Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer"

Transkript

1 1 ÅRSMELDING 2012

2 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere: Røde Kors: Kafé SAMMENsurium City Management: St. Martnan i Trondheim Linforeningen Dyrke lin Midtnorden kommiteen: Midtnordisk Kulturkonferanse Mentor: Identitet Idé i tet Reiseminne i Telemark Bok Drikkestell i tre Birka: Fortidas former Framtidas Design Drift Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Sør Trøndelag Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Trondheim Adresse: Sverresborg Allé 33 Telefon: E-post: Organisasjonskart Norges Husflidslag ca medlemmer Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer Lokale husflidslag 25 lokallag Husflidsbutikker Husfliden Røros Norsk Flid Husfliden Oppdal Norsk Flid Husfliden Trondheim Husflidshåndverkere 5 husflidshåndverkere

3 3 Sør Trøndelag Navn på lokallag Medlemstallet pr Budal 5 Buvik 31 Byneset 32 Byåsen 61 Heimdal 101 Hemne 45 Holtålen 33 Hovin 25 Hysnes 56 Hølonda 12 Innset 25 Malvik 29 Meldal 27 Melhus 44 Midtbyen 94 Oppdal 105 Orkdal 68 Rennebu 26 Røros 158 Soknedal 31 Stokkøy 25 Strinda 105 Støren 18 Ørland/Bjugn 48 Åfjord 34 Ansatt 1 Husflidshåndverkere 1 Barn og unge 16 Totalt 1257

4 4 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidé Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

5 5 Arbeidsområde Strategi Tiltak /tiltakene Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Fylkeshusflidlaget/ Årsmøtet Styremøter Sør Trøndelag husflidslag Kurs i GAMLE HÅNDVERKSTEKNIKKER Delta på styremøter, årsmøtet og samarbeide om kurs og aktiviteter Konsulenten har et godt samarbeid med fylkeslaget og deltar på styremøtene så fremt det ikke er lagt andre planer på forhånd. Deltok på årsmøtet på Hysnes med det nye satsingsområdet 3xf Form, farge og funksjon hvor en konsentrerte seg om farger og strikket sitteunderlag til Utøya. Har deltatt på fire styremøter i 2012 Samarbeidet om kurs i gamle teknikker. Kurs i GAMLE HÅNDVERKSTEKNIKKER Kurs i gamle teknikker KREATIVITET OG SKAPERGLEDE I HOLTÅLEN Kartla først hvilke teknikker som finnes blant medlemmene. På grunnlag av det ønsket en kurs for å styrke kunnskap om gamle teknikker som er i ferd med å gå i glemmeboken. Vi har et spesielt ansvar for å videreføre denne kunnskapen for kommende generasjoner slik at de også kan erverve seg denne både som en hyggelig hobby og aktivitet, men også for å kunne se muligheter innen nyskaping. En hadde fått svært dyktige kurslærere til kurset. Kurset var lagt til HKØ AS, Haltdalen Kurs- og Øvingssenter. Det ble utarbeidet brosjyre til kurset. Kurset ble avlyst på grunn av for få påmeldte

6 6 Arbeidsområde Strategi Tiltak /tiltakene Kommunikasjon Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Lokale husflidslag KURS I 3xf, form farge funksjon på årsmøtet i fylkeslaget 3xf - Form farge funksjon ut til lagene Kurs i 3xf, form farge funksjon på årsmøtet i fylkeslaget Holde kurs i lagene slik at våre medlemmer skal bli mer bevisste på hvordan farger påvirker hverandre. Hvordan skape forskjellige uttrykk og stemninger og hvordan vi oppfatter farger. En skal bli mer bevisste på hvordan farger påvirker hverandre. Hvordan skape forskjellige uttrykk og stemninger og hvordan vi oppfatter farger. Vi har innføring i emnet, samtaler rundt temaer og arbeider med enkle øvelser med hvordan farger påvirker hverandre. Form og farge i lokallagene: 10. januar Melhus husflidslag 6. mars Hemne husflidslag 9. mai Støren husflidslag 12. september Orkdal husflidslag 17. september Budal husflidslag

7 7 Arbeidsområde: Strategi: Kommunikasjon Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak med Røde Kors, Strinda Husflidslag Røde Kors, Kafé SAMMENsurium Røde Kors, Kafé SAMMENsurium programmet er utvidet fra å være to timer til tre timer pr. kveld, og planlegger to ganger i måneden fra Det deltar fra 5 til over 20 innvandrekvinner hver gang. Det er et stort antall medlemmer fra Strinda husflidslag som er medhjelpere. Også medlemmer fra andre lag kommer for å se hvordan vi driver. Det er gitt midler både fra Fylkeskommunen og Trondheim Kommune til innkjøp av utstyr. Aktivitetene er strikking, hekling, sying på symaskin. Mange kan sy på maskin, men de fleste har ikke brukt elektriske symaskiner tidligere. Vårens program: mandag 30. januar mandag 27. februar mandag 26.mars mandag 30.april mandag 4.juni Høstens program: mandag 27.august mandag 24. september mandag 29. oktober mandag 26.november Tiltak med andre City Managment (Trondheim Kommune og Næringsforeningen) og Sør Trøndelag husflidslag Samarbeid om å vise teknikker på St. Martnan i Trondheim Konsulenten har godt samarbeid med City Manager Eileen Brandsegg og hennes stab og fremforhandlet billigere leie. Det var god respons for å delta på Martnan blant medlemmene. 15 medlemmer fra 7 husflidslag var med å viste teknikker. Besøkende uttrykte stor glede over å se at håndverksteknikker blir bevart og mente dette var det med ekte på hele martnan, hvilket var et godt skussmål

8 8 Tiltak Samarbeid med linforeningen (NLF) Øke interessen og bevisstgjøre omkring lindyrking Dette initiativet er et prioritert samarbeid mellom Norges Husflidslag(NH) og Norges Linforening. Før i tiden var det en linåker på de fleste gårdene i midt- og sør Norge. En ønsker å øke kompetanse på hele arbeidsprosessen til lin vil slik styrke en viktig utdøende tradisjon. En håper at når flere får mulighet og kompetanse på lindyrking og fiberutvinning, vil flere dyrke lin fremover. Linforeningen ved Gro Ålbu og Orkdal Husflidslag har egne lingruppe, med Aslaug Hansen, Beathe F. Brudeli, Mette E. Sesaker, Berit Kirkaune, leder for gruppener Ann-Mari Bakken og Jon Fredrik Skauge er veileder. 2 mai var oppstart/planleggingsmøte på Fannremsgården. Jon Fredrik Skauge stilte jord til disposisjon. Han og Gro Ålbu sponset også gruppen med linfrø. 30.mai ble det sådd og midten av juni spirte åkeren og etter 6 uker hadde linet vokst til 25 cm. Blomstring etter ca 2 ½ måned. 14 dager senere frødde veksten seg. 1.september (3 måneder etter såing) ble linet røska, og hengt i små bunter på staur til tørking. Tørkinga tok 3-4 uker. Linbuntene ble tatt ned og dradd gjennom frøreipa. En del frø ble tatt vare på til seinere lindyrking. Linet ble klargjort til røyting. En valgte å røyte halvparten av linet, resten tas til våren/sommeren. Seks linbunter ble lagt andføttes i bekken. Etter 2 uker med linet til røyting i bekken, kom vinteren overraskende, og redningsaksjon måtte til for å få linet opp av bekken. Veileder mente at røytinga var ferdig. Linbuntene ble hengt til avrenning noen dager utendørs, før de ble tatt med til låven for mer tørking. Neste arbeidsprosess er bråking/skaking. Målet er å spinne linet til garn for bruk i husflidslaget og føre kunnskapen videre.

9 9 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Tiltak/tiltakene Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Fylkeskommunen / Midtnordisk Kulturkonferanse Møte med kulturansvarlig hos Sør Trøndelag Fylkeskommune Samarbeide om Midtnordisk Kulturkonferanse. Konsulenten var med i referansegruppen og tok ut foredragsholdere og deltagere til utstillere under konferansen. Samarbeidspartnere Sør Trøndelag Fylkeskommune Sidsel Skjelfjord Nord-Trøndelag Fylkeskommune Randi Breiset Jämtlands län Jimmy Eriksson Västernorrlands län Kiki Hammarström Amnow Österbotten Anna-Maija Bäckman Södra Österbotten -Tuuliinna Tuominen Mellersta Finland Hannele Heikkinen STATISTIKK 127 konferansedeltagere, 95 kvinner og 32 men. 68 Utstillere 6 Studiebesøk 5 Forelesninger 7 Workshops for deltagerne samt 6 åpne workshops Media: 10 Lokale mediereportasjer 2 radioreportasje, 3 reportasjer i Östersunds-Posten, reportasjer i Länstidningen og 1 lokalt TV-innslag Besøkende ca 700 besøkte i Midt Nordic Show Room ca 150 deltagere og besøkte de åpne workshopene Det ble delt ut 3 Mitdnordiske kulturpriser hvor av en barne- og ungdomspris Midtnordenkomiteen kulturpris 2012 ble delt mellom Tomas Håkki Eriksson, Ljungaverk, Sverige og föreningen Österbottens hantverk, Vasa, Finland.

10 10 Prisen ble utdelt av Knut Wik, Sør- Trøndelags Fylkeskommune, leder av den Midtnordiske Kulturarbeidsgruppen. Det var fem utstillere fra Sør Trøndelag på Galleri Bolin. Ca 700 besøkte utstillingen i løpet av fredag og lørdag. Laila Mari Brandfjell, duodji, Mats Aleksander Nilsen, glass, Jon Fredrik Skauge, gamle høytidsklær, Åse Steiro Johansen, sølv, Anne Bårdsgård og Karin Aurora Lindell broderte gjenstander. WORKSHOPS Fredag kveld var det Pecha Kucha med 9 forskjellige deltagere fra Sverige, Norge, Finland og USA, hvor Mats A. Nilsen fra Lovely, deltok med Petcha Kutcha fra Sør Trøndelag. Pecha Kucha er en japansk form som består av 20 bilder, der hvert bilde vises i 20 sekunder mens man snakker om bildet. Det var ca 150 personer tilstede, både konferansedeltagere og lokalbefolkning. Pecha Kuchan ble arrangert av Svensk Form Jämtland. Det var studiebesøk på Frösö Handtryck, Glasshyttan, Havremagasinet Arbeidsområde Strategi Tiltak Opplæring Lage og videreutvikle arena for kunnskap og ferdigheter og skaperglede. Mentor for konkurransedeltagerne i IDENTITET idé i tet og Reiseminne i Telemark GRAFISK PROFIL Bistå konkurransedeltagere underveis i skapelsesprosessen av produkter nye produktet. Gi råd og veileding underveis, både med fysiske møter og via telefon. Identitet Idé i tét Møte med deltagerne i Oslo 1.mars Husflidskonsulenten var mentor for fem av deltagerne i Norges Husflidslags produktkonkurranse Identitet Idé i tét der 40 innsendte produkter viste stor bredde og høyt nivå. Førstepremien på kroner gikk til Torhild Aavik fra Bø i Telemark som konsulenten var mentor for. Hun vant med Isdronning og Nattdronning, brudekroner med muffe laget i firfletting,

11 11 en gammel teknikk som ofte ble brukt som avslutning på vevnader i lin. Fem produkter kom i tet, derav fikk fire Diplom for godt arbeid og følgende var konsulenten mentor for: Linn Sigrid Bratland, Edland for ringer i smykkeserien Akantus, Charlotte Engstad, Tromsø for pleddet Bjørk Bine Melby, Kongsvinger for kåpen Favn meg ( Embrace me ) Reiseminne i Telemark Norsk Flid, Husfliden i Skien og de andre husflids- og gavebutikkene ønsket seg flere gode og spennende produkter med lokal tilknyting. Det har vært lite å by kundene av dette. Slik kom Reiseminnekonkurransen i stand med et inspirasjonsseminar først Husflidskonsulenten fulgte fire av deltagerne i konkurransen på samme måte som med Identitet, her også med fysisk møte, råd og veileding underveis. Én ble vinner og én fikk delt tredjeplass. Vinner ble Ann Cathrin Andersen, Kanalspillet, en ide hun fikk etter TV - programmet fra Telemarkskanalen. Heidi Fasteraune fikk delt 3 premie med tresko med skinnreim etter inspirasjon fra gamle tresko. Konkurransen fikk god pressedekning og konsulenten ble intervjuet i Avisen Varden (kom ut 5. desember) og Bø blad (kom ut 13. desember).

12 12 Arbeidsområde Strategi Tiltak /tiltakene Opplæring Utvikle et godt opplæringsprogram for instruktører som skal formidle husflid til barn og unge Ung Husflid KURS FOR BARN OG UNGE INSRUKTØRER I SURNADAL /tiltakene Gimber og Katta slår til igjen Fjerde kurset i rekken hvor det er samarbeidet på tvers av fylkesgrensene. Møre og Romsdal er ansvarlig for kurset i Surnadal hvor konsulenten i Nord og Sør- Trøndelag er medrådgivere. Utvikle et godt opplæringsprogram for instruktører som skal formidle husflid til barn og ung. Kurs i Surnadal med fire kurs. Barn + symaskin = gøy Annie Eikenes Enkel snekring med Ove Stangvik og Sigbjørn Børseth Billedvev for barn med Anne Kirsti Espenes Brikkevev med Siri Myrset Deltagerne ble oppfordret til å ta med seg produkt er som barn har laget, slik at vi fikk laget en lita utstilling til inspirasjon og for å få ideer til videre arbeid med barn. Det ble også satt av tid til å fortelle kort om gode eksempler og meddele erfaringer en har gjort i sitt husflidslag slik at andre kan bruke det som ideer til sine lag. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag var en av 29 kursdeltagere og deltok på kurset i brikkevev. Arbeidsområde Strategi Tiltak /tiltakene Opplæring Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Fortidas Former Framtidas Design Bok: Drikkestell i Trøndelag Fagutvalget i vev Gjennomførte fire gjenstående samlingene av produktutviklingskurset

13 13 5. samling februar Har jeg gått fra konseptene? PROFILERING, merkevarebygging hvordan nå et marked Må JEG tilpasse meg, eller er mine produkter så unike at folk bare MÅÅÅ ha dem? Hvordan fremstår du i markedet - Profilering og emballasje - Hvordan står det til med den enkeltes konsept? - Hva skal vi bygge videre på, hva trenger vi å jobbe mer med? Alle har fått lekse av Berit Lindquister til denne samlingen. Deltagerne tar med seg egne produkter, emballasje, brosjyrer og alt av profileringsmateriell knyttet til produktene. Vi skal også diskutere hva man ønsker seg med siste samling. Lærere Berit Lindquister, Mette Fagerlig og Pål Isern, Bennett Reklame. 6 samling mai. Mine kunder salgskanaler Gjennomgang av profileringskonseptet til hver enkelt på grunnlag av 5. samling. Alle tok med produkter med tanke på salg i det markedet en ønsker å rette seg mot. Bedriftsgavemarked vedarne Rathe. Speeddating med ulike salgs / utstillingskanaler Prissetting av produktene dine ved Trond Beckmann Innkjøp og innkjøpspolitikk i Norsk Flid Husfliden, ved Hege Terese Nilsen, husflidskonsulent i Hordaland Museumsbutikk ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Sara Noelani Müller. Galleri Oluf ved Inger Margrethe Talsnes Hvordan bli sett på nett? ved Magda Johnsen Produktserier og serieproduksjon. Hvordan produsere effektivt ved Ragnhild Haugum 7 samling september Hot shot foto - hvordan ta bilder til publisering Deltagerne fikk innføring i kamerateknikk, komposisjon og foto - fargelære, med eksempler på produktfotografering. De arbeidet praktisk med fotografering og fikk veileding underveis. En fikk enkel innføring i Photoshop og optimalisering for web. Jørn Adde er en mester i å konkretisere og gi deltagerne enkle hjelpemidler til å ta gode bilder.

14 14 8 samling 1. november 2012 Troll i eske utstilling i Galleri Oluf Sidsel Skjelfjord hadde innføring i Husflid kunsthåndverk design og Ane Norvik Hasselberg orienterte om Birkastand. Fortida Former Framtidas Design fikk leie det ene lokalet i Galleri Oluf i Trondheim, og stilte ut deltagernes produkter. Under utstillingsåpningen var det tale av styremedlem i Norges Husflidslag Jon Fredrik Skauge og daglig leder på Birka Kenneth Teigen. Det var over 70 besøkende på åpningen. Kvelden ble avsluttet med middag på Ågot Lian. Ole Petter Wullum fra produktdesign på NTNU gikk gjennom de utstilte produktene og ga de svært gode skussmål. Utstillingen sto i 14 dager og ble sett av mange. Adresseavisen gjorde reportasje Deltagerne fikk lekser til hver samling, som ble gjennomgått i plenum, deltagerne fikk også individuell veileding mellom samlingene med personlige møter og veileding på telefon. Av 15 deltagere fullført 14, det var svært godt oppmøte på kurset. En av deltagerne søkte medlemskap som Husflidshåndverker i Norges Husflidslag og ble tatt opp som medlem. To av deltagerne valgte å prøve å selge sine produkter på Birkastand på Gave og Interiørmessen på Lillestrøm i januar Rapport sendes Innovasjon Norge. Tiltak Drikkestell i tre Drikkestell i Trøndelag Skrive bok på grunnlag av registreringen ØL & ORNAMENTIKK, registrering av gjenstander i tre knyttet til ølbryggingen i Trøndelag. Husflidskonsulentene i Sør og Nord Trøndelag er redaktører for boken - Sør og Nord Trøndelag Husflidslag er utgivere. Engasjere forfatter, innhente pristilbud til layout, trykking, foto med mer. Mål Utgi boken i løpet av 2013 Konsulenten har hatt flere møter på kontoret med forfatteren Ola Grefstad hvor vi har gått gjennom hele registreringen og tatt ut bilder til de forskjellige kategoriene i boken. Dette har vært første gangs utvelgelse, før vi samkjører med Nord Trøndelag. En etterstreber at alle kommuner der det er registrert gjensander skal være representert i boken. Målet et at dette skal bli en fagbok, og en flott billedbok for de interesserte.

15 15 Tiltak Fagutvalg i vev Fagutvalget i vev 31. mai 2. juni arrangeres Nordisk Vevsymposium holdes på det gamle ærverdige Britannia Hotel midt i Trondheim. Symposiet er Norges Husflidslags markering av jubileet for den allmenne stemmeretten som ga kvinner stemmerett. Det er utarbeidet et rikholdig program fra fredag til og med søndag, med foredragsholdere fra de skandinaviske land og utstillinger av Trønderske vevere, kunsthåndverkere og designere. Lørdag blir det aktiviteter for store og små på torget midt i sentrum. Det er planlagt kortkurs i vev på vevtogene og på hotellet. En forventer deltagere. Weaving across borders Norges Husflidslag er invitert av Nanjing Silkeinstitutt gjennom bedriften Silkeveven. Denne anledningen gir mulighet til å presentere den norske vevtradisjonen med fagseminar, workshop og utstilling. Dette vil vi følge opp med en designkonkurranse der vinnere får presentere sine klær på catwalken på Nanjing Silkeinstitutt under ungdoms- OL i august Vevkonkurransen Kjærtegn til halsen Samarbeidspartnere: Norges Husflidslag, Husflidsbutikkene og Rauma Ullvarefabrikk ønsket åå lage et vevhefte med ideer til skjerf og sjal. Utlyste en konnkurranse til landets beste vever. En ønkser at dette skal gi ny inspirasjon til veverne samt å fokusere på at også strikkegarn kan brukes i veven. Billedevevkartonger Norges Husflidlag og husflidsbutikkene ønsker å få laget nye kartonger til billedvev for salg butikkene. Det er tatt kontakt med vever og kunsthåndverkere. Arbeides videre med i 2013.

16 16 Drift: Fellessamlinger; Personalsamlinger september Konsulentsamlinger september NHs årsmøte i Førde juni Faglig utvikling; Seminar Identitet 22. oktober Sektormøter januar Oslo mai Lofoten august Stockholm sept. Sandvika november Oslo Driftsrutiner; 20. august Nordisk Vevsymposium, Stockholm 23. oktober Immateriell Kulturarv, Trondheim 25. oktober Norsk Håndverksutvikling, Trondheim Rapportering regnskap 10. hver måned Timeliser sendes inn 10. mars, 10. juli, 10. oktober Service og henvendelser; Det er mange henvendelse til kontoret, faglige spørsmål og forespørsel om samarbeid med andre lag og organisasjoner. Sluttord og oppsummering: Det har vært et arbeidsomt år med mange store oppgaver som en ser tilbake på med glede. I året som kommer er avslutningen på det store registreringsprosjektet ØL & ORNAMENTIKK, registrering av gjenstander i tre knyttet til ølbryggertradisjon i Trøndelag, ved å ferdiggjøre bok. Et stort arbeid vil bli lagt ned i å innhente gjenstander ta nye fotografier der det er nødvendig, og innhente gjenstander for å komplettere materialet til boken, med arbeidstittel Dikkestell i Trøndelag. Nordisk Vevsymposium skal være i Trondheim juni på Hotell Britannia. Her er faller mye av organiseringen på konsulenten i Sør Trøndelag, i samarbeid med fylkeslaget, lokallag samt Nord Trøndelag husflidslag og konsulen Randi Breiset. Det skal lages vevhefte til Kjærtegn til halsen og 3xf, form farge funksjon skal videreformidles til lagene. Et nytt spennende år står for døren. Husflidskonsulent i Sør Trøndelag Sidsel Skjelfjord Trondheim 31. januar 2012

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

- for tradisjonshåndverkere, brukskunstnere, kunsthåndverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha håndverk som næring.

- for tradisjonshåndverkere, brukskunstnere, kunsthåndverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha håndverk som næring. kreativt mot produktutviklingskurs i Midt Norge i handverk og design - for tradisjonshåndverkere, brukskunstnere, kunsthåndverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha håndverk som næring. Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk! Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT 2013 1.1 Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være

Detaljer

Kurs og program. Våren 2015. Medlemsblad

Kurs og program. Våren 2015. Medlemsblad Kurs og program Våren 2015 Medlemsblad NY BOK FOR BARN OG UNGDOM! ZSPOR #MØNSTER#DEKOR Ei variert bok som gir deg mange innfallsvinkler til å utvikle egne ideer. Boka Z SPOR # mønster # dekor gir inspirasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad Kurs og program Høsten 2015 Medlemsblad NY BOK FOR BARN OG UNGDOM! ZSPOR #MØNSTER#DEKOR Ei variert bok som gir deg mange innfallsvinkler til å utvikle egne ideer. Boka Z SPOR # mønster # dekor gir inspirasjon

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer