MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22."

Transkript

1 MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget. Kl Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig AS, SiT Velferd 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk Konsernstyret SiT Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Marit Flinder Johannesen VT-leder Daniel Hammergren VT-nestleder Marie Oust Ledsaak AU-medlem Ingvill Marie Moen AU-medlem Kristine Torgersen AU-medlem Runa Nilssen NTNU Axel Sandaas NTNU Ragna Lillevik NTNU (kom senere) Runar Andersen NTNU Steinar Hagen NTNU André A. Christiansen NTNU Lars-Erik Alstad Aas NTNU Jørgen Nafstad Møller NTNU Ingjerd Lindeland VT vara (vara før Ragna kom) Frode Sørøy DMMH (gikk under sak 18/09) Henrik Vedum Tennøy TJSF Olav Reppen Breivik HiST vara Kristian Normann HiST FORFALL REPRESENTANTER Lisa Marie Fagertun Line Rølvåg Inger Johanne Kjærnsrød HiST HiST HiST FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Eirik Sandaas Kontrollkomiteen Elisabeth Ofstad Kontrollkomiteen leder (trakk seg før møtet startet) 1

2 Grete Roaldseth Martin Gustavsen Torun Hegre Gunn-Marit Fosshaug Chris Veløy Bjørnar Kvernevik Pål Ivar Brekke Marie Gjerde Rolandsen Amund Aarvelta Marius L. Aasprong Runar Sivertsen Harald Sigurdson Anders Gjermstad Kontrollkomiteen Konsernstyreleder Konsernstyret SiT Service, kandidat SiT service SiT Service leder STi org nest STi STi FTR HF konsernstyret konsernstyret TØH kulturstyret Saksliste Referat-sak 13/09 Velferdstingets møte den og * Referat-sak 14/09 Arbeidsutvalgets møte den 02/09 og 03/09* Referat-sak 15/09 SiT Konsernstyremøte SiT den * Referat-sak 16/09 SiT Service: SiT Kafe, SiT Tapir * Referat-sak 17/09 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 18/09 Boligrådet og Velferdsrådet Referat-sak 19/09 Fra andre råd og utvalg som VT innstiller til/velger til. VT-sak 15/09 Årsrapport og regnskap for Velferdstinget 2008* VT-sak 16/09 Innstilling til Mediastud* VT-sak 17/09 Arbeidsprogram for Velferdstinget* VT-sak 18/09 Tildelingsreglementet til SiT Bolig* VT-sak 19/09 Anskaffelse av motorisert kjøretøy* /vedtak /valg /vedtak /vedtak /vedtak Eventuelt Møtekritikk Leder Marit Flinder Johannessen ønsket velkommen og foreslo Trond Sørgjerd som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Merete Sødahl Jensen som referent og Bjørnar Kvernevik, Amund Aarvelta og Torun Hergre som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: DAGSORDEN Kl Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden 2

3 Kl Referatsaker Kl VT-sak 16/09 Innstilling til Mediastud AS* Kl VT-sak 19/09 Anskaffelse av motorisert kjøretøy* Kl VT-sak 15/09 Årsrapport for Velferdstinget 2008* Pause Kl VT-sak 18/09 Tildelingsreglement SiT Bolig* Kl VT-sak 17/09 Arbeidsprogram for Velferdstinget Eventuelt Møtekritikk Kl Møtet hevet! Dagsorden ble godkjent. Elisabeth K. Ofstad hadde sak til dagsorden, hun trekker seg fra kontrollkomiteen fordi hun ønsker å stille til valg som nestleder i VT. Referat-sak 13/09 Velferdstingets møte den og * Godkjent Referat-sak 14/09 Arbeidsutvalgets møte den 02/09 og 03/09* Godkjent Referat-sak 15/09 SiT Konsernstyremøte SiT den * Martin Gustavsen orienterte fra KS møtet 6. Mars; regnskap, campuskortprosjektet legges på is inntil videre. Referat-sak 16/09 SiT Service: SiT Kafe, SiT Tapir * Gunn Marit Fosshaug orienterte fra generalforsamlingen hvor hun ble valgt ny styreleder. De skal ha seminar rett over påske Referat-sak 17/09 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF STi: Bjørnar Kvernevik orienterte om neste STi møte 2. og sakene der. Mye arbeid i forbindelse med LT, blir nye utlysninger ifm ansettelse av prorektorer. Pål Ivar Brekke informerte om styrevalget SP: ingen til stede DMMH: ikke noe nytt å formidle TJSF: Henrik V. Tennøy orienterte, de har hatt val g og jobbet med inngåelse av samarbeidsavtaler. Referat-sak 18/09 Boligrådet og Velferdsrådet 3

4 Marie Oust Ledsaak: Boligrådet har hatt sitt andre hvor de snakket om fremgang på Berg studentby, Europan og aktivitetshus på Moholt - tidsplan allerede på etterskudd, ny tidsplan til neste boligrådsmøte. Innboforsikring hos studenter var også et tema, bla grunnet siste brann i Innherredsveien. Referat-sak 19/09 Fra andre råd og utvalg som VT innstiller til/velger til. KuS Anders Gjermstad orienterte, de har mottatt 97 søknader og gir penger til ca 70 av dem. VT-sak 16/09 Innstilling til Mediastud (kl 18.35) 14 stemmeberettigede Daniel Hammergren orienterte om saken Det skal velges 1 fast representant som skal sitte i 2 år og en vara, som skal sitte i 1 år, fra april til april. Kandidater til fast: Nicolas Elvemo Presenterte seg selv og det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. Vedtak: Nicolas Elvemo ble valgt til fast representant ved akklamasjon Kandidater til vara: Ingen kandidater Endringsforslag Marit Flinder Johannessen: Velferdstinget gir AU fullmakt til å supplere vara, om nødvendig. Vedtak: Velferdstinget gir AU fullmakt til å supplere vara, om nødvendig. VT-sak 19/09 Anskaffelse av motorisert kjøretøy (kl 18.45) stemmeberettigede 14 Ingvill Marie Moen orienterte Det ble åpnet for spørsmål og deretter ble det gått til debatt. Prøvevotering: Ikke bil: 9 Axel Sandaas: Forslag 1) Helhetlig endringsforslag 4

5 Endre innstillingen til. "Velferdstinget ønsker å kunne disponere en bil som også kan brukes til å profilere Velferdstinget. Ledelsen bør gå i dialog med SiT om en fast ordning som sikrer at Velferdstinget kan disponere en av SiT sine biler ved behov. Velferdstinget ønsker at dette bør være en fast bil som kan bære VT-logo og annet materiell som kan profilere dette som en VT-bil". Forslag 2) Helhetlig endringsforslag i VT-sak 19/09 Velferdstinget mener at en egen elbil kan være et godt markedsføringstiltak som også har en praktisk nytteverdig. Velferdstinget mener derimot at det er uaktuelt at Velferdstinget selv kan ta en slik investering som det legges opp til fra Arbeidsutvalgets side eller at dette finansieres gjennom å søke støtte gjennom Fond for spesielle velferdstiltak. Det skal ikke brukes semesteravgiftspenger på innkjøp av kjøretøy til Velferdstinget Forslag 3) Tilleggsforslags hvis forslag 2) vedtas Nye setninger: "Velferdstinget ønsker likevel å kunne disponere en bil som også kan brukes til å profilere Velferdstinget. Ledelsen bør gå i dialog med SiT om en fast ordning som sikrer at Velferdstinget kan disponere en av ST sine biler ved behov. Velferdstinget ønsker at dette bør være en fast bil som kan bære VT-logo og annet materiell som kan profilere dette som en VT-bil". Forslag 4) Tilleggsforslag - trekkes Legg til setning: "Hvis Arbeidsutvalget kommer tilbake med en vesentlig endret økonomisk forslag til finansiering av elbil, der investeringen tas helt/delvis av aktuelle samarbeidspartnere, primært SiT, skal Velferdstinget på ny ta stilling til om gå til innkjøp av egen elbil eller lignende kjøretøy." Forslag 5) Endringsforslag Endre setningene Velferdstinget bør gå til anskaffelse av eget motorisert kjøretøy. Velferdstinget bør kjøpe el-bil, ikke lease til Velferdstinget anser at en egen elbil kunne vært et godt investeringstiltak både markedsføringsmessig samt ha en nytteverdi i gjøre AU mer mobile, så fremt elbilbruken kunne forsvare denne utgiften. Forslag 6) Endrings/Tilleggsforslag Primært: Endre setning Ledelsen får fullmakt til å velge bil, finne finansiering, samt å kjøpe bil til Ledelsen må komme tilbake med et endelig forslag på hvilken elbil og hvordan dette skal finansieres, dette må inkludere kostnadene for reklamemateriell da Velferdstinget først og fremst anser en elbil som et markedsføringstiltak. De beregnede kostnadene må være i henhold til de tall som er fremsatt av saksbehandler ( kr). Sekundært: Tillegg etter setningen: Ledelsen får fullmakt til å velge bil, finne finansiering, samt å kjøpe bil - Velferdstinget setter en økonomisk ramme på dette prosjektet på kr. Forslag 7) Tilleggsforslag Legg til setningen: Det skal ikke brukes semesteravgiftspenger på innkjøp av kjøretøy til Velferdstinget Forslag 8) Tilleggsforslag Trekkes Legg til setningen Arbeidsutvalget må vurdere om det er mulighet for å gå til innkjøp av elbil brukt hvis Arbeidsutvalget ønsker å fortsette utredningsarbeidet. Forslag 9) Helhetlig endringsforslag Ingjerd Lindeland Velferdstinget mener kostnadene ved å anskaffe et eget motorisert kjøretøy er alt or høye i forhold til potensielt profileringsutbytte og vil derfor ikke gå til anskaffelse av dette. Forslag 10) Helhetlig endringsforslag Ingvill Marie Moen Velferdstinget gir ledelsen fullmakt til å kjøpe el-bil. Bilen skal maksimalt koste VT ønsker at bilen skal være i VT-farger, med logoene og lignende, slik at den blir et nyttig profileringsverktøy. Det skal finnes 5

6 et rimligst mulig alternativ, bruktbil bør vurderes. Ledelsen skal etter alternativ finansiering, semesteravgiftspenger bør unngås. AU trekker sitt forslag og ønsker å legge forslag 10) til grunn: Votering: Forslag 1: falt pga 9 Forslag 2: falt pga 9 Forslag 3: vedtatt Forslag 5: falt pga 3 Forslag 6: falt pga 3 Forslag 7: 7 for 5 mot, 2 avholdende: vedtatt Forslag 9: vedtatt Forslag 10: 4 9 mot falt Votering over helhet: Vedtatt mot en stemme Vedtak Velferdstinget mener kostnadene ved å anskaffe et eget motorisert kjøretøy er alt or høye i forhold til potensielt profileringsutbytte og vil derfor ikke gå til anskaffelse av dette. Det skal ikke brukes semesteravgiftspenger på innkjøp av kjøretøy til Velferdstinget Velferdstinget ønsker likevel å kunne disponere en bil som også kan brukes til å profilere Velferdstinget. Ledelsen bør gå i dialog med SiT om en fast ordning som sikrer at Velferdstinget kan disponere en av ST sine biler ved behov. Velferdstinget ønsker at dette bør være en fast bil som kan bære VT-logo og annet materiell som kan profilere dette som en VT-bil VT-sak 15/09 Årsrapport og regnskap for Velferdstinget 2008 (kl 19.35) 14 stemmeberettigede Marit Flinder Johannessen orienterte om saken. Vedtak: Årsrapport for Velferdstinget 2008 og godkjennes. Saken presenteres for Velferdstinget sammen med regnskapet for VT-sak 18/09 Tildelingsreglementet til SiT Bolig (kl 20.10) 14 stemmeberettigede Marie Oust Ledsaak orienterte Det ble åpnet for debatt Strek ble hevet etter den ble satt etter forslag 4 for å ta inn nye endringsforslag 6

7 1 Endringsforslag Ingjerd Lindeland Stryk punkt og 4.5.3, endre punkt til punkt og pkt til punkt Endringsforslag Ingjerd Lindeland Stryk punkt 4.4.2, endre resterende nummerering redaksjonelt. 3 Endringsforslag Ingjerd Lindeland Nytt kapittel 7: leiekontrakten alle myndige personer som bor hos SiT må skrive under på leiekontrakten. 4 strykningsforslag Axel Sandaas Stryk linje (3. bombepunkt i innstilling) 5 Helhetlig endringsforslag Marie Oust Ledsaak, Marit F. Johannessen og Daniel Hammergren SiT Bolig skal ALLTID tilstrebe best mulig boligsammensetning og ved klager eller mistanke om uenigheter benytte seg av konfliktløsning og vurdere bosituasjonen før fornying av kontrakt. 6 endringsforslag punkt 3 Elisabeth K. Ofstad Velferdstinget ønsker at SiT Bolig skal tilstrebe sammensetning av mennesker slik at det blir stabilitet. 7 endringsforslag punkt 3 Runar Andersen - trukket VT ønsker at SiT Bolig skal tilby hybel/hybeleilighet best tilpasset deres situasjon/alder 8 tilleggsforslag avsnitt 4.1 Pål Ivar Brekke Internasjonale studenter prioriteres kun der det er søkt i henhold til avtale med utdanningssituasjon Votering: Forslag 1: falt Forslag 2: falt Forslag 3: falt Forslag 4: falt Forslag 5: vedtatt Forslag 6: Falt Forslag 7: trukket Forslag 8: vedtatt Votering over helhet: vedtatt Vedtak: Velferdstinget vedtar det reviderte tildelingsreglementet med de endringene som blir foretatt på møtet. Velferdstinget synes det er positivt at SiT bolig benytter seg av vennekollektiver. SiT bolig skal ALLTID tilstrebe best mulig bosammensetning og ved klager eller mistanke om uenigheter benytte seg av konfliktløsning og vurdere bosituasjonen før fornyinga av kontrakt. Tildelingsreglement for prioritering av søkere til hybler/leiligheter SiT Bolig 7

8 1. ANSVARSOMRÅDE 1.1 Dette reglement gjelder for tildeling av studentboliger tilhørende Studentsamskipnaden i Trondheim. 1.2 VT forutsetter at SiT Bolig følger det til enhver tid gjeldende tildelingsreglementet 1.3 Dersom SiT Bolig ser behov for justeringer i tildelingsreglementet skal VT kontaktes. 2. UTTAKSKRITERIER - HOVEDREGLER 2.1 Det kan søkes på boliger gjennom hele året. 2.2 Rekkefølgen på ventelister avgjøres ut fra søknadsdato. Som søknadsdato settes den dato komplett søknad framlegges for SiT Bolig. 3. HVEM KAN SØKE 3.1 Søknadsberettiget er studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. 3.2 Alle søkere som har det oppgitte studium som hovedbeskjeftigelse har borett. Ved årlig kontraktfornyelse innebærer dette 50% studieprogresjon per skoleår. Dette er minimumskravet for å få fornyet kontrakt. 3.3 I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i pkt. 3.1 og PRIORITERINGSREGLER 4.1 Internasjonale studenter som kommer direkte fra utlandet, prioriteres ved tildeling av hybel på Moholt og Steinan studentby. I enkelte tilfeller der utdanningsinstitusjonene bestiller parbolig eller familiebolig vil prioriteringer blir vurdert fortløpende. I begge de sistnevtne tilfellene skal studenten innregnes i den fastsatte grensen på maksimum 30% internasjonale studenter i SiTs boliger. Internasjonale studenter prioriteres kun der det er søkt i henhold til avtaler med utdanningsinstitusjonen. 4.2 Søkere med spesielle behov, for eksempel funksjonsnedsatte eller studenter som av sosiale årsaker er anbefalt bolig av kompetent institusjon, prioriteres utenom ventelistene. 4.4 Familieleilighetene prioriteres i rekkefølge: Enslig student eller studentpar med omsorg for barn, eller som venter barn Par hvor den ene er student, med omsorg for barn, eller som venter barn Studentpar med samværsrett med barn Par uten barn der begge er studenter Par uten barn der den ene er student Øvrige studenter. 4.5 Parleilighetene prioriteres i rekkefølge: Studentpar Enslig student med delt omsorg for barn. 8

9 4.5.3 Par hvor den ene er student Øvrige studenter. 4.6 Hybelleilighetene prioriteres i rekkefølge: Hyblene og hybellleilighetene er forbeholdt enslige studenter 5. TILDELING FORØVRIG Fra 1. juni til 15. september prioriteres førsteårsstudenter ved inntak på boenheter ved oppstart av høstsemesteret. SiT Bolig vurderer selv hvilke boenheter som ska være del av tildelingen til nye studenter. Boenhetene tildeles fortløpende i prioriterings-perioden til søkere som oppfyller søknadskravene. 5.1 Familieleiligheter som blir tomme i juni, juli og august kan inngå i SiT Bolig sin sommerordning. Førsteårsstudenter som ankommer Trondheim i løpet av sommeren/ semesterstart blir da prioritert etter ventelista. 5.2 Studenter som ønsker å danne bofellesskap vil kunne søke sammen. Ved oppsigelse/fraflytting kan det anbefales en person til internflytting. En anbefalt person som ikke bor hos SiT kan søke etter vanlige prioriteringsregler, og få førsterett på denne hybelen når denne blir ledig. 5.3 Doktorgradsstipendiater, post.dok. og hospitanter kan ikke søke på våre boliger. For stipendiater gjennom NORAD gjelder spesielle tildelingsregler. 5.4 I tvilstilfeller kan ledergruppen i SiT Bolig foreta opp- eller nedsjusteringer på prioriteringsreglene. 5.5 Hvis justeringer gjentar seg i en slik grad at de blir rutine skal VT orienteres. 6. BOTID 6.1 Når det gjelder botid henvises til leiekontraktens 1.* 6.2 Kontrakten inngåes for inntil et år av gangen. 6.3 SiT Bolig forbeholder seg retten til å kontrollere om leievilkårene overholdes. * 1. HVEM KAN VÆRE LEIETAKER Det forutsettes at boligen skal dekke leietakerens boligbehov i studietiden. Studiet skal være leietakerens hovedbeskjeftigelse. Leietakeren skal være tilknyttet SiT med mindre annet er spesielt avtalt. Når disse vilkårene ikke lenger tilfredsstilles, skal leieforholdet opphøre iht. bestemmelsene i denne kontrakts 15 eller det kan heves av utleier (jfr Husleielovens 9-9). Leietakere plikter å varsle SiT Bolig dersom studiene avsluttes eller det skjer endringer i familiesituasjonen som påvirker leieretten, jfr. boliginstruksens pkt 1. VT-sak 17/09 Arbeidsprogram for Velferdstinget (kl 21.10) 13 stemmeberettigede Marit Flinder Johannessen presenterte saken. Axel Sandaas og Lars-Erik Alstad Aas presenterte sitt helhetlige forslag til arbeidsprogram Så gikk man til votering over hvilket arbeidsprogram som skal ligge til grunn for en videre diskusjon. 9

10 Vedtak: Velferdstinget ønsker å legge Axel Sandaas og Lars-Eriks Alstad Aas forslag til grunn. AUs innstilling ble diskutert først Endringsforslag til innstillingen: Forslag 1) Endringsforslag Lars-Erik og Axel Endre linje 36 til: Velferdstinget ønsker at et arbeidsprogram skal ligge til grunn for det arbeidet et Velferdsting skal gjøre i løpet av sin periode, og at dette er godt forankret både i Arbeidsutvalget og blant Velferdstingsmedlemmene. " Forslag 2) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Velferdstinget finner det mest hensiktsmessig at det avtroppende og det påtroppende Arbeidsutvalg, under overlappen seg imellom, utarbeider et forslag til arbeidsprogram. Dette for å sikre best mulig forankring av dokumentet blant det nye Velferdstinget samt sikre kontinuiteten fra periode til periode. Forslag 3) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Primært: Velferdstinget ønsker at Arbeidsprogrammet som skal gjelde for en Velferdstingsperiode fra juli til juni, og som vedtas på et av de to første møtene i høstsemesteret hvert år. Sekundært: Velferdstinget ønsker at Arbeidsprogrammet skal gjelde fra januar til desember, og som vedtas på et av de to første møtene i vårsemesteret hvert år. Forslag 4) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Velferdstinget ønsker at denne praksis rundt behandling av Arbeidsprogram for Velferdstinget vil være gjeldende fra Velferdstinget 09/10 og vil derfor at dagens Arbeidsutvalg tar dette med seg inn i overlappen med det påtroppende Arbeidsutvalget. Forslag 5) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Primært: Vedlagt ligger Velferdstinget sitt forslag til arbeidsprogram for perioden 09/10 som vi mener bør fungere som utgangspunkt for arbeidet med en egen VT-sak om Arbeidsprogram for Velferdstinget 09/10. Sekundært: Vedlagt ligger Velferdstinget 08/09 sitt forslag til arbeidsprogram for perioden 2009 som vi mener bør fungere som utgangspunkt for arbeidet med en egen VT-sak om Arbeidsprogram for det påtroppende Velferdstinget (perioden 09/10). Forslag 6) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Under hvert tema skal det maks være 3 punkter, dette for å sikre at arbeidsprogrammet blir en reell prioritering av Velferdstingets arbeidsoppgaver. Forslag 7) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Primært: Velferdstinget ønsker at arbeidsprogrammet gjennomgås og evalueres i forbindelse med Velferdstingets motivasjonsseminar i starten av hvert vårsemester. 10

11 Sekundært: Velferdstinget ønsker at arbeidsprogrammet gjennomgås og evalueres i forbindelse med Velferdstingets oppstartsseminar i starten av hvert høstsemester. Forslag 8) Tilleggsforslag Ny setning etter linje 36 Det skal maks være 14 tema i arbeidsprogrammet Debatt på arbeidsprogrammet Endringsforslag til arbeidsprogrammet: 1) endringsforslag linje 66 pkt 1.8 Runar Andersen Jobbe for å bedre bysykkeltilbudet og forholdene for vanlige sykelister 2) endringsforslag Marit Flinder Johannessen Endre linje 63 til: arbeide for at kollektivtilbudet til studentene blir bedre Endre linje 64 til: Team Trafikk til kollektivtrafikken redaksjonell endring Votering innstilling: Forslag 1: vedtatt Forslag 2: vedtatt Forslag 3: primært vedtatt Forslag 4: vedtatt Forslag 5: primært vedtatt Forslag 6: vedtatt Forslag 7: primært vedtatt Forslag 8: vedtatt Votering arbeidsprogram: Forslag 1: vedtatt Forslag 2: vedtatt Votering over helhet: Vedtatt Vedtak: Velferdstinget ønsker at et arbeidsprogram skal ligge til grunn for det arbeidet et Velferdsting skal gjøre i løpet av sin periode, og at dette er godt forankret både i Arbeidsutvalget og blant Velferdstingsmedlemmene. Velferdstinget finner det mest hensiktsmessig at det avtroppende og det påtroppende Arbeidsutvalg, under overlappen seg imellom, utarbeider et forslag til arbeidsprogram. Dette for å sikre best mulig forankring av dokumentet blant det nye Velferdstinget samt sikre kontinuiteten fra periode til periode. Velferdstinget ønsker at Arbeidsprogrammet som skal gjelde for en Velferdstingsperiode fra juli til juni, og som vedtas på et av de to første møtene i høstsemesteret hvert år. 11

12 Velferdstinget ønsker at denne praksis rundt behandling av Arbeidsprogram for Velferdstinget vil være gjeldende fra Velferdstinget 09/10 og vil derfor at dagens Arbeidsutvalg tar dette med seg inn i overlappen med det påtroppende Arbeidsutvalget. Vedlagt ligger Velferdstinget sitt forslag til arbeidsprogram for perioden 09/10 som vi mener bør fungere som utgangspunkt for arbeidet med en egen VT-sak om Arbeidsprogram for Velferdstinget 09/10. Det skal maks være 14 tema i arbeidsprogrammet. Under hvert tema skal det maks være 3 punkter, dette for å sikre at arbeidsprogrammet blir en reell prioritering av Velferdstingets arbeidsoppgaver. Velferdstinget ønsker at arbeidsprogrammet gjennomgås og evalueres i forbindelse med Velferdstingets motivasjonsseminar i starten av hvert vårsemester. Arbeidsprogram for Velferdstinget 1.0 Politikk 1.1 Studenthelse jobbe for at SiT bedrer sin markedsføring ovenfor studentene og veilederne på utdanningsinstitusjonene av SiT råd sine tilbud. sørge for at tannhelseprosjektet blir gjennomført og evaluert i 2009, samt se på mulighetene for å utvide/endre prosjektet. arbeide for en avtale som omhandler det psykiske helsetilbudet for studenter mellom kommunen, regionale helseforetak Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). 1.2 Studentbosetting jobbe for at Trondheim kommune og SiT bedrer studentbosettingen og synliggjøre studenters borettigheter. jobbe for å opprettholde kryssubsidieringen mellom de ulike studentboligene i SiT. følge opp og sikre fortgang i arbeidet med aktivitetshus på Moholt. 1.3 Studenttilbud på campus arbeide for at SiT sine tilbud oppleves som tilgjengelig for hele studentmassen i Trondheim med fokus på en kartlegging av det reelle behovet og med et ønske om en effektivisering av SiTs drift. arbeide for at SiT utvider åpningstidene ytterligere i eksamensperiodene. fortsette å være en aktør i SiT Tapirs arbeid med ny nettbokhandel for å sikre at denne gjenspeiler studentenes ønsker og behov, med fokus på at dette kan være en erstatning for enkelte av dagens bokhandlere. 1.4 Studentøkonomi i samarbeid med eierorganene og de nasjonale studentorganisasjoner, lobbe for 11 måneder studiefinansiering gjennom en økning på 10 %. jobbe for å få fjernet aldersgrensen på studentrabatter. jobbe for å bedre rabattordningene på kulturarrangement for studenter. 12

13 1.5 Studentidrett jobbe for fortgang i arbeidet om nytt idrettssenter og i samarbeid med SP legge press på HiST i forhold til finansiering. jobbe for at Dødens dal -prosjektet er på plass i løpet av Studentfrivillighet og studentkultur samarbeide med eierorganene om en erkjennelse av læring i studentfrivilligheten hos utdanningsinstitusjonene. samarbeide med eierorganene for at utdanningsinstitusjonene legger til rette og viser fleksibilitet for studentfrivillighet. styrke alkoholfokusfri -perspektivet gjennom oppfølgingen av handlingsplanen for helse- og trivselsundersøkelsen. Internasjonale studenter sammen med eierorganene påse at de relevante parter jobber for at internasjonale studenter får en god mottakelse i Trondheim og i studiene sine. Sammen med SiT og eierorganene klargjøre ansvarsforholdet mellom utdanningsinstitusjonene og SiT og sikre at utdanningsinstitusjonene er sitt ansvar bevisst. påse at SiT overholder 30 % grensen for internasjonale studenter i studentboligene. 1.8 Transport arbeide for at kollektivtilbudet til studentene blir bedre arbeide for at kollektivtrafikken utvider kapasiteten på sitt kollektivtilbud, særlig under pressperiodene ved immatrikulering og eksamen Jobbe for å bedre bysykkeltilbudet og forholdene til vanlige sykelister 1.9 Informasjon fra SiT arbeide for at SiT sine nettsider er til en hver tid oppdatert og oppleves som tilgjengelig for alle som søker informasjon. jobbe for at SiT Bolig får en info-brosjyre i velkomstpakken som kommer hjem til studentene fra utdanningsinstitusjonene. I samarbeid med SiT synliggjøre for studenter hva et eventuelt overskudd i SiT brukes til og at dette er penger som går tilbake til studenter. 2.0 Organisasjon 2.1 Rekruttering jobbe for å få en infobrosjyre om VT inn i SiTs velkomstpakke til nye studenter jobbe for å få høy bevissthet og bedre tilbud om opplæring innad om medlemmenes rolle i profilerings og rekrutteringsarbeid bidra til eierorganenes lokale valg til Velferdstinget i tråd med samarbeidsavtalen 2.2 Profilering av Velferdstinget ha oppdater informasjon om Velferdstinget både på norsk og engelsk på sine nettsider synliggjøre sin egen gjennomslagskraft og posisjon i forhold til SiT 13

14 kontinuerlig profilere seg og sitt arbeid på alle campus og i media, spesielt skal synlighet på campus vektlegges under immatrikuleringsperioden. 2.3 Møter i Velferdstinget påse at alle medlemmer av Velferdstinget har nok kunnskap til å delta i diskusjonene under møtene og at dette ved behov kan gjøres gjennom å arrangere formøter og/eller workshops. I forkant av behandling av SiT budsjetter og årsoppgjørsdisposisjoner arrangere workshops/formøter som kan sikre bedre vedtak i slike saker ved å synliggjøre handlingsrommet til Velferdstingets medlemmer. 2.4 Lokale forum være aktiv og sette agendaen angående velferdspolitikk i Trondheim Studentråd. jobbe for at arbeidet om et mulig studentsenter går fremover, sammen med eierorganene. Bistå eierorganene om velferdsspørsmål og være tilgjengelig for at ulike studentorganisasjoner i Trondheim kan få mer informasjon om Velferdstinget gjennom kurs/foredrag. 2.5 Nasjonale forum sammen med eierorganene få gjennomslag for Velferdstingets politikk i nasjonale studentorganisasjoner. være tilstedet på nasjonale studentorganisasjoners møteplasser der det er naturlig Eventuelt: Daniel: Ingvill har bursdag i dag Marit: Neste ordinære møte er 7. mai, da skal VTs studentpris deles ut. På møtet 21. april skal det velges ny ledelse og nytt AU til VT Eirik: StudiebyEN chatten åpner 1. april og vara til 15. april- chatverter ønskes ta kontakt med Eirk hvis du er interessert. Marit takket avtroppende konsernstyreleder Martin Gustavsen innsatsen. MØTEKRITIKK: Tas til etterretning Møtet hevet klokken kl Marit Flinder Johannessen/s/ Leder Merete Sødahl Jensen /s/ Referent 14

15 15

MØTEREFERAT VT-møte 09/08

MØTEREFERAT VT-møte 09/08 MØTEREFERAT VT-møte 09/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.0908 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 01/09

MØTEREFERAT VT-møte 01/09 MØTEREFERAT VT-møte 01/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 29.01.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kjelhuset 4 Kl.18.15 20.55 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 11.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Storsalen, Studentersamfundet Kl. 18.15 00.05 Referent: Kopi til: Marie Gjerde Rolandsen

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested:, Kjelhuset Kl.18.15 23.15 Referent: Kopi til: Torun Hegre 3 stk: SiT Service 5 stk. administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 17.02.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 23.15 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:17.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 22.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 20.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato:. 24.04.08 Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.15 22.40 Møteleder: Referent: Kopi til: Sebastian Eidem Torun Hegre 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato:. 21.04.09 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl.18.15 23.55 Møteleder: Referent: Kopi til: Marit Flinder Johannessen Merete Sødahl

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.11.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Selskapssiden, Samfundet Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.01.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget R54, Gløshaugen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.03.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kalvskinnet HiST, G 119 Kl.18.15 24.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 31.05.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Sangerhallen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 21.40 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 4/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 24.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 11/08

MØTEREFERAT VT-møte 11/08 MØTEREFERAT VT-møte 11/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 05.11.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget, R10 Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06)

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 4. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 Referent: Elisabeth Kathleen Ofstad Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:24.03.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.35 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:27.05.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: K5, Kjemiblokk 5 Kl.17.15 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.20 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Pia Helen Bjørsvik Nestleder Olav Reppen Breivik Studiekvalitet Laila Solør (AFT) FO L&I Thea Indahl Mæhlum (ASP) Internasjonalt Per Christian Rasmussen (ALT) Hanne

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 15.11.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre.

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre. MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 01.10.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.04.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 20.09.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 23.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.11 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Andreas Faye-Lund DMMH (Vara fram til Tina Hofseth kom) Line Elisabeth Hoff Jensen

MØTEREFERAT. Andreas Faye-Lund DMMH (Vara fram til Tina Hofseth kom) Line Elisabeth Hoff Jensen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 21.15 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 03/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 12.2.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Cafe-sito Stripa Kl.17.15 20.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 14.01.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 21.10 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.01.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 23.00 Referent: Heidi Skålvik Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 10.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, K5 Kl.18.15 21.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden Kl.18.15 00.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Rådsalen Kl.16.15 18.25 Referent: Hege Spjøtvold Kopi

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.16 Representanter og vara Observatører Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen Sit Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT 3/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 3/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 3/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 29.02.12 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.18.15 21.15 Referent: Lars-Erik Alstad Aas og Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, R4 Kl.18.15 23.10 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 1/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 31.01.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 30.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 23.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 02/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 5.2.2014 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.15 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 5/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 5/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 5/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.04.13 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen Hovedbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 09/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.10.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.18.15 21.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.09.10 Representanter og vara Observatører Møtested: K5, Gløshaugen Kl.17.15 22.40 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 26.11.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Læringsmiljøutvalget (LMU) - årsrapport 2007 Tidl. O-sak 9/08 (utsatt i Styret 22.05.2008

Detaljer

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 10/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.11.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.17.15 23.05 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 07/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Øya Helsehus Kl

MØTEREFERAT 07/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Øya Helsehus Kl MØTEREFERAT 07/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.11 Representanter og vara Observatører Møtested: Øya Helsehus Kl.17.15 22.30 Referent: Johanne Søfting Borch Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 06/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 11.05.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Eirik Korsnes Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 5/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.04.12 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl.18.15 23.05 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.10.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget, Gløs, R10 Kl.18.00 23.20 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT 6/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 6/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 6/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.05.12 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.17.15 23.45 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 03.11.10 Representanter og vara Observatører. Møtested: R3, Gløshaugen Kl.18.15 23.10

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 03.11.10 Representanter og vara Observatører. Møtested: R3, Gløshaugen Kl.18.15 23.10 MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 03.11.10 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl.18.15 23.10 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 09.11.16 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer