Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 11/14 Velferdstingets møte den og * Referat-sak 12/14 Arbeidsutvalget Referat-sak 13/14 SiT Konsernstyre Referat-sak 14/14 STi, SP, SR-DMMH, TJSF, BIS Referat-sak 15/14 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 14/14 Helserefusjonsordning* /vedtak VT-sak 15/14 Reservasjonsrett for fastleger /vedtak VT-sak 16/14 Mandat for Ankerådet i SiT Bolig* /vedtak VT-sak 17/14 Statsbudsjettprioriteringer 2015 /vedtak VT-sak 18/14 Valg til Kontrollkomité* /valg Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Vilde T. Coward /s/ leder Aina Kristiansen /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 14/14: Definisjoner/forkortelser: Helserefusjonsordningen VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim Spesialisthelsetjenester: Helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv). AU: Arbeidsutvalget HELFO: Helseøkonomiforvaltningen (tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning) SP: Studiepoeng Vedlegg: Retningslinjer for Helserefusjon, vedtatt i Alternativ 2: Forslag til Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjon Alternativ 3: Forslag til Retningslinjer for Helserefusjon og Retningslinjer for Tannhelserefusjon Oversikt over HELFOs ordninger, egenandel, frikort, spesialisthelsetjenester og hvit resept Statistikk over bruk av refusjonsordningen Hensikt med saken: Velferdstinget skal vedta nye retningslinjer for SiT Helse- og Tannhelserefusjonsordning. Bakgrunn for saken: I 2013 vedtok VT nye retningslinjer for SiT Helserefusjonsordning, noe som har vist seg å være delvis mangelfulle og dessuten også kostbare å få gjennomført. Det er på bakgrunn av dette at SiT har fortsatt å praktisere reglementet som foreligger fra Retningslinjer fra 2005 I dag kan studentene søke refusjon fra SiT for helseutgifter som overstiger kr 2.500,- Utgifter utover andelen det forventes at studentene selv dekker dekkes av SiT med 75 %, med et tak på kr 6.000,- per kalenderår (se imidlertid nedenfor om mulighet til utvidet kostnadsramme). Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 1

4 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen I tillegg til ytelser spesifisert ovenfor, omfatter refusjonsordningen også spesialisthelsetjenester som idag ikke dekkes av det offentlige, eller kun indirekte dekkes av det offentlige for pasienten. Per idag foreligger det også et krav om henvisning fra fastlege, for å kunne få spesialisthelsetjenester refundert fra SiT. Det foreligger i øyeblikket ingen klare retningslinjer fra Velferdstinget over hvilke alternative behandlinger som godkjennes under SiT sin helserefusjon, men det har derimot blitt praktisert med tjenester som er godkjent som spesialisthelsetjenester gjennom Helse- og Omsorgsdepartementet. Eksempel på mulig søknadsgrunnlag under dagens ordning: Tannlege: kr 3.400,- Kiropraktor: kr 4.450,- Lege: kr 1.800,- Transport: kr 850,- Totale utgifter: kr ,- Ved søknad til SiT om refusjon vil regnestykket se følgende ut: Totale utgifter: kr ,- Minus egenandel: kr 2.500,- Refusjonsgrunnlag: kr 8.000,- 75% av kr 8.000,- : kr 6.000,- Studenten dekker her selv totalt kr 4.500,- og får refundert kr 6.000,- fra SiT. Ved spesielle tilfeller kan studenten søke SiT om å få refundert et større beløp enn taket på kr 6.000,-. Det foreligger ikke i dag noen klare retningslinjer om hva som faller under spesielle tilfeller, noe som skaper utfordringer for både administrasjonen som behandler søknadene til Helserefusjon, og studenten som søker. Dersom det er tvil om studenten har rett til refusjon kaller ansvarlig for helserefusjon i SiT inn til møte med Helserefusjonsutvalget. Helserefusjonsutvalget består i dag av 4 personer, Velferdsansvarlig i AU i VT, Velferdsdirektør i SiT, en sykepleier og ansvarlig for helserefusjonsordningen i SiT. Alternative løsningsmodeller Alternativ 1: Null-alternativet, Beholde de gjeldende retningslinjene fra 2005, og sørge for at SiT oppdaterer nettsidene, slik at de reflekterer VTs vedtekter. Alternativ 2: Samled ordning, oppdatert «Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjonsordningen»: Beholde refusjonen av helse og tannhelse i en ordning, men med de endringer vist i nytt reglement. Her vil det refunderes 75% av utgifter til helse- og tannhelse over 2.500kr inntil et refusjonstak på kr 6.000r per kalenderår. Utgifter til ordinær tannhelsesjekk refunderes med 50% inntil 500kr. Alternativ 3: Todelt ordning, «Retningslinjer for Helserefusjon» og «Retningslinjer for Tannhelserefusjon»: Dele helserefusjonsordningen inn i to ordninger (se modell), en for Helse og en for Tannhelse. Innen helserefusjon dekkes det opp til frikortgrense 1 og 2 hos HELFO over 350 Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 2

5 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen kr. For tannhelse utbetales det 75 % av utgifter over kr 2.000kr, med et tak på utbetaling på kr 5.000kr. Ordinær tannhelsesjekk refunderes med 250kr innen samme makstak Saksbehandlers vurdering: Helserefusjonsordningen er ment som et supplement til statens refusjonsordninger, det er fra dette at saksbehandler mener det er gunstigs å dele helserefusjonsordningen inn i helse- og tannhelserefusjonsordningen. Ved å dele helse- og tannhelse, vil studenter med store utgifter kunne får refundert mere, dessuten vil en kunne dekke mer av tannhelseutgiftene for de som har store helseutgifter. Fordeler med Alternativ 2 er at dette er et mer økonomisk forutsigbart forslag, ved at vi viderefører ordningen i dag med noen oppdateringer og endringer der vi ser utfordringer idag. Dessuten vil den holde på dagens prinsipper, ha et forebyggende tiltak og et tilbud når problemene oppstår. Her må studenten først betale kr 2.500,- i egenandel, før studenten får utbetalt 75 % av den resterende summen opp til kr 6.000,-. Ulempen med dette er at ordningen slik den foreligger idag, til tross for mindre endringer, er svært komplisert. Det er vanskelig for studentene å forstå, og det krever mye arbeid fra SiT å administrere. Det er i denne sammenheng viktig å nevne at omtrent 70-75% av utgiftene idag er søknader på tannhelseutgifter. Utfordringen med en samlet ordning, er at vi ikke treffer like godt der studentene faktisk søker på refusjon, som er på tannhelseutgifter. Fordeler med Alternativ 3 er at man mer effektivt kan treffe riktig målgruppe og flere studenter ved å dele opp Helserefusjon og Tannhelserefusjon i to forskjellige ordninger. Denne ordningen sørger for at den generelle studenten får igjen på helserefusjonsordningen, og samtidig kan få igjen for tannhelseutgifter, som fort kan falle fra i en samlet ordning. Slik forslaget ligger frem, dekkes alt under taket i HELFOs egenandelstak 1 og 2 opptil 100%, med forventede kr 350kr som studenten selv må ut med, før refusjon er mulig. Utover dette må det foreligge henvisning fra lege og behandlingen må være godkjent av HELFO for refusjon for andre spesialisthelsetjenester som kiropraktor, ergoterapi osv. For tannhelse må studenten betale en egenandel på kr 2.000kr før studenten får utbetalt 75% av den resterende summen opp til kr 5.000kr. Tannhelse Det har kommet klare signaler fra SiT at den største andelen som søker om helserefusjon, søker på grunnlag av tannhelse. Idag utgjør dette omtrent 70-75% av utgiftene det søkes om. Saksbehandler ser det derfor som viktig å ivareta denne gruppen best mulig, spesielt med Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 3

6 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen hensyn på at det offentlige dekker svært lite innen tannhelse. Med å dele opp helse og tannhelse, vil en få bedre dekning av de som virkelig trenger det. Dette siden helse da ikke vil være med på å «spise opp» det en får dekket samlet. Med en ordning som skissert i Alternativ 3 vil det bli både enklere å administrere for SiT i begge ordningene. I Helserefusjon er det enklere å skulle forholde seg til egenandelstaket HELFO selv setter, og vi får en ordning som er likere både Bergen og Oslo, som gir grunnlag for bedre sammenligning av ordningene. Samtidig vil man enklere møte massen studenter som benytter seg av tilbudet, ved å spesifisere betingelser og krav til helserefusjon og tannhelserefusjon hver for seg. Saksbehandler mener dette er den beste løsningen videre for refusjonsordningen. Ved å få klarhet i retningslinjene, er det lettere for SiT å få ut informasjon på nettsiden, det blir da også lettere å lage en søknadsordning på nett og studentene vet enklere hvor mye de kan forvente å få utbetalt og hvilke krav de må forholde seg til. Spesialisthelsetjenester Det er viktig å dekke det som er nødvendig, men det bør også være en begrensning slik at ordningen ikke blir misbrukt. Når det gjelder spesialisthelsetjenester er det som oftest snakk om kiropraktor, ergoterapi eller lignende, behandlinger hvor det idag, per det offentlige helsesystemet, kreves henvisning fra lege for å oppsøke behandling. For noen studenter er dette viktige former for behandling, derfor er det viktig vi ser på muligheten for hva som skal dekkes eller ikke. Ved å spesifisere dette tydeligere i retningslinjene, vil det også være lettere for saksbehandleren hos SiT å bedømme hvem som skal få, og hvor mye vedkommende har rett på, og føre til en mer rettferdig fordeling. Progresjonskrav I retningslinjene som foreligger idag er det et studieprograsjonskrav på 30 SP per semester for å kunne regnes som gyldig søker. Det er endel tilleggsdetaljer i dette som gjør prograsjonskravet utfordrende å administrere, både mtp sykdom, internasjonale- og utvekslingsstudenter, fødselspermisjon osv. Helserefusjonen er idag direkte subsididert av semesteravgift, vi får ingen statlig støtte til ordningen, derfor mener saksbehandler det kun bør foreligge krav betalt semesteravgift og bekreftelse på studierett ved lærested for å godkjennes som søker. Alle studenter som betaler semesteravgift subsidierer ordningen, uavhengig av studieprogresjon og om man benytter seg av ordningen eller ikke. Det bør også derfor være like enkelt å kunne benytte seg ordningen om man har søkt semesteravgift. Med refusjonsordningen vil man også treffe de studentene som kanskje sliter mest med helse og dermed også kanskje de som sliter mest med progresjonskravene. Ved fjerning av dette kravet, vil man kunne søke om refusjon på like premisser uavhengig av sykdom, permisjon eller annet som vil kunne utfordre studieproresjonen. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar retningslinjer skissert i Alternativ 3, Retningslinjer for Helserefusjon og Retningslinjer for Tannhelserefusjon med de endringer som forekommer under møtet. Retningslinjer for helserefusjon i sin helhet skal ligge lett tilgjengelig for studenten på SiTs hjemmesider. Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 4

7 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen SiT skal snarest utarbeide nytt søknadsskjema tilpasset de nye retningslinjene. Dissens fra Anne Finstad og Hans Petter Kleppan: Alternativ 3, Tannhelserefusjon. Linje 63 og 65: Makstak på 6.000kr. Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 5

8

9 1 2 3 Alternativ 2: Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjonsordning Prinsipper for helserefusjonsordningen Overordnet hensikt med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Helserefusjonsordningen skal hjelpe studentene med utgifter for helsetjenester. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får du dekket Studenter kan søke om å få refundert 50 % av en ordinær tannhelsesjekk begrenset oppad til kr 500kr per kalenderår. For tjenester og behandlinger utført i Norge under HELFOs egenandelstak 1 og 2, spesialisthelsetjenester 1 som ikke dekkes av det offentlige, eller tannhelseutgifter dekkes 75% av utgifter over 2.500kr inntil et makstak på 6.000kr per kalenderår. Ordinær tannhelsesjekk, tannhelsebehandling, behandlinger under HELFOs egenandelstak 1 og 2 eller andre helsetjenster- og behandlinger godkjent av norske helsemyndigheter som ikke dekkes av det offentlige medregnes tilsammen under det totale makstak på kr 6.000kr over 2.500kr per kalenderår. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 50 % av en ordinær tannhelsesjekk i kalender året, begrenset oppad til kr 600kr. Behandling for tannsykdom 2 studenten har fått under tiden som registrert student som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger, kan søkes refusjon for. 1 Spesialisthelsetjenester: Helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv). 2 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt.

10 Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger. Rotfylling. Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 1. Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 2. For tjenester som er godkjent av norske helsemyndigheter og ikke dekkes av det offentlige, dekkes dette kun med henvisning fra fastlege. Hva dekkes ikke Kosmetiske behandlinger. Transport eller reise. Hvit resept Behandlinger gjennomført hos SiT Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege eller lege, eventuelt henvisning fra fastlege. Spesifiserte, originale kvitteringer. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke Siste frist for å søke om refusjon er 31.januar for utgifter det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventent egenandel på 2.500kr.

11 Alternativ 3: Retningslinjer for helserefusjon Prinsipper for helserefusjon Overordnet hensikt med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Helserefusjonsordningen skal hjelpe studentene med utgifter for helsetjenester. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får du dekket For tjenester og behandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 100% av utgifter over 350kr inntil frikortgrensen for HELFOs egenandelstak 1 og 2. For spesialisthelsetjenester 1 utført i Norge av spesialisthelsetjenester som er autorisert av norske helsemyndigheter dekker refusjonsordningen 75% av utgifter over 2.500kr inntil et makstak på 4.000kr per kalenderår. Med HELFOs egenandelstak1 og maksimalt bruk av andre tjenester vil man totalt få utbetalt 5.755kr per kalenderår. Med HELFOs egenandelstak2 og maksimalt bruk av andre tjenester vil man totalt få utbetalt 6.320kr per kalenderår. Hva dekkes av helserefusjonen Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 1. Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 2. Spesialisthelsetjenester som er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Hva dekkes ikke av helserefusjonsordningen Transport eller reise. 1 Med spesialisthelsetjenester menes helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv).

12 Utgifter gitt over hvit resept. Annen behandling som ikke er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Behandlinger som er gjennomføres hos SiTs egne tjenester. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Henvisning fra lege for refusjon av spesialisthelsetjenester. Spesifiserte, orginale kvitteringer for betalt behandling. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke om refusjon Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel.

13 Alternativ 3: Retningslinjer for Tannhelserefusjon Prinsipper for tannhelserefusjon Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Tannhelserefusjon skal hjelpe studentene med utgifter til tannhelse. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får man dekket Studenter kan søke om å få refundert 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk utført i Norge per kalenderår. For andre tannhelsebehandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 75% av utgifter over 2.000kr inntil et makstak på 5.000kr per kalenderår. Ved utbetaling telles medregnes både refusjon for ordinær tannhelsesjekk og andre tannhelsebehandlinger under det totale taket på kr 5.000kr per kalenderår. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 250kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår. Behandling for tannsykdom 2 studenten har fått under tiden som registrert student som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger, kan søkes refusjon for. Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger. Rotfylling. Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. Hva dekkes ikke Kosmetiske behandlinger. 2 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt.

14 Transport eller reise. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege eller henvisning fra fastlege. Spesifiserte, originale kvitteringer for betalt behandling. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel på 2.000kr.

15

16

17 HELFO- Oversikt egenandel, frikort og tjenester som inngår Hva er frikort for egenandelstak 1? Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner i egenandeler i Dersom du har beløp til gode, vil dette automatisk bli tilbakebetalt til din konto. Hvilke helsetjenester inngår? I frikortordningen for egenandelstak 1 inngår følgende behandling og helsetjenester: lege psykolog poliklinikk (sykehus) røntgeninstitutt pasientreiser medisiner og utstyr på blå resept Hvordan bruker jeg frikortet? Når du har fått frikortet, må du vise det frem for å slippe å betale egenandeler. Frikortet gjelder for resten av kalenderåret. Hvordan får jeg frikortet? Behandlere, tjenesteytere og transportører registrerer alle godkjente egenandeler og sender til HELFO sammen med sine oppgjør. Egenandelene registreres i ditt grunnlag for frikort. Du får frikortet i posten automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner i egenandeler. Frikortet sendes til din folkeregistrerte adresse. Hva er frikort for egenandelstak 2? Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. I frikortordningen for egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler for følgende behandling og helsetjenester: undersøkelse og behandling hos fysioterapeut enkelte former for tannsykdommer opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF Når du har fått frikort, må du vise det fram for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. Kan jeg få frikort? Betaler du mer enn kroner i godkjente egenandeler for slik behandling i løpet av 2014, har du krav på frikort for egenandelstak 2. Da sender du søknad og kvitteringer til HELFO. Send søknad innen seks måneder Du bør søke om frikort innen seks måneder etter at du mottok den behandlingen eller tjenesten som gjorde at du oversteg egenandelstaket. Ellers kan retten til tilbakebetaling av egenandeler gå tapt. Minstebeløp for utbetaling

18 Beløp under 200 kroner refunderes ikke. Unntaket er dersom du har flere kvitteringer, eller at du får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO innen seks måneder fra du får frikortet. Dersom summen av disse beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og blir utbetalt under ett. Dette har Stortinget besluttet. Hva er godkjente egenandeler? Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen. Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Disse behandlingene inngår i ordningen: sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering) behandling og rehabilitering av marginal periodontitt Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte takstene. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker. Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort. Dekning av helseutgifter Du kan ha rett til å få dekket deler av utgiftene dine til behandling hos ulike grupper av helsepersonell, til legemiddel, næringsmiddel eller medisinsk forbruksmateriell. Under finner du de ulike dekningsområdene som HELFO har ansvaret for listet opp alfabetisk. Bandasje/forbruksmateriell Dersom du har kroniske hudlidelser, cystisk fibrose, epidermolysis bullosa og kroniske sår og fistler, kan du få dekket utgiftene dine til bandasjemateriell og reseptfrie kremer, reseptfrie legemidler, salver og oljer avhengig av sykdom. Bidragsreiser Du kan søke HELFO om bidrag til reiseutgifter til terapiridning, elektrolyse/voksbehandling og noen kurs- og rehabiliteringsopphold. Pasientreiser har ansvaret for å dekke reiseutgifter til offentlig godkjent helsebehandling. Elektrisk brystpumpe Dersom du har barn med nedsatt sugeevne på grunn av leppe-/kjeve-/ganespalte, kan du få engangsbidrag fra HELFO til å dekke utgifter til elektrisk brystpumpe. Elektrolyse/voksbehandling HELFO kan yte bidrag til elektrolysebehandling for sterkt sjenerende hårvekst i ansiktet hos kvinner, når behandlingen er forskrevet av spesialist i vedkommende sykdom. Fysioterapeut Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos fysioterapeut. Engangsstønad ved hjemmefødsel Når du har født hjemme, kan du få engangsstønad fra HELFO.

19 Infertilitetsbehandling Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling, kan HELFO dekke utgifter til hormonpreparater utover kroner fullt ut. Dere må legge fram en erklæring fra spesialist (lege) som viser hvilken behandling dere får. Kiropraktor HELFO gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor. Du trenger ikke henvisning fra lege for å motta slik behandling. Kursopphold og rehabilitering Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til kursopphold og rehabilitering i Norge, og i noen tilfeller utlandet. Laboratorier/røntgeninstitutt Du kan få dekket deler av dine utgifter til nødvendige undersøkelser ved private laboratorieog røntgeninstitutt. Vanligvis må du betale en egenandel. Legemidler/apotek Du kan på visse vilkår få dekning av utgifter til viktige legemidler. Leger Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos lege. Vanligvis må du betale en egenandel. Logoped/audiopedagog Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen. Fylkeskommunen har plikt til å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole. Madrass- og puteovertrekk HELFO kan gi delvis dekning av utgifter til madrassovertrekk og puteovertrekk. Næringsmidler Du kan søke HELFO om å få dekket næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept. Ortoptist Du kan få dekket deler av dine utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist. Psykolog Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanligvis betale en egenandel. Sykehus og poliklinikk For å få behandling ved sykehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet være henvist fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Ved behov for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakten. Tandemsykkel Du kan delvis få dekket utgifter til anskaffelse av tandemsykkel av HELFO. Tannlege/tannpleier De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

20 Tvillingvogn eller spesialvogn Du kan få låne tvilling-/spesialvogn fra NAV hjelpemiddelsentral eller hjelpemiddellager. HELFO kan gi godkjenning for et slikt utlån av tvillingvogn eller spesialvogn. Yrkesskade HELFO kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hensiktsmessige hjelpemidler ved yrkesskade. Hvit resept Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisiner på hvit resept gjennom bidragsordningen. Det kan gis bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke dekkes av folketrygdloven eller andre lover. I forhold til medisiner gjelder dette preparater som er skrevet på hvit resept, og som benyttes utenfor institusjon. Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet. Hovedreglen sier at medisinen må være: Markedsført i Norge Reseptpliktig Skrevet ut av lege Hva dekkes ikke? Du kan vanligvis ikke få dekket utgifter til: Reseptfrie legemidler og handelsvarer Vanedannende legemidler Prevensjonsmidler Legemidler for røykeavvenning Tabletter for erektil dysfunksjon (for eksempel Cialis, Levitra, Uprima, Viagra) Vaksiner Legemidler for bakterieinfeksjon (antibiotika) Legemidler for soppinfeksjon (antimykotika) Legemidler for virusinfeksjoner (antivirale midler) Legemidler for desinfeksjon av hud Østrogener og testosteronpreparater Vitaminer og mineraler Legemidler for allergi Legemidler for Alzheimer sykdom Legemidler for smerter Legemidler for prostatabesvær Veksthormoner Helse- og omsorgsdepartementet kan, når særlige grunner foreligger, bestemme at det ikke kan gis bidrag til et nærmere angitt legemiddel.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Til: Møtested: Kopi til: 5stk. Arbeidsutvalget 14 stk. Representanter med vara Faste observatører R10 SiT Konsernstyret Eierorganene Møteinnkalling Møtedato: 27.8.14 Arkiv: Møtetid: 17.30 Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Automatisk frikort innføres i 2010. 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi

Automatisk frikort innføres i 2010. 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi Automatisk frikort innføres i 2010 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi Frikort dekker utgifter for personer med høye helseutgifter Egenandelstak 1 gjelder egenandeler fra Lege og psykolog Poliklinikk,

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 4/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 4/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 14.03.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 24.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

Refusjonsordninger. Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt

Refusjonsordninger. Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt Refusjonsordninger Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt Aktuelle refusjonsordninger Blåreseptforskriften Hjemmel: 5-14 i Folketrygdloven Bidragsordningen

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015 Finansiering av helsetjenester til asylsøkere Finansieringsordninger Grunnleggende ansvar Vertskommunetilskudd Helseavtaler Trygdedekning Driftsavtale mottak Særlige tiltak trygd/udi Innslag av gråsoner

Detaljer

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Drammen Sykehus Vestre Viken HF Oktober 2015 Sosionom Grethe Strøm Andersen Statlige ytelser - NAV Når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom o Sykepenger o Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL

Detaljer

HELFO. Helseøkonomiforvaltningen

HELFO. Helseøkonomiforvaltningen HELFO Helseøkonomiforvaltningen 1 Helseøkonomiforvaltningen www.helfo.no Ca 550 ansatte Fordelt på 1. hovedkontor og 6 regionskontorer Helsedirektoratet HELFO hovedkontor Tønsberg HELFO Pasientform. Fredrikstad

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 HØRING FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT). â INNSTILLING

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8 Arkivsaksnr.: 14/112-2 Arkivnr.: G21 &13 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommunestyre støtter

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Rundskriv Utkast Til landets kommuner(helsestasjons- og skolehelsetjenesten), kommuner, apotek og fylkesmenn (helseavdelingene) Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Gratis prevensjon til unge kvinner

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 17. juni 2016

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 17. juni 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Dato 17. juni 2016 Høringsnotat Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten - Forslag til endringer forskrift om utlevering av

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

1 7 0Es 2008. Bidrag til terapiridning - endringer fra 1.1.2009

1 7 0Es 2008. Bidrag til terapiridning - endringer fra 1.1.2009 1 7 0Es 2008 lffill / ARBE'D'- oc 'ELFERD'DIREKT.RATET Norsk Fysioterapeutforbund Privaþraktiserende Fysioterapeuters Forbund Norsk manuellterapeutforening vårei. 08/15285 oato:10.12.2008 Saksb. Helga

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Medisinsk forbruksmateriell på blå resept DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Silje Sofie Tellevik HELFO - Helseøkonomiforvaltningen HELFO 20/11/08 HELFO - Helsedirektoratets ytre etat Helseøkonomiforvaltingen

Detaljer

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI FORSLAG TIL REGULERING AV EN LANDSOMFATTENDE OG PERMANENT ORDNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PS 5/12 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2012-1016 Frikort knyttet til tannhelse, syn og hørsel

PS 5/12 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2012-1016 Frikort knyttet til tannhelse, syn og hørsel Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Møterom Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 15.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer