ÅRSMELDING 2012 HEDMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 HEDMARK"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 HEDMARK 1

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Fylkeslaget årsmøte, styremøte, regionmøter side 4 Lokallag, aktiviteter side 5 Inspirasjonskurs Ung Husflid side 6 Den Kulturelle Skolesekken, skoler, museum etc. side 7 Husflidshåndverkere Jakt & Fiskedager side 8 Inspirasjonsseminar, konkurranse side 9 Husflidsbutikker, kurs og annet side 10 Nasjonal satsing 3xf Form Farg Funksjon side Samarbeidsmøter i fylket side 13 Fylkeskommunen side 13 Opplæringsvirksomhet side 14 Regionale tradisjoner, hvitsøm side 15 Strikk og Spa side 16 Sluttkommentar side 17 Husflidskonsulenten i Hedmark fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Hedmark Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Norsk Skogmuseum Adresse: Solørveien 151, 2401 Elverum Telefon: E-post: 2

3 Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Hedmark fylkeslag 1380 medlemmer Lokale husflidslag 23 lokallag Husflidsbutikker 2 butikker Husflidshåndverkere 6 husflidshåndverkere sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennomfølgende kjerneaktiviteter: Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 3

4 Kommunikasjon, organisasjonsutvikling og opplæring Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement /tiltakene Delta med tilstedeværelse og innspill på alle styremøter, medarbeidersamlinger, regionmøter og årsmøter i fylkeslaget. Skrive søknader og lignende. Sørger for at organisasjonsutvikling er tema ved alle møteplasser. Sørge for god informasjonsflyt og forståelse begge veger mellom lokal- og fylkeslag, fylkeslaget og på nasjonalt nivå, og mellom ansatte og frivillige Ressurs tid God informasjonsflyt og samarbeid, god utnyttelse av felles kompetanse. 3 uker Hedmark Husflidslag (HHL) og Husflidskonsulenten i Hedmark Deltatt på alle styremøter i fylkeslaget. Bidratt med innhold på de 3 regionmøtene. Laget egen powerpoint om farger og info om møll til årsmøte. Dette ble kombinert med praktisk oppgave i å sy eller stikke små møllposer. Organisasjonsutvikling og informasjon fra husflidskonsulenten er en naturlig del av årsmøte. Har sendt konsulentens årsmelding til alle i styret og lokallagene. Under årets årsmøte ble det stor utskiftning av styremedlemmer, noe som er krevende for alle de nye. Har skrevet ferdig Rapport om registrering og utstilling av treleker i Hedmark Har hentet hjem inventar som var på Hedmark-rommet på Holmen Gård i Gjerstad Kommune. NH har avsluttet sin kursvirksomhet der og gården ble lagt ut for salg. 4

5 Organisasjonsutvikling - kommunikasjon Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Lage arena for kunnskap, ferdigheter og skaperglede gjennom aktiviteter for lokallagene. Inspirere medlemmene i lokallagene i Form Farge Funksjon (3xf) da dette er nasjonalt satsingsområde i NH fram til og med Møte minst halvparten av alle lagene i løpet av året Fremdriftsplan Ressurs tid Sende en informasjon til lagene om hva konsulenten kan bidra med 3 uker Samarbeidspartnere Lokallagene sine styrer Husflidskonsulenten i Hedmark Hedmark har 23 lokallag som er i god drift og ett lag som ligger i dvale. Har besøkt til sammen 16 lag i år. Besøkte lokallaget som ligger i dvale to ganger, en gang for å diskutere nedleggelse, men ved neste møte var optimismen større og de ville fortsette. Antall lokallag og tema: 1 årsmøte, 1 strikkekafe, 3 tatersløyd, 4 hvitsøm fra Hedmark, 5 lag 3xf form, farge, funksjon. Kontakt med et lag som eier og produserer egen bunad. Ulike kontakt med lag som har interne konflikter. Vært gjest ved to jubileum, et lag feiret 30 år og et annet feiret 20 år. Har vært kurslærer i tatersløyd for et lag 12 timer. Var kurslærer i tatersløyd ved Grue Husflidslag sin feiring av 20 år med Ung Husflid. Var med journalist i Norsk Husflid til et av våre største lokallag som har både egen smie og snekkerstue. 5

6 Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge Samle instruktører og lærere som arbeider med barn og unge i husflidsfag til faglig møter og sosialt samvær for å inspirere Arrangere 1 kurs hvert år Framdriftsplan April 2012: Arrangere kurs November 2012: Planlegge nytt kurs Ressurs tid 2,3 uker Samarbeidspartnere Lokallagene og fylkeslaget, skoler, museer og Barn- og ungdomskonsulent i NH Husflidskonsulenten i Hedmark Gjennomført kurs april med 28 deltagere, hvorav 1 fra barneskole, 4 fra museum 6 fra andre fylker. Programmet besto i organisering av opprettelse og drift av lag i ung husflid. Formidling av gode erfaringer i et flerårig samarbeid mellom husflidkonsulent og et større museum med å arrangere Sommerskole for barn. 6 kurslærere kunne tilby praktiske kurs begge dager. o barn + symaskin = gøy o Småting av never. o Leker med låt, spikking. o Småarbeid, lag din egen refleks. o Origami papirbretting. o Tatersløyd trådarbeid. Neste kurstilbud vil gå direkte til ungdom. Planlegge symaskinkurs for unge, hvor tema er redesign/ gjenbruk. Avtalt om lån av skole med symaskiner. Søkt Fylkeskommunen om grunnstøtte til arbeid med barn og unge. 6

7 : : Kommunikasjon Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Den Kulturelle Skolesekken, skoler, museer og andre Den Kulturelle Skolesekken Utvikle tiltak i gjennom fylket. Foredrag i andre organisasjoner. Bistått journalist i Norsk Husflid. Bygdekvinnelaget. Norsk Skogmuseum Østlandsk Lærerstevne Tilby Gjør et spikk gjennom Den Kulturelle Skolesekken for alle 3-klassinger i Sør- og Nord-Odal Kommuner Framdriftsplan Mai 2012 Gjennomført tilbud for ca klassinger Januar 2013 Gjort avtale om Gjør et spikk i begge kommunene i løpet av mai Husflidskonsulenten i Hedmark, medhjelper Turi Gulbrandsen til Skolesekken Den Kulturelle Skolesekken Inngått avtale og gjennomført 4 dager med spikking i Sør- og Nord-Odal Kommuner. Gjør et spikk - Spikking i rått tre for alle i 3- klasse, møtte ca 100 barn. Norsk Husflid Var ved 2 anledninger med journalisten i bladet på reportasjer fra fylket. Hedmark Bygdekvinnelag Deltok ved årsmøte med foredrag om Hvitsøm fra Hedmark. Har skrevet et innlegg om samme tema i Bygdekvinnelagets medlemsblad Gullkornet Hedmarksmuseet Domkirkeodden Vært i møte med representanter for museet og kommet fram til en avtale om å få til en utstilling av Hvitsøm fra Hedmark i 2014 Norsk Skogmuseum Bisto utstillingsleder under oppsetting og nedtaking av vevutstilling av gruppen ARAKNE. Østlandsk Lærerstevne Holst kurs i tatersløyd i 2 dager for 25 lærere. NH hadde egen stand som jeg også betjente. Elverum Rotaryklubb Holdt et powerpoint foredrag, Et år som husflidskonsulenten. Omvisning for Rotaryklubben i en billedvevutstilling ved Norsk Skogmuseum. 7

8 og næring Opplæring Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Håndverkstorg Jakt og Fiskedagene lig for håndverkstorg under Jakt og Fiskedagene ved Norsk Skogmuseum Vise godt håndverk, tilby gode aktiviteter for bar og unge, skape en arena hvor de besøkende får utviklet sin skaperevne Å heve kvaliteten på produkter som tilbys for salg Framdriftsplan Vår 2012 Planlegging august 2012 Gjennomført Samarbeidspartnere Norsk Skogmuseum, Håndverkere Husflidskonsulenten i Hedmark Har inngått avtale med Skogmuseet og jobber med Håndverkstorg. Tema på vår håndverksstand er Farger. En vernet bedrift har strikke en 50m lang remse i regnbuens farger som vi vil pynte opp med i anledning at J&F-dagene er 50 år i år. Jobber med utstillere og håndverkere som skal vise håndverksteknikker. Og ikke minst det tilbudet vi skal ha til barn og unge. Fikk en ½ sides oppslag i J&F bladet, vi skrev om farger og tilbud til barn og unge. Fikk hyret inn håndverkere som viste sitt håndverk, det var tægerbinding, sveiping, laging av rismatter og soplimer. To jenter fra Ung Husflid Kongsvinger viste hvordan det er å slå kniplinger. Vi hadde mange tiltak for barn, spikking, toving av perler, søm av perler, skiskyting etc. Nå begynner vi etter hvert å bli fornøyd med håndverkstorget. Vi jobber for at det skal være mange aktiviteter der. 18 utstillere solgte egne varer i tillegg til husflidslagets 2 boder besøkende i Har så vidt startet planlegging for 2013, har valgt vev som tema for neste år. 8

9 /tiltakene Næring Kommunikasjon og opplæring Norges Husflidslag skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid Inspirasjonsseminar, tur og konkurranse for kulturhåndverkere Arrangere inspirasjonsseminar med dyktige forelesere med påfølgende konkurranse. Legge til rette for juryering. Pakke og returnere innkomne forslag. Stille ut vinnere under Landsmøte Kartlegging av håndverkere i eget fylke. Framdriftsplan Ressurs tid Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere seminaret Stolthet og Fordom Arrangere konkurransen Identitet Idè i tet Arrangere tur til internasjonal messe for brukskunst og håndverk i Karlsruhe i Tyskland. Vår /høst 2011: Planleggingsfase, arrangere seminar og utlyse konkurranse med tilbud om veiledning underveis. Vår 2012: Juryering og utstilling med premiering. Sommer 2012: Evaluering Høst 2012: Planlegge seminar uker Norges Husflidslag ved sektor næring Gjennomført konkurranse og juryering i næringssektor. Organisert individuell veiledning. Pakket ut produkter og organisert til juryering, 40 innkomne produkter. Pakket inn og sendt tilbake produktene som ikke ble plukket ut av juryen. Hjalp fotografen i Norsk Husflid med tilrettelegging for fotografering av vinnerprodukt og diplomvinnere. Laget utstilling av vinnerprodukter under Landsmøte i Førde. Evaluering. Tur til Karlsuhe: Som medlem i sektor næring var jeg med på tur for brukskunstnere og husflidhåndverkere til Eunique en messe hvor ca 350 brukskunstnere og håndverkere fra flere land stiller ut. Fra Norge reiste vi 20 stk. Håndverkere i eget fylke En registrering /kartlegging av håndverkere i Hedmark pågår kontinuerlig. Har besøkt håndverkere i Alvdal Vevlåven og i Sør-Odal Fjellrypa. 9

10 /tiltakene Næring Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene /tiltakene Husflidsutsalgene har behov for at de ansatte som betjener kundene har faglig kunnskap om det de selger. NH holder i den sammenheng fagkurs for ansatte i butikkene, kalt Materialenes Magi. Kveldsarrangement og styresammensetning Møte med medlemsbutikker 25. januar. Kveldsarrangement 24. Januar. Særmøte med butikkene under landsmøte i juni. Kurs for ansatte i Husfliden okt. Kartlegging av eierstruktur i butikken. Gjennomføre planlagte tiltak Ressurs tid 3 uker Samarbeidspartnere Daglige ledere i butikkene. Faglig råd i Norsk Flid. Direktør i Norges Husflidslag og sektor næring Husflidskonsulenten i Hedmark Har laget invitasjoner, kontaktet foredragsholdere og gjort avtaler med hotell, mat og lokaler, i forbindelse med møtene 25 og 26. januar. Møte med medlemsbutikker onsdag 25. januar og til Kveldsarrangement torsdag 26. jan. Sendt invitasjonene til hele organisasjonen. Til møte den 25 kom 11 representanter fra alle Husfliden butikkene som ikke er med i innkjøpsordningen Norsk Flid. Leverandørene Rauma Ullvarefabrikk og Krivi-Vev ble invitert, og de informerte om sine produkter. Møte ble holdt i NH sine lokaler. Rauma Ullvarefabrikk spanderte rundstykker og frukt. Referat og adresseliste skrevet og sendt til deltagerne og ledelsen. Kveldsarrangementet foredragsholdere Signe Aarhus og Kolbjørn, fra Oleana, som snakket om bedriftens merkebygging og distribusjon. Til stede var 14 rep. fra butikkene, 6 fra håndverkerne, 2 fra Birka og resten fra NH til sammen 35 stk. Har deltatt i arbeidet med å kartlegge eierstrukturen og styresammensetning til husflidsbutikkene. Tar imot påmeldinger og leverer fakturalister. Planlegger nytt kveldsmøte og møte for de andre butikkene i januar Undersøkt om lokale til møte i januar, gjort avtaler om leie og om meny. Gjort avtale med foredragsholder. Skrevet invitasjoner til møtene og sendt til alle butikker pr e-post flere ganger. Første melding gikk ut tidlig høst. Sendt invitasjon i post til alle styreledere. Landsmøte i Førde Deltok på særmøte med butikkene. Skrev et referat etter møte. Materialenes Magi: kurs for ansatte i butikkene fr okt. 19 deltagere fra butikkene. Jeg var kurslærer i 9 ulike strikketeknikker. Har alle utsendelser til butikkene og tar imot påmeldinger til alle arrangement. Sendt evaluering til alle etter kurset. Butikker i eget fylke: har jevnlig kontakt med disse. Hadde informasjon og registrering om hvitsøm fra Hedmark for ansatte og kunder ved Husfliden Hamar i januar. 10

11 Opplæring Nasjonal satsing på 3xf, form farge og funksjon, Medlem i arbeidsutvalget 3xf Delta i styringsgruppa 3xf en nasjonal satsing for hele organisasjonen som startet i 2011 og varer fram til xf har følgende mandat: 1. Legge en framdriftsplan for hvordan organisasjonen skal arbeide med satsingsområdet i planen må særlig fokusere på hvordan satsingen skal forankres og realiseres i hele org. 2. Foreslå hvordan satsingen kan kommuniseres internt og eksternt. 3. innhente forslag til tittel og fremme forslag for styret 4. Definere behov for eksterne bidragsytere innen arbeidsgruppen, evt. Fra andre ledd av org., styret, butikkene, el. 5. Utarbeide konkrete tiltak. Utarbeide et opplegg på personal- og fylkesledersamling 6. Se på ekstern prosjektfinansiering for større satsinger i Ressurs tid Bevisstgjøring og kompetanseheving innen form farge funksjon i alle nivåer i organisasjonen. 4 uker Norges Husflidslag, arbeidsgruppa består av 5 stk. Samarbeidspartnere NH styre, arbeidsgruppa Gjennomførte tiltak 2012 FARGE, tema på husflidsdagen Materiell utarbeida, lagt ut på nett og sendt i lagsending til lokallag. KONSULENTSAMLING PÅ GARDERMOEN vår Ull og møll materialkunnskap = funksjon v Magnhild Tallerås. Eidsvoll Husflidslag presenterte sine erfaringer med STOLT HUSFLID Innspill på FORM og FORM FARGE powerpoint til bruk i lokale husflidslag v/brita. Praktisk søm med utgangspunkt i Symaskin +barn = GØY v / Annie Eikenes STUDIEPLANER utarbeida av Solveig T Grinder, godkjent i Studieforbundet kultur og tradisjon, ferdige og lagt ut på nett. FARGE STOLT HUSFLID FARGE er også lagt inn som en del av den modulbaserte vevopplæringa. LØNNSOM LIDENSKAP, dagskurs for husflidhåndverkere i profilering og merkevarebygging. Gjennomført på Lillehammer v / Berit Lindquister og Brita Rusten Åmot. Gode erfaringer og godt utgangspunkt for utvikling av studieplan. FUNKSJON materialkunnskap, powerpoint om KLESMØLL lagt ut for alle på og på innlogga område. Artikkel i Norsk Husflid om møll og med oppskrift på duftposer. Flere store avisoppslag landet rundt, som skapte engstelse for vakre bunader og festantrekk i ull! FORM powerpoint lagt ut på nett for bruk i lokale husflidslag. FORM FUNKSJON powerpoint lagt ut på nett for bruk i lokale husflidslag. Info i lagsending om alt materiellet som nå ligger klart til bruk innen 3xf form farge funksjon. EMBALLASJE, presentasjon av et produkt. Samarbeid med designer Ellen Jacobsen omutvikling av eksempler på hvordan heve et produkt ved måten det presenteres og hvilken emballasje en velger. Eks med bilder, powerpoint presentasjon og konkret eksempel med nuperelle stjerne. Lagt ut på innlogga område på 11

12 MØNSTER DEKOR ORNAMENT, planer om utviklinga av bok/hefte, kursmateriell og opplegg for workshops. Samarbeid med UNG HUSFLID. Høyskolelektor Berit Inger Ophus i gang med forprosjekt og skrivearbeid. NORSK HUSFLID Se opp for møll, forslag på møllposer på Gjør det selv sidene i nr 2. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon. Forankring. Team 3xf form farge funksjon er svært opptatt av viktigheten av å forankre og skape begeistring for satsningsområdet i alle ledd i organisasjonen. Forankring og eierskap skal være bærende i alt arbeid. To innfallsvinkler som nyttes i satsningsområdet form, farge, funksjon: - Synliggjøring: profilering: hvordan vi fremstår overfor omverden, lokalt, regionalt og nasjonalt. Bruk av NH`s profil, informasjonsmateriell, utstillinger, julemesser, skilting, hjemmesider, foto osv - Virkeliggjøring: form, farge og funksjon i praktisk arbeid. 3xf utvikler tiltak innenfor begge kategorier. Det foregår allerede mye aktivitet i NH med form, farge, funksjon som naturlige ingredienser. For slike aktiviteter ønsker 3xf å se om form, farge, funksjon kan forsterkes eller kommuniseres annerledes/tydeligere. som allerede er vellykkede innen 3xf løftes frem fra lokalt til nasjonalt plan. Planlegging og systematisering av arbeidet ved 4 fysiske møter pr år. Telefonmøter ca hver 14.dag. Arbeider enkeltvis og i mindre grupper på spesielle arbeidsoppgaver. 3xf regionalt Holdt pp-foredrag og praktisk kurs i farge og møllposer under årsmøte fylkeslaget. Vært til 6 lokallag med 3xf, eller Stolt Husflid. 3xf teoretisk og praktisk ved 3 regionmøter. Hadde Farge som tema under årets jakt & Fiskedager. Vært deltager på foredrag om Fargene forteller. 3xf Form Farge - Funksjon 12

13 Organisasjonsutvikling Samarbeidsmøter mellom medlemskategorier Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for husflidshåndverkere, styre i fylkeshusflidslaget, butikker og husflidskonsulenten i fylket. Sørge for godt internt samarbeid mellom medlemskategoriene i organisasjonen som er fylkeslaget som representerer de frivillige, butikkene og husflidhåndverkerne som representerer næringen. Arrangere 1 møte pr år Framdriftsplan Juli 2012 gjennomført møte Februar 2013 Planlegge nytt møte til våren Husflidskonsulenten i Hedmark Gjennomførte samarbeidsmøte 4. juli. Det møtte 1 håndverker, 1 fra butikkene, 2 fra fylkeslaget og husflidskonsulenten. Vi gikk inn på NH sine hjemmesider og fant håndverkerne i fylket. Viste til hva som ligger under f eks knappen 3xf av f eks kurs i utstillingsteknikk, aktuelt for alle medlemsgrupper. Samarbeid butikk husflidhåndverker krever dialog og respekt og forståelse for hverandres arbeid. Gjennomgang av gjensidig informasjon. : : Kommunikasjon Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Fylkeskommunen Jobbe for at vi skal beholde husflidskonsulent i hel stilling i Hedmark. Delta på møter initiert av Fylkeskommunen Holde kontakt med politisk ledelse og administrasjon Husflidskonsulenten i Hedmark Deltatt på Dialogmøte om opplevelsesnæring, gav mange innspill angående regionale reiseruter for kulturbasert opplevelsesnæring. Sendt husflidskonsulenten`s årsmelding til de 4 5 første personer i de politiske partiene som sitter i Fylkestinget. Sendt samme til administrativ ledelse. Deltatt på to møter angående utarbeidelse til Fylkeskommunens Frivillighetsmelding. Bidratt med bilder i Frivillighetsmeldingen. Har hatt møter med politisk ledelse i Ap og Sp angående Fylkeskommunen sitt framlegg til budsjett hvor tilskudd til stillingen som husflidskonsulent i Hedmark var foreslått opphørt fra Ved behandling av budsjett for 2013 fikk de som ønsket at Hedmark bør ha en husflidskonsulent, gjennomslag for at bevilgningene fortsetter. 13

14 /tiltakene Opplæring Sikre gode rammevilkår for opplæringsvirksomheten gjennom engasjement i Studieforbundet kultur og tradisjon og VOFO Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Sitter i nasjonalt styre i Studieforbundet kultur og tradisjon. Er leder i fylkesleddet i samme studieforbund. Er medlem av styret i VOFO Hedmark Framdriftsplan Ressurs tid Gjennomføre oppgaver som er pålagt gjennom ulike verv. Studieforbundet kultur og tradisjon skal organisere og legge forholdene til rette for folkeopplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om Voksenopplæring. 4,5 uker Husflidskonsulenten i Hedmark Nasjonalt: Sitter som en av NH sine to representanter i styre. Har deltatt på alle styremøter og årsmøte. Var utsending til VOFO sentralt sitt representantskapsmøte. Var utsending til åpningen av smedutdanning på Håndverksskolen på Hjerleid 13. nov. Regionalt: Er styreleder for Studieforbundet kultur og tradisjon i eget fylke. Gjennomført årsmøte hvor det i tillegg til representanter fra Fylkeslaget Varden møtte to fra Seniordans, de er nye medlemmer i fylkeslaget. Gjennomføringen av årsmøte gikk etter planen. I tillegg til innkalling til årsmøte ble alle styreledere og studieledere i husflidslagene invitert. Dag Lindvik fra Studieforbundet sentralt hadde en sekvens om Hvordan søke om kursstøtte og finner studieplaner på nettet. Det møtte 23 stk til samlingen. Vi har avviklet 1 styremøte hvor også Dag Lindvik var til stede. Utbetalinger av fylkesmidler til medlemsgruppene er foretatt. Har sendt ut et skjema til alle lokale husflidslag og bedt om navn på kurslærerne de bruker. Ønsker en statistikk på teknikker og eventuelt alder. VOFO Hedmark: Fast medlem av styret fra årsmøte Har jobbet med arbeidsavtale til nytilsatt regionkonsulent i VOFO. Møtte for VOFO ved fylkesdekkende samarbeidsforum. Har deltatt på alle styremøter og årsmøte i VOFO. 14

15 Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Hvitsøm fra Hedmark Formidle regionale og lokale tradisjoner ved en registrering av Hvitsøm fra Hedmark Løfte fram broderiteknikken Hvitsøm fra Hedmark, skape stolthet og entusiasme blant befolkningen. Framdriftsplan 2012 registrering og fotografering hele året. Kurs, foredrag Høst 2013 Planlegge utstilling v/ Hedmarksmuseet Samarbeidspartnere Lokallag i mjøsområdet, Grethe Heggelund Ressurs tid 2,5 uker Husflidskonsulenten i Hedmark I 2011 ble det satt i gang en registrering av Hvitsøm fra Hedmark. Vi har fått dekning i media i gjennom flere oppslag angående vårt arbeid for å finne tilbake til de gamle broderiene. Det viser seg at i Hedmark finner vi en hvitsøm (lin på lin) som er særegen for området rundt Mjøsa. I 1929 fikk Helga Snarud laget et lite hefte med forslag på, hvordan en den gangen, kunne modernisere broderiene. Hefte ble utgitt på nytt i Få i Hedmark kjenner til disse broderiene og vi ønsker å bevisstgjøre Hedmarkingene på den kulturskatten de er i besittelse av. I 2012 har vi til nå registret 29 gjenstander. Hatt informasjon og praktiske øvelser til Husfliden Hamar og 1 lokallag. Informert om prosjektet på Bygdekvinnelagets årsmøte og Hedmark Husflidslag sitt årsmøte. Har gjort avtale med Hedmarksmuseet om utstilling i Har skrevet en artikkel om hedmarksøm til Bygdekvinnelaget sitt blad Gullkornet. Fikk inn mange produkter fra en privatperson i sommer, her dukket det også opp noen godbiter noe riktig gammelt. Fotografen ved Skogmuseet var behjelpelig med dokumentasjon av disse. Har hatt møter med samarbeidspartner Grethe H om videre arbeid. Hun syr for tiden på en dåpskjole hvor omtalte teknikk er dekoren. 15

16 Opplæring Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og fredighetene innen tradisjonshåndverk Lage arena for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Strikk og Spa-weekend på Savalen Fjellhotell. Invitasjon til strikkeglede og utveksling av ideer og erfaringer Skape strikkeglede og gi den et faglig innhold Framdriftsplan Vår 2012 Planlegging, tiltaket ble avlyst Høst 2012 Ny planlegging April 2013 Gjennomføring Samarbeidspartnere Strikkelærere, Savalen Fjellhotell Savalen Fjellhotell og Husflidskonsulenten i Hedmark Det ble jobbet med invitasjon, kontaktet kurslærere og gjort avtaler for avvikling av Strikk og Spa i juni. Savalen avlyste. Høsten 2012 ble planene tatt opp igjen. Jeg var innom bedriften og fikk et inntrykk om hvordan vi kunne legge opp det hele. Det ble planlagt 14 ulike korte kurs, eller smakebiter, med 6 lærere, i tillegg skal det holdes to foredrag. Et spinneri og en husflidsbutikk vil også være til stede. Ny dato er satt april Invitasjoner sendes ut. 16

17 Drift: Fellessamlinger: Deltatt på 2 dager personalsamling, 4 dager konsulentsamling og Landsmøte i Førde Faglig utvikling: - Gave & Interiørmessen, Lillestrøm - Vinterfestival Hadeland Glassverk - Deltatt på kurs i tvebandstrikking i Dala-Floda. - Internasjonal messe for brukskunst og håndverk, Karlsruhe Tyskland - Vevsymposium i Stockholm og Svensk Hemslöjd sine utstillinger i forbindelse med 100 år. - Fårefestival på Gol, Er norsk ull bare tull - Åpning av linje for smedutdanning ved Hjerleid - Fargene Forteller, foredrag - Ulluka, National campaign for wool Sektorarbeid: Arbeider i sektor for næring hvor våre arbeidsoppgaver er: - Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. - Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. - Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. - Økt verdiskaping i produksjon og salg. Driftsrutiner: Virksomhetsplan, rapporteringer og ressursbruk både på tid og penger. Er i valgkomiteen for fagforeninga. Service og henvendelser: Kontinuerlig besvarelser på ulike faglige henvendelser. Spesielt innen ull, garn og strikking. Utsendelser av egne invitasjoner og fra andre kolleger og NH sentralt Det vi lærer med glede, glemmer vi aldri 17

18 Avslutning / veien videre Hovedfokus til Husflidskonsulenten i Hedmark i 2012 har vært materialet norsk ull og bruken av den. Det har blitt synliggjort gjennom powerpoint foredrag som er gjennomført i lokallagene og blant kolleger. I gjennom arbeidet til arbeidsgruppa 3xf ble også foredraget om møll til. Folk flest kjenner lite til hvorfor noe kan bli møllspist. Jeg var med på å lage ideer til møllposer, som ble lagt ut på Gjør det selv sidene i Norsk Husflid. Viser til prosjekt hvor temaet har vært tatt opp. o Konsulentsamling, foredrag: Fra ull til tråd og Klesmøll o Materialenes Magi kurs for ansatte i Husfliden, alle butikkene i landet. o Er norsk ull bare tull, Seminar Fårefestival i Gol. o Norsk ull bare tull Norsk Husflid nr 5/2012 hadde fokus på norsk ull. Har bidratt til at Norges Husflidslag har sendt et bekymringsbrev til Landbruksministeren angående kvaliteten på den norske ulla. NH har invitert ulike fagmiljøer på ull, til et idè-møte hvor målet er å drøfte behovet for og målet med, et eventuelt verdiskapingsprogram med fokus på ull i og næring er våre kjerneaktiviteter og opplæring er det desidert viktigste arbeidsområdet for Norges Husflidslag. Vi er en opplæringsorganisasjon med mandat til å ivareta den handlingsbårne kunnskapen og videreføre den til nye generasjoner. Dette mandatet blir vi som organisasjon mer og mer alene om å forvalte. Det er et stort ansvar. I jobben som husflidskonsulent i fylket, er en alene om å arbeide med dette på heltid. For å nå flest mulig er det best å arbeide med mindre grupper som senere formidler til enkeltpersoner. Slike møteplasser er i lokallagene, medarbeidersamlinger, regionmøter, seminar for instruktører ung husflid osv. Regionalt har jeg hatt fokus på registrering av hvitsøm fra Hedmark og ikke minst formidling av håndverket trådsløyd eller også kalt tatersløyd. Samarbeidet med Hedmark Husflidslag har vært til god hjelp i dette arbeidet. Norges Husflidslag sin organisering, med å dele oss ansatte inn i sektorer, gjør at vi får jobbe både nasjonalt og regionalt. Selv er jeg en del av Sektor næring og vi har vår fordypning innen næringsrelaterte oppgaver. Brenner spesielt for at de Små håndverksfagene skal leve videre. I dag er det 42 ulike tradisjonsfag som har læreplan. Ønsker å bidra til at disse mulighetene blir gjort bedre kjent blant ungdom og ved skoler. Samfunnet sier de ønsker å ta vare på disse fagene, men det er en utfordring å finne læreplasser og senere kunne leve av kulturhåndverk. Skal håndverkerne ha noen muligheter til å leve av sitt håndverk, så må det en politisk vilje til. Husflidskonsulenten vil i 2013 nasjonalt arbeide videre med næring gjennom opplæring og konkurranse, noe som vil skje gjennom oppfølging av prosjekt i sektor næring. Regionalt vil et større arrangement om strikking skje i samarbeid med Savalen Fjellhotell og et tilsvarende gjennom samarbeid med hemslôjkonsulent i Vermland. Ny avtale med Den Kulturelle Skolesekken er gjort. Videreføre arbeidet med registrering av hvitsøm fra Hedmark og drive med organisasjonsopplæring gjennom lokal- og fylkeslag. Elverum Magnhild Tallerås Husflidskonsulent i Hedmark 18

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

form farge funksjon RAPPORT 2011-2012 3xf form farge funksjon. Norges Husflidslag

form farge funksjon RAPPORT 2011-2012 3xf form farge funksjon. Norges Husflidslag form farge funksjon RAPPORT 2011-2012 3xf form farge funksjon. Norges Husflidslag 3xf form farge funksjon INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde 2011-2014 2 Mål og strategi 3 Arbeidsmetode team 3xf form

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen 4 Styremøtereferat. Dato: 17.03.2016 Kl.: Kl 17.00 20.00 Til stede: Sundal, Else Marie Stiklestad, Anne Lise Engstrøm,, Margrethe Stenberg, Tove Embre, Rita Johansen, Ragnhild L Nohr, Inger Johanne Mørk

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland

Husflidskonsulenten i Rogaland Årsmelding 2015 Husflidskonsulenten i Rogaland 1 Innhold: Organisasjonskart for Rogaland Strategisk plan for Norges Husflidslag Årsmelding - Faste samarbeidspartnere - Tiltak innenfor arbeidsområdene:

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet Kap. 7.1 - Fylkeslagets organisering og virksomhet Fylkeshusflidslaget Medlemskap Alle lokallag som er medlem av Norges Husflidslag, er tilsluttet et fylkeshusflidslag. Norges Husflidslag har fylkeslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Hedmark

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Hedmark ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Hedmark Innhold: Organisasjonskart, fylket 3 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: OPPLÆRING 4 NÆRINGSUTVIKLING 12 SYNLIGGJØRING 20 LANDSSMØTET 2016 22

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: OPPLÆRING NÆRINGSUTVIKLING SYNLIGGJØRING SAMARBEIDSPARTNERE INTERNT SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Gjeldende vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter Kommentarer. Ingen endring. 2 Virksomhet Målet søkes nådd ved:

Gjeldende vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter Kommentarer. Ingen endring. 2 Virksomhet Målet søkes nådd ved: Gjeldende vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter Kommentarer 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 1 2 Virksomhet

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Kap Organisasjonsoversikt

Kap Organisasjonsoversikt Kap. 2.1 - Organisasjonsoversikt Oversikt over styret og ansatte Styret Berit Rønningen, styreleder Berit Kvammen, styremedlem Ida Kristine Teien, styremedlem Sonja Skorheim, styremedlem Nanne Støhlmacher,

Detaljer

Ingen endring. 2 Virksomhet Målet søkes nådd ved: Ingen endring. 2.6 Å fremme produksjon og salg av gode husflidsvarer.

Ingen endring. 2 Virksomhet Målet søkes nådd ved: Ingen endring. 2.6 Å fremme produksjon og salg av gode husflidsvarer. Vedtekter Norges Husflidslag Endringene er hovedsakelig redaksjonelle og språklige. Noen lokallag har sendt inn forslag om å gjeninnføre honnørkontingenten. Det var en bred høringsrunde og diskusjon om

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Landsmøte Saksframlegg. a. Årsmelding Vedlegg: Årsmelding og regnskap Styrets forslag til vedtak:

Landsmøte Saksframlegg. a. Årsmelding Vedlegg: Årsmelding og regnskap Styrets forslag til vedtak: Landsmøte - 2016 Saksframlegg LM Sak 2/16 Årsmeldinger a. Årsmelding 2014 Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2014 Landsmøtet godkjenner årsmelding for 2014. b. Årsmelding 2015 Vedlegg: Årsmelding og regnskap

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG Hobøl 04.04.2017 REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 04.04.2017. Tilstede: Eivind Mjærum, Firak Gudbrandsen, Ann-Mari Schie Unni Solberg, Inger Aashild Gaathaug Else Davidsen, Stein Høydal Forfall Gro Løkken

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer: Sendes til: Husflidskonsulenten og fylkeshusflidslaget etter årsmøtebehandlingen, senest 0. mars Årsmelding 205 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår:

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer: Årsmelding 205 for Husflidslag (lokallag) Kommune: Tromsø Fylke: Troms Lagets stiftelsesår: 976 Lagets organisasjonsnummer: 97575 764 Styret ble valgt på årsmøtet: 24/2 205 dd/m m Styret ble valgt for

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag Årsmelding 0 for Lørenskog Husflidslag Kommune: LØRENSKOG Fylke: AKERSHUS Lagets stiftelsesår: 9 LagetsOrganisasjonsnr.:975.7.6 Styret ble valgt på årsmøtet den.0.0 for perioden.0.0 til 0.0.05. Navn på

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Invitasjon til medarbeidersamling

Invitasjon til medarbeidersamling Foto: Markus Søgård Invitasjon til medarbeidersamling Aust-Agder Husflidslag inviterer til medarbeidersamling 13. - 15.oktober 2017 på Hovdehytta Bistro på Hovden. Tema : ull Velkommen til en inspirerende

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011

ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011 ÅRSMELDING 2011 ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011 INNHALD: KAP. TEKST SIDE 1 Innleiing 3 2 Organisasjonskart - Norges Husflidslag 4 3 Organisasjonskart - Sogn og Fjordane 5 4 Årsmelding Husflidskonsulenten

Detaljer

Program for høsten 2014

Program for høsten 2014 Program for høsten 2014 Hamar Husflidslag holder til her i Kirkebakken Følg med på oppslagstavla vår Vi har: Hamar Husflidslag holder til i Kirkegaten 12, 2. etasje. Norges Husflidslag som moderorganisasjon

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer