ÅRSMELDING Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien videre Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Nord- Trøndelag Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er Stjørdal Adresse: Prestmoveien 1, 7500 Stjørdal Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Nord-Trøndelag Husflidslag 700 medlemmer Lokale husflidslag antall lokallag 16 Husflidsbutikker antall butikker 3 Husflidshåndverkere antall husflidshåndverkere 5 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 2

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 3

4 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Fylkeshusflidslaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Resultat pr Nord-Trøndelag Husflidslag består av et styre på 5 personer. Valgt på årsmøte og rekruttert fra lokale husflidslag. Husflidskonsulenten deltar på møter og arrangement etter behov og anledning og har en rådgivende funksjon uten stemmerett. Delta på alle styremøter Delta på årsmøte Delta på 3 regionmøter Nord-Trøndelag Husflidslag Deltatt på 7 styremøter. Deltatt på årsmøte på Stjørdal med informasjon om årsplanlegging i forhold til Strategisk plan. Deltatt på 3 regionmøter: Kolvereid, Overhalla og Levanger. Informasjon om hvordan lokallagenes årsplaner tilpasses strategisk plan, litt om det nye satsningsområdet 3xF Form Farge Funksjon og praktisk innføring i harmoniske striper og usynlige skjøter ved strikking. Til sammen møtte 73 personer. Deltatt på Agrisjå med repslagning for 43 barn. Repslagning av eget hoppetau som måtte prøves Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 4

5 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Lokale husflidslag Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidskonsulenten besøker lokale husflidslag ved henvendelse. Det er oftest ønsker og behov utover felles tiltak/prosjekter. Her rapporteres kun aktiviteter som ikke rapporteres i tiltakene. Møtekomme det enkelte lokallags ønske. Resultat pr Deltatt på årsmøte hos Inderøy Husflidslag. Deltatt på medlemsmøte i Levanger Husflidsforening med informasjon om hva en husflidskonsulent gjør og årsplanlegging i lokallagene i forhold til Strategisk plan. Besøkt Levanger Husflidsforening sin strikkeutstilling. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 5

6 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak /tiltakene Husflidsbutikkene Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Resultat pr Norsk Flid Husfliden Stjørdal har bedt om hjelp til å finne ny strikkeprodusent til Stjørdalsgenseren / jakken. Opprette kontakt med ny leverandør Norsk Flid Husfliden Stjørdal Undersøkt muligheten for å få produsert strikkeplaggene i Stjørdal. Da det ikke er mulig, ble Selbu Husflid kontaktet og de har kapasitet til å strikke nødvendig antall plagg. Møte med Selbu Husflid for avklaring rundt detaljer i forhold til strikkingen. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 6

7 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak/tiltakene Tiltak i/med skoler, museer og andre Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Skole Husflidskonsulenten er blitt oppnevnt som mentor for en ungdomsbedrift på kokk og servitørlinje ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Bedriften heter Dønn flat og driver med baking av flatbrød og kaker, servering og catering. Husflidskonsulenten er også blitt kontaktet av elevbedrift i en annen klasse ved samme skole. Her er det ønske om opplæring i repslagning. Dele mine kunnskaper og erfaringer fra arbeidslivet Utfordre elevene til å sette seg klare mål og etterspør resultater Være behjelpelig med å finne de rette kontaktene Støtte opp, inspirere og motivere elevene Være tilgjengelig for bedriften Resultat pr Mentorarbeidet startet i desember og det er gitt råd om hvilken emballasje og hvor den kan skaffes. Oppfordret Dønn flat til å lage ny makedsføringsplan for Gitt opplæring i repslagning i elevbedrift i klasse for elever med tilpasset opplæring ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 7

8 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak/tiltakene Fylkeskommunen Midtnordiske kulturdager 2012 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidskonsulenten er blitt forespurt av Clas Rønning Nord-Trøndelag fylkeskommune, om å være deres representant i ressursgruppa for Midtnordiske kulturdager Temaet er form, design og husflid. Sikre at handverkere fra fylket deltar Lage utstilling av handverksprodukter Skaffe deltaker fra fylket til PechaKucha Night Foreslå foredragsholder fra Trøndelag til å snakke om framtida for husflid Delta på møter i referansegruppa Delta på gjennomføringen av Midtnordisk kulturkonferanse i Östersund 2012 Resultat pr Invitert utøvere innen temaet til å delta og til nå har 9 takket ja til deltakelse. Skaffet deltaker fra Nord-Trøndelag til PechaKucha Night. Skaffet foredragsholder fra Nord- Trøndelag til å snakke om framtida for husflid. Deltatt på møte i Östersund og et telefonmøte vedr. planlegging av Midtnordisk kulturkonferanse. Foreslått utøvere fra Nord-Trøndelag som forslag til Midtnordisk kulturpris Fylkeskommunens kontaktperson gis kontinuerlig informasjon enten gjennom besøk, telefon eller e-post. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 8

9 Arbeidsområde Opplæring Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede Tiltak /tiltakene Ung husflid i Nord-Trøndelag Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Resultat pr I Norges Husflidslag er Ung husflid et fast tiltak og en prioritert oppgave for Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunal støtte til barne- og ungdomsarbeid kanaliseres gjennom Nord- Trøndelag Barne- og ungdomsråd(ntbur) som Nord-Trøndelag Husflidslag er medlem av. Husflidskonsulenten er kontaktpersonen mellom Nord-Trøndelag Husflidslag og NTBUR og søker om årlig tilskudd for dem derfra. Stimulere til mest mulig aktivitet knyttet til formidling av husflid til barn og ungdom. Bidra til å bygge nettverk for instruktører i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Husflidslag Lokale Husflidslag Stjørdal museum Værnes Arrangert 2 dager med nettverkstreff for 11 veiledere i fylket. Tema brikkeveving for barn. Arrangert Spinn og spikk på museet, aktivitetsuke for barn i Stjørdal. Var kurslærer i spikking. 36 barn deltok hver dag i 4 dager. Aktiviserte 30 barn med brikkeveving og grindveving på Den store museumsdagen ved Stjørdal museum Værnes. Deltatt på Slåttedag i Forradal med repslagning for barn. Spikking på Rennebumartnan med 100 barn. Repslagning på Agrisjå med 43 barn. Jul på museet med halmarbeid med 43 barn. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 9

10 Veving av bånd på grind og brikker Slåttedag med repslagning av eget hoppetau Spikking på Rennebu-martnan er populært. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 10

11 Mange fine leddyr på Spinn og spikk på museet Jul på museet med halmarbeid for barn Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 11

12 Arbeidsområde Opplæring Strategi Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. Tiltak /tiltakene Fagutvalg i Tre Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Resultat pr Fagutvalg i Tre er gjenopprettet for en periode på 2 år. Fagutvalget skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til Norges Husflidslag om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres. Legge langsiktig strategi i tråd med strategisk plan. Lage handlingsplan for 2 år med NH s satsingsområde. Husflidskonsulenten i Akershus Avholdt 2 møter, Røros og i Oslo hvor kortsiktig og langsiktig strategiplaner er lagt. Deltatt som medhjelper under gjennomføringen av Nordisk Treseminar på Dovre. Fagutvalg i Tre på befaring på Materialbanken Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 12

13 Stavkirka ble bygd på 3 dager under Nordisk Treseminar Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 13

14 Arbeidsområde Opplæring Strategi Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. Tiltak /tiltakene Kreative kurs Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Resultat pr Netop Hvidovre og Vestfyns Husflid i Danmark har tatt initiativ til et samarbeid mellom husflidsorganisasjonene i Norge, Finland og Island. Formålet med prosjektet er å utvikle en undervisningsmetode med videobasert undervisningsmateriale basert på håndverk fra de ulike samarbeidslandene. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er Norges Husflidslags representant i dette samarbeidet. Prosjektet skal gå over 2 år. Delta på partnerskapsmøtene Bestemme hvilke håndverksteknikker Norge skal dokumentere Gjøre videoopptak av tradisjonsbærer/evt. lete fram eksisterende opptak innenfor det valgte håndverket. Gjøre videoopptak av en utøver som lager nye produkter med et nytt uttrykk innenfor samme håndverket /teknikken Studieforbundet kultur og tradisjon Deltatt på 1.partnerskapsmøte i København hvor forståelsen av prosjektet og planer for det videre arbeidet ble diskutert. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 14

15 Arbeidsområde Opplæring Strategi Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap. Tiltak /tiltakene fortidas former framtidas design Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Husflidskonsulentene i Sør- og Nord-Trøndelag tok initiativ overfor Birka til å samarbeide om et produktutviklingskurs for håndverkere, brukskunstnere, kunsthandverkere, designere og andre som har eller ønsker å ha husflid /handverk som næring. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse og Innovasjon Norge har bevilget økonomisk støtte. Vi har tidligere samarbeidet med Birka om produktutviklingskurset Kreativt mot, og om et fotokurs for handverkere. Kurs i produktutvikling skal gi inspirasjon og metoder til å lage nye produkter. Det vil bli lagt vekt på at inspirasjonen eksemplifiseres fra registreringsmaterialet i Øl & Ornamentikk og Åkleregistreringen i Trøndelag. 13 deltakere fra Trøndelag og 1 fra Troms og 1 fra Hedmark gjennomfører kurset. Husflidskonsulenten i Sør-Trøndelag og Birka - senter for husflid og håndverk. Resultat pr Planleggingsmøter foran hver samling. Rekruttert 15 deltakere hvorav 4 er bosatt i Nord-Trøndelag. Holdt foredrag om fellåklær fra Nord- Trøndelag. Gitt deltakerne tilbud om produktveiledning mellom noen av samlingene. Gjennomført 4 samlinger: Inspirasjon og kreative prosesser, kill your darling å befri deg fra ditt eget, jeg fant jeg fant og meninger om mitt. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 15

16 Dyp konsentrasjon når nye ideer skal skapes Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 16

17 Arbeidsområde Opplæring Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak /tiltakene Drikkestell i Tre Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Resultat pr Det er gjennomført registrering av tregjenstander knyttet til ølbryggertradisjonen i Trøndelag. Prosjektet Øl & Ornamentikk er avsluttet i Nord-Trøndelag og en ønsker å få publisert noe av resultatet. Ola Grefstad har sagt seg villig til å være forfatter. Starte prosessen med utgivelse av litteratur med arbeidstittel: Drikkestell i Tre Være medredaktør av boka. Husflidskonsulenten i Sør-Trøndelag Laget budsjett og finansieringsplan for boka. Norges Husflidslag bevilger kr til finansieringen. Trøndersk rosemaling har sin egen stil Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 17

18 Arbeidsområde Opplæring Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Tiltak /tiltakene Bragd Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Resultat pr Det finnes få nye produkter i markedet med røtter i Trøndersk kultur. Vi har mye kultur som kan være inspirasjonskilde for nye produkter. Prosjektbeskrivelse og budsjett er utarbeidet. Innovasjon Norge Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag støtter prosjektet økonomisk. Utarbeide design på 3 produkter med inspirasjon fra åkletradisjonen i Nord- Trøndelag. Gjøre produktene klar for salg til forbruker. Norsk Flid Husfliden Steinkjer, Husfliden Stjørdal og Husfliden Værnes Utarbeidet søknad til Patentstyret om varemerkeregistrering og designregistrering. Begge søknadene ble innvilget. Norsk Flid er forespurt om å være investor for produksjon av produktene, men de har takket nei. Det arbeides videre med forsøk på å skaffe andre. Prototyper er oppsydd. Prototypene er vist for flere husflidsutsalg, lokalt og på Gave & Interiørmessa i Oslo og via selgere. Responsen er 50/50. Har kontakter som kan være behjelpelig med produksjon i utlandet. Produktutviklingsprosjektet er avsluttet med egen rapport. Veske og toalettmappe Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 18

19 Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for husflidshåndverkere, styre i fylkeshusflidslaget, butikker og husflidskonsulenten i fylket. Tiltak /tiltakene Utstilling med tema bryllup Beskrivelse av tiltaket/tiltakene Husflidskonsulentene er blitt pålagt å ta initiativ til å arrangere felles møter for de ulike medlemskategoriene i Norges Husflidslag. Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for husflidhåndverkere, styre i fylkeshusflidslaget, butikker og husflidskonsulent i fylket. Resultat pr Arrangert 2 møter hvor alle medlemskategoriene møtte på det første møtet. Noe frafall på andre møte. Resultat: Enige om å arrangere en utstilling med tema bryllup i husflidsutsalgene på Stjørdal og Steinkjer juni Handverkerne stiller ut produkter innefor temaet. Husflidslagene demonstrerer i utsalgene og viser ideer til laging av bordkort. Laget invitasjon som er sendt handverkerne. 6 bedrifter er påmeldt. Disse tar ansvar for utstillingen og har sine møter mellom fellesmøtene. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 19

20 Drift: Fellessamlinger Husflidskonsulenten har deltatt på alle samlinger i regi av Norges Husflidslag Fylkesledersamling, konsulentsamling og personalsamling på Hell i april Personalsamling i Oslo i september Faglig utvikling Husflidskonsulenten har deltatt på følgende studier og seminar Gjennomført studiet Gjenstander og kontekst ved NTNU. 15 studiepoeng. Et studie i innføring i historisk folkekunst og videreføring av denne i nyere tid. Deltatt på seminaret Død over plastikktrollet Norsk håndverk en reise verdt? arrangert i Trondheim 9. og 10. mars av Birka nasjonalt senter for kunst og håndverk. Deltatt på miniseminar om Indigo 2011 arrangert av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim 7. oktober. Sektorarbeid Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag er i sektor for husflidsfag. Sektoren har hatt 3 møter over 2 dager i Oslo og 1 møte i London hvor vi besøkte en tekstilmesse og deltok på work shops. Var i Victoria & Albert Museum som har en av verdens største samling med håndverk og kunsthåndverk. Var også på andre utstillinger og i gallerier. Sektoren har faste telefonmøter den første arbeidsdagen i hver måned. Det gis informasjon fra sektorleder og hvert sektormedlem informerer om utførte arbeidsoppgaver siden sist. Virksomhetsplan i sektor legges på bakgrunn av tiltak i strategisk plan vedtatt på landsmøte og styrets vedtak om rullering av denne. Arbeid i sektor: Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag har i samarbeid med Husflidskonsulenten i Sør- Trøndelag foretatt en evaluering av utmerkelsen Diplom for godt arbeid. På bakgrunn av spørreundersøkelse og bearbeiding av denne, har vi lagt fram forslag til nye retningslinjer. Arbeidsoppgaven er avsluttet fra vår side og resultatet ligger til behandling hos lederteamet. Driftsrutiner Husflidskonsulenten legger sin virksomhetsplan på bakgrunn av tiltak vedtatt i sektor og i samarbeid med Nord-Trøndelag Husflidslag. Husflidskonsulenten rapporterer til Norges Husflidslag om Ressursbruk i kroner hver måned Ressursbruk i timer hvert kvartal Status i forhold til virksomhetsplan hvert kvartal Service og henvendelser Husflidskonsulenten mottar årlig mange spørsmål og henvendelser utenfra både enkeltpersoner og institusjoner eller andre organisasjoner. Etter beste evne gis det hjelp og svar på disse. Denne servicen gis både til medlemmer og ikke medlemmer og av og til strekker den seg også utenfor Nord-Trøndelags grenser. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 20

21 Avslutning / veien videre Produktutviklingskurset fortidas former - framtidas design er det tiltaket jeg har brukt mest tid på i år. Planlegging og tilretteleggelse foran hver samling har tatt mye lengre tid enn beregnet. Det er et stort prosjekt med nye foredragsholdere / instruktører som skal kontaktes og følges opp ved hver samling. Vårt mål er å bruke lokale aktører fra øverste hylle og det synes vi i stor grad at vi så langt har klart. Det er gjennomført 4 samlinger og vi er halvveis i prosjektet. Deltakerne skal også ha sin del av oppfølgingen mellom samlingene. Deres problem ser ut til å ligge i at de ikke tar seg nok tid til å øve og ta i bruk verktøyet de får, slik at det blir en naturlig del av arbeidsprosessen deres framover. Jeg synes ikke alle utnytter kurset godt nok til egen fordel. Dette er noe vi vil ta tak i til neste år. Tiltaket går over 2 år og avsluttes i Det har vært spennende og lærerikt å arbeide med produktutviklingsprosjektet Bragd. Mange utfordringer underveis, men heldigvis kom vi i mål og det gav konkrete resultater i form av produkter. Nettverket mitt er blitt utvidet og jeg har fått et innblikk i hvordan en designer tenker og arbeider. Det er mange hensyn å ta, når nye produkter skal utformes. Det jeg synes er frustrerende er at det skal være så vanskelig å få videreført prosjektet og gjøre produktene tilgjengelig for kundene. Jeg har ikke kunnskap nok om å skaffe investorer og jeg har heller ikke møtt noen pr. i dag som kan være behjelpelig med det. Det er lagt ned såpass mye ressurser i utviklingen av produktene, at jeg synes det er synd at det skal stoppe der. Jeg har ikke gitt opp håpet ennå og vil derfor bruke noen få timer på dette til neste år også. I alle fall hadde det vært interessant og prøvd med et par fargekolleksjoner i markedet. Ung husflid er et tiltak jeg hvert år ønsker å bruke tid på. Dette året fikk jeg prøvd ut et nytt tilbud for barn her i fylket. Sammen med Stjørdal museum Værnes arrangerte vi spinn og spikk på museet. Fire hele dager med husflid til 36 barn ble meget vellykket. Pågangen for å delta var så stor at vi kunne ha hatt det dobbelte med antall barn. Dette var et prøvetiltak for oss, men det ser ut til at behovet og interessen er tilstede for å kunne gjentas. Det hadde vært fint å kunne få i gang lignende opplegg også på andre steder i fylket. Til slutt vil jeg nevne to nordiske samarbeidsprosjekt som jeg ble involvert i på høsten. Begge er interessante og konkrete arbeidsoppgaver som vil gi et synlig resultat ved en gitt dato. Det ene er Midtnordisk kulturkonferanse i Östersund, hvor jeg er Nord- Trøndelag fylkes representant i referansegruppa. Der har jeg blant annet oppgaven med å finne deltakere og foredragsholdere fra Nord-Trøndelag, samt lage en utstilling. I det andre nordiske samarbeidsprosjektet er jeg Norges Husflidslags representant i arbeidet med å lage videobasert opplæring av handverksteknikker. Her er det Danmark, Norge, Island og Finland som er samarbeidspartnere. I Norge samarbeider jeg også med Studieforbundet kultur og tradisjon i dette prosjektet. Så vil jeg takke alle de jeg har samarbeidet med gjennom året. Også en stor takk til de som har bidratt med økonomisk støtte til prosjekt. Stjørdal Randi Breiset Husflidskonsulent i Nord-Trøndelag Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 21

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer