Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper som varmer side 6 Nettverk vev side 7 Åklær fra Buskerud på www side 8 Verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere side 10 Kurs ansatte i Husfliden side 11 Salgsarenaer for kulturhåndverkere side 12 Inspirasjonsseminar og konkurranse side 13 Samarbeid fylkeslaget side 14 Medarbeidersamling side 15 Sluttkommentar side 16 Husflidskonsulenten i Buskerud fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Buskerud Fylkeskommune gir ikke økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Hønefoss Adresse: Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss Telefon: E-post:

3 Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Buskerud fylkeslag 1100 medlemmer 3 Lokale husflidslag 15 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 10 husflidhåndverkere sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom følgende kjerneaktiviteter: Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede gjennom aktiviteter for lokallagene. 4 Beskrivelse av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallagene i snorer og bånd og vottestrikking ved å tilby aktivitetskveld i temaene. Disse temaene er valgt pga henholdsvis ny-opptrykt hefte Snorer og Bånd og strikking som tema på husflidsdagen. Møte med alle lokallagene i løpet av en 3-års periode Framdriftsplan Januar 2011 sende ut invitasjon Februar 2011 forberede tiltakene Mars- desember 2011 reise rundt i lokallagene. Samarbeidspartnere Lokallagsstyrene Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Utarbeidet foredrag og eksempler på snorer og bånd og foredrag om strikkehistorie med hovedvekt på votter. Holdt foredrag i 5 lokallag samt holdt kurs i vennskapsbånd for 12 kursdeltakere i 4-H i samarbeid med Nes Husflidslag. Strikketema brukt på oppstartsmøte i Krødsherad Husflidslag og medlemsmøte i Øvre Sognedal bygdekvinnelag.

5 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge. 5 Beskrivelse av tiltaket Samle instruktører som arbeider med barn og unge i lokallag og museer i fylket til faglig møter og sosialt samvær for å inspirere til å sette i gang sommerskole for barn og unge som et alternativ til fotballskolen. Arrangere 1 kurs i året. 3 sommerskoler for barn i Buskerud i 2011 Framdriftsplan januar 2011: sende ut invitasjon : gjennomføre kurset Mai 2011: følge opp lokallagene og museene. Okt/nov. 2011: planlegge nytt kurs 2012 Samarbeidspartnere lokallagene og museene. Husflidskonsulentene i Hedmark, Oppland og Akershus. Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Planlagt og gjennomført kurs med 15 deltakere hvorav 3 fra museene. Kurslærere var Husflidskonsulentene i Hedmark (snorer), Akershus (spikking) og Buskerud (veving på grind) Gode tilbakemeldinger. Alle tre museene har intensjoner om å holde sommerskole for barn. To av de i samarbeid med et lokallag. På et museum som ikke var med (Hallingdal museum) har jeg gitt innspill til aktuelle aktiviteter. De skal i samarbeid med lokallaget ha tilbud til barn i hele sommer. Hringariki og Ringerike Husflidslag har startet barneklubben KAN i etterkant av kurset. Planlagt og utlyst nytt kurs for Kurslærere er Husflidskonsulenten i Vestfold (maskinsøm), Barne- og ungdomskonsulenten (gjenbruk) og husflidskonsulenten i Buskerud (skinn og lær). 21 påmeldte. Foruten instruktører fra lokallag, (noen kommer fra andre fylker) deltar også museer og skolelærere.

6 Opplæring Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Tiltak Broderiprosjektet Barn gleder barn tepper som varmer 6 Beskrivelse av tiltaket En konkurranse for barn mellom 6 til 13 år i å brodere lapper på 20 x 20 cm. 3 premier i hver klasse i hver region. Alle får diplom. De 100 beste lappene blir med i en vandreutstilling. En utstilling som vandrer på 7 steder i fylket. Under utstillingen får skoleklasser invitasjon til å brodere Lappene sys sammen til tepper som gis til institusjoner for barn. : Inspirere barn til å brodere. Oppskatte og synliggjøre barns ferdigheter. Bidra til å glede vanskeligstilte barn Framdriftsplan Vår 2011 Få teppene sydd Høst 2011 Bestemme og kontakte mottakere Høst 2011 Overrekkelse av teppene Buskerud Husflidslag Resultat pr Hoveddelen av prosjektet ble utført i (se årsmelidng 2010) Gjort avtale med syerske for montering av 5 tepper. Gjort avtaler med 4 institusjoner for barn for mottak av tepper. Skrevet pressemeldinger til de respektive aviser. Teppene ble overrakt av styrerepresentanter i Buskerud Husflidslag og barn som deltok i prosjektet til følgende steder: 1. Geilomoen Barnesykehus, 2. Ringerike Sykehus, poliklinikk for barn, 3.Barneavdelingen ved Buskerud Sykehus, 4. Kirkens Bymisjon, Drammen 5. Fødeavdelingen på Kongsberg Sykehus. 4 presseoppslag.

7 Tiltak Opplæring Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Nettverk vev (og Fagutvalg i vev) 7 Beskrivelse av tiltaket Samle vevinteresserte i Buskerud, Akershus og Oslo til faglig møter og sosialt samvær. Styrke og øke interessen for vevfaget Opprette et nettverk Få en ressursgruppe på 3 personer Arrangere 2 møter i året. Framdriftsplan 15. januar 2011: arrangere første møte Mars/aug 2011 forberede møte i oktober sept. delta på vevmesse i Borås 1.oktober 2011 Arrangere 2. møte. Nov/des2011 Planlegge 1. møte i 2012 Samarbeidspartnere Diverse bedrifter, ressurspersoner Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Første møte ble holdt hos Tronrud Engenering med 60 deltakere. Tema datavev. Gode tilbakemeldinger. To personer meldte seg til ressursgruppe; Faglærer Ingri Juul og vever/lærer Guro Buttingsrud. Vi la en fremdriftsplan for de neste nettverksmøtene. Neste møte 1. okt var på Wøyen gård i Bærum, Tema tekstilhistorie og bruk av historisk materiale i moderne tekstiler. Høyskolelektorene Kirsten Røvig Håberg og Inger Anne Utvåg holdt foredrag. Besøkte vevmessa i Borås. Vikar for Eli Wendelbo i Fagutvalget i vev, sekretærfunksjon. Besøkte Silkeveven på Skarnes hvor vi skal ha vårt første nettverksmøte i Skrevet skisse til samarbeidsprosjekt med Silkeveven for fagutvalget. Sjekket beholdning av billedvevmønstre i sekretariatet. Prøvd å få ny produsent av Rune-ramma.

8 Tiltak Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Åklær fra Buskerud på www 8 Beskrivelse av tiltaket Buskerud Husflidslag i samarbeid med bygdekvinnelagene i Hallingdal og Hallingdal museum foretok en åkleregistrering i perioden i alle 6 Hallingdals-kommunene. Det ble registrer over 2000 åklær som også ble avfotografert av fylkesfotograf Bjørn Johnsen. et den gang var bl.a. å lage en utstilling og en bok. Utstillingen ble avviklet på Hallingdal museum, men bokprosjektet ble aldri realisert. Hallingdal Museum kom med en påminnelse om at prosjektet ikke var fullført, og det ble derfor løftet frem igjen i Buskerud Husflidslag for å se på mulighetene for å benytte materialet på en ny måte i den tiden vi nå er i. 1. Ca 30 representative åklær plukkes ut og det lages oppskrift av originalene. De fotograferes på nytt slik at bildene egner seg for publisering. Oppskrifter med nye bilder legges fortløpende på nettet under Norges Husflidslags hjemmeside både på norsk og engelsk Et par designere samt 2-3 videregående skoler får i oppdrag å komme med forslag til videreføring av åkletradisjonen i moderne drakt med utgangspunkt i de 30 utvalgte åklærne. 3. De beste av disse veves opp på husflidslagenes vevstuer. De lokallagsmedlemmene som vever opp åklær, kan beholder åklærne selv mot en kompensasjon for jobben. Skal noen åklær tilfalle offentlige bygg, selges disse på vanlig måte til kostpris. 4. Det tas kontakt med innvandrermiljøer som får tilbud om opplæring i veving av husflidslagene og som lager sine åklær med bakgrunn i egen tekstil kultur og fargebruk. Innvandrerkvinnenes åklær kan også selges og pryde til offentlige bygg eller de lokalene som de bruker som møtelokaler i egne organisasjoner. 5. Alt legges ut på nettet fortløpende. De gamle åklærne er en nasjonal skatt på lik linje med folkedraktene. Tilgangen på mønstrene bør derfor være gratis. 6. En ny utstilling med originalene og de nye teppene bør vises på våre 4 hovedmuseer i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Nesbyen som en avslutning på prosjektet. 7. Pressen må holdes orientert om prosjektet til en hver tid.

9 Gjennomføre prosjektet Framdriftsplan Mai; godkjenne prosjektet i fylkeskommunen Aug/des Gjennomføre forprosjekt som er å kontakte aktuelle samarbeidspartnere og detaljplanlegge hovedprosjekt. 9 Samarbeidspartnere Lokale husflidslag Bygdekvinnelag Videregående skoler Designere Innvandrermiljøer Museer i Buskerud Buskerud Husflidslag Resultat pr Har vært i møte med Hallingdal museum og gjennomgått registreringspermene. Laget forslag til prosjekt/forprosjekt for Buskerud Husflidslag til presentasjon i Buskerud Fylkeskommune. Fylkeskommunen er positiv til prosjektet, men ønsker mer detaljer rundt hovedprosjektet. Utarbeidet hele prosjektet. Presentert på årsmøtet i Buskerud Husflidslag. Laget forslag til søknader til Norsk Kulturråd og Buskerud Fylkeskommune. Søknadsrunden har tatt mer tid en forventet og forprosjektet har av den grunn ikke kommet i gang.

10 Tiltak /tiltakene Næring Opplæring og kommunikasjon Bedte rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Utvikle et eget verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere 10 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Følge opp tilrådingene i Festevold-rapporten gjennom Løft Håndverket Samarbeid mellom ulike aktører for å styrke næringsdrivende innen kulturhåndverket Arbeide for å få redusert moms for kulturhåndverkere Arbeide for et verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere Forbedre rammevilkårene for kulturhåndverkere Flere som tar utdanning innen våre fag. Flere kulturhåndverkere Samarbeidspartnere SIKA (tidligere senter Norsk Håndverksutvikling), Birka, NHO håndverk, Norske Husflidhåndverkere. Norges Husflidslag ved direktør Marit Jacobsen Resultat pr Husflidskonsulenten i Buskerud har hatt møte med styret i Birka og vårt styremedlem Britt Hildeng for å spørre våre politikere til råds. Omarbeidet dokumentet ble oversendt Birka. Nytt møte med styret i Birka og Rettet opp litt i dokument som ble oversendt Birka. Gitt innspill på Birka-seminar om arbeidet. Laget skriv ad behov for arbeids-stipend for kulturhåndverkere til Løft håndverket. Avventer møte med Landbruksdep. ligger hos Birka. Ingenting har skjedd. Veiledet stoffprodusent på bunader. Veiledet nyetablerer innen vev. Planlagt seminar om etablering under Fårefestivalen på Gol. Et møte med Hallingdal Etablerersenter. Legger infoseminaret til Vinterfestivalen. Deltatt og holdt foredrag på Løft Håndverket i Kautokeino desember. Tema Nyskaping, design, produktutvikling. Vært på to møter med en produksjonsbedrift for å gi råd om produktutvikling.

11 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene 11 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidsutsalgene har et behov for at de ansatte som betjener kundene har faglig kunnskap om det de selger. Norges Husflidslag holder i den sammenheng fagkurs for ansatte i butikkene. Innholdet i kursene bestemmes i nært samarbeid med de ansatte og daglig ledere. Årlig kurs for butikkansatte Framdriftsplan Vår 2011 Planlegge kurs og gjort avtale med kursholder september Gjennomføre kurset. Samarbeidspartnere Institutt for bunad og folkedrakt Norges Husflidslag ved sektor for næring Resultat pr Kommunisert behov med butikkene og søkt råd hos Kathrine Bringsdal om faglig innhold. Bunad-historien samt praktisk arbeid er tema. Gjort avtale med Institutt for Bunad og Folkedrakt om å holde kurset på Fagernes september. Laget flyer til butikkene om tid på kveldsarrangement Laget ferdig program og oversendt invitasjon til alle butikkene. Kurset ble avlyst. Hatt møte med Norsk Flid for å få til et bedre samarbeide.

12 Tiltak Næring Kommunikasjon Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Salgsarena for håndverkerne 12 Beskrivelse av tiltaket Lage salgs- og utstillingsarenaer for våre håndverkere på en attraktiv møteplass. 3 aktiviteter i løpet av året på Hadeland Glassverk. Arrangere 3 salgsmarkeder Framdriftsplan februar 2011 Mai 2011 Desember 2011 Samarbeidspartnere Hadeland Glassverk, Husflidskonsulentene i Oppland og Hedmark. Hadeland Glassverk (HG) Resultat pr Vinterfestivalen (salgsmessen) i februar ble arrangert med 50 deltakere og et salg på kr Noen solgte bra, mens andre solgte ingenting. Arrangementet ble godt markedsført av HG, og samarbeidet med dem var upåklagelig. De er profesjonelle, men salgsmessa krevde mye større ressurser fra HG`s side enn de hadde regnet med. Arrangement i mai ble derfor redusert til en bunadutstilling med kun noen få produsenter innen feltet. Denne utstillingen som var et samarbeid med Maihaugen, sto hele sommeren. Desembermarkedet er av kapasitetshensyn på HG også tatt bort og vi står igjen med Vinterfestivalen som salgsmarkedet for håndverkere på Hadeland Glassverk. Planlagt ny Vinterfestival for påmeldte håndverkere. I tillegg skal utstillingen av Morgendagens Helter stilles ut under Vinterfestivalen.

13 Tiltak Næring Opplæring Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Inspirasjonsseminar og konkurranse for kulturhåndverkere. 13 Beskrivelse av tiltaket Arrangere inspirasjonsseminar med dyktige foredragsholdere med påfølgende konkurranse. Stille ut produkter fra konkurransen på landsstevne i 2012 og legge resultatet ut på nettet. Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere seminaret Stolthet og Fordom Arrangere konkurransen Identitet Idé i tet Framdriftsplan Vår 2011 Planlkeggingsfase Høst 2011 Arrangere seminar Høst 2011 Utlyse konkurranse med tilbud om veiledning underveis Vår 2012 Juryering og utstilling med premieoverrekkelse Norges Husflidslag ved sektor for næring. Resultat pr Husflidskonsulenten i Buskerud har gjort følgende i prosjektet: Skrevet prosjektforslag som ble vedtatt av styret i februar. Laget arbeidsplan for ideseminar og konkurranse. Møte med Norsk Flid ad innspill til prosjektet. Arbeider med kriterier for konkurransen. Gjennomførte seminaret 24. oktober. Nærmere 40 husflidshåndverkere og andre deltok. På programmet sto blant andre designer Johan Verde Han hadde med seg mange eksempler på egne design og fortalte om prosessene bak produkter som er produsert i mange ulike materialer, som plast, tre, stål, tinn, glass og sjokolade. Bendik Romstad, tekstforfatter i reklamebyrået Kitchen, kom med følgende oppfordring: Finn på ideen. Perfeksjoner ideen. Pass på ideen. Mette Fagerli holdt et engasjerende foredrag om merkevarebygging. Husflidskonsulenten ledet siste halvdel av seminaret. Funnet jury til konkurransen; Eli Wendelbo, Høyskolen i Telemark, Ingebjørg Alfsen, Gullsmedforbundet, Brita Rusten Åmot, Norges Husflidslag og Liv Irene Aas, Husfliden i Moss. Sidsel Skjelfjord og Berit Lindquister er veiledere. 50 kulturhåndverkere har meldt seg på konkurransen. Mange av oppgavene har vært i samarbeid med andre i sektor for næring. Merkeledelse Mette Fagerli Designer Johan Verde

14 Tiltak /tiltakene Organisasjonsutvikling og opplæring Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement 14 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta med tilstedeværelse og innspill på alle styremøter, medarbeidersmalinger og årsmøter. Skrive prosjektbeskrivelser, søknader og lignende Godt samarbeid og full uttelling av vår felles kompetanse. Buskerud Husflidslag (BHL) og Husflidskonsulenten i Buskerud Resultat pr Deltatt på 5 styremøte i BHL hvorav et var telefonmøte og på årsmøtet og medarbeidersamlingen (se eget tiltak) i BHL. Prøvde å få til et samarbeidsmøte i forbindelse med årsmøtet for fylkeslaget, men kun 1 utsalg og en håndverker møtte. Prøvd å få til et nettverksmøte for husflidhåndverkere i Buskerud, men kun respons fra to stykker. Mulig direkte kontakt med hver enkelt hadde gitt resultater, men er svært tidkrevende. Gitt informasjon om Norges Husflidslag og Buskerud Husflidslag på møte med interessenter for oppstart av nytt lokallag i Krødsherad.

15 Tiltak /tiltakene Organisasjonsutvikling og kommunikasjon Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter Medarbeidersamlinger for lokallag i Buskerud 15 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Årlige medarbeidersamlinger i Buskerud En medarbeidersamling pr. år Framdriftsplan Vår 2011 planlegging Før sommer utsending av invitasjon oktober gjennomføring Buskerud Husflidslag Resultat pr Medarbeidersamling med 43 deltakere fra 12 lokallag gjennomført. Husflidskonsulenten bidro med kontakt med div foredragsholdere som Annemor Sundbø og Bine Melby. Holdt innlegg om valgnemndas ansvar. Hadde ansvar for faglig aktivitet som var pulsvarmere med floss og informerte om prosjektet Åklær fra Buskerud på WWW. Svært vellykket samling som fylkeslaget har all ære av.

16 Avslutning / veien videre I jubileumsåret 2010 skulle alle prosjekter gjennomføres, så 2011 har vært preget av planlegging av nye prosjekt i forbindelse med den nye strategiske planen som ble vedtatt på Landsmøtet og næringsutvikling er våre kjerneaktiviteter og opplæring er det desidert viktigste arbeidsområdet for Norges Husflidslag. Vi er en opplæringsorganisasjon med mandat til å ta vare på den handlingsbårne kunnskapen og videreføre den til nye generasjoner. Dette mandatet blir vi som organisasjon mer og mer alene om å forvalte. Det er et stort ansvar. 16 Som husflidskonsulent er jeg alene i fylket som arbeider med dette på heltid. For å nå flest mulig, har jeg valgt å arbeide med grupper som formidler videre til enkeltpersoner. Slike tiltak er møter med lokallag, medarbeidersamlinger, nettverk vev, seminar for de som arbeider med barn og unge. Jeg arbeider i liten grad en til en. Samarbeidet med Buskerud Husflidslag har vært uvurderlig i dette arbeidet. Gjennom sektor for næring som jeg er en del av, får jeg jobbet både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgaver. Dette er også viktig. Dersom kulturhåndverkerne ikke kan leve av håndverket sitt, vil sannsynligvis ingen til slutt ta disse utdanningene. Også innen næringshusflid er det rasjonelt å arbeide med grupper. Det skjer ved å arrangere inspirasjonsseminar med gode foredragsholdere, arrangere konkurranser og legge til rette for salgsarenaer. Et etablererseminar eventuelt et FRAMkulturhåndverksprogram i Buskerud ville også være et godt hjelpemiddel for potensielle kulturhåndverkere fra dette fylket. Det jobbes derfor med å planlegge et slikt tilbud. Opplæring er alfa og omega for å bevare og videreutvikle en håndverkstradisjon. Dersom man i fremtiden skal ha utøvere innen kulturhåndverk i Norge, så må det være en villet politikk for å tilrettelegge for dette. Vedtatte skoleplaner på alle trinn gir ikke en tilstrekkelig opplæring i praktiske fag slik vi ser det. Etter mange henvendelser til Utdanningsdepartementet over lang tid om raderingen av de praktiske fagene, er det fortsatt ingen vilje til å endre på dette fra det offentlige. En mulig vei å gå for oss er kanskje Kulturskolene. For å bli en god kulturhåndverker må man øve og øve gjennom mange år på lik linje med musikere. Gjennom et systematisk og godt tilbud i Kulturskolene slik man i dag har i musikk, kan man få den basiskunnskap som må til for å kunne fordype seg i faget videre og bli en god utøver. I tillegg må man bedre rammebetingelsen for utøverne slik at de kan leve av produksjonen. Slik vil vi kunne opprettholde kunnskapen og produksjonen og få nye lærekrefter i fagene. Fokuset for husflidskonsulenten i 2012 vil fortsatt være opplæring og næringsrelatert virksomhet. Hønefoss, Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet.

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Presentasjon av Mari Østhaug Møystad Gjennomgang Hva er immateriell

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK ÅRSMELDING 2012 HEDMARK 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Fylkeslaget årsmøte, styremøte, regionmøter side 4 Lokallag, aktiviteter side 5 Inspirasjonskurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer: Sendes til: Husflidskonsulenten og fylkeshusflidslaget etter årsmøtebehandlingen, senest 0. mars Årsmelding 205 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer: Årsmelding 205 for Husflidslag (lokallag) Kommune: Tromsø Fylke: Troms Lagets stiftelsesår: 976 Lagets organisasjonsnummer: 97575 764 Styret ble valgt på årsmøtet: 24/2 205 dd/m m Styret ble valgt for

Detaljer

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag Årsmelding 0 for Lørenskog Husflidslag Kommune: LØRENSKOG Fylke: AKERSHUS Lagets stiftelsesår: 9 LagetsOrganisasjonsnr.:975.7.6 Styret ble valgt på årsmøtet den.0.0 for perioden.0.0 til 0.0.05. Navn på

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 Komitéleder: Sulland Komitémedlemmer: Henjum Halsnes Assosiert medlem: Inger Berit Hagen og Ingrid Vikse Del 1: Faste arbeidsoppgaver dette er oppgaver som går igjen fra

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Årsmelding 2016 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2016 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer: Årsmøtet avholdes innen 5. februar. Styret må godkjenne årsmelding og regnskap og skrive under disse, før årsmøtet. Årsmelding sendes husflidskonsulenten og fylkeshusflidslaget, seinest. mars Adresser

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 9. JUNI 978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 203 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 0.2.204 KL. 9.00 Årsmelding 203 for lokallag DAGSORDEN:. KONSTITUERING - Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 29-30 November 2013 Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Siri Lien Iren Grue Møteleder: Joakim Kasin Jakobsen Ungd.koordinator

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold.

Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold. Å rsmelding 2011 Stifting av laget Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold. Følgende styre ble valgt: Else Horge Asplin, leder (Buskerud) Audun Hjelmeland,

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland ÅRSMELDING 2015 Kultur og næringskonsulenten i Hordaland 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen 4 Styremøtereferat. Dato: 17.03.2016 Kl.: Kl 17.00 20.00 Til stede: Sundal, Else Marie Stiklestad, Anne Lise Engstrøm,, Margrethe Stenberg, Tove Embre, Rita Johansen, Ragnhild L Nohr, Inger Johanne Mørk

Detaljer