Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag."

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Fylkeskommunen gir kroner økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Sør Trøndelag Adresse: Sverresborg Allé 33, 7020 Trondheim Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Sør Trøndelag fylkeslag 1296 medlemmer Lokale husflidslag 24 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 6 husflidshåndverkere 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Styrke samarbeidet mellom konsulenten, butikker, husflidshåndverkerne og fylkeslaget. Mål Arrangerer årlig møte med fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Delta på møter i fylkeslaget og bistå på Rennbumartnan og andre arrangement. Samarbeidspartnere Fylkeslag, husflidshåndverker og husflidsbutikker Resultat Årlig møte: Møte med Mjuklia søndag 21. august kl under Rennebumartnan Møtet ble utsatt til kl da det ble markert minnemarkering etter Husfliden Røros, Oppdal og fylkesleder deltok. Det var stort forfall pga avmelding fra håndverkerne da de heller ønsket å være på standen på martnan, og grunnet sykdom. Rennebumartnan var en møteplass som man trodde var lur for alle parter, viste seg ikke å være det likevel. Møtet var likevel nyttig for de frammøtte som fikk utveksle erfaringer og utviklet nye ideer. Partene syntes det var et nyttig møte og ønsket nytt i Fylkeslaget Har deltatt på 4 møter, og ansvaret for å sette opp utstillingen Nytta på nytt i forbindelse med 75 års jubileet. Deltok på jubileumsturen til Sverige i regi av fylkeslaget, hvilket ga stort faglig utbytte. Jeg deltok på infomøte i Malvik hvor det er ønskelig blant innbyggerne at det blir startet nytt lokallag. Jeg her deltatt på det årlige møte med Sør Trøndelag Fylkeskommune og Fylkeslaget. 4

5 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Husflidhåndverkerene, årlig møte med Husfliden: Trondheim, Oppdal og Røros, Fylkeslaget, aktiviteter husfliden Mål Styrke samarbeidet mellom konsulenten, butikker, husflidshåndverkerne og fylkeslaget. Resultat Husfliden Trondheim Jeg igangsetter og planla aktivitetene på Husfliden i Trondheim sammen med bygruppa. 5 av 8 planlagte aktiviteter. En dag gikk ut pga sykdom, og en som husfliden avlyste. Lørdagsaktiviteter på Husfliden i Trondheim 2011 Vårhalvåret 5. februar Håndplagg Ansvarlig: Strinda husflidslag, Berit Jacobsen 5. mars Hodeplagg Ansvarlig: Byåsen husflidslag, Anbjørg Doorman Utsatt pga ombygging 2. april Påskepynt Ansvarlig Byneset husflidslag, Guri Aune Ulike teknikker / brikkevev 7. mai Sommerlig Ansvarlig Midtbyen husflidslag, Lisbeth Skomli 10. sept. Strikking Ansvarlig: Alle bidrar 8. oktober Sokker Gikk ut grunnet sykdom 5. nov- Knipinger, billedvev : Heimdal 3. des. Juleaktiviter Avlyst Daglig leder på husfliden Guri Anne Ustad, har uttalt at det er en berikelse for husfliden at medlemmer i husflidslagen kommer og viser teknikker for publikum. Jeg har vært og vist teknikkene pjoning, tamburering og gimping for de ansatte. Husflidshåndverkerne i Trøndelag Vi hadde fellers møte 3. mars med husflidshåndverkerne i Trøndelag der en besluttet fremdeles la laget ligge på is. Det ble planlagt å holde en samling i mars 2012, og gjennomføre en produktkonkurranse, men fordi Norges Husflidslag arrangerte seminar og konkurranse sentralt, for brukskunstnere, husflidhåndverkere og kunsthåndverkere, besluttet en å utsette dette. Solfrid Valdimarson fortsetter som kontaktperson fram til samlingen i mars neste år. Solfrid Valdimarson fra Sør-Trøndelag og Oddny Ravlo Haugen fra Nord- Trøndelag overtar disposisjonsretten til kontoen laget har. 5

6 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak/tiltakene Røde Kors og Strinda husflidslag Beskrivelse av tiltaket Røde Kors Flyktningeguide i Trondheim har i samarbeid med Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag og Strinda Husflidslag gjenåpnet kafé SAMMENsurium på Røde Kors Huset. Kafeen være en arena for å knytte sosiale nettverk, og bidra til god språktrening. En ønsker også involvere de fem bylagene (Bygruppa) til dette samarbeidet. Sidsel Tømmerås, Røde Kors informere i Bygruppa på første møte. Mål Kafeen skal fungere som en god inngangsport for utveksling av ulike håndverkstradisjoner fra mange land. Innholdet i kafeen vil variere fra strikking, søm, baking. Det gis muligheter for å lære og å bidra med egne håndarbeidstradisjoner. Det er ønskelig at innvandrerkvinner skal bidra med sine kunnskaper fra hjemlandet. Barn er også velkomne. Resultat Program 2011: Ivrige deltagere på kafesummasumarium mandag 28.feb. mandag 28.aug. mandag 28.mars mandag 26.sept. mandag 30. mai mandag 31.okt. mandag 28.nov. Alle dager Vi har arrangert sju strikkekafeer på Røde Korshuset i Trondheim. Dit kommer damer fra hele verden. Noen er strikking ukjent for, andre kan det. Arbeidet er svært positivt. Mange av kvinnene er svært flinke i håndarbeid og veldig lærevillige. Flere av innvandrekvinnene er analfabeter og de gir inntrykk av at dette er en aktivitet som gir dem god språkkunnskap fordi dette er så konkret. Kvinnene gir inntrykk av at de ønsker hyppigere åpningstider. Vi har lagt vekt å lære å strikke sokker, da det er en hyggelig og nyttig å kunne. Rauma Ullvarefabrikk har gitt mye garn til prosjektet.sidsel Tømmerås Røde Kors, har søkt midler, og fått Av disse midlene er det kjøpt inn en symaskin. Det er det kjøpt inn: Takke, strykejern, målband, sakser, knappenåler, stoff, markeringskritt, strikkepinner, heklekroker og en miks master. Det er også kjøpt inn stoff, og to unge jenter har sydd seg puter.på siste sammenkomst laget en liten utstilling over produktene som ble laget gjennom året, og flere tok med mat, med tradisjon fra sine land. Vi flettet gammeldagse julekurver og pyntet treet med. Norsk Husflid var og gjorde reportasje. Dette er svært spennende og givende samarbeid, og som er banebrytende i organisasjonen. Vi ser på muligheten for å lage tilsvarende aktiviteter for menn. Tradisjonsrike på kafesummasumarium 6

7 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak/tiltakene Fylkeskommunen Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta i referansegruppe til Mittnordisk Kulturkonferanse for Sør Trøndelag Mål Konferanse og utstilling, Østersund, Sverige mars deltagere fra Sør Trøndelag på konferansen. Inntil 10 utstillere med tre produkter hver. En deltager til Pecha Kucha. Samarbeidspartnere Randi Breiset, Husflidkonsulent i Nord Trøndelag, Nord-Trøndelags Fylkeskommune Jimmy Eriksson, Länskulturen Göran Posthuma, Hemslöjden Länskulturen Annso Grahn, Murberget, Västernorrlands län Kiki Hammarström Amnow, Kulturutvecklare, Västernorrlands län Anna-Maija Bäckman, hantverkets hus Loftet, Österbotten Tuulinna Tuominen, Södra Österbotten Resultat Deltok på møte i referansegruppen i Østersund 18. oktober, og hadde ett telefonmøte i desember. Har sent ut invitasjon til håndverkere, fortrinnsvis unge. 9 håndverkere har meldt seg på. 7

8 Arbeidsområde Opplæring Strategi Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene Tiltak /tiltakene Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte Mål Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte over 3 år Samarbeidspartnere Husflidsbutikkene og Kari Skadsem, næringssektor Resultat Arbeidet er inntil videre lagt på is 8

9 Arbeidsområde Opplæring Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak /tiltakene Organisere og gjennomføre produktutviklingskurs over to år sammen med Birka og Randi Breiset. Registreringen ØL&ORNAMENTIKK Dekor øvelse 3. smaling Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Arranger og gjennomføre kurssamlinger over fire semestre, over to år arrangerer produktutviklingskurset Fortidas Former Framtidas Design for tradisjonshåndverkere, brukskunstnere, kunsthåndverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha håndverk som næring primært i Trøndelag. Innovasjon Norge har gitt midler til gjennomføring av kurset. Hjemmeleks: Ny dekor på tradisjonelle ølboller, den fremste på tredje bildet i keramikk Mål Det jobbes grundig med å utvikle kreative teknikker. Hvor hente inspirasjon fra, hvordan bruke den og utvikle nye produkter på grunnlag av inspirasjon i det gamle, og å bringe fram ny design med tidens formuttrykk. Kurset legger også registreringsprosjektene Åklær og Øl & ornamentikk som grunnlag for inspirasjon i kurset. En har vektlagt å bruke dyktige lærere har kunnskap om forståelse for håndverket og vår gamle kultur. Deltagerne har arbeidsoppgaver mellom samlingene. I tillegg jobber de selvstendig med eget utviklingsarbeid og får veileding underveis. Samlingene foregår på Nova Kurs og Konferansesenter i Trondheim. Gjennom prosjektet ønsker vi å få fram produkter som kan bygge opp under et moderne trøndersk design, gjerne noe som blir trønderske merkevarer, spesielt med tanke på reiselivsproduktet Trøndelag. De nye produktene ønsker en skal bli trendsettende for resten av landet. Registreringsprosjektene med åklær og ØL & ORNAMETIKK legger et viktig grunnlag for kurset. Deltagerne oppfordres også til å gjøre dypdykk i egne museer for å finne inspirasjon til utvikling av nye produkter. Vi har 15 deltagere, derav en fra Troms og en fra Østerdalen, de andre kursdeltagerne er fra Trøndelag. Det er også utarbeidet en taushetserklæring etter ønske fra deltagerne, og som er skrevet under av alle. Gjennomførte kurs i mars INSPIRASJON OG KREATIVE PROSESSER mai KILL YOUR DARLINGS befri deg fra ditt eget sept. JEG FANT JEG FANT nov. MENINGER OM MITT Samarbeidspartnere Birka og Norges Husflidslag ved Husflidskonsulentene i Sør- og Nord-Trøndelag, Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til kurset. Beskrivelse av tiltaket /tiltakene 9

10 ØL&ORNAMENTIKK registrering av gjentander i tre knyttet til ølbryggerkulturen i Trøndelag. Mål: Registrering i alle kommuner. Avsluttet i 30. juni 2011 Samarbeidspartnere: Husflidslag, historielag, bygdekvinnelag, Sør Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Husfliden i Trondheim, Oppdal, Hemne, Melhus, Røros, Selbu og Meldal kommuner Målet har vært: å kunne bevisstgjøre folk i Trøndelag om at en har en særegen rosemalingskultur belyse det store mangfoldet med bollerim å gjøre registreringsmaterialet tilgjengelig for håndverkere og formgivere, for at de skal kunne utarbeide og utvikle nye gjenstander i dagens formspråk med inspirasjon fra det gamle med rot i den trønderske gjenstandskulturen ønsket å bringe frem sivornamentikken i lyset å lage en publikasjon om gjenstandene Tiltakene har vært: registrere og fotografere gjenstander knyttet til ølbryggerkulturen kartlegge det særegne med den trønderske ornamentikken og rosemalingen kartlegge navn og benevnelser knyttet til gjenstanden tyde bollerim, kartlegge og samle disse Resultat: ØL&ORNAMENTIKK Det ble foretatt registrering i de to gjenstående kommunene Klæbu og Malvik, samt at det ble foretett to ekstraregistreringer, en på Meldal Bygdemuseum og i Orkdal, hvor det ble nødvendig med en ekstra for å gi tilbud til mange som ikke fikk registrert gjenstander i første registrering. Registreringen ble avsluttet 30. juni, rapport er skrevet og sendt til bidragsyterne. Norges Husflidslag har besluttet at det skal gis ut bok, og gi til prosjektet. Fire eksempel er på trøndersk rosemaling Bilder fra venstre: gjærkrans, ølbøtte, roste og øltønne med bierhane 10

11 Det ble registrert 747 gjenstander, hovedsakelig i privat eie. Det er registrert gjenstander i 22 av fylkets 24 kommuner. I Osen og Frøya har historielagene bistått med å undersøke om det finnes, men fant ingen. Det er til sammen gjennomført 30 registreringsdager. En har valgt å ha ekstra dager der det var forventet å finne mye. Det ble gjennomført to registreringsdager på Oppdal, to i Orkdal, tre i Meldal, to i Selbu, og fire i Trondheim. I kystkommune var det få gjenstander. Elling Alsvik, konservator ved STH, mente det var viktig også å kartlegge hvor det ikke fantes. Av de 782 gjenstandene var 638 i privat eie, og 144 museer, på Hitra, i Meldal, Rissa, Rennebu, Selbu og Tydal. Eksempelvis ser det ut som om det har vært brygging i både Selbu og Tydal av et visst omfang. Det vitner samlingene på bygdemuseene om, mens det i privat eie var svært lite. På Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er alle ølfugler og dankare fotografert, og fire av de eldste ølskålene. Der var de i ferd med å ta bilder av ølboller og skåler, så en har ikke sett det som nødvendig å jobbe videre med det der. Ola Grefstad sin innsats må berømmes. Han har vært en resurs med sine kunnskaper innen dette fagområdet. Norges Husflidslag ved konsulenten i Sør-Trøndelag har lagt ned til sammen 1070 timer i prosjektet. Foruten de timene som ble lagt ned ved utstillingen og registreringen på Rennebumartnan i Den lokale frivillige innsatsen ble færre timer enn forventet. Timetallet ble stipulert ut i fra timene som ble lagt ned i åklæregistreringen. Det viste seg at man i ØL & ORNAMENTIKK ikke innehadde så mange gjenstander som man tok utgangspunkt i. Timene i den frivillige innsatsen hos historielag og husflidslag utgjør til sammen Det har vært to frivillige i tillegg til Ola Grefstad som har lagt ned arbeid i dette. Det er Ivar Dybvik som legger materialet inn i Primus, og Merethe Skjelfjord Kristiansen som har stil opp hjulpet til med registreringen der en ikke har kunnet sog kaffe nok frivillige som behersket skriving på data. Eksempel på sviornamentikk Bildene viser en dobbel ølfugl 11

12 Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi Sikre at arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede er åpne og inkluderende møteplasser basert på demokratiets prinsipper Tiltak /tiltakene Styrke arbeidet med å lage gode salgsarenaer for håndverkere fra hele landet Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Styrke gode salgsarenaer for håndverkerne Mål Styrke arbeidet med å lage gode salgsarenaer for håndverkere Samarbeidspartnere Samarbeid med City Manager i Trondheim, Martnan i Trondheim, Julemarkedet på Torget, Historiks Marked i Erkebispegården. Resultat: Husflidskonsulenten sitter i en komite som velger ut deltagere til begge markedene. Martnan i Trondheim: Det er ønske en om forbedring av martnan, styrke håndverksdelen og å få med flere håndverkere. Det ble gitt tilbud om gratis bod til STH og håndverkere for å vise teknikker. Vi måtte imidlertid avlyse det da vi ikke fikk nok deltagere til å fylle opp hele tidsrommet. Jeg foreslo om kun å bruke ytre sirkel rundt støtta på torget, med for eksempel teknikker og aktiviteter. Forslag ble testet ut i Julemarked på Torget: Jeg er med å anbefaler deltagere til julemarkedet. Det er viktig å tenke helhetlig, gode ekte produkter og å skape et trivelig miljø. Mange gode husflidere og interessante håndverksbedrifter selger fine og gode håndverksprodukter og er med på å lage en fin stemning. Julemarkedet 2011 sies å være det best hittil. Historisk Marked: Line Solbakken er ny ansvarlig. Jeg kunne ikke delta på utvelgelsesmøtet fordi møtet ble flyttet. 12

13 Drift: Fellessamlinger; Vi har gjennomført 2 personalsamlinger på Stjørdal i april og Oslo i september, disse ble etterfulgt av konsulentsamlinger. NH har årsmøte annet hvert år, neste avholdes i Førde Sør Trøndelag fylkeslag avholdt årsmøtet over en dag lørdag 26. mars på Innset. Faglig utvikling; Vi var sju husflidkonsulenter som tok faget Gjenstander og kontekst på NTNU. Studiet gikk over 4 samlinger i Trondheim, med eksamen i oktober. Faget ga 15 studiepoeng. Elevene skrev om hver sine emner, hvorav jeg skrev om: Hvorfor maler ingen Trøndersk rosemaling i dag. En interesse som ble vakt under registreringen Øl & Ornamentikk. Studiedagene hadde vi anledning til å ta i jobbtiden, mens lesing og skriving foregikk i fritiden. Sektor hadde i London, som var lagt til en håndverksmesse. Vi besøkte og Victoria og Albert Museum og så blant annet en Japansk utstilling med strikkede gjenstander. Utrolig vakker og nyskapende. En liten kuriositet: Det vakte oppsikt hos deltagere der når jeg strikket med tråden over fingeren. Sektorarbeid: Husflidkonsulenten i Sør Trøndelag tilhører Sektor for Husflidsfag Evaluering av Diplom for godt arbeid er fortatt sammen med Randi Breiset, husflidkonsulent i Nord-Trøndelag. Vi utarbeidet en spørreundersøkelse bland konsulentene, på grunnlag av denne la vi fram forslag til nye retningslinjer for Diplom for godt arbeid. Dette er levert lederteem et, og Husflidssektor: Anne Guri er kartleser fra husflidsmarked til utstilling skal videre behandles av styret. Vi ser oss ferdige med arbeidet. I samarbeid med Anne Guri Gunnerød foreslo jeg nye jurymedlemmer som skal ta opp nye medlemmer til Norsk Husflidshåndverkere for Vi kom også med forslag til en rullering av juryen. Dette skal tas videre opp i styret. I samarbeid med Sektor for Næring skulle jeg være med på legge plan for, og gjennomføre faglige kurs for butikkansatte for en tre - års periode. Dette er lagt på is inntil styret har bestemt hva som skal skje videre. Driftsrutiner: Vi utarbeider årlig virksomhetsplaner som må godkjennes, det føres daglig timerapport. Service og henvendelser: Det har vært relativt få henvendelser fra publikum. Dette kan sees med at folk flest er blitt flinke til å bruke nettet for å finne svar på sine spørsmål, og NH også har oppgradert sine nettsider. Bilde over fra markede og under fra kunstutsilling 13

14 Avslutning / veien videre Det har vært et spennende, arbeidsomt og svært berikende år som husflidkonsulen i Sør Trøndelag, med full jobb og studier på fritiden. Registreringsprosjektet ØL & ORNAMENTIKK er avsluttet og her bruker vi kunnskapen videre i kurs og i bok. Det er et stort arbeid som står foran oss med boken som skal skrives etter registreringen. Det har vært flott å kunne få gjennomføre først del av produktutviklingskuret med dyktige og ivrige håndverkere og dyktige lærerkrefter. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med de neste fire samlingen i Jeg har gjort en undersøkelse på hvilke teknikker og kunnskap som lagene besitter, og ønsker å sette opp et kurs i gamle teknikker høsten Vi har en viktig oppgave med å lage nye gode produkter som har rot i vår kultur og tradisjon. For bedre også å kunne ivareta dette, må vi perfeksjonere oss og å bringe vår gamle kunnskap videre til nyer generasjoner. 31. desember 2011 Husflidskonsulent i Sør Trøndelag Sidsel Skjelfjord Engasjerte elever og elevøvelser 4. samling. Fortidas Former Framtidas Design 14

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for Sør-Trøndelag husflidslag Organisasjonsnummer: 971 574 887 Styret ble valgt på årsmøtet den 16.03.2013 for perioden: 16.03.2013 22.03.2014 Navn på fylkeslagets

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge

Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge Fotspor Somalia Norge Rapport om dokumentasjonsprosjektet Fotspor Somalia - Norge - Intervjuarbeid - Utstilling Hedmark fylkeskommune, Glomdalsmuseet desember 2006 1 Forord Denne rapporten vil presentere

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer