet er i hviletilstand (s. 1). Montere basen Basen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 C til +45 C. Plasser basen på et sentralt sted i boligen. På s. 180 finner du en veiledning om hvordan du monterer basen på en vegg. Merk: Utsett aldri telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. Oppmelding av håndsettet til basen I leveringstilstand er håndsettet allerede oppmeldt til basen. Du finner mer informasjon om hvordan du melder opp flere håndsett til basen og fører gratis internsamtaler på s

14 Første skritt Tilkobling av basen For at du skal kunne telefonere via fastnettet og via VoIP, må du koble basen til fastnettet og til Internett, se Figur Figur 1 Tilkobling av telefonen til fastnett og Internett Følg denne fremgangsmåten i riktig rekkefølge: 1. Koble strøm- og telefonledning til basen. 2. Koble basen til telefonnettet og strømnettet. 3. Du oppretter en tilkobling til Internett ved å koble basen til ruteren (Tilkobling via ruter og modem eller via ruter med integrert modem). 4. Koble PC-en til ruteren (valgfritt) for å konfigurere basen ytterligere (se s. 101). 13

15 Første skritt 1. Koble strøm- og telefonledning til basen 1. Plugg telefonledningen i den nederste kontakten på baksiden av basen. 2. Sett ledningen til strømadapteren i den øverste kontakten på baksiden av basen. 3. Før de to ledningene inn i de tilegnede sporene. 2. Koble basen til fastnettet og strømnettet Merk: Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten strømtilkobling. Bruk kun den medfølgende strømadapteren og telefonledningen. Hvis du kjøper en telefonledning, må du kontrollere at du får riktig kopling av telefonpluggen. Riktig kopling av telefonpluggen ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Nå kan du ringe med telefonen din via fastnettet, og du er tilgjengelig via ditt fastnett-telefonnummer. Telefonsvareren er innkoblet med en standardmelding i opptaksmodus (s. 59). 3. Koble sammen basen og ruteren (Internett) For tilkobling til Internett trenger du en ruter som er tilkoblet Internett via et modem (evt. integrert i ruteren) Sett telefonledningen i kontakten til fastnettet. 2. Deretter setter du strømadapteren i stikkontakten Sett Ethernet-ledningen i LAN-uttaket på siden av basen. 2. Sett den andre enden av Ethernet-ledningen i LAN-uttaket på ruteren. Når kabelen mellom telefon og ruter er på 14

16 Første skritt plass og ruteren er påslått, lyser basens oppmeldingstast på forsiden av basen. Du kan nå opprette VoIP-forbindelser innenfor Gigaset.net (s. 33). Foreta innstillinger for VoIP-telefoni Du trenger tjenestene fra en VoIPoperatør som støtter VoIP-standarden SIP, for å kunne ringe via Internett (VoIP) til vilkårlige abonnenter på Internett, i fastnettet og i mobiltelefonnettet. Forutsetning: du har registrert deg hos en VoIP-operatør (f.eks. via PC-en din) og fått opprettet minst én VoIP-konto. For å kunne bruke VoIP må du dessuten foreta følgende innstillinger på telefonen. Alle nødvendige opplysninger får du hos VoIP-operatøren din. Ditt brukernavn hos VoIP-operatøren, dersom VoIP-operatøren krever dette Din bruker-id Ditt passord hos VoIP-operatøren Generelle innstillinger for VoIPoperatøren Oppkoblingsassistenten hjelper deg med innstillingene. Automatisk konfigurering: Hvis operatøren støtter «Automatisk konfigurering», vil du motta en «autokonfigureringskode» i stedet for påloggings-id og -passord. VoIP-konfigurering med autokonfigureringskode må foretas via webkonfiguratoren på basen (se s. 101 «Koble PC-en til webkonfiguratoren» og s. 108 «Konfigurering av VoIP-forbindelse») Starte oppkoblingsassistenten Forutsetning: Basen er koblet til strømnettet og ruteren. Ruteren har forbindelse til Internett (s. 14). Tips: La VoIP kobles opp som standardforbindelse for telefonen (fabrikkinnstilling, s. 96). Telefonen forsøker straks å opprette en forbindelse med VoIP-operatøren når du avslutter oppkoblingsassistenten. Hvis forbindelsen ikke kan opprettes pga. feil/ ufullstendige data, vises feilmeldinger (s. 18). Telefonen er forhåndsinnstilt for dynamisk tildeling av IP-adresse. For at ruteren skal gjenkjenne telefonen, må dynamisk tildeling av IP-adresser være aktivert også i ruteren, dvs. at ruterens DHCP-server må være aktivert. Du kan lese mer om hvordan du tilordner telefonen en fast IP-adresse på s. 98. Når håndsettets batteri er tilstrekkelig ladet, blinker håndsettets beskjedtast (ca. 20 minutter etter at du har satt håndsettet i laderen). Trykk på beskjedtasten for å starte oppkoblingsassistenten. Du ser følgende visning: Ja Nei Forbindelsesveiv. Starte veiviser for innstilling av VoIP tilkobling? Ja Trykk på displaytasten for å starte oppkoblingsassistenten. Tast inn system-pin (fabrikkoppsett «0000») og trykk på OK. Hvis du trykker på Nei,fortsetter du som beskrevet under «Legge inn navn i Gigaset.net-telefonboken» på s

17 Første skritt Oppkoblingsassistenten starter automatisk hvis du prøver å opprette en forbindelse via Internett før du har foretatt nødvendige innstillinger. Du kan også starte oppkoblingsassistenten via menyen (s. 97). Laste ned data fra din VoIP-operatør Telefonen oppretter en forbindelse med Gigaset-serveren på Internett. Her kan du laste ned profiler med generelle konfigurasjonsdata for forskjellige VoIPoperatører. Etter kort tid ser du følgende melding: Velg land Germany England France Netherlands, the : : OK Velg land (trykk oppe/nede på styretasten) og trykk på OK. VoIP-operatørene som er tilgjengelige for VoIP-profiler vises. Velg VoIP-operatør og trykk på OK. De nødvendige generelle tilgangsdataene for VoIP-operatøren lastes ned og lagres i telefonen. Hvis ikke dataene fra VoIP-operatøren kan lastes ned, trykker du på displaytasten. Deretter kan du gjennomføre de følgende trinnene i oppkoblingsassistenten. De nødvendige innstillingene for VoIPoperatøren må du så gjøre med webkonfiguratoren (s. 108). Alle nødvendige opplysninger får du hos VoIP-operatøren. Legg inn brukerdata for den første VoIP-kontoen Legg inn VoIP-brukerdata for den første VoIP-kontoen. Alle nødvendige opplysninger får du hos VoIP-operatøren. Med webkonfiguratoren kan du senere legge inn ytterligere fem VoIP-konti (VoIPtelefonnumre) (s. 107). Telefonen din er nå (hvis du regner med fastnettnummeret ditt) tilgjengelig via syv forskjellige telefonnumre. Telefonnumrene kan du tilordne som sendeog mottaksnumre for de enkelte håndsettene som er meldt opp til basen (s. 117). Brukernavn: Legg inn brukernavnet hvis operatøren krever det, og trykk på OK. Rettighetsnavn: Tast inn rettighetsnavn og trykk på OK. Rettighetspassord: Tast inn passordet og trykk på OK. 16

18 Første skritt Pass på korrekt bruk av store og små bokstaver ved inntasting av VoIP-brukerinformasjon. Ved tekstinnskriving blir den første bokstaven som standard skrevet stor. Et langt trykk på tasten veksler mellom store/små bokstaver og tall. Når du har skrevet inn alle nødvendige opplysninger, vises meldingen «Tilkoblingsinnstillinger fulllført» i displayet. Deretter blir Gigaset.net-assistenten startet. Legge inn navn i Gigaset.nettelefonboken Via Gigaset.net kan du ringe gratis til andre Gigaset.net-brukere over Internett uten å opprette konto hos en VoIPoperatør og uten å foreta flere innstillinger. Gigaset.net-abonnenter finner du ved å søke på navn i Gigaset.nettelefonboken (s. 33). I displayet på håndsettet vises følgende: Nei Forbindelsesveiv. Vil du starte veiviser for Gigaset.net? Ja Ja Trykk på displaytasten. Oppgi ditt Gigaset.net-navn: Angi navnene du ønsker å legge inn i Gigaset-telefonboken, og trykk på OK. Navnet kan inneholde maks 25 tegn. En forbindelse til Gigaset.net-serveren blir opprettet. Dersom et navn allerede er lagt inn, mottar du en tilsvarende melding, og blir på nytt oppfordret til å legge inn et navn. Etter en vellykket oppføring i Gigaset.nettelefonboken vises meldingen «Ditt navn er registert på Gigaset.net!». Hvis forsøket på oppføring ikke lykkes (f.eks. fordi telefonen ikke har forbindelse med Internett), vises en melding om dette en kort stund (se s. 18). Du kan også legge inn oppføringen senere via Gigaset.nettelefonboken (se s. 35). Avslutte VoIP-innstillinger Når du er ferdig med å legge inn innstillingene, går håndsettet tilbake til hviletilstand. Hvis alle innstillinger er korrekte og telefonen kan etablere forbindelse med VoIP-serveren, vises håndsettets interne navn (eksempel): Ð V INT :45? SMS Nå kan du ringe med telefonen din både via fastnettet og via Internett! Du er tilgjengelig for anrop via nummeret ditt i fastnettet og via VoIP-nummeret. Merknader: For at du kan være tilgjengelig via Internett til enhver tid, må ruteren være permanent tilkoblet Internett. Hvis du prøver å ringe opp via en VoIPforbindelse som ikke er riktig konfigurert, vil du se følgende VoIP-statusmelding i displayet: IP konfigurasjonsfeil: xxx eller IPoppsettfeil: xxx (xxx = VoIP-statuskode). Du finner en oversikt over mulige statuskoder og deres betydning i vedlegget på s

19 Første skritt Ingen forbindelse til Internett/VoIP-server Hvis en av følgende meldinger vises i displayet, i stedet for internnavnet, når du har avsluttet oppkoblingsassistenten, er det oppstått en feil: Server ikke tilgjengelig! Feil ved registrering av leverandør! Nedenfor finner du mulige årsaker og tiltak. Server ikke tilgjengelig! Telefonen har ikke forbindelse med Internett. Kontroller forbindelsen mellom basen og ruteren (LED-indikatoren på basen må lyse) og også forbindelsen mellom ruteren og Internett. Kontroller om telefonen er koblet til LAN. Evt. var det ikke mulig å tildele telefonen en dynamisk IP-adresse. eller Du har gitt telefonen en fast IP-adresse som allerede er tildelt en annen LAN-abonnent eller som ligger utenfor ruterens adresseområde. Trykk på pagingasten på basen. IPadressen vises i displayet til håndsettet. Trykk på svartasten på håndsettet for å avslutte paging-anropet. Start webkonfiguratoren med IPadressen. Hvis det ikke kan opprettes forbindelse, må du endre innstillingene på ruteren (aktivere DHCP-serveren) eller telefonens IP-adresse. Feil ved registrering av leverandør! Du har evt. lagt inn ufullstendige eller feilaktige personlige data for påmelding hos VoIP-operatøren. Kontroller dataene or Brukernavn, Rettighetsnavn: og Rettighetspassord:. Vær spesielt påpasselig med riktig innskriving av store og små bokstaver. Åpne følgende meny på håndsettet: v Telefoni VoIP (angi system-pin-koden) Leverandørregist. (se s. 98) VoIP-serverens adresse er ikke lagt inn, eller er lagt inn feil. Start webkonfiguratoren. Åpne websiden Settings Telephony Connections. Klikk på knappen Edit bak den første VoIP-forbindelsen. Tilpass eventuelt serveradressen. Hvis videresending er aktivert for porten som er oppført som SIP-port (Standard 5060) og RTP-port (Standard 5004), bør du koble ut DHCP og tilordne telefonen en fast IP-adresse (ellers kan det hende at du ikke hører motparten ved VoIP-anrop): Tilordne en IP-adresse via håndsettmenyen: v Base Lokalnett Eller Tilordne en IP-adresse via webkonfiguratoren: Åpne websiden Settings IP Configuration. Velg IP address type. Vær klar over at IP-adresse og subnettmaske er avhengig av adresseområdet til ruteren. I tillegg må du legge inn standardportal og DNS-Server. Generelt skal ruterens IP-adresse legges inn her. 18

20 DECT-sparemodus: Radiosignalstyrke, redusere strømforbruket Belteklips og headset Med belteklips og headset (tilbehør) kan du komfortabelt bære med deg telefonen rundt i huset og i hagen. Feste belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. Kontakt for headset Du kan koble til headset (med 2,5 mm kontakt) som for eksempel HAMA, Plantronics M40, MX100 og MX150. Du finner en liste over kompatible headset på Internett på: DECT-sparemodus: Radiosignalstyrke, redusere strømforbruket Basen til telefonen har funksjonen DECTsparemodus, det vil si: Basen bruker mindre strøm ved hjelp av en strømbesparende strømadapter. Håndsettet reduserer radiosignalstyrken avhengig av avstanden til basen. I tillegg kan du koble basen over i sparemodus. Da reduseres radiosignalstyrken og strømforbruket til basen. Du kan foreta denne innstillingen via håndsettet. Slå på/av sparemodus Forutsetning: Repeater-støtte er deaktivert. v Base Spes.funksjoner Ekko modus Velg og trykk på OK ( =på). Sparemodus fører til en ytterligere redusering av radiosignalstyrken fra håndsettet til Gigaset S67H/S68H. Når aktivering av sparemodus fører til redusering av radiosignalstyrken både fra basen og håndsettet, vises symbolet ½ på displaylinjen. Når sparemodus er aktivert, reduseres rekkevidden til basen. Sparemodus og Repeater-støtte utelukker hverandre, dvs. at begge funksjonene ikke kan aktiveres samtidig. 19

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0817024546-031

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer