Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper som varmer side 6 Nettverk vev side 7 Åklær fra Buskerud på www side 8 Verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere side 10 Kurs ansatte i Husfliden side 11 Salgsarenaer for kulturhåndverkere side 12 Inspirasjonsseminar og konkurranse side 13 Samarbeid fylkeslaget side 14 Medarbeidersamling side 15 Sluttkommentar side 16 Husflidskonsulenten i Buskerud fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Buskerud Fylkeskommune gir ikke økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Hønefoss Adresse: Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss Telefon: E-post:

3 Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Buskerud fylkeslag 1100 medlemmer 3 Lokale husflidslag 15 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 10 husflidhåndverkere sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom følgende kjerneaktiviteter: Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede gjennom aktiviteter for lokallagene. 4 Beskrivelse av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallagene i snorer og bånd og vottestrikking ved å tilby aktivitetskveld i temaene. Disse temaene er valgt pga henholdsvis ny-opptrykt hefte Snorer og Bånd og strikking som tema på husflidsdagen. Møte med alle lokallagene i løpet av en 3-års periode Framdriftsplan Januar 2011 sende ut invitasjon Februar 2011 forberede tiltakene Mars- desember 2011 reise rundt i lokallagene. Samarbeidspartnere Lokallagsstyrene Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Utarbeidet foredrag og eksempler på snorer og bånd og foredrag om strikkehistorie med hovedvekt på votter. Holdt foredrag i 5 lokallag samt holdt kurs i vennskapsbånd for 12 kursdeltakere i 4-H i samarbeid med Nes Husflidslag. Strikketema brukt på oppstartsmøte i Krødsherad Husflidslag og medlemsmøte i Øvre Sognedal bygdekvinnelag.

5 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge. 5 Beskrivelse av tiltaket Samle instruktører som arbeider med barn og unge i lokallag og museer i fylket til faglig møter og sosialt samvær for å inspirere til å sette i gang sommerskole for barn og unge som et alternativ til fotballskolen. Arrangere 1 kurs i året. 3 sommerskoler for barn i Buskerud i 2011 Framdriftsplan januar 2011: sende ut invitasjon : gjennomføre kurset Mai 2011: følge opp lokallagene og museene. Okt/nov. 2011: planlegge nytt kurs 2012 Samarbeidspartnere lokallagene og museene. Husflidskonsulentene i Hedmark, Oppland og Akershus. Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Planlagt og gjennomført kurs med 15 deltakere hvorav 3 fra museene. Kurslærere var Husflidskonsulentene i Hedmark (snorer), Akershus (spikking) og Buskerud (veving på grind) Gode tilbakemeldinger. Alle tre museene har intensjoner om å holde sommerskole for barn. To av de i samarbeid med et lokallag. På et museum som ikke var med (Hallingdal museum) har jeg gitt innspill til aktuelle aktiviteter. De skal i samarbeid med lokallaget ha tilbud til barn i hele sommer. Hringariki og Ringerike Husflidslag har startet barneklubben KAN i etterkant av kurset. Planlagt og utlyst nytt kurs for Kurslærere er Husflidskonsulenten i Vestfold (maskinsøm), Barne- og ungdomskonsulenten (gjenbruk) og husflidskonsulenten i Buskerud (skinn og lær). 21 påmeldte. Foruten instruktører fra lokallag, (noen kommer fra andre fylker) deltar også museer og skolelærere.

6 Opplæring Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Tiltak Broderiprosjektet Barn gleder barn tepper som varmer 6 Beskrivelse av tiltaket En konkurranse for barn mellom 6 til 13 år i å brodere lapper på 20 x 20 cm. 3 premier i hver klasse i hver region. Alle får diplom. De 100 beste lappene blir med i en vandreutstilling. En utstilling som vandrer på 7 steder i fylket. Under utstillingen får skoleklasser invitasjon til å brodere Lappene sys sammen til tepper som gis til institusjoner for barn. : Inspirere barn til å brodere. Oppskatte og synliggjøre barns ferdigheter. Bidra til å glede vanskeligstilte barn Framdriftsplan Vår 2011 Få teppene sydd Høst 2011 Bestemme og kontakte mottakere Høst 2011 Overrekkelse av teppene Buskerud Husflidslag Resultat pr Hoveddelen av prosjektet ble utført i (se årsmelidng 2010) Gjort avtale med syerske for montering av 5 tepper. Gjort avtaler med 4 institusjoner for barn for mottak av tepper. Skrevet pressemeldinger til de respektive aviser. Teppene ble overrakt av styrerepresentanter i Buskerud Husflidslag og barn som deltok i prosjektet til følgende steder: 1. Geilomoen Barnesykehus, 2. Ringerike Sykehus, poliklinikk for barn, 3.Barneavdelingen ved Buskerud Sykehus, 4. Kirkens Bymisjon, Drammen 5. Fødeavdelingen på Kongsberg Sykehus. 4 presseoppslag.

7 Tiltak Opplæring Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Nettverk vev (og Fagutvalg i vev) 7 Beskrivelse av tiltaket Samle vevinteresserte i Buskerud, Akershus og Oslo til faglig møter og sosialt samvær. Styrke og øke interessen for vevfaget Opprette et nettverk Få en ressursgruppe på 3 personer Arrangere 2 møter i året. Framdriftsplan 15. januar 2011: arrangere første møte Mars/aug 2011 forberede møte i oktober sept. delta på vevmesse i Borås 1.oktober 2011 Arrangere 2. møte. Nov/des2011 Planlegge 1. møte i 2012 Samarbeidspartnere Diverse bedrifter, ressurspersoner Husflidskonsulentene i Buskerud Resultat pr Første møte ble holdt hos Tronrud Engenering med 60 deltakere. Tema datavev. Gode tilbakemeldinger. To personer meldte seg til ressursgruppe; Faglærer Ingri Juul og vever/lærer Guro Buttingsrud. Vi la en fremdriftsplan for de neste nettverksmøtene. Neste møte 1. okt var på Wøyen gård i Bærum, Tema tekstilhistorie og bruk av historisk materiale i moderne tekstiler. Høyskolelektorene Kirsten Røvig Håberg og Inger Anne Utvåg holdt foredrag. Besøkte vevmessa i Borås. Vikar for Eli Wendelbo i Fagutvalget i vev, sekretærfunksjon. Besøkte Silkeveven på Skarnes hvor vi skal ha vårt første nettverksmøte i Skrevet skisse til samarbeidsprosjekt med Silkeveven for fagutvalget. Sjekket beholdning av billedvevmønstre i sekretariatet. Prøvd å få ny produsent av Rune-ramma.

8 Tiltak Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Åklær fra Buskerud på www 8 Beskrivelse av tiltaket Buskerud Husflidslag i samarbeid med bygdekvinnelagene i Hallingdal og Hallingdal museum foretok en åkleregistrering i perioden i alle 6 Hallingdals-kommunene. Det ble registrer over 2000 åklær som også ble avfotografert av fylkesfotograf Bjørn Johnsen. et den gang var bl.a. å lage en utstilling og en bok. Utstillingen ble avviklet på Hallingdal museum, men bokprosjektet ble aldri realisert. Hallingdal Museum kom med en påminnelse om at prosjektet ikke var fullført, og det ble derfor løftet frem igjen i Buskerud Husflidslag for å se på mulighetene for å benytte materialet på en ny måte i den tiden vi nå er i. 1. Ca 30 representative åklær plukkes ut og det lages oppskrift av originalene. De fotograferes på nytt slik at bildene egner seg for publisering. Oppskrifter med nye bilder legges fortløpende på nettet under Norges Husflidslags hjemmeside både på norsk og engelsk. 2. Et par designere samt 2-3 videregående skoler får i oppdrag å komme med forslag til videreføring av åkletradisjonen i moderne drakt med utgangspunkt i de 30 utvalgte åklærne. 3. De beste av disse veves opp på husflidslagenes vevstuer. De lokallagsmedlemmene som vever opp åklær, kan beholder åklærne selv mot en kompensasjon for jobben. Skal noen åklær tilfalle offentlige bygg, selges disse på vanlig måte til kostpris. 4. Det tas kontakt med innvandrermiljøer som får tilbud om opplæring i veving av husflidslagene og som lager sine åklær med bakgrunn i egen tekstil kultur og fargebruk. Innvandrerkvinnenes åklær kan også selges og pryde til offentlige bygg eller de lokalene som de bruker som møtelokaler i egne organisasjoner. 5. Alt legges ut på nettet fortløpende. De gamle åklærne er en nasjonal skatt på lik linje med folkedraktene. Tilgangen på mønstrene bør derfor være gratis. 6. En ny utstilling med originalene og de nye teppene bør vises på våre 4 hovedmuseer i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Nesbyen som en avslutning på prosjektet. 7. Pressen må holdes orientert om prosjektet til en hver tid.

9 Gjennomføre prosjektet Framdriftsplan Mai; godkjenne prosjektet i fylkeskommunen Aug/des Gjennomføre forprosjekt som er å kontakte aktuelle samarbeidspartnere og detaljplanlegge hovedprosjekt. 9 Samarbeidspartnere Lokale husflidslag Bygdekvinnelag Videregående skoler Designere Innvandrermiljøer Museer i Buskerud Buskerud Husflidslag Resultat pr Har vært i møte med Hallingdal museum og gjennomgått registreringspermene. Laget forslag til prosjekt/forprosjekt for Buskerud Husflidslag til presentasjon i Buskerud Fylkeskommune. Fylkeskommunen er positiv til prosjektet, men ønsker mer detaljer rundt hovedprosjektet. Utarbeidet hele prosjektet. Presentert på årsmøtet i Buskerud Husflidslag. Laget forslag til søknader til Norsk Kulturråd og Buskerud Fylkeskommune. Søknadsrunden har tatt mer tid en forventet og forprosjektet har av den grunn ikke kommet i gang.

10 Tiltak /tiltakene Næring Opplæring og kommunikasjon Bedte rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Utvikle et eget verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere 10 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Følge opp tilrådingene i Festevold-rapporten gjennom Løft Håndverket Samarbeid mellom ulike aktører for å styrke næringsdrivende innen kulturhåndverket Arbeide for å få redusert moms for kulturhåndverkere Arbeide for et verdiskapingsprogram for kulturhåndverkere Forbedre rammevilkårene for kulturhåndverkere Flere som tar utdanning innen våre fag. Flere kulturhåndverkere Samarbeidspartnere SIKA (tidligere senter Norsk Håndverksutvikling), Birka, NHO håndverk, Norske Husflidhåndverkere. Norges Husflidslag ved direktør Marit Jacobsen Resultat pr Husflidskonsulenten i Buskerud har hatt møte med styret i Birka og vårt styremedlem Britt Hildeng for å spørre våre politikere til råds. Omarbeidet dokumentet ble oversendt Birka. Nytt møte med styret i Birka og Rettet opp litt i dokument som ble oversendt Birka. Gitt innspill på Birka-seminar om arbeidet. Laget skriv ad behov for arbeids-stipend for kulturhåndverkere til Løft håndverket. Avventer møte med Landbruksdep. ligger hos Birka. Ingenting har skjedd. Veiledet stoffprodusent på bunader. Veiledet nyetablerer innen vev. Planlagt seminar om etablering under Fårefestivalen på Gol. Et møte med Hallingdal Etablerersenter. Legger infoseminaret til Vinterfestivalen. Deltatt og holdt foredrag på Løft Håndverket i Kautokeino desember. Tema Nyskaping, design, produktutvikling. Vært på to møter med en produksjonsbedrift for å gi råd om produktutvikling.

11 Tiltak Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene 11 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidsutsalgene har et behov for at de ansatte som betjener kundene har faglig kunnskap om det de selger. Norges Husflidslag holder i den sammenheng fagkurs for ansatte i butikkene. Innholdet i kursene bestemmes i nært samarbeid med de ansatte og daglig ledere. Årlig kurs for butikkansatte Framdriftsplan Vår 2011 Planlegge kurs og gjort avtale med kursholder september Gjennomføre kurset. Samarbeidspartnere Institutt for bunad og folkedrakt Norges Husflidslag ved sektor for næring Resultat pr Kommunisert behov med butikkene og søkt råd hos Kathrine Bringsdal om faglig innhold. Bunad-historien samt praktisk arbeid er tema. Gjort avtale med Institutt for Bunad og Folkedrakt om å holde kurset på Fagernes september. Laget flyer til butikkene om tid på kveldsarrangement Laget ferdig program og oversendt invitasjon til alle butikkene. Kurset ble avlyst. Hatt møte med Norsk Flid for å få til et bedre samarbeide.

12 Tiltak Næring Kommunikasjon Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Salgsarena for håndverkerne 12 Beskrivelse av tiltaket Lage salgs- og utstillingsarenaer for våre håndverkere på en attraktiv møteplass. 3 aktiviteter i løpet av året på Hadeland Glassverk. Arrangere 3 salgsmarkeder Framdriftsplan februar 2011 Mai 2011 Desember 2011 Samarbeidspartnere Hadeland Glassverk, Husflidskonsulentene i Oppland og Hedmark. Hadeland Glassverk (HG) Resultat pr Vinterfestivalen (salgsmessen) i februar ble arrangert med 50 deltakere og et salg på kr Noen solgte bra, mens andre solgte ingenting. Arrangementet ble godt markedsført av HG, og samarbeidet med dem var upåklagelig. De er profesjonelle, men salgsmessa krevde mye større ressurser fra HG`s side enn de hadde regnet med. Arrangement i mai ble derfor redusert til en bunadutstilling med kun noen få produsenter innen feltet. Denne utstillingen som var et samarbeid med Maihaugen, sto hele sommeren. Desembermarkedet er av kapasitetshensyn på HG også tatt bort og vi står igjen med Vinterfestivalen som salgsmarkedet for håndverkere på Hadeland Glassverk. Planlagt ny Vinterfestival for påmeldte håndverkere. I tillegg skal utstillingen av Morgendagens Helter stilles ut under Vinterfestivalen.

13 Tiltak Næring Opplæring Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Inspirasjonsseminar og konkurranse for kulturhåndverkere. 13 Beskrivelse av tiltaket Arrangere inspirasjonsseminar med dyktige foredragsholdere med påfølgende konkurranse. Stille ut produkter fra konkurransen på landsstevne i 2012 og legge resultatet ut på nettet. Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere seminaret Stolthet og Fordom Arrangere konkurransen Identitet Idé i tet Framdriftsplan Vår 2011 Planlkeggingsfase Høst 2011 Arrangere seminar Høst 2011 Utlyse konkurranse med tilbud om veiledning underveis Vår 2012 Juryering og utstilling med premieoverrekkelse Norges Husflidslag ved sektor for næring. Resultat pr Husflidskonsulenten i Buskerud har gjort følgende i prosjektet: Skrevet prosjektforslag som ble vedtatt av styret i februar. Laget arbeidsplan for ideseminar og konkurranse. Møte med Norsk Flid ad innspill til prosjektet. Arbeider med kriterier for konkurransen. Gjennomførte seminaret 24. oktober. Nærmere 40 husflidshåndverkere og andre deltok. På programmet sto blant andre designer Johan Verde Han hadde med seg mange eksempler på egne design og fortalte om prosessene bak produkter som er produsert i mange ulike materialer, som plast, tre, stål, tinn, glass og sjokolade. Bendik Romstad, tekstforfatter i reklamebyrået Kitchen, kom med følgende oppfordring: Finn på ideen. Perfeksjoner ideen. Pass på ideen. Mette Fagerli holdt et engasjerende foredrag om merkevarebygging. Husflidskonsulenten ledet siste halvdel av seminaret. Funnet jury til konkurransen; Eli Wendelbo, Høyskolen i Telemark, Ingebjørg Alfsen, Gullsmedforbundet, Brita Rusten Åmot, Norges Husflidslag og Liv Irene Aas, Husfliden i Moss. Sidsel Skjelfjord og Berit Lindquister er veiledere. 50 kulturhåndverkere har meldt seg på konkurransen. Mange av oppgavene har vært i samarbeid med andre i sektor for næring. Merkeledelse Mette Fagerli Designer Johan Verde

14 Tiltak /tiltakene Organisasjonsutvikling og opplæring Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement 14 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta med tilstedeværelse og innspill på alle styremøter, medarbeidersmalinger og årsmøter. Skrive prosjektbeskrivelser, søknader og lignende Godt samarbeid og full uttelling av vår felles kompetanse. Buskerud Husflidslag (BHL) og Husflidskonsulenten i Buskerud Resultat pr Deltatt på 5 styremøte i BHL hvorav et var telefonmøte og på årsmøtet og medarbeidersamlingen (se eget tiltak) i BHL. Prøvde å få til et samarbeidsmøte i forbindelse med årsmøtet for fylkeslaget, men kun 1 utsalg og en håndverker møtte. Prøvd å få til et nettverksmøte for husflidhåndverkere i Buskerud, men kun respons fra to stykker. Mulig direkte kontakt med hver enkelt hadde gitt resultater, men er svært tidkrevende. Gitt informasjon om Norges Husflidslag og Buskerud Husflidslag på møte med interessenter for oppstart av nytt lokallag i Krødsherad.

15 Tiltak /tiltakene Organisasjonsutvikling og kommunikasjon Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter Medarbeidersamlinger for lokallag i Buskerud 15 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Årlige medarbeidersamlinger i Buskerud En medarbeidersamling pr. år Framdriftsplan Vår 2011 planlegging Før sommer utsending av invitasjon oktober gjennomføring Buskerud Husflidslag Resultat pr Medarbeidersamling med 43 deltakere fra 12 lokallag gjennomført. Husflidskonsulenten bidro med kontakt med div foredragsholdere som Annemor Sundbø og Bine Melby. Holdt innlegg om valgnemndas ansvar. Hadde ansvar for faglig aktivitet som var pulsvarmere med floss og informerte om prosjektet Åklær fra Buskerud på WWW. Svært vellykket samling som fylkeslaget har all ære av.

16 Avslutning / veien videre I jubileumsåret 2010 skulle alle prosjekter gjennomføres, så 2011 har vært preget av planlegging av nye prosjekt i forbindelse med den nye strategiske planen som ble vedtatt på Landsmøtet og næringsutvikling er våre kjerneaktiviteter og opplæring er det desidert viktigste arbeidsområdet for Norges Husflidslag. Vi er en opplæringsorganisasjon med mandat til å ta vare på den handlingsbårne kunnskapen og videreføre den til nye generasjoner. Dette mandatet blir vi som organisasjon mer og mer alene om å forvalte. Det er et stort ansvar. 16 Som husflidskonsulent er jeg alene i fylket som arbeider med dette på heltid. For å nå flest mulig, har jeg valgt å arbeide med grupper som formidler videre til enkeltpersoner. Slike tiltak er møter med lokallag, medarbeidersamlinger, nettverk vev, seminar for de som arbeider med barn og unge. Jeg arbeider i liten grad en til en. Samarbeidet med Buskerud Husflidslag har vært uvurderlig i dette arbeidet. Gjennom sektor for næring som jeg er en del av, får jeg jobbet både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgaver. Dette er også viktig. Dersom kulturhåndverkerne ikke kan leve av håndverket sitt, vil sannsynligvis ingen til slutt ta disse utdanningene. Også innen næringshusflid er det rasjonelt å arbeide med grupper. Det skjer ved å arrangere inspirasjonsseminar med gode foredragsholdere, arrangere konkurranser og legge til rette for salgsarenaer. Et etablererseminar eventuelt et FRAMkulturhåndverksprogram i Buskerud ville også være et godt hjelpemiddel for potensielle kulturhåndverkere fra dette fylket. Det jobbes derfor med å planlegge et slikt tilbud. Opplæring er alfa og omega for å bevare og videreutvikle en håndverkstradisjon. Dersom man i fremtiden skal ha utøvere innen kulturhåndverk i Norge, så må det være en villet politikk for å tilrettelegge for dette. Vedtatte skoleplaner på alle trinn gir ikke en tilstrekkelig opplæring i praktiske fag slik vi ser det. Etter mange henvendelser til Utdanningsdepartementet over lang tid om raderingen av de praktiske fagene, er det fortsatt ingen vilje til å endre på dette fra det offentlige. En mulig vei å gå for oss er kanskje Kulturskolene. For å bli en god kulturhåndverker må man øve og øve gjennom mange år på lik linje med musikere. Gjennom et systematisk og godt tilbud i Kulturskolene slik man i dag har i musikk, kan man få den basiskunnskap som må til for å kunne fordype seg i faget videre og bli en god utøver. I tillegg må man bedre rammebetingelsen for utøverne slik at de kan leve av produksjonen. Slik vil vi kunne opprettholde kunnskapen og produksjonen og få nye lærekrefter i fagene. Fokuset for husflidskonsulenten i 2012 vil fortsatt være opplæring og næringsrelatert virksomhet. Hønefoss, Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

RAPPORT FRA FRIVILLIGHET NORGES PROSJEKT INKLUDERING I FRIVILLIG SEKTOR 2009

RAPPORT FRA FRIVILLIGHET NORGES PROSJEKT INKLUDERING I FRIVILLIG SEKTOR 2009 RAPPORT FRA FRIVILLIGHET NORGES PROSJEKT INKLUDERING I FRIVILLIG SEKTOR 2009 Del A: Opprinnelig plan og oppsummering av rapporten 1. Introduksjon - Opprinnelige planer for Inkluderingsprosjektet Frivillighet

Detaljer

Årsmelding 2010. Halti kvenkultursenter IKS H A L T I K V E N K U L T U R S E N T E R, H O V E D V E I E N 2, 9 1 5 1 S T O R S L E T T.

Årsmelding 2010. Halti kvenkultursenter IKS H A L T I K V E N K U L T U R S E N T E R, H O V E D V E I E N 2, 9 1 5 1 S T O R S L E T T. Årsmelding 2010 Halti kvenkultursenter IKS H A L T I K V E N K U L T U R S E N T E R, H O V E D V E I E N 2, 9 1 5 1 S T O R S L E T T. WWW. K V E N K U L T U R S E N T E R. NO 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2011

HUSFLIDSKONSULENTEN I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2011 HUSFLIDSKONSULENTEN I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2011 1 Årsmelding 2011 Husflidskonsulenten i Østfold Husflidskonsulenten i Østfold arbeider i 70 % stilling. Kontoret er i samme lokaler som Husfliden Moss AS og

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer