Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge"

Transkript

1 Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge Kjell Andreassen Seniorforsker, PhD Skog og landskap Bernt-Håvard Øyen, PhD Direktør Stiftelsen Bryggen, Bergen

2 Hovedtema Skogreisning i kyststrøk i Norge Skogplanting av Sitkagran betydning Test av biomasse funksjoner til Sitkagran Foreløpige produksjonsresultater for noen skogreisningstreslag i Norge

3 Skog i dag Hogst: Bortimot 2/3 av hogsten av trær kommer nå fra skogplantasjer. 1/3 av dette består av eksotiske treslag Areal 2011: 240 mill ha, 50 mill ha i Europa, 10% eksotiske treslag Kilde: FAO, 2012

4 Mange grunner for avskoging i Norge... Mange «trekkfaktorer» for skogreisnings epoken i Norge tallet F.eks. Fattigdom, mangel på ressurser

5 300 Mill m 3 Volum av skog i kyststrøk i Norge, naturlige og eksotiske treslag Kilde Skog og Landskap Kyststrøk: Rogaland-Finnmark fylker

6 Skogbruk, anvendte eksotiske treslag i Norge (ca ha) Testet ca 80 treslag i felt forsøk Sitka gran; ha Lutz gran; ha Contorta; ha Buskfuru; ha Fjellfuru; ha Sibirsk lerk; ha Hybrid lerk; ha Europeisk lerk; ha Europ.edelgran;1 000 ha Fjelledelgran; ha

7 Eksempel: Sitkagran, NV Europa: Areal 1.21 million ha Ireland 27 % France 4 % Germany 2 % Norway Denmark 4 % Sweden 3 % 2 % Iceland 0,3 % Wales 7 % Scotland 44 % England 7 % Årlig tilvekst: ~15 mill m 3 /yr

8 Sitkagran kyststrøk i Norge Omløpstid: ca 75 år produksjonsevne: 16 m3/ha/år AGB (75) : 525 tonn/ha

9 Sitkagran

10 66 N, Nord-Norge, vindeksponert kystareal Sitkagran, Seward-Alaska, YC 20, plantet i 1967 Volum 900 m 3 /ha, alder 45 år. Simulert hogstprognose => IRR=6.2% Hogst av sitka

11 Kilde: Årlig statistikk fra LMD Sitkagran, ha = 0.15% av land arealet = 0.6 % av det produktive skogarealet = ~ 6 % av prod. arealet i ytre kyststrøk

12 Kilde: Årlig statistikk fra LMD Sitka spruce, Landsskogtakseringa Sør/Vestlandet: ha (63%) Midtnorge: ha (12%) NN: ha (25%)

13 Nord Norge Sitka Tre høyde opp til 35 m Dbh opp til 75 cm Gj.sn. bonitet H40: S19 Område: S14-S26 Gj.sn. produksjon: 14 m3/ha/år AGB: opp til 522 tonn/ha (83 år) Vanlig hogstalder år Key figures: BEF, gml. bestand: 1.45 Basis densitet: 360 kg/m 3 BEF, tynnede bestand: 1.68 Basis densitet: 345 kg/m 3 BEF, unge bestand: 2.35 Basis densitet 330 kg/m 3 Stubbe+røtter; 1.4 * AGB

14 Sitka har stort vekst potensiale North Norway Tilvekst er % større enn vanlig gran på samme areal Gj.sn. Bonitet (H40) i Nord Norge S19 m (varierer S14-S29) Forventet produksjon: 14 m 3 /ha/år

15

16 Test data, Sitka-biomasse Foreløpige resultater 14 trær fra tre bestand på Vestlandet og i NN Dominante and co-dominante trær Prøver tatt av nåler, grener, bark, og stammeskiver Pyknometri

17 Tre-densitet 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 Density, basis Tons/m3 y = -0,0236x + 0,4087 R² = 0,5976 0,36 tonn/m3 0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Årringbredde (mm) Vestlandet (Vadla 2008): 0,36 tonn/m3 Nord Norge (Vadla 2008): 0,33 tonn/m3

18 Biomass expansion factor AGB kg dry matter Percent 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 y = 0,3665x 2,0668 R² = 0,9852 0,00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 dbh (cm) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 stemwood Tredeler, AGB living branches dead branches needles bark Serie1 60,3 10,7 18,5 5,5 4,9 Foreløpige resultater 7,00 6,00 5,00 BEF 1,3-10 m: 4,0 BEF m: 2,4 BEF>20 m: 1,4 4,00 3,00 2,00 y = -1,231ln(x) + 5,9383 1,00 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Tree height (m)

19 Sammenligning, Småbregne type, Kyststrøk, NN Tree species SI (H40) YC (m3/ha/yr) AGB 70 years (tonn/ha/ år) Gran 14 6,0 2,9 46 Sitka gran 20 13,0 6,3 100 Lutz gran 16 9,0 4,9 77 Dunbjørk 10 3,0 1,8 29 %

20 Sammenligning, Blåbærmark, Innlandsstrøk, NN Tree species SI (H40) YC (m3/ha/yr) AGB 70 years (tonn/ha/yr) Gran 14 5,0 2,4 104 Furu 13 4,5 2,3 100 Sibirsk lerk 14 4,5 2,8 122 Dunbjørk 11 3,5 2,1 91 %

21 Sammenligning, Småbregne-type, Fjordstrøk, NN Tree species SI (H40) YC (m3/ha/år) AGB 70 years (tonn/ha/år) Gran 17 8,0 4,2 100 Sibirsk edelgran Sibirsk lerk 17 8,0 3, ,0 3,2 76 Dunbjørk 11 3,5 2,1 50 Sibirsk cembra furu 16 7,0 3,7 88 %

22 Utvikling AGB, Sitkagran, S20,Utynnet bestand, Initial tetthet 3000 trær/ha Tørrvekt Tonn/ha 3,6 tonn C ha/år Total alder, år

23 tørrvekt (kg) Store forskjeller i biomasse likninger. Foreløpige resultater Biomasse, Sitkagran (stamme+bark+grener+bar) USA (USDA) Irland (Tobin) Norway (Johnsen) Scotland dbh (cm)

24 Produksjon og biomasse undersøkelser i Sitkagran i Norge Foreløpige prod.tabeller (Bauger 1961, 1970) Prov. anbefalinger (Robak 1968, Bauger 1978, Magnesen 2000 & 2001) Volume funksjoner (Bauger 1995) Bonitetskonvertering (Øyen & Tveite 1998) Bonitetskurver (Orlund 2001) Thynning, effekter på tilvekst (Øyen 2001) Produksjonstabeller (Øyen 2005) Biomasse funksjoner (Johnsen 2008)

25 Sammendrag Sitkagran har stort potensiale for et kommersielt skogbruk og har høy biomasse produksjon i kyststrøk. BEF er litt høyere for Sitka i Norge sammenlignet med Sitka i Skottland og Irland Observert >6 tonn/ha/år AGB i Sitkabestand i NN I NN innland strøk liten forskjell i produksjon ved treslagsskifte. Sibirsk lerk gir her høyest produksjon Restriksjoner har ført til lite planting av eksotiske treslag de siste årene

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER Rapport 10/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL-

Detaljer

Landbruksfylket Hedmark

Landbruksfylket Hedmark Landbruksfylket Hedmark Svein Grønvold / NN / Samfoto Hedmark et stort stykke Norge................................. 3 Skogen..............................................................................................

Detaljer

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging 1 Del III (siste del): hemlokk Tsuga, douglasgran Pseudotsuga og edelgranartene Abies Even Woldstad Hanssen SABIMA, PB 6784 St.

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

A. B. Eriksen og A. Vollsnes, IBV, UiO

A. B. Eriksen og A. Vollsnes, IBV, UiO EU-prosjekt: «Development of a cost-effective and sustainable insecticide free plant protection method, eliminating widespread catastrophic damage in the forestry caused by the pine weevil Hylobius abietis»

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 6. januar 214 Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 2 HVORDAN AVVIRKE LØNNSOMT? DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Hans Nyeggen, Jan-Ole Skage og Åge Østgård Skogforsk 2005 2 Forord Forsøka i denne rapporten vart lagt ut som ein del av

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Tema Bevaringsområder for hummer: Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet tverrfaglig med småskala bevaringsområder for hummer i Skagerrak. I dette

Detaljer

Samer og Sápmi i kartan

Samer og Sápmi i kartan Samer og Sápmi i kartan Resultat fra Mapping and Analysing Saami Space - prosjekt. Nordisk ministerrådets Arctic Cooperation Programme 2012-2014. Johanna Roto, 2015 Dette kartet med plasseringene av større

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer