Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS"

Transkript

1 Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

2 Astra Museum Sibiu, Romania

3

4

5 MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal, Trondheim

6 Hvordan vi kom i kontakt med Astra Museum Besøkte en rekke museer juli 2010 (NF, Maihaugen, Lands Museum, Sverresborg), hvor fokus var bli kjent med modeller drift av friluftsmuseer (organisering, økonomi, forvaltning, formidling) bli kjent med norske museer/kolleger (etablere relasjoner) Hva vi gjorde formidlingsaktivitetene på Sverresborg gjennomgang av publikumsbygget Norsk døvemuseum (ivareta og formidle hørselshemmede historie i Norge, og dermed synliggjøre en minoritetsgruppe i det norske samfunnet)

7

8

9

10 Ny kontakt våren 2012 Ny invitasjon fra Astra Museum våren Og hvorfor ville Astra Museum ha MiST som partner? Vår «know-how» generelt (sammensatt museumsorganisasjon, publikumsarbeid (mottak, formidling), bruk av multimedia erfaring fra og interesse for dokumentasjon og formidling av minoritetskulturer (Norsk døvemuseum) vår interesse for samarbeid med Astra

11 Det nye prosjektet kalles «Open heritage» Fokus på dokumentasjon, bevaring og formidling av det flerkulturelle Romania. Bedre tilgjengeligheten til museet (universell utforming) Skal være med å bidra til en bærekraftig og sosial utvikling. I tråd med hva EØS-midlene skal brukes til: tiltak for inkludering av romfolket, samt gjøre romfolket i stand til å bedre sine egne kår støtte tiltak som kan fremme sosial rettferdighet, demokrati og bærekraftig utvikling styrke relasjonene Romania - Norge

12 Prosjektet består av fem arbeidspakker WP1. Nybygg («Multicultural Museum Pavillion») til formidling av Romanias ulike minoritetskulturer skal gi bedre tilgjengelighet for flere (universell utforming) sikre og formidle sentrale kulturhistoriske samlinger

13 WP2. Sikre og formidle landets flerkulturelle mangfold bevaring og formidling av et romfamilie-anlegg miljøutstillinger i friluftsmuseet (rom-kulturen) innendørs-utstilling (transilvanske kulturen) utstillinger, pedagogiske programmer, vandringer med fokus på det flerkulturelle Romania («levende museum»)

14 WP 3. Styrke bilaterale relasjoner Dokumentasjon-/forskningsrelaterte aktiviteter i begge land Publikasjoner/utstillinger i begge land Kompetansebygging vedr. dokumentasjon/formiding knyttet til mangfold og universell utforming WP4. Ledelse, revisjon WP5. Prosjektinfo-/kommunikasjon

15

16

17 Noen tema fra andres erfaringer forutsetninger kritiske faktorer positive konsekvenser

18 Noen forutsetninger Full åpenhet fra alle parter om alle forhold Før en går inn i et forpliktende samarbeid må en nøye vurdere «What s in it for me?» er det sammenfall faglig interesse, tema e.a.? hva kan ligge av utvikling - læring? På forhånd må en gjøre seg godt kjent med hverandre (styrker, begrensninger) kan være med å påvirke hvordan prosjektet blir lagt opp Sikre involvering/eierskap komme med innspill til prosjektet, være aktiv i søknadsprosedyren være aktiv i forhold til seminarer/»work-shops» o.l.

19 Noen kritiske faktorer Økonomi (lokalt) Organisatoriske forhold Prosjektledelse Lederstruktur Forankring innad i organisasjonen - «ute» og «hjemme» Interne konflikter

20 Noen positive konsekvenser Utvikling av egen organisasjon (kompetanseheving - både direkte og indirekte) - både på metode, kunnskap Større perspektiv på egen jobb og kompetanse (ser seg selv «utenfra»), og setter både eget arbeid og fag i et helhetlig/europeisk bilde Fagfolk møtes på tvers, dialog og nettverk etableres (og lever gjerne videre etter prosjektet er over) Attraktiv for nye prosjekter

21 MiSTs del av dette Generelt Delta i oppstartsmøte, planlegge mer tidsforbruk og ha dialog om videre planlegging av publikumsbygget WP2 (Sikre og formidle landets flerkulturelle mangfold) organisere studiebesøk i Norge og delta i samtaler om deres planlagte tiltak. Våre eksempler/erfaringer vil være: Norsk døvemuseum Ringve «Ja, takk begge deler!. Musikk og nasjonale minoriteter») Formidling av sør-samisk kultur (Sverresborg, DKS)

22 MiSTs andel forts. WP3 (Styrke bilaterale relasjonene) delta i aktiviteter med dokumentasjonsarbeid, forskning, formidling og kunnskapsoverføring Videre diskusjoner og presentasjoner knyttet til Ringves «Ja, takk begge deler!. Musikk og nasjonale minoriteter») og Norsk døvemuseum (Siwan Hamalaw, NK-aspirant, kurse MiSTs førstelinjepersonell i døve og museum) Koble på NKIM, TKM, Jødisk Museum? Oppgaver/tiltak vi likevel skal gjøre! HandTag Innvandrerbutikker i Trondheim (SAT) Lokalmuseet og den globale landsby

23 Lokalmuseet og den globale landsby. Hitra og KMST Utforske lokalmuseets potensiale til dialog og medvirkning i et flerkulturelt lokalsamfunn. Hitra: 4500 innbyggere hvorav 15,2% har innvandrerbakgrunn (fra mer enn 30 land) Endringer i befolkningen som følge av endringer i næringsgrunnlaget (havbruk) Arbeidsinnvandrere som bosetter seg og gir nytt liv til grender som er i ferd med å dø ut Gjennom kvalitative intervju undersøke innvandrernes kulturelle tilhørighet til lokalsamfunnet, som vil danne grunnlag for arbeid i en forskningsgruppe med deltakere fra museum og NTNU Andre aktiviteter vil være workshop, seminar og utstilling på Hitra.

24 Framdriftsplan

25 Kostnad (tre modeller)? 1. Vi betaler alt. 2. Vi skal ha dekket alle våre kostnader med reise, opphold, felles aktiviteter (publikasjoner/utstillinger), forelesere/lærekrefter 3. Vi skal ha dekket alle kostnader (også lønn til våre ansatte)

26 Hvorfor? Samfunnsansvar, sammenfall av egne mål/strategier og utviklende Samfunnsansvaret. Tilskuddsbrevet fra KD: «En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til opplevelse og kunnskap, til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller religiøs bakgrunn, alder eller nedsatt funksjonsevne. Departementet legger til grunn for at institusjonene selv utvikler nye måter å arbeide på for å ivareta hensynet til inkludering og kulturelt mangfold gjennom sin ordinære virksomhet. Inkludering og kulturelt mangfold skal inngå som naturlig del av programmering, organisasjonsutvikling, rekruttering og publikumsarbeid og institusjonenes strategier på kort og lengre sikt»

27 Forts. Kulturelt mangfold, deltaking og inkludering i MiST være en integrert del av virksomheten i alle museer og funksjoner skal i praksis vise seg i vår personal-/rekrutteringspolitikk, innsamling/dokumentasjon, forskning og program- og formidlingsvirksomhet Utviklende: Vil gi oss verdifull kompetanse (erfaringer og kunnskap) til vår daglige (og framtidige) aktiviteter knyttet til mangfold og inkludering - og når det gjelder framtidige samarbeidsprosjekter

28 Tillit

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Tone Fredriksen Ydse Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Prosjektet Kulturarvinstitusjonenes samfunnsrolle har vært et samarbeid mellom Norsk kulturråd og ABM-utvikling. Jeg har hatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse Temahefte 19 Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse En utfordring for alle offentlige tjenester Utlendingsdirektoratets bibliotek er en sentral kunnskapsbase i Norge om flyktninger

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer