Norges Husflidslag ca medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Fra er arbeidstiden redusert til 90 %, som et seniortiltak. Kontorstedet er Stavanger. Postadresse: Postboks 98, 4001 Stavanger. Besøksadresse: Kirkegaten 7. Telefon: mobil: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Rogaland Husflidslag Ca medlemmer Lokale husflidslag: 19 lokallag Husflidsbutikker: 1 butikk Husflidhåndverkere: 12 husflidhåndverkere organisert i et husflidhåndverkerlag Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak: Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter og andre arrangement Beskrivelse av tiltaket Møte på alle møter fylkeslaget arrangerer. Støtte opp om alle aktiviteter de setter i gang. Jevnlig kontakt med leder og sekretær. Ha god kontakt med fylkesstyret. Samarbeide om husflidsarbeidet i Rogaland dvs. styrke de levende husflidstradisjonene ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler interesse og kunnskap, produksjon og omsetning. Deltatt på styremøter 09.01, 06.02, 26.03, 21.05, og Deltatt på årsmøtet på Karmøy, mars, med informasjon og undervisning på kurs. Medarbeidersamling i Tysvær 20.10, der jeg informerte om 3xf, form, farge, funksjon og viste PP om Stolt Husflid. Oppsummerte lokallagenes årsmeldinger for Korrekturlesing av arrangementskatalogene. Sendt stoff til nettsidene Tiltak: Lokale husflidslag Foredrag, kåseri, visning av teknikk el. lignende på lokallagsmøter. Formidle aktuell informasjon Skrive hilsen i fylkeslagets Kurs- og arrangementskatalog Utføre alle oppdrag lokallagene ber om eller inviterer til. Besøk med kåseri/foredrag: Finnøy Husflidslag (FARGE) Sør-Karmøy Husflidslag (FARGE) Strand Husflidslag(FARGE) Haugesund Husflidslag (FARGE) Deltatt med hilsen på Lund Husflidslag sitt 25-års jubileum, Deltatt på julemøtet til Svithun Husflidslag Skrevet hilsen i Kurs- og arrangementskatalogen, vår og høst. Sendt ut informasjon om relevante kurs, seminarer, utstillinger og lignende. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 4

5 Tiltak: Husflidhåndverkerne For husflidhåndverkerlaget, delta på årsmøtet. Kontakt med den enkelte håndverker når det er aktuelt. Være tilgjengelig for håndverkerne når de tar kontakt. Formidle aktuell informasjon , deltatt på Årsmøtet , var på innvielsen til nytt lokale for Ullform og Ledaal teppeveveri. Hadde kontakt med husflidhåndverkere på Rogaland Husflidslags årsmøte på Avaldsnes, på Stordagen på Utstein Kloster og på Jondalsmessa, der husflidhåndverkere hadde stands besøkte jeg utstillingen Made in Rogaland, der flere av husflidhåndverkerne var representert, i tillegg til andre produsenter , husflidhåndverkerlagets leder deltok på Samarbeidsmøtet. Har planlagt kurs for håndverkere, og har sendt ut info om dette. Tiltak: Husflidsbutikken Samarbeid om spesielle tiltak. Jevnlig kontakt med de ansatte i butikken. Bidra til at utsalget blir mer knytta til organisasjonen , Samarbeidsmøte, med daglig leder som slutta 1. mai. I april begynte ny daglig leder , Samarbeidsmøte med ny leder viste tvebinding for en kunde i butikken + de ansatte etterpå. Lørdag 1. desember, var jeg i butikken 4 timer og viste ulike strikketeknikker. Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak: Tiltak i/med skoler og museer Samarbeid av mer tilfeldig art som dukker opp i løpet av året. Være positiv til samarbeid med andre som tar kontakt : Besøkt Jernaldergården v/arkeologisk Museum, Stavanger, for å se på oppstadvevene der og ha møte med formidlingsleder. 26. og 30.06: Demonstrert veving på oppstadvev og brikkevev på Jernaldergården, den 26. for omviserne og den 30. for besøkende. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 5

6 Tiltak: Tiltak i/med andre samarbeidspartnere Samarbeid av mer tilfeldig art som dukker opp i løpet av året. Være positiv til samarbeid med andre som tar kontakt og var jeg på besøk i en mødregruppe til organisasjonen Amathea, for å vise strikkemodeller og hjelpe med evt. strikkespørsmål. Fikk oppfordring fra Norges Linforening om å finne husflidslag for samarbeid om lindyrking/-arbeid. Deltok på møte på Jæren, hos den regionale linforeningen. Sola og Haugesund Husflidslag vil dyrke lin i Sendt ut info til disse. Lite tilbakemelding på slutten av året, selv etter oppfordring Hadde spikkeaktiviteter for barn i Arboretet, Sandnes, i anledning Arboretets 40års jubileum. Revidert nettverkslistene for vevenettverket, bl. a. med adresser. Et planlagt møte ble ikke noe av, da foredragsholder trakk seg. Sendt over adresselistene til noen andre vevinteresserte som vil få til et møte. Har forberedt meg til spikkekurs for instruktører i 4H Rogaland, 5. jan Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak: Fylkeskommunen Ha kontakt med fylkeskommunen for om mulig få støtte til husflidskonsulentstillingen. Få til et møte i 2012 i samarbeid med direktøren i Norges Husflidslag Hilste på fylkeskultursjefen i anledning innvielsen av lokalene til Ullform Møte med saksbehandler i fylkeskommunen ang. søknad. Laget søknad om tiltaksstøtte sammen med Rogaland Husflidslag, i forståelse med direktøren i NH. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 6

7 Arbeidsområde Opplæring Strategi: Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Tiltak: Form, farge og funksjon (3 x F) Styret i NH har vedtatt at 3xf, form, farge og funksjon skal være satsningsområde for hele organisasjonen fra Jeg er med i planleggingskomiteen på landsplan, samtidig som jeg må motivere medlemmene i Rogaland til å ta del i denne satsningen. Arbeide for at kunnskapen om form, farge og funksjon blir høynet blant medlemmene. Medvirke til at form, farge og funksjon på produktene som medlemmene lager, blir bedre. Telefonmøter 11.01, 18.01, 01.02, (referert), 11.04, 29.08, (referert) og Møter i Oslo , Elverum og Oslo Laget søknad og sendt den til Sparebankstiftelsen både i februar og september. Sammen med Magnhild Tallerås utarbeida tipsarket til Husflidsdagen. Laget noen modeller bl. a. møllposer og strikkelenke til tipsark. Kom med foreslag på hva som skulle ligge fra 3xf på nettsida til NH og være oppskrifter/modeller i Norsk Husflid. Arbeid med PP FORM og FORM - FUNKSJON m/brita Rusten Åmot. Funnet bilder til forfatter av heftet det søkes midler til i Sparebankstiftelsen. I Rogaland har jeg hatt tema FARGE på lokallagsmøter (eget tiltak) og informert om satsningsområdet og vist PP Stolt Husflid på en medarbeidersamling. Tiltak: Utarbeide en Rødliste over gamle glemte teknikker i fylket. Beskrivelse av tiltaket: Lokale lag sender inn forslag til listen. : Bli oppmerksom på teknikker som er i faresonen til å forsvinne, for å kunne sette inn tiltak som kurs, registreringer, videoopptak og lignende Resultat pr : Det er informert om Rødlista på et styremøte i Rogaland Husflidslag og på et Samarbeidsmøte for alle medlemskategoriene Det ble også orientert om dette på en Medarbeidersamling Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 7

8 Strategi: Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak: Den kulturelle skolesekken Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Husflid i skolen er et bestillingstilbud som skolene kan bestille gjennom skole- eller kommunekontakten. Rogaland Husflidslag står som tilbyder, med husflidskonsulenten som kontaktperson. Fra høsten 2012 har vi 5 tilbud: Ull m/toving, Tre m/spikking, Snorer og bånd, Tegne med tråd og Lin (i samarbeid med Norges Linforening sine lokale medlemmer). I tillegg til husflidskonsulenten, er som regel et medlem fra et husflidslag med som instruktør, når klassene er store. Tilbudet gjøres kjent på fylkeskommunens nettside og katalog for Skolesekken i Rogaland. I tillegg sender jeg ut informasjon/påminnelse vår og høst til kommunekontaktene. At så mange elever og lærere som mulig, får prøve husflidsaktiviteter. Ressurs: Husflid i skolen har en dagspris som dekker utgiftene til 2 instruktører, materialer og reiser. Hadde opplegg i 2 skoler i Finnøy kommune (Finnøy sentralskole og Fogn oppvekstsenter), 13., 17. og 19. januar, med temaene Ull, Tre og Tegne med tråd (136 elever) april, opplegg med Tre m/spikking for alle elevene på 4. trinn (159 elever) i Strand kommune mai, Ull m/toving med alle elevene på 3. trinn (156 elever) i Strand (Resahaugen skole, Tau barneskole og Nordre Strand oppvekstsenter). 13. juni: Spikking med alle elevene på Utsira skole (30 elever). La til et nytt tema, Lin, i tilbudet til skolene i Rogaland. Dette i samarbeid med lokalgruppa til Norges Linforening. Sendt ut info om Husflid i skolen til alle kommunekontaktene i fylket etter skoleårets begynnelse i høst. 16. og 18. oktober, opplegg med Ull m/toving for alle elevene på trinn (102 elever) på Vikeså barneskule. 23. og 25. oktober, opplegg med Tre m/spikking for 4. og 5. trinn (72 elever) på Sokndal skole. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 8

9 Til sammen 18 dager, av disse 3 dager alene. Instruktører ellers: Wenche Karlsen, Sola Husflidslag, Anne Holth Larsen, Randaberg Husflidslag, Anne Jansen og Gunnvor Lauvsnes, Strand Husflidslag. Forberedelser, etterarbeid og regnskap. 655 elever har vært med på husflidsaktiviteter i Tiltak: Stordag Beskrivelse av tiltaket Fylkeslaget planlegger å arrangere en samling for alle medlemmene på Utstein Kloster lørdag 2. juni. Alle medlemsgruppene og andre kan vise teknikker, selge husflidsvarer og ha sosialt samvær. Det legges også opp til kulturelle innslag og omvisning på klosteret. Jeg regner med å delta i organiseringen, selge bøker og hefter fra NH og vise en teknikk. Alle medlemsgruppene i NH i Rogaland skal ha en interessant dag sammen med familie og venner. Verve nye medlemmer. Resultat pr : Laget plakater med info om Rogaland Husflidslag, og om aktiviteter for barn. Forberedte tau- og båndaktiviteter, men det kom svært få barn. Solgte en del materialpakker, og bøker fra NH. Strategi: Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge Tiltak: Ung Husflid Ung Husflid er barne- og ungdomsmedlemmene i N.H. Husflidskonsulenten skal samle de voksne i lokallagene som driver aktiviteter for disse medlemmene i sine lag, og hjelpe dem med motivasjon og inspirasjon. Skape en møteplass for erfaringsutveksling. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 9

10 Medvirke til at aktivitetene for barn og unge blir attraktive og av god kvalitet. Hadde kurs for instruktører i Ung Husflid i forbindelse med fylkesårsmøtet, 10. mars på 4 timer. Teknikk: Stofftrykk. 9 deltakere. Våren 2012 kvalitetssikra jeg oppskrifter på heklemodeller som skulle legges ut på for barnekonsulent Elin Gilde Garvin. På høsten laget jeg oppskrift på heklet skjerf, for denne nettsida. Strategi: Sørge for at organisasjonsopplæring skal være tema på medarbeiderkurs og regionale møter i fylkene. Tiltak : Tillitsvalgtkurs Beskrivelse av tiltaket Undervise tillitsvalgte i NH i Rogaland i organisasjonsarbeid, når de er samlet til møter. Dyktiggjøre de som har lederverv i organisasjonen og gjøre alle medlemmene mer bevisste på organisasjonsarbeid. Hadde 2 timer kurs på kursdagen 10. mars, i forbindelse med årsmøtet til Rogaland Husflidslag. Org. oppbygging og virkemåte og Verdidebatt ble gjennomgått. I tillegg formidla jeg noe informasjon. 56 deltakere. Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi: Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for husflidshåndverkere, styret i fylkeshusflidslaget, butikker og husflidskonsulenten i fylket. Tiltak: Samarbeidsmøte i fylket Beskrivelse av tiltaket Samle alle medlemskategoriene i fylket til minst ett møte i året for å bli kjent med hverandres arbeidsoppgaver nå og diskutere eventuelle samarbeidsoppgaver. Samle minst 2 representanter for hver medlemskategori til minst ett møte i Resultat pr : Jeg arrangerte et møte Vi ble bare 3 stk, på grunn av dårlig vær og div. andre forhindringer. Ingen fra Husflidhåndverkerne kunne komme. Daglig leder i Husfliden sluttet i april, derfor ble det planlagt et nytt møte når ny leder er kommet i gang. Nytt møte ble holdt Husflidhåndverkerne møtte da med en representant (leder), mens de andre gruppene hadde 2 hver. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 10

11 Tiltak: Web-ansvar Beskrivelse av tiltaket Ha et spesielt ansvar for Organisasjonsmateriellet og Håndboka for lokallag på i tillegg til den andre informasjonen om NH på nettsida. Foreta rettelser og endringer på skjema ved årsskifte og årsmøtetider. Bidra til nye skriv som kan forbedre organisasjonsarbeidet. Alle vedtekter og alt organisasjonsmateriellet på nettsida til NH skal være oppdatert og aktuelt. Medlemmene skal finne den informasjonen de trenger hele døgnet. Resultat pr : Gjort endringer på diverse kapitler, skjema og veiledninger. Bl. a. strøket Holmen Gård flere steder i Håndboka, endra Valgnemnd til komité og lignende. Endringer i forbindelse med opphør av kurslærergodkjenning og endring i kriteriene for Diplomutgivelser. Jobbet med landsoversikten for 2011 ut fra årsmeldingene. Har skrevet Normalvedtektene for fylkeslag og lokallag på nytt, etter vedtakene på Landsmøtet. Gjort en del endringer i Håndboka og skjema, i forbindelse med at honnør-kategorien i medlemskap går bort fra Tiltak: Vervinga Beskrivelse av tiltaket Ansvar for å velge ut leverandører av 40 vervepremier blant husflidhåndverkerne, og gjøre avtaler med disse. Være med på trekking av vinnerne. Pakke og sende ut premiene. Oppdatere vervesida på nettet. At vervepremiene skal være så attraktive at de stimulerer til verving av nye medlemmer. Resultat pr : I starten på året var jeg med på å trekke vinnerne for 2011, og sendte deretter ut premiene til alle 40 som vant. Senere i året har jeg i samarbeid med Sektor Organisasjonsutvikling, avtalt leveranse fra husflidhåndverkere for Har laget ny verveside med presentasjon av premiene, klar til å legges ut på nettet i På slutten av 2012 mottok jeg vervepremiene for 2012, pakket dem og gjorde klart til utsendelse i starten av Drift Fellessamlinger : Konsulent- og personalsamling på Gardermoen : Personalsamling i Sandvika : Landsmøte i Førde i Sogn og Fjordane. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 11

12 Tillitsvalgte fra Rogaland på Landsmøtet Faglig utvikling : Deltatt på Vevsymposium i Stockholm i forbindelse med at Hemslöjden i Sverige feiret sitt 100-års jubileum. Utstillinger : Besøk på Hardanger Folkemuseum, Utne. Laget lysbildeforedrag (Power Point) om Blåtrykk og Silke ut fra en privat ferietur til Kina. Litt egenutvikling med tvebinding ( sjonaleister fra Hordaland), kontstrikk og toving. Sektorarbeid Husflidskonsulenten i Rogaland er tilknytta sektor for Organisasjonsutvikling. Arbeidet i sektor er å følge opp alle spørsmål knytta til medlemskap, organisering og drift av organisasjonen. Legge til rette for god lagsdrift og opplæring av tillitsvalgte. Ha kontakt med Fellestjenesten ved sekretariatet i Oslo : Møte i Oslo : Møte i Bergen 22.08: Møte i Stockholm i forbindelse med tur dit : Møte i Oslo : Fylkesledermøte på Gardermoen : Sektormøte og møte med fylkessekretærene i Oslo (i tilkn. til fylkesledermøtet). Telefonmøter med og uten saksliste, hver uke i arbeidsåret. Mitt spesielle arbeid for Sektor Organisasjonsutvikling er Web-ansvar og Vervinga, som er omtalt ovenfor. På Landsmøtet var jeg en av to som skrev referatet fra møtet. Driftsrutiner Regnskap er sendt sentraladministrasjonen i Oslo hver måned. Timelister, kvartalsrapporter og halvårsrapport er sendt sektorleder. Virksomhetsplan og budsjett ved årets start og Årsmelding på slutten. Daglig drift av kontoret med behandling av post både i papirs og elektronisk form. Gjøre seg kjent med tidsskrift og diverse informasjon fra ulike organisasjoner. Arbeid med bilder fra ulike arrangement. Vedlikehold og oppdatering av kontoret, utstyr, materiell og data. Service og henvendelser Spørsmål og henvendelser på telefon, e-post og ved personlig frammøte. Faglige spørsmål om teknikker, materialer og kurs eller kjøp av bøker og hefter. Det har vært spesielt mange spørsmål ang. veving og vevnader. Jeg har hjulpet en person med oppsetting av billedvevrenning 2 ganger. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 12

13 Avslutning / veien videre Husflidsaktiviteter med barn og unge er en av de mest tilfredsstillende arbeidsoppgavene en kan ha. Bestillinger av Husflid i skolen (Den kulturelle skolesekken) varierer fra år til år, med toppår i 2008 og I 2012 hadde jeg opplegg på skoler 18 dager, og 655 elever + mange lærere, fikk prøve seg på husflidsaktiviteter. Rogaland Husflidslag arrangerte for andre gang en storsamling/ stordag for alle medlemmene og andre interesserte. I år var det på Utstein Kloster 2. juni. Det ble en vellykka dag, som vil bli gjentatt i 2013, med håp om å få det til å bli et fast arrangement hvert år. Det er positivt med tiltak som kan samle medlemmene til sosialt samvær, erfaringsutveksling og salgsmesse på tvers av kommunene. Det er også en fin anledning til å få husflidhåndverkerne med i fellesskapet var et Landsmøteår, denne gangen var vi samlet i Førde i Sogn og Fjordane. Dette er en fin anledning til å møte alle medlemskategoriene, også de fra eget fylke. I 2012 ble det ansatt ny daglig leder i Husfliden Stavanger, som er en viktig brikke i Husflidsarbeidet i Rogaland. Satsningen 3xf, form, farge, funksjon fortsetter ut 2014, slik at der får jeg videre framover være med på å utarbeide fagstoff som alle husflidsmedlemmene kan gjøre seg nytte av. Dette er stoff jeg også formidler til medlemmene og andre i lokallagene. En annen viktig oppgave framover er å få fylt ut noe på Rødlista i Rogaland. Det er helt sikkert teknikker og tradisjoner som nesten er gått i glemmeboken, også her, som vi må få fram i lyset før de forsvinner helt. Ellers har arbeidet i Sektor Organisasjonsutvikling, som er viktig for at organisasjonen skal fungere godt, tatt en del arbeidstid. Det er i dette forumet jeg har de nærmeste kollegaene, med nesten ukentlig telefonkontakt. Takk for godt samarbeid med alle medlemsgrupper og ansatte i Norges Husflidslag i 2012, Stavanger 18. januar 2013 Anna Halsne Husflidskonsulenten i Rogaland Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Rogaland Side 13

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland

Husflidskonsulenten i Rogaland Årsmelding 2015 Husflidskonsulenten i Rogaland 1 Innhold: Organisasjonskart for Rogaland Strategisk plan for Norges Husflidslag Årsmelding - Faste samarbeidspartnere - Tiltak innenfor arbeidsområdene:

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet Kap. 7.1 - Fylkeslagets organisering og virksomhet Fylkeshusflidslaget Medlemskap Alle lokallag som er medlem av Norges Husflidslag, er tilsluttet et fylkeshusflidslag. Norges Husflidslag har fylkeslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

Mål og handling 2016-2017

Mål og handling 2016-2017 Pr. juni 2016 Hordaland Mål og handling 2016-2017 Medlemsavisene En del av avisenes strategi for å nå unge lesere Formål Visjon Strategi Handlingsplan Johannes Bøyum www.ais-vest.net Tilbake til førstesiden

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland ÅRSMELDING 2015 Kultur og næringskonsulenten i Hordaland 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Tevling i Tekstiltevling

Tevling i Tekstiltevling Tevling i Tekstiltevling Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag FORMÅLET MED TEVLINGA Det finnes mange ulike teknikker innen tekstilarbeid. Ideen bak denne tevlingen er å lære noe om de forskjellige

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Innledning og Formål:

Innledning og Formål: Handlingsplan 2016 Innledning og Formål: Handlingsplanen 2016 forsøker å beskriver mål og tiltak for å nå disse målene. Skal vi nå målene må alle ledd i organisasjonen bidra. Vi er i et generasjonsskifte

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: OPPLÆRING NÆRINGSUTVIKLING SYNLIGGJØRING SAMARBEIDSPARTNERE INTERNT SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer