ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus

2 2

3 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7 og 8 3xF Form-Farge-Funksjon side 9 Instruktørkurs Ung Husflid side 10 Ungdomsinstruktørkurs side 11 Rødlista side 12 Sommerskoler m.m. side 13 Grunnlovsfeiring/Bunadparade side 14 Drift side 15 og 16 Avslutning/veien videre side 17 Husflidskonsulenten i Akershus er tilsatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Konsulenten arbeider med ulike prosjekter nasjonalt, regionalt og lokalt. Konsulenten er tilknyttet Sektor for husflidsfag. Kontoradresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo Mail: Mobil:

4 ORGANISASJONSKART Norges Husflidslag har medlemmer hvorav 2000 barn/unge medlemmer. 370 lokale husflidslag. 27 ansatte hvorav 18 husflidskonsulenter som er stasjonert ute i fylkene og 9 stk administrasjon på hovedkontoret i Øvre Slottsgate 2B i Oslo. Akershus Fylkeshusflidslag 3644 voksne medlemmer og 433 barn og unge medlemmer Leder: Kari Mette Vollar 5 styrerepresentanter; èn fra hver region Follo: Synnøve Røysland Nedre Romerike, øst: Jorunn Apeland Nedre Romerike, vest: Bjørg Fuskeland Øvre Romerike: Katrine Grønneberg Asker: Jenny Akselsen 23 lokale husflidslag fordelt på følgende regioner: Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Ullensaker Nedre Romerike, øst: Skauen, Høland, Hemnes, Grende, Fet Nedre Romerike, vest: Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen Follo: Ås, Ski, Vestby, Nesodden, Oppegård, Frogn, Enebakk Asker Bærum Husflidslagene har til sammen 3644 voksne medlemmer og 433 barn/unge medlemmer Husflidshåndverkerlaget i Akershus 26 medlemmer Leder: Kirsti Eriksen Medlemmene arbeider innen strikk, bunad, vev, søm, treskjæring, glass, keramikk, sølvarbeid, dekormaling, tredreiing. Husflidshåndverkerne utgjør en egen medlemskategori som har husflid og håndverk som næring. Nye medlemmer opptas en gang pr år gjennom juryering av en nasjonal jury. Husflidskonsulenten i Akershus Konsulenten er tilsatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag i. Kontorsted er Øvre Slottsgate 2B I Norges Husflidslags lokaler. mobil:

5 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Hovedmål Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 5

6 Arbeidsområde: Strategi: Tiltakene: Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidslag/Lokale husflidslag/husflidshåndverkerlag Beskrivelse av tiltakene: Delta på møter i lokallagene og på regionale samlinger. Holde innlegg på temamøter i lokallagene og bistå lagene på forespørsel. Sørge for god informasjonsflyt mellom Norges Husflidslag sentralt og lokallagene/håndverkerne. Bistå fylkeslaget med husflidsfaglige innspill og delta på Medarbeidersamling med informasjon og iverksetting av sentralstyrte prosjekter. Mål Samarbeide for god gjennomføring av felles arbeidsoppgaver. Resultat: Regionsmøter: Lokallag: Fylkeslaget: Håndverkerlaget: Konsulenten har deltatt på 5 regionsmøter. Februar: Nedre Romerike, vest - Skedsmo Mars: Nedre Romerike, øst - Skauen September: Follo - Enebakk Oktober: Nedre Romerike øst Grende Oktober: Nedre Romerike, vest Nittedal Konsulenten har besøkt mange lokallag i løpet av året. Flere av besøkene er foredrag på temamøter. Disse rapporteres innen 3XF. Andre møter har vært i forbindelse med planlegging av sommerskoleopplegg (Bærum, Nittedal) deltakelse på lokallags arrangementer(fet, Enebakk), kursoppdrag i Ung Husflid lokalt(oppegård) og deltakelse på kurs i regi av husflidslag (Vestby og Høland). Deltatt på Medarbeidersamlingen med opplegg innen Rødlista. Utveksler informasjon med leder i laget. Besøker medlemmer som deltar på Gave og Interiør messa og andre litt større regionale messer. Deltatt i juryering av konkurransen Nyttig på Nytt 6

7 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Fagutvalget i TRE Beskrivelse av tiltaket: Norges Husflidslag har 3 fagutvalg hvorav Fagutvalget i TRE er det ene. Fagutvalget skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres. NH mottok kr fra Sparebankstiftelsen som Fagutvalget i TRE disponerer. Midlene brukes til formidling og opplæring innen materialområdet tre, med hovedfokus på tredreiing for ungdom. Mål Øke barn og ungdoms interesse for tre som materiale. Arrangere kurs i tredreiing for ungdom. Kompetansehevingskurs for å få flere lokale instruktører. Åpent dreieverksted på ulike arenaer. Resultat Husflidskonsulenten er sekretær i Fagutvalget i Tre. Fagutvalget består av to ansatte i NH og 3 eksterne ressurspersoner. Fagutvalget har hatt to møter i løpet av året og en studietur. En rekke aktiviteter er gjennomført av fagutvalgets medlemmer sammen med frivillige medhjelpere fra lokale husflidslag og studenter/lærere. Husflidskonsulenten har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring av følgende aktiviteter. Dyrskun i Seljord spikkeverksted og tredreieverksted i 3 dager Planlegging og gjennomføring av verkstedaktiviteter. Sørge for bemanning av verkstedene med medlemmer fra lokale husflidslag og studenter fra høgskolen i Telemark, avd. Rauland, Notodden og Bø. Svært populært tilbud: mellom 500 og 600 barn og ungdom fikk prøve spikking eller tredreiing i løpet av de 3 dagene. Verdens Kuleste Dag aktivitetsdag på Akershus festning i august Denne dagen er i regi av Sparebankstiftelsen, og NH ved Fagutvalget i Tre var invitert til å delta. Husflidskonsulenten deltok på planleggingsmøtene med arr. komiteen og planla deretter de 4 ulike verkstedene som NH skulle tilby: tredreiing, spikking, veving og repslaging (hoppetau). 12 frivillige ble hyret inn fra lokale husflidslag i Akershus hvorav 8 ungdommer og 3 konsulenter deltok (inkludert oss to i fagutvalget). Ca 600 barn var aktive på våre verksteder denne dagen. 7

8 Tredreiing som tilbud på ulike arenaer Husflidskonsulenten har bidratt med planlegging og tilrettelegging av tredreietilbud på Jakt og Fiskedagene på Elverum, 2 dager, på Sommerskolen i Skedsmo, 1 dag og dreiekurs på Storkurset i 4H Oppland, 1 dag Studietur til Gøteborg Husflidskonsulenten har planlagt og lagt til rette for studietur for fagutvalgets medlemmer til Nääs og Gøteborg i september. Vi besøkte våre svenske kolleger, hemslöjdskonsulentene i Vestra Götaland, som har tilhold på Nääs utenfor Göteborg. Her ble vi ble vist rundt og vi fikk god informasjon om Björka-prosjektet. Utstillingen Ur Björk, som var hovedattraksjonen på vår studietur, består av produkter tilvirket av 22 inviterte håndverkere og slöjdare. Vi besøkte også Universitetet i Gøteborg hvor vi ble orienter om studiet Lederskap i slöjd och kulturhandverk. Diverse spikkeaktiviteter Husflidskonsulenten har gjennomført noen spikkeaktiviteter. - 2 dagers kurs for speidergruppe i Bærum - Seljefløytekurs for Ung Husflid i Oppegård - Spikkedag med barn i Sogn/Ullevål-området Synliggjøring/bannere Fagutvalget kjente behov for en tydelig og god synliggjøring av Norges Husflidslag når vi deltok med aktiviteter på ulike arenaer. Det ble derfor utviklet en ny type bannere, beachflagg, som fungerer mye bedre ved utendørs bruk. 8

9 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. 3xF Form Farge - Funksjon Beskrivelse av tiltaket: 3XF er Norges Husflidslags satsning innen kompetanseøkning på feltet form, farge, funksjon. En prosjektgruppe har stått for utarbeidingen av materiell som konsulentene har formidlet videre til lokallagene i sitt fylke. Mål Formidle nytt 3xF materiell til lokallagene Resultat Husflidskonsulenten har besøkt følgende husflidslag med 3XF dette året. Besøket er på husflidslagets temamøter og i tillegg til foredraget er det en praktisk sekvens. Vestby: Fibonacci Nesodden: Fibonacci Oppegård: Form og Funksjon Nittedal: Form og Funksjon Skauen: Form og Funksjon Nesodden: Form og Funksjon Oppegård: Farge Husflidskonsulenten deltok på Sommerskolen i Bærum med mønsterkomposisjon og trykking på stoff 9

10 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn/unge Instruktørkurs for Ung Husflid Beskrivelse av tiltaket: Husflidskonsulenten arrangerer hvert år et kurs for voksne Som arbeider med Ung Husflid gruppene i de lokale husflidslagene. Tilbakemeldinger fra fjorårets kurs var at de ønsket et kurs hvor ungdom skulle være tema. Hva kan vi tilby ungdom, hvordan gjør vi oss attraktive, hvordan nå dem? Mål Få ungdom til å delta på kurs. Få flere ungdomsmedlemmer. Få i gang ungdomsgrupper i lokallagene. Resultat Instruktørkurset ble holdt helga 5. og 6. april med til sammen 15 deltakere som representerte 8 lokallag. Tema for samlingen var: Hvordan nå fram til ungdom? Tema som ble behandlet var: Bruk av sosiale medier i markedsføringen, gruppearbeide med konkret planlegging av ungdomstilbud i sitt lokallag, ev. samarbeid med nabolaget. Mange gode opplegg ble utviklet og delt med hverandre. Denne samlingen var ment som innledning til arbeidet med å tilby aktiviteter for ungdom. Lagene opplever at de unge er vanskelige å nå, men med manges erfaringer og flere gode ideer og innspill, kan vi komme videre i dette arbeidet. Tema for det praktiske kurset var: Rammelim. 10

11 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Utvikle et godt opplæringsprogram for instruktører som skal formidle husflid til barn og unge Ungdomsinstruktør-kurs Beskrivelse av tiltaket: Husflidskonsulenten ønsker å bidra til at barn som har deltatt i Ung Husflid i flere år og som nå er blitt ungdom, fremdeles finner attraktive tilbud i husflidslaget og dermed blir værende som medlem og som en ressurs for laget. Å skolere ungdommene til å bli instruktører i barnegruppene synes å være en farbar veg, som er verd å undersøke. Mål Arrangere instruktørkurs for ungdom som kan tenke seg å være instruktører i barnegruppene i Ung Husflid og som kan delta som instruktører i ulike sammenhenger hvor husflidslaget har behov for bistand. Framdriftsplan Planleggingsmøte med Ung Husflids - kontakter i lokallag. Lage en prosjektskisse og søke midler eksternt Kursstart i desember Resultat pr Prosjektet Ungdomsinstruktørkurs ble planlagt og søknad om midler sendt og innvilget. Kontaktpersonene rekrutterte deltakere til kurset. Kursprogram for 1. kurshelg er utarbeidet og lærer er engasjert. Kursstart ble satt til 1.helg i desember. Mange av deltakerne kunne ikke stille denne helga, så kursstart er nå utsatt til 10. og 11. januar

12 Arbeidsområde: Strategi : Tiltak: Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Rødlista Beskrivelse av tiltaket: Rødlista er Norges Husflidslags store dugnad for å skape interesse og forståelse for behovet for å ivareta de gamle husflids- og håndverksteknikkene i landet. Lokallagene skal velge sin teknikk eller gjenstand og arbeide med dokumentasjon og opplæring. Konsulenten er leder for den sentrale delen av dugnaden og samarbeider med kurs- og kompetansekonsulent og kommunikasjonsmedarbeider. Konsulenten skal også følge opp dugnaden i eget fylke. Mål Skape bevissthet både internt i egen organisasjon og eksternt, om nødvendigheten av å ta vare på vår immaterielle kulturarv innen husflid og håndverk. Resultat sentralt Plakat er utarbeidet og ble sendt til lokallagene 1. uke i august for bruk på Husflidsdagen. Liten informasjonsbrosjyre er utarbeidet og sendt til alle lokallag. På NHs nettsider oppjusteres oversikten over valgte Rødliste-teknikker kontinuerlig. I Akershus: På høstens Medarbeidersamling hadde husflidskonsulenten en sekvens med informasjon og gruppearbeide om Rødlista. På regionssamlingene orienterte konsulenten om Rødliste-dugnaden med eksempler på hvordan lagene kan komme i gang med eget arbeide. Konsulenten har besøkt 3 husflidslag i forb. med Rødlista: - Asker Husflidslag: foredrag på årsmøtet - Nes Husflidslag: informasjon på temamøte - Fet Husflidslag: filmpremiere med Herbjørg Hvals video med Sprang teknikken. 12

13 Arbeidsområde: Strategi: Tiltakene: Organisasjonsutvikling Tilby Ung Husflid - aktivitet i fylket Sommerskoler Ung Husflid andre foreninger Beskrivelse av tiltakene: Husflidskonsulenten ønsker å bidra til at husflid formidles til barn og unge i Akershus på flest mulig arenaer. Mål Delta i formidling av husflid på ulike arenaer. Samle erfaring fra ulike arenaer for å videreformidle gode ideer og metoder til lagene i fylket. Resultat Sommerskolen: Konsulenten har deltatt på Sommerskolen i: Bærum: 2 dager med spikking og mønsterbygging/trykking på stoff Nittedal: 2 dager med hakking og veving Asker: 1 dag med spikking Ekskursjon til Sommerskolen i Nittedal og Skedsmo Husflidslag sammen med representant fra Sparebankstiftelsen. Vedkommende ble svært imponert over alle aktivitetene og den høge kvaliteten på formidlingen. Ung Husflid I år har konsulenten bare deltatt i ett møte: Oppegård Ung Husflid: 1 kveld, seljefløytespikking Andre lag/foreninger: Speidergruppe i Bærum: 2 kvelder, spikkekurs 13

14 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Kommunikasjon God dialog med politikere og departement Grunnlovsjubileet Bunadparade Beskrivelse av tiltaket Norges Husflidslag fikk mulighet til å bidra med en bunadparade og bunadpresentasjon i forbindelse med Stortingets markering av Grunnlovsjubileet , ved Stortinget i mai. Mål Synliggjøre Norges Husflidslag gjennom en presentasjon av landets bunader. Husflidskonsulenten fikk prosjektlederansvar. Resultat Prosjektgruppe ble etablert med deltakere fra fylkesleddet i Østfold, Akershus og Oslo, styremedlem i NH, Nanne Støhlmacher og Marit Jacobsen, direktør i NH. Husflidskonsulenten ledet prosjektet i samarbeid med prosjektgruppa. Bisto også i arbeidet med å samle inn bunadpakker fra alle fylkene for avlevering til alle Stortingspolitikere. Mange planleggings- og koordineringsmøter med Stortingets jubileumskomite, prosjektgruppa og enkeltpersoner. Invitasjon sendt alle fylkeslag og medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold. Tatt i mot påmeldinger og bistått gruppa som skulle velge ut bunader til presentasjon fra scenen. Arrangementet 14. mai deltakere fra hele landet deltok i Bunadparaden som gikk fra Festningsplassen til Stortinget hvor de dannet espalier for å motta kongefamilien, stortingsrepresentantene og nordiske gjester. - Bunadpresentasjon fra scenen som ble sendt direkte på NRK1 TV. Presentasjonen ble ledet av Jon Fredrik Skauge og Bjørn Sverre Hoel Haugen - Felles fotografering av alle bunadkledde foran Stortinget. - Lunsj for alle deltakere på Det Norske Teater med avtakking av styreleder i NH, Anne Liv Tønnesen og leder av Stortingets jubileumskomite. 14

15 Drift: Fellessamlinger: Husflidskonsulenten har deltatt på: Konsulentsamling i februar med tema Z spor - mønster og dekor Personalsamling i september med tema strategisk plan, ULLsatsning, Rødlista og digital formidling Landsmøte i NH i Harstad i juni Faglig utvikling: Helgekurs i Rammelim i regi av Vestby Husflidslag Helgekurs i Gamle malingsteknikker i regi av Høland Husflidslag Kunst og Håndverkskonferansen i regi av HiOA, 1 dag ULL-seminar i regi av NH ved Næringssektor, ½ dag Ull-seminar i regi av Norwegian Fashion Institutt og Heimen, ½ dag Seminar med tema Håndverk/Utdanning i regi av Løfte Håndverket Konferanse med tema innen immateriell kulturarv i regi av Norsk kulturråd, 1 dag 2 debattmøter; Litteraturhuset og Håndverkeren, tema: Håndverk og utdanning Sektorarbeid: Konsulenten har deltatt på 3 fysiske sektormøter og en rekke telefonmøter. 2 av møtene var kombinert med studieturer: Bergensområdet med besøk hos Hillesvåg Ullvarefabrikk, Oleanna og Husfliden Bergen. Hemsedal med besøk hos sauebonde med utgangersau, ullsorteringsanlegget på Gol og Hallingdal Museum. 15

16 Utstillinger: Mastergradsoppgaver ved faglærerutdanninga i k&h, HiOA. Vinterfestivalen, Hadeland Glassverk, husflidsutstilling i regi av NH. Presentasjon av ny design av ULL -tekstiler, Eidsvoll Verk. Konkurranse med inviterte designere i regi av NFI og Heimen. Utstilling av draktkopi utført av bunadlærling, v/kulturringen Akershus. Reflid-show i regi av Ullensaker Husflidslag Forbundet Kystens Landsstevne/Grunnlovsarrangement i Oslo Holdt foredrag om filleryeregistreringa i Akershus på møtet i Nettverk Vev Buskerud/Akershus/Oslo. Driftsrutiner: Husflidskonsulenten rapporterer virksomhet hvert kvartal til sektorleder. Årsmelding leveres i løpet av januar. Regnskap rapporteres automatisk hver måned til sektorleder. Virksomhetsplan for året legges i samråd med samarbeidspartnere og sektorleder. Rapporter for avsluttede prosjekter rapporteres til NH sentralt samt de som har gitt økonomisk bidrag. I år gjelder det Sparebankstiftelsen med tilskudd til Fagutvalget i TRE for arbeid rettet til barn og unge og for deltakelse på Verdens Kuleste Dag. Service/henv.: Styrearbeid: Husflidskonsulenten besvarer i løpet av et år mange henvendelser fra enkeltmedlemmer og lokallag på telefon og mail. Det samme gjelder henvendelser fra andre lag og foreninger, institusjoner, museer og skoler. Husflidskonsulenten er valgt inn som styremedlem i Norges Kulturvernforbund. Det er avholdt 3 styremøter og ett styreseminar. Seminaret var lagt til Utstein kloster hvor styreleder er direktør. 16

17 Avslutning / veien videre Rødlista er et sentralt begrep for arbeidet mitt dette året. Dugnaden er landsomfattende og alle husflidslag er ønsket hjertelig velkomne med i dugnaden. Det er den immaterielle kulturarven innen husflid og håndverk som her løftes fram og som vår organisasjon har et særlig ansvar for å ivareta. Husflidslag landet rundt arbeider trofast og flittig med nettopp dette: å lære videre til nye generasjoner de gamle håndarbeids- og håndverksteknikkene. Rødliste-dugnaden skal skape ekstra bevissthet rundt verdien av å bevare de gamle teknikkene med tilhørende materialkunnskap. Lokale varianter av teknikker kan lett forsvinne og det er særlig det lokale særpreget vi nå oppfordrer lokallagene til å hente frem og dokumentere, samt lære bort til nye utøvere. Dugnaden er i gang og til nå har neste 100 husflidslag meldt inn hvilken teknikk de ønsker å gi ekstra oppmerksomhet i form av dokumentasjon og kurs. Jeg er spent på fortsettelsen! Bunadparaden som Norges Husflidslag bidro med i forbindelse med Stortingets feiring av Grunnlovsjubileet, ble en omfattende arbeidsoppgave. Jeg ledet prosjektet med å samle 250 bunadkledde fra hele landet til parade og visning ved Stortinget/Eidsvolls Plass den 15. mai. En utfordrende og svært morsom oppgave som ga god blest til vår organisasjon, ikke minst siden NRK viste arrangementet i direktesendt TV. Jeg har sittet i Fagutvalget i Tre og det har medført mange og interessante oppdrag. Med støtte fra Sparebankstiftelsen har vi kunnet rekke over langt flere aktivitetstilbud enn vi ellers ville hatt mulighet til. Jeg har her fått muligheten til å koble min interesse for tre som materiale med opplæring og husflidsformidling til barn og unge. Tredreiekurs for ungdom har vært det som har vært i fokus dette året. Ungdom er vanligvis ikke den letteste aldersgruppa å nå fram til med husflidsvirksomhet, men når vi først får dem i tale, er det ikke noe å si på interessen. Det samme ser jeg når Sommerskole - uka er i gang. Jeg er så heldig at jeg får lov å komme ut til flere av husflidslagene som har denne aktivitetsuka og delta sammen med andre ivrige medhjelpere. Ivrigere barn skal man lete lenge etter! Nittedal kunne melde at det gikk bare få timer fra de i februar åpnet for påmelding, til det var fullt. 35 barn var da påmeldt. Husflidslagene gjør her en enestående flott jobb med å viderebringe husflidskunnskap til de unge på en måte som utvikler både kreativitet og flid. Er det husflidslag som kan tenke seg å starte opp med Sommerskole, stiller jeg meg straks til disposisjon med hjelp til å komme i gang. Denne uka skaper svært gode ringvirkninger for husflidslaget i lokalmiljøet, hos foreldre, politikere, kommunebyråkrater og befolkning for øvrig. Jeg må få takke alle samarbeidspartnerne mine for det vi har fått til i lag dette året! Uten det store husflidsfellesskapet er det lite en kan få utrettet alene. Nå ser jeg fram til et nytt år med mange og spennende arbeidsoppgaver! Fra 2015 får vi et nytt fellestema i organisasjonen: ULL. Det blir noe å glede seg til! Akershus, 22. januar 1015 Anne Guri Gunnerød 17

18 18

19 19

20 Husflidskonsulenten i Akershus Anne Guri Gunnerød mobil: Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo 20

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Akershus fylke Regioner Kommuner Lokallag

Akershus fylke Regioner Kommuner Lokallag ÅRSMELDING 2014 Akershus fylke Regioner Kommuner Lokallag 2 Akershus Fylkeshusflidslag har i 2014 bestått av 23 husflidslag. Medlemsantallet var 3 262 medlemmer med gyldig medlemskap. Tallene er oppgitt

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE

Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE Godt gjort Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2012 Tittel: Godt gjort Undertittel: Evaluering av Riktig Restaurering Akershus TF-notat nr: 23/2012 Forfatter(e): Bård

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå.

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå. STUDIEPLAN 2013 2014 «BÆST PÅ SKOLERING» 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. FORORD... 3 3. INNLEDNING... 4 4. PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS... 5 5. MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET... 7 6. BÆST PÅ SKOLERING

Detaljer