Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag."

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Fylkeskommunen gir kroner økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Sør Trøndelag Adresse: Sverresborg Allé 33, 7020 Trondheim Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Sør Trøndelag fylkeslag 1296 medlemmer Lokale husflidslag 24 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 6 husflidshåndverkere 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Styrke samarbeidet mellom konsulenten, butikker, husflidshåndverkerne og fylkeslaget. Mål Arrangerer årlig møte med fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Delta på møter i fylkeslaget og bistå på Rennbumartnan og andre arrangement. Samarbeidspartnere Fylkeslag, husflidshåndverker og husflidsbutikker Resultat Årlig møte: Møte med Mjuklia søndag 21. august kl under Rennebumartnan Møtet ble utsatt til kl da det ble markert minnemarkering etter Husfliden Røros, Oppdal og fylkesleder deltok. Det var stort forfall pga avmelding fra håndverkerne da de heller ønsket å være på standen på martnan, og grunnet sykdom. Rennebumartnan var en møteplass som man trodde var lur for alle parter, viste seg ikke å være det likevel. Møtet var likevel nyttig for de frammøtte som fikk utveksle erfaringer og utviklet nye ideer. Partene syntes det var et nyttig møte og ønsket nytt i Fylkeslaget Har deltatt på 4 møter, og ansvaret for å sette opp utstillingen Nytta på nytt i forbindelse med 75 års jubileet. Deltok på jubileumsturen til Sverige i regi av fylkeslaget, hvilket ga stort faglig utbytte. Jeg deltok på infomøte i Malvik hvor det er ønskelig blant innbyggerne at det blir startet nytt lokallag. Jeg her deltatt på det årlige møte med Sør Trøndelag Fylkeskommune og Fylkeslaget. 4

5 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Husflidhåndverkerene, årlig møte med Husfliden: Trondheim, Oppdal og Røros, Fylkeslaget, aktiviteter husfliden Mål Styrke samarbeidet mellom konsulenten, butikker, husflidshåndverkerne og fylkeslaget. Resultat Husfliden Trondheim Jeg igangsetter og planla aktivitetene på Husfliden i Trondheim sammen med bygruppa. 5 av 8 planlagte aktiviteter. En dag gikk ut pga sykdom, og en som husfliden avlyste. Lørdagsaktiviteter på Husfliden i Trondheim 2011 Vårhalvåret 5. februar Håndplagg Ansvarlig: Strinda husflidslag, Berit Jacobsen 5. mars Hodeplagg Ansvarlig: Byåsen husflidslag, Anbjørg Doorman Utsatt pga ombygging 2. april Påskepynt Ansvarlig Byneset husflidslag, Guri Aune Ulike teknikker / brikkevev 7. mai Sommerlig Ansvarlig Midtbyen husflidslag, Lisbeth Skomli 10. sept. Strikking Ansvarlig: Alle bidrar 8. oktober Sokker Gikk ut grunnet sykdom 5. nov- Knipinger, billedvev : Heimdal 3. des. Juleaktiviter Avlyst Daglig leder på husfliden Guri Anne Ustad, har uttalt at det er en berikelse for husfliden at medlemmer i husflidslagen kommer og viser teknikker for publikum. Jeg har vært og vist teknikkene pjoning, tamburering og gimping for de ansatte. Husflidshåndverkerne i Trøndelag Vi hadde fellers møte 3. mars med husflidshåndverkerne i Trøndelag der en besluttet fremdeles la laget ligge på is. Det ble planlagt å holde en samling i mars 2012, og gjennomføre en produktkonkurranse, men fordi Norges Husflidslag arrangerte seminar og konkurranse sentralt, for brukskunstnere, husflidhåndverkere og kunsthåndverkere, besluttet en å utsette dette. Solfrid Valdimarson fortsetter som kontaktperson fram til samlingen i mars neste år. Solfrid Valdimarson fra Sør-Trøndelag og Oddny Ravlo Haugen fra Nord- Trøndelag overtar disposisjonsretten til kontoen laget har. 5

6 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak/tiltakene Røde Kors og Strinda husflidslag Beskrivelse av tiltaket Røde Kors Flyktningeguide i Trondheim har i samarbeid med Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag og Strinda Husflidslag gjenåpnet kafé SAMMENsurium på Røde Kors Huset. Kafeen være en arena for å knytte sosiale nettverk, og bidra til god språktrening. En ønsker også involvere de fem bylagene (Bygruppa) til dette samarbeidet. Sidsel Tømmerås, Røde Kors informere i Bygruppa på første møte. Mål Kafeen skal fungere som en god inngangsport for utveksling av ulike håndverkstradisjoner fra mange land. Innholdet i kafeen vil variere fra strikking, søm, baking. Det gis muligheter for å lære og å bidra med egne håndarbeidstradisjoner. Det er ønskelig at innvandrerkvinner skal bidra med sine kunnskaper fra hjemlandet. Barn er også velkomne. Resultat Program 2011: Ivrige deltagere på kafesummasumarium mandag 28.feb. mandag 28.aug. mandag 28.mars mandag 26.sept. mandag 30. mai mandag 31.okt. mandag 28.nov. Alle dager Vi har arrangert sju strikkekafeer på Røde Korshuset i Trondheim. Dit kommer damer fra hele verden. Noen er strikking ukjent for, andre kan det. Arbeidet er svært positivt. Mange av kvinnene er svært flinke i håndarbeid og veldig lærevillige. Flere av innvandrekvinnene er analfabeter og de gir inntrykk av at dette er en aktivitet som gir dem god språkkunnskap fordi dette er så konkret. Kvinnene gir inntrykk av at de ønsker hyppigere åpningstider. Vi har lagt vekt å lære å strikke sokker, da det er en hyggelig og nyttig å kunne. Rauma Ullvarefabrikk har gitt mye garn til prosjektet.sidsel Tømmerås Røde Kors, har søkt midler, og fått Av disse midlene er det kjøpt inn en symaskin. Det er det kjøpt inn: Takke, strykejern, målband, sakser, knappenåler, stoff, markeringskritt, strikkepinner, heklekroker og en miks master. Det er også kjøpt inn stoff, og to unge jenter har sydd seg puter.på siste sammenkomst laget en liten utstilling over produktene som ble laget gjennom året, og flere tok med mat, med tradisjon fra sine land. Vi flettet gammeldagse julekurver og pyntet treet med. Norsk Husflid var og gjorde reportasje. Dette er svært spennende og givende samarbeid, og som er banebrytende i organisasjonen. Vi ser på muligheten for å lage tilsvarende aktiviteter for menn. Tradisjonsrike på kafesummasumarium 6

7 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak/tiltakene Fylkeskommunen Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta i referansegruppe til Mittnordisk Kulturkonferanse for Sør Trøndelag Mål Konferanse og utstilling, Østersund, Sverige mars deltagere fra Sør Trøndelag på konferansen. Inntil 10 utstillere med tre produkter hver. En deltager til Pecha Kucha. Samarbeidspartnere Randi Breiset, Husflidkonsulent i Nord Trøndelag, Nord-Trøndelags Fylkeskommune Jimmy Eriksson, Länskulturen Göran Posthuma, Hemslöjden Länskulturen Annso Grahn, Murberget, Västernorrlands län Kiki Hammarström Amnow, Kulturutvecklare, Västernorrlands län Anna-Maija Bäckman, hantverkets hus Loftet, Österbotten Tuulinna Tuominen, Södra Österbotten Resultat Deltok på møte i referansegruppen i Østersund 18. oktober, og hadde ett telefonmøte i desember. Har sent ut invitasjon til håndverkere, fortrinnsvis unge. 9 håndverkere har meldt seg på. 7

8 Arbeidsområde Opplæring Strategi Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte i dialog med butikkene Tiltak /tiltakene Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte Mål Utvikle opplæringsprogram for butikktilsatte over 3 år Samarbeidspartnere Husflidsbutikkene og Kari Skadsem, næringssektor Resultat Arbeidet er inntil videre lagt på is 8

9 Arbeidsområde Opplæring Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak /tiltakene Organisere og gjennomføre produktutviklingskurs over to år sammen med Birka og Randi Breiset. Registreringen ØL&ORNAMENTIKK Dekor øvelse 3. smaling Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Arranger og gjennomføre kurssamlinger over fire semestre, over to år arrangerer produktutviklingskurset Fortidas Former Framtidas Design for tradisjonshåndverkere, brukskunstnere, kunsthåndverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha håndverk som næring primært i Trøndelag. Innovasjon Norge har gitt midler til gjennomføring av kurset. Hjemmeleks: Ny dekor på tradisjonelle ølboller, den fremste på tredje bildet i keramikk Mål Det jobbes grundig med å utvikle kreative teknikker. Hvor hente inspirasjon fra, hvordan bruke den og utvikle nye produkter på grunnlag av inspirasjon i det gamle, og å bringe fram ny design med tidens formuttrykk. Kurset legger også registreringsprosjektene Åklær og Øl & ornamentikk som grunnlag for inspirasjon i kurset. En har vektlagt å bruke dyktige lærere har kunnskap om forståelse for håndverket og vår gamle kultur. Deltagerne har arbeidsoppgaver mellom samlingene. I tillegg jobber de selvstendig med eget utviklingsarbeid og får veileding underveis. Samlingene foregår på Nova Kurs og Konferansesenter i Trondheim. Gjennom prosjektet ønsker vi å få fram produkter som kan bygge opp under et moderne trøndersk design, gjerne noe som blir trønderske merkevarer, spesielt med tanke på reiselivsproduktet Trøndelag. De nye produktene ønsker en skal bli trendsettende for resten av landet. Registreringsprosjektene med åklær og ØL & ORNAMETIKK legger et viktig grunnlag for kurset. Deltagerne oppfordres også til å gjøre dypdykk i egne museer for å finne inspirasjon til utvikling av nye produkter. Vi har 15 deltagere, derav en fra Troms og en fra Østerdalen, de andre kursdeltagerne er fra Trøndelag. Det er også utarbeidet en taushetserklæring etter ønske fra deltagerne, og som er skrevet under av alle. Gjennomførte kurs i mars INSPIRASJON OG KREATIVE PROSESSER mai KILL YOUR DARLINGS befri deg fra ditt eget sept. JEG FANT JEG FANT nov. MENINGER OM MITT Samarbeidspartnere Birka og Norges Husflidslag ved Husflidskonsulentene i Sør- og Nord-Trøndelag, Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til kurset. Beskrivelse av tiltaket /tiltakene 9

10 ØL&ORNAMENTIKK registrering av gjentander i tre knyttet til ølbryggerkulturen i Trøndelag. Mål: Registrering i alle kommuner. Avsluttet i 30. juni 2011 Samarbeidspartnere: Husflidslag, historielag, bygdekvinnelag, Sør Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Husfliden i Trondheim, Oppdal, Hemne, Melhus, Røros, Selbu og Meldal kommuner Målet har vært: å kunne bevisstgjøre folk i Trøndelag om at en har en særegen rosemalingskultur belyse det store mangfoldet med bollerim å gjøre registreringsmaterialet tilgjengelig for håndverkere og formgivere, for at de skal kunne utarbeide og utvikle nye gjenstander i dagens formspråk med inspirasjon fra det gamle med rot i den trønderske gjenstandskulturen ønsket å bringe frem sivornamentikken i lyset å lage en publikasjon om gjenstandene Tiltakene har vært: registrere og fotografere gjenstander knyttet til ølbryggerkulturen kartlegge det særegne med den trønderske ornamentikken og rosemalingen kartlegge navn og benevnelser knyttet til gjenstanden tyde bollerim, kartlegge og samle disse Resultat: ØL&ORNAMENTIKK Det ble foretatt registrering i de to gjenstående kommunene Klæbu og Malvik, samt at det ble foretett to ekstraregistreringer, en på Meldal Bygdemuseum og i Orkdal, hvor det ble nødvendig med en ekstra for å gi tilbud til mange som ikke fikk registrert gjenstander i første registrering. Registreringen ble avsluttet 30. juni, rapport er skrevet og sendt til bidragsyterne. Norges Husflidslag har besluttet at det skal gis ut bok, og gi til prosjektet. Fire eksempel er på trøndersk rosemaling Bilder fra venstre: gjærkrans, ølbøtte, roste og øltønne med bierhane 10

11 Det ble registrert 747 gjenstander, hovedsakelig i privat eie. Det er registrert gjenstander i 22 av fylkets 24 kommuner. I Osen og Frøya har historielagene bistått med å undersøke om det finnes, men fant ingen. Det er til sammen gjennomført 30 registreringsdager. En har valgt å ha ekstra dager der det var forventet å finne mye. Det ble gjennomført to registreringsdager på Oppdal, to i Orkdal, tre i Meldal, to i Selbu, og fire i Trondheim. I kystkommune var det få gjenstander. Elling Alsvik, konservator ved STH, mente det var viktig også å kartlegge hvor det ikke fantes. Av de 782 gjenstandene var 638 i privat eie, og 144 museer, på Hitra, i Meldal, Rissa, Rennebu, Selbu og Tydal. Eksempelvis ser det ut som om det har vært brygging i både Selbu og Tydal av et visst omfang. Det vitner samlingene på bygdemuseene om, mens det i privat eie var svært lite. På Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er alle ølfugler og dankare fotografert, og fire av de eldste ølskålene. Der var de i ferd med å ta bilder av ølboller og skåler, så en har ikke sett det som nødvendig å jobbe videre med det der. Ola Grefstad sin innsats må berømmes. Han har vært en resurs med sine kunnskaper innen dette fagområdet. Norges Husflidslag ved konsulenten i Sør-Trøndelag har lagt ned til sammen 1070 timer i prosjektet. Foruten de timene som ble lagt ned ved utstillingen og registreringen på Rennebumartnan i Den lokale frivillige innsatsen ble færre timer enn forventet. Timetallet ble stipulert ut i fra timene som ble lagt ned i åklæregistreringen. Det viste seg at man i ØL & ORNAMENTIKK ikke innehadde så mange gjenstander som man tok utgangspunkt i. Timene i den frivillige innsatsen hos historielag og husflidslag utgjør til sammen Det har vært to frivillige i tillegg til Ola Grefstad som har lagt ned arbeid i dette. Det er Ivar Dybvik som legger materialet inn i Primus, og Merethe Skjelfjord Kristiansen som har stil opp hjulpet til med registreringen der en ikke har kunnet sog kaffe nok frivillige som behersket skriving på data. Eksempel på sviornamentikk Bildene viser en dobbel ølfugl 11

12 Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi Sikre at arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede er åpne og inkluderende møteplasser basert på demokratiets prinsipper Tiltak /tiltakene Styrke arbeidet med å lage gode salgsarenaer for håndverkere fra hele landet Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Styrke gode salgsarenaer for håndverkerne Mål Styrke arbeidet med å lage gode salgsarenaer for håndverkere Samarbeidspartnere Samarbeid med City Manager i Trondheim, Martnan i Trondheim, Julemarkedet på Torget, Historiks Marked i Erkebispegården. Resultat: Husflidskonsulenten sitter i en komite som velger ut deltagere til begge markedene. Martnan i Trondheim: Det er ønske en om forbedring av martnan, styrke håndverksdelen og å få med flere håndverkere. Det ble gitt tilbud om gratis bod til STH og håndverkere for å vise teknikker. Vi måtte imidlertid avlyse det da vi ikke fikk nok deltagere til å fylle opp hele tidsrommet. Jeg foreslo om kun å bruke ytre sirkel rundt støtta på torget, med for eksempel teknikker og aktiviteter. Forslag ble testet ut i Julemarked på Torget: Jeg er med å anbefaler deltagere til julemarkedet. Det er viktig å tenke helhetlig, gode ekte produkter og å skape et trivelig miljø. Mange gode husflidere og interessante håndverksbedrifter selger fine og gode håndverksprodukter og er med på å lage en fin stemning. Julemarkedet 2011 sies å være det best hittil. Historisk Marked: Line Solbakken er ny ansvarlig. Jeg kunne ikke delta på utvelgelsesmøtet fordi møtet ble flyttet. 12

13 Drift: Fellessamlinger; Vi har gjennomført 2 personalsamlinger på Stjørdal i april og Oslo i september, disse ble etterfulgt av konsulentsamlinger. NH har årsmøte annet hvert år, neste avholdes i Førde Sør Trøndelag fylkeslag avholdt årsmøtet over en dag lørdag 26. mars på Innset. Faglig utvikling; Vi var sju husflidkonsulenter som tok faget Gjenstander og kontekst på NTNU. Studiet gikk over 4 samlinger i Trondheim, med eksamen i oktober. Faget ga 15 studiepoeng. Elevene skrev om hver sine emner, hvorav jeg skrev om: Hvorfor maler ingen Trøndersk rosemaling i dag. En interesse som ble vakt under registreringen Øl & Ornamentikk. Studiedagene hadde vi anledning til å ta i jobbtiden, mens lesing og skriving foregikk i fritiden. Sektor hadde i London, som var lagt til en håndverksmesse. Vi besøkte og Victoria og Albert Museum og så blant annet en Japansk utstilling med strikkede gjenstander. Utrolig vakker og nyskapende. En liten kuriositet: Det vakte oppsikt hos deltagere der når jeg strikket med tråden over fingeren. Sektorarbeid: Husflidkonsulenten i Sør Trøndelag tilhører Sektor for Husflidsfag Evaluering av Diplom for godt arbeid er fortatt sammen med Randi Breiset, husflidkonsulent i Nord-Trøndelag. Vi utarbeidet en spørreundersøkelse bland konsulentene, på grunnlag av denne la vi fram forslag til nye retningslinjer for Diplom for godt arbeid. Dette er levert lederteem et, og Husflidssektor: Anne Guri er kartleser fra husflidsmarked til utstilling skal videre behandles av styret. Vi ser oss ferdige med arbeidet. I samarbeid med Anne Guri Gunnerød foreslo jeg nye jurymedlemmer som skal ta opp nye medlemmer til Norsk Husflidshåndverkere for Vi kom også med forslag til en rullering av juryen. Dette skal tas videre opp i styret. I samarbeid med Sektor for Næring skulle jeg være med på legge plan for, og gjennomføre faglige kurs for butikkansatte for en tre - års periode. Dette er lagt på is inntil styret har bestemt hva som skal skje videre. Driftsrutiner: Vi utarbeider årlig virksomhetsplaner som må godkjennes, det føres daglig timerapport. Service og henvendelser: Det har vært relativt få henvendelser fra publikum. Dette kan sees med at folk flest er blitt flinke til å bruke nettet for å finne svar på sine spørsmål, og NH også har oppgradert sine nettsider. Bilde over fra markede og under fra kunstutsilling 13

14 Avslutning / veien videre Det har vært et spennende, arbeidsomt og svært berikende år som husflidkonsulen i Sør Trøndelag, med full jobb og studier på fritiden. Registreringsprosjektet ØL & ORNAMENTIKK er avsluttet og her bruker vi kunnskapen videre i kurs og i bok. Det er et stort arbeid som står foran oss med boken som skal skrives etter registreringen. Det har vært flott å kunne få gjennomføre først del av produktutviklingskuret med dyktige og ivrige håndverkere og dyktige lærerkrefter. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med de neste fire samlingen i Jeg har gjort en undersøkelse på hvilke teknikker og kunnskap som lagene besitter, og ønsker å sette opp et kurs i gamle teknikker høsten Vi har en viktig oppgave med å lage nye gode produkter som har rot i vår kultur og tradisjon. For bedre også å kunne ivareta dette, må vi perfeksjonere oss og å bringe vår gamle kunnskap videre til nyer generasjoner. 31. desember 2011 Husflidskonsulent i Sør Trøndelag Sidsel Skjelfjord Engasjerte elever og elevøvelser 4. samling. Fortidas Former Framtidas Design 14

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag Sverresborg Allé 33 7020 Trondheim 2 Norges Husflidslag er en kultur og interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde og styrke de levende husflid-

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

.ILN'RGES HUSFLTDSLAG. Netta nsva rlig : leder. UNG HUSFLID kontakt:sigrun Sørensen

.ILN'RGES HUSFLTDSLAG. Netta nsva rlig : leder. UNG HUSFLID kontakt:sigrun Sørensen .ILN'RGES HUSFLTDSLAG 11. Ârsmelding 2O13 for STRINDA Husflidslag Kommune: Fylke:Sør-Trøndelag Lagets stiftelsesår: 7979 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 988264059 Styret ble valgt på årsmøtet den 30 /01-2013

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for Sør-Trøndelag husflidslag Organisasjonsnummer: 971 574 887 Styret ble valgt på årsmøtet den 16.03.2013 for perioden: 16.03.2013 22.03.2014 Navn på fylkeslagets

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag 1 2 Innholdsfortegnelse: Side 3 Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Om oragnisasjonen etc Side 4 Strategisk plan 2015 2018 Opplæring

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Last ned Trønderveven Last ned. Last ned e-bok ny norsk Trønderveven 2016 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Trønderveven Last ned. Last ned e-bok ny norsk Trønderveven 2016 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Trønderveven 2016 Last ned ISBN: 9788283050448 Antall sider: 144 Format: PDF Filstørrelse: 16.99 Mb I årboka til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Sør-Trøndelag Historielag har redaksjonen

Detaljer

Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling

Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling Oslo frokosten var et fast innslag i skolehverdagen fra 1932-1963 Folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2017

Tildeling av grunnskjønn for 2017 Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2017 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell sum grunnskjønn' jf' grønt hefte 1601-0 12200000 12200000 1612 - Hemne 0 400 000 400 000 1613 - Snillfjord 0 200 000 200

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 9. JUNI 978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 203 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 0.2.204 KL. 9.00 Årsmelding 203 for lokallag DAGSORDEN:. KONSTITUERING - Godkjenning

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Sør-Trøndelag jordskifterett. Årsrapport 2007. Årsplan 2008

Sør-Trøndelag jordskifterett. Årsrapport 2007. Årsplan 2008 Sør-Trøndelag jordskifterett Årsrapport 2007 og Årsplan 2008 1 Innhold Årsrapport 2007...2 Innledning...2 1 Ressurser...2 1.1 Bemanning...2 1.2 Tidsbruken i 2007...3 1.2.1 Fordelinga av den totale arbeidstida...3

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

TROMSKYSTEN. Er du medlem av Norges Husflidslag får du 10% rabatt på alt av garn. Leder. Nr 3/ 2013

TROMSKYSTEN. Er du medlem av Norges Husflidslag får du 10% rabatt på alt av garn. Leder. Nr 3/ 2013 Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag TROMSKYSTEN Nr 3/ 2013 Leder Etter en lang og flott sommer er vi klare for å starte opp høstens aktiviteter. Jeg håper dere har samlet masse krefter

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

«kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier»

«kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier» «kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier» program 10. september 18.september 2016 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Hammerfest Husflidslag GULA MeronČivga Gamle Mårøys venner Hammerfest

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Bakgrunn. Helsedirektoratets strategiske plan Helsedirektoratets rolle i Folkehelseloven Hvor står vi i arbeidet?

Bakgrunn. Helsedirektoratets strategiske plan Helsedirektoratets rolle i Folkehelseloven Hvor står vi i arbeidet? Bakgrunn Helsedirektoratets strategiske plan Helsedirektoratets rolle i Folkehelseloven Hvor står vi i arbeidet? Hensikten med erfaringsfylkene: Bidra til å utforske det ubeskrevne, dokumentere praksis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Sluttrapport. Lær å bevare minner gjennom scrapbooking

Sluttrapport. Lær å bevare minner gjennom scrapbooking Sluttrapport Prosjektnummer: 2011/3/0275 Lær å bevare minner gjennom scrapbooking Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektleder: Elin Hannestad Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sammendrag

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte 7. Oktober 2015

Velkommen til ekstraordinært årsmøte 7. Oktober 2015 KH - Teigen Velkommen til ekstraordinært årsmøte 7. Oktober 2015 KH - Teigen EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I anledning vedtaket i Klæbu kommune om overdragelse av Teigen til Klæbu historielag pr. 1.1.2016, inviterer

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer