Innhold: Organisasjonskart, fylket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland Fagutvalget i Vev Norges Husflidslag Vevopplæringen Norges Husflidslag og Studieforbundet Kultur og Tradisjon Ung Husflid Utstilling - Nordland Husflidslag Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Nordland fylke er ansatt i 100 % stilling i sektor Husflidsfag, Norges Husflidslag. Nordland Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er i Mo i Rana Adresse: Klokkergården, Fosseveien 8, 8626 Mo i Rana Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Nordland fylkeslag 1982 medlemmer Lokale husflidslag 50 lokallag Husflidsbutikker 4 butikker Husflidshåndverkere 23 husflidshåndverkere 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Kreativt og godt samarbeid mellom fylkeslag og konsulenten i Nordland for å synliggjøre Husflid i Nordland Konsulenten er medlem i Fylkeslagets arbeidsutvalg for DKS - Den Kulturelle Skolesekken og i utstillingskomiteen. Mål Delta på møter i fylkeslaget - styremøter årsmøter - medarbeidersamling møter i arbeidsutvalg/komiteer og utføre oppgaver i fylkeslagets prosjekter. Jeg har deltatt på 4 styremøter og medarbeidersamling i Nordland Husflidslag. På medarbeidersamling deltok jeg i planlegging/gjennomføring av kurs for ledere i lokallag, informerte om Ung Husflid og monterte opp vandreutstillingen 367 Hjerter. Medarbeiderkurs Vandreutstilling 367 hjerter - kurs i spikking og broderi I DKS arbeidsutvalg har jeg deltatt på 2 møter for utvikling av tilbud til Husflid i kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Utstillingsgruppa - Nordland Husflidslag års - jubileumsutstilling Jeg har vært engasjert i arbeidet med utforming av utstillingen, oppsett og nedpakking i samarbeid med produktkonsulenten i Nordland Husflidslag (se tiltak side 12) I prosjekt Draktregistrering har mine arbeidsoppgaver vært å holde kontakt med regionkontaktene for status på registreringsarbeidet ute i lokallagene, og har informert om status på styremøter i fylkeslaget. Registreringsarbeidet er kommet er stykke videre. Bunad og Folkedraktrådet har vært på feltarbeid i Sømna og Vestvågøy i Lofoten. Jeg har også hatt to møter med bygdebokforfatter ang. spørsmål om fiskebondens klær på slutten av 1880 tallet. 4

5 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Lokale husflidslag Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Samarbeide med lokallagene I år har jeg hatt en del kontakt med lokallag i forbindelse med informasjon ang kursplanlegging, vandreutstilling, årsmeldinger, juryering av jubileumsprodukt og formidlet info om diverse håndverksteknikker. I juni besøkte jeg Lødingen Husflidslags sommerkafe med utstilling og demonstrasjon av teknikken brikkevev. Bleikvassli Husflidslags konkurranse Jubileumsvott for laget i Til sammen 15 flotte forslag. Jeg har hatt ansvar for å sette sammen jury, juryering og sekretærarbeid. Jurymedlemmer var Husfliden i Bodø, Nordland Husflidslag v/ leder, produktkonsulent og Husflidskonsulenten i Nordland. Vinnervotten 5

6 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak/tiltakene Fylkeskommunen Beskrivelse av tiltaket: Kulturkonferanse 7. og 8. april deltok jeg på Nordland Fylkeskommunes Kulturkonferanse. Tema for konferansen var Kulturstrategi for Nordland, Kulturskolen som lokal drivkraft m.m. 6

7 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Festspillene i Nord Norg Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidhåndverkerne - Festspillene i Nord Norge juni 2011 Profilere nord - norsk husflidshåndverk med salgsutstilling Aktiviteter for barn på torget i samarbeid med Troms og Harstad Husflidslag Mål Synliggjøre husflidshåndverkerne i Nord Norge Planlegging og gjennomføring av arrangementet var et samarbeid med produktkonsulenten i Nordland Husflidslag, håndverkere og husflidskonsulentene i Nordland og Troms. Nord - norske husflidshåndverkere hadde flott salgsutstilling på Thon Hotell i Harstad. 7 håndverkere deltok. Husflidskonsulentene i Nordland og Troms forberedte og ledet aktiviteter for barn på Husflidstorget i Harstad, sammen med Harstad og Troms Husflidslag. Utstillingen og aktiviteter for barn var støttet av Nordland Fylkeskommune. 7

8 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak Husflidsskolehistorien i Nordland Beskrivelse av tiltaket Husflidsskolen i Nordland er nå Narvik Videregående skole. Husflidsskolen i Nordland er 60 årig skolehistorie, kvinnehistorie og kulturarv. I forbindelse med at Vevopplæringen v/ Norges Husflidslag og Studieforbundet Kultur og tradisjon leier kurslokalet på Narvik vg skole avd. Solhaugen ble jeg oppmerksom på ei tekstilsamling av vevde og broderte elevarbeider. Ei samling som viser et tverrsnitt av dekorative tekstiler produsert av elever i husflidsskolen fra 1945 til ca Samlingen er registrert med produsentnavn, produksjonsår, teknikk osv. Hva vil skje med skolesamlingen av tekstile modeller og fagstoff dersom avdelingen blir nedlagt? Er en slik tekstilarv verdt å ta vare på? Mål Samarbeidspartnere Finne svar på spørsmålene under tiltak Museer i Nordland Jeg har dette året sett nærmere på samlingen og fotografert noe av den. Samlingen er nå nedpakke og oppbevares på et midlertidig lager på Solhaugen VGS. Jeg vil arbeide videre med saken i 2012, følge opp samlingen og være pådriver for at samlingen skal bli tatt vare på. 8

9 Arbeidsområde Opplæring Strategi Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. Tiltak /tiltakene Fagutvalget i Vev Norges Husflidslag Beskrivelse av tiltaket - Mandatet: Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres.. Mål Videreføre Vevopplæringen sammen med FOLK/ Studieforbundet Kultur og Tradisjon og å utarbeide handlingsplan for 2 år, i tråd med NHs satsningsområde. Husflidskonsulenten i Nordland er leder for fagutvalget i vev. Jeg har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av tre møter og holdt nødvendig kontakt via e- post og telefon. Handlingsplan for er utarbeidet og levert ledermøtet i november. Forslag til kurs i vev innmeldt til NH. En del vevfaglige spørsmål er behandlet. Fagutvalget har i forbindelse med møtene besøkt historisk samling fra SLFO på HIO og fått orientering om Nordplus prosjektet Monster, ved Eva Strøm, HIO. Besøkt Silkeveven på Skarnes. I september besøkte jeg fagmessen VÄV 11- Framtiden vever v/ Svenske Vevrådet. Messen arrangeres hvert tredje år og besøkes av vevinteresserte fra hele Norden. Spesielt interessant var de svenske husflidskonsulentenes vevutstilling og presentasjon av ny tekstil hjemmeside. Deltok på inspirerende foredrag og ble oppdatert på det nyeste innen fagfeltet. Synliggjøring: Norsk Husflid nr / hel sides omtale av fagutvalget Det svinger i fagutvalget for vev. - mer info om fagutvalgene i Norges Husflidslag. 9

10 Arbeidsområde Opplæring Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle utdanningsnivåer. Tiltak /tiltakene Vevopplæringen - Norges Husflidslag i samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon Beskrivelse av tiltaket Vevopplæringa er ei kursrekke på 6 moduler vev + 3 moduler med plantefarging, spinning og bånd. Kursrekkene bygger på læreplanen for skoleverket, og er et nasjonalt tilbud som er tilrettelagt for de som vil fordype seg eller kan være en del av et løp til svennebrev i håndveverfaget. Opplæringen som er et samarbeid med Norges Husflidslag og Studieforbundet Kultur og Tradisjon, er lagt til Narvik Videregående skole avd. Solhaugen og Holmen Gård. I Sektor for Husflidsfag har jeg arbeidet med å utvikle Vevopplæringen, og har vært pådriver for å få dette opplæringstilbudet til Nordland. En viktig arbeidsoppgave dette året har vært å videreføre Vevopplæringen i samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon. Parallelt med kurset i Narvik går det to kurs på Holmen Gård. Jeg har dette året deltatt på to faggruppemøter i Vevopplæringen, derav et møte med faggruppe og kurslærere for evaluering av Vevopplæringen. Jeg har besøkt Narvik Vg skole avd. Solhaugen, og holdt et kort kurs i grindveving for deltakerne på Vevopplæringen. Har skrevet Årsmelding 2010 for Vevopplæringen. Har kartlagt aktive vevstuer i lokallag, for å se på muligheten for å legge vevopplæringen til nye steder i landet. Det er nå gjennomført sju moduler i Narvik. De to siste modulene blir i jan. og april Interessen for vevopplæringen er så stor at det kjøres nå tre parallelle kursrekker. En i Narvik og to på Holmen Gård i Gjerstad. Det er gledelig at interessen er så stor og ønsket er at dette kan bidra til å ivareta og videreføre håndvevertradisjonene våre. Kurslærer og kursdeltaker i Narvik Mer informasjon om Vevopplæringen på 10

11 Arbeidsområde Opplæring Strategi Arbeide for å få husflid inn i offentlige ordninger for kulturformidling Tiltak /tiltakene Ung Husflid Nordland Husflidslag - v/arbeidsutvalget - Den kulturelle skolesekken Det er Husflidshåndverkerne i Nordland som er formidlere i DKS Beskrivelse av tiltaket Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede gjennom å tilby husflid i den kulturelle skolesekken. Nordland Husflidslag - DKS arbeidsutvalg og Husflidshåndverkerne skal kvalitetssikre/videreutvikle tilbudet til den DKS for Mål Ung Husflid i skolesekken, i kulturskolen og i lokallag. Kurs for instruktører, Ung Husflid. Jeg har deltatt på to møter i fylkeslaget for utvikling av tilbud til DKs og kulturskolen. Informerte om Ung Husflid på medarbeidersamling i Bodø. Har sendt info. ang. Ung Husflidskurs til lokallag som vurderer å holde kurs. I januar besøkte jeg Narvik VG skole avd. Solhaugen, med 3 timer undervisning i grindvev ved VG 1 Design og håndverk (utprøving av opplegg for DKS) - til sammen 14 elever og 1 lærer. Nordland Husflidslag sendte i februar ut et brev til alle kommuner i Nordland og oppfordret til å ta husflid inn i kulturskolen. Lokallagsmedlemmer er tenkt som formidlere. Det kom respons fra 3 kommuner. I den forbindelse hadde jeg et møte med Rana Kulturskoles administrative leder, Her informerte jeg om Ung Husflid i Norges Husflidslag. Tema for møtet var Husflid inn i Kulturskolen. Konsulenten har bidratt med forslag til innhold i søknad til en kulturskole som søkte utdanningsdirektoratet om midler for pilotprosjekt Husflid i Kulturskolen. Kulturskolen fikk prosjektmidler og vil i samarbeid med konsulenten og et lokallag prøve ut tilbudet i Fylkeslaget har mottatt midler fra VOFO for å skolere husflidshåndverkere og lokallagsmedlemmer som skal arbeide med formidling av husflid i kulturskolen. Kurs Pedagogisk Utviklingsarbeid igangsettes i Har utarbeidet inspirasjons modeller i vev /oppskrift for bruk på hjemmesiden Ung husflid - flaggbånd vevd på grind og brikker. 11

12 Arbeidsområde Opplæring Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak /tiltakene Nordland Husflidslag - utstillingsgruppa 110 års - jubileumsutstilling Beskrivelse av tiltaket Vandreutstilling til lokallag i Nordland, Med hjerte for det gode håndverk, 387 hjerter i ulike teknikker laget av lokallagsmedlemmer. Mål Spre skaperglede, inspirasjon og kunnskap om diverse håndverksteknikker Jeg har vært engasjert i arbeidet med utforming, oppsett og nedpakking av vandreutstillingen i samarbeid med produktkonsulenten i Nordland Husflidslag. Utstillingen har vært vist i Bodø i et butikkvindu fra des til i midten av januar i år. Den ble vist på Rica Hotell i Bodø i forbindelse med fylkeslagets 110 årsjubileum og medarbeidersamling. Utstillingen er videre vist i Lødingen. Jeg besøkte lokallaget og satte opp utstillingen i lagets sommerkafe og etterpå i et butikklokale i Lødingen sentrum. Utstillingen og Lødingen Husflidslag fikk mye oppmerksomhet under Sommer Lødingen - utstillingen ble vist der ut august. Omtale i Bladet Vesterålen. Jeg administrerte pr. telefon flytting av utstillingen fra Lødingen Husflidslag til Melbu Husflidslag på Husflidsdagen og til Sortland Husflidslag. Utstillingen ble også vist på Fylkesledermøtet i Bodø i oktober. Utstillingen vil i 2012 vandre rundt til lokallag som ønsker den. 12

13 Bladet Vesterålen

14 Drift: Fellessamlinger Har deltatt på personal og konsulentsamling sammen med fylkeslederne på Stjørdal. Tema for samlingen var samarbeid, kommunikasjon og hva er husflid? Personal og konsulentsamling i Oslo hvor tema var - teori om hva informasjon og kommunikasjon er, satsning 3XF Form, Farge, Funksjon og Ung Husflid Faglig utvikling Jeg har besøkte stand til husflidshåndverkere fra Nordland på Gave og Håndverksmessa Norges Varemesse. Sektormøte - Sektor husflidsfag besøkte ei stor tekstil håndverksmesse i London. Besøkte museer, gallerier, en japansk utstilling med strikkede objekter/ tekstiler og deltok på workshops. Har deltatt på BIRKA seminar Trondheim. Inspirasjonssamling for norsk kunst og håndverksnæring hvor søkelys rettes mot håndverk som reiselivsprodukt. Har deltatt på inspirasjonsseminar Den kulturelle skolesekken Flatbrød og Sirkus 2011 v/ Norsk kulturråd. Sektorarbeid /møter: Husflidskonsulenten i Nordland arbeider i sektor Husflidsfag. Husflidskonsulenter fra 7 fylker samarbeider i denne sektoren. Jeg har deltatt på 4 møter og telefonmøter. På hvert møte har vi faglig påfyll med en husflidsfagteknikk Driftsrutiner Husflidskonsulenten rapporterer til Norges Husflidslag: - ressursbruk i kroner hver måned - ressursbruk i tid hver måned - statusrapport i forhold til virksomhetsplan hvert halvår Virksomhetsplanen blir lagt på bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøtet. Service og henvendelser Husflidskonsulenten har besvart henvendelser om husflidsfaglige og vevfaglige spørsmål fra bygdebokforfatter, lærere, kursdeltakere, privatpersoner, museum, m.m. 14

15 Avslutning / veien videre I Nordland Husflidslag jobbes det med gode prosjekter som Draktregistrering, Fokus på glemte håndverksteknikker og Husflid i kulturskolen/ skolesekken. For å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres i Nordland synes jeg det er viktig at Fylkeslaget satser på å få ei god hjemmeside. Utstillingen med 367 hjerter er nå blitt til en vandreutstilling som skal vandre til lokallag i hele fylket. Hjerter i mange farger og teknikker som er laget av lokallagsmedlemmer passer godt inn i satsningsområdet Form Farge Funksjon - 3XF. Utstillingen kan også være en fin anledning for konsulenten til å besøke lokallagene. Jeg slutter som konsulent til sommeren og ny konsulent vil være på plass i løpet høsten. En stor takk til alle jeg har samarbeidet med i Takk til Nordland Fylkeskommune for støtte til konsulentstillingen. Mo i Rana, januar Lillian Erlandsen Husflidskonsulenten i Nordland 15

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk håndverksinstitutt. Senter for immateriell kulturarv

Årsmelding 2013. Norsk håndverksinstitutt. Senter for immateriell kulturarv ÅRSMELDING 2013 1 Årsmelding 2013 Norsk håndverksinstitutt Senter for immateriell kulturarv Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk! Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT 2013 1.1 Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer