Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i.østfold fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Østfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Adresse: Sarpsborgveien 40: Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Østfold.fylkeslag 800 medlemmer Lokale husflidslag 8 lokallag Husflidsbutikker 1 butikk Det er ikke Husflidhåndverkerlag i Østfold

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Kjerneaktivitet Husflidsfag og næring Arbeidsområde Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: På alle møter både i lokallagene og fylkeslaget tar jeg opp arbeidet med Rødlista. Det tar tid før tiltaket blir kommunisert ut i lagene. Håper at jeg på årsmøtet 2015 får ei liste over hvilke teknikker lagene har bestemt seg for. Husflidskonsulenten skal melde dette inn sentralt. Mål - Lære nye generasjoner gamle teknikker. - Kurs vil bli holdt og det er selvfølgelig åpent for alle. Samarbeidspartnere Husflidskonsulenten, lokale lag og fylkeslaget har arbeidet sammen om prosjektet i Resultat Har kommunisert Rødliste prosjektet i samarbeid med fylkeslaget og i de lagene som er besøkt. Ingen lag meldt inn sitt valg av teknikk. Prosjektarbeidet fortsetter.

5 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: Fagdager for bunad og folkedrakt Mål Målet med kurset var å inspirere deltagerne til å tilegne seg mer kunnskap om plantefarging. Framdriftsplan Gjennomføring august Samarbeidspartnere Institutt for Bunad & Folkedrakt, Norges husflidslag og Husflidskonsulenten. Ansvar Institutt for Bunad & Folkedrakt, Norges Husflidslag. Resultat Husflidskonsulenten deltok på Fagdagene for bunad & folkedrakt på Fagernes, til Konsulenten underviste i plantefarging. Mye av garnet som er brukt til for eksempel broderi er plantefarget. Kurset var en smak på hvordan dette fungerer i praksis. Det er en spennende teknikk, men ttidkrevende. Anbefalte kurs deltagerne om å gå på et meir omfattende kurs senere. Foto: Anne Grete Krogstad

6 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Planlegge og gjennomføre tilbud for barn på: Mål Målet er å gi barn og unge kunnskap om forskjellige håndverksteknikker. Overføre handlingsbåren kunnskap til barn og unge. Framdriftsplan Kurset skal gjennomføres i løpet av Samarbeidspartnere Østfold Husflidslag og Husflidskonsulenten. Ansvar Østfold Husflidslag og Husflidskonsulenten. Resultat Husflidskonsulenten planla og gjennomførte Ung husflid kurs i samarbeid med Østfold Husflidslag. Kurset ble avholdt i Sarpsborg med 20 deltagere. Det var en teoretisk bolk med fordrag, «Husflid til barn hvordan og hvorfor». Det praktiske besto av strikking, toving, fletting av bånd og litt søm. Det er ikkje alle lag i Østfold som har Ung husflid grupper, men håpet er at de skal bli inspirert til å arbeide med barn og ungdom.

7 Arbeidsområde Næringsutvikling Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidhåndverk i Norge Strategi: Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer Beskrivelse av tiltaket Nasjonal produktkonkurranse arrangeres annenhvert år. Kriterier for konkurransen Identitet idè tet, er at produktet skal være håndverksmessig utført, være brukervennlig og ha god form. Det skal være laget i Norge i og kunne produseres i serie. Det skal ikke være vist offentlig tidligere, ha forankring i norsk tradisjon, nyskapende design opplyse om historien rundt produktet. Framdriftsplan 2013 Vår 2013 Høst 2013 Høst 2014 Vår 2014 Sommer 2014 Høst 2014 Høst Gå gjennom kriteriene for konkurransen Gjennomføre seminar Utlyse konkurransen med tilbud om faglig rettledning underveis Organisere juryering og alt praktisk ved mottak av produkt Organisere utstilling under landsmøtet i Harstad og premieutdeling Legge ut resultatet på og Planlegge seminar på Design og Arkitektursenteret i Oslo 2015 Resultat 28 stykker sendte inn bidrag til konkurransen, 14 stk deltok på utstilling under Landsmøtet i Harstad. Det ble laget en katalog og produktene ble fotografert av fotograf Siri Berrefjord. Produktene blir også vist under Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk i februar 2015Husflidskonsulenten sammen med de andre i Sektor for næring var med å lage utstilling i forkant av Landsmøtet i Harstad.

8 Arbeidsområde: Synliggjøring Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk Strategi: Alle kultur-, utdannings- og næringspolitikere skal kjenne vårt arbeid Beskrivelse av tiltaket I forbindelse med Stortingets feiring av Grunnloven, 200 årsjubileet , skal Husflidskonsulenten delta i ei arbeidsgruppe. Mål Synliggjøre Norges Husflidslag arbeid samt feire 200 års jubileet. 200 bunadkledde foran Stortinget. Resultat Bunadparaden gjennomført Vi kom fram til at vi skulle delta i en bunad parade. Vi gikk i tog fra Festningsplassen med hornorkester og flagg. Senere sto vi oppstilt rundt ved Stortinget. Målet vårt var at vi skulle minst ha 200 bunad kledde personer, noe vi oppnådde. Bunadene ble presentert fra scenen. I forkant hadde vi sendt ut informasjon til alle Stortingsrepresentantene. Hvert fylke med info om fylkets bunader til sine representanter. Victoria fikk fri fra skolen for å være med farmor. Det ble en fin dag for oss begge og da vi satt på toget hjem sa hun at det hadde vært en lærerik dag. Hun skulle fortelle om opplevelsen i klassen sin dagen etter.

9 Arbeidsområde: Opplæring, næringsutvikling og synliggjøring Mål: Øke bunadkompetansen og økt salg. Strategi: Registrering Draktregistrering/utvikling av Herregårdsbunad i Østfold Dette er et punkt som dekker opplæring, næringsutvikling og synliggjøring. Jeg foretrekker derfor å skrive det som følger. Bakgrunn Østfold er et fylke med et mangfoldig tradisjonsmateriale når det gjelder bosetting og kulturforankring. Det spenner fra herregårdsmiljø til husmannsplasser, fra kystfiskeren og bonden til et tidlig utviklet industrisamfunn. Det er sannsynlig at så ulike miljøer også vil avspeile store forskjeller i klesdrakter. Det har aldri vært foretatt noen registrering av klær i dette fylket. Institutt for Bunad & Folkedrakt oppfordret Østfold Husflidslag til å initiere en draktregistrering før det er for sent. Draktregistreringen var klar til oppstart 1998, men av en eller annen årsak var det litt vanskelig i starten. I 2001 tok Husflidskonsulenten kontakt med Østfold Bygdekvinnelag for et samarbeid om registrering. Det ble også skrevet en intensjonsavtale om bruken av materialet som eventuelt finnes. I er registreringsarbeidet i gang i alle husflidslag. I 2005 var vi på det første møte på Institutt for Bunad & Folkedrakt med det foreløpige resultatet, 5 permer og diverse gamle foto , Instituttet for Bunad & Folkedrakt kom til Østfold for å registrere gammelt og nyere draktmateriale. Av 575 plagg er det plukket ut 45 plagg som danner grunnlag for vårt rekonstruksjonsarbeid. I 2009 blir det bestemt hvilke plagg vi skal starte med å rekonstrueres godkjenner årsmøtet i Østfold Husflidslag videre arbeid med den nye bunaden og setter av litt penger. Kari Filberg (leder i bunadutvalget) starter med søm prøver og begynner å lete etter stoffer. Syr en kopi ev den opprinnelige trøya. Den første silkejakka blir også sydd opp. 2011, i får mønster fra B&F på fire luer og to løslommer. Leter etter serker og sjal som er registrert i , plag begynner å bli ferdig. Trøye i kallemank, trøye i silkedamask, en stoppastakk og diverse luer. 2013, leting etter gamle plagg og brukbare stoffer fortsetter. Vi finner en stripete stakk som var registrert i 1968:

10 2014, alle plagg er sendt til B & F for vurdering. Det gjenstår noen justeringer. Det jobbes nå med snøreliv, vi venter på mønster til en cape i silkedamask, ei reisekyse, et stort brodert ullsjal og et hvitt skjerf med tamburering. Det praktiske arbeidet er utført av Kari Filberg (Leder i bunadutvalget) og husflidskonsulenten har fulgt arbeidet tett. Deltatt på kurs og møter. Arbeidet blir avsluttet med en bunadutstilling Forslag til tamburert sjal.

11 Kjerneaktivitet Arbeidsområde Strategi Tiltak Næring Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshandverk Forberede ullsatsinga i Norges Husflidslag Beskriving av tiltaket Norges Husflidslag har bestemt at ull skal være hovedsatsing i organisasjonen fra Mål Studietur til Gotland for å sammenligne ullnæringa med Norske forhold Framdriftsplan vår Planlegging av tur og program i Sektor for næring høst Reise til Gotland september Samarbeids - partnere Ansvar Gotlands fårforening og nettverk ull på Gotland Ledar for Sektor næring og teamet Resultat pr Framdriftsplanen er fulgt og gjennomført. Vi besøkte Sigarve Gard med gardsbutikk, Gotlands spinneri og tvetteri, Kalder gard med salg av skinnklær,, Mallas stenstugu og Jenny Anderson: Nettverk ull på Gotland, og Skinnriket på Gaute gard. Det var en interessant studietur med store kontraster, - fra småskalaprodusent til større industri. Sauebøndene på Gotland har de samme utfordringene som vi har i Norge i forhold til kostnader rundt produksjon. Ull og skinn gir ikke like god inntekt som kjøtt! Foto: Synøve E. Vadøy Foto Kari Skadsem

12 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig for barn, ungdom og voksne Strategi: Vi skal øke deltagernes kunnskap om og ferdigheter innen husflid Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Planlegge og gjennomføre tilbud på arenaer internt og eksternt. Mål Målet er å gi barn, unge og voksne kunnskap om forskjellige håndverksteknikker. Ov Framdriftsplan Kurset og temakvelder skal gjennomføres i løpet av Ansvar Husflidskonsulenten. Resultat Besøk i forskjellige lag. Foredrag Rakkestad Bygdekvinnelag, Drakter pyntehåndklær. Foredrag Bekkelaget & Nordstrand husflidslag, «Hva er husflid «? Påske, Halden husflidslag Påske, Sarpsborg husflidslag Påske, Råde husflidslag Foredrag strikking, Moss damekor, Arena i Moss Foredrag, «Hva er husflid «?, Stor Elvdal husflidslag. Jul, Råde husflidslag Foredrag «Jul», Eidsvoll husflidslag Deltatt på jubileum i Hobøl husflidslag Deltatt jubileum Sarpsborg husflidslag Skoler Deltatt på Verket skole, Moss, toving, 30 elever 2 klasser, Råde, strikking og søm, 45 elever Undervist på Norgesskolen, Nordmannsforbundet, 79 elever Diverse Deltatt på Verdens kuleste dag, Akershus festning, hoppetau. Afasiforeningen, Østfold, binding av kranser og juletradisjoner. Juleverksted, Flytoget Juleverksted, Kvinnefengselet på Ravneberget, Sarpsborg Husfliden, Norsk Flid, Moss Deltatt på Husflidsdagen med strikking.

13 Fellessamlinger Konsulent og personalsamlinger Gardermoen februar Landsmøte i Harstad juni. Faglig utvikling Husflidskonsulenten deltok på studiet Fortidas former om gjenstander med historiske forbilder i Trondheim. Dette var veldig lærerikt med tanke på mitt arbeid i Norges Husflidslag. Jeg skrev om matformer generelt og smørformer spesielt. Vedlegg: Oppgaven Matformer. Vevmesse i Umeå september 2014 Husflidskonsulenten deltok på Vevmesse i Umeå. Messen arrangeres hvert 3. år og er virkelig verdt et besøk. Det er mange inspirerende foredrag og mange utstillere. Ikke minst treffer en mange mennesker med de samme interessene som en selv. Flott møteplass!

14 Sektorarbeid Husflidskonsulenten arbeider i Sektor for næring. Vi er 5 husflidskonsulenter fra hele landet som arbeider i Sektor for næring. De fleste møtene blir holdt i Oslo dessuten har vi telefonmøter. Arbeidsoppgavene i sektor følger Strategisk plan Studieforbundet kultur & tradisjon Husflidskonsulenten sitter i styret i Studieforbundet kultur & tradisjon i Østfold. Driftsrutiner Husflidskonsulenten fører timelister og er ansvarlig for eget budsjett og leverer regnskap sentralt hver måned. Arbeid i sekretariatet Husflidskonsulenten arbeider 20 % i sekretariatet, medlems service. Østfold Husflidslag Husflidskonsulenten har et nært samarbeid med fylkeslaget og deltar på alle styremøter om mulig. Vi er og sammen om å legge årsplan. Besøk i forskjellige lag. Foredrag Rakkestad Bygdekvinnelag, Drakter pyntehåndklær. Foredrag Bekkelaget & Nordstrand husflidslag, «Hva er husflid «? Påske, Halden husflidslag Påske, Sarpsborg husflidslag Påske, Råde husflidslag Foredrag strikking, Moss damekor, Arena i Moss Foredrag, «Hva er husflid «?, Stor Elvdal husflidslag. Jul, Råde husflidslag Foredrag «Jul», Eidsvoll husflidslag Deltatt på jubileum i Hobøl husflidslag Deltatt jubileum Sarpsborg husflidslag Skoler Deltatt på Verket skole, Moss, toving, 30 elever 2 klasser, Råde, strikking og søm, 45 elever Undervist på Norgesskolen, Nordmannsforbundet, 79 elever Diverse Deltatt på Verdens kuleste dag, Akershus festning, hoppetau. Afasiforeningen, Østfold, binding av kranser og juletradisjoner. Juleverksted, Flytoget Juleverksted, Kvinnefengselet på Ravneberget, Sarpsborg Husfliden, Norsk Flid, Moss Deltatt på Husflidsdagen med strikking.

15 Det er ikke Håndverkerlag i Østfold som er tilsluttet orges Husflidslag. Håndverkere i Østfold får invitasjon til de tiltakene de sorterer under. Også til seminar og konkurranse som arrangeres av Norges Husflidslag. Service og henvendelser Gjennom året kommer det mange henvendelser til Husflidskonsulenten. Svarer på det som er relevant for min jobb og henviser videre der det er aktuelt. Avslutning / veien videre Det er stor interesse for husflidsarbeid for tiden. Noe som vises ved alle henvendelser til kontoret. Dagene er veldig ulike og det er mange spennende oppgaver. Husflidskonsulenten er alene som ansatt og samarbeidet med Østfold Husflidslag og de lokale lagene er veldig viktig. Det delen av arbeidet som omfatter besøk i lokale lag mener jeg er veldig viktig og det er noe jeg trives veldig med. Draktregistrering og rekonstruksjon av ny kvinnebunad har gått over mange år. Det er mye spennende i Østfold og det skal bli morsomt å vise dette på en vandreutstilling i Vi har hatt et nært samarbeid med Instituttet for Bunad & Folkedrakt. Nytt satsingsområde Norges Husflidslag satser på ull som materiale. NH fikk tildelt 2.8 mill fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene går til lag og skal brukes til aktiviteter for barn og unge. Hvor kommer ulla fra, hva kan den brukes til og hvilke teknikker kan læres bort. Dette blir et spennende prosjekt. Takk til alle for godt samarbeid i 2014!

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer