ÅRSMELDING Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

2 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien videre fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Troms Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorsted er Bardufoss Adresse: Postboks 1268, 9326 Bardufoss Telefon: Organisasjonskart, Norges Husflidslag i Troms Troms Fylkeshusflidslag 1164 medlemmer 31 Lokale husflidslag Husflidsbutikker Husfliden Tromsø, medl.nh, Husfliden selv, eid av selv Husflidslag og Grenebua, eid av Manndalen Husflidslag. 3 Husflidhåndverkere

3 3 sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 4 Arbeidsområde Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter medarbeiderkurs og andre arrangement Møte på alle møter Troms Fylkeshusflidslag (TFH) arrangerer. Støtte opp om de aktivitetene de setter i gang. Jevnlig kontakt med leder og sekretær. Ha god kontakt med fylkesstyret. Samarbeide om husflidsarbeidet i Troms; styrke de levende husflidstradisjonene ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler interesse og kunnskap, produksjon og omsetning. Har deltatt på styremøtene og årsmøtet. Bidratt i planlegging og gjennomføring av medarbeiderkurs og UNG husflids- kurs for instruktører i samarbeid med styret i TFH. Samarbeid om opplegg og gjennomføring av 2 regionale møter for styremedlemmene i lokallagene i Tromsø-regionen på Kvaløysletta og i Harstad-regionen I tillegg er konsulenten drivkraft i TFH s prosjekt Registrering av klea i Troms. Har også brukt tid på næringsprosjektet Husflidshåndverk som kultur og næring i Troms. Arbeidsområde Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Lokale husflidslag Planlegge besøk i lokallag som ber om bistand i forhold til ulike temaer Ha god kommunikasjon med lokallagene og gi faglig støtte. Har hatt kontakt med svært mange lag i vår. Temaet 3xF har vært godt mottatt. Ber alltid lagene vurdere om de kan invitere nabolag, og på den måten får jeg kontakt med flere lag. Følgende lag har hatt besøk: Skånland Årsmøte Olderdalen 3xf medlemsmøte Sørreisa med selv Husflidslag og Gratangen og litt om vottekonkurranse og juryering Skibotn med Hatteng/IMA Husflidslag Sør-Tranøy med Finnsnes og Nord-Tranøy

5 Øverbygd Andørja og kontstrikk med Salangen og Øvre Salangen Husflidslag Tromsø Harstad m/ramsund Husflidslag (Nordland) Arbeidsområde Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Husflidhåndverkerne 3 fra Troms er medlem som husflidshåndverkere i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten er med i prosjektgruppa for næringsprosjektet til Troms Fylkeshusflidslag. I prosjektgruppa er en husflidshåndverker også med. Opprettholde god kontakt med husflidshåndverkerne som er medlemmer i NH, og registrere husflidsprodusenter som i neste omgang kan bli medlemmer. Har hatt kontakt med de 3 som er medlemmer i Norske Husflidshåndverkere; Charlotte Engstad, Thea Bøsch Mikkelsen og Turid Vivoll. Disse får tilsendt informasjon og invitasjoner. Næringsseminaret Kulturarvens Kreative Kapasitet var et samarbeid mellom TFH s næringsprosjekt og Midt-Troms Museum. Til dette seminaret gikk vi ut med invitasjon til alle som lager og selger husflidsprodukter. Charlotte Engstad er med i styringsgruppa for fylkeshusflidslagets næringsprosjekt Husflidhåndverk som kultur og næring i Troms. Husflidskonsulenten har laget en kontaktliste over aktuelle produsenter. Arbeidsområde Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Husflidsbutikkene Videreføre næringsprosjektet Husflidshåndverk som kultur og næring. Kalle inn til samarbeidsmøte, og ellers være samtalepartner med daglig lederne i husflidsbutikkene. Kommunikasjon utsalgene imellom, både daglig ledere og ansatte.

6 Har nær og god kontakt med daglig leder og ansatte på Husfliden Tromsø. Det samme gjelder de andre husfliden- butikkene, Husfliden selv og Grenebua, begge eid av lokallag. Distribuerer informasjon fra utsalgene til lagene i fylket. Samarbeidet med butikkene i prosjektet Husflidhåndverk som Næring Kulturbærer hvor nettverksbygging og kursing av butikkansatte er viktige tiltak. 6 Arbeidsområde: Kommunikasjon : Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Samarbeid med Midt-Troms Museum Husflidskonsulenten og Midt-Troms Museum har lokaler i samme bygg. Jevnlige uformelle Drøftingsmøter med kontorsjef og direktør. Skal samarbeide om seminar i februar Dra nytte av hverandres kompetanse og samordne tiltak. Nær og god kontakt siden vi har lokaler i samme bygg. Gikk sammen om næringsseminaret Kulturarvens Kreative Kapasitet som blei arrangert i selv Fjellandsby Meget dyktige forelesere og nærmere 60 deltakere, noen av dem elever og lærere fra Høgtun vg skole. Husflidskonsulenten er samtalepartner i forbindelse med prosjektsøknader, og er med i styringsgruppa for Midt-Troms Museums Kolarctic-prosjekt Cross-over Crafts med utveksling av håndverkere fra Arkhangelsk, Sverige og Norge. Prosjektet har totalbudsjett på 5,4 millioner kr. Og er finansiert av RUP-midler fra Troms Fylkeskommune (ca 2,2 millioner kr) og Kolarctic midler. En av deltakerne på seminaret, Hilde Lund, fikk inspirasjon til å melde seg inn i Norske Husflidhåndverkere

7 7 Arbeidsområde: Kommunikasjon : Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Fylkeskommunen Årlig møte med kulturavdelinga. Følge opp kulturarv- planen for Troms. Gi informasjon om husflidsarbeidet i fylket og diskutere viktige tiltak/satsinger.. Møte Tilstede: Marit Jacobsen, Ellen Østgård (kultursjef), Eirin Gjelsås (avd. leder formidling) og Anne Mette Sætra (rådgiver) og undertegnede. Positivt møte hvor vi også fikk råd om å søke på kulturmidler til registrering av klea og andre kulturtiltak. Arbeidsområde Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Strikkekafe og Strikkefestival på Tromsø Bibliotek Gi innspill til temaer når det blir etterspurt og ta ansvar for tema på strikkekafeen. Tromsø Bibliotek setter opp halvårsplaner med temaer på strikkekafeene annenhver fredag fra kl Være med i gruppa som planlegger strikkefestivalen, et samarbeidsprosjekt som Tromsø Bibliotek har tatt initiativ til. Tromsø, Ramfjord og Kvaløysletta Husflidslag samt Troms Fylkeshusflidslag og Husfliden Tromsø er med i prosjektgruppa. Vise strikkeglede og formidle kunnskap. Det skal myldre av strikkeinteresserte som blir kjent med faglitteratur og kunnskap om teknikkene. Har deltatt på 2 møter i strikkefestival- gruppa i Tromsø. Festivalen gikk i år over 2 dager, oktober, og husflidskonsulenten hadde ansvar for å ønske velkommen og annonsere foredragsholderne. Innhold: Foredrag, demonstrasjon av teknikker ved husflidslagsmedlemmer, workshops og strikkekonkurranse. Troms Fylkeskommune og Stiftelsen til fremme av husflidssaken i Troms støttet festivalen økonomisk. Har også bidratt på 2 strikkekafeer på Tromsø Bibliotek med pulsvarmere med floss og 3xf med hovedvekt på Fibonnacis tallrekke i strikking.

8 8 Demonstrasjon av spinning med moskusull Arbeidsområde Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Spinnvill Rokkefestival i Kåfjord Delta i prosjektgruppa ved behov. Samtalepartner for prosjektlederen. Lede juryen under selve spinnekonkurransen Stimulere til å få opp interessen for spinning ved å arrangere en uhøytidelig spinnekonkurranse. Har deltatt på 1 møte i prosjektgruppa som består av en representant fra hvert av husflidslagene i Kåfjord og hatt kontakt med prosjektlederen pr telefon og e- post. Festivalen blei arrangert 20. september og blei kombinert med gårdsmarked med boder for salg av blant annet husflidsprodukter. Husflidskonsulenten ledet juryen under spinnekonkurransen. Troms Fylkeskommune støttet festivalen økonomisk. Glimt fra spinnekonkurransen semifinale

9 9 Arbeidsområde Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Utstilling og aktivitet for barn og unge under Festspillene i Nord-Norge (FINN) i Harstad Samarbeide med produktkonsulenten i Nordland om utstilling for husflidhåndverkere fra Nordland og Troms. Tilby Ung- husflid- aktivitet i forbindelse med Harstad Husflidslags opplegg på torvet i Harstad i Festspill- uka. Være tilstede med husflid på Nord-Norges viktigste kulturarrangement. Ingen utstilling i år. Har bidratt 2 dager med UNG husflidaktivitet i forbindelse med Harstad Husflidslags salgsmarked på torvet i Harstad i Festspilluka. Tema: Ringer av gjenbruksknapper og armbånd av tova perler og brukte sykkelslanger. Arbeidsområde Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Prosjektet Husflidshåndverk som kultur og næring i Troms, læringsarena og nettverksbygging

10 10 Bidra i prosjektgruppa og utføre oppgaver for Troms Fylkeshusflidslags næringsprosjekt Husflidshåndverk som kultur og Næring i Troms. Være en ressurs for prosjektet. Har hatt nær kontakt med prosjektlederen og vært drivkraft i arbeidet med seminaret Kulturarvens Kreative Kapasitet i samarbeid med Midt-Troms Museum. Sluttrapport og regnskap for næringsprosjektet blei sendt Troms Fylkeskommune i mai. Har laget skisse for nytt prosjekt og Troms Fylkeshusflidslag har søkt Troms Fylkeskommune om RUP-midler (Regionale utviklingsmidler) til prosjektet Husflidshåndverk som næring og kulturbærer - levende kulturarv som former framtida. Arbeidsområde Opplæring Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter Utarbeide presentasjon med organisasjonsstoff til fylkesledermøtene Som leder av sektor for organisasjonsutvikling har husflidskonsulenten i Troms ansvar for organisasjonsstoffet som blir presentert på fylkesledermøtene vår og høst. Sørge for kontinuerlig oppdatering på viktige temaer Fordi det stadig er utskifting av fylkeledere/sekretærer. Landsmøteår, derfor gruppemøte for fylkeslederne i forkant av LM i Førde. Har laget presentasjon med organisasjonsopplæring til bruk for husflidskonsulentene på medarbeiderkurs i fylkene. Denne blei også utvidet til bruk på fylkesledermøtet Arbeidsområde Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Registrering av klea i Troms Tromsværingen med klea på Tilsagn på tilskudd på kr til registreringsprosjektet fra Stiftelsen til fremme av husflidssaken i Troms. Prosjektgruppa består av leder Lillian Magnussen,

11 11 Karin Lind og Wenche Aarskog. Undertegnede er sekretær i gruppa. Forberede besøk av Norsk institutt for bunad og folkedrakt.(nbf) som har registrering i Nord-Norge som satsingsområde, og reiser på eget budsjett. Skaffe oversikt over gamle klær og planlegge registrering v/nbf. Troms Historielag kom med i prosjektgruppa i vår, representert med leder Elin Myhre. Troms Fylkeshusflidslag har fått tilskudd på kr av Troms Fylkeskommunes kulturmidler. Husflidskonsulenten er initiativtaker og drivkraft i prosjektet som har arrangert kveldsseminar på Krogstadtunet i Sørreisa 8. mai og på Finnsnes Hotell i forbindelse med besøk av Norsk Institutt for bunad og folkedrakt. Prosjektgruppa planla opplegget for registrering og fordelte dagene seg imellom for å kunne se og lære og hjelpe til som kjent menn. Prosjektgruppa arrangerte kveldsseminar om Klea på Trondenes Historiske Senter 3. oktober. Foredrag, fotografering og kartlegging av klær som deltakerne hadde med. Samarbeidet med Troms Historielag om seminaret Nød lærer nøgen kvinde at spinde på Bjorelvnes Foredrag om Skjoldehamndrakten, Nord-norske klestradisjoner og Gull i veggane, om funn av klær i veggene til hus som blei restaurert på en gård i Aust-Agder. Fra Gamslett-samlinga til Nord-Troms Museum

12 12 Arbeidsområde Opplæring Sørge for at organisasjonsopplæring skal være tema på medarbeiderkurs og regionale møter i fylkene. Organisasjonskurs på medarbeiderkurset Beskrivelse Sørge for å få kurs for tillitsvalgte som del av opplegget på medarbeiderkursene. Tillitsvalgte skal få kjennskap til og kunnskap om lagsdrift. Gjennomført kurs på årsmøtet i Troms Fylkeshusflidslag (TFH). Nytt i år: Lokallagenes time hvor de valgte ut 3 tiltak de formidlet til hverandre. Godt engasjement fra deltakerne, og nyttig for utsendingene å få tips om hvordan andre lag planlegger og fordeler oppgaver. Regionalt møte for styremedlemmene gjennomført på Kvaløysletta. Ramfjord, Tromsø, Kaldfjord og Finnkroken Husflidslag var også representert. Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen, var også med på møtet. TFH er initiativtaker til de regionale møtene regionalt møte i Harstad. Styremedlemmer fra Kvæfjord, Harstad, Skånland, Bjarkøy og Andørja Husflidslag deltok. Arbeidsområde Opplæring Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge Kurs/nettverksmøte for UNG husflid- instruktører Beskrivelse Har registrert behov for nettverk for de som er barn-/unge ansvarlige i lagene. Satser på kurs for instruktører på medarbeiderkurset, og i forbindelse med besøk av barne- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin Lage møteplasser med opplæringsdel for instruktører. Kurs gjennomført i Tromsø med 10 deltakere. Tema: Symaskin + barn er gøy med Annie Eikenes som kurslærer.

13 13 Barn + symaskin = gøy - noen av kursarbeidene Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for medlemsgruppene. Samarbeidsmøte i fylket Beskrivelse Planlegge og gjennomføre samarbeidsmøte for Husflidsbutikkene, husflidhåndverkerne og fylkeshusflidslaget. Kommunikasjon og samarbeid medlemsgruppene imellom. Ikke gjennomført i Utsatt til med hovedtema Landsmøtet i Harstad 2014 og valg av ansvarsgruppe. Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Utarbeide gode rutiner som gjør det enkelt å rapportere og å overføre kunnskap på alle nivåer i organisasjonen. Arbeid i sektor for organisasjonsutvikling Beskrivelse leder sektor for organisasjonsutvikling som har ansvar for å oppdatere og revidere organisasjonsstoffet og rapporteringsskjemaene i organisasjonen. Ha oversikt over behov og oppdatere kontinuerlig.

14 14 Resultat pr Oppdatering og revidering av organisasjonsstoffet på nettet er arbeid som går kontinuerlig. Tema på alle sektormøtene. Vedtektene revidert etter LMbehandlinga. Arbeidsområde Kommunikasjon Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer Nettverk for design og håndverk i videregående skoler i Troms Beskrivelse Prøver å holde kontakt med Troms fylkeskommune ved nettverket av lærere i design og håndverk. Orientere om Norges Husflidslags satsinger, særlig registrering av klea og næringsprosjektet.. Resultat pr Har jevnlig kontakt med lederen for nettverket og inviterer elevene på relevante opplegg, for eksempel næringsseminaret i februar/mars og foredragene relatert til tekstil- kunnskap i draktregistrerings - prosjektet på kveldsseminarene i vår. Drift: Fellessamlinger Deltatt på konsulent-/personalsamling på Gardermoen i april og personalsamling i september. Faglig utvikling Husflidskonsulenten ble invitert med på tur til Arkhangelsk fylke av Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Finnmark i august. Turen avsluttet et samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk med en delegasjon med bønder/småskala matprodusenter fra Nord-Norge og ansatte på Landbrukskontorene i Nordland, Troms og Finnmark. Turen var meget nyttig for å opprettholde kontakten med håndverksmiljøet ved museene der. Arkhangelsk Regional Lore Museum ønsker å ha med drakter fra vårt distrikt på si draktutstilling høsten 2013, og det var tema for orienteringsmøtet husflidskonsulenten hadde med museet. Husflidskonsulenten blei invitert til å ha en sekvens om husflid/håndverk våren 2013 på universitetsstudiet Gården som klasserom hvor lærere og gårdbrukere fra Troms deltar! Har deltatt på kurs i Wikipedia i regi av Kulturrådet og Troms Fylkeskommune.

15 15 Utstilling av bryllupstradisjoner på Arkhangelsk Lore Museum Fagutvalget i Bunad og Folkedrakt Husflidskonsulenten er sekretær i fagutvalget. Utvalget representerte Norges Husflidslag på konferansen Living Folk Costume i Estland. Konferansen var meget interessant med forelesere fra de nordiske landene og Estland. Fagutvalget hadde møte og dro på studietur til Muhu og andre interessante husflidsmiljø 2 dager etter konferansen. Fagutvalget deltok på samarbeidsmøte med Norsk institutt for bunad og folkedrakt, studieforbundet, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum Et positivt møte som følges opp i Workshop i forbindelse med konferansen hvor vi lærte å sy knapper på tradisjonelt vis

16 16 Bunad og Folkedraktrådet (BFR) Kulturdepartementet oppnevnte som en av 5 personer i BFR. Bunad- og folkedraktrådet (BFR) er eit statleg oppnemnt råd, som skal vere eit rådgjevande organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF). Rådet hadde sitt første møte i Kulturdepartementet Sektorarbeid leder Sektor for Organisasjonsutvikling. Arbeidsoppgaver i sektor er å følge opp spørsmål knytta til medlemskap, organisering og drift av organisasjonen. Legge til rette for god lagsdrift og opplæring av tillitsvalgte. Sektormøter i Oslo i januar, september og november, og i Bergen i mai. Telefonmøter ca. annenhver uke i arbeidsåret. Samarbeider med AU for fylkesledere om programmet for fylkesledermøtene. Sektor har ansvar for å sende ut invitasjon og program holde kontakt med deltakerne. Fylkesledermøte gjennomført på Gardermoen. Møte med sekretærene i fylkeslag i sekretariatet i Oslo. Driftsrutiner Regnskap og rapporter er sendt etter plan. Post og andre servicekontor er i gangavstand fra kontoret. Service og henvendelser I perioder er det mange henvendelser til kontoret. Skoler, husflidslag og andre tar kontakt, de fleste på e-post, men noen også pr telefon. Det dreier seg om faglige spørsmål om teknikker, rådgiving i forbindelse med materialer og kurs, og om å låne bøker eller utstyr, eller kjøp av bøker og hefter. Avslutning / veien videre 2012 har vært et år med stor aktivitet. Satsingsområdet 3xf, form, farge, funksjon er blitt godt mottatt i lokallagene i fylket. Farge har vært 1. trinn og på medarbeiderkurset var temaet Stolt husflid; om hvordan lagene profilerer seg på julemesser, prising av varer og tips om hvordan forbedre utstillinga av varene. Tilbakemeldingene tyder på at mange har lært noe her, og har startet et forbedringsarbeid i eget lag. Registrering av Klea i Troms må videreføres i Dette er pionerarbeid og det er riktig å rette en stor takk til Troms Fylkeshusflidslag som prosjekteier, Norsk institutt for bunad og folkedrakt som satser på registrering i fylket og Troms Fylkeskommune som støttet prosjektet med økonomiske ressurser som muliggjorde arbeidet i prosjektgruppa. Næringsprosjektet til Troms Fylkeshusflidslag har bidratt til å gi impulser og inspirasjon til husflidsutøvere som søker faglig utvikling og har gitt butikkansatte bedre forståelse for deres rolle som formidlere av tradisjonshåndverk. Det er gledelig å registrere at noen flere lag er i gang med aktivitet for barn. Det er viktig å gi de unge mulighet for å lære teknikker og få inspirasjon til å utvikle egne talenter! Takk til alle gode samarbeidspartnere i fylket. For å nevne noen: Fylkeshusflidslaget, Lokallagene, husflidsbutikkene, husflidshåndverkerne, Tromsø Bibliotek, Midt-Troms Museum, Troms Historielag og Troms Fylkeskommune! Bardufoss, Husflidskonsulent Petra-Mari Linaker

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer