ÅRSMELDING Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

2 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt. side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra Buskerud på www side 7 Fagutvalg i vev side 9 Medarbeidersamling i Buskerud og Vestfold side 10 Sommerkurs i Buskerud side 11 Forberede ull-satsinga i Norges Husflidslag side 12 Kurs ansatte i Husfliden side 13 Arrangere workshop for kulturhåndverkere side 14 Identitet Idé i tet; seminar og konkurranse side 15 Vinterfestivalen, salgsarena for kulturhåndverk side 16 Sluttkommentar side 17 Husflidskonsulenten i Buskerud fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Kontorstedet er Hønefoss Adresse: Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss Telefon: E-post:

3 Organisasjonskart, fylket Norges Husflidslag ca medlemmer Buskerud fylkeslag 1296 medlemmer 3 Lokale husflidslag 15 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Husflidshåndverkere 9 husflidhåndverkere sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom følgende kjerneaktiviteter: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 TILTAK Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede. Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kinaprosjekt. 4 Beskrivelse av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallagene i Form Farge - Funksjon (3XF) da dette er satsingsområde i NH i Inspirere lokallagene til å fokusere på gjenglemte teknikker i sitt nærmiljø og spesielt på åklevevingen. Planlegge Rødliste-prosjekt sammen med Buskerud Husflidslag. Møte med alle lokallagene i løpet av en 3-års periode Framdriftsplan Desember2013 sende ut invitasjon om foredrag Januar 2014 forberede foredragene Hele 2014 reise rundt i lokallagene med foredrag. Vår 2014 planlegge prosjekt med fylkeslaget Oktober 2014 presentere prosjekt på medarbeidersamlingen Samarbeidspartnere Lokallagsstyrene og Buskerud Husflidslag Husflidskonsulentene i Buskerud Laget PowerPoint foredrag med bakgrunn i forslag fra 3xF-gruppa. Laget foredrag om Rødlisteprosjektet, åkleprosjektet og turen til Nanjing i Kina. Vært ute i 12 lokallag fortrinnsvis med åkleprosjektet/rødlisteprosjekt og Kina-prosjektet.

5 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Inspirasjonskurs for instruktører, lærere og museer. 5 Beskrivelse av tiltaket Samle instruktører, museumsansatte og lærere som arbeider med barn og unge i husflidsfag til faglig møter og sosialt samvær for å inspirere. Arrangere 1 kurs i året. Framdriftsplan februar 2014: arrangere kurs Okt/nov. 2014: planlegge nytt kurs 2015 som gjennomføres av Buskerud Husflidslag. Tema Ull. Samarbeidspartnere lokallagene, skolene og museene. Barne- og ungdomskonsulenten. Husflidskonsulentene i Buskerud og Buskerud Husflidslag Gjennomført kurset med 15 deltakere hvorav 2 var fra skoler og 1 fra museum. Kurslærere var Megumi Ohta Fog i origami og Maria Scheben i Fimo og papirsmykker. Gode tilbakemeldinger. Neste kurs blir ull og ideer i forbindelse med breddegaven til NH. Planlagt kurset på Pers Hotell på Gol februar Kontaktet foredragsholdere og laget invitasjon. Sendt ut invitasjon og lagt den på nettet.

6 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Nettverk vev 6 Beskrivelse av tiltaket Samle vevinteresserte i Buskerud, Akershus og Oslo til faglig møter av høy kvalitet og sosialt samvær. Styrke og øke interessen for vevfaget Drifte et nettverk Arrangere 2 møter i året. Framdriftsplan Høst 2013: planlegge neste møte i februar 2014 arrangere møte Kirketekstiler. 18. februar 2014 planlegge høstmøte 18. oktober vår 2014 forberede møte i oktober oktober 2014 Arrangere møte med tema Filleryer og gjenbruk. November 2014 Planlegge møter for 2015 og videreføring av Nettverk vev. Samarbeidspartnere Arbeidsutvalg Nettverk vev. Diverse bedrifter, ressurspersoner Husflidskonsulentene i Buskerud i samarbeid med arbeidsgruppa. Arrangert nettverksmøte på Norsk Folkemuseum med 50 deltakere. Planlagt og kontaktet alle foredragsholdere til neste nettverksmøte i oktober 2014 med tema filleryer og gjenbruk. Sendt ut et forhåndsvarsel til nettverket. Gjennomført møte ad filleryer og gjenbruk med 61 deltakere. Avholdt 1 møter i arbeidsgruppa. Nettverket er nå på ca 180 deltakere. Åse Eriksen, Anne Grete Sandstad Siri Berrefjord

7 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak. Åklær fra Buskerud på www 7 Beskrivelse av tiltaket Buskerud Husflidslag i samarbeid med bygdekvinnelagene i Hallingdal og Hallingdal museum foretok en åkleregistrering i perioden i alle 6 Hallingdals-kommunene. Det ble registrer over 2000 åklær som også ble avfotografert av fylkesfotograf Bjørn Johnsen. et den gang var bl.a. å lage en utstilling og en bok. Utstillingen ble avviklet på Hallingdal museum, men bokprosjektet ble aldri realisert. Hallingdal Museum kom med en påminnelse om at prosjektet ikke var fullført, og det ble derfor løftet frem igjen i Buskerud Husflidslag for å se på mulighetene for å benytte materialet på en ny måte i den tiden vi nå er i. 1. Ca 30 representative åklær plukkes ut og det lages oppskrift av originalene. De fotograferes på nytt slik at bildene egner seg for publisering. Oppskrifter med nye bilder legges fortløpende på nettet under Norges Husflidslags hjemmeside både på norsk og engelsk Et par designere samt 2-3 videregående skoler får i oppdrag å komme med forslag til videreføring av åkletradisjonen i moderne drakt med utgangspunkt i de 30 utvalgte åklærne. 3. De beste av disse veves opp på husflidslagenes vevstuer. De lokallagsmedlemmene som vever opp åklær, kan beholder åklærne selv mot en kompensasjon for jobben. Skal noen åklær tilfalle offentlige bygg, selges disse på vanlig måte til kostpris. 4. Det tas kontakt med innvandrermiljøer som får tilbud om opplæring i veving av husflidslagene og som lager sine åklær med bakgrunn i egen tekstil kultur og fargebruk. Innvandrerkvinnenes åklær kan også selges og pryde til offentlige bygg eller de lokalene som de bruker som møtelokaler i egne organisasjoner. 5. Alt legges ut på nettet fortløpende. De gamle åklærne er en nasjonal skatt på lik linje med folkedraktene. Tilgangen på mønstrene bør derfor være gratis. 6. En ny utstilling med originalene og de nye teppene bør vises på våre 4 hovedmuseer i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Nesbyen som en avslutning på prosjektet. 7. Pressen må holdes orientert om prosjektet til en hver tid. Gjennomføre prosjektet Framdriftsplan Vår 2012; Søke prosjektmidler Høst 2012 Gjennomføre forprosjektet Desember 2012 Søke midler hovedprosjekt 2013/2014 Gjennomføre hovedprosjektet Samarbeidspartnere

8 Lokale husflidslag Bygdekvinnelag Videregående skoler Designere Innvandrermiljøer Museer i Buskerud Buskerud Fylkeskommune Sparebankstiftelsen Hallingdal 8 Buskerud Husflidslag Søkt om midler til hovedprosjektet og fått fra Buskerud Fylkeskommune, fra Sparebankstiftelsen Hallingdal og fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Søkt andre instanser uten hell. Plukket ut 40 åklær som det skal arbeides videre med. Gjort avtaler med de 28 eierne av åklærne for utlån og bruk i prosjektet. Fått tilgang på foto fra fylkesfotograf og avtalt videre samarbeid. Kontaktet museer og videregående skoler for samarbeid til høsten. 3 museer og 3 skoler vil delta. Skrevet kontrakt med museene. Kontaktet utstillingsarkitet og skrevet avtale men han. Avtalt med NH om plass til prosjektet på Kjøpt vevprogram for å lage oppskrifter på nettet. Mottatt garnprøver fra garnprodusenter. Lånt de aktuelle åklærne, fylkesfotografen har tatt bilder av dem på nytt og jeg har laget oppskrifter. Levert åklærne tilbake til eierne. Oppskriftene er kvalitetssikret og lagt ut på nettet. Oppskriftene er også oversatt til engelsk. Vært ute i 8 lokallag for å fortelle om prosjektet. Gitt info i Nettverk vev og på årsmøtet i Buskerud Husflidslag. Gjort avtaler med 6 tekstilkunstnere som arbeider med nye tekstiler som skal stilles ut og kunne selges under vandreutstillingen. Fått låne produkter fra prosjektet Bragd av husflidskonsulent Randi Breiset. Fått avtale med en videregående skole. De 3 første har trukket seg. Hatt møte med Frivillighetssentralen på Fjell i Drammen og andre Frivillighetssentraler, men de kan ikke koble meg mot innvandrermiljøer som har tekstil som fag da de ikke har noen oversikt over slike grupper. Laget tekst til katalog og utstillingstekst. Utstillingen åpnet på Veien Kulturminnepark 7. august. 232 så utstillingen der. Tok ned utstillingen og satte den opp på Lågdalsmuseet. Åpning 1. november. 60 personer deltok på åpningen. Direktør Helge Stiksrud åpnet begge utstillingene. Tok ned utstillingen 19. desember og fraktet den til Hallingdal Museum. Der åpner den 2.februar Har fått 5 presseomtaler ad prosjektet. Husflidskonsulenten er prosjektleder. Åklær som er analysert og lagt ut på netter Se ellers egen rapport.

9 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Fagutvalg i vev Beskrivelse av tiltaket Delta som sekretær i fagutvalget i vev som er oppnevnt av Norges Husflidslag. Fagutvalget har følgende mandat: Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføres. Fagutvalget beskriver en situasjon som danner basis for: - Langsiktig strategi i tråd med strategisk plan. - Handlingsplan for 2 år i tråd med NH`s satsingsområde. - Iverksetting av tiltak/prosjekt. Fagutvalget skal ikke drifte tiltak over tid. Fagutvalget rapporter til sektorleder for husflidsfag. 9 er / vevpolitisk plattform Arbeidsoppgaver 2014 Opplæring Kurslærerekurs for vevlærere Forslag til innhold Modulbasert vevopplæring, oppfølging Vevsymposium 2016 Weaving across border Forslag til revidert plan, følge opp desingmodulen (3XF) Planlegge faglig innhold, rådgivende organ Ung husflid Vevopplæring, samarb. Ung husflid rådgivende organ Fagstoff Nye billedvevmønster, vidareføring markedsføre Nytt vevhefte- filleryer, bolster planlegge og gjennomføre Kommunikasjon Fagstoff vev på nettet for faglig innhold Vevmessa i Umeå Deltakelse, holde oss oppdatert. Samarbeidspartnere Gjennomføre planen Høyskoler, Fagmiljøer Norges Husflidslag ved Fagutvalget i vev Gjennomført 3 møte i Fagutvalget i vev. Planlagt innhold i nytt vevhefte og nytt vevsymposium i Laget arbeidsdokument for begge. Fulgt opp modulene i fagopplæringa i vev. Et nytt billedvevmønster er ferdig oppvevd og klart til distribuering gjennom husflidsbutikkene. Diskutert innholdet i vår fagside på nettet. Deltatt på Vevmessa i Umeå. Deltatt på planleggingsmøte med prosjektleder i Weaving across borders.

10 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. /tiltakene Medarbeidersamlinger for lokallag i Buskerud og Vestfold 10 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Årlige medarbeidersamlinger i Buskerud med gode foredragsholdere både faglig og på organisasjonsområdet. En medarbeidersamling pr. år Framdriftsplan Vår 2014 planlegging Før sommer utsending av invitasjon oktober gjennomføring Buskerud Husflidslag, Vestfold husflidslag Laget invitasjon med bakgrunn i arbeid med innholdet fra fylkeslederne i Vestfold og Buskerud. Kontaktet Husfliden i Kongsberg ad besøk under medarbeidersamlingen. Holdt kurs i kelimveving og foredrag om Norges Husflidslags fremtid sett fra mitt ståsted. Kurs i følgende rødliste-teknikker: Kolrosing Mexicansk fletting Spinning på håndtein Kelim veving Foredrag av bl.a.: Kunsthåndverker Trine Mohn og hennes arbeider

11 Arbeidsområde /tiltakene Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Sommerkurs i Buskerud 11 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Arrangere et sommerkurs på Ringerike Folkehøyskole med høyt kvalifiserte lærere. Gi inspirasjon og økt kompetanse i husflidsfag. Gi tilbud som ikke husflidslagene har muligheter til. Buskerud Husflidslag Gjort avtaler med diverse lærere som jeg overtok fra studieleder i fylkeslaget. Laget program for sommerkurset Laget program for sommerkurset 2015 som blir i mars på Sundvolden Hotel.

12 Arbeidsområde Husflidsfag 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. /tiltakene Forberede ull-satsingen i Norges Husflidslag 12 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Studietur til Gotland. Lese faglitteratur. Delta i arbeidsgruppe som lager ramme for breddegaven fra Sparebankstiftelsen. Få til en god plan for Ull-satsingen i Norges Husflidslag. Framdriftsplan Vår 2014 planlegging av tur til Gotland og lese meg opp. Sommer planlegge videreføring av regionalt ull-prosjekt under Fårefestivalen på Gol. 1. september Møte i arbeidsgruppe for nasjonalt ull-prosjekt september Studietur til Gotland med næringssektoren. Høst 2014 Delta på Fårefestivalen. Gjennomføre kurs for butikkansatte i Husfliden med tema ull og silke. Deltatt i arbeidsgruppa for ull-satsingen. Norges Husflidslag og sektor for næring. Husflidskonsulenten i Buskerud. Laget plan og kontaktet aktuelle ull- og skinnprodusenter på Gotland. Gjort avtale med dem og overnattingssted. Skaffet til veie aktuell litteratur ad ull. Takket ja til å være med i arbeidsgruppe i det nasjonale prosjektet. Laget program for kurs for butikkansatte og instruktører med tema ull. (Se egne tiltak) Laget inspirasjonskurs for instruktører lærere og museumsansate med tema ull. Laget forslag til rammeprosjekt for ull-satsingen i Norges Husflidslag sammen med Sonja Skorheim, Elin Gilde Garvin og Randi Hole.

13 Arbeidsområde Næring 2014 Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Kurs for butikkansatte i Husfliden 13 Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Husflidsutsalgene har et behov for at de ansatte som betjener kundene har faglig kunnskap om det de selger. Norges Husflidslag holder i den sammenheng fagkurs for ansatte i butikkene. Innholdet i kursene bestemmes i nært samarbeid med de ansatte og daglig ledere. Årlig kurs for butikkansatte Framdriftsplan Høst 2013 Planlegge kurs 2014 Vår 2014 Planlegge kurs i pjoning oktober Gjennomføre kurs butikkansatte Samarbeidspartnere Daglig ledere i butikkene, Fagutvalgene, Faglige råd i Norsk Flid Norges Husflidslag ved sektor for næring Resultat pr Planlagt nytt kurs høst 2014 med tema ull og silke. Lagt inn mye praktisk arbeid etter evalueringen av siste kurs. Laget invitasjon med påmeldingsskjema. Kurset avlyst pga for få påmeldte. Dette gjør at vi vil arrangere regionale kurs for fremtiden. Kontaktet foredragsholderne med melding om avlysning.

14 Arbeidsområde Næring 2014 NH skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Arrangere Workshop for kulturhåndverkere. 14 Beskrivelse av tiltaket Arrangere workshop med Mette Fagerli Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere workshop Framdriftsplan Høst 2013 Planleggingsfase Juni 2014 Arrangere workshopen i Harstad i forbindelse med Landsmøtet. Norges Husflidslag ved sektor for næring. Planlagt workshop. Laget invitasjon og arbeidsdokument. Workshopen avlyst pga for få påmeldte. Prøvde nok en gang med workshop i Oslo. Denne også avlyst. Vi planlegger nå mer regionale kurs og workshop`er. Mette Fagerli

15 Arbeidsområde Næring 2014 NH skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Identitet ide i tet; Seminar og Konkurranse for kulturhåndverkere. 15 Beskrivelse av tiltaket Arrangere seminar i 2013 og konkurranse i Stille ut produkter fra konkurransen på landsstevne i 2014 og legge resultatet ut på nettet. Stimulere til videreutvikling innen kulturhåndverket. Arrangere seminaret Arrangere konkurransen Identitet Idé i tet Framdriftsplan Vår 2013 Gå gjennom kriteriene for konkurransen Høst 2013 Gjennomføre seminar og utlyse konkurranse Vår 2014 Juryering og fotografering Sommer 2014 Stille ut under Landsmøtet i Harstad. Evaluering Høst 2014 Planlegge seminar 2015 Planlegge utstilling under Vinterfestivalen 2015 Norges Husflidslag ved sektor for næring. I 2014 er følgende gjort: Laget invitasjon til konkurransen. 50 påmeldte. Laget arbeidsplan. Kontaktet jury og lagt til rette for juryering. Returnert de minst aktuelle produktene med brev og juryens uttalelser. Avtale med fotograf og lagt til rette for fotografering. Pakket ned produktene som skal til Harstad. Stilt ut produktene under Landsmøtet. Pakket ned og returnert til håndverkerne. Planlagt seminar 18. oktober 2015 på DogA. Planlagt utstilling under Vinterfestivalen Ingolf Endresen Gry Grindbakken Katarine Barane Diplom for godt arbeid 1. premie Diplom for godt arbeid

16 Arbeidsområde Næring 2014 NH skal være ledende aktør i Norge innen næringshusflid. Vinterfestivalen; Salgsarena for kulturhåndverkerne 16 Beskrivelse av tiltaket Lage salgs- og utstillingsarenaer for våre husflidhåndverkere på Hadeland Glassverk. Aktivitetstilbud Arrangere 1 salgsmarked i året Framdriftsplan februar 2014 arrangere markedet Høst 2014 planlegge neste marked Samarbeidspartnere Hadeland Glassverk, Hadeland Glassverk (HG) Samarbeid med Hadeland Glassverk om Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk. Spilte inn nye håndverkere og 40 deltok alt i alt. Ordnet Vinterfestivalduk hvor alle kan komme og brodere. Denne duken skal være med på alle Vinterfestivalene. Gjennom Ung Husflid utlyste vi en konkurranse om den beste fuglemateren; Bed and Brekfast. En deltaker Denne ble stilt ut under Vinterfestivalen. Ca 1000 besøkende på festivalen. Planlagt neste års Vinterfestival hvor også produktene fra konkurransen Identitet skal stilles ut. 3 lokallag har aktiviteter for barn i helgene hvor festivalen arrangeres. Sendt ut invitasjon til deltakelse til alle være husflidhåndverkere.

17 Avslutning Fokuset til Husflidskonsulenten i Buskerud i 2014 har vært prosjektet Åklær fra Buskerud på www og materialet ull. I og med at jeg er utdannet vevlærer, har dette vært et naturlig utgangspunkt for å formidle husflidsfaget og rødlista til mange grupper. Prosjekter hvor temaene har vært tatt opp i ulike vinklinger er: Kurs for butikkansatte. Inspirasjonskurs for instruktører, lærere og museumsansatte. Foredrag i lokallag Åklær fra Buskerud på www Deltagelse i Fagutvalg i vev Drive Nettverk vev for Akershus, Buskerud og Oslo. 17 Husflidsfag og næringsutvikling er våre kjerneaktiviteter og opplæring er det desidert viktigste arbeidsområdet for Norges Husflidslag. Vi er en opplæringsorganisasjon med mandat til å ta vare på den handlingsbårne kunnskapen og videreføre den til nye generasjoner. Dette mandatet blir vi som organisasjon mer og mer alene om å forvalte. Det er et stort ansvar. Et bevis på dette er at Norges Husflidslag er blitt akkreditert av UNESCO til å være rådgiver og samarbeidspartner når det gjelder å ta vare på den immaterielle kulturarven her i Norge. Som husflidskonsulent er jeg alene i fylket som arbeider med dette på heltid. For å nå flest mulig, har jeg valgt å arbeide med grupper som formidler videre til enkeltpersoner. Slike tiltak er møter med lokallag, medarbeidersamlinger, nettverk vev, seminar for de som arbeider med barn og unge. Jeg arbeider i liten grad en til en. Samarbeidet med Buskerud Husflidslag har vært uvurderlig i dette arbeidet. Gjennom sektor for næring som jeg er en del av, får jeg jobbet både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgaver. Dette er også viktig. Dersom kulturhåndverkerne ikke kan leve av håndverket sitt, vil sannsynligvis ingen til slutt ta disse utdanningene. Også innen næringshusflid er det rasjonelt å arbeide med grupper. Det skjer ved å arrangere inspirasjonsseminar med gode foredragsholdere, arrangere konkurranser og legge til rette for salgsarenaer slik som Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk. Opplæring er alfa og omega for å bevare og videreutvikle en håndverkstradisjon. Dersom man i fremtiden skal ha utøvere innen kulturhåndverk i Norge, så må det være en villet politikk for styrende myndigheter å tilrettelegge for dette ved å forbedre rammebetingelsene for disse. Etter 27 år som ansatt i Norges Husflidslag går jeg nå av med pensjon. Det har vært meningsfylte år i et arbeid som er viktig for samfunnet og for enkeltpersoner. Jeg takker alle for samarbeidet og ønsker lykke til videre med å ta vare på og videreutvikle kulturhåndverket. Hønefoss, Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag. Sverresborg Allé 33. 7020 Trondheim ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag Sverresborg Allé 33 7020 Trondheim 2 Norges Husflidslag er en kultur og interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde og styrke de levende husflid-

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Besøk av mat- og landsbruksminister på vårt håndverkstorg 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Vestfold ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Vestfold Innhold: side 1 Organisasjonskart, fylket side 1 Strategisk plan, kjerneverdier side 2 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 3 Lokallag side 4 Fylkeskommunen side

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Husflidsbutikker

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK

ÅRSMELDING 2012 HEDMARK ÅRSMELDING 2012 HEDMARK 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Fylkeslaget årsmøte, styremøte, regionmøter side 4 Lokallag, aktiviteter side 5 Inspirasjonskurs

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID, Oppland

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede Fylkesrådet for funksjonshemmede iordaland FYLKESKOMMUNE Dok.nr. O 9 JUL 2008 Arkivar. O / T Eksp. u. o r t'. Behandlet i fylkestinget 29. april 2008 Årsmelding 2007 - fylkesrådet for funksjonshemmede.

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland ÅRSMELDING 2015 Kultur og næringskonsulenten i Hordaland 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov Randi Ertesvåg ABM-utvikling Lillehammer 20. oktober 2009 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tango (Argentina og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE. Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs.

OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE. Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs. OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs. Målet er å gi ny inspirasjon og faglig påfyll for etablerte

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer: Årsmelding 205 for Husflidslag (lokallag) Kommune: Tromsø Fylke: Troms Lagets stiftelsesår: 976 Lagets organisasjonsnummer: 97575 764 Styret ble valgt på årsmøtet: 24/2 205 dd/m m Styret ble valgt for

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011 Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 (2011 2014) statusrapport per 31. august 2011 Prosjektdirektiv Fase 2 Vedtatt RHF-AD møtet 21.03. 2011 Prosjektgruppe: Sammensetting av

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen

SAK TEKST ANSVAR Frist Velkommen 4 Styremøtereferat. Dato: 17.03.2016 Kl.: Kl 17.00 20.00 Til stede: Sundal, Else Marie Stiklestad, Anne Lise Engstrøm,, Margrethe Stenberg, Tove Embre, Rita Johansen, Ragnhild L Nohr, Inger Johanne Mørk

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

Last ned Leve kulturarven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Leve kulturarven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Leve kulturarven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Leve kulturarven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Leve kulturarven Last ned ISBN: 9788283050028 Antall sider: 159 Format: PDF Filstørrelse: 22.99 Mb Håndverk, språk, sosiale skikker og ritualer er eksempler på immateriell kulturarv. Leve kulturarven!

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer