ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2015. Husflidskonsulenten i Oppland"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Oppland

2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID 7 Norske husflidhåndverkere i Oppland 10 Husflidsbutikker 11 Oppland fylkeskommune 11 TREseminaret på Dovre 12 Fagutvalg i TRE Norges Husflidslag 13 RØDLISTE 14 VOFO Oppland 15 Drift 16 Sluttord 16 Forside bilde MØNSTER DEKOR, trykk på stoff og skinn. Fra kurs for voksne som jobber med UNG HUSFLID Foto Brita Rusten Åmot Fra kurs MØNSTER - DEKOR, trykk på skinn. 2

3 Husflidskonsulenten i Oppland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Jobber som en av fire husflidskonsulenten i Team UNG HUSFLID på nasjonalt plan. Norges Husflidslag (NH) er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. NH ble stiftet i 1910, medlemmer over hele landet. I 2014 ble NH, som den tredje organisasjonen i Norge, akkreditert av UNESCO som frivillig organisasjon (NGO), med spesielt ansvar for immateriell kulturarv.(ngo = Non- Governmental Organization) Oppland Fylkeskommune har en 3 årig avtale med Norges Husflidslag angående tilskudd til arbeid innen kulturhåndverk i Oppland. Særlig prioritet på UNG HUSFLID, prosjekter og videreføring av tradisjonshåndverk til nye generasjoner. Kontorstedet er Lillehammer. Adresse: Storgata 47,2609 Lillehammer Telefon: E-post: Organisasjonskart NORGES HUSFLIDSLAG, OPPLAND Norges Husflidslag medlemmer Oppland Husflidslag, fylkeslag 1577 medlemmer Lokale husflidslag 22 lokallag Husflidsbutikker 3 butikker Norsk Flid Husfliden Lillehammer Norsk Flid Husfliden Fagernes Husfliden Gjøvik Husflidhåndverkere 23 medlemmer kesoversikt/oppland Karda og farga ull på blandebrett klart for spinning. Foto Kristine Fornes 3

4 STRATEGISK PLAN Visjon Verdier Aktivitet Hovedmål Aktivitetsområder Husflid former framtida Tradisjon, kvalitet, skaperglede Ivareta formidle og fornye husflidstradisjonen Husflid skal være en levende kultur og næring i Norge OPPLÆRING, mål å øke kompetansen faglig og organisatorisk NÆRINGSUTVIKLING, mål å sikre utøvelse og salg av husflidshåndverk i Norge SYNLIGGJØRING, mål å øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk Fra kurs i treskomaking på TREseminaret på Dovre Foto Brita Rusten Åmot OPPLAND HUSFLIDSLAG Fylkeslaget Oppland Husflidslag Arbeidsområde: Drift Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid Beskrivelse av tiltaket Husflidskonsulenten har tett samarbeid med fylkeslaget om tiltak innen opplæring, utvikling av organisasjonen og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. Delmål Sørge for god informasjonsflyt begge veier mellom lokal- og fylkeslag, fylkeslag og nasjonalt nivå, og mellom ansatte og frivillige. Sørge for godt intern samarbeid i organisasjonene mellom fylkeslag, konsulent, husflidhåndverker og husflidbutikkene. Framdriftsplan Hele året 4

5 Samarbeidspartnere Oppland Husflidslag Ansvar Husflidskonsulenten og Oppland Husflidslag Oppland Husflidslag består av et styre på 5 personer, valgt på årsmøte og er rekruttert fra lokale husflidslag. Husflidskonsulenten deltar på møter og arrangement etter behov og anledning, og har en rådgivende funksjon uten stemmerett. Tett samarbeid med fylkeslaget om tiltak innen opplæring, utvikling av organisasjonen og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. Deltatt på styremøter. Mye kommunikasjon på e post og telefon i forbindelse med planlegging av kurs på medarbeidersamling og regionmøter. Deltok på kurshelg/ årsmøte i fylkeslaget mars på Honne, med stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien til stede. Kurslærer på inspirasjonskurs og rådgiver på medarbeidersamling på Honne i mars. Flere praktiske kurs som spinne på håndtein og sliping av verktøy. Kurs for kurslærere, kurs for studieledere i lokallagene,organisasjonskurs for tillitsvagte Smedtreff med foredrag av smed Knut Olav Dokken fra Valdes. Kurs for voksne som jobber med barn og unge der det praktiske fokuserte på mønsterdekor, trykk på skinn. Totalt 70 deltakere. Husflidskonsulenten mentor i planlegging av UNG HUSFLID aktivitetsuker flere steder i Oppland. Fylkeslaget samarbeider her med lokallag og museer i Oppland. Husflidskonsulenten bidro med faglig og organisatorisk oppdatering på 4 regionmøter i Øystre Slidre, Vestre Toten, Fron og Lesja. Tema ULL, Rødlistehåndverk, Ung Husflid - og nettsida Totalt 79 deltakere. Alle 22 husflidslag møtte på regionmøtene. Husflidskonsulenten bidro i arbeidet med kalender for 2017 der motivene er fra ulike rødlistehåndverksteknikker. Registrering og fotografering. Utgivelse av kalenderen planlegges i Husflidslag i Oppland profilerte husflidsdagen 12.september med ulike arrangement. De brukte tradisjonelle medier og sosiale medier i formidling av sine utstillinger og aktiviteter. Arbeidet med å planlegge VEVSYMPOSIUM 2016 på Maihaugen er i gang. Arrangør Fagutvalg i Vev i Norges Husflidslag. Fylkelaget koordinerer vevaktiviteter for barn- unge -publikum i Lillehammer sentrum , og på Maihaugen Arbeidsgruppe nedsatt. Husflidskonsulenten i Oppland holdes orientert om framdrift av arbeidet. Verktøyslipekurs på Honne 14.mars i regi av Oppland Husflidlag. Foto Brita Rusten Åmot. 5

6 LOKALE HUSFLIDSLAG Arbeidsområde: Drift Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede husflid og håndverksteknikker Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid Beskrivelse av tiltaket Oppland har 22 aktive husflidslag medlemmer pr Husflidskonsulenten møter alle styremedlemmer på regionmøter om høsten. Ellers møter husflidskonsulenten alle utsendinger på medarbeidersamling / fylkesårsmøte på våren. Kurs - foredrag på lokallagsmøter på forespørsel, fortrinnsvis temaer innen satsingsområder. Husflidskonsulenten stiller opp på jubileer, sitter i juryer og deltar på andre spesielle anledninger i lagene. Ellers bruker husflidskonsulenten tid på informasjon og kommunikasjon til lokallagsmedlemmer angående aktuelle arrangement, og hjelper til ved spørsmål av både organisasjonsmessig og praktisk art. Mål Sikre at arenaene for kunnskap, ferdigheter og skaperglede er åpne og inkluderende møteplasser basert på demokratiets prinsipper. Sørge for god informasjonsflyt begge veier mellom lokal- og fylkeslag, fylkeslag og nasjonalt nivå, og mellom ansatte og frivillige. Samarbeidspartnere Alle de 22 husflidslagene i Oppland. Husflidskonsulenten har holdt kurs og foredrag i aktuelle emner på forespørsel i lokallagene, fortrinnsvis i tema knyttet til satsingsområder i NH, utstillingsteknikk, mønster - dekor, UNG HUSFLID og Rødlista. Sitter i juryer og deltar på jubileer. Det fokuseres nå særlig på kunnskap om ULL og bruk av ull. Ullsatsinga Ullialt flettes inn i de fleste sammenhenger. Husflidskonsulenten bistår lokallagene med hjelp i organisatoriske og husflidsfaglige oppgaver/spørsmål, og informerer lokallagsmedlemmer angående aktuelle arrangement. Møtte representanter for alle husflidslag på årsmøte 15.mars i fylkeslaget. Møte med ytterligere 27 representanter fra 10 lokallag i Gudbrandsdalen på årsmøte i Gudbrandsdalens Husflidsforening på Dale Gudbrands Gard (GHF eier forretningsbygget der Norsk Flid Husfliden holder til på Lillehammer, og er da husflidskonsulentens husvert). Tema var ull og ullsatsinga i NH. Info på e post til lokallag om til enhver tid aktuelle tema. Facebook brukes i kommunikasjon- formidling. Det har også i 2015 vært fokus på medlemsverving, og medlemstallet øker. Kursaktiviteten i de lokale husflidslagene i Oppland har økt betydelig i Fra statistikken 2015 til Studieforbundet kultur og tradisjon.(tall i parentes fra 2014): I 2015 gjennomførte lokale husflidslag og husflidskonsulenten i Oppland 163 (130) kurs med i alt 3785 (3003) studietimer, totalt 1014 (794) deltakere fra 14 år og oppover. Dessverre er det en del underrapportering på opplæringstimer i husflidslagene. Det jobbes med bevisstgjøring på rollen som opplæringsaktør lokalt i husflidslagene. 6

7 UNG HUSFLID I OPPLAND Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid Beskrivelse av tiltaket /tiltakene Sommerskoler UNG HUSFLID i hele fylket Instruktørkurs Ungdoms OL planlegge aktiviteter organisering og markedsføring Mål Gi barn og unge mulighet til å lære husflid og håndverksteknikker i direkte overføring fra voksne i et historisk miljø med nærhet til natur. Overføre handlingsbåren kunnskap til de unge i ei ramme av kulturarv og tradisjon. Alle regioner i Oppland skal ha tilbud om UNG HUSFLID aktivitets uker. Framdriftsplan Hele året Samarbeidspartnere Lokale husflidslag, fylkeslaget, museer i fylket, Team UNG HUSFLID, Ungdoms O L Lillehammer Ansvar Husflidskonsulenten i Oppland sammen med samarbeidsparter. UNG HUSFLID på Maihaugen har vært et pilotprosjekt. Aktivitetsuke i samarbeid mellom husflids - konsulent og museet hvert år siden Erfaringene fra dette arbeidet ligger nå på og danner en mal på et eksempel på en måte å gjøre dette på. Brukt av flere arrangører i Norge. Flere husflidslag og museer planlegger - gjennomfører nå årlig lignende tilbud i Oppland. Husflidskonsulenten i Oppland mentor og rådgiver. 1. UNG HUSFLID på Maihaugen, arrangert for 9.år. Arrangør Maihaugen i samarbeid med Oppland Husflidslag og husflidskonsulenten. 50 barn fra 8 til 13 år. Fulltegna med venteliste. spikking karding-spinning på håndtein hekling-strikking-fletting Robin Hood, lage pil og bue fiskestang - spikking overnatting i gapahuk ei natt besøke dyrene på Maihaugen leik i Byavdelinga Utstilling av ferdige produkter Gjennomføring siste uka før skolestart. Ungdommer med som instruktører og assistenter. Planlegges også i UNG HUSFLID på Sundgården v/ Lillehammer Husflidslag, arrangert for 4. år. Samarbeid med Oppland Husflidslag. 16 barn 9-13 år. Hver dag kl Fulltegna. Spinne på håndtein Toving Veving på kabylsk vev Stofftrykk Binde blomsterkrans 7

8 Andre småteknikker i husflid Påmelding skjer på e-post på eget skjema. Skjema lastes ned fra Planlegges også i UNG HUSFLID i Valdres, arrangert for 3. år. Samarbeid med Oppland Husflidslag. Arrangører er husflidslag i Valdres, og Valdresmusea. Administreres av Nord Aurdal Husflidslag. 30 barn 8-13 år. Fulltegna med venteliste. Karding av ull og spinning av garn på håndtein Snekring av fuglekasser Høvling skohorn Søm av vesker Broderi i ull på sitteunderlag Mat/takkebakst. Alle barn er innom alle aktivitetene. Avslutning med utstilling av barnas arbeider, og servering til foresatte fredag. Påmelding til Eli Enger tlf nr Planlegges også i UNG HUSFLID aktivitetsuke på Kolbu Meieri v / Østre Toten Husflidslag arrangert, for 2.år. Samarbeid med Oppland Husflidslag. 30 barn 8-13 år. Fulltegna med venteliste. Spikking Brodering Toving Påmelding på Østre Toten Husflidslag sin fb side. Planlegges også i UNG HUSFLID på Norsk Fjellmuseum i Lom. For 1. gang i Arrangører er Gudbrandsdalsmusea avd. Lom bygdamuseum, i samarbeid med husflidslagene i Skjåk, Lom og Vågå, Norsk Fjellmuseum, og Nasjonalparkforvaltninga. Samarbeid med Oppland Husflidslag 22 barn deltok. Fulltegna. Fletting av snorer og bånd Spikking av vandrestav Metallarbeid, lykt Sanking og bruk av naturmaterialer Planlagt også i høstferien Toving av ull på UNG HUSFLID på Sundgården i regi av Lillehammer Husflidslag, aktivitetsuke i juni. Foto Anne Guri Isum 8

9 INSTRUKTØRKURS Gjennomført dagskurs 14.mars for voksne som arbeider med barn og unge. 21 deltakere. Kurslærer barn ungdomskonsulent i Norges Husflidslag Elin Gilde Garvin, sammen med husflidskonsulenten i Oppland. Kurs vår og høst for ungdommer som skal bli assistenter på UNG HUSFLID på Maihaugen, og instruktører på WOOL WORKSHOP under Ungdoms O L på Lillehammer Ungdoms OL 2016 Planlegging av WORKSHOP WOOL, organisering og markedsføring. Det planlegges 8 kvelder med åpne ullverksted, som en del av kulturtilbudet under SJOGGFEST. For, med og av ungdommer - med støtte av voksne. Frivillige fra husflidslagene. Samarbeidsavtale inngått med YOG Lillehammer 2016 v / kulturansvarlig Eirik Høyme Rogn. Lokaler til workshopen tildelt ved siden av YOG 2016 sin Megastore i Storgata 41. Søkt og innvilga økonomisk støtte fra LNU, Landsrådet norske ungdomsorganisasjoner. Samarbeid med alle husflidskonsulentene i Team UNG HUSFLID. Motto YOG Lillehammer 2016: GO BEYOND, CREATE TOMORROW! TEAM UNG HUSFLID Som en del av TEAM UNG HUSFLID utvikler og leverer husflidskonsulenten i Oppland oppskrifter og materiell til Lag det selv sidene til kulturtidsskriftet NORSK HUSFLID, og nettsiden Teamarbeidet består også av utviklinga av fagstoff/bøker og materiell til arbeidet med barn- unge i organisasjonen. Husflidskonsulenten i Oppland bidrar faglig også på instruktørkurs UNG HUSFLID i andre fylker i landet. Drømmefanger laget av barn fra Lillehammer. Modell for oppskrift på Lag det selv side i Norsk Husflid. Foto Brita Rusten Åmot 9

10 HUSFLIDHÅNDVERKERE Arbeidsområde Næringsutvikling Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidhåndverk i Norge Strategi: Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk Beskrivelse av tiltaket Norske Husflidhåndverkerne er en egen kategori medlemmer i NH som har husflidhåndverk som næring. Medlemmene her tas opp ved juryering en gang i året av en nasjonalt oppnevnt jury, eller på bakgrunn av svennebrev høyere relevant utdanning. Husflidskonsulenten arrangerer årlig fagdag på Lillehammer, for medlemmer i Norske Husflidhåndverkere bosatt i Oppland. Vinterfestivalen i februar på Hadeland Glassverk, salgsutstillinga Norsk Håndverk. Formidling og info til husflidhåndverkere. Informasjon om Folkekunststipendet til potensielle søkere. Utlysning av produktkonkurransen BIRKEBEINERPRODUKT i Hedmark Oppland. Samarbeid med Filmselskapet Paradox AS, Lillehammer Gudbrandsdal Kunnskapspark og Sparebanken Hedmark. Brita Rusten Åmot, Husflidskonsulenten i Oppland ble høsten 2015 utnevnt til å sitte i stipendkomite for Statens Kunstnerstipend, folkekunststipendet. Mål Styrke det faglige nettverket og øke faglig kompetanse for husflidhåndverkerne i Oppland. Antall medlemmer tatt opp som Husflidhåndverkere i Oppland øker hvert år, og er nå opp i 23. Fagdag for håndverkere 19.august gjennomført på Lillehammer. 12 deltakere. Av programmet nevnes tema som MITT MARKED, prissetting. Presentasjon av produktkonkurransen BIRKEBEINERPRODUKT i sammenheng med storfilmen Birkebeinerne, som skal ha premiere 12.februar Ønskelig med utvikling av håndverksprodukt relatert til filmen. 17 påmeldte utøvere med 30 produkter til produktkonkurransen BIRKEBEINERPRODUKT ved fristen Juryering Vinnerprodukt presenteres på førfilmpremiere på Sjusjøen Det planlegges utstilling av alle innleverte BIRKEBEINER produkter i Oppland Fylkeskommunes foaje. 10

11 HUSFLIDSBUTIKKENE Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede Beskrivelse av tiltaket. Husflidsbutikkene som arena for opplysning om ULL og bruk av ull. I samband med ullsatsinga ULLialt planlegges temakvelder og kurs om ULL i husflidsbutikkene i Oppland. Gjennomføring i OPPLAND FYLKESKOMMUNE Arbeidsområde: Synliggjøring Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk Strategi: Alle kultur-, utdannings- og næringspolitikere skal kjenne vårt arbeid Beskrivelse av tiltakene Delta på nasjonale og regionale arenaer der våre fagfelt er tema. Kultur, helse, utdanning, næring, miljø. Mål Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlig administrasjon i fylker og kommuner. Øke forståelse og innsikt i husflidsarbeidets viktige rolle i fylkets kulturliv, og fagets betydning for regional utvikling i Oppland. Møter med rådgivere/ saksbehandlere i Oppland Fylkekommune etter behov. Info /invitasjoner til politikere / administrasjon om arrangementer og tiltak. Årsmelding 2015 til husflidskonsulenten i Oppland levert aktuelle samarbeidsparter i fylkeskommunen. Info om aktuelle saker sendt på e post til fylkeskultursjef, opplæringssjef, kulturarv og regional utvikling samt gruppeleder i fylkestinget i komiteen for kultur og næring. Møte med fylkeskultursjef Kyrre Dahl og rådgiver Marit Brænd 16.01, sammen med leder i Oppland Husflidslag Ann Therese Ekeren Skari. Møte med fylkeskultursjef Kyrre Dahl, Terje Kongsrud og direktør NH Marit Jacobsen, sammen med flere andre organisasjoner i Oppland. Husflidskonsulenten deltok på Oppland fylkeskulturkonferanse okt. Ny strategiplan for kultur i Oppland med høring høsten Fylkeslaget og husflidskonsulent, Norges Husflidslag v/ direktør Marit Jacobsen, leverte sammen høringsuttalelse innen fristen i november. 11

12 TREseminaret PÅ DOVRE 2015 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker Beskrivelse av tiltaket TREseminaret på Dovre har vært arrangert hvert år siden 2005 siste uka/helga i april. TREseminaret er et tiltak som Fagutvalg i Tre i Norges Husflidslag utviklet i samarbeid med Hjerleid / Senter for bygdekultur AS over seks år. Fra høsten 2008 til 1.okt 2013 hadde husflidskonsulenten i Oppland prosjektlederansvar, og samarbeidet med håndverkermiljøet på Hjerleid/ Dovre om arrangementet. Dag Lindvig i Studieforbundet kultur og tradisjon prosjektleder fra 1.okt 2013 til juni Linda Aaboen fra SKT fra juni 2014 til dd. Norges Husflidslag, Hjerleid og SKT samarbeidsparter om å arrangere TREseminaret på Dovre Husflidskonsulenten deltar i plangruppe, og har ansvar for verkstedtilbud til barn og unge, spikking, tredreiing og smiing. Samarbeid med grunnskole. Planlegging av kursene innen rødlistehåndverk i husflidsfag i tre. Tema for TREseminaret i er TRE i TIDEN. Oppland Fylkeskommune innvilget prosjektstøtte over en 3 års periode til og med Mål TREseminar på Dovre skal styrke mangfoldet innen trearbeid, og formidle handlingsbåren kunnskap. TREseminar på Dovre skal være en arena for tre og tradisjonshåndverk der verktøybruk, teknikker, tradisjoner og kunnskap formidles til interesserte målgrupper. TREseminar på Dovre skal være en møteplass for inspirasjon og nettverksbygging. Målgrupper Målgrupper er håndverkere, lærere, studenter, lærlinger, elever og andre som ønsker å fordype seg i det grunnleggende håndverket. Seminaret er åpent for alle interesserte. Framdriftsplan Hele året, gjennomføring siste uka og helga i april Samarbeidspartnere Studieforbundet kultur og tradisjon, Hjerleid Handverkskolen og Senter for Bygdekultur, Dovre Handverksutvikling, håndverkere, Smelaget i Vågå Husflidslag, andre husflidskonsulenter. Ansvar Prosjektleder Linda Aaboen SKT. Arrangert for 11.år på rad. TREseminaret på Dovre gjennomført med totalt 95 voksne deltakere, 70 elever på verkstedtilbud. TREseminar på Dovre har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for håndverkere og entusiaster innen tre og tradisjonshåndverk fra hele landet. Interessen er stor. Lærerkreftene er av ypperste klasse. Egen rapport. 31 barneskolelever på GJØR ET SPIKKK spikkeverksted, 39 ungdomsskolelever på SMI MENS JERNET ER VARMT smiing i stål, og SÅ FLISA FYKER tredreiing. 20 byggfagelever satte opp en gapahuk. Tilbudet er en del av UNG HUSFLID satsinga i Norges Husflidslag. Egen rapport. 12

13 Planlegging TREseminaret 2016 Fra verkstedtilbudene til barn og unge på TREseminaret på Dovre. Foto Brita Rusten Åmot Plangruppe fra 2015 fortsetter, Linda Aaboen prosjektleder. Evalueringsmøte i Vågå 10.juni. Planleggingsmøter på Dovre og pr telefon. Program klart til ca 1.des. Utlysning av alle kurs og markedsføring. Påmelding fra via nettside Husflidskonsulent i Oppland har kontakta alle aktuelle kurslærere til husflidskursene. Søkt støtte til verkstedtilbud for barn unge NH forankres til TREseminaret ved at flere NH ansatte enn husflidskonsulenten i Oppland bidrar på arrangementet i FAGUTVALG I TRE Strategi: Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid Tiltak: Fagutvalget i TRE Beskrivelse: Fagutvalget i TREs mandat er å holde seg godt orientert, komme med faglig råd, innspill og forslag til tiltak på fagfeltet som bør prioriteres. I 2015 ble nytt fagutvalg oppnevnt for perioden Mål Å gjennomføre tiltak som øker interessen for materialet tre og trehåndverk blant medlemmene, og hos folk for øvrig. Fagutvalget i TRE ble opprettet i mars, og hadde sitt første møte midt i april. Det har vært gjennomført 3 møter i fagutvalget, og arbeidsoppgavene som er utført er følgende: Utarbeide strategi- og handlingsplan for perioden Legge tiltaksplan for samme periode Konkretisere og fordele ansvar for tiltak som skal i verksettes fra og med Medlemmene i Fagutvalget i TRE : Jørgen Bleken, snekker og tredreier, Lennart Johansson, daglig leder av Kunst og Design i skolen Bjørn Erik Skaug, formidlingsleder Norsk Skogmuseum, Elverum Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland, sekretær Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent i Akershus, leder 13

14 Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede husflid og håndverksteknikker Beskrivelse av tiltaket: Følge opp Rødlisteprosjektet. Norges Husflidslag ble i 2014 akkreditert av UNESCO som en NGO (Non-Governmental Organisation), for å arbeide med konvensjonen. Det er vi stolte av, og Rødliste-dugnaden er en metode for å gjøre dette. Våre lokale husflidslag bidrar sterkt til å opprettholde tradisjonelle håndverksteknikker og ferdigheter. Mål Med RØDLISTA vil NH: - gi liv og vern til gamle teknikker - løfte fram lokalt mangfold og særpreg - formidle kinnskap om husflids og håndverksteknikker - videreføre kunnskap og ferdigheter - ivareta den immaterielle kulturarven på vårt felt Framdriftsplan Hele året Samarbeidspartnere Lokale husflidslag, fylkeslaget Oppland Husflidslag, andre husflidskonsulenter. I Oppland har 16 husflidslag valgt å sette fokus på 21 rødlisteteknikker. Opplæring i gang i hele fylket. Oversikt på I samarbeid med Husflidslaget på Lesja organiserte husflidskonsulenten opplæring i trykkty, blokktrykk på ullstoff brukt i trykktykjol. Gjennomført kurs i febr på Lesja med fulltegna kurs, 10 deltakere. Norsk Håndverksinstitutt dokumenterte trykketeknikken med foto og film. Husflidskonsulenten har også arbeider med å finne produsent av trykket, mønstret ullstoff til Trykktykjol fra Nord Gudbrandsdalen. PS Serigrafi i Trondheim kan trykke stoffene, men de mangler utstyr til å fiksere/varmebehandle stoffene. Norsk Flid Husfliden Lillehammer, som tidligere har forhandlet disse stoffene, har ikke ressurser til å ta dette arbeidet videre. Butikken selger ikke så mange av disse trykktykjolene, så produksjonen blir for kostbar i forhold til omsetningen. Produksjon av Trykktykjol må heretter foregå lokalt i husflidslagene, og opplæring i håndverket må videreføres i disse fagmiljøene. Fylkelaget jobber med dokumentasjon av Rødliste teknikker i Oppland. Skal gis ut som en kalender. Kurs i trykkty teknikken i regi av Husflidslaget på Lesja. Foto Brita Rusten Åmot 14

15 VOFO OPPLAND Arbeidsområde: Opplæring Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk Strategi: Sikre gode rammevilkår for opplærings virksomhet gjennom engasjement i Studieforbundet Kultur og Tradisjon (SKT) og VOFO regionalt Beskrivelse av tiltaket VOFO Oppland er regionledd for den landsomfattende interesseorganisasjonen Voksenopplæringsforbundet VOFO. Husflidskonsulenten i Oppland er styremedlem i VOFO Oppland, som representant for Studieforbundet kultur og tradisjon. Mål Styrke og synliggjøre voksenopplæring i studieforbund i Oppland Deltatt på møter og telefonmøter i styret i VOFO Oppland. Voksenopplæringsprisen 2014 ble delt ut på fylketinget til Berta Ulvolden i februar, og for 2015 i desember 2015 til musiker og dirigent Tove Lundborg. Prisen er i samarbeid med Oppland Fylkeskommune. Husflidskonsulenten har deltatt på styremøter og årsmøte. Kurs i Voksenpedagogikk for kurslærere i voksenopplæring gjennomført i Hafjell-Øyer. Kursvirksomheten i husflidslagene i Oppland står for hovedtyngden av studietimene i Studieforbundet kultur og tradisjon i Oppland. Studieforbundet kultur og tradisjon er en del av VOFO. Styret i VOFO Oppland arbeider med politisk aksept på fylkestinget for at studieforbundene i Oppland får fast tilskudd til aktivitet og utvikling. Oppland er kursfylket I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er det en ytterligere økning med studietimer på landsbasis fra I Oppland en økning på 12,6 % på studietimer, og en økning på 4,4 % deltakere. Dette gjør fylket til det beste i landet på kursdeltakelse i forhold til innbyggertall. Tallene for 2015 er enda ikke klare. Laftekurs på TREseminaret på Dovre. Foto Brita Rusten Åmot 15

16 DRIFT Fellessamlinger Konsulent og personal samlinger: Gardermoen Åndalsnes , besøk på Rauma Ullvarefabrikk. Oslo Faglig utvikling Aktiv deltaker i relevante norske/ internasjonale nettverk. Teamarbeid Husflidskonsulenten jobber i Team UNG HUSFLID, som en av 4 husflidskonsulenter fra flere fylker. 4 fysiske møter i Oslo, hvert møte over to dager. Ellers foregår møter pr telefon, samt mye kommunikasjon på e post. Arbeidsoppgavene i Team UNG HUSFLID følger Strategisk Plan , og fordeles på de ansatte etter egen virksomhetsplan. Husflidskonsulenten i Oppland deltok sammen med husflidskonsulenten i Oslo, på nasjonal Barn og ungdomskonferanse i Bergen Representerte Norges Husflidslag. Driftsrutiner Husflidskonsulenten i Oppland drifter sitt eget kontor som leies av Norsk Flid Husfliden Lillehammer. Ansvar for eget budsjett med månedlige - kvartalsvise rapporteringer til Norges Husflidslag sentralt i Oslo. Service og henvendelser Husflidskonsulenten får husflidsfaglige spørsmål/oppgaver fra kunder i husflidsbutikker, skoleelever, mastergradstudenter, lærere og publikum både i Oppland, landet for øvrig, og noen ganger fra utlandet. Alle får svar direkte eller via husflidskonsulentens faglige nettverk. Husflidskonsulenten låner også ut faglitteratur, bilder, DVD, Powerpoint presentasjoner, plansjer og spesialverktøy til barnehager/skoler, andre organisasjoner og privatpersoner ved forespørsel. SLUTTORD VEIEN VIDERE Husflidsarbeidet er i medvind. Medlemstallet øker på landsbasis, også i Oppland. Nye medlemmer i Norske husflidhåndverkere kommer inn hvert år fra Oppland. Norges Husflidslag jobber politisk for å bedre rammebetingelsene for denne håndverksgruppen. Opplæringsaktiviteten for voksne innen husflid og håndverk er stabil og høy, Dette er opplæring i fag det er vanskelig å finne tilbud i ellers innen det offentlige, ordinære utdanningssystemet. Norges Husflidslag sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon, er pr dags dato den eneste tilbyderen av opplæring fram til svennebrev innen både bunadtilvirkning og håndveving. Lærlinger ellers i bunadtilvirkerfaget har vi noen få av i landet, og de er knytta til Husflidens systuer. Disse husflidsbutikkene er også medlemmer av Norges Husflidslag. Interessen og fokus på våre fag og verdier er stigende i samfunnet. Ullialt, Norges Husflidslag sin ullsatsing fram til 2018, setter fokus på dette mirakelet av en fiber, og alle fordeler ulla har i vårt klima og vår kultur. Dette formidles i de fleste sammenhenger.i opplæring av voksne, barn og ungdommer, og informasjon til forhandlere og håndverkere. Arbeidet med UNG HUSFLID, å formidle handlingsbåren kunnskap til den oppvoksende slekt, er noe av det viktigste vi bruker ressurser på. Her gjør mange husflidslag en formidabel innsats på frivillig basis. Heldagstilbud i UNG HUSFLID over ei uke tilbys nå flere steder i fylket, og disse tilbudene blir fort fulltegna. Ungdommer som etter hvert har blitt dyktig i sitt håndverk gjennom opplæring i UNG HUSFLID, vil bli en viktig ressurs framover. Norge Husflidlag sin planlagte deltakelse i kulturprogrammet i YOG 2016, 16

17 Ungdoms O L på Lillehammer, er en spennende oppgave som husflidskonsulenten i Oppland vil være involvert i fram til mars Norges Husflidslag er en organisasjon som forvalter en viktig del av vår felles kulturarv. I rødlistedugnaden setter vi ressurser inn på opplæring og dokumentasjon. Mye godt arbeid i gang lokalt, som vil fortsette i lang tid framover. Digitale verktøy og nye medier vil bli brukt mer og mer i dette arbeidet. Husflidskonsulenten i Oppland har et godt samarbeid med flere avdelinger i fylkes- administrasjonen. Mange av tiltakene husflidskonsulenten arbeider med berører både kultur, kulturvern, opplæring og regional utvikling. Her er Treseminaret på Dovre et stort prosjekt. Arbeidet med å styrke, videreformidle, fornye og bevare viktige områder av vår kulturarv i Oppland, er en stor og nødvendig oppgave. Oppland er et fylke med flere nasjonale fagmiljø som husflidskonsulenten samarbeider med. Kommunikasjon og synliggjøring av husflidsarbeidet er en viktig del av dette arbeidet. Digitale og nye sosiale medier nyttes i økende grad. Stillingen som husflidskonsulent er krevende og variert, spennende og utfordrende. Takk til alle gode samarbeidsparter, og til instanser som støtter arbeidet mitt faglig eller økonomisk.. KULTURARV FORMIDLING OPPLÆRING - VERDISKAPING Lillehammer 27.febr 2016 Brita Rusten Åmot Trykk og lik 17

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID, Oppland

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011

ÅRSMELDING 2011. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2011 1 ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokallag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt 6 Husflidhåndverkere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2013. Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2013 Husflidskonsulenten i Oppland Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan, kjerneverdier 4 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012. Husflidskonsulenten i Oppland årsmelding 2012 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 2 Strategisk plan, kjerneverdier 3 Arbeidsoppgaver: Oppland Husflidslag, fylkeslaget 4 Lokale husflidslag 5 UNG HUSFLID, Oppland og nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Hvordan TRESEMINARET PÅ DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) ble til

Hvordan TRESEMINARET PÅ DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) ble til Innledning - historikk TRESEMINARET på DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) er et tiltak som Norges Husflidslag v / Fagutvalg i Tre har utviklet i samarbeid med Senter for bygdekultur AS på Hjerleid Dovre

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere

På temamøtene har det vært ca. 20 deltakere. Bortsett fra vårens temamøte om hakking hvor det var rekordstor deltakelse med over 30 deltakere Årsmelding 0 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 0. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun kurs

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.

Husflidskonsulenten i Vestfold fylke er ansatt i 70 % stilling i Norges Husflidslag. Vestfold Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift Avslutning og veien

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms

ÅRSMELDING 2015 Husflidskonsulenten i Troms ÅRSMELDING 2015 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Faste Samarbeidspartnere: Fylkeslag Lokallag Husflidhåndverkere Museer Fylkeskommunen Opplæring Næringsutvikling Synliggjøring

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5.

Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3. Mål og strategi 4. Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5. RAPPORT 2013 1 INNHOLD side Nasjonalt satsingsområde for hele orgniasjonen 2011-2014 3 Mål og strategi 4 Arbeidsmetode team 3xf form farge funksjon 5 Resultat 2013 6 Økonomi 9 Tidsbruk 10 Videre arbeid

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Medlemsavis nr. 1 mars 2016

Medlemsavis nr. 1 mars 2016 Medlemsavis nr. 1 mars 2016 Styret i Lillehammer husflidslag 2016: Leder: Nina Haugen Storhaug (gjenvalg) Nestleder: Mona Løkting (ny) Kasserer: Petra Eichler (gjenvalg) Sekretær: Anita Foss (ikke på valg)

Detaljer

AKTIVE BARN I NATUREN

AKTIVE BARN I NATUREN AKTIVE BARN I NATUREN Skal skal ikke 0 PROSJEKTSKISSE FOR SKAL SKAL IKKE -PROSJEKT I VALDRES MED BAKGRUNN I FELLES PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ALLE SEKS VALDRESKOMMUNENE KVALITET PÅ VALDRESVIS TITTEL

Detaljer

OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE. Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs.

OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE. Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs. OPPLANDSKURSENE KURS FOR KURSLÆRERE Oppland Husflidslag arrangerer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon et 2 dagers kurslærerkurs. Målet er å gi ny inspirasjon og faglig påfyll for etablerte

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Oslo Innhold: Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: side 4 - Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland

ÅRSMELDING 2015. Kultur og næringskonsulenten i Hordaland ÅRSMELDING 2015 Kultur og næringskonsulenten i Hordaland 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Oppland

ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Oppland ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Oppland 1 Innhold: side Organisasjonskart NH i Oppland 3 Strategisk plan 4 Arbeidsoppgaver Oppland Husflidslag, fylkeslaget 5 Lokale husflidslag 6 UNG HUSFLID Ungdoms

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold.

Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold. Å rsmelding 2011 Stifting av laget Interesselaget for farga spælsau ble stiftet 19.mars 2011 på Sandefjord Motorhotell i Vestfold. Følgende styre ble valgt: Else Horge Asplin, leder (Buskerud) Audun Hjelmeland,

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag

Årsmelding 2014 for Lørenskog husflidslag Årsmelding 0 for Lørenskog Husflidslag Kommune: LØRENSKOG Fylke: AKERSHUS Lagets stiftelsesår: 9 LagetsOrganisasjonsnr.:975.7.6 Styret ble valgt på årsmøtet den.0.0 for perioden.0.0 til 0.0.05. Navn på

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK. Varmende masker ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I HEDMARK Varmende masker 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 Prosjekt/ tiltak: Strikk og Spa i samarbeid med Savalen Fjellhotel

Detaljer

Innledning - historikk

Innledning - historikk Innledning - historikk Nordisk Treseminar er et tiltak som Norges Husflidslag v / Fagutvalg i Tre har utviklet i samarbeid med Senter for bygdekultur AS på Hjerleid Dovre 2004-08. Fra høsten 2008 til dags

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen

ÅRSMELDING 2014. Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen ÅRSMELDING 2014 Foto: Siri Berrefjord og Bjørn Johnsen Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Møter i lokallagene om 3XF, Rødlista, åkleprosjektet og Kina-prosjekt.

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak

Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3. Strategisk plan, kjerneverdier side 3. Prosjekter/Tiltak ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket side 3 sk plan, kjerneverdier side 3 2 Prosjekter/ Aktiviteter for lokallag side 4 Inspirasjonskurs instruktører side 5 Nettverk vev side 6 Åklær fra

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim.

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Tilstede: Solveig Kvidal, Lina Homme, Tora Husan, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aasta Joma Granefjell, Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 oppdatert pr. 28. august www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringsplatformen heter det at regjeringen vil legge til rette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving.

Kurset som tok for seg å sy vesker av traktorslanger ble også populært og har medført at det i høst har vært en ring den sorte slange i sving. Årsmelding 04 for Nesodden Husflidslag Nesodden husflidslag har hatt et meget aktivt år i 04. Vi har gjennomført nesten alle kurs som var oppsatt med god deltakelse på flere av kursene. Det var kun buekurset

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer