ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus

2 2

3 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7 og 8 3xF Form-Farge-Funksjon side 9 Instruktørkurs Ung Husflid side 10 Ungdomsinstruktørkurs side 11 Rødlista side 12 Sommerskoler m.m. side 13 Grunnlovsfeiring/Bunadparade side 14 Drift side 15 og 16 Avslutning/veien videre side 17 Husflidskonsulenten i Akershus er tilsatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Konsulenten arbeider med ulike prosjekter nasjonalt, regionalt og lokalt. Konsulenten er tilknyttet Sektor for husflidsfag. Kontoradresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo Mail: Mobil:

4 ORGANISASJONSKART Norges Husflidslag har medlemmer hvorav 2000 barn/unge medlemmer. 370 lokale husflidslag. 27 ansatte hvorav 18 husflidskonsulenter som er stasjonert ute i fylkene og 9 stk administrasjon på hovedkontoret i Øvre Slottsgate 2B i Oslo. Akershus Fylkeshusflidslag 3644 voksne medlemmer og 433 barn og unge medlemmer Leder: Kari Mette Vollar 5 styrerepresentanter; èn fra hver region Follo: Synnøve Røysland Nedre Romerike, øst: Jorunn Apeland Nedre Romerike, vest: Bjørg Fuskeland Øvre Romerike: Katrine Grønneberg Asker: Jenny Akselsen 23 lokale husflidslag fordelt på følgende regioner: Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Ullensaker Nedre Romerike, øst: Skauen, Høland, Hemnes, Grende, Fet Nedre Romerike, vest: Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen Follo: Ås, Ski, Vestby, Nesodden, Oppegård, Frogn, Enebakk Asker Bærum Husflidslagene har til sammen 3644 voksne medlemmer og 433 barn/unge medlemmer Husflidshåndverkerlaget i Akershus 26 medlemmer Leder: Kirsti Eriksen Medlemmene arbeider innen strikk, bunad, vev, søm, treskjæring, glass, keramikk, sølvarbeid, dekormaling, tredreiing. Husflidshåndverkerne utgjør en egen medlemskategori som har husflid og håndverk som næring. Nye medlemmer opptas en gang pr år gjennom juryering av en nasjonal jury. Husflidskonsulenten i Akershus Konsulenten er tilsatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag i. Kontorsted er Øvre Slottsgate 2B I Norges Husflidslags lokaler. mobil:

5 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Hovedmål Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 5

6 Arbeidsområde: Strategi: Tiltakene: Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidslag/Lokale husflidslag/husflidshåndverkerlag Beskrivelse av tiltakene: Delta på møter i lokallagene og på regionale samlinger. Holde innlegg på temamøter i lokallagene og bistå lagene på forespørsel. Sørge for god informasjonsflyt mellom Norges Husflidslag sentralt og lokallagene/håndverkerne. Bistå fylkeslaget med husflidsfaglige innspill og delta på Medarbeidersamling med informasjon og iverksetting av sentralstyrte prosjekter. Mål Samarbeide for god gjennomføring av felles arbeidsoppgaver. Resultat: Regionsmøter: Lokallag: Fylkeslaget: Håndverkerlaget: Konsulenten har deltatt på 5 regionsmøter. Februar: Nedre Romerike, vest - Skedsmo Mars: Nedre Romerike, øst - Skauen September: Follo - Enebakk Oktober: Nedre Romerike øst Grende Oktober: Nedre Romerike, vest Nittedal Konsulenten har besøkt mange lokallag i løpet av året. Flere av besøkene er foredrag på temamøter. Disse rapporteres innen 3XF. Andre møter har vært i forbindelse med planlegging av sommerskoleopplegg (Bærum, Nittedal) deltakelse på lokallags arrangementer(fet, Enebakk), kursoppdrag i Ung Husflid lokalt(oppegård) og deltakelse på kurs i regi av husflidslag (Vestby og Høland). Deltatt på Medarbeidersamlingen med opplegg innen Rødlista. Utveksler informasjon med leder i laget. Besøker medlemmer som deltar på Gave og Interiør messa og andre litt større regionale messer. Deltatt i juryering av konkurransen Nyttig på Nytt 6

7 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Fagutvalget i TRE Beskrivelse av tiltaket: Norges Husflidslag har 3 fagutvalg hvorav Fagutvalget i TRE er det ene. Fagutvalget skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres. NH mottok kr fra Sparebankstiftelsen som Fagutvalget i TRE disponerer. Midlene brukes til formidling og opplæring innen materialområdet tre, med hovedfokus på tredreiing for ungdom. Mål Øke barn og ungdoms interesse for tre som materiale. Arrangere kurs i tredreiing for ungdom. Kompetansehevingskurs for å få flere lokale instruktører. Åpent dreieverksted på ulike arenaer. Resultat Husflidskonsulenten er sekretær i Fagutvalget i Tre. Fagutvalget består av to ansatte i NH og 3 eksterne ressurspersoner. Fagutvalget har hatt to møter i løpet av året og en studietur. En rekke aktiviteter er gjennomført av fagutvalgets medlemmer sammen med frivillige medhjelpere fra lokale husflidslag og studenter/lærere. Husflidskonsulenten har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring av følgende aktiviteter. Dyrskun i Seljord spikkeverksted og tredreieverksted i 3 dager Planlegging og gjennomføring av verkstedaktiviteter. Sørge for bemanning av verkstedene med medlemmer fra lokale husflidslag og studenter fra høgskolen i Telemark, avd. Rauland, Notodden og Bø. Svært populært tilbud: mellom 500 og 600 barn og ungdom fikk prøve spikking eller tredreiing i løpet av de 3 dagene. Verdens Kuleste Dag aktivitetsdag på Akershus festning i august Denne dagen er i regi av Sparebankstiftelsen, og NH ved Fagutvalget i Tre var invitert til å delta. Husflidskonsulenten deltok på planleggingsmøtene med arr. komiteen og planla deretter de 4 ulike verkstedene som NH skulle tilby: tredreiing, spikking, veving og repslaging (hoppetau). 12 frivillige ble hyret inn fra lokale husflidslag i Akershus hvorav 8 ungdommer og 3 konsulenter deltok (inkludert oss to i fagutvalget). Ca 600 barn var aktive på våre verksteder denne dagen. 7

8 Tredreiing som tilbud på ulike arenaer Husflidskonsulenten har bidratt med planlegging og tilrettelegging av tredreietilbud på Jakt og Fiskedagene på Elverum, 2 dager, på Sommerskolen i Skedsmo, 1 dag og dreiekurs på Storkurset i 4H Oppland, 1 dag Studietur til Gøteborg Husflidskonsulenten har planlagt og lagt til rette for studietur for fagutvalgets medlemmer til Nääs og Gøteborg i september. Vi besøkte våre svenske kolleger, hemslöjdskonsulentene i Vestra Götaland, som har tilhold på Nääs utenfor Göteborg. Her ble vi ble vist rundt og vi fikk god informasjon om Björka-prosjektet. Utstillingen Ur Björk, som var hovedattraksjonen på vår studietur, består av produkter tilvirket av 22 inviterte håndverkere og slöjdare. Vi besøkte også Universitetet i Gøteborg hvor vi ble orienter om studiet Lederskap i slöjd och kulturhandverk. Diverse spikkeaktiviteter Husflidskonsulenten har gjennomført noen spikkeaktiviteter. - 2 dagers kurs for speidergruppe i Bærum - Seljefløytekurs for Ung Husflid i Oppegård - Spikkedag med barn i Sogn/Ullevål-området Synliggjøring/bannere Fagutvalget kjente behov for en tydelig og god synliggjøring av Norges Husflidslag når vi deltok med aktiviteter på ulike arenaer. Det ble derfor utviklet en ny type bannere, beachflagg, som fungerer mye bedre ved utendørs bruk. 8

9 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. 3xF Form Farge - Funksjon Beskrivelse av tiltaket: 3XF er Norges Husflidslags satsning innen kompetanseøkning på feltet form, farge, funksjon. En prosjektgruppe har stått for utarbeidingen av materiell som konsulentene har formidlet videre til lokallagene i sitt fylke. Mål Formidle nytt 3xF materiell til lokallagene Resultat Husflidskonsulenten har besøkt følgende husflidslag med 3XF dette året. Besøket er på husflidslagets temamøter og i tillegg til foredraget er det en praktisk sekvens. Vestby: Fibonacci Nesodden: Fibonacci Oppegård: Form og Funksjon Nittedal: Form og Funksjon Skauen: Form og Funksjon Nesodden: Form og Funksjon Oppegård: Farge Husflidskonsulenten deltok på Sommerskolen i Bærum med mønsterkomposisjon og trykking på stoff 9

10 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn/unge Instruktørkurs for Ung Husflid Beskrivelse av tiltaket: Husflidskonsulenten arrangerer hvert år et kurs for voksne Som arbeider med Ung Husflid gruppene i de lokale husflidslagene. Tilbakemeldinger fra fjorårets kurs var at de ønsket et kurs hvor ungdom skulle være tema. Hva kan vi tilby ungdom, hvordan gjør vi oss attraktive, hvordan nå dem? Mål Få ungdom til å delta på kurs. Få flere ungdomsmedlemmer. Få i gang ungdomsgrupper i lokallagene. Resultat Instruktørkurset ble holdt helga 5. og 6. april med til sammen 15 deltakere som representerte 8 lokallag. Tema for samlingen var: Hvordan nå fram til ungdom? Tema som ble behandlet var: Bruk av sosiale medier i markedsføringen, gruppearbeide med konkret planlegging av ungdomstilbud i sitt lokallag, ev. samarbeid med nabolaget. Mange gode opplegg ble utviklet og delt med hverandre. Denne samlingen var ment som innledning til arbeidet med å tilby aktiviteter for ungdom. Lagene opplever at de unge er vanskelige å nå, men med manges erfaringer og flere gode ideer og innspill, kan vi komme videre i dette arbeidet. Tema for det praktiske kurset var: Rammelim. 10

11 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Opplæring Utvikle et godt opplæringsprogram for instruktører som skal formidle husflid til barn og unge Ungdomsinstruktør-kurs Beskrivelse av tiltaket: Husflidskonsulenten ønsker å bidra til at barn som har deltatt i Ung Husflid i flere år og som nå er blitt ungdom, fremdeles finner attraktive tilbud i husflidslaget og dermed blir værende som medlem og som en ressurs for laget. Å skolere ungdommene til å bli instruktører i barnegruppene synes å være en farbar veg, som er verd å undersøke. Mål Arrangere instruktørkurs for ungdom som kan tenke seg å være instruktører i barnegruppene i Ung Husflid og som kan delta som instruktører i ulike sammenhenger hvor husflidslaget har behov for bistand. Framdriftsplan Planleggingsmøte med Ung Husflids - kontakter i lokallag. Lage en prosjektskisse og søke midler eksternt Kursstart i desember Resultat pr Prosjektet Ungdomsinstruktørkurs ble planlagt og søknad om midler sendt og innvilget. Kontaktpersonene rekrutterte deltakere til kurset. Kursprogram for 1. kurshelg er utarbeidet og lærer er engasjert. Kursstart ble satt til 1.helg i desember. Mange av deltakerne kunne ikke stille denne helga, så kursstart er nå utsatt til 10. og 11. januar

12 Arbeidsområde: Strategi : Tiltak: Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Rødlista Beskrivelse av tiltaket: Rødlista er Norges Husflidslags store dugnad for å skape interesse og forståelse for behovet for å ivareta de gamle husflids- og håndverksteknikkene i landet. Lokallagene skal velge sin teknikk eller gjenstand og arbeide med dokumentasjon og opplæring. Konsulenten er leder for den sentrale delen av dugnaden og samarbeider med kurs- og kompetansekonsulent og kommunikasjonsmedarbeider. Konsulenten skal også følge opp dugnaden i eget fylke. Mål Skape bevissthet både internt i egen organisasjon og eksternt, om nødvendigheten av å ta vare på vår immaterielle kulturarv innen husflid og håndverk. Resultat sentralt Plakat er utarbeidet og ble sendt til lokallagene 1. uke i august for bruk på Husflidsdagen. Liten informasjonsbrosjyre er utarbeidet og sendt til alle lokallag. På NHs nettsider oppjusteres oversikten over valgte Rødliste-teknikker kontinuerlig. I Akershus: På høstens Medarbeidersamling hadde husflidskonsulenten en sekvens med informasjon og gruppearbeide om Rødlista. På regionssamlingene orienterte konsulenten om Rødliste-dugnaden med eksempler på hvordan lagene kan komme i gang med eget arbeide. Konsulenten har besøkt 3 husflidslag i forb. med Rødlista: - Asker Husflidslag: foredrag på årsmøtet - Nes Husflidslag: informasjon på temamøte - Fet Husflidslag: filmpremiere med Herbjørg Hvals video med Sprang teknikken. 12

13 Arbeidsområde: Strategi: Tiltakene: Organisasjonsutvikling Tilby Ung Husflid - aktivitet i fylket Sommerskoler Ung Husflid andre foreninger Beskrivelse av tiltakene: Husflidskonsulenten ønsker å bidra til at husflid formidles til barn og unge i Akershus på flest mulig arenaer. Mål Delta i formidling av husflid på ulike arenaer. Samle erfaring fra ulike arenaer for å videreformidle gode ideer og metoder til lagene i fylket. Resultat Sommerskolen: Konsulenten har deltatt på Sommerskolen i: Bærum: 2 dager med spikking og mønsterbygging/trykking på stoff Nittedal: 2 dager med hakking og veving Asker: 1 dag med spikking Ekskursjon til Sommerskolen i Nittedal og Skedsmo Husflidslag sammen med representant fra Sparebankstiftelsen. Vedkommende ble svært imponert over alle aktivitetene og den høge kvaliteten på formidlingen. Ung Husflid I år har konsulenten bare deltatt i ett møte: Oppegård Ung Husflid: 1 kveld, seljefløytespikking Andre lag/foreninger: Speidergruppe i Bærum: 2 kvelder, spikkekurs 13

14 Arbeidsområde: Strategi: Tiltak: Kommunikasjon God dialog med politikere og departement Grunnlovsjubileet Bunadparade Beskrivelse av tiltaket Norges Husflidslag fikk mulighet til å bidra med en bunadparade og bunadpresentasjon i forbindelse med Stortingets markering av Grunnlovsjubileet , ved Stortinget i mai. Mål Synliggjøre Norges Husflidslag gjennom en presentasjon av landets bunader. Husflidskonsulenten fikk prosjektlederansvar. Resultat Prosjektgruppe ble etablert med deltakere fra fylkesleddet i Østfold, Akershus og Oslo, styremedlem i NH, Nanne Støhlmacher og Marit Jacobsen, direktør i NH. Husflidskonsulenten ledet prosjektet i samarbeid med prosjektgruppa. Bisto også i arbeidet med å samle inn bunadpakker fra alle fylkene for avlevering til alle Stortingspolitikere. Mange planleggings- og koordineringsmøter med Stortingets jubileumskomite, prosjektgruppa og enkeltpersoner. Invitasjon sendt alle fylkeslag og medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold. Tatt i mot påmeldinger og bistått gruppa som skulle velge ut bunader til presentasjon fra scenen. Arrangementet 14. mai deltakere fra hele landet deltok i Bunadparaden som gikk fra Festningsplassen til Stortinget hvor de dannet espalier for å motta kongefamilien, stortingsrepresentantene og nordiske gjester. - Bunadpresentasjon fra scenen som ble sendt direkte på NRK1 TV. Presentasjonen ble ledet av Jon Fredrik Skauge og Bjørn Sverre Hoel Haugen - Felles fotografering av alle bunadkledde foran Stortinget. - Lunsj for alle deltakere på Det Norske Teater med avtakking av styreleder i NH, Anne Liv Tønnesen og leder av Stortingets jubileumskomite. 14

15 Drift: Fellessamlinger: Husflidskonsulenten har deltatt på: Konsulentsamling i februar med tema Z spor - mønster og dekor Personalsamling i september med tema strategisk plan, ULLsatsning, Rødlista og digital formidling Landsmøte i NH i Harstad i juni Faglig utvikling: Helgekurs i Rammelim i regi av Vestby Husflidslag Helgekurs i Gamle malingsteknikker i regi av Høland Husflidslag Kunst og Håndverkskonferansen i regi av HiOA, 1 dag ULL-seminar i regi av NH ved Næringssektor, ½ dag Ull-seminar i regi av Norwegian Fashion Institutt og Heimen, ½ dag Seminar med tema Håndverk/Utdanning i regi av Løfte Håndverket Konferanse med tema innen immateriell kulturarv i regi av Norsk kulturråd, 1 dag 2 debattmøter; Litteraturhuset og Håndverkeren, tema: Håndverk og utdanning Sektorarbeid: Konsulenten har deltatt på 3 fysiske sektormøter og en rekke telefonmøter. 2 av møtene var kombinert med studieturer: Bergensområdet med besøk hos Hillesvåg Ullvarefabrikk, Oleanna og Husfliden Bergen. Hemsedal med besøk hos sauebonde med utgangersau, ullsorteringsanlegget på Gol og Hallingdal Museum. 15

16 Utstillinger: Mastergradsoppgaver ved faglærerutdanninga i k&h, HiOA. Vinterfestivalen, Hadeland Glassverk, husflidsutstilling i regi av NH. Presentasjon av ny design av ULL -tekstiler, Eidsvoll Verk. Konkurranse med inviterte designere i regi av NFI og Heimen. Utstilling av draktkopi utført av bunadlærling, v/kulturringen Akershus. Reflid-show i regi av Ullensaker Husflidslag Forbundet Kystens Landsstevne/Grunnlovsarrangement i Oslo Holdt foredrag om filleryeregistreringa i Akershus på møtet i Nettverk Vev Buskerud/Akershus/Oslo. Driftsrutiner: Husflidskonsulenten rapporterer virksomhet hvert kvartal til sektorleder. Årsmelding leveres i løpet av januar. Regnskap rapporteres automatisk hver måned til sektorleder. Virksomhetsplan for året legges i samråd med samarbeidspartnere og sektorleder. Rapporter for avsluttede prosjekter rapporteres til NH sentralt samt de som har gitt økonomisk bidrag. I år gjelder det Sparebankstiftelsen med tilskudd til Fagutvalget i TRE for arbeid rettet til barn og unge og for deltakelse på Verdens Kuleste Dag. Service/henv.: Styrearbeid: Husflidskonsulenten besvarer i løpet av et år mange henvendelser fra enkeltmedlemmer og lokallag på telefon og mail. Det samme gjelder henvendelser fra andre lag og foreninger, institusjoner, museer og skoler. Husflidskonsulenten er valgt inn som styremedlem i Norges Kulturvernforbund. Det er avholdt 3 styremøter og ett styreseminar. Seminaret var lagt til Utstein kloster hvor styreleder er direktør. 16

17 Avslutning / veien videre Rødlista er et sentralt begrep for arbeidet mitt dette året. Dugnaden er landsomfattende og alle husflidslag er ønsket hjertelig velkomne med i dugnaden. Det er den immaterielle kulturarven innen husflid og håndverk som her løftes fram og som vår organisasjon har et særlig ansvar for å ivareta. Husflidslag landet rundt arbeider trofast og flittig med nettopp dette: å lære videre til nye generasjoner de gamle håndarbeids- og håndverksteknikkene. Rødliste-dugnaden skal skape ekstra bevissthet rundt verdien av å bevare de gamle teknikkene med tilhørende materialkunnskap. Lokale varianter av teknikker kan lett forsvinne og det er særlig det lokale særpreget vi nå oppfordrer lokallagene til å hente frem og dokumentere, samt lære bort til nye utøvere. Dugnaden er i gang og til nå har neste 100 husflidslag meldt inn hvilken teknikk de ønsker å gi ekstra oppmerksomhet i form av dokumentasjon og kurs. Jeg er spent på fortsettelsen! Bunadparaden som Norges Husflidslag bidro med i forbindelse med Stortingets feiring av Grunnlovsjubileet, ble en omfattende arbeidsoppgave. Jeg ledet prosjektet med å samle 250 bunadkledde fra hele landet til parade og visning ved Stortinget/Eidsvolls Plass den 15. mai. En utfordrende og svært morsom oppgave som ga god blest til vår organisasjon, ikke minst siden NRK viste arrangementet i direktesendt TV. Jeg har sittet i Fagutvalget i Tre og det har medført mange og interessante oppdrag. Med støtte fra Sparebankstiftelsen har vi kunnet rekke over langt flere aktivitetstilbud enn vi ellers ville hatt mulighet til. Jeg har her fått muligheten til å koble min interesse for tre som materiale med opplæring og husflidsformidling til barn og unge. Tredreiekurs for ungdom har vært det som har vært i fokus dette året. Ungdom er vanligvis ikke den letteste aldersgruppa å nå fram til med husflidsvirksomhet, men når vi først får dem i tale, er det ikke noe å si på interessen. Det samme ser jeg når Sommerskole - uka er i gang. Jeg er så heldig at jeg får lov å komme ut til flere av husflidslagene som har denne aktivitetsuka og delta sammen med andre ivrige medhjelpere. Ivrigere barn skal man lete lenge etter! Nittedal kunne melde at det gikk bare få timer fra de i februar åpnet for påmelding, til det var fullt. 35 barn var da påmeldt. Husflidslagene gjør her en enestående flott jobb med å viderebringe husflidskunnskap til de unge på en måte som utvikler både kreativitet og flid. Er det husflidslag som kan tenke seg å starte opp med Sommerskole, stiller jeg meg straks til disposisjon med hjelp til å komme i gang. Denne uka skaper svært gode ringvirkninger for husflidslaget i lokalmiljøet, hos foreldre, politikere, kommunebyråkrater og befolkning for øvrig. Jeg må få takke alle samarbeidspartnerne mine for det vi har fått til i lag dette året! Uten det store husflidsfellesskapet er det lite en kan få utrettet alene. Nå ser jeg fram til et nytt år med mange og spennende arbeidsoppgaver! Fra 2015 får vi et nytt fellestema i organisasjonen: ULL. Det blir noe å glede seg til! Akershus, 22. januar 1015 Anne Guri Gunnerød 17

18 18

19 19

20 Husflidskonsulenten i Akershus Anne Guri Gunnerød mobil: Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo 20

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

Årsmelding 2015 Husflidskonsulenten i Akershus

Årsmelding 2015 Husflidskonsulenten i Akershus Årsmelding 2015 Husflidskonsulenten i Akershus 1 2 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart side 3 Strategisk plan 2015-18 side 4 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 5 Rødlista, hele landet side

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Konkurranse om Eidsvollvott Frist for innlevering: 1.mai Les mer om dette på side 6.

Konkurranse om Eidsvollvott Frist for innlevering: 1.mai Les mer om dette på side 6. E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll B Husflidslagets hus Badeløkka Aktiviteter, kurs m.m. vår 2012: (med forbehold om endringer)

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll

E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll B Husflidslagets hus Badeløkka Kurstilbud våren 2011: (med forbehold om endringer) Veving

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Konkurranse om Eidsvollvott NY frist for innlevering: 15.august Les mer om dette på side 6.

Konkurranse om Eidsvollvott NY frist for innlevering: 15.august Les mer om dette på side 6. E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll B Husflidslagets hus Badeløkka Aktiviteter, kurs m.m. høst 2012: (med forbehold om endringer)

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 9. JUNI 978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 203 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 0.2.204 KL. 9.00 Årsmelding 203 for lokallag DAGSORDEN:. KONSTITUERING - Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Årsmelding Husflidskonsulenten i Akershus

Årsmelding Husflidskonsulenten i Akershus Årsmelding 2016 Husflidskonsulenten i Akershus 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan 2015-18 Kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Rødlista Ullialt Fagutvalget i tre Ung Husflid Akershus Samarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer