Årsmelding 2013 for fylkeslag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 for fylkeslag 1"

Transkript

1 Årsmelding 2013 for fylkeslag 1

2 Årsmelding 2013 for Sør-Trøndelag husflidslag Organisasjonsnummer: Styret ble valgt på årsmøtet den for perioden: Navn på fylkeslagets styremedlemmer pr. 31. desember 2013 Leder: Adresse: Risvollveien 8 F, 7036 Trondheim Nestleder: Helene Tiller Varamedlem: Tone Inga Braseth Adresse: Bersvensåsen 26, 7374 Røros Hesthagen 16, 7290 Støren Sekretær: Helene Tiller Nettansvarlig: Solveig Kvidal Kasserer: Elisabeth Hasselvold UNG HUSFLID kontakt: Solveig Kvidal Adresse: 7112 Hasselvika Adresse: Trompetvegen 2 E, 7560 Trondheim Studieleder: Anbjørg Vold Doorman Styremedlem Adresse: Kyvannsvegen 58, 7025 Trondheim Utvalg/komiteer: Åkle på Nett Anne Grete Sandstad og Gro Rostad fra Sverresborg og Turid Sira Kotte STH Rennebumartnan STH May Synnøve Selbekk hfl Borghild-Anita Løkken Røros hfl Unni Enge Grande Ørland/Bjugn hfl Vara: Anne Grut Syrstad Meldal hfl Vevsymposiet 2013 Faggruppen i vev med konsulenter Fylkeslagene STH og NTH Prosjekt bok Drikkestell i Trøndelag Konsulenter i NT og ST, ledere i STH og NTH Trondheimsmartnan Husflidskonsulent i ST i samarbeid m bylagene, Malvik hfl og husflidslaga i Ansvarlig: AGS og RD RD Rep fra STH: RD Rep fra STH: RD For STH representert: RD Antall medlemmer i 2013 (antall medlemmer i 2012 i parentes) Totalt 2013 (2012) 1289 (1257) Kvinner 2013 (2012) 1238 (1202) Menn 2013 (2012) 50 (47) Barn/ungdom 2013(2012) 14/20 (5+14) Momskompensasjon (NH sentralt søker lotteri- og stiftelsestilsynet på bakgrunn av tall fra lagene) Lagets driftsutgifter i 2013 (trekk fra evt. renteutgifter og innkjøp av materiell til produksjon for videresalg el. lign.): ,50 Antall styremøter: 12 Antall saker: 106 Aktivitet Møter Tema Styremøter..se dette! Antall arrangement Antall voksne Antall barn Husflidsdagen Kafeer (strikkekafé, broderi osv.) Årsmelding 2013 for fylkeslag 2

3 Utstillinger Museumsdager Turer 31. mai - 2. juni Nordisk vevsymposium juni: Trondheimsmartnan august: Rennebumartnan Kurs/studieringer Tema Antall Kurs Antall Antall Antall menn m/lærer Studieringer kvinner Organisasjonskurs for nytt styre i Malvik hfl 1 5 Nålebindingskurs UNG HUSFLID Sør-Trøndelag husflidslag har ikke egne aktiviteter for Ung husflid Representasjon Fylkesledersamling NH april Fylkesledersamling NH okt. regionale møter: Regionstreff SØR 4. mai Regionstreff MIDT 28.sept Regionstreff KYST 16.nov Annen representasjon Samarbeidsmøte 4.jan m Knut Vik og Sidsel Skjelfjord Uformelt møte med fylkesvaraordfører Arne Braut Møte med Kulturkomiteen 05. des. Votter til fylkestinget 18.des. Samarbeidsmøte 30.okt m Sidsel Skjelfjord, husflidsbutikkene, husflidshåndverkerne og lokallag i Trondheimsdistriktet Omkring vevsymposiet: Næringsforeningen/City Management 10.jan, 29. jan, 15. april. Trondheim Kulturnettverk årsmøter og medlemsmøter: 10. februar og 1. okt. Nordisk Vevsymposium m NTH, Sidsel Skjelfjord og Randi Breiset; 13.feb, 6. mars, 17. april VOFO ST 10.jan, årsmøte 12. mars, 18.juni, 2. sept, 9. okt, 18. nov. VOFO ST 30.nov. 5.des: Prosjektmøte IQ Life i Spania K&T ST: styremøter 9.april og 11.sept, årsmøte 21.mai og fylkesleddsamling okt Møte om annerledesmidlene 12.april kl Innspelsseminar 3. juni med kulturminister Tadia Hajik Begravelse Margrethe Streitlien 22. mars jan: Årsmøte Ørland/Bjugn 05.mars: 30 års jubileum hfl Navn på utsendinger fra fylkesstyret og Solveig Kvidal og Anbjørg Vold Doorman R. Dahl, Anbjørg Doorman og Solveig Kvidal, Helene Tiller og Solveig Kvidal og Solveig Kvidal Solveig Kvidal og Elisabeth Hasselvoll Solveig Kvidal og R. Dahl R. Dahl Solveig Kvidal RD Årsmelding 2013 for fylkeslag 3

4 08. april: husflidsmøte Byåsen hfl 24. april: husflidsmøte Soknedal hfl 27. mai: husflidsmøte Hysnes hfl 21. okt: husflidsmøte Malvik hfl Samarbeidsmøte med Ingrid Aune Nilsen, Sverresborg 12. juni Egne produkt /egen produksjon Bunad RD Spesifiser Bøker, kalendere, andre publikasjoner Andre produkt (kommunevott, reiseminne, nyfødtgave m. m.) Reinrosevotten, mønster Salg / næring Egen butikk åpen hele året Vott designa av leder, eies av STH. Laget som info om STH opp mot fylket. Garn til 50 par votter til politikere gitt av Hillesvåg ullvarefabrikk Åpningstider (hvilke dager og tidsrom) Egen butikk redusert åpningstid Markedsdager/messer/utstillinger Annet Mønster reinrosevotten Kommunikasjon/informasjon Medlemsinfo/medlemsblad Kurs- og kildekatalog Innslag i lokalavis/radio/tv Annonsering avis På Facebook På Trondheimsmartnan (3 dager) og Rennebumartnan (3 dager) kan de som deltar med synliggjøring av håndverksteknikker og framsnakkinga av husflid/verving av nye medlemmer, selge egne produkter mot at laget får 10 % av salget! Vi selger mønster til Reinrosevotten sammen med garn i garnpakkene som Litt av hvert selger. Inntekten dekker utgifter vi har hatt til arbeid med dette! Hvor mange pr år? Styremøtereferat legges ut på hjemmesider På hjemmesiden Leder i Midt-Nytt i forbindelse med arr. Kafé SAMMENSURIUM Ja Samarbeidspartnere Sør-Trøndelag fylke v Knut Vik og Arne Braut Røde Kors Trondheim v Sidsel Tømmerås og Marianna Betti Sverresborg Trøndelag folkemuseum/mist v Ingrid Galadriel Aune Nilsen og Anne Grete Sandvik Fortidsminnesforeningen i ST v Merethe Skjelfjord Kristiansen Næringsforeningen/City Management Trondheim Kulturnettverk Husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord SK&T ST og sentralt VOFO ST Butikken Litt av hvert på Risvollan Hva samarbeidet dere om? STH sin økonomi og informasjon til fylket om STH og studieforbundet K&T ST, særlig via Reinrosevotten. Kafé Sammensurium Åkle på Nett, Aktivitetsdager aug og 12 timers nålebindingskurs i oktober Familiedag på Steinviksholmen 26. mai 2013 Vevsymposiet og Trondheimsmartnan Om bl.a. lokaler til husflidslag i Trondheim Vevsymposiet, bokprosjektet, samarbeidsmøter m fylket og samarbeidsmøte med hf.butikkene og hf.håndverkerne Årsmøtet og medlemsmøtet i K&T ST, fylkesleddsamling i K&T Kontakt opp mot STfk og IQ-LIFE prosjektet Garnpakker til reinrosevottene Årsmelding 2013 for fylkeslag 4

5 Birka/ Rennebumartnansarrangører Rennebumartnan 2013 Hfk.konsulenten i M&R Avtale mellom NTH og STH i forb. m bokprosjektet og kurs for voksne som skal arb. m. barn Møre- og Romsdal hfl Kurs for voksne som skal arbeide med barn/ung Husflid og kurslærerkurs Nord-Trøndelag hfl Vevsymposiet og bokprosjektet Drikkestell i Trøndelag Lokaler (Kryss av) Eier eget lokale Fast leieavtale Låner/leier fra gang til gang Vi har stort sett hatt styremøtene hjemme hos lederen i år! Underskrifter: Organisasjonsutvikling Styremøter: Styret i Sør-Trøndelag husflidslag har gjennomført et godt og aktivt år i Valgkomiteen hadde jobbet bra med å skaffe nye styrerepresentanter og således sørget for at samarbeidet i styret har fungert godt. Valgkomiteen er en veldig viktig komité og har en kjempestor oppgave med å få medlemmer til fylkesstyret. Å sitte i fylkesstyret kan være arbeidsomt, men det gir tifold tilbake i form av kunnskap om fylket og SÅ mange flotte folk og det gir et enormt nettverk som både fylkeslaget og den enkelte styremedlem har glede og nytte av på lengre sikt! Det er også viktig å ha med seg i dette arbeidet at flere må bidra til å dra lasset, ikke bare i lokallagene er det viktig å dele på å være i front, men selvsagt også i fylkesstyret må medlemmer i lokallag være innstilt på å gjøre en jobb for fellesskapet! Styremøtene har vi i 2013 hatt i Trondheim/Risvollan. Styret har hatt 12 styremøter, hvorav ett ble gjennomført med styremedlemmene hjemme foran hver sin PC og ett, med bare en sak, via mail. Erfaringene fra styremøtet via PC og mange saker, er noe av bakgrunnen til at vi pr. nå, vurderer fysiske møter som det beste alternativet enda! Vi har hatt 106 saksnummer på møteplanen, men noen av sakene har blitt utsatt, slik at det virkelige antall saker er noe mindre! STH er helt avhengig av å få driftstøtte fra Sør-Trøndelag fylke for å opprettholde aktiviteten som helt og holdent er rettet inn på all den flotte aktiviteten som lokallagene gjør for å ivareta den immaterielle kulturarven i fylket. Styret har, sammen med husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord, lagt ned MYE ARBEID med planleggingen av kurs og vevsymposium. Vi har også brukt tid på planleggingen av Rennebumartnan og gjennomføring av Trondheimsmartnan. Nytt av året er også et samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i forbindelse med håndverksvirksomhet i Byavdelingen og med kurs! Regionstreffene er også noe som vi prioriterer høyt og som er et fast punkt på vår saksliste. Årsmøtet: Samarbeidet med Meldal husflidslag om gjennomføringen av årsmøtet 2013 var veldig bra. Evalueringen fra delegatene var da også positive og styret syns det er godt å få både gode ord og konstruktiv kritikk! Årsmøtet i år var et endags møte, og selv om møtelokalet kanskje var litt lite og med litt lav fysisk takhøyde, så var stemningen god og den mentale takhøyden fra både delegatene og fra styret (om vi må si det selv) svært sjenerøs! Meningsutvekslinger er veldig nyttige og ønskelige og det aller beste er når dette kan skje i en tillitsfull og samarbeidsvillig atmosfære. Styret er takknemlig for alle som bidrar til dette! Fylkesledermøter: Det er i 2013 avholdt to fylkesledermøter, Det første ble avholdt på Rica Victoria Hotel, i Oslo, april 2013 og her var leder og web- og Ung Husflidsansvarlig Solveig Kvidal representert. Møtet diskuterte blant annet: Strategisk Plan fra 2014, sekvens med Landet rundt, Inkludering og rekruttering i frivillige organisasjoner samt Ung husflid, videreføring og endring i takt med tiden. Årsmelding 2013 for fylkeslag 5

6 Det andre ble avholdt i Ålesund sist i oktober og her var studieleder Anbjørg Doorman med, sammen med leder. Program for møtet her var: Informasjon og kommunikasjon og nettsidene, Landet rundt gruppearbeid gruppeframlegg, Kurslærerkurs, Strategisk Plan og Orienteringer om bl.a. Årsmeldingsarbeid og økonomi og Landsstevnet 2014 i Harstad. Fylkesledermøtene er veldig nyttige og hyggelige møteplasser og her knyttes det bånd på tvers av fylkene, altså en svært nyttig nettverksdanning! Besøk til lokallag: Det har inneværende år vært leder som har besøkt lokale lag, både i forbindelse med husflidslag, årsmøter og jubileer. På disse møtene har det blitt gitt informasjon om saker som har vært viktige der og da, samt at leder har bidratt med husflidsfaglige aktiviteter. Leder var dessuten representert fra fylkeslaget i Margrethe Streitliens begravelse. Her har Sør-Trøndelag husflidslag mistet en flott og meget dyktig husflider og veldig god formidler av den håndbårne kulturarven. Regionstreff: I 2013 har vi gjennomført tre regionstreff, samt at det fjerde som var planlagt, har blitt utsatt til januar Det er travle tider for mange og selv om vi har 52 lørdager i året, strekker ikke disse til for oss alle! Vi må bare erkjenne det, og ha det i tankene at vi driver en frivillig organisasjon. Så om noe skulle falle ut eller måtte utsettes, så er det bare å ta det med godt humør! Men: det er alltid en kommentar som kommer på regionstreffene, og det er Dette har vært et veldig nyttig og godt møte. Det er så flott å komme sammen og høre hvordan andre lag har det og hva de driver med. Det blir lettere nå å ta kontakt med nabolaget! Styret er meget fornøyd med at Regionstreffene fungerer som en spore til mer samarbeid mellom lag i regionene og har noen tanker om at disse treffene har utviklingspotensiale til å bli så vel faglige arenaer som et sted hvor man kan utvikle organisasjonskompetansen til lagene. Samarbeidsmøter: Det ble avholdt Samarbeidsmøte med Sidsel Skjelfjord, husflidsbutikkene, husflidshåndverkerne og lokallag i Trondheimsdistriktet den 30.okt på Støren Det er husflidskonsulenten som innkaller og setter agenda for disse møtene. Nytt av året er at STH og husflidskonsulenten deler på utgiftene til møtene. Dette er praksis i flere andre fylker og vi i STH ønsker å følge denne praksisen, ut fra en tanke om at fylkeslaget og husflidskonsulenten er forskjellige, men like viktige deler av organisasjonen. Kurs: Leder hadde et organisasjonskurs for styret i Malvik husflidslag, 6. mai Styret ser at det med fordel kunne ha vært avholdt flere organisasjonskurs, men har ikke prioritert dette, fordi vi ser at lokallagene dessverre ikke melder seg på slike kurs! Mange ønsker organisasjonskurs og mer husflidsfaglige kurs, men svært få melder seg på. Styret ønsker at lokallagene tar tak i dette, og arbeider for at flere kommer på kurs, enten det er faglige eller organisasjonskurs. Styret i STH og husflidskonsulenten bruker mye tid og krefter på planlegging og forberedelser til kurs. Når vi så må avlyse kursene pga for få påmeldte, ser styret at dette er noe vi må skikkelig drøfte med dere i lokallagene. Dette vil vi komme tilbake til i 2014! Kommunikasjon Informasjon til lokallag og andre: Informasjon til lokallagene fra STH skjer i all hovedsak via referater fra styremøtene vi har. I tillegg gir vi jo informasjon på regionstreffene som vi har, samt at vi videresender info vi får og som vi mener er nyttig også for lokallagene. På våre postlister har vi også medlemmer i styret for Norges husflidslag og likedan direktøren i NH. Noen lokallag mener kanskje at de får for mye informasjon, men styret i STH sender bare ut info som vi vurderer som nyttig i forhold til organisasjonen og dens utvikling. Både husflidskonsulenten og leder i STH har informasjonsplikt, slik at vi kommer nok til å sende informasjon slik som nå, fortsatt! Styret og husflidskonsulenten har opparbeidet seg et system som gjør at vi ser hvem som sender hva, slik at vi minsker risikoen for at samme informasjon kommer til samme adressater to ganger. Vi ser at det blir noen glipper her noen ganger, men vi oppmuntrer dere til å ta dette med godt humør! Leder har som intensjon å sende ut lederbrev ca. tre ganger i året, til lokallagsleder og styrene i lokallagene. I 2013 har ikke dette skjedd, og det er jo grunnet i stor arbeidsmengde. Men planen er jo å prøve å fortsette med å gi informasjon om aktiviteter og planlagte ting på en noe mer lett måte enn det man gir via møtereferater. Hjemmesiden: Styret i STH ser at vi i 2013 heller ikke har jobbet godt nok med hjemmesiden på Vi har imidlertid laget oss og bruker stadig mer, facebooksiden Sør-Trøndelag husflidslag. Denne har vært litt enklere å bruke for å gi informasjon litt mer her og nå. Når det er sagt, så håper vi at vi får til å arbeide mer med hjemmesiden i Årsmelding 2013 for fylkeslag 6

7 Arbeid med media, fylkeskommune og kommune: Kontakten med STfk er bra gjennom Seniorrådgiver på Kultur, Knut Wik og fylkesvaraordfører Arne Braut. Disse to er alltid rede til å bistå med hjelp og til å være døråpnere til andre viktige folk i fylket om det trengs. Disse har således vært svært viktige personer for STH sitt arbeid med å få komme inn i Kulturkomiteen med informasjon om STH og Studieforbundet kultur og tradisjon og for at vi fikk komme til i Fylkestinget i desember og gi informasjon og votter til alle fylkespolitikerne! Vi har også hatt styremedlem Solveig Kvidal som en svært god støttespiller inn i dette arbeidet! Seniorrådgiver Knut Wik. leder Regionutvikling kultur Astrid Fuglås og direktør for Regionutvikling fra administrasjonen i fylket har også fått hver sitt vottepar. Det er også sendt votter til Trond Giske, som visstnok er leder for Trønderbenken på Stortinget og til Tadia Hajik. Hun får votter siden hun sto i spissen for Kulturmeldinga 2013, og fordi leder satt og strikket på Reinrosevotten da hun og husflidskonsulenten var i Innspelseminar med henne juni Votter er også sendt til Rolv Hjelmstad med frue, Oppdal. Dette som honorar fordi vi har fått bruke et fotografi av Reinrosa som han har tatt. En stor takk rettes til alle de lokallagsmedlemmene som deltok i strikkedugnaden med Reinrosevotten! I januar 2013 hadde husflidskonsulenten og leder i STH samarbeidsmøte med seniorrådgiver Knut Vik i STfk. Etter avtale med ham, så er det han vi kan snakke med og sende informasjon til når det gjelder fylkeslaget. STH bruker å ha samarbeidsmøte med ham sammen med husflidskonsulenten én gang i året. Som fylkeslag har vi ikke samarbeidet med administrasjonen i enkeltkommuner utover det at vi er medlem av Trondheim Kulturnettverk og derigjennom prøver å få til gode vilkår for de 5 lagene i Trondheim. Opplæring Husflidskurs: Styret og husflidskonsulenten jobbet mye med Nordisk vevsymposium som ble avholdt i månedsskiftet mai/juni -13. Her var det meldt inn kurs via STH, både på toget opp fra Oslo og de kursene som ble avholdt her i Trondheim 30.mai. Vevsymposiet ble heldigvis en stor suksess, noe som også speiles i den store arbeidsinnsatsen som alle involverte la ned for dette store arrangementet. Styret og husflidskonsulenten la ned mange timers arbeid med Ung Husflid-kurs som var tenkt avholdt i Trondheim sept Dessverre meldte det seg altfor få deltagere, slik at vi måtte avlyse hele kurshelgen. Som nevnt tidligere, så er det viktig at så mange som mulig ser nødvendigheten av å delta på kurs og styret i STH oppfordres alle lokallagene til å motivere for at én eller flere av medlemmene meldes på til kurs, enten det er i regi av eget lokallag, andre lokallag eller vårt eget - eller nabofylkeslag som arrangerer kursene. Opplysninger om kurs får vi på mail, eller det står på hjemmesidene til det enkelte laget. Kursene er viktige arenaer når det gjelder husflid og håndverk og ivaretaking av den håndbårne kunnskapen. I tillegg er det viktige møteplasser og fine muligheter for nettverksbygging mellom lag og distrikter i vår langstrakte land! Trondheimsmartnan 2013: Evalueringen av vår deltagelse og aktivitetene vi hadde i 2012 var avgjørende for at STH valgte å delta også i 2013! Som i fjor hadde flere av de som deltok på vår stand med egenproduserte ting som de solgte, av hvilke STH får 10 % av inntektene. Disse små, men viktige, inntektene kommer STH godt til nytte. Det koster forholdsvis mye å være med på en slik tre dagers martna, selv om vi i 2013 hadde en mye mindre plass å holde på med. Arrangøren var så fornøyd med at vi ville være med, at de kostet på produksjon av et stort banner med vår logo, slik at vi kan henge opp denne på vårt område og ellers bruke den der vi måtte ønske! Disse deltok på Trondheimsmartnan 2013: Navn. Husflidslag aktivitet Ingrid Nordvik Wenche Gundersen Lisbeth Skolmli Annebeth Sandvik Kari Brauten Randi Tømmerdal Beate Slåen Anne Mari Lund Anbjørg Vold Doorman May Synnøve Selbekk Ellinor Berg Nyhus Margareth Botnan Målfrid Rønningsbakk Strinda Strinda Strinda Midtbyen Midtbyen Midtbyen Heimdal Hølonda Selbustrikk. Salg av selbustrikk Rigging, div. hfl.tekn. nedrigging Rigging, Mønsterstrikk, nedrigging Strikking Billedvev Mønsterstrikking Mønsterstrikking Brikkevev Heksekosthekling Pjoning Hakking. Salg av div. strikkevarer. Selbustrikk/Ullbroderi Blondestrikk. Salg av blondestrikk og vevnader. Strikking Takk til alle dere 14 personer fra 5 lokale lag som bidro til at STH fikk en vellykket stand på Trondheimsmartnan og som derfor var med skaffet oss gode erfaringer til videre arbeid med martnansarbeidet. Årsmelding 2013 for fylkeslag 7

8 Rennebumartnan 2013: Årets Rennebumartnan ble et også et stort prosjekt for STH, siden vi i år, som i fjor, hadde to boder: én vanlig og én utstillingsbod. Utstillingen med alle de flotte utstillingskassene ga et meget flott bilde av den virksomheten dere i lokallagene har. Dette, sammen med det vi gjorde i fjor, resulterte i at vi fikk en veldig bra omtale i Norsk Husflid 4 / I vår regulære bod hadde vi også i 2013 demonstrasjon av forskjellige teknikker. Rennebumartnankomiteen bidrar sterkt til at arbeidet med planlegging og gjennomføring av arrangementet for STH sin del, går mye bedre nå. Arbeidet med å få medlemmer fra lokallag til å delta går heldigvis lett. Alle som deltar med demonstrasjoner og arbeid i våre to boder, syns det er veldig flott å være med, og det gjør at vi i 2013 kunne stille med rekordmange folk hver dag og et mangfold av forskjellige teknikker. Medvirkende på Rennebumartnan i 2013 var: Helena Dybvik Heimdal Knipling, salg av vev Ivar Dybvik Heimdal Lage rismatter og salg av slike Guri Lernes Hemne Hakking og brikkevev Sigrid Moe Hemne Strikking og ellers litt av alt Sigrid Fuglås Hovin kontstrikking Eli Karin Krogstad Hovin Kunststrikking, nedrigging Arne O. Rød Hovin Spikking, salg av treartikler Marit Veflingstad Rød Hovin Nålebinding/salg av dette, spinning på håndtein, nedrigging Solveig Marie Solberg Hovin Strikking Astri Fagerdal Hysnes Mamma Astrup Irene Gjersvold Hysnes Kontstrikk Aina S. Karlsen Hysnes Strikking av Reinrosevotten, Nedrigging May Brit Nygård Hysnes Kontstrikk Ann Helen Rian Hysnes Kontstrikk Ann Astrid Rokseth Hysnes Strikking av Reinrosevotten, Nedrigging Hallgerd Torvik Hysnes Kontstrikk Målfrid Rønningsbakk Hølonda Rigging, Blondestrikk, selge av strikk og vevnad/løpere Anne Mari Lund Brikkevev og kumi himo, Nedrigging Ellinor Berg Nyhus Hakking Per Johan Johansen Spikking og salg av sleiver og hester May Synnøve Selbekk Rigging, div. hfl.tekn., nedrigging Borghild-Anita Løkken Røros div. hekling og salg av dette Emilie Løkken Røros UH Kumi himo produksjon og slag av dette Strinda Rigging, div. teknikker, nedrigging Edna M. Nylen Strinda Rigging, håndquilting, nedrigging Tone Inga Braseth Støren Hekling og Nedrigging Evelyn Bakken Ørland/Bjugn Rigging, spinning på rokk og broderier Unni Enge Grande Ørland/Bjugn Rigging, nupereller og strikking av Reinrosevotten Reidar Holden Ørland/Bjugn Rigging, Salg og arbeid med smådreiing og div trearbeid Anne-Mari Kristensen Ørland/Bjugn Rigging og brodering Ranveig Stuenes Ørland/Bjugn Rigging og strikking Sidsel Skjelfjord Husflidskonsulent Brikkevev En stor takk til komiteen og ikke minst til alle de 10 lokale lag og de 32 personene som deltok med forskjellige teknikker. Styret er særdeles takknemlig for alle de som deltar, både på Rennebumartnan og Trondheimsmartnan. Vi og komiteene ønsker likevel å få flere lokallag med på disse arrangementene. Det er veldig morsomt og lærerikt, ikke minst på det husflidsfaglige området! Åkle på Nett: Arbeidet med Åkle på nett har heller ikke i 2013 vært særlig høyt prioritert. Styret har imidlertid notert seg at komiteen har hatt ett møte og at det er tatt en avgjørelse om at Dahl og Kotte etter hvert vil få opplæring i registreringsprogrammet og vil arbeide med ferdigstillelse av registreringen. Studieforbundet kultur og tradisjon Sør-Trøndelag (K&T ST): Leder i STH har ledervervet i Studieforbundet tradisjon og kultur ST, og styret består fremdeles av alle medlemsorganisasjonene i ST: Sør-Trøndelag Ungdomslag, Seniordans Trøndelag, Forbundet Kysten Trøndelag v/ kystlaget Trondheim, Sør-Trøndelag Historielag og selvfølgelig STH. Årsmelding 2013 for fylkeslag 8

9 Gjennom informasjonsarbeidet til STH gjennom Reinrosevotten, håpes det å få litt mer kontakt med fylket omkring det arbeidet som gjøres også her. Det planlegges kurs i KURSADMIN i 2014 fra K&T ST. VOFO ST er nå inne i et prosjekt støttet av EU. Prosjektet heter IQ:Life- Improving the Quality of Lifelong learning i Future Europa. Som styremedlem I VOFO ST har leder deltatt på et 3 dagers møte I Spania des og planene er å ha møter i alle deltakerland. (Spania, Tyrkia 2015, Polen2014, Estland 2014 og Norge 2015). Samarbeid med Nord-Trøndelag husflidslag (NTH): STH og NTH har i 2013 fortsatt samarbeidet som ble startet i I 2013 har vi arbeidet sammen om planer for vevsymposiet som kommer i 2013 og det å være utgiver for boka Drikkestell i Trøndelag, som er et prosjekt fra registreringen øl og or som husflidskonsulenten i NT og ST har stått i bresjen for. Bokprosjektet er nå inne i sin siste fase og NTH og STH har skrevet kontrakt med MUSEUMSforlaget. Boken skal være ferdig til Landsstevnet for NH i Harstad juni 2014 Det oppleves som svært meningsfylt å samarbeide med andre fylkeslag, og samarbeid med flere fylkeslag står for tur i 2014, blant annet også med Møre og Romsdal omkring Ung Husflidskurset i april Avslutning: Styret i STH har hatt et travelt, men positivt år i 2013 og ser at 2014 også blir innholdsrikt når det gjelder forskjellige aktiviteter. Styret håper at lokallagen vil delta aktivt i den planen som hvert år blir vedtatt av årsmøtet for STH og i det samarbeidet som er opparbeidet både innefor egne rekker, i det samarbeidet som vi blant annet har med andre fylkeslag OG Sverresborg Trøndelag Folkemuseum! STH er svært takknemlige for den driftstøtten som vi får fra Sør-Trøndelag fylke, men vi håper jo på at det innledende arbeidet som er gjort med Reinrosevotten og den kontakten det har gitt oss inn til administrasjon og det politiske nivået, på sikt, kan gi litt uttelling både på at vi i husflidslagene blir mer brukt av det offentlige og at det må komme mer penger til blant annet kursvirksomheten vi har, for å verne, utføre og videreutvikle vår immaterielle kulturarv. For- og bakside på merkelappen som henger ved hvert vottepar som vi gir bort og som Hillesvåg Ullvarefabrikk veldig sjenerøst sponset alt garnet til! Årsmelding 2013 for fylkeslag 9

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 Årsmelding 2013 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i 2013...... 4 Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 3 Organisasjonen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Bygdefolkets Studieforbund... 18 Opplæring tillitsvalgte... 19 Landbrukets HMS tjeneste... 20

Bygdefolkets Studieforbund... 18 Opplæring tillitsvalgte... 19 Landbrukets HMS tjeneste... 20 ÅRSMELDING 2011 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Sammendrag... 6 Organisasjonen... 7 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 7 Sekretariatet... 10 Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag... 11 Årsmøte Norges

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer