ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark 1

2 2

3 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier s.3 Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, tiltak Fylkeslag s. 4 Lokallag s. 6 Husflidshåndverkere s. 7 Husflidsbutikker s. 9 Fylkeskommunen s. 9 Samarbeid med museer s. 11 Kontakt med fagmiljøer s. 13 Dyrsku`n s. 14 Kultur- og naturreiser s. 15 Tidsskriftet Norsk Husflid s. 17 Sosiale medier s. 17 Opplæring, tiltak Kursvirksomhet s. 18 Utdanningsløp s. 19 Organisasjonsutvikling, tiltak Sektor for organisasjonsutvikling s. 19 Ung Husflid s. 20 Drift s. 20 Avslutning og veien videre s. 21 Årsrapport 2014, Husflidstevlinga og utstillinga på Dyrsku`n s. 23 Kultur- og næringskonsulenten i Telemark fylke er ansatt i 80 % stilling i Norges Husflidslag. Telemark Fylkeskommune yter økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorstedet er på Hellandtunet i Bø. Adresse: Kyrkjevegen 6, 3802 Bø Telefon: E-post: Facebookside: Norges Husflidslag, kultur- og næringskonsulenten i Telemark Forsidebilde: Spikking av krympepinne på Dyrsku`n. 3

4 Organisasjonskart Telemark Norges Husflidslag medlemmer Telemark fylkeslag 589 medlemmer Lokale husflidslag 12 lokallag Norsk Flid-butikker 2 butikker Husflidshåndverkere 10 husflidshåndverkere 6 regionale/4 direktemedl. Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg 4

5 Arbeidsområde: Kommunikasjon Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Fylkeslaget, Telemark Husflidslag Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Delta på styremøter, årsmøte, medarbeidersamling og støtte opp om andre aktiviteter. Innkalle fylkeslaget til samarbeidsmøter med butikk og håndverkere 1 gang i året. God kommunikasjon. Være et bindeledd mellom de sentrale, regionale og lokale leddene. Bidra til godt samarbeid mellom ansatte og frivillige i organisasjonen. Gi informasjon fra andre instanser inn i styret og formidle styrets interesser ut. Samarbeidspartnere Styrets medlemmer, Dyrsku`n, Norsk Flid Husfliden i Skien, Husflidhåndverkarane i Telemark, Telemark Fylkeskommune. Deltatt på de fleste styremøter. Deltatt på samarbeidsmøter angående videreutvikling av avtale med Dyrsku`n. Deltatt på årsmøte i regi av Gransherad Husflidslag på Notodden. Ansvarlig for faglig tema på årsmøtet: rødliste-arbeid sammen med Amalie Riisager. Gjennomgang av årsrapporter for Salg av bøker og visning av rødliste-arbeid. Skrevet søknader for fylkesstyret i samarbeid med sekretær og leder til Telemark fylkeskommune og sparebank 1 angående arbeid med rødlista. Jevnlig kontakt med leder og sekretær. Oppsummert årsmeldinger, regnskap og adresseskjema fra de lokale laga i Telemark i samarbeid med sekretæren. Rapportert informasjonen til sentralleddet. Deltatt på Grunnlovsjubileet i Oslo som representant frå Telemark. Bidratt til Rødlisteutstilling på Dyrsku`n, utstillingsgjenstander og montering i samarbeid med styrets medlemmer. Deltatt på medarbeidersamling med organisasjonsopplæring og bidratt til debatt om bunadproduksjon i Telemark/Norge. Fremmet fylkslagets arbeid og aktiviteter generelt og på sosiale medier (facebook og Instagram). Deltatt på landsmøte og fylkesledersamling sammen med representantene fra Telemark. Arbeid med konsulentens rolle og videre samarbeid med fylkeslaget. 5

6 Berit Rønningen, nyvalgt styreleder i Norges Husflidslag besøker Rødlisteutstillingen på Dyrsku`n. Leder i Telemark Husflidslag Helen S Olsen viser stolt fram fylkeslagets arbeid med et knippe av Telemarks skatter. Bilde fra debatt om bunadproduksjon i Telemark. Her har vi lånt en rødtrøye produsert i Asia som sammenlignes med en tradisjonell rødtrøye til Øst-Telemark bunad slik den kan bli produsert i Telemark i dag. Den Asia-produserte sees til høyre på bilde 1 og 2, til venstre på bilde 3. Bilder fra medarbeidersamling på Granlien, votter og belte vevet i teknikken kelim fra kursholder Liv Berit Kaasa sin samling. Hun holdt kurs i rødlistearbeidet flossekant i Kviteseid en helg i Oktober. 6

7 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Lokale husflidslag Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Kontakt og besøk i de lokale lag. Støtte opp om deres aktiviteter. Bli mer kjent med de lokale lag, deres kunnskap, ressurser, aktiviteter og interesser. Motivere til gode, lokale arenaer som gode møteplasser med aktiviteter og kurs. Gi anledning til å formidle kunnskap om husflid og håndverk til alle aldersgrupper. Gi informasjon om støtteordninger, aktiviteter og veilede på aktuelle temaer. Jevnlig kontakt med ledere for de lokale lag. Informasjon om aktualiteter per e-post og telefon samt møtesteder. Tilgjengelig ved behov. Tilbydd foredrag og demonstrasjoner. Deler lokale lag sine aktiviteter på konsulentens facebookside. Besøk og kontakt med lokale lag: Samarbeid om rødlistearbeid på årsmøte der representanter fra alle lag var til stede. Kviteseid Husflidslag Besøk med informasjon om rødlistearbeid, aktualiteter og demonstrasjon av vevstrikk. Stridsklev Husflidslag Besøk med informasjon om rødlistearbeid og demonstrasjon av vevstrikk. Rauland Husflidslag Kontakt med leder og besøk på vevsalen i Dyre Vaa-samlingane som blir brukt i den nasjonale vevopplæringa. Besøk med fokus på Rødlista og trådknappemaking blei avlyst. Hovin Husflidslag Besøk med fokus på rødlista, bunadproduksjon i Telemark og vevstrikk. Grenland Husflidslag Tilstede på offisiell åpning av nytt husflidshus, Skien gamle prestegård. Kontakt angående flytting og flytting av fjernarkiv. Oversikt over medlemmer i Telemark per Grenland Husflidslag 160 Gransherad Husflidslag 39 Kragerø Husflidslag 58 Seljord Husflidslag 31 Kviteseid Husflidslag 29 Tokke Husflidslag 36 Stridsklev Husflidslag 35 7

8 Hovin Husflidslag i Telemark 58 Rauland Husflidslag 72 Haukeli Husflidslag 6 Notodden Husflidslag 50 Tuddal Husflidslag 15 Totalt 589 medlemmer Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Husflidhåndverkerene Beskrivelse av tiltaket Innkalle til årlig samarbeidsmøte med fylkeslag og representanter fra Norsk Flid butikkene i Telemark. Være tilgjengelig for husflidhandverkarane i fylket, gi informasjon og knytte kontaktar som fremmer deres næring. Bidra til å fremme håndverkernes interesser. Bistå arbeid for de beste rammer og kår for næringsvirksomhet og formidling. Bidra med informasjon og være et ledd som bidrar til samarbeid mellom flere parter innad i organisasjonen. Samarbeid mellom Husflidshåndverkarane i Telemark, Husflidhåndverkerene på nasjonalt plan (AU), Telemark Husflidslag og butikkene Norsk Flid i fylket. Fremme dialog, nettverk og informasjon. Samarbeidspartnere Dyrsku`n, Telemark fylkeskommune, Telemark Kunstnersenter, Høgskolen i Telemark, Norsk Håndverksutvikling m.fl. Deltatt på årsmøtet til Husflidhåndverkarane i Telemark. Hatt kontakt med nye husflidhåndverkere: Torhild Aavik og Ingrid Gunnes. Hatt kontakt med Husflidhåndverker Gry Marie Grindbakken som er blitt medlem av arbeidsutvalget (AU) for husflidshåndverkerne på nasjonalt plan. Hun vant også produktutviklingskonkurransen Identitet, idè-i-tet i Gitt informasjon om aktuelle stipend, seminar, messer osv. Innkalt til samarbeidsmøte i november med fokus på rødlistearbeid, Dyrsku`n og videre samarbeid mellom de forskjellige medlemsgruppene i Telemark (lag, utsalg og håndverkere). Dette møtet blei utsatt til Spesielt samarbeid med husflidshåndverker Torhild Aavik i forbindelse med rødlistearbeid, filmproduksjon og videre arbeid med dokumentasjon av hennes arbeid kunnskap om firfletting. Mulig samarbeid videre med Vest-Telemark Museum, Norsk håndverksutvikling, Høgskolen i Telemark, Telemarksforskning og Norsk Kulturråd. 8

9 3 av husflidshåndverkarane i Telemark på stand under Dyrsku`n: Frå venstre: Greta Arntzen, keramiker, Ulefoss. Torhild Aavik, firfletter, Bø. Ann Marie Jore, strikkedesigner, Rauland (leiar av Husflidshandverkarane i Telemark) Å sette pris på husflidsprodukter er ofte en utfordring både for produsent, selger og kunde. Her er et produkt utstilt på en messe i Sverige. 9

10 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker Tiltak Norsk Flid, husfliden. Butikkene i fylket. Beskrivelse av tiltaket Ha kontakt med ledere og ansatte i butikkene, følge opp faglige knutepunkter og være tilgjengelig ved behov. Holde kontakt og fremme butikkene sine interesser gjennom kommunikasjon og samarbeid med andre deler av organisasjonen som lokallag, fylkeslag og håndverkere. Samarbeide om aktualiteter. Kontakt med butikkene. Kjøp og bestilling av varer. Norsk Flid Husfliden, Skien Forespørsel til leder angående nettløsning for salg av norske husflidsvarer for det amerikanske markedet i samarbeid med Per Willy Næset og Tarjei Gjelstad (Telemark Fylkeskommune/ Vest-Telemark Museum). Representant for Telemark på grunnlovsjubileet sammen med Norsk Flid Husfliden, Skien. Kontakt angående reportasje om bunadproduksjon i Telemark Arbeiderblad (TA). Lån av draktdel produsert i Asia til debatt om bunadproduksjon. Norsk Flid Husfliden, Porsgrunn Møte med leder av Norsk Flid Husfliden, Porsgrunn angående bunadproduksjon i Telemark. Konkret oppfølging av kunde ved bestilling av bunad til herre, Vest-telemark. Planer om demonstrasjon av vevstrikk i butikken i Porsgrunn i November, utsatt til 2015 pga. flytting. Kontakt med Norsk Flid Husfliden Porsgrunn angående støtte til å ta i mot lærlinger. Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i fylker og kommuner Tiltak/tiltakene Fylkeskommunen, Telemark Fylkeskommune Beskrivelse av tiltaket Arbeidsoppgaver for Telemark Fylkeskommune som gir tilskudd til stillingen i 25%. Kontakt med diverse fagmiljøer i fylkeskommunen, samarbeid på aktuelle områder. Deltatt i stormøte med internasjonal avdeling angående samarbeid om husflid i prosjektet Mid-West USA. 10

11 Videre arbeid og møte med representant for prosjektgruppa fra Vest-Telemark Museum om arbeid videre med diverse tiltak innen husflidsfag. Utveksling avhåndverkere til demonstrasjon, utstilling, kurs og salg. Arbeid med salg på nett av husflidsvarer for det amerikanske markedet. Samarbeidsmøte med ny leder ved Telemark kunstnersenter og Telemark Fylkeskommune representant for kultur om mulige samarbeid videre. Mulige kurs eller utstillinger angående rødlistearbeid. Arbeid med Telemark Fylkeskommune sitt stipend for husflid og håndverk. Behandle søknader, juryering, offentlig utdeling av pris, vært til stede på arrangement, fulgt opp håndverker, bidratt til utstilling ved stipendperiodens slutt, markedsført og informert aktuelle kandidater i mine nettverk om stipendordningen. Arbeid med håndverksregisteret. Arbeid med produksjoner i regi av Den kulturelle skolesekken med håndverksfag på fylkesplan. Kobling med aktuelle håndverkere, mulig produksjon i 2015/16 Deltatt på fylkeskulturkonferansen og arrangementet Fotavtrykk Telemark Kontakt med avd. reiseliv og kulturminnevern mht. pilotprosjektet natur- og kulturreiser i Telemark og UNESCO/rødlistearbeid. Kontakt med rådgiver for kunst, litteratur og film mht. støtte frå sørnorsk filmfond til filmproduksjon innen rødlistearbeid. Bidratt til offisiell åpning av modulbasert opplæring i bunad- og folkedrakt på Raulandsakademiet sammen med fylkeskultursjefen. Laget oversikt til Telemark Fylkeskommune over forslag til gaver til ansatte, besøkende og foredragsholdere fra lokale håndverkere i Telemark. Innkalt og deltatt på årlig samarbeidsmøte med fylkeskultursjef og leder for fylkeutvalget for kultur. Arbeid med avtaler og økonomiske ordninger som videreføres. Flytta kontor frå Gullbring til Hellandtunet, ny leieavtale både mht. kontorsted og fjernarkiv. Fat smidd av vinneren for Telemark Fylkeskommune sitt arbeidsstipend innen husflid og håndverk 2014: Odin Brubakken fra Porsgrunn. 11

12 Arbeidsområde: Kommunikasjon Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner Tiltak Samarbeid med museer Beskrivelse av tiltaket Være i kontakt med museene i Telemark Holde faglig god kontakt og benytte hverandres ressurser ved behov. Vest-Telemark Museum Deltatt på foredrag og utstilling med drakt-tekstiler frå Aust-Agder Gull i veggene. Møte om samarbeid med Vest-Telemark Museum ang. Kultur og naturreiser og rødlistearbeid. Planer om opprettelse av databank med filmer om håndverksteknikker, søknad skrevet til Norsk Kulturråd. Skieventyret i Morgedal, møte i forbindelse med utveksling av håndverkere til prosjektet Mid-West USA og opprettelse av nettbutikk med husflidsvarer rette mot det amerikanskemarkedet. Heddal Bygdetun. Fått omvisning på draktutstilling om Anne Bamble og hennes arbeid Evju bygdetun Kontakt med leder i broderigruppa om mulighet for kursrekke og eller temadager i rødlistetearbeid innen tilvirking og bruk av bunad og folkedrakt i Telemarktradisjonen. Telemark Museum Omvisning i magasinet i Skien og kontakt med tekstilkonservator og andre ansatte om aktualiteter. Utlån av tekstiler til foredrag om Rødlistearbeid. Oppfordra museet til å stille på auksjon etter Ingrid Adelssøn og kjøpe noe til samlingen. Besøk på det nye vitenmuseet i Porsgrunn: Du verden. Formidla utstillinga Folk og fele til sektor for organisasjonsutvikling på studietur i Telemark. Fremma fagmiljøer og kunnskapsfeltet om folkedrakt og tekstiler i Midt- Telemark inn mot fagutvalget i bunad og folkedrakt. Deltatt på åpen museumsdag på Bø Museum med forskjellige tekstilhåndverkere og andre håndverkere. Demonstarsjoner av broderi til bunad og flate tekstiler, spinning av ull, brikkevev, strikking, salg av garn fra Telespinn, Skinnfellproduksjon, Telemarksbinding og firfletting. Trearbeid og sliping av knivblad. Arrangert spikkedag på Bø Museum i samarbeid med Den norske turistforening, Barnas turlag, 4H og Bø samtalelag. Videreføring av det nasjonale fagutvalget i tre sin 3-årige satsing på Dyrsku`n i Telemark. Ca. 150 vaksne og barn kom på arrangementet. 12

13 Instruktørene Søren og Mari med interesserte, små spikkere på Bø Museum. Bilde fra filmen om firfletting med husflidshåndverker Torhild Aavik. Foregangsprosjekt til et mulig samarbeid videre med Vest Telemark Museum og Norsk Kulturråd sitt pilotprosjekt Kultur- og naturreiser i Telemark. Spennende måte å jobbe med rødlistearbeid. 13

14 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer Tiltak Kontakt med diverse fagmiljøer Beskrivelse av tiltaket Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere etter behov og forespørsel. Samarbeid, tjenesteytelser og være med der det skjer. Kontakt med Høgskolen i Rauland, høgskolen på Notodden, Dyrsku`n, Raulandsakademiet, Telemark Museum, Vest-Telemark Museum, Evju bygdetun, Bø Museum, Ungt entrepenørskap, Norsk linforening, bygdekvinnelaget, Telemark vevforum, Telemarksforskning, Kulturrådet, Telemark kunstnersenter, Spriten kunsthall og Grenland Kunsthall m.fl. Ungt entrepenørskap Arbeidet som veileder på Grundercamp på Søve landbruksskole. Tema for oppgave: Trær som klær. Høgskolen i Telemark. Rauland: Deltatt på forskningsdagane ved Raulandsakademiet. Deltatt på avslutningsdagane i juni. Sett utstillinger og fashion fesjå av årets studentprodukter. Notodden: Møte og vurdering av elevarbeid i keramikk til studentutstilling på Dyrsku`n. Møter med fagmiljøet innen tre og keramikk. Telemark vevforum, Deltatt på fagdag i Heddal. Frivillig ressurs Fulgt opp en frivillig dame fra oktober. Ho fungerer som en frivillig assistent på arrangement ute og har mye kompetanse og kontakt med fagmiljøer andre steder. Spennende arbeid. Norsk linforening Kontakt angående norsk linproduksjon og mulighet for å lage klær av norskprodusert lin. Forespørsel fra forsker på Telemarksforskning og er evt. et samarbeid med designer Veronika Glitsch. Telemarksforskning Møte om forskningsbasert kompetansemekling og attraksjonskraft. Muligheter for samarbeid med husflid- og håndverksbedrifter. Bø Bygdekvinnelag Forespørsel om oppstart av vevkurs i Bø. Lærerkrefter, utstyr med mer. Strikkeklubb i Bø Presentert Norges Husflidslag arbeid med tanke på å starte et husflidslag i Bø. Holdt foredrag om norsk design og husflid anno

15 Gjenbruksbutikk i Bø Henvendelser om salg av aktuelle varer som vever, redskap, materiell etc. Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer Tiltak Dyrsku`n (se egen rapport bakerst i årsmeldinga) Beskrivelse av tiltaket Dyrsku`n er et stort arrangement i Seljord i Telemark i september hvert år. En stor og viktig del av arrangementet er arbeid med husflid og håndverk. Norges Husflidslag og Dyrsku`n arrangement inngikk en samarbeidsavtale i Bidra til at samarbeidet fungerer best mulig slik at man kan dra veksel på hverandres kompetanse innen husflid og håndverk. Løfte faget husflid under arrangementet. Deltatt på flere møter angående samarbeidet, evaluering og videreføring av avtalen. Hatt kontakt med konsulent for Norges Husflidslag på Dyrsku`n og andre aktuelle faggrupper: Husflidshåndvarkarane i Telemark, Husflidshåndverkerne på nasjonalt nivå, håndverkere på Sterke-Nilstunet, særutstillere, tevlere, dommere, fagutvalget i tre, ansatte innen husflidsfag på Dyrsku`n og Telemark Husflidslag. Bidratt til montering av utstilling, stilt som dommer i tevlingen, stått vakt i utstillingshallen og formidla dens innhold. Mottakelse og guiding på Dyrsku`n av ny styreleder i Norges Husflidslag. Særutstillingen i år bar preg av kommunikasjon og samarbeid mellom Dyrsku`n og konsulenten i Telemark. 3 av 4 håndverkere er tidligere stipendmottakere av Telemark Fylkeskommune sitt arbeidsstipend. Bidratt som jurymedlem til utdeling av Diplom for godt håndverk fra Norges Husflidslag. Bidratt til forslag av arbeid til andre prisutdelinger under husflidstevlinga (stimuleringspris, rekruttpris etc.) Bidratt til markedsføring, promotering og informasjonsutveksling. Bilder frå særutstillingen på Dysrku`n: Filgranarbeid av husflidshåndverker Gry Marie Grindbakken (Bamble), emaljearbeid av Linn Sigrid Bratland (Vinje) og smidd lampe i gjenbruksmaterialer av Odin Brubakken (Porsgrunn). 15

16 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer Tiltak Kultur- og naturreiser Beskrivelse av tiltaket Arbeid med aktualiteter innen husflid- og håndverksfeltet i samarbeid med aktuelle aktører. Kultur- og naturreise er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Kartverket, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kulturrådet. Det er første gang disse fire statlige etatene samarbeider om et utviklingsprosjekt. Telemark er valgt ut som første pilotområde for arbeidet i Norge. Kultur- og naturreise har som mål å gjøre informasjon om lokale severdigheter tilgjengelig på mobile enheter, nettbrett og bærbare PC-er ved hjelp av «utvidet virkelighet» (vanlig engelsk uttrykk er augmented reality). I vil fokuset ligge på Telemark og Pilegrimsleden over Dovre. Prosjektet vil: Videreutvikle digital infrastruktur og åpne opp partnernes databaser Berike innhold i databaser, tilrettelegge eksisterende og produsere nytt innhold Tjenesteutvikling og testing Konsulenten vil følge prosjektets målsettinger innen sine fagområder og følge opp samarbeid med aktuelle institusjoner og samarbeidspartnere. Konsulenten har vært med på work shop sammen med husflidshåndverker Torhild Aavik. Dette resulterte i flere digitale fortellinger om håndverk og en film om firfletting (se linker under). Konsulenten har også deltatt på fagdager i regi av Norsk Kulturråd innen fagfeltet. Kontakt, møter og samarbeid med ansatte i kulturrådet angående satsinga på formidling av husflid og håndverk. Konsulenten har vært engasjert i å lage en egen strategi for Norges Husflidslag i utviklingen av det nasjonale utviklingsarbeidet med kultur- og naturreiser. I samarbeid med media- og kommunikasjonsansvarlig i organisasjonen arbeider vi for å benytte oss av denne opplæringen og nye infrastrukturen som gir oss helt nye muligheter til formidling av vårt kunnskapsfelt. Her er det store muligheter for å arbeide både med satsingsområdene og UNESCO/Rødliste-satsingen. Slik kan vi skape interesse, dokumentere og formidle vår kunnskap om den immaterielle kulturarven vi i organisasjonen er i besittelse av både internasjonalt og til yngre generasjoner. Konsulenten og leder i pilotprosjektet i Telemark har arbeidet med flere søknader til filmproduksjon. Vi håper å kunne lage flere filmer om håndverk i 2015 for åpne digitale løsninger. Andre samarbeidspartnere i Telemark er kunnskapsbærerne, Vest-Telemark Museum og filmprodusent Kyle O Donoghue. 16

17 Digitaltfortalt.no som er prosjektets hovedvisningsplattform på nett er linka opp til både digitalt museum, kartverk og Wikipedia. Nettsteder knytta til prosjektet Link til film om firfletting: Andre linker knytta til prosjektet: Votter med datering 1880 fra Liv Berit Kaasa sin samling. Strikk, broderi og flossekant. 17

18 Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Utgi fagtidsskriftet Norsk Husflid Tiltak Tidsskriftet, Norsk Husflid Beskrivelse av tiltaket Tipse om redaksjonelt fagstoff fra regionen til redaktørene. Bidra til å gi ut et godt faglig og tidsaktuelt tidsskrift. Flere reportasjer fra Telemark. Arbeidsområde Kommunikasjon Strategi Sørge for å nå flere nye interessegrupper ved å utvikle og og ta i bruk sosiale medier Tiltak Sosiale medier Beskrivelse av tiltaket Bruk av sosiale medier som kultur- og næringskonsulent. Være på aktuelle arenaer for sosiale medier. Lære det tekniske. Få informasjon og spre aktualiteter videre. Skape større nettverk, også internasjonalt. Skape interesse og formidle kunnskap, særlig med tanke på yngre generasjoner. Aktiv på Facebook og Instagram. Bruk av Norges Husflidslag sin streamingkanal på YouTube. Samarbeid med kultur-og naturreiser, Norsk kulturråd og Digitalt fortalt.no på nett. Kjennskap til aktuell bruk av Wikipedia og Lokalhistoriewiki. Antall følgere på facebooksiden, Norges Husflidslag, kultur- og næringskonsulenten i Telemark: ca Flott måte å motta og spre informasjon på, spesielt fra faglige miljøer, tidsskrifter og lokale lag. 18

19 Arbeidsområde: Opplæring Arbeidsområde Opplæring Strategi Arrangere husflidskurs med høy kvalitet Tiltak Kursvirksomhet Beskrivelse av tiltaket Støtte institusjoner, lag, formidlere og håndverkere til å gjennomføre gode kurs. Bidra til kurstilbud med høy faglig kvalitet Tipse om aktuelle kurs, lærere, markedsføre og informere om støtteordninger. Bidratt til Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon sin kampanje mot reduserte budsjetter til studieforbundene. Studieforbundet kultur og tradisjon Kursstatistikk, Telemark 2014 Hovedtall Enkeltkurs Fylke Planlagte Gjennomførte Kurs Timer Kurs Timer Delt. Tilskudd Telemark Kviteseid Husflidslag Kragerø Husflidslag Notodden Husflidslag Raulandsakademiet Tokke Husflidslag Hovin Husflidslag i Telemark Rauland Husflidslag Grenland Husflidslag Seljord Husflidslag Telemark Husflidslag Gransherad Husflidslag SUM Telemark > Norges Husflidslag SUM Telemark

20 Arbeidsområde Opplæring Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle utdanningsnivåer Tiltak Utdanningsløp Beskrivelse av tiltaket Modulbasert utdanning i bunad og vev. Et tilbud i samarbeid mellom Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur- og tradisjon og Noregs Ungdomslag. Les mer om opplæringa her: Gi mulighet for utdanning av små verneverdige fag. Opplæringa er et tilbud til de som ønsker å lære seg mer om vev- eller bunadtilvirkerfagene. Kursrekken vil inngå som en del av grunnlaget for å gå opp som privatist i faget. Vevopplæringa Tatt del i et faglig utvalg som har ansvar for den faglige kvaliteten og innholdet i opplæringa. Utvalget sørger også for lærere i de forskjellige temaene det undervises i. Bunadopplæringa Deltatt 2 dager på modul 1 på Raulandsakademiet. Bidratt til offisiell åpning og fulgt deler av undervisningen. Arbeidsområde: Organisasjonsutvikling Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi Utarbeide gode rutiner som gjør det enkelt å rapportere og å overføre kunnskap på alle nivåer i organisasjonen. Tiltak Sektor for organisasjonsutvikling Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Jevnlige oppdateringer av maler for skjema og info på web-sider. Gjøre verktøyene best mulig for de som bruker dem og for å få et riktig bilde av akitivitetene i organisasjonen på landsbasis. Arbeid i sektor for organisasjonsutvikling. 20

21 Kontinuerlig revidering av maler, nettsider, presentasjoner og kurs til bruk i styrene og andre deler av arbeidet i organisasjonen. Forbedret rapporteringssystemer, tilpasset nettsider, håndbok, vedtekter osv. etter gjeldende dato. Arbeidsområde Organisasjonsutvikling Strategi Tilby Ung Husflid-aktivitet i fylket Tiltak Ung Husflid Beskrivelse av tiltaket Støtte opp, informere, lage møteplasser, samarbeid med andre, motivere. Tilby aktiviteter og formidle kunnskap til barn og unge. Flere lokale lag tilbyr diverse aktiviteter til barn og unge. Kurs, opplæring og faste aktiviteter. Rauland Husflidslag har starta vevkurs for barn og hatt dreiekurs for unge. Grenland Husflidslag har sine arbeidsstuer for barn. Spikkedag på Bø Museum som en forlengelse av fagutvalget i tre sin 3-årige satsing på Dyrsku`n (se smarbeid medmuseer). Sommerskoler Rauland Husflidslag har hatt sommerskole i samarbeid med Raulandsakademiet 3 dager Kviteseid Husflidslag har hatt sommerskole i samarbeid med Vest-Telemars Museum 3 dager. Seljord Husflidslag har hatt en fagdag om ull for høstferieuke for barn i samarbeid med Dyrsku`n. Drift: Fellessamlinger Konsulentsamling på Gardermoen i februar og Oslo i september. Faglig utvikling Studiereise til håndverksmarked i Budapest med sektor for organisasjonsutvikling og Ung Husflid-ansatte. Ekskursjon til Lågdalsmuseet sammen med tekstilkonservator ved Telemark Museum, Alice B Baklid. Vi så vevutstillingen fra Buskerud Hvilken bragd. Sektorarbeid 3 sektormøter i Oslo, et i Telemark, jevnlige telefonmøter. Ansvarlig for fylkesledersamlingen på Lillehammer i okt. med spesielt ansvar for sekretærsamling. 21

22 Driftsrutiner e-post, post, tlf, regnskap, bank, sosiale medier, reiseadministrasjon og rapporteringer. Service og henvendelser Henvendelser av forskjellig art. Flytta kontor per 1. oktober til Hellandtunet, Telemarksforskning i Bø. Fjernarkiv flyttet i Skien. Avslutning / veien videre Mye spennende husflidsarbeid har blitt gjennomført i Det har vært et travelt år for konsulenten i Telemark og særlig høsten blei prega av å bo i koffert og vesker. Den store overskriften har vært arbeid med immateriell kulturarv og UNESCOsatsingen både gjennom rødlistearbeidet i organisasjonen, samarbeid med kultur- og naturreiser, fylkeslag, husflidshåndverkere og andre samarbeidspartnere. I 2014 ble Norges Husflidslag har blitt antatt som en NGO, en non governmental organisation (en ikke-statlig organisasjon). Vi har fått et mandat til å jobbe med å ivareta den immaterielle kulturarven innenfor husflid og håndverk. Den immaterielle kulturarven er den ikke-fysiske delen av vår kunnskap. Alt vi i organisasjonen kan om hvordan materialene, redskapene og teknikkene brukes, hentes og blir til. Materialene og verktøyet er fysiske objekter, mens for eksempel kunnskapen om hvilket garn man renner veven med for å få en spesiell kvalitet, hvordan man renner veven og hvordan denne tråden blir til, er en del av den immaterielle kulturarven vår. Rødlistedugnaden er et inspirerende og meningsfylt arbeid i denne konteksten og gir et internasjonalt perspektiv på den lokale kunnskapen. Samarbeidet med Dyrsku`n er virkelig blitt satt på agendaen i år og flere strategiske grep er tatt på slutten av året. Det blir spennende å se resultater av denne satsingen i løpet av 2015 og Team Ung Husflid i Norges Husflidslag vil jobbe med aktiviteter for barn og unge og antakelig videreføre noe av den 3-åriges satsingen fra fagutvalget i tre. Konsulenten i Telemark vil jobbe med å utvikle den faglige delen av tevlinga og juryeringa i samarbeid med konsulent i Sør-Trøndelag, Sidsel Skjelsfjord, og staben som jobber med husflid på Dyrsku`n. Konsulenten for Norges Husflidslag på Dyrsku`n, Eva K Flatin er fra Oktober 2014 ansatt direkte av Dyrsku`n. Bunadproduksjon i Telemark og i landet for øvrig har vært en het sak dette året. Mye har skjedd den siste tiden mht. produksjonen som flagges ut av landet. Her er det store spørsmål som kan stilles med hensyn til vår immaterielle kulturarv. Særlig i Telemark har vi fortsatt en levende variasjonrikdom i bunad og folkedrakter som er unik. Her har vi mye arbeid å gjøre i åra framover både med hensyn til informasjon, opplæring, videreformidling av tradisjoner både om bruk og tilvirking og ikke minst om materialkjedene. Her er husflidslagene unike i sin mulighet for å lage kurs, studieringer, temakvelder, holde foredrag, demonstrere, formidle, lage utstillinger og selge varer og materialer med fokus på kvalitet. En stor positiv opplevelse i denne sammenheng var åpningen av Grenland Husflidslag sitt nye lokale i den gamle prestegården i Skien. Huset var fylt til randen av mennesker og fokus på husflid slik man sjelden kan oppleve det. Jeg gleder meg over dette engasjementet og til å se dette nye samlingsstedets ringvirkninger både i Grenland og ellers i fylket vårt. 22

23 I Hovin Husflidslag har de også et eget hus fylt av vever, driftige damer og mye husflidskunnskap. Dessverre gikk en bauta bort av våre håndverkere i fylket dette året. Ingrid Dillekås Adelsøn etterlot seg en rik arv og ånd til oss som er igjen. Flere håndverkere i fylket besitter unik kulturarv som jeg brenner for å videreføre. Vi har mange aktuelle arenaer og miljøer å spille på i Telemark og jeg håper på fruktbare samarbeid i året som kommer slik at vi kan bidra til å gjøre arbeidet sammen og føre kunnskapen videre. I juni var det landsmøte i Harstad og det kom et nytt nasjonalt styre på plass i Norges Husflidslag. Det nye styret satte raskt spor i organisasjonen og fra 2015 vil jeg jobbe i et nytt team i organisasjonen som jobber med opplæring. Videre vil jeg jobbe i det faglige utvalget for vevopplæringa som hovedsakelig foregår i Rauland, et mekka for oss som er interessert i husflid, håndverk og folkekunst. Rauland Husflidslag har bl.a. startet vevopplæring for barn og driver nå dette kurset på 2. året. Arbeidet med Unesco, rødlista, kultur- og naturreiser, digital formidling av håndverk og immateriell kulturarv vil videreføres og kanskje ta nye former i Bø Museum har fokus på bunadproduksjon og kulturarv i sitt sommerprogram og jeg vil bistå dem faglig med fokus på våre satsingsområder, det blir spennende å se hva vi kan få til. Dyrsku`n blir et stort nytt faglig arbeidsområde, spennende og utfordrende. Tiden vi lever i fordrer til nye miljøer for rekruttering og nye kategorier innen fagfeltet som er i stor endring. Rosemaling er for eksempel en truet kategori i Telemark, men lever i beste velgående i USA, der etterspørsel både etter varer og kurs er aktuell. Det blir mer arbeid med satsing på Mid-West USA prosjektet i regi av internasjonal avdeling med Telemark Fylkeskommune i spissen. Rosemaling blir et tema i samarbeid med Telemark Kunstnersenter og Telemarksgalleriet. Til våren blir det seljefløytemaking i Solum i et samarbeide med Folkemusikkarkivet i Telemark, DNT, Anne Gravir Klykken, Grenland Husflidslag og Steinar Ofsdal. Det kan vel sies å være et realt rødlistearbeid. Ellers blir det mye fokus på satsingsområdet ULL som også er et rødlistearbeid. Spinning, kjemming, kamming og karding vil stå høyt på agendaen i Flere lokale lag har fått breddegave i forbindelse med ullsatsinga og det blir spennende å se hva som kommer ut av dette arbeidet lokalt. Mange dyktige mennesker er med i organisasjonen i Telemark. Lokale lag opprettholder og videreutvikler sine aktiviteter og det er ofte der gullet av kunnskapen finnes. Fylkeslaget holder jevn aktivitet og arrangerer kurshelger på Jomfruland og i Kviteseid hver vår og høst. I 2014 gjennomførte de flere kurs i rødlisteteknikker og en utstilling med tema rødlistearbeid på Dyrsku`n. Jeg håper på å se enda mer organisert rødlistearbeid i Telemark i året som kommer og takker alle som bidrar med sitt til å holde husflidsånden levende. Takk for et flott arbeidsår med mye flott engasjement i bygd og by! Kultur- og næringskonsulent for Norges Husflidslag i Telemark Marthe Haugerud 23

24 Årsrapport 2014 Husflidstevlinga og utstillinga på Dyrsku n (egen konsulent i 30% stilling fra til 1.okt. 2014) Skrive av Eva K Flatin Overordna mål satsningsområde: Husflidstevlinga Dyrsku n er ei open tevling der alle kan ta del. Her er både dei som har husflid og handverk som hobby og dei som driv profesjonelt velkomne til å delta, i tillegg til dei som er i ein læresituasjon. Husflidstevlinga Dyrskun n skal ta vare på: Tradisjon Nyskaping Kvalitet Breidde og mangfald Husflidstevlinga og utstillinga på Dyrsku n skal i tillegg stimulere til rekruttering til husflids- og handverksfaga. Verksemdutgreiing Organisering og gjennomføring av husflidstevlinga og -utstillinga har, gjennom avdelingsleiar, vore eit samarbeid med Norges Husflidslag. Husflidsutvalet har, saman med avdelingsleiar, hatt 2 planleggingsmøter og 1 evalueringsmøte. Avdelingsleiar har i tillegg fungert som koordinator for alle aktivitetar knytt til Norges Husflidslag og Telemark Husflidslag. Husflidstevlinga Kategoriane for tekstil, tre og sylv var dela inn i rekruttklasse, formgjeving og handverk. Kategorien kniv var dela inn i rekruttklasse, staskniv, brukskniv og open klasse, medan kategorien smiing var dela inn i rekruttklasse, eggverktøy/verktøy, kunstsmiing og eksperimentell form. Kategorien rosemåling var dela inn i rekruttklasse, tradisjonell rosemåling og lasering/rosemåling. 24

25 Særutstillinga Temaet for årets særutstilling var arbeider i sylv og metall, synt fram gjennom arbeida til sylvsmedane Gry Marie Grindbakken, Linn Sigrid Bratland og Kjetil Aalandslid og smed Odin Brubakken. Årets utstilling synte fram ei stor bredde, alt frå tradisjonsarbeider innan kniv og bunadssylv til emaljerte smykker og vidare til lamper og ein skulptur i skrapmetall. Nok ei utstilling som gav folk litt å tenke på, og som fekk veldig god respons frå publikum. Studentutstillinga Studentar frå Høgskolen i Telemark, studiestader Notodden og Rauland, bidrog med ei eigen utstilling av arbeider i diverse teknikkar. Utstillinga synte keramiske urner/krukker (frå Notodden) og arbeider i tekstil, sylv, tre og kniv med utgangspunkt i tradisjon (frå Rauland) og vart svært godt motteken. I tillegg deltok mange av studentane frå Rauland i årets tevling, og arbeida deira vart synt fram som ein del av studentutstillinga. Treprosjektet Tregruppa i Norges Husflidslag innleia i 2012 eit treårig prosjekt innan trearbeid, der noverande 10. klasse frå Kviteseid skule blir fylgd opp av tregruppa gjennom 8. og 9. klasse og ut 10. klasse. Det vart arrangert både tredreiing og spikking for born under Dyrsku n 2013, noko som var særs vellukka. Gongestogo Vest-Telemark museum har hand om den historiske utstillinga i Gongestogo. I år vart temautstillinga «Fire blikk» med malerier av dei fire kunstnarane Nanna Kiønig, Ture Holm, Olav Sandåker og Øystein Vesaas synt fram. Stabburet Telemark Husflidslag hadde ei eigen utstilling med temaet «Raudlista husflids- og handverksteknikkar», der det vart synt fram arbeider og teknikkar som er i ferd med å forsvinne frå vår felles kunnskapsbank. Prisar Nyskapingsprisen har som motto Nye skot frå gamle røter, men vart i år ikkje dela ut. Stimuleringsprisen går til ein handverkar som utmerkar seg med godt arbeid og til stimulering for vidare arbeid. Prisen vart i år gjeven til gjeven til rekrutten og studenten Ann Iren Kamfjord frå Nøtterøy for det flotte arbeidet hennar i kategorien tekstil. 25

26 Heidersprisen skal gå til ein eller fleire personar som over lengre tid har gjort ein innsats utover det vanlege innan husflidsfeltet på Dyrsku n. Denne prisen vart i år dela ut til Gunvor Mandt for arbeidet hennar innan veving. Norges Husflidslags Diplom for godt arbeid kan delast ut til opp til tre utøvarar i ei tevling, og gjekk i år til: Rolf Bauge, for staskniv Iljen Honstad, for kniplingsarbeider Irene Thorsrud Eik, for dansekjole Hovudtal husflidstevlinga Det vart i år levera inn 184 arbeid (mot 177 arbeid i 2013) frå 95 utøvarar (mot 96 utøvarar i 2013). Av desse var 19 av arbeida levert inn av til saman 12 rekruttar. Totalt 138 produkt vart premiera, der 48 arbeid nådde opp til fyrste-, 48 arbeid nådde opp til andre- og 42 arbeid nådde opp til tredje premiegrad. Til saman har 20 dommarar vore med på døminga. Kategori Totalt innlev. arb. 1. pr 2. pr 3. pr Tekstil: Rekrutt Handverk Formgjeving Tre: Rekrutt Handverk Formgjeving Sylv: Rekrutt Handverk Formgjeving Smiing: Rekrutt Eggverkty/verkty Kunstsmiing Eksperimentell form Rosemåling: Rekrutt Trad. rosemåling Lasering/rosemålin g Kniv: Rekrutt Brukskniv Staskniv Open klasse Totalt

27 Premiar Det vart dela ut fysisk premie kun til dei som nådde opp til fyrste premiegrad, i tillegg til at det vart gjeven kun ein premie dersom ein deltakar nådde opp til fleire plasseringar av fyrste grad innan ein kategori. Diplom vart gjeven til beste oppnådde plassering innan ei klasse. Det vart i år dela ut 39 fysiske premiar. 1. premie: Dessertskei i sylv + diplom 2. premie: Diplom 3. premie: Diplom Personell/organisering: Eva K. Flatin avdelingsleiar for husflid, tilsett gjennom Norges Husflidslag i 30% stilling. Sigrid Slettemeås, Aslak Slettemeås, Gunnar Tovslid og Marit Mæland Husflidsutvalet I tillegg vart det leigd inn 11 eksterne personar til vakthald. Konklusjon Årets Husflidstevling- og utstilling vart arrangert på ein veldig bra måte, til tross for eit dårleg utgangspunkt. Det er likevel rom for betring: Planlegging av neste års arrangement bør starte i hausthalvåret rett etter Dyrsku n, spesielt med tanke på særutstilling og arbeid retta mot rekruttering. Meir langsiktig tenking kan og vera ynskjeleg Alle avtaler mellom DAAS, NH, VTM og andre aktørar må på plass snarast Eit nytt utval, samt avd.leiar må på plass så snart som mogeleg Formen på samarbeid mellom dei ulike aktørane må finnast så snart råd er Dei ulike aktørane bør kunne nytte kvarandre på ein betre måte i planlegging, gjennomføring og marknadsføring Ein bør nytte sosiale medier og presse på ein betre måte i marknadsføringa, spesielt med tanke på særutstilling, spesielle prisar og rekruttering 27

28 Husflidshåndverker Bine på stand på Dyrsku`n med villsaupels og kuskinn. 28

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I TELEMARK

ÅRSMELDING 2015 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I TELEMARK ÅRSMELDING 2015 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I TELEMARK 1 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket s. 3 Strategisk plan, kjerneverdier s. 4 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag s. 5 Lokale lag s. 6 Husflidshåndverkerne

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Rogaland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Rogaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms

Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord. ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Troms Fra utstillinga Moteløver og heimfødingar, draktskikk i nord ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/Tiltak Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Barn gleder barn tepper

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere

Kap Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kap. 5.1 - Medlemskriterier Husflidhåndverkere Kriterier for medlemskap i Norske Husflidhåndverkere OPPTAK MED JURYERING 1. Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1974 Lagets organisasjonsnummer: Sendes til: Husflidskonsulenten og fylkeshusflidslaget etter årsmøtebehandlingen, senest 0. mars Årsmelding 205 for Sarpsborg Husflidslag (lokallag) Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår:

Detaljer

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet

Kap Fylkeslagets organisering og virksomhet Kap. 7.1 - Fylkeslagets organisering og virksomhet Fylkeshusflidslaget Medlemskap Alle lokallag som er medlem av Norges Husflidslag, er tilsluttet et fylkeshusflidslag. Norges Husflidslag har fylkeslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland ÅRSMELDING 2015 Kultur og næringskonsulenten i Hordaland 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Åpne data i kultursektoren 6. feb Siri

Åpne data i kultursektoren 6. feb Siri Åpne data i kultursektoren 6. feb 2014 Siri Slettvåg @sirisel siri@kulturrad.no Et tverretatlig innovasjonsprosjekt 5 etater under 3 departementer Lokale og regionale samarbeidspartnere og strategiske

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske

Detaljer

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer:

Årsmelding 2015 for Kvaløysletta Husflidslag (lokallag) Lagets stiftelsesår: 1976 Lagets organisasjonsnummer: Årsmelding 205 for Husflidslag (lokallag) Kommune: Tromsø Fylke: Troms Lagets stiftelsesår: 976 Lagets organisasjonsnummer: 97575 764 Styret ble valgt på årsmøtet: 24/2 205 dd/m m Styret ble valgt for

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom

Detaljer

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d)

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Søknadssum: 125 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer