NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER"

Transkript

1 NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER

2 Fellesparametere for alle registreringer Personalia Land Sykehusnummer Fylke Pasient navn Pasient fødselsnummer Adresse Postkode Poststed Tlf. hjem Tlf. mobil Tlf jobb Faksnummer Tlf. pårørende Pårørende E-post Sivilstatus Yrke Pasient alder Pasient ID Kjønn Dødsdato Kommentar Kommentar Land Sykehuskode Fylkeskode Navn Pasient fødselsnummer Adresse Postkode Poststed Tlf. hjem Tlf. mobil Tlf jobb Faksnummer Tlf. pårørende Pårørende E-post Sivilstatus Yrke Alder på operasjonstidspunkt Anonymisert ID Kjønn Dato Kommentar: Informasjon som er relevant for pasienten Side 2 av 20

3 CAROTIS Preoperative data Innleggelsesdato Høyde Vekt BMI Nyrefunksjon Diabetes Cerebrovasculær sykdom Hjertesykdom Dato for innleggelse Høyde i cm Vekt i kg Body-mass indeks Kreatinin µmol/l Diabetes mellitus, kostregulert eller behandlet Tidligere el. nåværende fokale hendelser Ischemisk hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdom Atrieflimmer Verifisert EKG Annen arytmi Verifisert EKG Lungesykdom Behandlet Hypertensjon Behandlet Røykestatus Aldri, aktiv, ex-røyker Sluttet Tidspunkt for røykeslutt angis med mm og år Antall måneder siden sluttet Tall automatisk kalkulert Kolesterol (total) mmol/l Tall 0 20, en desimal Statinbehandling 0=NEI/1=JA Pre - op ASA grad 1=Frisk 2= Mild systemsykdom 3= Alvorlig systemsykdom 4= Alvorlig, livstruende ASA Grad systemsykdom BT ikke målt Avkryssingsboks Systolisk BT Arm Systolisk BT i mm Hg Hele tall Operasjonsdata Behandlingsdato Hastegrad Indikasjon Operasjonsdato 1 = Akutt 2= Elektiv Indikasjon for operasjonen 0= Asymptomatisk 1= Apoplexi 3= TIA/Amaurosis fugax Tid siden symptom siden symptom som er behandlingsindikasjon Stenosegrad Kalk. iflg. NASCET % 0-99 Stenosegrad kontralat. Kalk. iflg. NASCET % Tidl. behandlet på aktuelle side Tidligere ipsilat. beh. NEI=0 JA=1 Side 3 av 20

4 CAROTIS Preop. Rankin score Grad av funksjonsnedsettelse el. avhengighet av hjelp til daglig etter gjennomgått CVI 0= Ingen symptomer, 1= Ikke signifikant funksjonstap, selvhjulpen, 2= Lett funksjonstap, stort sett selvhjulpen, 3 = Moderat funksjonstap, kan gå alene, men trenger noe hjelp, 4 = Relativt alvorlig funksjonstap, kan ikke gå alene og tenger hjelp Primær, sekundær eller reoperasjon < 30 d Operasjonsklassifikasjon 1 = Primær, 2 = Sekundær, 3 = Reoperasjon < 30 dager Operasjonsside 1 = Høyre, 2= Venstre Hovedprosedyre 1= Standard CEA, 2=Eversjon CEA, 3=Stent Patch/Implantat Lukking med patch el. bruk av stent Hvis JA, aktiveres felt med type Bruk av shunt Shunt Type graft/patch 1=Ingen, 2=autolog vene, 3=autolog arterie, 4=Biograft, 5=PTFE, 6=Dacron - ubehandlet, 7=Dacron - impregnert, 8=Composite, 9=Stent, 10=Stentgraft, 11=Annet Produsent Fabrikknavn Type Protesenavn Type bedøvelse: 1 = Generell 2 = Lokal Anestesi Hovedoperasjonskode Default PAF10-30 og PAQ10-99 Operasjonskode 2 Operasjonskode 3 Prosjektkode Egen kode Fritekst, kun lokalregister 30 bokstaver Operatør 1 Hovedoperatør Initialer 4 bokstaver Operatør 2 Deltagende operatør Initialer 4 bokstaver Operatør 3 Deltagende operatør Initialer 4 bokstaver Assistent Initialer 4 bokstaver Postoperative data Utskrivningsdato Dato for utskrivning Hoveddiagnose ICD10 I 65.2, I 63.2 Komplikasjoner Sårinfeksjon Graftinfeksjon Blødning ; antibiotika el kirurgi ; antibiotika el kirurgi ; kirurgi Side 4 av 20

5 CAROTIS Accesspunkt Nerveskade Hjerte Lunge Nyre Hjerne Side Sepsis Multiorgansvikt Andre komplikasjoner Tekstfelt til "Andre" komplikasjoner Reoperasjon Reoperasjonskode Reoperasjonskode Reoperasjonskode Status ved utskrivelse Komplikasjon ved innstikk, okklusjon eller blødning Hjernenerveskade Akutt coronar syndrom Assistert ventilasjon (Respirator og CPAP) 0= NEI, 1= Assistert respirasjon Hemofiltrasjon el dialyse 0= Ingen, 1= Slag, 2 = TIA/amaurosis fugax, 3 = Blødning 1 = Ipsilateral, 2 = Contralateral Klinisk septisk tilstand med eller uten oppvekst i blodkultur Svikt i flere organsystemer Tekst, 30 bokstaver 0 = NEI JA = 1. For aktuelle tilstand uansett årsak Dato for reop. Dato for reop. Dato for reop. Utskrevet i live Utskrives til 1=Hjem, 2=Annet sykehus, 3=Sykehjem, 4=Rehabilitering, 5=Annen avdeling Dødsdato Dato for død, dd/mm/åååå Oppholdslengde i dager Aut.kalk. BT ikke målt Avkryssingsboks Systolisk BT Arm Systolisk BT i mm Hg Hele tall Klinisk resultat Klinisk 1=Bedre 2=Uendet 3:Verre 4=Uaktuell 1 = Åpen, 2 = Åpen etter intervensjon, Rekonstruksjon 3 = Okkludert, 4 = Mislykket, 5 = Uaktuell Postop. Rankin score Grad av funksjonsnedsettelse el. avhengighet av hjelp til daglig etter gjennomgått CVI 0= Ingen symptomer, 1= Ikke signifikant funksjonstap, selvhjulpen, 2= Lett funksjonstap, stort sett selvhjulpen, 3 = Moderat funksjonstap, kan gå alene, men trenger noe hjelp, 4 = Relativt alvorlig funksjonstap, kan ikke gå alene og tenger hjelp Side 5 av 20

6 CAROTIS Kontrollskjema Carotis Behandlingsdato Hovedoperasjonskode Kontrolldato siden operasjon Dato Kommer opp automatisk Kommer opp automatisk Dato dd.mm.åååå Kalkuleres ut ifra operasjonsdato dd.mm.åååå BT ikke målt Avkryssingsboks Systolisk BT Arm Systolisk BT ved 30 dagers kontroll i mm Hg Hele tall = Asymptomatisk, 2= Slag, Nye nevrologiske symptomer 3= TIA/ amaurosis fug, Side 1 = Ipsilateral 2 = Contralateral Dato for hendelse Dato for postop klinisk symptom 1 = Åpen, 2 = åpen etter intervensjon, Rekonstruksjon 3 = Okklusjon Undersøkt med 1=Angiografi, 2=Dup/Triplex,3= Doppler, 4=Klinisk, 5=CT/MR Stenosetype 0=Ingen, 1=Reststenose, 2=Restenose Kalk. iflg. NASCET Stenosegrad ved duplexkontroll 1= 50 69, 2= 70 90, 3= ; antibiotika el kirurgi Sårinfeksjon 0= NEI, 1 = JA ; antibiotika el kirurgi Graftinfeksjon 0= NEI, 1 = JA Relatert til okklusjon og blødning Accesspunkt 0= NEI, 1 = JA Hjernenerveskade Nerveskade 0= NEI, 1 = JA Grad av funksjonsnedsettelse el. avhengighet av hjelp til daglig etter gjennomgått CVI 0= Ingen symptomer, 1= Ikke signifikant funksjonstap, selvhjulpen, 2= Lett funksjonstap, stort sett selvhjulpen, 3 = Moderat funksjonstap, kan gå alene, men Postop. Rankin score trenger noe hjelp, 4 = Relativt alvorlig funksjonstap, kan ikke gå alene og tenger hjelp Side 6 av 20

7 AAA Preoperative data Dato for innleggelse Innleggelsesdato DD.MM.ÅÅÅÅ Høyde i cm Høyde Vekt i kg Vekt BMI Body-mass indeks Kreatinin µmol/l Nyrefunksjon Diabetes Diabetes mellitus, kostregulert eller behandlet O= NEI, 1= JA Tidligere el. nåværende fokale hendelser Cerebrovasculær sykdom O= NEI, 1= JA Hjertesykdom Ischemisk hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdom O= NEI, 1= JA Verifisert EKG Atrieflimmer O= NEI, 1= JA Verifisert EKG Annen arytmi O= NEI, 1= JA Behandlet Lungesykdom O= NEI, 1= JA Behandlet Hypertensjon O= NEI, 1= JA Aldri, aktiv, ex-røyker Røykestatus 0 = Aldri 2 = Aktiv 3 = Eksrøyker Sluttet Sluttet dato - mm. åååå Antall måneder sluttet Automatisk kalkulert mmol/l Kolesterol (total) 0 20, en desimal Statinbehandling O= NEI, 1= JA Pre-op ASA grad 1=frisk person 2=mild systemsykdom 3=alvorlig systemsykdom 4=alvorlig livstruende ASA Grad systemsykdom 5=moribund person som ikke kan overleve med eller uten operasjon BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index ve 0=Ukjent, 1=Uten hjelp,2=med hjelp,3=står selv eller til og fra rullestol med Gangfunksjon hjelp,4=ingen gangfunksjon Side 7 av 20

8 AAA Operasjonsdata Behandlingsdato Dato for operasjon dd.mmd.åååå Akutt = innen 24 timer etter innleggelse eller akutt oppstått sykdom på inneliggende Hastegrad pas. Aneurismediameter Maksimal aortadiameter mm Aneurismer - type 1=Ekte, 2= Falskt, 3 = Inflammatorisk, 4= Mykotisk 1 = Abdominalt, 2 = Iliacalt, Aneurismer - anatomi 3 = Thorakoabdominalt, 4 = Thoracalt 0 = Asymptomatisk, 1 = Symptomatisk, Aneurismer - klinikk 2 = Ruptur, 1 = Primær, 2 = Sekundær, Operasjonsklassifikasjon 3 = Reoperasjon < 30 d Operasjonsside 1 = Høyre, 2 = Venstre Hovedprosedyre 1 = Rørgraft 2 =,Y graft, 3 = Extraan, 4 = Endovasculær, 5 = Hybrid Type graft/patch 1 = Ingen 2= Autolog vene, 3=Autolog arterie, 4= Biograft, 5= PTFE, 6= Dacron - ubehandlet, 7= Dacron - impregnert, 8= Composite, 9= Stent, 10= stentgraft,11= Annet Produsent Type Suprarenal tang Blodtap Transfusjoner Anestesi Hovedoperasjonskode Operasjonskode 2 Operasjonskode 3 Prosjektkode Operatør 1 Operatør 2 Operatør 3 Assistent Navn Navn Tang ovenfor en el. begge nyrearterier Intraoperativt blodtap i milliliter SAG og autotrans i milliliter = Generell 2= Regional 3= Kombinasjon PDG og PDQ koder, se kodematrise Egen kode - en bokstav og tre tall Fritekst, kun lokalregister 30 bokstaver Hovedoperatør Deltagende operatør Deltagende operatør Side 8 av 20

9 AAA Komplikasjoner Sårinfeksjon Sårruptur Graftinfeksjon Blødning Accesspunkt Serom/lymfocele Nerveskade Tarmischemi/nekrose Ileus Compartmentsyndrom Abdominalt Compartmentsyndrom Perifer embolisering Hjerte Lunge Nyre Hjerne Sepsis Multiorgansvikt Andre Andre tekstfelt antibiotika el. Kirurgi antibiotika el. Kirurgi komplikasjon ved innstikksstedet ved intervensjon Hjernenerveskade Kirurgisk behandlet, forhøyet intraabdominalt trykk Klinisk bedømt Akutt coronar syndrom Assistert ventilasjon (Respirator og CPAP) 0 = NEI 1 = Assistert ventilasjon nyrekomplikasjoner 0 = Ingen 1= hemofiltrasjon eller dialyse Klinisk og billedlig påvist 0 = Nei 1 = Slag 2 = TIA/Amaurosis fugax 3 = Blødning Klinisk septisk tilstand med eller uten oppvekst i blodkultur 0=NEI 1= JA Svikt i flere organsystemer 0=NEI 1= JA 0=NEI 1= JA Inntil 30 ord Side 9 av 20

10 AAA Reoperasjon Reoperasjonskode 1 Reoperasjonskode 2 Reoperasjonskode 3 Status ved utskrivelse Nei, ja 0=NEI 1= JA Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon Aut.kalk. Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon. Aut. Kalk. Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon Aut.kalk. 0= NEI Utskrevet i live 1 = JA 1= Hjemmet, 2= Annet sykehus, Utskrives til 3= Sykehjem, 4= Rehab., 5= Annen avd.. Dødsdato Dato dd.mm.åååå fra operasjon til utreise Aut.kalk. Amputasjon Amputasjon dato Dato for evt. amputasjon, dd.mm.åååå fra operasjon til amputasjon. Aut. kalk. 1 = For/Syme, 2 = Crus, Amputasjon type 3 = kneexartikulasjon, 4 = Femur Amputasjon side 1 = Høyre, 2 = Venstre BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index ve Klinisk resultat ved utreise 1 = Bedre, 2 = Uendret, 3 =Verre, Klinisk 4 = Uaktuell Rekonstruksjon 1 = Åpen, 2 = Åpen etter intervensjon, 3 = Okkludert, 4 = Mislykket, 5 = Uaktuell Side 10 av 20

11 AAA Kontrollskjema AAA Hovedoperasjon koden for inngrepet som skal kontrolleres Hentes automatisk ved valg av kontrollskjema Dato for inngrepet som kontrolleres Behandlingsdato Hentes automatisk Hovedoperasjonskode Dato Kontrolldato dd.mm.åååå Amputasjon Amputasjon dato Dato for evt. amputasjon dd.mm.åååå 1 = For/Syme, 2 = Crus, Amputasjon type 3 = Kneexartikulasjon, 4 = Femur Amputasjon side 1 = Høyre, 2 = Venstre BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel - Arm Indeks hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel - Arm Indeks ve Klinisk resultat ved kontroll 1 = Bedre, 2 = Uendret, 3 =Verre, Klinisk 4 = Uaktuell Rekonstruksjon 1 = Åpen, 2 = Åpen etter intervensjon, 3 = Okkludert, 4 = Mislykket, 5 = Uaktuell Side 11 av 20

12 UNDEREKSTREMITETER Preoperative data Dato for innleggelse Innleggelsesdato dd.mm.åååå Høyde i cm Høyde Vekt i kg Vekt BMI Body-mass indeks Kreatinin µmol/l Nyrefunksjon 0 600, ikke desimal Diabetes Diabetes Mellitus, kostregulert eller behandlet Tidligere el. nåværende fokale hendelser Cerebrovasculær sykdom Hjertesykdom Ischemisk hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdom Verifisert EKG Atrieflimmer Verifisert EKG Annen arytmi Behandlet Lungesykdom Behandlet Hypertensjon Røykestatus 0 = Aldri, 1 = Aktiv, 3 = Eksrøyker Sluttet Dato mm.åååå Antall måneder sluttet Automatisk kalkulert mmol/l Kolesterol (total) Statinbehandling Preop ASA grad 1=frisk person 2=mild systemsykdom 3=alvorlig systemsykdom 4=alvorlig livstruende ASA Grad systemsykdom 5=moribund person som ikke kan overleve med eller uten operasjon BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel- Arm Indeks hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Side 12 av 20

13 UNDEREKSTREMITETER Ankel- Arm Indeks ve Gangfunksjon Operasjonsdata Behandlingsdato Hastegrad Indikasjon ASO klinikk Diameter av popliteaaneurisme Popliteaaneurisme klinikk Operasjonsklassifikasjon Operasjonsside Hovedprosedyre Proximale anastomose eller begrensning 0=Ukjent, 1=Uten hjelp,2=med hjelp, 3=Står selv eller til og fra rullestol med hjelp, 4=Ingen gangfunksjon Dato for behandling dd.mm.åååå 1 = Akutt =innen 24 timer etter innleggelse eller akutt oppstått sykdom på innlagt pasient 2 = Elektiv 1=ASO 2=Popliteaaneurisme, 3=Karskade Arteriosclerosis obliterans klinikk 1= claudicatio, 2=hvilesmerter, 3= ulcus/gangren, 4=akutt sichemi Største diameter i med mer Tall =asymptomatisk, 2= symptomatisk, 3=trombosert, 4= ruptur 1 = Primær, 2 = Sekundær, 3 = Reoperasjon < 30 d 1 = Høyre, 2 = Venstre 1 = Bypass 2 = TEA 30 Patchplastikk 4 = Ekstraanatomisk 5 = Ringstripping 6 = PTA 7 = Stent 8 = Stentgraft 9 = Sutur 10 = Kombinert prosedyre Lokale proximale anastomose eller proximale begrensning ved TEA eller PTA 1=Aorta 2=Iliaca 3=Fem.communis 4= Fem superficialis 5=Fem. Profunda 6= Poplitea 7=annen Distale anastomose eller begrensning Type graft Produsent Annen produsent Type graft Annen type Anestesi Hovedoperasjonskode Operasjonskode 2 Operasjonskode 3 Prosjektkode lokalis. distale anastomose eller distale begrensning ved TEA 1=Aorta 2=Iliaca 3=Fem.communis 4= Fem superficialis 5=Fem. Profunda 6= Poplitea AK 7=Poplitea BK 8=Tibioperoneal trunk 9= Ant. Tibial 10=Peroneal 11= Post. Tibial 12= Fot 13=Annen Type av graft eller implantat 1=Ingen 2=Autolog vene 3=Autolog arterie 4=Biograft 5=PTFE 6=Dacron ubehandlet 7=Dacron impregnert 8=Composit 9=Stent 10=Stentgraft 11=Annet Navn på produsent av graft/patch Produsent som ikke er på liste Protesenavn Graft som ikke er på liste Type bedøvelse 1=Generell 2= Regional 3= Ledningsblokk 4= Lokal -kode -kode -kode Lokale kode Fritekst, 30 tegn Side 13 av 20

14 UNDEREKSTREMITETER Operatør 1 Operatør 2 Operatør 3 Assistent Postoperative data Utskrivningsdato Hoveddiagnose Komplikasjoner Sårinfeksjon Sårruptur Graftinfeksjon Blødning Accesspunkt Serom/lymfocele Nerveskade Tarmischemi/nekrose Ileus Compartmentsyndrom Abdominalt Compartmentsyndrom Perifer embolisering Hjerte Lunge Nyre Hjerne Hovedoperatør Deltagende operatør Deltagende operatør Dato for utskrivelse dd.mm.åååå ICD10: I70.2, I72.4, I74.4, I74.5, S35.0,S35.5,S75.0, S75.7, S75.8, S85.0, S85.2,S85.7, S85.8 antibiotika el. Kirurgi antibiotika el. Kirurgi komplikasjon ved innstikksstedet ved intervensjon Nerveskade Kirurgisk behandlet førhøyet intraabdominalt trykk Klinisk bedømt Akutt coronar syndrom Assistert ventilasjon (Respirator og CPAP) 0=NEI 1= Assistert respirasjon nyrekomplikasjoner 0=Nei, 1=hemofiltrasjon eller dialyse Klinisk og billedlig påvist 0 = NEI, 1 = Slag, 2 = TIA/Amaurosis fugax, 3= blødning S85.1, Side 14 av 20

15 UNDEREKSTREMITETER Sepsis Multiorgansvikt Andre komplikasjoner Reoperasjon Reoperasjonskode 1 Reoperasjonskode 2 Reoperasjonskode 3 Status ved utskrivelse Utskrevet i live Utskrives til Dødsdato Amputasjon Klinisk septisk tilstand med eller uten oppvekst i blodkultur Svikt i flere organsystemer Tekstfelt Max 30 ord Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon Aut. kalk. Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon Aut.kalk. Dato dd.mm.åååå Etter hovedoperasjon Aut.kalk. Tekstfelt 1= Hjemmet, 2= Annet sykehus, 3= Sykehjem, 4= Rehab., 5= Annen avd Datofelt dd.mm.åååå fra operasjon til død Aut.kalk. Amputasjon dato Dato dd.mm.åååå fra operasjon til amputasjon Aut. kalk. 1 = For/Syme, 2 = Crus, Amputasjon type 3 = Kneexartikulasjon, 4 = Femur Amputasjon side 1 = Høyre, 2 = Venstre BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index ve Klinisk resultat Klinisk 1=Bedre 2=Uendet 3:Verre 4=Uaktuell 1 = Åpen, 2 = Åpen etter intervensjon, Rekonstruksjon 3 = Okkludert, 4 = Mislykket, 5 = Uaktuell 0=Ukjent,1=Uten hjelp,2=med hjelp,3=står selv eller til og fra rullestol med Gangfunksjon hjelp,4=ingen gangfunksjon Side 15 av 20

16 UNDEREKSTREMITETER Kontrollskjema underekstremiteter Behandlingsdato Dato for inngrepet som kontrolleres Hovedoperasjonskode Dato Dato for kontroll Amputasjon Amputasjon dato Dato for evt. amputasjon fra operasjon til amputasjon Aut.kalk. 1 = For/Syme, 2 = Crus, Amputasjon type 3 = kneexartikulasjon, 4 = Femur Amputasjon side 1 = Høyre, 2 = venstre BT ikke målt Avkryssingsboks BT arm Systolisk BT i mm Hg. Hele tall BT hø. ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index hø BT ve ankel Systolisk BT i mm Hg. Hele tall Ankel-Arm Index ve 1 = Bedre, 2 = Uendret, 3 =Verre, Klinisk 4 = Uaktuell Rekonstruksjon Okkludert ca dato Gangfunksjon Claudicatio Hvilesmerter Ulcus/gangren Sårinfeksjon Sårruptur Graftinfeksjon 1 = Åpen, 2 = Åpen etter intervensjon, 3 = Okkludert, 4 = Mislykket, 5 = Uaktuell Dato for evt. graftokklusjon 0=Ukjent,1=Uten hjelp,2=med hjelp,3=står selv eller til og fra rullestol med hjelp,4=ingen gangfunksjon Claudicatio antibiotika el. Kirurgi antibiotika el. Kirurgi Side 16 av 20

17 DIVERSE Preoperative data Innleggelsesdato Dato for innleggelse Høyde Høyde i cm: Vekt Vekt i kg: Body-mass index BMI Aut.kalk. Kreatinin µmol/l Nyrefunksjon 0 600, ikke desimal Diabetes mellitus, kostregulert eller behandlet Diabetes Tidligere el. nåværende fokale hendelser Cerebrovasculær sykdom Ischemisk hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdom Hjertesykdom Behandlet Hypertensjon Behandlet Lungesykdom Røykestatus 0 = Aldri, 1 = Aktiv, 2 = Eksrøyker Sluttet Sluttet dato Antall måneder sluttet Aut.kalk. ASA Grad 1=frisk person 2=mild systemsykdom 3=alvorlig systemsykdom 4=alvorlig livstruende systemsykdom 5=moribund person som ikke kan overleve med eller uten operasjon 0= Ukjent,1=Uten hjelp,2=med hjelp,3=står selv eller til og fra rullestol med Gangfunksjon hjelp,4=ingen gangfunksjon Operasjonsdata Behandlingsdato Hastegrad Indikasjon Primæroperasjon dato Primæroperasjon kode Side Hovedoperasjonskode Operasjonskode 2 Operasjonskode 3 Prosjektkode Fasciotomi Graftmateriale Dato for behandling Akutt = innen 24 timer etter innleggelse eller akutt oppstått sykdom på innlagt pasient Indikasjon for operasjon 1= emboli overekstremitet, 2= emboli underekstremitet, 3= visceral/renal, 4= dyp venøs insuffisiens/trombose, 5= infisert graft, 6= okkludert graft, 7= sviktende graft Dato for primæroperasjon Hovedoperasjonskode for primæroperasjon 1 = Høyre 2 = Venstre 3 = Uaktuell -kode -kode -kode Lokale kode Fritekst Max tretti tegn I = Ingen, 2 = Autolog vene, 3 = Autolog arterie, 4 0 Kunstgraft, 5 = Annet Side 17 av 20

18 DIVERSE Produsent Annen produsent Type graft Annen type Operatør 1 Operatør 2 Operatør 3 Spesialist Assistent Spesialist Postoperative data Utskrivningsdato Hoveddiagnose Komplikasjoner Ingen Sårproblem Blødning Accesspunkt Compartmentsyndrom Hjerte Lunge Nyre Hjerne Amputasjon Amputasjon dato Amputasjon side Andre komplikasjoner Andre komplikasjoner Reoperasjon Reoperasjonskode 1 Reoperasjonskode 2 Navn på produsent av graft/patch Produsent som ikke er på liste Protesenavn Graft som ikke er på liste Hovedoperatør Initialer 4 bokstaver Deltagende operatør Initialer 4 bokstaver Deltagende operatør Deltagende assistent Initialer 4 bokstaver Dato for utskrivelse ICD10 Ingen komplikasjoner: : : Akutt coronar syndrom 0 = NEI 1 = Assistert ventilasjon (Respirator og CPAP) nyrekomplikasjoner 0=Nei, 1=hemofiltrasjon eller dialyse Klinisk og billedlig påvist 0 = NEI, 1 = Slag, 2 = TIA/Amaurosis fugax, 3 = Blødning 0 = Nei, 1 = Minor, 3 = Major Dato for evt. Amputasjon 1 = Høyre, 2 = Venstre fra operasjon til amputasjon Aut.kalk. Tekstfelt, beskrivelse, Inntil 30 ord Dato Etter hovedoperasjon Aut. kalk. Dato Side 18 av 20

19 DIVERSE Reoperasjonskode 3 Status ved utskrivelse Utskrevet i live Utskrives til Dødsdato Rekonstruksjon Ischemisk sår Gangfunksjon Kontrollskjema Diverse Behandlingsdato Hovedoperasjonskode Dato Rekonstruksjon Amputasjon Amputasjon dato Amputasjon side Gangfunksjon Ischemisk sår Sårproblem Etter hovedoperasjon Aut. kalk. Dato Etter hovedoperasjon Aut. kalk. Tekstfelt 1= Hjemmet,2=Annet sykehus, 3= Sykehjem, 4=Rehab, 5= Annen avd. Dato fra operasjon til død Aut. kalk. 1=Åpen 2=Okkludert 0= Ukjent 1= Uten hjelp 2= Med hjelp 3= Står selv, eller til og fra rullestol med hjelp 4=Ingen gangfunksjon Dato for inngrepet som kontrolleres -kodeverk Kontrolldato Automatisk kalkulert 1 = Åpen, 2 = Okkludert 0= Ingen, 1= Minor, 2= Major Dato for evt. amputasjon 1 = Høyre, 2 = Venstre fra operasjon til amputasjon Aut. kalk 0= Ukjent 1= Uten hjelp 2= Med hjelp 3= Står selv, eller til og fra rullestol med hjelp 4=Ingen gangfunksjon Side 19 av 20

20 ENDRINGSLOGG: Side 20 av 20

NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER PROTOKOLL 2013

NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER PROTOKOLL 2013 NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER PROTOKOLL 2013 Versjon 1 2011 Versjon 2 2012 Versjon 3 2013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 2 Registerets offisielle

Detaljer

Årsrapporter 2011. Norsk Hjerneslagregister. Norsk karkirurgisk register. Norsk hjerteinfarktregister

Årsrapporter 2011. Norsk Hjerneslagregister. Norsk karkirurgisk register. Norsk hjerteinfarktregister Årsrapporter 2011 Norsk Hjerneslagregister Norsk karkirurgisk register Norsk hjerteinfarktregister Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2012 Registerets formål Bakgrunn og organisering Tekniske løsninger

Detaljer

NORKAR NORKAR NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER

NORKAR NORKAR NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER NORKAR NORKAR NORSK KARKIRURGISK REGISTER ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Norkar En del av Nasjonalt Hjerte og Karregister 3 Norkar syringsgruppe og dens mandat 4 Utviklingsfase

Detaljer

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 Karkirurgisk avdeling, SiV, Tønsberg 5 overleger (karkirurger) (2 intervensjonsradiologer) 3 assistentleger (hvorav 1 fra STHF) 14 sykepleiere 13 senger Ca. 450 operasjoner

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Avansert endovaskulær behandling av aortaaneurismer. Radiologisk høstmøte 2014

Avansert endovaskulær behandling av aortaaneurismer. Radiologisk høstmøte 2014 Avansert endovaskulær behandling av aortaaneurismer Radiologisk høstmøte 2014 Thoracoabdominale aneurismer Thoracoabdominale aneurismer Chiesa 2002 Thoracoabdominale aneurismer Chiesa 2002 Avansert? o

Detaljer

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2013. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2013. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre NORKAR Norsk karkirurgisk register Nor Årsrapport 2013 Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹ Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01. oktober 2014 Martin Altreuther 1, Camilla

Detaljer

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes.

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes. NOIS Rapportering [Oppdatert 28.02.2013 av Daniel Gjestvang] Formålet med NOIS er å forebygge infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger

Detaljer

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Spesielt dersom blodtilførselen er dårlig SUS 18. april 2013 Frode Johannessen radiologisk avdeling, SUS Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Dårlig blodtilførsel

Detaljer

PancreasTx kirurgiske aspekter

PancreasTx kirurgiske aspekter PancreasTx kirurgiske aspekter «PancreasTx har en potensiell stor oppside, men prosedyren er befengt med en høy komplikasjonsrate og høy rejeksjonsrate. Rundt 5-10% taper graftet i perioperative komplikasjoner

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår underekstremitets-amputasjon

Kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår underekstremitets-amputasjon Kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår underekstremitets-amputasjon Ved innleggelse. Navn Fylles ut på previsitt av lege og sykepleier Personnummer: Innleggelsesdato.. Initialer Kjønn Kvinne Mann

Detaljer

Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av kritisk underekstremitetsischemi.

Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av kritisk underekstremitetsischemi. Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av kritisk underekstremitetsischemi. -En etterundersøkelse av 212 pasienter ved UNN. 5. årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

3 = Gastroenterologisk svikt 4 = Nevrologisk svikt. 7 = Metabolsk/intoksikasjon 8 = Hematologisk svikt. 8 = Hematologisk svikt 9 = Nyresvikt

3 = Gastroenterologisk svikt 4 = Nevrologisk svikt. 7 = Metabolsk/intoksikasjon 8 = Hematologisk svikt. 8 = Hematologisk svikt 9 = Nyresvikt Hjelpeark - registrering av NIRopphold MRS se mal for Pasient-ID: forklaringer Har pasienten ligget > 24 t i? 1 = Ja 2 = Nei Har pasienten fått mekanisk respirasjonsstøtte 1 = Ja 2 = Nei noen gang i løpet

Detaljer

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Manual Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Opprettelse av Norsk Colorectalcancer Gruppe... 3 4. Om Melding

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Case of the month november 2015. Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN

Case of the month november 2015. Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN Case of the month november 2015 Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN Pasienten 68 år gammel mann Røyker Tidligere fåh diagnosen angina, men lite plaget

Detaljer

Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016

Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016 Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016 Forutsetningen for å ta lærdom av feil Komplikasjoner forekommer for

Detaljer

Namdal legeforum

Namdal legeforum Namdal legeforum 12.11.15 Hjerneslag og behandling Litt statistikk fra slagregisteret 2014 Kasuistikk + status trombolyse behandling Nytt helhetlig pasientforløp ved hjerneslag. Gå inn via hnt.no. Klikk

Detaljer

Prioriteringsveileder - Karkirurgi

Prioriteringsveileder - Karkirurgi Prioriteringsveileder - Karkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Tilstander for karkirurgi Aneurismesykdom der operasjonsindikasjon foreligger Aneurismesykdom der operasjonsindikasjon

Detaljer

Norsk karkirurgisk register NORKAR. Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹

Norsk karkirurgisk register NORKAR. Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹ NORKAR Norsk karkirurgisk register NORKAR Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹ Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.

Detaljer

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011 Overvåkingsdagen 6.september, 211 j helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Gjennomgang og diskusjon av kasuistikker - bruker vi definisjonene? Infeksjon som ikke var tilstede og som ikke var i inkubasjonsfasen

Detaljer

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune

Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Hva kjennetegner de pasientene som gir utfordringer i samhandlingen mellom sykehus og kommune Anette Hylen Ranhoff ahranhoff@yahoo.no Overlege i geriatri dr med Førsteamanuensis Universitetet i Bergen

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager Det ligger mye læring i teknisk krevende, vellykkede kasus, men det kan ligge vel så mye læring i komplikasjoner. Vi skal med dette legge frem 3 tilfeller av Stenter til besvær Eric, Rune, Geir og Ulrik

Detaljer

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus Aortaaneurismer og aortaskader Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus En tikkende bombe Den første vellykkede operasjonen for rumpert

Detaljer

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom.

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom. Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient www.karkirurgi.org/pmu.htm Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker Med «karsyk pasient»

Detaljer

Venøse og arterielle sår

Venøse og arterielle sår Venøse og arterielle sår E L D B J Ø R N F U R N E S L E G E I S P E S I A L I S E R I N G K I R. A V D. N L S H B O D Ø VENØSE SÅR Epidemiologi 70% av alle leggsår 30 50% antas å være posttrombotisk

Detaljer

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Lars Borgen Oskarsson V, Stavis P, Haga C, Myhre K, Fasting K Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Avd. for Bildediagnostikk/ Karkirurgisk seksjon.

Detaljer

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2014. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2014. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre NORKAR Norsk karkirurgisk register Nor Årsrapport 2014 Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹ Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 09. oktober 2015 Martin Altreuther 1, Kirsten

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:..

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Registreringsskjema/HOFTE Initialer DEL 1; Protesepoliklinikk Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Navn Kvinne Mann Høyde (cm). Vekt (kg). Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Antall tidligere

Detaljer

Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold. - Ny metode fra mars 2014 - Seksjon for smittevern 2014 - JB Haug

Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold. - Ny metode fra mars 2014 - Seksjon for smittevern 2014 - JB Haug Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold - Ny metode fra mars 2014 - Seksjon for smittevern 2014 - JB Haug De siste 12 år Mål Helse Sør-Øst: prevalens av 4 sykehusinfeksjonstyper

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Hjertekarregisteret videre planer

Hjertekarregisteret videre planer Hjertekarregisteret videre planer Marta Ebbing, prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjertekarregisteret - nettverksmøte 14.-15. mars 2011 Disposisjon HKR formål HKR fellesregistermodellen HKR

Detaljer

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kardiologen som intensivmedisiner Rune Fanebust Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Hvordan var intensivenhetene opprinnelig? Kirurgi

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Kasuistikk for august 2012 NFIR. Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus

Kasuistikk for august 2012 NFIR. Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus Kasuistikk for august 2012 NFIR Håkon Lund-Hanssen Overlege Ålesund Sykehus Kasuistikk 45 år gammel svært aktiv friluftsmann som driver med alt som er høyt, bratt, vått og kaldt som seg hør og bør på Sunnmøre

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker www.karkirurgi.org/pmu.htm 1 Med «karsyk pasient»

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL

HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL Jan-Erik Gjertsen Overlege, PhD Ortopedisk avd Haukeland universitetssykehus Agenda Bakgrunn Diagnostikk av skader i hofteregionen Peri- og postoperativt forløp, opptrening

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Storkarsykdom hos gamle

Storkarsykdom hos gamle Storkarsykdom hos gamle Brynjar Fure, Forskningsleder dr med, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus Agenda Etiologi ved hjerneslag Storkarsykdom

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Overlege ZEIAD AL-ANI

Overlege ZEIAD AL-ANI HELSE NORD NORDLANDSSYKEHUSET BODØ STUMP MILTSKADE Overlege ZEIAD AL-ANI 12 år gammel gutt som ble henvist øyeblikkelig hjelp etter at han falt på ski. Han slo venstre skulder og venstre hemithorax, ikke

Detaljer

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Eva Gerdts professor dr. med. Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen Medisinsk leder Noninvasiv billeddiagnostikk Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE Thorakal Aorta Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA MRA Angiografi Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Metoder Røntgen Metoder Røntgen Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Transthorakal

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter Margrethe von Tangen LiS, Anestesi-og intensiv avdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 1 Dagens temaer ASA klassifikasjon Vurdering

Detaljer

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17. oktober 2017

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17. oktober 2017 Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17. oktober 2017 Kardiologen som intensivmedisiner Rune Fanebust Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Hva er intensivmedisin? «når det foreligger

Detaljer

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen.

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. August 2001 Frederic Kontny Ottar Nygård Torstein Hole Johan Sandvik Vernon Bonarjee Harald Brunvand Gisle Frøland Morten

Detaljer

Professor dr. med. Magne Nylenna

Professor dr. med. Magne Nylenna Professor dr. med. Magne Nylenna Hva betyr disse begrepene? Venepunksjon Biopsi Profylakse Negativt prøvesvar Obstipasjon Befolkningens kjennskap til medisinsk fagspråk Venepunksjon Blodprøvetaking 36

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken I vår hverdag ved sørenden av Mjøsa blandt bønder og sauer består arbeidsdagen mest av koronararterier

Detaljer

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta?

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? John Cooper Seksjonsoverlege, SUS Medisinsk leder Norsk diabetesregister for voksne Oslo 11.03.16 Mortalitet ved type 2-diabetes Hvor

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Prioriteringsveileder karkirurgi

Prioriteringsveileder karkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder karkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Ketil Lunde Overlege, PhD Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet Bakgrunn 53 millioner europeere med DIA i 2011

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus

Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus Forekomst av ernæringsmessig risiko og trykksår i sykehus Ernæringsscreening sett i sammenheng med trykksår Data fra punktprevalensstudie ved Lovisenberg Diakonale Sykehus NSKE Konferanse 2017 Klinisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN. 25. mai 2001 kl. 09.00-14.00

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN. 25. mai 2001 kl. 09.00-14.00 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI 25. mai 2001 kl. 09.00-14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene er knyttet

Detaljer

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten?

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Ellen Schlichting Gastrokirurgisk avdeling Ullevål universitetssykehus Er volum viktig for resultatet etter

Detaljer

CEREBRAL PARESE REGISTERET I NORGE. Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

CEREBRAL PARESE REGISTERET I NORGE. Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister CEREBRAL PARESE REGISTERET I NORGE Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister Skjemanummer Samtykke fra foreldre (kun hvis samtykke ikke foreligger fra enten 1.gangs eller 5 års skjema) Ungdommens (U) fødselsnummer

Detaljer

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:..

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Registreringsskjema/KNE Initialer DEL 1; Protesepoliklinikk Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Navn Kvinne Mann Høyde (cm). Vekt (kg). Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Antall tidligere

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK)

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Vedlegg styresak 036-2013 Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Dr. Halvor Gude 1 Medisinskfaglig rådgiver for direktøren,

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et 17.03.15 Disposisjon Generelt om helseregistre

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

TRANSPLANTASJON AV LEVER OG NYRE

TRANSPLANTASJON AV LEVER OG NYRE TRANSPLANTASJON AV LEVER OG NYRE Bjørn Lien Seksjon for transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Organisering av transplantasjonsvirksomheten i Norge Nasjonalt transplantasjonssenter

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

Utviklet i 1941 som virkemiddel for å klassifisere fysisk tilstand med tanke påp

Utviklet i 1941 som virkemiddel for å klassifisere fysisk tilstand med tanke påp ASA-klassifisering Utviklet i 1941 som virkemiddel for å klassifisere fysisk tilstand med tanke påp å skape et ensartet system for statistisk analyse. Dagens versjon er fra 1961. Nyttig for statistikk,

Detaljer

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Bevegelsesdivisjonen -bevegelse er helse Hva jeg skal snakke om Hva er det en

Detaljer

Velkommen som hospitant

Velkommen som hospitant Velkommen som hospitant Innhold 1. Velkommen som hospitant ved Haraldsplass Diakonale Sykehus... 2 2. Medisinsk klinikk... 2 Akuttmottaket og observasjonsposten... 2 Slagposten... 2 Hjerte / lungepost...

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger Johannes Kolnes Prosjektleder Prosjekt Mottaksklinikken Bakgrunn Dagens sykehusfunksjon fra et fugleperspektiv Elektiv strøm 1/3

Detaljer

Hva bør pasienten teste selv?

Hva bør pasienten teste selv? Hva bør pasienten teste selv? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi- hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Kan lage

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Kronisk hjertesvikt. Oppfølging i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Kronisk hjertesvikt. Oppfølging i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Kronisk hjertesvikt Oppfølging i allmennpraksis Forekomst Ca. 10% prevalens i befolkningen >70år 50 100.000 hjertesviktpasienter

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 26. mai 2006 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

Effektivitet i pasientbehandlingen ved Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, UNN. Bruk av sykehusseng for utredning av elektive pasienter.

Effektivitet i pasientbehandlingen ved Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, UNN. Bruk av sykehusseng for utredning av elektive pasienter. Effektivitet i pasientbehandlingen ved Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, UNN. Bruk av sykehusseng for utredning av elektive pasienter. 5.årsoppgave i stadium IV Medisinerstudiet ved universitetet

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer