Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra Buskerud på www side 7 Fagutvalg i vev side 9 Nordisk Vevsymposium Vevhefte Kjertegn til halsen Samarbeidsprosjekt med Kina side 11 Kurs ansatte i Husfliden side 13 Samarbeid fylkeslaget side 14 Medarbeidersamling Sommerkurs Salgsarenaer for kulturhåndverkere side 15 Inspirasjonsseminar og konkurranse Identitet side 16 Jury husflidstevlinga på Dyrsku`n side 17 Sluttkommentar side 18 Husflidskonsulenten i Buskerud fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Kontorstedet er Hønefoss Adresse: Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss Telefon: E-post:

3 Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Buskerud fylkeslag 1235medlemmer 3 Lokale husflidslag 15 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 8 husflidhåndverkere sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom følgende kjerneaktiviteter: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Husflidsfag Opplæring TILTAK Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede gjennom aktiviteter for lokallagene. 4 Beskrivelse av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallagene i Form Farge - Funksjon (3XF) da dette er satsingsområde i NH i årene fremover. Mål Møte med alle lokallagene i løpet av en 3-års periode Framdriftsplan Ressurs tid Januar 2012 sende ut invitasjon Februar 2012 forberede arbeidet Mars- desember 2012 reise rundt i lokallagene. 170 timer Samarbeidspartnere Lokallagsstyrene Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Laget PowerPoint foredrag med bakgrunn i forslag fra 3xF-gruppa. Laget forslag til heklede Oldemors-ruter og poser til pors, ryllik og andre møllmidler. Holdt foredrag i 7 lokallag. Deltatt på årsmøte /stiftelsesmøte i Norefjell Husflidslag med info. Deltatt på styremøte i et lokallag som sliter og tilbudt inspirasjon på strikkekafe som er gjennomført. Fårefestivalen: Foreslått seminar ad bruken av norsk ull under Fårefestivalen på Gol på oppfordring fra Gol Husflidslag. Utarbeidet program for seminaret og kontaktet foredragsholdere. Seminaret avholdt med 45 deltakere. Dette ble siden opptakten til et bekymringsbrev til Landbruksministeren om bruken av norsk ull og tema ull i nr 5/12 av Norsk Husflid.

5 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge. 5 Beskrivelse av tiltaket Samle instruktører og lærere som arbeider med barn og unge i husflidsfag til faglig møter og sosialt samvær for å inspirere. Mål Arrangere 1 kurs i året. Framdriftsplan februar 2012: arrangere kurs Okt/nov. 2012: planlegge nytt kurs 2013 Samarbeidspartnere lokallagene, skolene og museene. Barne- og ungdomskonsulenten. Husflidskonsulentene i Buskerud og Buskerud Husflidslag Resultat pr Gjennomført kurset med 25 deltakere hvorav 2 var fra skoler, 1 fra museum og 2 fra lag utenfor Buskerud. Kurslærere er Husflidskonsulenten i Vestfold (maskinsøm), Barne- og ungdomskonsulenten (gjenbruk) og husflidskonsulenten i Buskerud (skinn og lær). Gode tilbakemeldinger. Neste kurs blir jul og påsketradisjoner. Søkt fylkeskommunen om midler til kurset. Fått innvilget kr Gjort avtale med hotell og kurslærere. Sendt ut invitasjon. Veien Kulturminnepark og Ringerike Husflidslag har startet barneklubben KAN og deltar sammen på kursene for å få inspirasjon.

6 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Nettverk vev 6 Beskrivelse av tiltaket Samle vevinteresserte i Buskerud, Akershus og Oslo til faglig møter av høy kvalitet og sosialt samvær. Mål Styrke og øke interessen for vevfaget Drifte et interessant nettverk Arrangere 2 møter i året. Framdriftsplan vår 2012: planlegge 1. møte 2012 Mai 2012 arrangere 1. møte 2012 Jun/aug 2012 forberede møte i oktober oktober 2012 Arrangere 2. møte. Samarbeidspartnere Diverse bedrifter, ressurspersoner Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Laget invitasjon til nytt møte på våren med tema silke. Tatt i mot påmeldinger. 45 deltakere. Gjennomført møtet på Silkeveven i Skarnes. Gode tilbakemeldinger. Planlagt nytt møte i oktober med tema materialer. Tar påmeldinger og fører regnskap. 60 påmeldte og ventelister. Svært vellykket møte. Avholdt 3 møter i arbeidsgruppa hvorav et var idèmøte ad work-shop til våren 13 med Vibeke Vestby. Tema: Fra design til datavev Presentert en vever under åpning av en utstilling på Veien Kulturminnepark.

7 Husflidsfag Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Åklær fra Buskerud på www 7 Beskrivelse av tiltaket Buskerud Husflidslag i samarbeid med bygdekvinnelagene i Hallingdal og Hallingdal museum foretok en åkleregistrering i perioden i alle 6 Hallingdals-kommunene. Det ble registrer over 2000 åklær som også ble avfotografert av fylkesfotograf Bjørn Johnsen. Målet den gang var bl.a. å lage en utstilling og en bok. Utstillingen ble avviklet på Hallingdal museum, men bokprosjektet ble aldri realisert. Hallingdal Museum kom med en påminnelse om at prosjektet ikke var fullført, og det ble derfor løftet frem igjen i Buskerud Husflidslag for å se på mulighetene for å benytte materialet på en ny måte i den tiden vi nå er i. 1. Ca 30 representative åklær plukkes ut og det lages oppskrift av originalene. De fotograferes på nytt slik at bildene egner seg for publisering. Oppskrifter med nye bilder legges fortløpende på nettet under Norges Husflidslags hjemmeside både på norsk og engelsk Et par designere samt 2-3 videregående skoler får i oppdrag å komme med forslag til videreføring av åkletradisjonen i moderne drakt med utgangspunkt i de 30 utvalgte åklærne. 3. De beste av disse veves opp på husflidslagenes vevstuer. De lokallagsmedlemmene som vever opp åklær, kan beholder åklærne selv mot en kompensasjon for jobben. Skal noen åklær tilfalle offentlige bygg, selges disse på vanlig måte til kostpris. 4. Det tas kontakt med innvandrermiljøer som får tilbud om opplæring i veving av husflidslagene og som lager sine åklær med bakgrunn i egen tekstil kultur og fargebruk. Innvandrerkvinnenes åklær kan også selges og pryde til offentlige bygg eller de lokalene som de bruker som møtelokaler i egne organisasjoner. 5. Alt legges ut på nettet fortløpende. De gamle åklærne er en nasjonal skatt på lik linje med folkedraktene. Tilgangen på mønstrene bør derfor være gratis. 6. En ny utstilling med originalene og de nye teppene bør vises på våre 4 hovedmuseer i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Nesbyen som en avslutning på prosjektet. 7. Pressen må holdes orientert om prosjektet til en hver tid.

8 Mål Gjennomføre prosjektet Framdriftsplan Vår 2012; Søke prosjektmidler Aug/des Gjennomføre forprosjekt som er å kontakte aktuelle samarbeidspartnere og detaljplanlegge hovedprosjekt. Plukke ut 30 åklær Lage oppskrift på dem. 8 Samarbeidspartnere Lokale husflidslag Bygdekvinnelag Videregående skoler Designere Innvandrermiljøer Museer i Buskerud Buskerud Husflidslag Resultat pr Søkt om midler til forprossjekt og fått dette fra Buskerud Fylkeskommune. Plukket ut 40 åklær som det skal arbeides videre med. Gjort avtaler med eierne av åklærne for utlån og bruk i prosjektet. Fått tilgang på foto fra fylkesfotograf og avtalt videre samarbeid. Kontaktet museer og videregående skoler for samarbeid til høsten. 3 museer og 3 skoler vil delta. Har også kontakt med noen invandrermiljøer. Kontaktet utstillingsarkitet. Avtalt med NH om plass til prosjektet på Hentet ut priser på vevprogram. Mottatt garnprøver fra garn-produsenter. Laget rapport på forprosjektetet som ble presentert i et møte med fylkeskommunen. Skrevet søknad til hovedprosjektet. Husflidskonsulenten er prosjektansvarlig.

9 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Fagutvalg i vev 9 Beskrivelse av tiltaket Delta som sekretær i fagutvalget i vev som er oppnevnt av Norges Husflidslag. Fagutvalget har følgende mandat: : Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres.. Fagutvalget beskriver en situasjon som danner basis for: - Langsiktig strategi i tråd med strategisk plan. - Handlingsplan for 2 år i tråd med NH`s satsingsområde. - Iverksetting av tiltak/prosjekt. Fagutvalget skal ikke drifte tiltak over tid. Fagutvalget rapporter til sektorleder for husflidsfag 1 Opplæring Vevkursene er den største aktiviteten i Norges Husflidslag. Denne arenaen er også en av de få som gir opplæring i vev i Norge i dag. Våre vevlærere har høy kompetanse og erfaring, men også høy alder. Evalueringen av Vevopplæringa har vært god. Styrke opplæringa på lokallags-plan ved å kjøre vevfag-kurs for kurslærere for å gi kontinuerlig faglig stimulans. Videreføre modulbasert Vevopplæring i samarbeid med Studieforbundet K&T. Trykke opp teoriboka Å Veve til bruk i undervisningen. Informere vevlærere om vevopplæringen. NHs satsning 3x F Form Farge Funksjon legges inn i fagopplæringen for vevlærere i samarbeid med Studieforbundet K&T Videreføre påbegynt arbeid med å revidere eksisterende studieplaner innen vev, eventuelt lage flere. 2 Barn og unge Opplæring innen våre fag skjer i liten grad i skolen og i hjemmet. Derfor er det viktig å videreføre vår kunnskap til barn og unge da det viser seg at det du har lært som barn, tas opp igjen i voksen alder. Kreativ virksomhet stimulerer både hjernen og motorikken. Stimulere og sikre at vev er med i opplæringen av barn i nært samarbeid med barne- og ungdomskonsulenten. 3 Vevkonferanse Vi mener at det er både behov og faglig stort utbytte av å arrangere møteplasser for de som har vev som faginteresse. Dette har evalueringen av vevtogene vist. Vi ønsker å legge en vevkonferanse til Trondheim høsten Fylkeslagene og husflidskonsulentene i Nord- og Sør Trøndelag vil bli spurt om å være tekniske arrangører. Kunstindustrimuseet kan være en aktuell arena. Foredrag, temautstillinger mm 4 Faglitteratur/vevmønstre Faglitteratur er viktig hjelpemiddel for å inspirere og stimulere til faglig fordypning. Ny faglitteratur etterspørres fra vevnettverk og kursdeltakere. Husflidsbutikker har lenge meldt behov for nye billedvevmønstre.

10 Vi ønsker å arbeide med: Opptrykk av teoriboka Å veve til bruk i undervisningen. (fremme ønsket til forfatter) Nye Billedvevmønstre til butikkene i videreføre påbegynt arbeid få samarbeid med kunstnere som kan tenke seg å produsere mønstre. Nytt vevhefte (skjerf /sjal i 2013) Fagstoff vev - Info mm på hjemmesiden Samarbeid med andre Det er i samarbeid med andre organisasjoner, bedrifter og lignende med felles målsetning/interesse at man kan oppnå mest. Samarbeidsprosjekt med Silkeveven på Skarnes. Ideskisse til prosjekt utarbeides til styremøtet i februar. Vi ønsker å møte kollegaer/ fagkonsulenter på vev i Sverige. Tema på møtet: webside vev, utstillinger mm. Mål Gjennomføre planen Framdriftsplan Samarbeidspartnere Høyskoler, Fagmiljøer, museer, Norges Husflidslag Resultat pr Laget arbeidsplan i møter i Fagutvalget i vev. Deltatt på 3 møter. Skrevet referat og fulgt opp diverse saker: 1. opplæring Tatt initiativ til at Norsk Husflid skriver om kursvirksomheten innen vev i Norges Husflidslag. Gitt innspill til VOFO`s pressemelding ad denne krusvirksomheten som er unik i Norge. Arbeidet med vevopplæringa i møter i fagutvalget. Deltatt på møte mellom Norsk Husflid og Digital Weaving. 3. Nordisk vevsymposium Laget arbeidsplan. Bedt styret om innspill til tema allmenn stemmerett. Bedt Marit om en henvendelse til Kunstindustrimuseet ad utstilling av Nicolai Astrups billedvevmønstre. Skrevet forslag til brev. Utarbeidet program. Kontaktet alle foredragsholdere og gjort avtale med dem. Laget info til Landsmøtet om seminaret. Deltatt på vevsymposiset i Stockholm og presentert vårt symposium der. Prøvd ut mulighetene for perleveving på tog. Det fungerte. Deltatt på seminaret Hands On i Førde. Arbeidet med å få produsert Rune-ramma. Dette gjør nå Menova på Ringerike. 4. Faglitteratur/vevmønstre Planlagt vevhefte med skjerf og sjal. Utgivelse under vevsymposiet i Tr.heim. Laget arbeidsplan og invitasjon til våre beste vevere. Lagt til rette for juryering. 40 innkomne produkt. Tilskrevet alle deltakere etter juryeringen. Gjort avtaler med de som går videre for oppveving av produkter. Forberedt ny juryering i januar 13. Arbeidet med nye billedvevmønstre i møter i Fagutvalget. Fått til ny produksjon av Runeramma hos Menova, ringerike.

11 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Fagutvalg i vev (fortsetter) Samarbeid med andre - Weaving across borders: Et samarbeidsprosjekt med Silkeveven på Skarnes og Nanjing Silkeinstitutt i Kina. Prosjektet er delt i to; a) Weaving across borders Crafts as a command language Fagseminar, workshop og utstilling i Nanjing høsten Vi innleder prosjektet med å bli kjent med hverandres tradisjoner og kunnskaper gjennom et seminar og en workshop ved Silkeinstituttet i Nanjing. Det faglige seminaret går over 1-2 dag og inneholder foredrag av våre dyktigste fagpersoner i begge land når det gjelder konservering av tekstiler. Målgruppen for seminaret er først og fremst museumsfolk og de som jobber med folkedrakter, men seminaret bør også være tilgjengelig for norske og kinesiske formgivere så vel som vevere. Videre skal noen vevere innen norsk tradisjon få jobbe sammen med kinesiske vevere fra Nanjing-instituttet i 5 dager. Som avslutning på denne delen, lages en utstilling av det ypperste av kinesiske og norske håndvevde tekstiler. b) Hand-weaving at the catwalk Nanjing Silkeinstitutt arrangerer hvert år en catwalk hvor formgivere viser klær som er inspirert av stoffer som veves på instituttet. Vi ønsker å utlyse en konkurranse i 2013 blant norske tekstilkunstnere, høyskoler/designinstitutt i Norge hvor konkurransen går ut på å bruke elementer av håndvev i kreasjonene. Det kan f. eks være Bruk av nye norske stoffer

12 Gjenbruk, redesign, økologi Premien er å få delta på Nanjing Silkeinstitutts catwalk under ungdoms OL i Målsetning a. Presentere norsk vevtradisjon i Kina b. Utveksle kunnskaper om tekstilkonservering og rekonstruksjon c. Deltakelse av norske tekstilkunstnere under ungdoms OL i Nanjing i 2014 d. Å stimulere til økt samarbeid mellom vevere i Norge og Kina. 12 Målgruppe a. Unge formgivere b. Dagens tekstilkunstnere c. Museumsmedarbeidere / tekstilkonservatorer Resultat pr Skrevet prosjektbeskrivelse og budsjett for samarbeid med Silkeveven. Deltatt i møte med Silkeveven og UD ad prosjektet sammen med Marit. Omskrevet prosjekbeskrivelsen og budsjett i henhold til møtene. Sendt ny prosjektbeskrivelse til vår ambassade i Kina. Hatt telefonsamtale med konsulent i Shanghai Siri Borgen. Dette har avstedkommet kr til forprosjektet og kr til hovedprosjektet fra UD. Vært i møte med Norsk Kulturråd ad rest - finansiering. Skrevet forslag til ny søknad til dem. Bedt om at Norges Husflidslag arbeider med å skaffe prosjektleder. Eli Wendelbo er foreslått.

13 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene 13 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidsutsalgene har et behov for at de ansatte som betjener kundene har faglig kunnskap om det de selger. Norges Husflidslag holder i den sammenheng fagkurs for ansatte i butikkene. Innholdet i kursene bestemmes i nært samarbeid med de ansatte og daglig ledere. Mål Årlig kurs for butikkansatte Framdriftsplan Februar 2012 Gjennomføre behovsundersøkelse blant butikkene. Vår 2012 Planlegge kurs og gjort avtale med kursholder september Gjennomføre kurset. Samarbeidspartnere Daglig ledere i butikkene, Fagutvalgene, Faglige råd i Norsk Flid Norges Husflidslag ved sektor for næring Resultat pr Gått ut med undersøkelse blant alle butikkene om behov for faginnhold på kursene. Laget kursinnhold og kontaktet foredragsholdere. Samarbeidet med Ull-uka. Tema er Magiske materialer. Sendt ut invitasjon til butikkene. Avtale med hotell Rica Victoria. 33 påmeldte hvorav 19 fra butikkene. Forberedt kurset i billedvev. Avholdt kurs for butikkansatte oktober. Gode tilbakemeldinger.

14 /tiltakene Husflidsfag Organisasjonsutvikling og opplæring Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement 14 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta med tilstedeværelse og innspill på alle styremøter, medarbeidersmalinger og årsmøter i fylkeslaget. Skrive prosjektbeskrivelser, søknader og lignende Mål Godt samarbeid og full uttelling av vår felles kompetanse. Buskerud Husflidslag (BHL) og Husflidskonsulenten i Buskerud Resultat pr Deltatt på alle styremøter i fylkeslaget. Deltatt på årsmøtet i fylkeslaget. Etter møtene hjelper jeg fylkeslaget med å skrive referat fra møtene og har tett samarbeid og møter med fylkesleder. Deltatt sammen med fylkesleder på BFK`s møte ad markering av allmenn stemmerett i 2013 og på et samarbeidsmøte som fylkeskommunen inviterte til. Laget program for medarbeiderkuret sammen med fylkesleder. Kontaktet hotell og foredragsholdere. 38 påmeldte. Svært gode tilbakemeldinger på kurset. Sommerkurset 2012 ble avholdt uten min deltakelse og arbeidsinnsats. Tema opp på møtet i fylkeslaget for kurs Laget forslag til nye kurs sommeren 13. Kontaktet lærere.

15 Næring Kommunikasjon Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Salgsarena for håndverkerne 15 Beskrivelse av tiltaket Mål Lage salgs- og utstillingsarenaer for våre håndverkere på Hadeland Glassverk. Arrangere 1 salgsmarked i året Framdriftsplan februar 2012 arrangere messen Høst 2012 planlegge neste messe Samarbeidspartnere Hadeland Glassverk, Hadeland Glassverk (HG) og Norges Husflidslag Resultat pr Samarbeid om Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk og deltatt på åpningen 4. februar Evaluert utstillingen og planlagt ny til neste år. Deltatt på HG`s 250- års jubileum. Møter med HG ad Vinterfestivalen i 2013 hvor temaet er strikking. Spilt inn nye håndverkere og fått til samarbeid med Husfliden i Hønefoss og Ringerike Husflidslag som skal bidra med strikkehjelpen. Gjennom Ung Husflid har vi utlyst en konkurranse om den beste lua. Disse skal stilles ut under Vinterfestivalen. De 10 beste produktene fra konkurransen Identitet skal også stilles ut.

16 Næring Opplæring Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Inspirasjonsseminar og konkurranse for kulturhåndverkere. 16 Beskrivelse av tiltaket Arrangere inspirasjonsseminar med dyktige foredragsholdere med påfølgende konkurranse. Stille ut produkter fra konkurransen på landsstevne i 2012 og legge resultatet ut på nettet. Mål Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere seminaret Stolthet og Fordom Arrangere konkurransen Identitet Idé i tet Framdriftsplan Vår 2011 Planlkeggingsfase Høst 2011 Arrangere seminar Høst 2011 Utlyse konkurranse med tilbud om veiledning underveis Vår 2012 Juryering og utstilling med premieoverrekkelse Sommer 2012 Evaluering Høst 2012 Planlegge seminar 2013 Norges Husflidslag ved sektor for næring. Resultat pr I 2012 er følgende gjort: Gjennomført konkurranse og juryering i næringssektoren. Kontaktet jury. Laget utstilling av vinnerproduktene under Landsmøtet i samarbeid med sektor. Gitt innspill til evalueringen. Planlegger en større utstilling under Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk i februar 2013.

17 Næring Kommunikasjon Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Jury Husflidstevlinga på Dyrsku`n 17 Beskrivelse av tiltaket Være dommer ved husflidstevlinga på Dyrsku`n Evaluere kriteriene for konkurransen Mål Lage nye kriterier Gjennomføre dømmingen. Framdriftsplan februar 2012 innspill til kriterier Juni 2012 dømming Samarbeidspartnere Dyrsku`n Dyrsku`n Resultat pr Behovet for endringer i kriteriene tatt opp med Marit Jacobsen. Tatt initiativ til et møte mellom dommere fra de ulike kategorier for å endre kriteriene. Møtet er avholdt 16. august og vi har lagt noen føringer. Dømmingen avholdt 30. august og føringene fungerte bra. Rapportert til sektorleder og Marit ad vår representant på Dyrsku`n og tilknytningen til NH. Vært leder av juryen i en reiseminne-konkurranse i Telemark initiert av husflidskonsulenten der. Resultat fra konkurransen:

18 Avslutning / veien videre Fokuset til Husflidskonsulenten i Buskerud i 2012 har vært veving og materialet ull. I og med at jeg er utdannet vevlærer, har dette vært et naturlig utgangspunkt for å formidle husflidsfaget til mange grupper. Prosjekter hvor temaet har vært tatt opp i ulike vinklinger er: 18 Silkeveven og Materialer, egenskaper og uttrykk iveven i Nettverk vev Nordisk symposium og Vevhefte i Fagutvalg i vev Er norsk ull bare tull Seminar under Fårefestivalen Magiske materialer Kurs for butikkansatte Weaving across borders et samarbeidprosjekt med Kina. Husflidsfag og næringsutvikling er våre kjerneaktiviteter og opplæring er det desidert viktigste arbeidsområdet for Norges Husflidslag. Vi er en opplæringsorganisasjon med mandat til å ta vare på den handlingsbårne kunnskapen og videreføre den til nye generasjoner. Dette mandatet blir vi som organisasjon mer og mer alene om å forvalte. Det er et stort ansvar. Som husflidskonsulent er jeg alene i fylket som arbeider med dette på heltid. For å nå flest mulig, har jeg valgt å arbeide med grupper som formidler videre til enkeltpersoner. Slike tiltak er møter med lokallag, medarbeidersamlinger, nettverk vev, seminar for de som arbeider med barn og unge. Jeg arbeider i liten grad en til en. Samarbeidet med Buskerud Husflidslag har vært uvurderlig i dette arbeidet. Gjennom sektor for næring som jeg er en del av, får jeg jobbet både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgaver. Dette er også viktig. Dersom kulturhåndverkerne ikke kan leve av håndverket sitt, vil sannsynligvis ingen til slutt ta disse utdanningene. Også innen næringshusflid er det rasjonelt å arbeide med grupper. Det skjer ved å arrangere inspirasjonsseminar med gode foredragsholdere, arrangere konkurranser og legge til rette for salgsarenaer slik som Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk. Opplæring er alfa og omega for å bevare og videreutvikle en håndverkstradisjon. Dersom man i fremtiden skal ha utøvere innen kulturhåndverk i Norge, så må det være en villet politikk for å tilrettelegge for dette. Fokuset for husflidskonsulenten i 2013 vil fortsatt være opplæring og næringsrelatert virksomhet og jeg kommer til å følge opp alle de prosjektene jeg har bl.a. innen veving Hønefoss, Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK ÅRSMELDING 2012 HEDMARK 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Fylkeslaget årsmøte, styremøte, regionmøter side 4 Lokallag, aktiviteter side 5 Inspirasjonskurs

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag Sverresborg Allé 33 7020 Trondheim 2 Norges Husflidslag er en kultur og interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde og styrke de levende husflid-

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet Kap. 7.1 - Fylkeslagets organisering og virksomhet Fylkeshusflidslaget Medlemskap Alle lokallag som er medlem av Norges Husflidslag, er tilsluttet et fylkeshusflidslag. Norges Husflidslag har fylkeslag

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015 Invitasjon til klyngutviklingskurs Sarpsborg 28-29. april 2015 Bakgrunn Klynger bestående av konkurransedyktige virksomheter og kunnskapsinstitusjoner har vist seg å være en viktig kilde til vekst og velstand,

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID, Oppland

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2012 Studiesenteret.no

Strategi- og handlingsplan 2012 Studiesenteret.no Strategi- og handlingsplan 2012 Studiesenteret.no Innledning Styret i Studiesenteret.no legger med dette fram sin strategi- og handlingsplan. Planen skal være et verktøy for å utvikle vårt unike nettverk.

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer