ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

2 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag side 5 Fylkeskommunen side 6 Andre tiltak side 7 Drift side 21 Avslutning og veien videre side 23 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Nord- Trøndelag Fylkeskommune gir noe økonomisk tilskudd til stillingen, men ikke på langt nær det mange andre fylker bidrar med. Kontorsted er Stjørdal. Adresse: Prestmoveien 1, 7514 Stjørdal Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Nord-Trøndelag Husflidslag 707 medlemmer Lokale husflidslag antall aktive lokallag 18 Husflidsbutikker antall medlemsbutikker 2 Husflidshåndverkere antall husflidshåndverkere 6 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Fylkeshusflidslaget, årsmøte, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Nord-Trøndelag Husflidslag består av et styre på 5 personer, valgt på årsmøte og rekruttert fra lokallagene. 1. vara møter fast på styremøtene. Husflidskonsulenten deltar på møter og arrangement etter behov og anledning og har en rådgivende funksjon uten stemmerett. Delta på alle styremøter, årsmøte og andre arrangement i regi av fylkeshusflidslaget Styremøter og årsmøte Husflidskonsulenten har deltatt på 7 styremøter og på årsmøte i Nord-Trøndelag Husflidslag som var på Inderøy. Orienterte der om Ung Husflid og om prosjektet 3xf Form Farge og Funksjon. Medarbeiderkurs Medarbeiderkurset hadde Rødlista som tema, noe som Husflidskonsulenten orienterte om i tillegg til å ha praktisk opplæring i veving av frynser. Elles kunne deltakerne velje mellom å lære seg vevstrikk, hardangersøm og nålbinding. Regionmøter Det er i år gjennomført 3 regionmøter med tema: Rødlista, utfylling av skjema for årsmelding og om de nye nettsidene til Norges Husflidslag og lokallagene. Husflidskonsulenten deltok på regionmøtene i Leksvik og i Snåsa. 4

5 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Lokale Husflidslag årsmøtet, styremøter, andre arrangement Nord-Trøndelag har 18 husflidslag. Husflidskonsulentens oppgave er å støtte opp om deres aktiviteter, gi veiledning og hjelp etter behov. Formidle kunnskap om husflid og håndverk, formidle informasjon og være bindeleddet til Norges Husflidslag. Være tilgjengelig for lokallagene, bistå og veilede etter behov og på forespørsel. På forespørsel besøke flest mulig husflidslag. Ytterøy Husflidslag Husflidskonsulenten har vært 2 ganger i Ytterøy Husflidslag med opplæring i tauarbeid. Levanger Husflidsforening Husflidskonsulenten har på et medlemsmøte drevet med begynnende opplæring i brikkevev. Det vil bli videre opplæring med nytt besøk til neste år. På et styremøte orientert om oppstart og drift av Ung Husflid gruppe. Nærøy Husflidslag Besøk med opplæring og inspirasjon i trådsløyd. Ytterøy Husflidslag og Nærøy Husflidslag Besøk vedr. Rødlista med orientering om hvordan en kan ta tak i dette prosjektet. Stjørdal Husflidslag Husflidskonsulenten har deltatt på styremøte og medlemsmøte i et forsøk på å forbedre miljøet i husflidslaget. Deltok også på et hyggelig julemøte. Spikket 4 kvelder med Ung Husflid grupper. Leksvik Husflidslag, Nauma Husflidslag, Vikna Husflidslag og Stjørdal Husflidslag Husflidskonsulenten har besøkt disse husflidslagene med foredrag og praktisk arbeid innenfor mønster og dekor. 5

6 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlig administrasjon i fylker og kommuner Tiltak Fylkeskommunen Norges Husflidslag søker hvert år om tilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune for å kunne opprettholde husflidskonsulentstillingen i fylket. Tilskuddet har i mange år vært lite og det er fremdeles et stort gap mellom summen det søkes om og det som bevilges. Opprettholde god kontakt og informasjonsflyt med fylkeskommunen ved å delta på årlige møter og andre arrangement i regi av dem. Frivillighetskonferanse Husflidskonsulenten deltok en dag på Frivillighetskonferansen som Nord-Trøndelag Fylkeskommune arrangerte i Steinkjer. Tema: motivasjon, offentlig frivillighetspolitikk, økonomi og støtteordninger og organisasjonsutvikling. Konferansen har sitt utgangspunkt i Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen og påfølgende Handlingsplan vedtatt våren Samba 2014 Deltok også på Samba 2014 i Bodø, en konferanse om samhandling innen kunst og kultur i opplæringen fra barnehage til høyere utdanning. Arrangør: Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Universitetet i Nordland og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 6

7 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak Fagutvalg i Tre - lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Mandat: Norges Husflidslags Fagutvalg i Tre skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres. Norges Husflidslag fått kr i tilskudd fra Sparebankstiftelsen for perioden Pengene disponeres av Fagutvalget i TRE og skal brukes til formidling og opplæring innen trearbeid og spesielt tredreiing til ungdom. Ungdom lærer tredreiing og spikking. Flere lokale kurslærere innen tredreiing og spikking. Husflidslag holder kurs i tredreiing for ungdom. Gjennomføre 2-3 møter i Fagutvalget. Delta på utvalgte arrangement med tredreiing og spikking. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er leder for Fagutvalget i TRE. Fagutvalget består av to ansatte og tre eksterne fagpersoner. Det har i år vært avholdt 2 møter. Fagutvalget har vært på møte og studietur til Gøteborg. Der fikk vi omvisning i utstillingen Ûr Björk og informasjon om prosjektet ved initiativtaker Knut Østgård. Vi hadde også et besøk til Universitetet i Gøteborg, hvor vi fikk en orientering om utdannelsen Lederskap i sløyd og kulturhandverk. Husflidskonsulenten har hatt hovedansvaret for kurs i tredreiing for ungdom gjennom husflidslagene og for fortsettelse av tredreiekvelder på Hjerleid samt levere stoff om tre til nettsidene. Tredreiing i husflidslag Husflidskonsulenten har arbeidet med å få lokale husflidslag til å arrangere kurs i tredreiing for ungdom. Norges Husflidslags har gjennom prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen kunnet gi kr. 5000,- i økonomisk støtte til de som gjennomførte kurs. Flere husflidslag meldte interesse for å prøve, men ikke alle kom i gang av ulike årssaker. et ble at 4 husflidslag fikk gjennomført 5 kurs i tredreiing for ungdom. Det var Lillesand Husflidslag i Aust-Agder med 5 deltakere, Rauland Husflidslag i Telemark med 5 deltakere, selv Husflidslag i Troms med 2 kurs og 17deltakere og Vefsn Husflidslag i Nordland med 7 deltakere. Det rapporteres om flinke, ivrige og motiverte deltakere på alle kursene. 7

8 Tredreiekvelder på Hjerleid Det har i år vært arrangert 2 dreiekvelder på Hjerleid. 6 8 personer møtte hver gang. Det er en blanding av elever ved skolen og personer utenfra. Samarbeidet med Dovre Husflidslag ble det ikke noe av. De var villige og gjorde jobben sin, men Senter for Bygdekultur ville ha husleie og et samarbeid ville derfor gå i minus økonomisk for husflidslaget. Så nå er dreiekveldene overtatt av Handverksskolen. : Fagutvalget tok initiativ til dreiekvelder som det nå er meningen skal driftes permanent videre av Handverksskolen på Hjerleid. Dyrskun i Seljord Husflidskonsulenten deltok i 3 dager med spikking til ca. 400 barn. Hjalp også til med rigging av spikkeverkstedet og tredreieverkstedet. Treseminaret på Dovre Husflidskonsulenten deltok på Treseminaret på Dovre som medhjelper og representant for Norges Husflidslag under markeringen av 10 års- jubileet for seminaret. Hadde omvisning av skoleklasser rundt omkring i de forskjellige treverkstedene. Verdens Kuleste Dag Husflidskonsulenten deltok på Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning med aktiviteter for barn. Norges Husflidslag var invitert av Sparebankstiftelsen til å delta. Vi organiserte 4 verksteder: Tredreiing med 5 dreiebenker, spikking med 32 kniver, veving på 9 rammer og repslaging med 5 snordreiere. Her oppsto det lang kø for å få lage sitt eget hoppetau. I alt var det ca. 600 barn innom i løpet av 5 timer. 8

9 Norsk Husflid Husflidskonsulenten har initiert artikkel om kontursaging som kommer i tidsskriftet Norsk Husflid nr 2 i TRE på nett Husflidskonsulenten har levert stoff om TRE til Norges Husflidslags nye nettsider. Tanken er å begynne i det små og bygge opp sida etter hvert. Spikking med Bygdekvinnelag Husflidskonsulenten har hatt spikkeopplæring i Hegra Bygdekvinnelag. Det deltok 5 voksne og 1 barn. 9

10 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak Identitet idè i tet - lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Identitet idè i tet er Norges Husflidslags produktkonkurranse. Konkurransen er rettet mot håndverkere som ønsker å utvikle sin næringsvirksomhet med nye produkter. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er blitt forespurt om å sitte i juryen for konkurransen. Husflidskonsulenten er også valgt inn i juryen for Diplom for godt håndverk som kan deles ut under håndverksutstillinger. Komme fram til et vinnerprodukt basert på en rettferdig juryering av produktene i konkurransen og i utstillingen. Produktkonkurransen Husflidskonsulenten har deltatt i juryeringen av 52 produkter fra 38 deltakere i produktkonkurransen Identitet-idè i tet. Akantus nål og kjede ble kåret som vinnerprodukt. Produsent Gry M. Grindbakken. Empire smykke laget av Ingolf Pedersen og krage med knipling laget av Katarina Barane ble tildelt Diplom for godt håndverk. Diplom for godt håndverk Husflidskonsulenten deltok også i juryen for Diplom for godt håndverk, hvor husflidshåndverkernes utstilling under landsmøte til Norges Husflidslag i Harstad ble juryert. En av de som fikk Diplom for godt håndverk var Charlotte Engstad for vevd linløper. 10

11 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak 3xf Form Farge Funksjon - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap 3 x f Form Farge Funksjon er et landsomfattende tiltak for å øke kompetansen på området internt, både hos medlemmer, håndverkere, butikker og hos ansatte. I år vil mønster og dekor bli vektlagt. Alle husflidslag blir sterkere i form, farge og funksjon. Besøke alle husflidslag som ønsker det med tema rundt mønster og dekor. Husflidskonsulenten har orientert om 3xf på medarbeiderkurs og på instruktørkurs for Ung Husflid og gitt tilbud om temakvelder i lokallagene. Har besøkt Leksvik Husflidslag med opplæring i mønster og dekor og praktisk øvelse i stofftrykk. Nauma Husflidslag, Vikna Husflidslag og Stjørdal Husflidslag er besøkt med foredrag om komponering av mønster og dekor og praktiske øvelser i mønsterkomposisjon og i kroting - skjæring i tre. 11

12 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak Rødliste - videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap Rødlista er Norges Husflidslags evigvarende prosjekt for vår felles immaterielle kulturarv. Viktig håndverkskunnskap går tapt om vi ikke fører teknikkene og håndlaget videre. Med Rødlista retter vi oppmerksomheten mot teknikker som er lite i bruk, gjemt og nesten glemt! Alle husflidslag deltar i prosjektet og dokumenterer og tilbyr opplæring til andre i minst en teknikk eller en framstillingsprosess hver. Husflidskonsulenten har orientert om Rødlista i Nærøy og i Ytterøy Husflidslag og på 2 regionmøter. Det er til nå 7 lokallag i Nord-Trøndelag som til sammen har valgt 12 teknikker eller produkter. Oversiktsliste er laget og sendt til prosjektledelsen. 12

13 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Tiltak Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Drikkestell i tre utvikle materiell som støtter arbeidsområdene Det er gjennomført registrering av tregjenstander knyttet til drikke og ølbryggerkulturen i Trøndelag. Det finnes svært lite litteratur på området. Ola Grefstad, pensjonert konservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum, kan mye om emnet og har deltatt aktivt i registreringsarbeidet. Han er tekstforfatter og faglig ansvarlig for innholdet i boka. Husflidskonsulentene er redaktører. Det er gjort avtale om utgivelse av boka Drikkestell for øl i Trøndelag hos Museumsforlaget. Sør- og Nord- Trøndelag Husflidslag er oppdragsgivere. Boka er i salg fra midten av juni 2014 Utgivelsen av boka Drikkestell for øl i Trøndelag ble utsatt til høsten, da en vurderte det som bedre tidspunkt for utgivelse av en slik bok. Husflidskonsulentene har bistått forfatter mye i å få levert manus til forlaget. De fleste bildene, som Husflidskonsulentene har tatt, fikk en grundig gjennomgang og sortert etter kvalitet. Noen bilder trengte litt bearbeidelse, som ble gjort av grafisk designer, mens de fleste var bra nok. Enkelte gjenstander ble lånt inn og fotografert på nytt. Forslaget fra Husflidskonsulentene til layout ble brukt og vi fikk en praktbok slik vi ønsket oss. Boka kom fra trykkeriet i november og salget startet umiddelbart. Intervju er gitt til Norsk Husflid vedr. arbeidet med boka. 13

14 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak Salg og markedsføring av bøker utvikle materiell som støtter arbeidsområdene Norges Husflidslag har ikke lenger kapasitet til å oppbevare restlager av alle bøker som er utgitt. Husflidskonsulentene i Nord-Trøndelag og Akershus har fått i oppgave å komme med en plan for lager, salg og profilering av bøker og hefter som er utgitt i organisasjonen. Selge mest mulig litteratur fra lagret. Husflidskonsulenten har deltatt i opptellingen av boklageret i Norges Husflidslag i Oslo, og det er laget en markedsføringsplan for å bli kvitt en del bøker/hefter. 14

15 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Tiltak Profileringsmateriell utvikle materiell som støtter arbeidsområdene Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag har levert et forslag til profileringsmateriell basert på mønster utviklet i Bragd prosjektet. Det er et behov for nytt markedsføringsmateriell, spesielt til utendørs bruk. Det er et ønske fra Norges Husflidslag at ansatte deltar i sosiale medier. Profileringsmateriell til Landsmøtet. Bærenett og skriveblokk Husflidskonsulenten kom med ideen om å bruke Bragd mønsteret i markedsføringen av Norges Husflidslag. Det er nå laget bærenett og skriveblokk med trykk fra Bragd. Beachflagg Fagutvalget tok initiativ til å få laget beachflagg, til bruk i markedsføringen av Norges Husflidslag, når vi er ute med aktiviteter. Vi fikk laget 5 flagg med 3 forskjellige tremotiv og farger. Husflidskonsulenten bidro i valg av motiv og utforming. Sosiale medier. Husflidskonsulenten har åpnet egen facebookside. Med denne er det ønskelig å bli mer synlig og drive informasjon i form av bilder og kommentarer, om aktivitetene som foregår. 15

16 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Tilby husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn/unge Tiltak Ung husflid i Nord-Trøndelag - arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge Husflidslagene i Midt-Norge har i flere år samarbeidet om kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge. Teknisk arrangør går på omgang mellom de tre fylkeslagene og i år er det Sør- Trøndelag Husflidslag som er arrangør. I tillegg pleier Husflidskonsulenten i regi av Nord-Trøndelag Husflidslag å arrangere kurs i eget fylke. Gjennomføre nettverksmøter for instruktører i Nord-Trøndelag. Veilede og informere husflidslag som ønsker å starte Ung Husflid gruppe. Husflidskonsulenten har arrangert 15 timers kurs i Gjenbruk interiør for Ung husflid instruktører. Kurset gikk over to dager og en kveld. Til sammen deltok 9 personer. Kurslærer var Anne Lise Mæhre. Har også arrangert 10 timers kurs i Street art tekstil. Dette kurset gikk over to dager og 9 personer deltok. Kurslærer var Anne Torunn Lønseth. Husflidskonsulenten har orientert Levanger Husflidsforening om Ung husflid. Lokallaget kom i høst i gang med aktivitetene og det har vært mange barn i Levanger som har deltatt. Husflidskonsulenten har også deltatt på arbeidsmøter for planlegging av midtnorsk kurs for instruktører i Ung Husflid, som skal arrangeres i Nord-Trøndelag i

17 Kjerneaktivitet - husflidsfag Strategi Tiltak Tilby husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn/unge Ung Husflid - tilby Ung husflidaktiviteter nasjonalt, regionalt og lokalt Spinn og spikk på museet er et årlig tilbud av husflidsaktiviteter til barn i alderen 8 12 år. Arrangementet er et samarbeid mellom Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag og Stjørdal museum Værnes. Husflidskonsulenten har i mange år deltatt på Rennebumartnan på Jul på museet med spikking for barn. Arrangere husflidsaktiviteter for barn og unge i skoleferien og ellers i året. Spinn og spikk I samarbeid med Stjørdal museum Værnes har Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag arrangert Spinn og spikk for barn mellom 8 og 12 år. Aktivitetsuka har i de siste årene vært starten på barnas sommerferie. I år var det 4. gangen uka ble arrangert, og fra mandag morgen til fredag ettermiddag drev 40 barn med mange spennende aktiviteter. Barna ble delt inn i grupper, og for hver dag er de innom en ny aktivitet. Denne uka har de laget fuglekasser, vært arkeologer, drevet med karding og spinning, laget snorer og bånd og sist men ikke minst har de redesignet gamle sykkelslanger. Dermed fikk de vært innom mange ulike husflidsaktiviteter. Husflidskonsulenten underviste i snorer og bånd. Tilbakemeldingene fra foreldrene og barna har kun vært positive. De er positive til at det finnes et slikt tilbud i sommerferien. Aktivitetsuka er et godt supplement til fotball og annen idrett, som flere av barna allerede bruker mye tid på. Ung skaperglede på Rennebumartnan Husflidskonsulenten ble også i år forespurt om å ha ansvaret for spikkinga på Rennebumartnan. Sammen med to dyktige karer tok vi imot 130 barn i løpet av dagen. 17

18 Jul på museet med nissespikking Under det årlige adventsarrangementet ved Stjørdal Museum Værnes, deltok Husflidskonsulenten med spikkeverksted. Ca. 80 barn og noen voksne, kom innom og spikket nisser. Spikking i Ung Husflid Husflidskonsulenten har undervist barna i Ung Husflid gruppene i Stjørdal Husflidslag i spikking i ferskt virke. Det var 2 grupper på til sammen 21 barn som spikket i to kvelder hver. Spikking i 4H Husflidskonsulenten har vært i Snåsa 4H og spikket med 12 ungdommer og 2 voksne. Repslaging på Kafè Verden Husflidskonsulenten har lært opp ansatte i Frivillighetssentralen på Levanger i repslaging og veving. Deltok på Kafè Verden med repslaging. Kafè Verden var denne dagen i regi av frivillighetssentralen og Røde kors på Levanger. 18

19 Arbeidsområde Opplæring Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Tiltak /tiltakene Videreføring av fortidas former framtidas design fortidas former framtidas design var et produktutviklingskurs som gikk over 2 år for håndverkere innen husflid og kunsthåndverk i Trøndelag. Nå er det ønskelig med en videreføring av prosjektet hvor en legger vekt på rettigheter til design og produkter. Gi håndverkerne informasjon og opplysninger om beskyttelse og rettigheter av mønster og produkter. Husflidskonsulenten har i samarbeid med kollegaen i Sør-Trøndelag og Birka nasjonalt senter for kunst og håndverk planlagt og gjennomført et seminar om opphavsrett, design- og varemerkebeskyttelse. 11 håndverkere deltok. Vi har også gjennomført samtale og produktvurdering for 6 handverkerne som deltok i prosjektet...fortidas former- framtidas design 19

20 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmer, medlemsgrupper, mellom de ulike nivåene i org. og mellom ansatte og frivillige Tiltak Samarbeidsmøter De ulike medlemsgruppene i Nord-Trøndelag har i de siste tre årene gjennomført samarbeidsmøter som har endt opp med et felles tiltak i de siste to årene. Samarbeide om et tiltak. Husflidskonsulenten har to ganger sendt ut innkalling til møte uten å lykkes i å få gjennomført det. Første gang var det stort frafall fra både handverkere og butikkene. Andre gangen var det Husflidskonsulenten som avlyste møte på grunn av travel arbeidssituasjon. Har tro på at vi kan få til et samarbeid om prosjektet ULL til neste år. 20

21 Drift Fellessamlinger Husflidskonsulenten har deltatt på alle samlinger i regi av Norges Husflidslag. Konsulentsamling på Gardermoen i februar. Der var temaet Form, mønster og dekor. Ornament,- bare til pynt? Mønster som konstruksjon og meningsbærer. Foredrag og workshops ved Edith Lundebrekke. Formidling av heftet Z spor til andre, både internt og eksternt ved Jorid Martinsen. Praktisk arbeid med mønster og dekor: Flatemønster med stempeltrykk, lage egne stempel ved Lill Heidi Olsen. Landsmøte i Harstad i juni. Norges Husflidslag fikk ny styreleder, Berit Rønningen fra Vestfold. Personalsamling i Oslo i september. Tema: Strategisk plan med utarbeidelse av tiltak innen hovedområdene opplæring, næring, synliggjøring. Sektorarbeid Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er i sektor for husflidsfag. Sektoren har hatt 3 sektormøter. Et i Bergen hvor vi fikk omvisning i bunadsavdelingen hos Norsk Flid Husfliden Bergen. Der fikk se og snakke med lærlingene som utdanner seg til bunadtilvirkere. Besøkte også strikkebedriften Oleana som har vært i markedet i over 20 år. 21

22 Hillesvåg Ullvarefabrikk ble også besøkt med omvisning i fabrikken, en gjennomgang av hele produksjonskjeden. De spinner garn av norsk ull. Neste møte var i Hemsedal, hvor vi besøkte en sauebonde. Vi var også på Gol Museum og så på gamle tekstiler og omvisning i Norturas ullavdeling. Der så vi spesielt på ullsortering og klassifisering av ulike ulltyper. Siste møtet var i Oslo. I tillegg har sektoren telefonmøter fast hver 14.dag. Det gis informasjon fra sektorleder og hvert sektormedlem informerer om utførte arbeidsoppgaver siden sist. Virksomhetsplan i sektor legges på bakgrunn av tiltak i strategisk plan, vedtatt på landsmøte og styrets vedtak om rullering av denne. Driftsrutiner Husflidskonsulenten legger sin virksomhetsplan på bakgrunn av tiltak vedtatt i sektor og i samarbeid med Nord-Trøndelag Husflidslag. Husflidskonsulenten rapporterer til Norges Husflidslag om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i timer hvert kvartal og status i forhold til virksomhetsplan hvert kvartal. Service og henvendelser Husflidskonsulenten mottar årlig spørsmål og henvendelser utenfra både enkeltpersoner, institusjoner eller andre organisasjoner. Etter beste evne gis det hjelp og svar på disse. Denne servicen gis både til medlemmer og ikke medlemmer og av og til strekker den seg også utenfor Nord-Trøndelags grenser. 22

23 Avslutning og veien videre 2014 har vært et meget travelt år. Det har vært mange oppgaver, men også flere tidkrevende oppgaver, slik at noe har jeg måttet avstå fra å være med på. Husflid til barn og unge Jeg legger vekt på å inspirere og skolere voksne til å være veiledere for barn og ungdom gjennom husflidslaget sitt. Det har vært avholdt 2 kurs, Redesign og Tekstil street art. I Nord-Trøndelag har vi 115 medlemmer under 26 år, som er en økning på 15 fra i fjor. Det betyr at det arbeides jevnt og trutt i de husflidslagene som har faste tilbud til denne aldersgruppa. Levanger Husflidsforening er ny i denne sammenhengen og startet i høst opp med Ung Husflid gruppe. Husflidskonsulenten arbeider også direkte med barn og unge som for eksempel som medarrangør og instruktør under Spinn og spikk ved Stjørdal museum Værnes. Ei aktivitetsuke for barn fra 8 12 år i skolens sommerferie. I år kunne vi gi plass til 40 barn, men venteliste ble det likevel. Andre arrangement jeg har deltatt på i mange år ved samme museum er, Jul på museet. Da spikkes det nisser i alle størrelser og fasonger og i år ble det publikumsrekord og en dobling av antall nisser. Rennebumartnan med spikking for 130 barn, er også en årlig aktivitet som jeg har deltatt på i mange år. Foruten spikking fikk barna også prøve seg på andre treaktiviteter som tredreiing, skjæring og snekring av fuglekasser. Snåsa 4H ble et nytt bekjentskap med opplæring innen spikking. Fagutvalg i TRE Husflidskonsulenten er leder i Fagutvalget i TRE i Norges Husflidslag. Hovedtiltakene der har vært å øke interessen for trearbeid og spesielt tredreiing blant ungdom. Pengene vi mottok fra Sparebankstiftelsen, har gjort det mulig for oss å skape enda flere møteplasser med trearbeid for barn og ungdom. Det har blitt brukt mye tid på å være aktivt ute. Drikkestell for øl i Trøndelag Boka Drikkestell for øl i Trøndelag har endelig blitt ferdig. Det har vært en oppgave som har krevd mer tid enn antatt. Nå er den her og det har blitt den praktboka vi ønsket oss. Studietimer Norges Husflidslag topper som vanlig kursstatistikken i Studieforbundet kultur og tradisjon med studietimer. For Nord-Trøndelag, som har hatt en liten økning hvert år, gikk det drastisk tilbake i år med hele 500 færre timer, ned til totalt 1205 studietimer. Det er Beitstad og Sparbu Husflidslag som her i fylket har hatt flest studietimer, med henholdsvis 216 og 212 timer. Takk til alle jeg har samarbeidet med igjennom året og stor takk til de som har bidratt økonomisk. Til neste år tar vi i bruk ny Strategisk plan og starter opp et nytt felles tema som skal fremme Norsk ULL. Stjørdal 9. januar 2015 Randi Breiset Husflidskonsulent i Nord-Trøndelag 23

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag Sverresborg Allé 33 7020 Trondheim 2 Norges Husflidslag er en kultur og interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde og styrke de levende husflid-

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

TROMSKYSTEN. Husflidsmesse. Lørdag 21. november: Søndag 22. November: Er du medlem av Norges Husflidslag får du 10% rabatt på alt av garn.

TROMSKYSTEN. Husflidsmesse. Lørdag 21. november: Søndag 22. November: Er du medlem av Norges Husflidslag får du 10% rabatt på alt av garn. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2015 Husflidsmesse Lørdag 21. november: 10-16 Søndag 22. November:10-15 Årets Husflidsmesse er bestemt skal være lørdag 21. og søndag

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Invitasjon til medarbeidersamling

Invitasjon til medarbeidersamling Foto: Markus Søgård Invitasjon til medarbeidersamling Aust-Agder Husflidslag inviterer til medarbeidersamling 13. - 15.oktober 2017 på Hovdehytta Bistro på Hovden. Tema : ull Velkommen til en inspirerende

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID, Oppland

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag 1 2 Innholdsfortegnelse: Side 3 Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Om oragnisasjonen etc Side 4 Strategisk plan 2015 2018 Opplæring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss Presentasjon 2016 12.09.2017 1 Bokbussens formål: Synliggjøring av samisk tilstedeværelse Delta i revitaliseringen av sørsamisk språk Formidle kunnskap om samisk språk,

Detaljer

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer: Årsmelding 205 for Husflidslag (lokallag) Kommune: Tromsø Fylke: Troms Lagets stiftelsesår: 976 Lagets organisasjonsnummer: 97575 764 Styret ble valgt på årsmøtet: 24/2 205 dd/m m Styret ble valgt for

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK ÅRSMELDING 2012 HEDMARK 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Fylkeslaget årsmøte, styremøte, regionmøter side 4 Lokallag, aktiviteter side 5 Inspirasjonskurs

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer