KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle"

Transkript

1 KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør i BEDRIFTSKOMPETANSE VINN AS

2 VI MÅ SETTE PRIS PÅ KULTUREN

3 Mitt utgangspunkt: Kultur er en lovpålagt oppgave, og det offentlige har ansvar for å skape rammer for at et mangfold av kulturelle og kunstneriske uttrykk skapes og formidles. Markedet er for lite til at det alene kan regulere seg frem til et nødvendig mangfold Et samfunn trenger et mangfold av kultur. Bla fordi: Kultur skaper stedsattraktivitet Kultur fremmer mangfold Mangfold fremmer økonomisk vekst. (Toleranse, heterogenitet, kreativitet)

4 Samfunnet trenger et kulturelt mangfold for utvikling og økonomisk vekst Derfor er det et samfunnsanliggende skape de gode arenaene for kulturelt mangfold Kulturhusene er en viktig kommunalt og kulturpolitisk redskap Kommunene og fylkeskommunene har i dag stor frihet til å gjøre egne kulturpolitiske prioriteringer Hvordan sikre at Kulturhusene får ivaretatt sin oppgave som kulturpolitisk redskap i et regime der størstedelen av kommunalbudsjettet er bundet opp i oppgaver innen helse og undervisning?

5 ET NYTTEPERSPEKTIV PÅ KULTUREN

6 Gjør kunsten nytte? Mer nytte enn alle dødens fornuftige nytter, er formen som føler, er bildet som ser, er tonen som lytter Andre Bjerke

7 Hammerfest Vadsø Landsdekkene selskap med tyngdepunkt i nord 45 rådgivere, som er spesialister på sitt fagområde Solid og variert bransjeerfaring Tromsø Narvik Bodø Mo i Rana Trondheim Bredt sammensatt kompetansemiljø Bergen Stavanger Oslo

8 Oppdrag innen kultursektoren: Ringvirkningsanalyser Prosjektsøknader Strategiutvikling Markedsplaner Etableringer Salg og vertskap Utredninger Lederrekruttering Nye kulturelle arenaer, møteplasser

9 Ringvirkningsanalyser: I forbindelse med større kulturarrangement involveres mange ulike kompetansemiljøer og de direkte og indirekte ringvirkningene er mange. Det har vist seg svært nyttig for blant annet festivalarrangører å kunne dokumentere dette i forbindelse med støtte og økonomisk samarbeid med andre involverte næringer. Bedriftskompetanse VINN har gjennomført flere slike analyser og holder denne høsten på med ytterligere 5 tilsvarende målinger. Fra ringvirkningsanalyse Tromsø Internasjonale filmfestival 2006

10 KULTURHUSET

11 KULTURHUSET: Googler du Kulturhuset får du treff Kulturhuset er både et beskrivende begrep og et egennavn For publikum er Kulturhuset en arena for de store opplevelser

12 Men hva er et kulturhus? En bygningsmasse? Et sted artister leier seg inn når de er på turne? En (forvokst) kulturadministrasjon? Et sted der lokale utøvere kan presentere sine forestillinger for en billig penge? En arena forbeholdt kultureliten? Et pengesluk uten reell nytteverdi?

13 Et Kulturhus er: En profesjonell arena Arena både for profesjonelle og amatører, med profesjonell drift Et kompetansesenter Et lokalt kulturpolitisk verktøy En kulturell mangfoldsagent

14 Påstand: Det er generelt for liten kunnskap i befolkningen om hva et Kulturhus er, og spesielt hos politikerne som forvalter Kulturhusene er denne kunnskapsbristen kritisk Manglende kunnskap hemmer bruken av Kulturhusene som kulturpolitisk redskap for å sikre et kulturelt mangfold

15 Velkommen inn til en liten titt bak teppet!

16 KulturHuset i Tromsø ett case Et fyrtårn i kulturbyen Tromsø Kongen i kulturbyggkabalen

17 STATUS: Økt tilbudet til barn og unge ( barn i 2007) Flerkulturelt knutepunkt (et nasjonalt fyrtårn) Flere forestillinger (400 i 2007) Flere publikummere ( i 2007) Drift i balanse (August 2008)

18 STATUS: Innkjøpsstopp (siden 2005) Reduksjon i årsverk (5 de siste 3 år) Lån for vedlikehold av bygningsmasse Skjenn i kommunstyremøtene Kapitalkostnader og tidligere års underskudd Fokus på økonomi, økonomi, økonomi

19 Drevet fra skanse til skanse, med krav om å innfri (uklare kulturpolitiske) mål, med en drift i balanse samtidig som kapitalkostnader og tidligere års underskudd dekkes inn, parallelt med at kommunens tilskudd reduseres og vi skal ikke være i konkurranse med kommersielle aktører for det vil være konkurransevridende. PUH!

20 Hvorfor blir det slik? Manglende kunnskap om at kultur er en lovpålagt oppgave Kultur er vanskelig å konkretisere Det er krevende å fastsette effekten av kultur Kultur er et symbol på partiskillelinjer Et kommunalt og politisk eierskap gir ikke naturlig arena for dialog Arenaene må skapes det krever aktiv innsats fra eierne Eierskapet forvaltes ikke profesjonelt Selskapsform er ofte en tilleggsutfordring, KF og AS

21 HVA KAN KULTURHUSENE GJØRE?

22 Kulturhuset: Kulturhuset må tydeliggjøre hva som er egen kjernevirksomhet Kulturhuset må tydeliggjøre sin egen profil Kulturhuset må synliggjøre egen kompetanse Kulturhusets kompetanse må brukes til å gjøre eieren kompetent

23 Eierne: Eierne må ha et klart kulturmanifest basert på et samfunnsregnskap. Kultur er nyttig og samfunnsbehøvelig! I dialog med Kulturhuset må eierne fylle kulturmanifestet med et klart innhold DIALOGEN må gjennomføres på begges premisser Dialogen må resultere i en klar bestilling Innholdet må verdsettes i kroner og øre - DA SNAKKER VI OM ET KULTURLØFTE

24 Vi må verdsette kulturaktivitetene: Kulturhusene må synliggjøre kostnadene ved hvert enkelt arrangement Eierne må verdsette det enkelte arrangement Eierne må anerkjenne de samfunnsmessige effektene av kultur Kultur må anerkjennes som NYTTIG!

25 ET GJENSIDIG BYTTEFORHOLD, OG EN GJENSIDIG FORSTÅELSE AV KULTURENS VERDI

26 Konklusjon: Samfunnet trenger et kulturelt mangfold Det frie marked vil ikke regulere seg frem til et kulturelt mangfold Vi trenger Kulturhusene som kulturell mangfoldsagent For å ivareta oppgaven trenger Kulturhusene et klart mandat Mandatet må gjenspeile kulturens samfunnsmessige verdi

27 FOR Å SETTE PRIS PÅ KULTUREN MÅ VI SETTE PRIS PÅ KULTUREN

28 TAKK FOR MEG! Marianne Telle Tlf: /

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær

Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær År: 29.08.2010 Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær Masteroppgave i kulturstudier, 45 studiepoeng Institutt for kultur- og humanistiske fag, valgretning

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Å lykkes i sosiale relasjoner.

Å lykkes i sosiale relasjoner. Å lykkes i sosiale relasjoner. Paper til: Nordiske Sosialhøgskolenkomitéens (NSHK) 23. konferanse, 6 8 august 2009 i Bodø. Av Anders Midtsundstad, Universitetslektor ved UiA og prosjektleder for Fritid

Detaljer

Bærekraftig forvaltning av infrastruktur for kulturformidling. Organisering, styring og finansiering

Bærekraftig forvaltning av infrastruktur for kulturformidling. Organisering, styring og finansiering Bærekraftig forvaltning av infrastruktur for kulturformidling Organisering, styring og finansiering Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH TF-notat nr. 20/2014 Tittel: Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater Undertittel: Kostnader ved

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017 KULTURBYEN TAVANGER 2010-2017 Kommunedelplan for kunst og kultur i tavanger Vedtatt av tavanger bystyre, 21. september 2009 Kulturbyen tavanger 2010-2017 INNHOLD ide Del I Plandelen 5 1. Innledning 6 2.

Detaljer