Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: Norges Husflidslag ca 24.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland Andre tiltak - Fagutvalget i vev - Vevopplæringa - Kurs i Nordland, Innføring i pedagogikk, for dem som vil holde kurs for barn - Ung Husflid Drift Veien videre Husflidskonsulenten i Nordland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag, sektor Husflidsfag. Fra september er det ansatt ny konsulent i Nordland - nå med kontorsted Bodø. Nordland Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillinga. Husflidskonsulenten i Nordland vil avtale møte med fylkeskommunen i Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: E-post: Organisasjonskart Norges Husflidslag ca medlemmer Nordland fylkeslag ca medlemmer Lokale husflidslag 51 lokallag Husflidsbutikker 4 butikker Husflidshåndverkere 18 husflidshåndverkere

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Strategi Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Fylkeshusflidslaget; årsmøtet, styremøter, medarbeidersamling Fylkeshusflidslaget; prosjektarbeid, andre arrangement Beskrivelse av tiltak Husflidskonsulenten deltar på styremøter, årsmøter og på arenaer initiert av eller sammen med fylkeshusflidslaget. samarbeidsmøter - styremøter - medarbeidersamling arbeidsutvalget Den kulturelle skolesekken draktregistrering utstillingsgruppa Mål Kreativt og godt samarbeid mellom fylkeslag og konsulenten i Nordland for å synliggjøre Husflid i Nordland Resultat samarbeidsmøter styremøter medarbeidersamling Fra september er det ansatt ny konsulent i Nordland. Våren 2012 var det årsmøte i Svolvær. Husflidskonsulenten i Nordland deltok på årsmøtet i tillegg til medarbeidersamling. Til sammen har konsulenten(e) deltatt på fem styremøter og tre samarbeidsmøter med fylkeslaget i løpet av året. Med ny konsulent fungerer styremøtene også som opplæring i ny organisasjon. Tema for samarbeidsmøter i høst har vært kartlegging av glemte håndverksteknikker og medarbeiderkurs i mars arbeidsutvalget Den kulturelle skolesekken (DKS) Ingen arbeidsoppgaver utført i arbeidsutvalget arbeidet vil bli vurdert og eventuelt tatt videre i Det er avholdt kurs forhusflidhåndverkere som vil jobbe i DKS/Kulturskolen sammen med medlemmer som vil jobbe med Ung Husflid. draktregistrering Ingen arbeidsoppgaver utført arbeidet vil bli vurdert og eventuelt tatt videre i 2013 utstillingsgruppa Utstillinga Hjerter, jubileumsutstilling til Nordland Husflidslags 110-års jubileum, blei vist under årsmøtet i Svolvær i april. I mai/juni blei utstillinga også vist på rådhuset i Vestvågøy kommune.

5 Strategi Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Lokale husflidslag Husflidhåndverkerne Husflidsbutikkene Beskrivelse av tiltak I Nordland fylke, med store avstander og mange lag, trengs det ei inndeling i større enheter. Verktøyet til bruk for orientering i lagene i Nordland, er nettsidene til Norges Husflidslag. Her har alle husflidslagene i Nordland egen side hvor de presenterer eget lag, legger ut informasjon om hva som skjer i løpet av året og har oppdatert kontaktinformasjon. Sidene oppdateres jevnlig. Mål Resultat så langt Som ny konsulent ønsker jeg å orientere meg blant lag, håndverkere og butikker i fylket og legge et grunnlag for godt samarbeid. Planlagt arbeid: Medarbeiderkurset i 2013 skal mellom anna brukes til inndeling av fylket i hensiktsmessige regioner som grunnlag for samarbeid mellom lag og konsulent. Digital presentasjon/oppdatering av eget lag foreslås som (del)tema på seinere regiontreff. I høst har jeg møtt medlemmer fra ulike lokale husflidslag (og noen husflidhåndverkere) på kurset: Innføring i pedagogikk for dem som vil holde kurs for barn og under julemessa til Bodø Husflidslag. Konsulenten har deltatt på styremøte til Husfliden Bodø og Nordland Husflidslag da butikken gikk fra å være AB til AS sommeren Husflidskonsulenten i Nordland deltok også på 110-årsjubileum til Husfliden i Bodø. Bunadskledde damer og menn gikk i flokk til 110-årsfeiring på Radisson, foto Linda Storholm klikk på bildet for artikkel på AN si nettside

6 Strategi Tiltak Kommunikasjon Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Husflidskolehistorien i Nordland Beskrivelse av tiltak Husflidskolen i Nordland er nå Narvik Videregående skole. Husflidsskolen i Nordland er seksti års skolehistorie, kvinnehistorie og kulturarv. Hva vil skje med skolesamlinga av tekstile modeller og fagstoff? Er en slik tekstil arv verdt å ta vare på? Borge arbeidsskole på Vestvågøy i Lofoten husflidskole med tresløyd. I følge kilder står verkstedet som det var ( ) Gjør vi noe med denne historien? Mål Videreføre påbegynt prosess og finne svar på spørsmålene Opprettholde kontakt med fagmiljøet på Narvik Videregående skole, avdeling Solhaugen Finne en samarbeidspartner til videre bevaring av denne tekstile kulturarv Utarbeide statusrapport Resultat pr 30. juni Har hatt kontakt med Helgeland museum angående samlinga i Narvik Brev angående samlingen er mottatt fra samlingsansvarlig v/helgeland Museum med kopi til utdanningsavdelingen i Fylkeskommunen Har kartlagt en del angående husflidskolen i Borg i Lofoten. Her finnes ikke noen samling. Brev sendt til Utdanning og kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune med spørsmål om bevaring av skolesamlingen. Ingen svar mottatt. Ny konsulent ser videre på tiltaket og følger eventuelt opp kommende år

7 Strategi Tiltak Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede. NH Fagutvalget i vev Norges Husflidslag har tre fagutvalg som på hvert sitt felt jobber fram tiltak og aktiviteter som skal sikre formidlingen og utviklingen av håndverkstradisjoner innen sine respektive felt. Beskrivelse av tiltak videreutvikle studieplaner i vev og lage nye ved behov mulig konferanse knytta til jubileet for kvinners stemmerett i 2013: kvinnehåndverk kvinners arbeid planlegge vevsymposium i Trondheim vår 2013 arbeide for kurslærerkurs for rekruttering av kurslærere trykke opp teoriboka Å veve gjøre nye vevmønster tilgjengelig i butikkene fagstoff på nett (Kommunikasjon) Mål (januar august) Jobbe med tiltakene, oppfølging Delta på relevante møter Resultat pr. 30. juni Fellesmøte i Fagutvalgene i vev, tre og bunad samt to møter i fagutvalget i vev Møte med svenske fagkonsulenter i vev med tema fagstoff på nett Ellers er tiltak i prosess fagutvalget arbeider videre med disse etter at tidligere konsulent slutter i stillinga Ny konsulent går ikke inn i fagutvalget i vev nå men vil være en del av Vevopplæringa, se neste side.

8 Strategi Tiltak Opplæring Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle utdanningsnivåer Vevopplæringa Beskrivelse av tiltak Mål Vevopplæringa er et tilbud til de som ønsker å lære handveverfaget. Kursrekka vil inngå som en del av grunnlaget for å gå opp som privatist i handveverfaget. Tilbudet er et samarbeid mellom Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT). Hele løpet går over en tidsperiode på tre år, og det blir arrangert 3 5 dagers samlinger med tre samlinger i året. Kursrekka vil til sammen gi deltakerne ei brei innføring i handveverfaget. Videreføre Vevopplæringa sammen med SKT Resultat pr. 30. juni Siste modul i vevopplæringa er gjennomført i Narvik våren Konsulenten hadde ikke anledning til å delta på avslutninga av kurset. Solhaugen videregående skole har meldt at de ikke har ledige lokaler for vevopplæringa fra høsten Ny konsulent går inn i Vevopplæringa. Klikk på bildet for brosjyre utarbeida av samarbeidspartner Studieforbundet kultur og tradisjon.

9 Strategi Tiltak Opplæring Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge Innføring i pedagogikk for dem som vil holde kurs for barn, Nordland Beskrivelse av tiltak Ung Husflid Mål Resultat Innføringskurs i pedagogikk med teori og praktiske øvelser, retter seg spesielt til husflidhåndverkere som vil jobbe i DKS/Kulturskolen. Kurset kan også følges av medlemmer som vil jobbe med Ung Husflid. Husflidskonsulenten i Nordland er faglig ansvarlig og kurslærer i det praktiske arbeidet. Adjunkt Grete Melå formidler teori. Nordland Fylkeshusflidslag er teknisk arrangør. Planlegge og gjennomføre et godt faglig kurs for målgruppa. Kurset blei gjennomført som helgekurs over 15 timer. Det var ni deltagere på kurset, tre av dem husflidhåndverkere. kurset tok for seg: teori om praktisk arbeid med relasjonsbygging mønsterdanning i praksis, tydelige voksne trykk på ulike material motorisk utvikling lage egne stempler spiralprinsippet utprøving av flatemønster kreativ prosess oppgaveutforming og - tilpasning planlegging, langtidsplan og økter didaktisk relasjonsmodell ferdig trykt flatemønster inni laminerte plastark & utprøving med egenprodusert verktøy

10 Opplæring/Kommunikasjon Strategi tilby Ung Husflid-aktivitet sørge for å nå flere nye interessegrupper ved å utvikle og og ta i bruk sosiale medier Tiltak Utlyse Ung Husflids-konkurranser på nett og i bladet Norsk Husflid Samle og produsere stoff til ny nettside (åpner i januar 2013) Beskrivelse av tiltak Formulere og formgi konkurransetekster for Ung Husflid for utlysning høsten 2012 (nett og blad) Samle stoff og produsere modeller/oppskrifter til inspirasjon og bruk på Ung Husflid si nettside Mål Gjøre Ung Husflid synlig og tilgjengelig for flere - også ved å bruke nettet som verktøy. Resultat ved årsskiftet To konkurranser blei utlyst høsten 2012 med innleveringsfrister i Bidrag til lue-konkurranse vil stilles ut på Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk i februar Det blir egne fagjuryer for vurdering av alle innsendte bidrag. Resultatet av konkurransene vil bli formidla på nett etter juryeringer. Arbeidet med å samle og produsere stoff til Ung Husflid si nye nettside som åpner medio januar 2013, er i gang. Arbeidet vil fortsette i aldri uten lue-strikke-konkurranse for unge - i alle aldre (trykk på Katta for utlysningstekst mm) bli med!ung husflid inviterer deg til putekonkurranse (trykk pågimber for utlysningstekst mm)

11 Drift: Fellessamlinger Personalsamling: september, Sandvika Tema var delingskultur, delingskunnskap, organisasjonskurs, prosjekt og tiltak. Sektorarbeid Konsulenten i Nordland forrige og nåværende var/er med i sektor for Husflidsfag. I 2012 har det, i tillegg til sektorleder, vært seks konsulenter med i sektoren. I løpet av året har det vært fire sektormøter. Ny konsulent har deltatt på møtene (to) etter ansettelse i høst. Sektorleder og fadder har fulgt opp nytilsatt konsulent. Sektoren har telefonmøter om lag to ganger i måneden og ellers ved behov. Ung Husflid Ny konsulent er med i Ung Husflid-gruppa ei ressursgruppe på fire: tre konsulenter og barne- og ungdomskoordinator. Gruppa samles og har telefonmøter etter behov. I høst har gruppa vært i København på studietur/planlegging. Det jobbes med ny nettside for Ung Husflid. Nettsida åpner medio januar Driftsrutiner Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i tid hvert kvartal og statusrapport i forhold til arbeidsplan hvert halvår. Arbeidsplanen blir lagt på bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøte. Service og henvendelser Gjennom året får husflidskonsulenten telefoner og e-post med spørsmål fra medlemmer, lokallag, privatpersoner og andre organisasjoner. Det blir svart på spørsmål og gitt hjelp etter beste evne. Henvendelser om framtidige samarbeidsprosjekter, vurderes som mulige tiltak på et seinere tidspunkt. Ny kontorplass kontorfellesskap I høst flytta konsulenten inn i et kontorfellesskap under oppbygging. Kontoret er i 2. etasje i Terminalveien 12, inngang Drag Industrier. Kontoret deles med interiørarkitekt Elisabeth Sørgård Creo Interiør og Arkitekttjenester AS og grunder Aage Iversen IP interiørprodukter.

12 Avslutning / veien videre I løpet av høsten 2012 har det vært skifte av husflidskonsulent i Nordland dermed også skifte av kontorsted fra Mo i Rana til Bodø. Som fersk konsulent oppdager en fort hvor viktig det er med tilgjengelig og oppdatert informasjon i eget fylke fra fylkeslaget til de enkelte lokallag. Informasjon og kommunikasjon via nett er en viktig nøkkel i et stort fylke med mange lag. I tillegg gir dette muligheter til å nå flere og bli tilgjengelig for flere, ei mulighet for synliggjøring. Medarbeiderkurset i 2013 er mellom anna tenkt brukt til inndeling av fylket i hensiktsmessige regioner for å legge et godt grunnlag for samarbeid mellom lag og konsulent. Digital presentasjon/oppdatering av eget lag foreslås som tema/deltema på seinere regiontreff. Kommende år vil i stor grad bli et bli kjent år - både i konsulentstillinga og i Norges Husflidslag som organisasjon. Det er spennende å komme inn i en organisasjon som fokuserer på tradisjon så vel som nyskaping, på handverk og på skaperglede og som vil videreformidle dette til barn og unge. En stor takk til alle Husflidskonsulenten i Nordland har samarbeida med i Takk til Nordland Fylkeskommune for støtte til konsulentstillinga. Bodø, februar 2013 Lill-Heidi M. Olsen Husflidskonsulenten i Nordland

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer