MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører"

Transkript

1 MØTEREFERAT 4/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Alexandra Løvland Vilde T. Coward Andreas Kosmo Nilsen Kaja Istad Jarle Alexander Møller Anne Finstad Linn Braaten Filip Jessen Carey Monica Gundersen Lars Grønnestad Karen Marie Skaret Eivind Rindal Gaute Aasen Slinde Helene Bakkland Helga Steinsvåg Gunnar Bergseth Åshild Stava Henrik Stamnes Dahl FORFALL REPRESENTANTER Petter O. Bertheussen Eirik Eia Rye Kim Allgot Jens Sveen Frogner Leder Nestleder AU-medlem AU-medlem AU-medlem HiST HiST DMMH HiST vara HiST vara vara HiST FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TIL STEDE: Marie Gjerde Rolandsen KS Amund Aarvelta KS Pia Helen Bjørsvik påtroppende KS Lars-Erik Alstad Aas KS Knut Jørgen Vie KS Martin Fredheim nestleder SP Madeleine Lorås org nest leder STi 1

2 Hans Petter Kleppan Daniel Espen Munkvik kk nestleder DMMH velferdsdirektør SiT SAKSLISTE Leder Alexandra Løvland ønsket velkommen og foreslo Gunhild Foss Heggem om møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Merete Sødahl Jensen som referent og som tellekorps ble Lars-Erik Alstad Aas, Martin Fredheim og Madeleine Lorås foreslått, alle valgt ved akklamasjon. DAGSORDEN VT-møte 14. mars 2013 Oppdatert! Kl Kl. 18:20 Kl. 18:30 Kl. 18:45 Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Referatsaker Presentasjon av TOR Tanker om Rusvaner VT-sak 08/13 Helserefusjon Kl. 19:45 VT-sak 11/13 Psykisk helse og studentboliger Kl. 20:30 PAUSE Kl. 20:45 VT-sak 10/13 Instruks for overlapp i VTs ledelse Kl. 21:15 VT-sak 09/13 AU-instruks og ansvarsfordeling Kl. 22:00 Kl. 22:30 Ekstraordinær VT-sak 12/13 SiT Sponsorprogram Eventuelt Møtekritikk Kl. 23:00 Møtet hevet! Før møteinnkalling og dagsorden ble godkjent voterte man over om VT ønsket å ta inn etteranmeldt VT-sak 12/13 på dagsordenen, det ble enstemming vedtatt. Referat-sak 12/13 Velferdstingets møte den Referat-sak 13/13 Arbeidsutvalget Alex: Har vært på møte i Trondheim Studentråd, og avholdt både AU-møte og formøte i forkant av dette. I Studentrådet la vi planer for semesteret, og rundet av arbeidet med Plan for Helhetlig Studentpolitikk. 2

3 Jeg møtte Halvard Danielsen fra SiT Kom for å evaluere arbeidet med årets konsernstyrevalg, hvor vi ble enig om at neste års valg må planlegges tidligere og gjennomføres bedre enn i år, og at det er viktigere med oppmerksomhet rundt valget i form av plakater, annonser etc. enn å stå på stand. Sammen med Vilde har jeg vært i møte med Else, Espen og Halvard fra SiT for å diskutere og jobbe med en sak med arbeidsnavnet «Helhetlig sponsing av studentfrivilligheten», som har som mål å fordele penger til frivilligheten på en best mulig måte. Vi har også hatt møte med våre eierorgan for å se på fordelingen av representanter i Velferdstinget når BI blir med i Samskipnaden. Vi har sett på mandatet til VT, som må revideres, og legges frem for eierorgan for godkjenning i løpet av våren. Det er skjønn enighet om fordelingen, og VT vil orienteres om dette senere. Det har vært et oppstartsmøte i noe som kalles «Arbeidsgruppe helse» i SiT, hvor jeg deltok sammen med Kaja. Denne gruppen skal arbeide med å gå gjennom helsetilbudene i samskipnaden, og se med kritisk blikk på tilbudene vi har. Hva skal SiT gjøre/ikke gjøre? Overlapper vi med andre tilbud i f eks kommunen? Arbeidet vil foregå utover våren. Deltok på NSOs Trippelkonferanse, der Velferdstingene og velferdsansvarlige fra alle samskipnadskretser i Norge ble invitert. Her fikk vi diskutert studentstyring av samskipnadene, blant mye annet, og tar med oss hjem nye perspektiver fra de mindre studieplassene i landet. Vi har startet arbeidet med utredningen av arbeidskapasiteten i VTs ledelse og arbeidsutvalg, og vil jobbe mye med dette i tiden fremover. Vilde: VT Seminar Møte med stortingsrepresentant fra Trondheim SiT Admin Arbeidsgruppen for studentidretten Møte om sponsing i SiT/VT VT møte, masse eventuelt Trippelkonferansen i Oslo Omvisning Lerkendal Studentby Møte i StudiebyEN Formøte til Landsmøte NSO Møte med eierorgan om utredning Møte med Velferdsdirektør Formøte Konsernstyret Studentrådsmøte på DMMH Generalforsamling HiSSI Studenttingsmøte Styremiddag etter generalforsamling i SiT Frem til VT møte: Innstillende AU møte Ledervalget på Samfundet Stand på HiST VT-valg på HiST Teambuilding med kontoret Foreningskurs Sakspapir og VT sosialt Formøte til Landsmøte i NSO Budskapsbank i StudiebyEN Arbeidsgruppe for studentidretten Jobbet med sakspapirer, opplegg for stand, plakater osv for VT valg i eierorganene, oppdatere politikk på nettsidene og prøver å finne noen som kan organisere dokumentsystemet der bedre, lobby for studentboliger. Jobbet med eierorgan vedrørende mandat, masse med ressursbruk i VT og AU sak (hvordan det har vært tidligere, situasjon i andre Velferdsting osv). Jarle: - Vært på boligrådsmøte: * Skanska gjorde en feilvurdering som førte til omkostninger på 2 mill som Skanska tok på sin kappe 3

4 * Servicetilbudet til SiT Bolig ble kritisert; manglende saksgang, dårlige brukeropplevelser -> Dette jobbes videre; SiT Bolig er klar over problemet * Manglende varsling ved entré av vedlikeholdsarbeidere ble diskutert -> Skal ikke forekomme iflg instruks, skal se på rutinene og minne ansatte på dette * Orientert om virksomhet: uten spesielle anmerkninger * Foreløpig lite å gå på når det gjelder tildelingsreglement, men Espen har hatt møte med kommunen - Vært på omvisning i lokalene til leieboerforeningen. Mulig leieboerforeningsråd. Vil få mer info om dette. (God kake) - Hengt en del på kontoret og forsøkt å skrive på en sak. Jobber videre med saken for å ta den opp som diskusjonssak. - Vært syk 1,5 dag :(:( - Deltok på STi-møte (var dog ikke så relevant for VT med unntak av bokhandlersaken som sendes til oss) Kaja: Jeg har jobbet med Fem smil kampanjen. Hengt opp plakater og delt ut flyers. Delt ut post it med hyggelige beskjeder for å promotere kampanjen, med ørepropper fra VT. Samt oppdatert hjemmesiden (dagenssitat / bloggen). Jobbet med saksforberedelser Andreas: - har siden sist vært på siste workshop med JRC sammen med Sit-Kafe. Vi har gjennomgått alt vi har lært i sammarbeidet og evalurt dette samarbeidet". Ellers er jeg på Arbeidsgruppemøter med kafe( utsatt det som var nå på onsdag den 27/2) og jobber med de ideene som Kjell Erik Ronæss informerte VT om på sist møte. Ellers bedrevet siste blæsting med Fem smil om dagen og spredt plakiser og flyers. Referat-sak 14/13 SiT Konsernstyret Styremøte og generalforsamling, lars erik styreleder og vegard som nestleder fra 1 april. Styremøtet totale 5, 3 mill noe mindre enn budsjettert pga akademika, truffet godt innenfor budsjett. Boligmelding skuffende, men en medling fører sjeldent til noe. Men det er satt ned et utval strategisk for å se på rammene for boligutbygging. Bli utsatt for samme smell som kommuner og sånt, vedlikeholdsetterslep, må registrere alle boliger og alt som er gjort alle år, kommer oktober november, greit for sit, men for andre trenger det ikke å være Referat-sak 15/13 Madeleine, STi: Martin, SP Daniel, DMMH STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 16/13 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til. Presentasjon av TOR (tanker om rusvaner) Grete... VT-sak 08/13 (kl Gjennomgang av helserefusjonsordningen 17 stemmeberettigede til stede) Kaja innledet saken og svarte på oppklarende spørsmål. Vilde redegjorde for sin dissens. Det bel deretter gått til debatt. Det ble satt tid på innlegg og replikktid. Endringsforslag: Vilde: dissens: 4

5 under «Nødvendig dokumentasjon»: linje 35 i Retningslinjer for Helserefusjons og linje 37 i Retningslinjer for Tannlegerefusjon, endre første leddsetning til: «Dokumentasjon på studieprogresjon fra foregående eller inneværende semester,..» 1 Vilde: Helserefusjon (linje 35) OG tannhelserefusjon (linje 37) Under nødvendig dokumentasjon siste bombepunkt etter..foregående sette inn...eller inneværende (hvis man ikke fjerner 50% taket) 2 Eivind mellom 11 (helse) og 12 (tann): gjelder begge retningslinjene For studenter i første semester og internasjonale studenter kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på at du er student fra lærestedet. 3 Linn, Henrik, Anne: flytt linje 18 til etter linje 11 (helserefusjon) Omformulering: Dette kan fravikes ved særskilte tilfeller, der søknad om refusjon behandles i helsefusjonsutvalget. 4 Vilde: linje 18 ny linje: (helserefusjon) dersom man av spesielle grunner ikke kan vise til 50% studieprogresjon, eller faller utenom reglementet på andre vis, vil søknaden med begrunnelse for dette tas til behandling i helserefusjonsutvalget. 5 Kaja: Linje 38: I begge forslag til retningslinjer: flytte avsnittet opp til linje hvor mye får du dekket 6 Kaja: Linje 20 Endre i forslag til retningslinjer tannlegerefusjon: 50% av en tannhelsesjekk i kalenderåret, begrenset oppad til kr. 400,- 7 Kaja Linje 24 I retningslinjer for helserefusjon stryk:..; eller SiT legekontor 8 Kaja: nytt bombepunkt under hva dekkes av helserefusjonen tjenester som i dag ikke krever henvisning fra lege under HELFO sin ordning kan søkes fra SiT helserefusjon uten henvisning fra fastlege. Opp til HELFO egenandeltak 9 Vilde: helserefusjon: Linje 30 fjerne Linje 32: legge til etter fastlege.. der det er nødvendig 10 Alexandra, erstatte linje 55: helserefusjon: siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter foregående kalenderår. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for egenandel. 11 Eivind legge til etter linje 26 (tannhelse): behandling etter skade og ulykke 12 Alexandra linje 29 (tannhelse): Sett inn eller skader etter ved behandling av tannsykdommer Gaute til innstillingen: Stryk linje dvs alternativ 2 Stryk linje 380 Legg til linje , dvs alternativ Eivind: til innstillingen tillegg linje 379: Skjema og informasjon skal være tilgjengelig på norsk, engelsk og samisk. 15 Alexandra til innstillingen, tillegg linje 381: AU skal snarest, i samarbeid med SiT, utarbeide... Ble en 5 minutters pause for å sortere forslagene før votering. Votering: Dissens: falt 5

6 1. vedtatt 2. vedtatt 3. vedtatt 4. vedtatt 5. vedtatt 6. vedtatt 7. falt 8. vedtatt 9. vedtatt begge forslagene 10. vedtatt 11. falt 12. vedtatt 13. falt 14. delt votering: norsk/engelsk vedtatt samisk falt 15. vedtatt votering over helhet: vedtatt Vedtak: «Velferdstinget vedtar alternativ 2. o Nettsidene og retningslinjen til SiT vedrørende helserefusjonsordningen oppdateres for å reflektere Velferdstingets faktiske vedtekter. o Nettsidene til SiT forbedres, med sikte på at studentene bedre skal forstå hva refusjonsordningen faktisk omfatter, og hva den ikke omfatter. o Velferdstinget vedtar nye retningslinjer for helserefusjon med eventuelle endringer som gjøres under møte. Retningslinjer for helserefusjon i sin helhet skal ligge lett tilgjengelig for studenten på SiT hjemmesider. Skjema og informasjon skal være tilgjengelig på norsk og engelsk. SiT skal snarest utarbeide nye søknadsskjema tilpasset de nye retningslinjene. AU skal snarest, i samarbeid med SiT, utarbeide et mandat for Helserefusjonsutvalget som senere skal presenteres for VT.» Retningslinjer Helserefusjonsordningen (vedtatt på VT-møte 4/ mars 2013) Prinsipper for helserefusjon Hensikten med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. De gis kun refusjon til behandling som er godkjent i disse retningslinjene. Hvem kan søke refusjon For å ha krav på refusjon må studenten ha studier som hovedbeskjeftigelse og ha betalt semesteravgift til SiT. Søkeren må ha møtt til, eller ha gyldig fravær fra eksamen tilsvarende 50% studieprogresjon eller mer foregående semester. Dersom man av spesielle grunner ikke kan vise til 50% studieprogresjon, eller faller utenom reglementet på andre vis, vil søknaden med begrunnelse for dette tas til behandling i helserefusjonsutvalget. For internasjonale studenter som har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på at du er student fra lærestedet. Studenter i fødselspermisjon kan motta refusjon dersom de har oppfylt kravene for studieprogresjon semesteret før fødselspermisjonen trår i kraft og har betalt semesteravgift for det inneværende semesteret. Masterstudenter, studenter med omfattende studentpolitiske verv, eller studenter i praksis som ikke har eksamen kan motta refusjon dersom en kvalifisert veileder dokumenterer progresjon i studiet som oppfyller kravene. 6

7 Hvor mye får du dekket Refusjon og egenandel varierer avhengi av hvilke tjenester studenten har benyttet seg av. SiT helserefusjon forholder seg til de satser satt av helsemyndighetene. Henholdsvis egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Ved utgifter som ikke går under HELFO sine ordninger gjelder SiTs egne satser for egenandeler og egenandelstak. Ved utgifter som går under egenandelstak 1 betaler studenten en egenandel som tilsvarer 25% av den satsen HELFO har satt for året utgiftene ble ført. De resterende 75% dekkes av SiT helserefusjon. Ved utgifter som går under egenandelstak 2 betaler studenten en egenandel som tilsvarer 25% av den satsen HELFO har satt for året utgiftene ble ført. De resterende 75% dekkes av SiT helserefusjon. Studenten er selv ansvarlig for å søke HELFO om frikort når egenandelstak 2 er nådd. Helserefusjonsordningen dekker ikke utgifter utover 75% av egenandelstaket. Ved utgifter som ikke går under det offentlige sin ordning betaler studenten en egenandel på kr 2.500,- pr kalender år. Utover den summen dekker SiT helserefusjon 75% av utgiftene med et tak på kr 6.000,- i året. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100,- blir ikke utbetalt. Hva dekkes av helserefusjonen Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 1 Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 2 Utgifter til behandlingsformer som ikke er godkjent av HELFO, refunderes kun dersom helserefusjonsutvalget godkjenner behandlingsformen. Henvisning fra fastlege eller SiT legekontor må vedlegges søknad. Tjenester som i dag ikke krever henvisning fra lege under HELFO sin ordning kan søkes refundert fra SiT helserefusjon uten henvisning fra fastlege. Det refunderes opp til HELFOs egenandelstak. Transportutgifter mellom skole og bolig etter henvisning fra fastlege, begrenset til: - En tur / retur pr undervisningsdag. Reisen må foregå lokalt i Trondheim. Det gis ikke refusjon ved bruk av busskort. - Kroniske skader omfattes ikke av refusjonsordningen. Refusjonsordningen kan benyttes for en periode dersom det er uklart om en skade vil bli permanent / kronisk. Nødvendig dokumentasjon Henvisning fra fastlege, der det er nødvendig Spesifiserte kvitteringer i original Kopi av studiebevis og semesterkort Dokumentasjon på 50% eller høyere studieprogresjon fra foregående eller inneværende semester, alternativt legeerklæring som bekrefter at manglende studieprogresjon skyldes sykdom, eventuelt annen nødvendig dokumentasjon. Når kan du søke om refusjon Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter foregående kalenderår. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for egenandel. Prinsipper for tannhelserefusjon Retningslinjer Tannhelserefusjon (vedtatt på VT-møte 4/ mars 2013) Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. 7

8 Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. De gis kun refusjon til behandling som er godkjent i disse retningslinjene. Hvem kan søke refusjon For å ha krav på refusjon må studenten ha studier som hovedbeskjeftigelse og ha betalt semesteravgift til SiT. Søkeren må ha møtt til, eller ha gyldig fravær fra eksamen tilsvarende 50% studieprogresjon eller mer foregående semester. Dersom man av spesielle grunner ikke kan vise til 50% studieprogresjon, eller faller utenom reglementet på andre vis, vil søknaden med begrunnelse for dette tas til behandling i helserefusjonsutvalget. For internasjonale studenter som har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på at du er student fra lærestedet. Studenter i fødselspermisjon kan motta refusjon dersom de har oppfylt kravene for studieprogresjon semesteret før fødselspermisjonen trår i kraft og har betalt semesteravgift for det inneværende semesteret. Masterstudenter, studenter med omfattende studentpolitiske verv, eller studenter i praksis som ikke har eksamen kan motta refusjon dersom en kvalifisert veileder dokumenterer progresjon i studiet som oppfyller kravene. Hvor mye får du dekket Studenter kan søke om å få refundert 50% av en ordinær tannhelsesjekk hvert kalender år, begrenset oppad til kr 400,-. Ved andre utgifter i forbindelse med tannlege har studenten en egenandel på kr 2.500,- pr kalender år. Utover den summen dekker tannhelserefusjonen 75% av utgiftene med et tak på kr 6.000,- i året. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100,- blir ikke utbetalt. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 50% av en ordinær tannhelsesjekk i kalender året, begrenset oppad til kr 400,- Behandling av tannsykdom som har oppstått etter at studiene er påbegynt, og som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger. Begrenset oppad til kr 6.000,- Trekking / operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger Rotfylling Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege / psykolog Behov utover dette kan søkes refundert på spesielt grunnlag med dokumentasjon fra tannlege, eventuelt fastlege. Refusjonsordningen dekker ikke kosmetiske behandlinger. Ved behandling av tannsykdommer eller skader som faller under HELFOs egenandelstak 2 kan studenten søke SiT om refusjon for utgifter opp til egenandelstaket. Studenten er selv ansvarlig for å søke HELFO om frikort når egenandelstak 2 er nådd. Refusjonsordningen dekker ikke utgifter utover 75% av egenandelstaket. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege, eventuelt henvisning fra fastlege Spesifiserte kvitteringer i original Kopi av studiebevis og semesterkort Dokumentasjon på 50% eller høyere studieprogresjon fra foregående eller inneværende semester, alternativt legeerklæring som bekrefter at manglende studieprogresjon skyldes sykdom, eventuelt annen nødvendig dokumentasjon. Når kan du søke Søknad om refusjon må gjøres innen 31 januar for det foregående året. VT-sak 11/13 (kl Psykisk helse og studentboliger 17 stemmeberettigede til stede) 8

9 Jarle innledet saken og svarte på oppklarende spørsmål. Så ble saken debattert. Endringsforslag: Jarle: linje 73 1 Endre kulepunkt: VT endrer pkt 4.2 i tildelingsreglementet til SiT bolig til: søkere med spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsatte eller studenter som av psykiske eller sosiale årsaker er anbefalt bolig av kompetent institusjon, prioriteres utenom ventelistene kun dersom SiT kan tilby en egnet bolig 2 Anne, Henrik, Linn linje: 76 Stryke linjen etter prioriteres og sett inn:... utenom ventelistene om dette er grunnlag for dette. SiT Bolig skal dermed strebe etter å tilby en egnet bolig, hvis dette lar seg gjøre. 3 Jarle: Linje 78 stryke bolig 4 Vilde linje nr 89: Etter spesielle behov legge til tidlig i saksprosessen 5 Eivind: linje 89 Legge til frivillig etter søkere til å... 6 Eivind: nytt kulepunkt «Innføre en forsøksordning med husverter med spesiell kompetanse på vanlige sosiale og psykiske problemer og hvordan man kan løse konflikter med personer med normale adferdsvansker.» (fotnote) Votering: 1 vedtatt 2 falt 3 vedtatt 4 vedtatt 5 falt 6 falt Votering over helhet: vedtatt Vedtak: Velferdstinget endrer pkt. 4.2 i «Tildelingsreglementet til SiT Bolig» til: «Søkere med spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsatte eller studenter som av psykiske eller sosiale årsaker er anbefalt bolig av kompetent institusjon, prioriteres utenom ventelistene kun dersom SiT kan tilby en egnet bolig. Velferdstinget mener at SiT skal informere tydelig om psykososiale helsetilbud, relevante hjelpeinstanser og kontaktpersoner til beboere som kan tenkes å ha behov for spesiell oppfølging. Velferdstinget mener at SiT Bolig skal sørge for at husvertene er bevisst på hvilke situasjoner som kan oppstå i studentbyene, og at de har tilstrekkelig informasjon om hvor de skal henvende seg i slike situasjoner. Velferdstinget mener at SiT Bolig skal strebe etter et inkluderende miljø på studentbyene som forebygger ensomhet og psykososiale problemer. SiT Bolig skal oppfordre søkere til å opplyse om spesielle behov tidlig i søkeprosessen selv om man ikke søker om tilrettelagt bolig. 9

10 «Tildelingsreglement for prioritering av søkere til hybler/leiligheter SiT Bolig Vedtatt på VT-møtet 26. mars 2009, oppdatert på VT-møtet 14. mars ANSVARSOMRÅDE 1.1 Dette reglement gjelder for tildeling av studentboliger tilhørende Studentsamskipnaden i Trondheim. 1.2 VT forutsetter at SiT Bolig følger det til enhver tid gjeldende tildelingsreglementet 1.3 Dersom SiT Bolig ser behov for justeringer i tildelingsreglementet skal VT kontaktes. 2. UTTAKSKRITERIER - HOVEDREGLER 2.1 Det kan søkes på boliger gjennom hele året. 2.2 Rekkefølgen på ventelister avgjøres ut fra søknadsdato. Som søknadsdato settes den dato komplett søknad framlegges for SiT Bolig. 3. HVEM KAN SØKE 3.1 Søknadsberettiget er studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. 3.2 Alle søkere som har det oppgitte studium som hovedbeskjeftigelse har borett. Ved årlig kontraktfornyelse innebærer dette 50% studieprogresjon per skoleår. Dette er minimumskravet for å få fornyet kontrakt. 3.3 I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i pkt. 3.1 og PRIORITERINGSREGLER 4.1 Internasjonale studenter som kommer direkte fra utlandet, prioriteres ved tildeling av hybel på Moholt og Steinan studentby. I enkelte tilfeller der utdanningsinstitusjonene bestiller parbolig eller familiebolig vil prioriteringer blir vurdert fortløpende. I begge de sistnevtne tilfellene skal studenten innregnes i den fastsatte grensen på maksimum 30% internasjonale studenter i SiTs boliger. Internasjonale studenter prioriteres kun der det er søkt i henhold til avtaler med utdanningsinstitusjonen. 4.2 Søkere med spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsatte eller studenter som av psykiske eller sosiale årsaker er anbefalt bolig av kompetent institusjon, prioriteres utenom ventelistene kun dersom SiT kan tilby en egnet bolig. 4.4 Familieleilighetene prioriteres i rekkefølge: Enslig student eller studentpar med omsorg for barn, eller som venter barn Par hvor den ene er student, med omsorg for barn, eller som venter barn Studentpar med samværsrett med barn Par uten barn der begge er studenter Par uten barn der den ene er student Øvrige studenter. 4.5 Parleilighetene prioriteres i rekkefølge: Studentpar Enslig student med delt omsorg for barn Par hvor den ene er student Øvrige studenter. 4.6 Hybelleilighetene prioriteres i rekkefølge: Hyblene og hybellleilighetene er forbeholdt enslige studenter 5. TILDELING FORØVRIG Fra 1. juni til 15. september prioriteres førsteårsstudenter ved inntak på boenheter ved oppstart av høstsemesteret. SiT Bolig vurderer selv hvilke boenheter som skal være del av tildelingen til nye studenter. Boenhetene tildeles fortløpende i prioriterings-perioden til søkere som oppfyller søknadskravene. 10

11 5.1 Familieleiligheter som blir tomme i juni, juli og august kan inngå i SiT Bolig sin sommerordning. Førsteårsstudenter som ankommer Trondheim i løpet av sommeren/ semesterstart blir da prioritert etter ventelista. 5.2 Studenter som ønsker å danne bofellesskap vil kunne søke sammen. Ved oppsigelse/fraflytting kan det anbefales en person til internflytting. En anbefalt person som ikke bor hos SiT kan søke etter vanlige prioriteringsregler, og få førsterett på denne hybelen når denne blir ledig. 5.3 Doktorgradsstipendiater, post.dok. og hospitanter kan ikke søke på våre boliger. For stipendiater gjennom NORAD gjelder spesielle tildelingsregler. 5.4 I tvilstilfeller kan ledergruppen i SiT Bolig foreta opp- eller nedsjusteringer på prioriteringsreglene. 5.5 Hvis justeringer gjentar seg i en slik grad at de blir rutine skal VT orienteres. 6. BOTID 6.1 Når det gjelder botid henvises til leiekontraktens 1.* 6.2 Kontrakten inngåes for inntil et år av gangen. 6.3 SiT Bolig forbeholder seg retten til å kontrollere om leievilkårene overholdes. 6.4 Maksimal botid i Studentsamskipnaden i Trondheim sine boenheter skal være fem år sammenlagt, og gjelde fra og med 1. juli Tellingen av antall år starter 1. juli 2012 for både gamle og nye beboere. Studenter med barn og studenter med funksjonsnedsettelse skal være unntatt denne reglen. * 1. HVEM KAN VÆRE LEIETAKER Det forutsettes at boligen skal dekke leietakerens boligbehov i studietiden. Studiet skal være leietakerens hovedbeskjeftigelse. Leietakeren skal være tilknyttet SiT med mindre annet er spesielt avtalt. Når disse vilkårene ikke lenger tilfredsstilles, skal leieforholdet opphøre iht. bestemmelsene i denne kontrakts 15eller det kan heves av utleier (jfr Husleielovens 9-9). Leietakere plikter å varsle SiT Bolig dersom studiene avsluttes eller det skjer endringer i familiesituasjonen som påvirker leieretten, jfr. boliginstruksens pkt 1.» Votering over at man kan fravike forretningsordenen og åpne saker etter kl , med kvalifisert flertall 2/3 Ble også bestemt å flytte ekstraordinær sak opp. VT-sak 12/13 (kl Tilskudd til SiTs sponsorprogram 17 stemmeberettigede til stede) Vilde innledet saken og svarte på oppklarende spørsmål. Enstemming vedtatt Vedtak: SiT skal overføre kroner fra Fond for spesielle velferdstiltak til SiT Sponsorprogram og Kulturstyret innen tidsrammen for behandlingsprosessen våren VT ønsker at SiT skal overføre kroner fra Reguleringsfond Semesteravgift innen tidsrammen for behandlingsprosessen høsten

12 VT-sak 10/13 (kl Instruks for overlapp i VTs ledelse 17 stemmeberettigede til stede) Alexandra orienterte om saken og svarte på oppklarende spørsmål. Det ble deretter gått til debatt. Instruksen ble vedtatt med de endringene som kom inn på møtet. Endringsforslag: 1 Alexandra, til instruksen tillegg linje 3 Sett inn er veiledende etter: denne instruksen... 2 Eivind: til instruksen, linje 42, stryke i form av kurs Votering 1 vedtatt 2 vedtatt Votering over helhet: vedtatt Vedtak: Velferdstinget vedtar "Instruks for overlapp i Velferdstingets ledelse" med de endringer som kommer opp på møtet. Instruks for overlapp mellom av- og påtroppende ledelse i Velferdstinget Denne instruksen er veiledende og skal gjøres kjent for potensielle leder- og nestleder-kandidater i forkant av Velferdstingets konstituerende møte så langt det er mulig. I det øyeblikket påtroppende ledelse er valgt, plikter disse å forholde seg til denne instruksen. Perioden for overlapp løper fra nevnte valg, til og med 30. juni. Hovedansvaret for å legge opp og gjennomføre overlappen ligger på avtroppende leder og nestleder. Form Innen én uke etter valg av ny ledelse, avholdes et møte for planlegging av overlapp i regi av leder. Her skal leder, nestleder, og ny ledelse møtes for å bli enige om hvordan overlappen gjennomføres. Møtet skal inneholde følgende: Påtroppende gjøres kjent med hvilke aktiviteter som er aktuelle å være med på. De skal sette av tid til å være observatør på møter, og delta på sosiale arrangement. De skal prioritere å delta minst 1 gang i hvert møteforum som er aktuelt for deres stilling. Det skal avtales en konsentrert periode for overlapp på 1 uke (5 arbeidsdager) i juni måned. Dersom påtroppende ledelse ikke har mulighet til aktiv overlapp gjennom hele perioden, skal det avtales 2 uker (10 arbeidsdager) konsentrert overlapp i juni. Etter gjennomført overlapp og før 1.juli skal man sammen evaluere det som har blitt gjort, og hvorvidt man har oppnådd målet å gjøre ny ledelse best mulig skikket til jobben sin fra første dag. Erfaringsskriv lages av avtroppende ledelse, og lagres på Velferdstingets server. I desember skal ledelsen vurdere ut ifra høstens erfaringer hva som bør forbedres til neste overlappsperiode. Innhold Påtroppende ledelse skal læres opp i følgende punkter: Årshjul for Velferdstinget 12

13 Velferdstingets møter og saksgang Kontorrutiner: ledelse, tidsplanlegging, møteinnkalling, økonomi, personalansvar m.m. Arbeidsutvalget - deres oppgaver og ansvar, arbeid i teamet, ukentlige interne møter m.m. Sakspapirskriving Mediehåndtering og strategi Politiske kanaler for påvirkning nøkkelpersoner Prosesser i Trondheim kommune - hvordan man samarbeider Tilbakeblikk arbeid som er gjort, saker som er fremmet og vedtak fra tidligere år Fremover - hvilke saker og prosesser som pågår SiT inngående hver avdeling, hvert tilbud. Konsernstyret AUs innstillende møter - gjennomføring, hvem som møter, og roller. Viktige personer å etablere kontakt med tidlig Hvilke ressurser har man rundt seg - hvem ringer man om hva Samarbeid med eierorganene Ansvarsdeling på kontoret - mellom leder, nestleder og konsulent Fordeling av ansvarsområdene i Samskipnaden mellom leder og nestleder Intern kommunikasjon, i arbeidsutvalget og Velferdstinget Profilering - nettsider, kampanjer og media Oppstartsmånedene juli og august - hva kan og bør gjøres Arrangering av seminar Velferdstingets styringsdokumenter som arbeidsverktøy: mandat, instrukser, arbeidsprogram Denne instruksen revideres av leder og nestleder i februar hvert år, og Velferdstinget skal orienteres om eventuelle endringer. VT-sak 09/13 (kl AU-instruks og ansvarsfordeling 17 stemmeberettigede til stede) Vilde innledet saken og svarte på oppklarende spørsmål. Saken ble deretter debattert. Endringsforslag: Dissens Jarle Alexander Møller: Tillegg linje 172 etter «deltidsverv»: «..andre aktuelle mindre arbeidsområder fordeles mellom AU når de konstituerer seg.» 1 Andreas: tillegg linje 172, sett inn og politisk ansvarlig etter...bolig, idrett... 2 Vilde tillegg til dissens dersom den går igjennom: etter mellom AU legge til og ledelsen Votering: Dissens: vedtatt 1 falt 2 vedtatt 13

14 Votering over helhet: vedtatt Vedtak: Ansvar for Kafè skal ikke være et rent ansvarsområde i AU, men AU skal fordeles ansvar for dette dersom det oppstår prosjekter eller situasjoner der man må prioritere kafè som enhet. Nestleder får hovedansvar for profilering- og rekruttering. Ansvarsområdene til AU skal være Velferd, Bolig og Idrett fordelt på tre deltidsverv. Andre aktuelle mindre arbeidsområder fordeles mellom AU og ledelsen når de konstituerer seg. Ny stillingsinstruks for AU vil komme i løpet av våren Dissens Jarle Alexander Møller: Tillegg linje 172 etter «deltidsverv»: «..andre aktuelle mindre arbeidsområder fordeles mellom AU når de konstituerer seg.» Eventueltsaker: Madeleine: valg til VT neste torsdag i R10, start kl Møtekritikk: Møtet ble hevet klokken Alexandra Løvland /s/ Leder Merete Sødahl Jensen /s/ Konsulent 14

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 1/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 31.01.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 5/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.04.12 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl.18.15 23.05 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22.30 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 03/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 12.2.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Cafe-sito Stripa Kl.17.15 20.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre.

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre. MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 02/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 5.2.2014 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.15 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 5/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 5/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 5/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen Hovedbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT 7/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 7/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 7/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 06.09.12 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 23.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 26.11.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 Referent: Elisabeth Kathleen Ofstad Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested:, Kjelhuset Kl.18.15 23.15 Referent: Kopi til: Torun Hegre 3 stk: SiT Service 5 stk. administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:17.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 22.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.16 Representanter og vara Observatører Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen Sit Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 31.05.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Sangerhallen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.20 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 01/09

MØTEREFERAT VT-møte 01/09 MØTEREFERAT VT-møte 01/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 29.01.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kjelhuset 4 Kl.18.15 20.55 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.11 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15 Dato: 26.11.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 10/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.11.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.17.15 23.05 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 11.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Storsalen, Studentersamfundet Kl. 18.15 00.05 Referent: Kopi til: Marie Gjerde Rolandsen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.03.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kalvskinnet HiST, G 119 Kl.18.15 24.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 3/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 3/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 3/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 29.02.12 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.18.15 21.15 Referent: Lars-Erik Alstad Aas og Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 09/08

MØTEREFERAT VT-møte 09/08 MØTEREFERAT VT-møte 09/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.0908 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 09/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.10.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.18.15 21.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:24.03.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.35 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 06/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 11.05.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Eirik Korsnes Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 20.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 21.40 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 6/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 6/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 6/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.05.12 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.17.15 23.45 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.11.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Selskapssiden, Samfundet Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:27.05.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: K5, Kjemiblokk 5 Kl.17.15 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Kafé

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14 Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

MØTEREFERAT 11/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: 28.11.12 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.

MØTEREFERAT 11/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: 28.11.12 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23. MØTEREFERAT 11/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 28.11.12 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06)

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 4. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.01.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget R54, Gløshaugen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, R4 Kl.18.15 23.10 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 09.11.16 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

MØTEREFERAT 8/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 8/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 8/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.09.12 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Gløshaugen Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer