ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

2 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger og profilering 4 - rødlista 5 - mønster & dekor, forprosjekt med ungdom 7 - Ung Husflid 9 næring - Grunnlaget, utstilling av nordnorske fotplagg 10 - Moteløver og heimføinger, grunnlovsjubileumsutstilling drift - svensk - norsk samarbeidsprosjekt 13 - daglig drift 14 veien videre 15 Husflidskonsulenten i Nordland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Organisasjonen er delt inn i sektorer: næringssektor, organisasjonssektor og sektor husflidsfag. Husflidskonsulenten i Nordland jobber i sektor husflidsfag og har kontorsted i Bodø. Nordland Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillinga. adresse Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) telefon e-post Organisasjonskart Norges Husflidslag ca medlemmer Nordland fylkeslag ca medlemmer Lokale husflidslag 49 lokallag Husflidsbutikker 4 butikker Husflidshåndverkere 20 husflidshåndverkere

3 2 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Hovedmål Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon NH skal være ledende aktør i Norge innen handlingsbåren kunnskap kulturvern næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. foto Dag Spant

4 3 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Nordisk vevsymposium - lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Beskrivelse av tiltak Mål Nordisk vevsymposium arrangeres i Trondheim 31. mai - 2. juni Arrangementet er Norges Husflidslags hovedarrangement i anledning jubileet for kvinners stemmerett i Norge. Vevsymposiet inneholder utstillinger, foredrag, kurs/workshops inkludert kurs på toget til Trondheim fra Oslo og fra Mo i Rana: vevtog holde kurs i runevev (bildevev på ramme) på vevtoget fra Mo i Rana til Trondheim Resultat Vevkurs på agendatoget fra Mo til Trondheim blei gjennomført 31. mai, til stor fornøyelse for togets konduktører i tillegg til kursdeltakerne. Ei togreise er ei annerledes og litt uventa ramme rundt et vevkurs og en morsom måte å synliggjøre husflid på. Som konsulent i Nordland ønsker jeg at framtidige kurstog på vei sørover starter i Bodø, hvor Nordlandsbanen starter. Om kurset i tid sammenfaller med togreisa Bodø - Trondheim, gis det mulighet for langt flere fra Nordland og fra landsdelen for øvrig, å delta. Handverk og reise er ingen dårlig kombinasjon. Kanskje skulle vi gå til sjøs ved ei anna anledning? Hurtigruten neste?..også en dag på jobben. Jobben som Husflidskonsulent i Nordland er allsidig!

5 4 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk 3x Form Farge Funksjon - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap Beskrivelse av tiltak Mål 3xf Form Farge Funksjon er et landsomfattende tiltak for å øke kompetansen på området internt, både hos medlemmer, håndverkere, butikker og hos ansatte gjøre husflidslag sterkere i form, farge og funksjon Resultat Med utgangspunkt i ønsker fra lokallag og NH sine satsningsområder, er det utarbeida fordrag/ kurs som fokuserer på utstillinger i og profilering av lokallag. I Nordland holdes kursene som regionskurs. Første regionkurs blei gjennomført i region 9 Vesterålen 30. april på Sortland. Det deltok medlemmer fra Sortland, Lødingen og Vestvågøy Husflidlag. Produktkonsulent deltok også, blant anna med temaet prising av husflidsprodukt. Andre regiontreff, i region 7 Ofoten, blei leda av konsulenten i Troms. Planlagt kurs i region 6 Indre Salten er flytta til januar Varianter av foredraget/kurset har i ulike sammenhenger vært holdt i Bodø Husflidslag og Fauske Husflidslag. Hvordan velger husflidslaget å presentere sitt produkt? illustrasjon fra 3XF foredrag/kurs

6 5 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Rødlista - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap Beskrivelse av tiltak Mål Rødlista er Norges Husflidslags dugnad for vår immaterielle kulturarv. Kunnskap går tapt om den ikke føres videre. Det enkelte lokallag velger en teknikk de ser er i ferd med å forsvinne og som de vil gjøre en innsats for å bevare. I stedet for en teknikk, kan en velge en framstillingsprosess, altså måten en bestemt gjenstand blir laga på. motivere husflidslagene i Nordland til å ta del i dugnaden ved å bevare og formidle trua teknikker eller framstillingsprosesser fra vårt fylke Resultat I Nordland har vi ei midlertidig liste over ulike rødlisteteknikker meldt inn fra lokallag. Under medarbeiderkurset i mars blei det fokusert på rødliste-/gamle teknikker. Dette temaet blei tatt opp gjennom utstillinger, fortellinger, foredrag og film. Filmen som blei vist omhandla ullskolaging i Bleikvassli Husflidslag. Dette husflidslaget har laga en dobbel DVD som viser flere gamle, lokale teknikker. Filmene er produsert slik at de fungerer som dokumentasjon så vel som instruksjon av den enkelte teknikk. Norges Husflidslag skal opprette ei eiga nettside hvor lokallag kan legge inn sine rødlisteteknikker/framstillingsprosesser som en del av synliggjøringa og videreføringa av kunnskap. ullsko på Bleikvassli Husflidslag si julemesse 2013

7 6 Husflidskonsulenten i Nordland har demonstrert juletrebygging, en teknikk som kvalifiserer seg til rødlista. Bildene under viser ferdig bygd einejuletre og juletrebygging i prosess. Teknikken med å bygge juletrær blei tidligere brukt i områder hvor det ikke var tilgang på bartrær - for eksempel ute på øyene langs kysten. Einer vokser så å si overalt og einegreiner kan enkelt felles inn i en trestamme eller en staur. En bygger seg nedenfra og opp til en får den forma og den tettheta på juletreet som en ønsker. Klikk for artikkel i AN demonstrasjon av juletrebygging i Bodø Husflidslag En annen måte å formidle denne teknikken på, har vært å bruke nettet. Julaften var juletrebygging av einer presentert i Ting å lage i Ung Husflids digitale julekalender. Presentasjonen viste foto av ferdig resultat i tillegg til trinn-for-trinn-oppskrift i ord og bilder. Av store prosjekt tett knytta til rødlista, har husflidskonsulenten i 2013 formgitt og produsert utstillinga Grunnlaget. Utstillinga blei skreddersydd til Norsk Kulturforums landskonferanse i Narvik og viste et utvalg nordnorske fotplagg hovedsakelig fra andre halvdel av 1900-tallet fram til i dag. Du kan lese mer om utstillinga på side 10.

8 7 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle materiell som støtter arbeidsområdene Beskrivelse av tiltak Mål Norges Husflidslag skal utvikle et temahefte/bok som omhandler mønster/dekor av og med ungdom. Gjennom forarbeid prøves det ut ulike teknikker og modeller for og med ungdomsgrupper. Ei av ungdomsgruppene vil være i Nordland. Boklansering planlegges sommeren inspirere ungdom til å utarbeide og prøve ut ideer/modeller med hovedvekt på stempeltrykk som virkemiddel Resultat I arbeidet med utprøvinger av mønster og dekor, jobba husflidskonsulenten med ei lita, motivert ungdomsgruppe i Bodø. Stikkord for arbeidet var: sjøllaga verktøy - enkle teknikker - lett tilgjengelig og rimelig utstyr og material - flatemønster og eget formspråk. Ved planlagt oppstart høst -13 hadde vi mista tilgang på verkstedene vi var forespeila å jobbe i. Påfølgende jakt på egna lokaler for jobbing og lagring, tok uventa lang tid. Sein oppstart gikk imidlertid ikke utover ungdommenes utforskninger i mønster/dekor. Gruppa har i hovedsak jobba med stofftrykk med egenproduserte stempler som verktøy. Utrøvingene avsluttes i januar På bildet ser vi Emilie midt i trykkeprosessen av Reka.

9 8 Strategi Tiltak Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle husflid.no og unghusflid.no og ta i bruk sosiale medier Beskrivelse av tiltak Mål Tilby UNG HUSFLID-aktivitet nasjonalt/regionalt/lokalt I Ung Husflid får barn lære grunnleggende håndverksteknikker og kan leke og eksperimentere med farger og materialer. Ung Husflid er organisert over hele landet og har egen nettside hvor ting å lage legges ut tilgjengelig for alle. Ung Husflid har også en REFLID-blogg blogg og REFLID facebookside. REFLID er primært retta mot ungdom, men kan være til inspirasjon for alle som vil leke med teknikker, gjenbruksmaterialer og nye uttrykk. utarbeide/samle modeller med lettlest arbeidsgang som inspirerer barn/ungdom til å holde på med håndverk i ulike materialer lage konkurranser for barn og unge Resultat JULEKALENDER En stor UH-oppgave i 2013 var arbeidet med å utarbeide/samle modeller med arbeidsgang til digital Julekalender. Julekalenderen blei en suksess med om lag 2000 treff daglig. Det vil bli ny julekalender fra UH i KONKURRANSER UH-konkurransene aldri uten og putekonkurransen utlyst i 2012, blei juryert/premiert vinteren Her er to eksempler på innsendte arbeider til de to konkurransene: trykk her for flere konkurransebidrag i aldri uten / trykk her for flere bidrag til putekonkurransen

10 9 I 2013 blei det utarbeida to nye UH-konkurranser: 1. Bed & Breakfast; lage en bo og/eller spiseplass til en fugl med tre som hovedmaterial (6-18 år) Konkurransen vil juryeres i Smykkekonkurranse i gjenbruksmaterialer på Reflid si Facebookside (14 år, ). I smykkekonkurransen gikk de tre første plassene til Nordland - her er to av vinnerbidragene: 1. premie «Morild» av Lone Amundsen, Sortland 2. premie «Helt hekta» av Gry-Anette Strømnes, Stamsund NETTSIDE I januar 2013 fikk Ung Husflid ny nettside. Arbeid med å lage modeller og oppskrifter for nettsida under ting å lage fortsetter. Her er ett eksempel: nett fra nett

11 10 Strategi Tiltak Næring Øke kunnskapen om kulturhåndverk i befolkningen Synliggjøre husflid i det offentlige rom Beskrivelse av tiltak Norsk kulturforum hadde landskonferanse i Narvik juni Konferansens tittel var Nye kulturløfter - lokalkulturens tid? Landskonferansen tok utgangspunkt i konklusjoner og diskusjoner i NOU 2013: 4, Kulturutredningen Stikkord var frivilligheta som grunnlaget for kulturen. Norges Husflidslag var invitert til å komme med konferansebidrag som omhandla lokalkultur, det flerkulturelle og frivilligheta - i form av ei utstilling. Utstillinga blei satt opp i Narvik Kunstforening. Mål lage ei helhetlig utstilling som viser mangfold ved å velge avgrensning/utvalg og gjentakelse som virkemiddel - synliggjøre noe større ved hjelp av et utsnitt: det nordnorske, det lokale, de lange linjer, det flerkulturelle utstillinga skal bestå av nordnorske fotplagg, bl.a. lugga, ullsko og kommaga; gamle teknikker i levende tradisjoner - enn så lenge..? Norsk kulturforum (NOKU) er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Resultat Utstillinga blei skreddersydd til Narvik Kunstforenings lokaler og blei åpna av direktør i NOKU Vigdis Festervold. Det blei gitt positive tilbakemeldinger på utstillinga. Utstillinga sto kun under konferansedagene - og kunne gjerne hatt flere visningsdager og nådd ut til et større publikum. Siden de lånte gjenstandene blei returnert til sine eiere etter konferansen, er hvert enkelt fotplagg med tilhørende tekst, fotografert for etterbruk i andre sammenhenger. Selve utstillinga er også dokumentert med foto og film. Bearbeiding av dokumentasjon av fotplagg gjenstår. Når bearbeiding er ferdigstilt, kan dokumentasjonen av fotplagg vises i flere sammenhenger, gjerne knytta til rødlista. prematursokker - ett av mange fotplagg i utstillinga trykk her for ei lita omvisning under åpninga

12 11 Som unge brukte eg ofte luggar vinterstid. Dei var så lette å springe i! I vaksen alder skulle eg lage luggar til tanteungane mine. Så langt kom eg.. Kan hende blir dei ferdige neste vinter? Gerd Aarnes Meland, Lovund Ullsko i barnestørrelse. Audny Grønli, Bleikvassli Husflidslag Kommagane mine har eg laga på kurs. Dottera mi likte dei svært godt. Resultatet ser ein på solane. Eg treng eit nytt kurs: Kordan bøte sko? Inger Johanne Larsen, Bodin Husflidslag eksempler på fotplagg fra utstillinga Grunnlaget fotplaggene hører hjemme i region 2 Midt/Nord Helgeland, region 3 Indre Helgeland og region 5 Bodø

13 12 Strategi Tiltak Næring Øke kunnskapen om kulturhåndverk i befolkningen Synliggjøre husflid i det offentlige rom Beskrivelse av tiltak Mål I 2014 feirer vi Norges grunnlovsjubileum og Norges Husflidslag skal markere det med ei nasjonal utstilling sett fra et nordnorsk perspektiv. Utstillinga har fått tittelen Moteløver og heimføinger draktskikk i nordområda og planlegges under paraplyen FINN (Festspillene i Nord-Norge) på Trondenes Historiske Senter. Utstillinga viser hvordan klessikken i nord gjenspeiler det kulturelle mangfoldet, konteksten med omverdenen og de store samfunnsendringene de siste 200 åra.utstillinga skjer i forlenginga av draktregistreringsprosjektet i Nordland og Troms. Åsa Elstad, museumskonservator ved Museum Nord, er engasjert til å utarbeide en kulturhistorisk dokumentasjon på det registerte materialet. Etter visning i Harstad skal utstillinga videre til Museum Nord på Sortland. lage ei helhetlig utstilling som mellom anna synliggjør den rike draktskatten vi har i Nordland Resultat så langt Husflidskonsulenten har deltatt på ulike møter og ulike arrangementer som kulturminnedag, utstillinger og strikkefestival i forbindelse med arbeid mot ny utstilling. Fram mot utstillinga Møteløver og heimføinger - draktskikk i nordområda jobber konsulenten tett sammen med førstekonservator Åsa Elstad ved Museum Nord blant anna med utvelgelse av draktmateriale. Arbeidet med utstillinga er stort og tidkrevende. Oppdraget vil kreve en betydelig tidsressurs i fra I.A. Heltzen: Ranens beskrivelse 1834

14 13 Strategi Tiltak Drift Være åpne for samarbeid, og ha god dialog med miljø utenfor organisasjonen som skoler, museum og beslektede fagmiljø og organisasjoner Kartlegge mulige samarbeidsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere Beskrivelse tiltak Mål Husflidskonsulenten i Nordland har blitt kontakta av broderigruppa FIMBRIA for mulig samarbeidsprosjekt. Slik beskriver gruppa seg: Fimbria består av 13 kvinnor: slöjdare, konsthantverkare och konstnärer från Västerbottens län och startade på initiativ av hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken Genom gemensamma möjligheter att visa broderi i olika sammanhang verkar gruppen för att lyfta fram tekniken och göra broderiet mer synligt. FIMBRIAønsker at konsulenten i Nordland skal etablere ei fribroderigruppe på norsk side og at vi skal jobbe mot felles utstillinger. legge grunnlag for gode faglige samarbeidsprosjekter på kort/lang sikt Resultat så langt Under møte med FIMBRIA i Umeå avtaler vi at konsulenten i Nordland etablerer ei norsk broderigruppe etter FIMBRIA-modellen: altså ei gruppe som jobber fritt med broderi og er satt sammen av husflidshandverkere, husflidere og kunstnere. Etter etablering initierer FIMBRIA faglig oppstart på norsk/svensk samarbeid. Vi tenker oss at gruppene møtes på midten i ca. aug./sept. 2014, for å bli kjent og jobbe sammen i workshops. Målet er å bygge nettverk, spre ideer og etablere et faglig samarbeid som resulterer i fellesutstillinger. Arbeidstittel: Sting fra kyst til kust. Ved årsskiftet har vi til sammen åtte norske fribroderidamer klar til etablering av fribroderigruppe og et første treff 1. februar. Første formelle kontakt mellom gruppene skjer via broderi! For mer informasjon om FIMBRIA:

15 14 Drift: Fellessamlinger Konsulent- og personalsamling 1: Konsulent- og personalsamling 2: januar, Hadeland/Oslo september, Oslo/Helsinki sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon Sektorarbeid Konsulenten i Nordland jobber i sektor Husflidsfag. I 2013 var det sju konsulenter med i denne sektoren. I løpet av året har det vært fire sektormøter. Sektoren har telefonmøter om lag to ganger i måneden og ellers ved behov. Plangruppe vev Norges Husflidslag (NH) jobber med å ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene i tradisjonshåndverk bl.a. gjennom å sikre tilgjengelige utdanningsløp på alle utdanningsnivåer. Konsulenten er med i plangruppe for vevopplæringa ei kursrekke inngår som en del av grunnlaget for å gå opp som privatist i handvevarfaget. Vevopplæringa er et samarbeid mellom NH og SKT (studieforbundet kultur og tradisjon) Ung Husflid Husflidskonsulenten i Nordland er med i er med i Ung Husflid-teamet - ei ressursgruppe på fire: tre konsulenter og barne- og ungdomskoordinator. Gruppa har hatt 5 møter i 2013 og har telefonmøter etter behov. I høst har gruppa vært i Gøteborg på studietur: husflid & ungdom. Fra årsskiftet reduseres Ung Husflid-teamet til tre. Nordland Husflidslag Gjennom året har husflidskonsulenten deltatt på tre fylkesstyremøter og fire samarbeidsmøter med Nordland Husflidslag og/eller produktkonsulent. Det har vært avholdt medarbeiderkurs med rødlista/glemte håndverksteknikker og organisasjonsarbeid som tema. Driftsrutiner Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i tid hvert kvartal og statusrapport i forhold til arbeidsplan hvert halvår. Arbeidsplanen blir lagt på bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøte. Fra 2015 får organisasjonen ny Strategisk plan som skal vedtas på Landsmøte i Harstad juni Service og henvendelser Gjennom året får husflidskonsulenten telefoner og e-post med spørsmål fra medlemmer, lokallag, privatpersoner og andre organisasjoner. Det blir svart på spørsmål og gitt hjelp etter beste evne. Henvendelser om framtidige samarbeidsprosjekter, blir vurdert som mulige tiltak på et seinere tidspunkt. Annet Gjennom året har husflidskonsulenten også deltatt på: Nordisk Vevsymposium, Trondheim Norsk Kulturforums landskonferanse, Narvik Identitet - ide i tet, inspirasjonsseminar, Oslo Sjøsamisk seminar, Bodø Hvordan styrke samisk kunst og kultur i opplæringen, seminar, Bodø MØTEPLASS 2013!, konferanse om inkludering og frivillighet, Bodø Kulturminnedagen på Tussøy; Villsau, ull og fiskerbondens tekstiler Utstillinga Varme hender - om vottens kulturhistorie, Tromsø Tromsø strikkefestival 2013; handplagg

16 15 Veien videre På medarbeiderkurset i 2013 blei fylket delt inn i regioner for å legge et godt grunnlag for samarbeid mellom lag og mellom lag og konsulent. Inndelinga er tenkt brukt som et fleksibelt verktøy, ikke en fasit. Inndelinga pr. i dag er slik: Arbeid med å legge til rette for kurs/samlinger i regioner er i gang og vil fortsette i En kan se for seg at lag møtes for faglig påfyll og organisasjonspåfyll over ei helg. Det må være et mål å synliggjøre slike samlinger/kurs. Digital informasjon og kommunikasjon er en viktig nøkkel i et langstrakt fylke med mange lag. Ikke minst er det viktig å få vist fram alt det spennende som skjer rundt om i fylket! Flere lag har sider eller grupper på Facebook. Det vil bli oppretta en egen FB-side for Husflidskonsulenten i Nordland. Sida er tenkt brukt til inspirasjon for deling av fag- og lokalstoff. For å få dette til oppfordres lagene til å opprette egne FB-sider (grupper fungerer ikke for deling). I løpet av 2014 vil det også komme nye, forbedra nettsider i NH - og dermed mer brukervennlige hjemmesider for lokallagene. Her gjelder det å benytte seg av alle kanaler UT! Et stort og viktig tema for 2014 og årene framover vil være arbeid med rødlista. Husflidslagene i Nordland er invitert til å ta del i dugnaden ved å bevare og formidle trua teknikker eller framstillingsprosesser fra vårt fylke. Her ligger det mange muligheter for læring, bevisstgjøring og nyskaping og synliggjøring! En stor takk til alle Husflidskonsulenten i Nordland har samarbeida med i Takk til Nordland Fylkeskommune for støtte til konsulentstillinga. Bodø, februar 2014 Lill-Heidi M. Olsen Husflidskonsulent i Nordland

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2.

Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2. Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2. desember 2015 Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt Prosjektet

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer