ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

2 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger og profilering 4 - rødlista 5 - mønster & dekor, forprosjekt med ungdom 7 - Ung Husflid 9 næring - Grunnlaget, utstilling av nordnorske fotplagg 10 - Moteløver og heimføinger, grunnlovsjubileumsutstilling drift - svensk - norsk samarbeidsprosjekt 13 - daglig drift 14 veien videre 15 Husflidskonsulenten i Nordland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Organisasjonen er delt inn i sektorer: næringssektor, organisasjonssektor og sektor husflidsfag. Husflidskonsulenten i Nordland jobber i sektor husflidsfag og har kontorsted i Bodø. Nordland Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillinga. adresse Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) telefon e-post Organisasjonskart Norges Husflidslag ca medlemmer Nordland fylkeslag ca medlemmer Lokale husflidslag 49 lokallag Husflidsbutikker 4 butikker Husflidshåndverkere 20 husflidshåndverkere

3 2 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Hovedmål Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon NH skal være ledende aktør i Norge innen handlingsbåren kunnskap kulturvern næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. foto Dag Spant

4 3 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Nordisk vevsymposium - lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Beskrivelse av tiltak Mål Nordisk vevsymposium arrangeres i Trondheim 31. mai - 2. juni Arrangementet er Norges Husflidslags hovedarrangement i anledning jubileet for kvinners stemmerett i Norge. Vevsymposiet inneholder utstillinger, foredrag, kurs/workshops inkludert kurs på toget til Trondheim fra Oslo og fra Mo i Rana: vevtog holde kurs i runevev (bildevev på ramme) på vevtoget fra Mo i Rana til Trondheim Resultat Vevkurs på agendatoget fra Mo til Trondheim blei gjennomført 31. mai, til stor fornøyelse for togets konduktører i tillegg til kursdeltakerne. Ei togreise er ei annerledes og litt uventa ramme rundt et vevkurs og en morsom måte å synliggjøre husflid på. Som konsulent i Nordland ønsker jeg at framtidige kurstog på vei sørover starter i Bodø, hvor Nordlandsbanen starter. Om kurset i tid sammenfaller med togreisa Bodø - Trondheim, gis det mulighet for langt flere fra Nordland og fra landsdelen for øvrig, å delta. Handverk og reise er ingen dårlig kombinasjon. Kanskje skulle vi gå til sjøs ved ei anna anledning? Hurtigruten neste?..også en dag på jobben. Jobben som Husflidskonsulent i Nordland er allsidig!

5 4 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk 3x Form Farge Funksjon - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap Beskrivelse av tiltak Mål 3xf Form Farge Funksjon er et landsomfattende tiltak for å øke kompetansen på området internt, både hos medlemmer, håndverkere, butikker og hos ansatte gjøre husflidslag sterkere i form, farge og funksjon Resultat Med utgangspunkt i ønsker fra lokallag og NH sine satsningsområder, er det utarbeida fordrag/ kurs som fokuserer på utstillinger i og profilering av lokallag. I Nordland holdes kursene som regionskurs. Første regionkurs blei gjennomført i region 9 Vesterålen 30. april på Sortland. Det deltok medlemmer fra Sortland, Lødingen og Vestvågøy Husflidlag. Produktkonsulent deltok også, blant anna med temaet prising av husflidsprodukt. Andre regiontreff, i region 7 Ofoten, blei leda av konsulenten i Troms. Planlagt kurs i region 6 Indre Salten er flytta til januar Varianter av foredraget/kurset har i ulike sammenhenger vært holdt i Bodø Husflidslag og Fauske Husflidslag. Hvordan velger husflidslaget å presentere sitt produkt? illustrasjon fra 3XF foredrag/kurs

6 5 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Rødlista - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap Beskrivelse av tiltak Mål Rødlista er Norges Husflidslags dugnad for vår immaterielle kulturarv. Kunnskap går tapt om den ikke føres videre. Det enkelte lokallag velger en teknikk de ser er i ferd med å forsvinne og som de vil gjøre en innsats for å bevare. I stedet for en teknikk, kan en velge en framstillingsprosess, altså måten en bestemt gjenstand blir laga på. motivere husflidslagene i Nordland til å ta del i dugnaden ved å bevare og formidle trua teknikker eller framstillingsprosesser fra vårt fylke Resultat I Nordland har vi ei midlertidig liste over ulike rødlisteteknikker meldt inn fra lokallag. Under medarbeiderkurset i mars blei det fokusert på rødliste-/gamle teknikker. Dette temaet blei tatt opp gjennom utstillinger, fortellinger, foredrag og film. Filmen som blei vist omhandla ullskolaging i Bleikvassli Husflidslag. Dette husflidslaget har laga en dobbel DVD som viser flere gamle, lokale teknikker. Filmene er produsert slik at de fungerer som dokumentasjon så vel som instruksjon av den enkelte teknikk. Norges Husflidslag skal opprette ei eiga nettside hvor lokallag kan legge inn sine rødlisteteknikker/framstillingsprosesser som en del av synliggjøringa og videreføringa av kunnskap. ullsko på Bleikvassli Husflidslag si julemesse 2013

7 6 Husflidskonsulenten i Nordland har demonstrert juletrebygging, en teknikk som kvalifiserer seg til rødlista. Bildene under viser ferdig bygd einejuletre og juletrebygging i prosess. Teknikken med å bygge juletrær blei tidligere brukt i områder hvor det ikke var tilgang på bartrær - for eksempel ute på øyene langs kysten. Einer vokser så å si overalt og einegreiner kan enkelt felles inn i en trestamme eller en staur. En bygger seg nedenfra og opp til en får den forma og den tettheta på juletreet som en ønsker. Klikk for artikkel i AN demonstrasjon av juletrebygging i Bodø Husflidslag En annen måte å formidle denne teknikken på, har vært å bruke nettet. Julaften var juletrebygging av einer presentert i Ting å lage i Ung Husflids digitale julekalender. Presentasjonen viste foto av ferdig resultat i tillegg til trinn-for-trinn-oppskrift i ord og bilder. Av store prosjekt tett knytta til rødlista, har husflidskonsulenten i 2013 formgitt og produsert utstillinga Grunnlaget. Utstillinga blei skreddersydd til Norsk Kulturforums landskonferanse i Narvik og viste et utvalg nordnorske fotplagg hovedsakelig fra andre halvdel av 1900-tallet fram til i dag. Du kan lese mer om utstillinga på side 10.

8 7 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle materiell som støtter arbeidsområdene Beskrivelse av tiltak Mål Norges Husflidslag skal utvikle et temahefte/bok som omhandler mønster/dekor av og med ungdom. Gjennom forarbeid prøves det ut ulike teknikker og modeller for og med ungdomsgrupper. Ei av ungdomsgruppene vil være i Nordland. Boklansering planlegges sommeren inspirere ungdom til å utarbeide og prøve ut ideer/modeller med hovedvekt på stempeltrykk som virkemiddel Resultat I arbeidet med utprøvinger av mønster og dekor, jobba husflidskonsulenten med ei lita, motivert ungdomsgruppe i Bodø. Stikkord for arbeidet var: sjøllaga verktøy - enkle teknikker - lett tilgjengelig og rimelig utstyr og material - flatemønster og eget formspråk. Ved planlagt oppstart høst -13 hadde vi mista tilgang på verkstedene vi var forespeila å jobbe i. Påfølgende jakt på egna lokaler for jobbing og lagring, tok uventa lang tid. Sein oppstart gikk imidlertid ikke utover ungdommenes utforskninger i mønster/dekor. Gruppa har i hovedsak jobba med stofftrykk med egenproduserte stempler som verktøy. Utrøvingene avsluttes i januar På bildet ser vi Emilie midt i trykkeprosessen av Reka.

9 8 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle husflid.no og unghusflid.no og ta i bruk sosiale medier Beskrivelse av tiltak Mål Tilby UNG HUSFLID-aktivitet nasjonalt/regionalt/lokalt I Ung Husflid får barn lære grunnleggende håndverksteknikker og kan leke og eksperimentere med farger og materialer. Ung Husflid er organisert over hele landet og har egen nettside hvor ting å lage legges ut tilgjengelig for alle. Ung Husflid har også en REFLID-blogg blogg og REFLID facebookside. REFLID er primært retta mot ungdom, men kan være til inspirasjon for alle som vil leke med teknikker, gjenbruksmaterialer og nye uttrykk. utarbeide/samle modeller med lettlest arbeidsgang som inspirerer barn/ungdom til å holde på med håndverk i ulike materialer lage konkurranser for barn og unge Resultat JULEKALENDER En stor UH-oppgave i 2013 var arbeidet med å utarbeide/samle modeller med arbeidsgang til digital Julekalender. Julekalenderen blei en suksess med om lag 2000 treff daglig. Det vil bli ny julekalender fra UH i KONKURRANSER UH-konkurransene aldri uten og putekonkurransen utlyst i 2012, blei juryert/premiert vinteren Her er to eksempler på innsendte arbeider til de to konkurransene: trykk her for flere konkurransebidrag i aldri uten / trykk her for flere bidrag til putekonkurransen

10 9 I 2013 blei det utarbeida to nye UH-konkurranser: 1. Bed & Breakfast; lage en bo og/eller spiseplass til en fugl med tre som hovedmaterial (6-18 år) Konkurransen vil juryeres i Smykkekonkurranse i gjenbruksmaterialer på Reflid si Facebookside (14 år, ). I smykkekonkurransen gikk de tre første plassene til Nordland - her er to av vinnerbidragene: 1. premie «Morild» av Lone Amundsen, Sortland 2. premie «Helt hekta» av Gry-Anette Strømnes, Stamsund NETTSIDE I januar 2013 fikk Ung Husflid ny nettside. Arbeid med å lage modeller og oppskrifter for nettsida under ting å lage fortsetter. Her er ett eksempel: nett fra nett

11 10 Strategi Tiltak Næring Øke kunnskapen om kulturhåndverk i befolkningen Synliggjøre husflid i det offentlige rom Beskrivelse av tiltak Norsk kulturforum hadde landskonferanse i Narvik juni Konferansens tittel var Nye kulturløfter - lokalkulturens tid? Landskonferansen tok utgangspunkt i konklusjoner og diskusjoner i NOU 2013: 4, Kulturutredningen Stikkord var frivilligheta som grunnlaget for kulturen. Norges Husflidslag var invitert til å komme med konferansebidrag som omhandla lokalkultur, det flerkulturelle og frivilligheta - i form av ei utstilling. Utstillinga blei satt opp i Narvik Kunstforening. Mål lage ei helhetlig utstilling som viser mangfold ved å velge avgrensning/utvalg og gjentakelse som virkemiddel - synliggjøre noe større ved hjelp av et utsnitt: det nordnorske, det lokale, de lange linjer, det flerkulturelle utstillinga skal bestå av nordnorske fotplagg, bl.a. lugga, ullsko og kommaga; gamle teknikker i levende tradisjoner - enn så lenge..? Norsk kulturforum (NOKU) er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Resultat Utstillinga blei skreddersydd til Narvik Kunstforenings lokaler og blei åpna av direktør i NOKU Vigdis Festervold. Det blei gitt positive tilbakemeldinger på utstillinga. Utstillinga sto kun under konferansedagene - og kunne gjerne hatt flere visningsdager og nådd ut til et større publikum. Siden de lånte gjenstandene blei returnert til sine eiere etter konferansen, er hvert enkelt fotplagg med tilhørende tekst, fotografert for etterbruk i andre sammenhenger. Selve utstillinga er også dokumentert med foto og film. Bearbeiding av dokumentasjon av fotplagg gjenstår. Når bearbeiding er ferdigstilt, kan dokumentasjonen av fotplagg vises i flere sammenhenger, gjerne knytta til rødlista. prematursokker - ett av mange fotplagg i utstillinga trykk her for ei lita omvisning under åpninga

12 11 Som unge brukte eg ofte luggar vinterstid. Dei var så lette å springe i! I vaksen alder skulle eg lage luggar til tanteungane mine. Så langt kom eg.. Kan hende blir dei ferdige neste vinter? Gerd Aarnes Meland, Lovund Ullsko i barnestørrelse. Audny Grønli, Bleikvassli Husflidslag Kommagane mine har eg laga på kurs. Dottera mi likte dei svært godt. Resultatet ser ein på solane. Eg treng eit nytt kurs: Kordan bøte sko? Inger Johanne Larsen, Bodin Husflidslag eksempler på fotplagg fra utstillinga Grunnlaget fotplaggene hører hjemme i region 2 Midt/Nord Helgeland, region 3 Indre Helgeland og region 5 Bodø

13 12 Strategi Tiltak Næring Øke kunnskapen om kulturhåndverk i befolkningen Synliggjøre husflid i det offentlige rom Beskrivelse av tiltak Mål I 2014 feirer vi Norges grunnlovsjubileum og Norges Husflidslag skal markere det med ei nasjonal utstilling sett fra et nordnorsk perspektiv. Utstillinga har fått tittelen Moteløver og heimføinger draktskikk i nordområda og planlegges under paraplyen FINN (Festspillene i Nord-Norge) på Trondenes Historiske Senter. Utstillinga viser hvordan klessikken i nord gjenspeiler det kulturelle mangfoldet, konteksten med omverdenen og de store samfunnsendringene de siste 200 åra.utstillinga skjer i forlenginga av draktregistreringsprosjektet i Nordland og Troms. Åsa Elstad, museumskonservator ved Museum Nord, er engasjert til å utarbeide en kulturhistorisk dokumentasjon på det registerte materialet. Etter visning i Harstad skal utstillinga videre til Museum Nord på Sortland. lage ei helhetlig utstilling som mellom anna synliggjør den rike draktskatten vi har i Nordland Resultat så langt Husflidskonsulenten har deltatt på ulike møter og ulike arrangementer som kulturminnedag, utstillinger og strikkefestival i forbindelse med arbeid mot ny utstilling. Fram mot utstillinga Møteløver og heimføinger - draktskikk i nordområda jobber konsulenten tett sammen med førstekonservator Åsa Elstad ved Museum Nord blant anna med utvelgelse av draktmateriale. Arbeidet med utstillinga er stort og tidkrevende. Oppdraget vil kreve en betydelig tidsressurs i fra I.A. Heltzen: Ranens beskrivelse 1834

14 13 Strategi Tiltak Drift Være åpne for samarbeid, og ha god dialog med miljø utenfor organisasjonen som skoler, museum og beslektede fagmiljø og organisasjoner Kartlegge mulige samarbeidsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere Beskrivelse tiltak Mål Husflidskonsulenten i Nordland har blitt kontakta av broderigruppa FIMBRIA for mulig samarbeidsprosjekt. Slik beskriver gruppa seg: Fimbria består av 13 kvinnor: slöjdare, konsthantverkare och konstnärer från Västerbottens län och startade på initiativ av hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken Genom gemensamma möjligheter att visa broderi i olika sammanhang verkar gruppen för att lyfta fram tekniken och göra broderiet mer synligt. FIMBRIAønsker at konsulenten i Nordland skal etablere ei fribroderigruppe på norsk side og at vi skal jobbe mot felles utstillinger. legge grunnlag for gode faglige samarbeidsprosjekter på kort/lang sikt Resultat så langt Under møte med FIMBRIA i Umeå avtaler vi at konsulenten i Nordland etablerer ei norsk broderigruppe etter FIMBRIA-modellen: altså ei gruppe som jobber fritt med broderi og er satt sammen av husflidshandverkere, husflidere og kunstnere. Etter etablering initierer FIMBRIA faglig oppstart på norsk/svensk samarbeid. Vi tenker oss at gruppene møtes på midten i ca. aug./sept. 2014, for å bli kjent og jobbe sammen i workshops. Målet er å bygge nettverk, spre ideer og etablere et faglig samarbeid som resulterer i fellesutstillinger. Arbeidstittel: Sting fra kyst til kust. Ved årsskiftet har vi til sammen åtte norske fribroderidamer klar til etablering av fribroderigruppe og et første treff 1. februar. Første formelle kontakt mellom gruppene skjer via broderi! For mer informasjon om FIMBRIA:

15 14 Drift: Fellessamlinger Konsulent- og personalsamling 1: Konsulent- og personalsamling 2: januar, Hadeland/Oslo september, Oslo/Helsinki sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon Sektorarbeid Konsulenten i Nordland jobber i sektor Husflidsfag. I 2013 var det sju konsulenter med i denne sektoren. I løpet av året har det vært fire sektormøter. Sektoren har telefonmøter om lag to ganger i måneden og ellers ved behov. Plangruppe vev Norges Husflidslag (NH) jobber med å ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene i tradisjonshåndverk bl.a. gjennom å sikre tilgjengelige utdanningsløp på alle utdanningsnivåer. Konsulenten er med i plangruppe for vevopplæringa ei kursrekke inngår som en del av grunnlaget for å gå opp som privatist i handvevarfaget. Vevopplæringa er et samarbeid mellom NH og SKT (studieforbundet kultur og tradisjon) Ung Husflid Husflidskonsulenten i Nordland er med i er med i Ung Husflid-teamet - ei ressursgruppe på fire: tre konsulenter og barne- og ungdomskoordinator. Gruppa har hatt 5 møter i 2013 og har telefonmøter etter behov. I høst har gruppa vært i Gøteborg på studietur: husflid & ungdom. Fra årsskiftet reduseres Ung Husflid-teamet til tre. Nordland Husflidslag Gjennom året har husflidskonsulenten deltatt på tre fylkesstyremøter og fire samarbeidsmøter med Nordland Husflidslag og/eller produktkonsulent. Det har vært avholdt medarbeiderkurs med rødlista/glemte håndverksteknikker og organisasjonsarbeid som tema. Driftsrutiner Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i tid hvert kvartal og statusrapport i forhold til arbeidsplan hvert halvår. Arbeidsplanen blir lagt på bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøte. Fra 2015 får organisasjonen ny Strategisk plan som skal vedtas på Landsmøte i Harstad juni Service og henvendelser Gjennom året får husflidskonsulenten telefoner og e-post med spørsmål fra medlemmer, lokallag, privatpersoner og andre organisasjoner. Det blir svart på spørsmål og gitt hjelp etter beste evne. Henvendelser om framtidige samarbeidsprosjekter, blir vurdert som mulige tiltak på et seinere tidspunkt. Annet Gjennom året har husflidskonsulenten også deltatt på: Nordisk Vevsymposium, Trondheim Norsk Kulturforums landskonferanse, Narvik Identitet - ide i tet, inspirasjonsseminar, Oslo Sjøsamisk seminar, Bodø Hvordan styrke samisk kunst og kultur i opplæringen, seminar, Bodø MØTEPLASS 2013!, konferanse om inkludering og frivillighet, Bodø Kulturminnedagen på Tussøy; Villsau, ull og fiskerbondens tekstiler Utstillinga Varme hender - om vottens kulturhistorie, Tromsø Tromsø strikkefestival 2013; handplagg

16 15 Veien videre På medarbeiderkurset i 2013 blei fylket delt inn i regioner for å legge et godt grunnlag for samarbeid mellom lag og mellom lag og konsulent. Inndelinga er tenkt brukt som et fleksibelt verktøy, ikke en fasit. Inndelinga pr. i dag er slik: Arbeid med å legge til rette for kurs/samlinger i regioner er i gang og vil fortsette i En kan se for seg at lag møtes for faglig påfyll og organisasjonspåfyll over ei helg. Det må være et mål å synliggjøre slike samlinger/kurs. Digital informasjon og kommunikasjon er en viktig nøkkel i et langstrakt fylke med mange lag. Ikke minst er det viktig å få vist fram alt det spennende som skjer rundt om i fylket! Flere lag har sider eller grupper på Facebook. Det vil bli oppretta en egen FB-side for Husflidskonsulenten i Nordland. Sida er tenkt brukt til inspirasjon for deling av fag- og lokalstoff. For å få dette til oppfordres lagene til å opprette egne FB-sider (grupper fungerer ikke for deling). I løpet av 2014 vil det også komme nye, forbedra nettsider i NH - og dermed mer brukervennlige hjemmesider for lokallagene. Her gjelder det å benytte seg av alle kanaler UT! Et stort og viktig tema for 2014 og årene framover vil være arbeid med rødlista. Husflidslagene i Nordland er invitert til å ta del i dugnaden ved å bevare og formidle trua teknikker eller framstillingsprosesser fra vårt fylke. Her ligger det mange muligheter for læring, bevisstgjøring og nyskaping og synliggjøring! En stor takk til alle Husflidskonsulenten i Nordland har samarbeida med i Takk til Nordland Fylkeskommune for støtte til konsulentstillinga. Bodø, februar 2014 Lill-Heidi M. Olsen Husflidskonsulent i Nordland

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer