Tilstand og utvikling i norsk skog for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014"

Transkript

1 Tilstand og utvikling i norsk skog for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre,

2 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling Livsløpstrær Hogstformer og tynning Hogstklasseutvikling Kantsoner mot myr og vann Myr- og sumpskog (NB: inkludert uprod. skog) Skogstruktur i eldre skog Lauvtreinnblanding i eldre skog Viktige lauvtreslag

3 Fokus: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling Livsløpstrær Hogstformer og tynning Hogstklasseutvikling Kantsoner mot myr og vann Myr- og sumpskog Skogstruktur i eldre skog (blåbær) Lauvtreinnblanding i eldre skog Viktige lauvtreslag (ek og osp)

4 Landsskogtakseringens nettverk av prøveflater 3 x 3 km under barskoggrensa(1986 ) 3 x 9 km over barskoggrensa (2005 ) 9 x 9 km i Finnmark utenom barskog (2007 ) 250 m m m 2

5 Areal i søkelyset Produktiv skog som ikke er vernet etter Naturmangfoldloven Utviklingstrekk for landsdeler, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, bonitetsklasser og hogstklasser Perioden Eventuelt status per 2010

6 Prosent Skog med bestandsalder minst 160 år Økende andel i alle regioner i perioden ,5 Skog med alder >=160 år Utgjør veldig liten andel i Nord- Norge og på Vestlandet (mye lauvskog ) 3 2,5 2 1,5 1 Østlandet øst Østlandet vest Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge 0,

7 Prosent Skog med bestandsalder år Hovedbildet er også her en økende andel fra 1996 til 2010, men med regionale forskjeller Skog med alder år Østlandet: stabilt til svakt nedadgående trend i østre del som omfatter fylkene Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark Mye i Trøndelag Østlandet øst Østlandet vest Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

8 Prosent Prosent Gammel skog = lavproduktiv skog 35 Andel av skogen med alder år Lav (06-08) Middels (11-14) Høy (17-26) Andel av skogen med alder >=160 år Lav (06-08) Middels (11-14) Høy (17-26)

9 De store trærne blir flere

10 Livsløpstrær hensyn ved hogst Hensyn Hektar % Minst 5 livsløpstrær satt igjen per hektar ,4 Færre enn 5 livsløpstrær satt igjen per hektar ,1 Ingen livsløpstrær satt igjen ,5 Totalt ,0

11 Overstandere i hogstklasse 1 og 2 Antall overstandere i hogstklasse 1 og 2 har gjennomgående økt betydelig Forskjell mellom landsdeler knyttet til ulik treslagsfordeling Andel furu frøtrestillinger

12 Tynning TYNNINGSAREAL: Ca. 200 tusen dekar per år (SLUTTAVVIRKNIG: Ca. 400 tusen dekar per år) Tynningsomfang regnet som prosent av areal i hogstklasse 3-4 på middels bonitet: Østlandet øst: 2,1 % Østlandet vest: 0,9 % Landet for øvrig: 0,5 %

13 Hogstformer Resultatkontroll skogbruk-miljø

14 Areal i kantsoner mot myr Areal i kantsoner mot vann/bekker/elver Fattige vegetasjonstyper: 5,4 % Blåbærskog: 4,2 % Rike vegetasjonstyper: 1,5 % Sumpskoger: 10,7% Fattige vegetasjonstyper: 2,0 % Blåbærskog: 1,6 % Rike vegetasjonstyper: 4,4 % Sumpskoger: 4,5 % Trøndelag: 8,1 % Nord-Norge: 5,7 % Andre landsdeler: 2-3 % Trøndelag: 4,8 % Nord-Norge: 3,7 % Andre landsdeler: 1,9-2,6 % Avtakende andel hogstklasse 1-2 og økt andel hogstklasse 5

15 Kantsoner: hensyn ved hogst og skogtilstand Hensyn ikke tatt 5 % Figur: Areal forynget siste fem år (2007) og der bestandet har kant mot myr, vann, elv eller bekk Hensyn delvis tatt 31 % Hensyn tatt 64 %

16 Blåbærdekning og tetthet i hogstklasse 3-5 Indeks: Gjennomsnittlig treavstand i % av trærnes middelhøyde («S %») Avledete tetthetsklasser: Optimal (20-24,9) Litt tett (16-19,9) Litt glissen (25-32,9) For tett (<16) For glissen (>=33) Tetthetsindeks Økende tetthet

17 Utvikling : Tetthetsklasser for blåbær Økning av andel skog som er «for tett» Reduksjon av «for glissen» 40,0 % 35,0 % 30,0 % Optimal (20-24,9) Litt tett (16-19,9) Litt glissen (25-32,9) For tett (< 16) For glissen (>= 33) Summen av andel skog som er «litt tett» og «litt glissen» er konstant Andelen med «Optimal» tetthet har vært svakt økende til stabil i perioden 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %

18 Viktige lauvtreslag: eik Totalt volum uten bark av eik (Agderfylkene) Volumets fordeling på diameterklasser (hele landet) 6 3,00 5 2,50 4 2,00 Millioner m 3 3 Millioner m 3 1,50 < 20 cm 2 1, cm 1 0, cm ,

19 Viktige lauvtreslag: osp Samlet volum av osp i fylkene Østfold, Akershus, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i perioden 1956 til Volumets fordeling på diameterklasser (samme fylker) 7,0 6,0 5,0 Millioner m 3 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

20 Oppsummering Positiv utvikling: Arealet med gammel skog øker Vi får flere store trær, både av vanlige treslag og treslag som er av spesielt høy verdi for biologisk mangfold Gjennomsnittlig antall overstandere i hogstklasse 1-2 er økende Andel av skogen i hogstklasse 3-5 med optimal tetthet for blåbær er stabil eller svakt økende Det tas i økende grad hensyn til livsløpstrær og kanstoner ved hogst Men en kan også peke på: Skog over 120 år utgjør fremdeles en lav andel av høyproduktiv mark Noen hogstflater har kantsoner som er for smale eller usammenhengende Lukkede hogstformer brukes i liten grad («Business as usual»)

21 Takk til: Jogeir Stokland Rune Eriksen Takk for meg!

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS Ressursoversikt fra Skog og landskap 02/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER

Detaljer

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE Oppdragsrapport 15/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

SKI-veileder 3. SKOGSHØNS OG SKOGBRUK Aktuelle hensyn og tiltak

SKI-veileder 3. SKOGSHØNS OG SKOGBRUK Aktuelle hensyn og tiltak SKI-veileder 3 SKOGSHØNS OG SKOGBRUK Aktuelle hensyn og tiltak OPPSUMMERING Skogshønsene er hensynskrevende! Hensynene må planlegges og tas ved gjennomføring av skogbrukstiltak Storfugl Kyllingbiotoper

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Nils Lexerød og Tron Eid Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007

TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 UMB-rapport TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 Hilde Karine Wam Olav Hjeljord Erling J. Solberg Forord Denne rapporten presenterer en registrering av elgbeitene i Gjøvik kommune utført sommeren

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner PEFC N 05 Ordliste og definisjoner Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem

Detaljer

Vi håper at all forvaltning, offentlig som privat, i Søndre Land får nytte av rapporten.

Vi håper at all forvaltning, offentlig som privat, i Søndre Land får nytte av rapporten. Faun rapport 29-28 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 Elgbeitetaksering i Søndre Land 28 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune www.fnat.no post@fnat.no VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING

Detaljer

Ressursoversikt 03/2012

Ressursoversikt 03/2012 Ressursoversikt 03/2012 fra Skog og landskap ------------------------------------------------------------------------------- SKOGEN I NORGE Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Av Kent Ove Moren Forord Mjøsen Skog SA fikk vinteren 2014 oppdraget fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter å gjennomføre en

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. skogbruk

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. skogbruk L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A skogbruk Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og stille landskap

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 021-2013 Oppdragsgiver: Åseral kommune Elgbeitetaksering i Åseral 2013 Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil undertegnede takke for oppdraget med

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde MUUSDALEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Nb nordboreal Kommune: Snåsa Vegetasjonsseksjon: 02 klart oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1823 III Snåsa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013

Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 SABIMA kartleggingsnotat 10-2013 Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 Av Rein Midteng, Geir Gaarder, Tom H. Hofton Gammel furuskog i avgrenset naturtype Underbakkvatnet-Lyngklumpen, Sør-Varanger

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer