FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 017/09: MOBBING OG ANTISOSIAL ADFERD B-SAK NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: Observasjon over tid for å finne ut hva som egentlig foregår. Det vil bli ført logg i denne perioden Etter endt observasjonsperiode vil resultatene bli vurdert i klasseteam sammen med enhetsleder. Det vil blir jobbet ekstra med guttegruppa. Inspeksjon vil bli styrket med tanke på kartlegging av adferd og reaksjon på adferd der og da. Det vil bli gjennomført jevnlige samtaler med guttegruppa. Dette vedtaket kan påklages med klagefrist 3 uker etter mottatt vedtak. DDRI. 030/09: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER Boligen blir stående ubebodd over lengre tid og ihh.til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap.7, 7 5, gis det fritak for feieavgiften fom.1/1-09. Boligen betaler slamavgift som for fritidsbolig fom. 1/7-09.

2 Fauske kommune/plan Utvikling må bli varslet omgående ved endringer hvis/når eiendommen tas i bruk igjen. DDRI. 032/09: KOMMUNALE GEBYRER Hele huset er en boenhet og må sees i ett. Iflg. våre opplysninger bor det folk i sokkeletasjen og huset er således i bruk hele året. Det kan ikke betraktes som en fritidsbolig. Skal det gis fritak for feieravgiften, må det være en fysisk atskillelse av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man merke ildstedet på en tilfredsstillende måte, for eksempel, ved plombe eller segl. Ihh. til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Kap. 7, 7-5 avslås søknaden om fritak av feieravgiften. DDRI. 039/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter tilføres en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 18,69 % og 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Enhetsleder samordner ressursen og fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud. DDRI. 041/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 912 årstimer spesialundervisning a 45 min (samordning). DDRI. 042/09: NORD-NORSK STUDENT- OG ELEVHJEM - TILDELING AV HYBLER 2009 Fauske kommunes 2 studenthybler ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem tildeles

3 1. Kristin Post 2. Audun Bentsen DDRI. 043/09: EKSTRA RESSURS ERIKSTADOPPVEKSTSENTER Erikstad oppvekstsenter tilføres en assistentressurs på 35% for skoleåret 2009/2010. Ut fra tildelingen legger enhetsleder til rette et opplegg og fatter enkeltvedtak. DDRI. 044/09: SØKNAD OM LÆRERRESSURS TIL NEWTONROMMET Til videreføring av prosjektet Newtonrom, tilføres Vestmyra skolesenter 43 % stilling for skoleåret 2009/2010 fra Ansvar Refusjonskrav sendes innen og Det leveres rapport, inkl. brukeroversikt pr og ved skoleåret slutt. DDRI. 045/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter tilføres en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 18,69 % og 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Enhetsleder samordner ressursen og fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud. DDRI. 047/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER Vedtak i Sak 039/09 oppheves. Nytt vedtak: Valnesfjord oppvekstsenter tilføres spesialpedagogisk ressurs til barnehagen for barnehageåret 2009/2010 tilsvarende 18,69 % og assistentressurs 100%. Enhetsleder fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud.

4 DDRI. 048/09: STYRKET BARNEHAGETILBUD TIL BARN VED MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE - NN, f. **.**.**, tilføres for barnehageåret 2009/2010 følgende: 11,54 % til spesialped. styrking. (Dette tilsvarer 1 t/daglig a 60 min.) I tillegg tilføres assistentressurs på 23,08 %, ( som tilsvarer 2 t/daglig.) Det sendes refusjonskrav for høsthalvåret innen og for vår innen Tildelingen dekkes fra Ansvar 2000, styrket barnehagetilbud. Det er styrer ved barnehagen som er ansvarlig for opplegg og disponering av ressursen. Det forventes halvårsrapporter. DDRI. 050/09: SØKNAD OM EKSTRA RESSURS TIL KVITBLIK SANSEBARNEHAGE FOR 2009/ NN tilføres 1 t/u (2,31 %) til pedagog og 47,69 % assistent for barnehageåret 2009/2010. Det sendes refusjonskrav til Fauske kommune innen og Tildelingen dekkes fra Ansvar 2000, styrket barnehagetilbud. Det forventes rapport for forrige tildeling og halvårsrapporter for høst 09 og vår Det er styrer ved barnehagen som disponerer ressursen og er ansvarlig for opplegget. DDRI. 051/09: RESSURS TIL STYRKING BARNEHAGETILBUD VESTMYRA BARNEHAGE - NN, f. **.**.**, tilføres 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Ressursen dekkes over Ansvar Barnehagen sender refusjonskrav innen og Det stilles krav til halvårlig rapportering. DDRI. 052/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt 35% assistent i skoletiden, tilsvarende 15 timer pr. uke.

5 DDRI. 053/09: SPESIALPEDAGOGISK RESSURS - NN, f. **.**.**, tilføres en tilleggsressurs til den ressurs som Vestmyra skolesenter allerede gir: 3t/u av 60 min. (17,16%) lærerressurs og 9,24 % assistentressurs for skoleåret 2009/2010. Det forventes ny IOP og at det leveres halvårsrapporter i forhold til dette. DDRI. 054/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lese- og skrivetrening De 4 regneartene Funksjonell bruk av PC Ordforråd og forståelse i engelsk. DDRI. 055/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer Intensiv lesetrening Rettskriving De 4 regneartene Dagligtale i engelsk. DDRI. 056/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING -

6 NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lære bruk av læringsstrategier Grunnleggende bruk av PC Praktiske aktiviteter knyttet til fagene Sosial trening DDRI. 057/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer I tillegg 9 assistenttimer pr uke, til sammen 342 årstimer assistent. Grunnleggende bruk av PC Øke motivasjonen Lære å ta ansvar for egen læring DDRI. 059/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Øke leseforståelse i norsk og engelsk Grunnleggende bruk av PC Lære bruk av læringsstrategier Utvikle rettskriving og leseferdighet

7 DDRI. 060/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Muntlige prøver Bruk av lydbøker Bruk av kalkulator DDRI. 061/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Adferdsregulering Styrking i matematikk DDRI. 062/09: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK RESSURS VESTMYRA SKOLESENTER Vestmyra skolesenter tilføres 12 % lærerstillingsressurs. Det er enhetsleder som må samordne den totale ressursen og fatte enkeltvedtak i forhold til eleven.

8 DDRI. 063/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lese- og skrivetrening Muntlige prøver Muntlig engelsk Tekstarbeid på PC DDRI. 064/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Komme i gang og avslutte arbeid. Daglig oppfølging i lesing Styrke mengdeoppfatning i matematikk Sosialt DDRI. 065/09: SPESIALPED.RESSURS - Vestmyra skolesenter tilføres 21,45% lærerressurs til oppfølging av elev. Enhetsleder fatter enkeltvedtak. Vedtaket dekkes over Ansvar Refusjonskrav sendes i des. og innen 01.juli. DDRI. 066/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

9 NN, født **.**.** er tildelt 14 lærertimer pr uke, til sammen 532 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Tilrettelagte opplegg mht. Lesing, skriving og matematikk, motorisk trening og adferds-modifisering. DDRI. 067/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensiv lesetrening Leseforståelse De fire regningsartene DDRI. 068/09: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - Vestmyra skolesenter tilføres 12 % lærerressurs for å følge opp eleven. Vedtaket gjelder til Det er enhetsleder som må fatte enkeltvedtak. Ressursen dekkes gjennom Ansvar Det forventes rapport etter halvåret og om det er behov for ny søknad. DDRI. 069/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer

10 Intensiv lesetrening Leseforståelse De 4 regningsartene DDRI. 070/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer I tillegg 5 assistenttimer pr uke, til sammen 190 årstimer assistent. Intensiv lesetrening, 20 minutter hver dag Trening i bruk av tastatur på PC Motorisk trening Hjelp til å holde fokus (grupper) DDRI. 071/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning), I tillegg 9 assistenttimer pr uke, til sammen 342 årstimer assistent. Muntlige prøver Lære bruk av PC Lese- og skrivetrening Arbeide med de 4 regneartene. Sosial trening Praktisk opplæring

11 DDRI. 072/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk aktivitet DDRI. 073/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Begrepstrening Trekke sammen lyd til ord Trene på å bruke tastaturet på PC Øving på konkreter i matematikk DDRI. 074/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lesetrening, skrivekurs Kurs i bruk av PC Lese- og skrivetrening i engelsk Utvikle håndskriften

12 DDRI. 075/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lesetrening, skrivekurs Kurs i bruk av PC Lese- og skrivetrening i engelsk Utvikle håndskriften DDRI. 076/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening Skrivekurs Kurs i bruk av PC De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Lesetrening i engelsk DDRI. 077/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer

13 Lese- og skrivetrening, ILK De fire regneartene, spesielt addisjon og subtraksjon DDRI. 078/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Øke lesehastighet og leseforståelsen i engelsk. Arbeide med muntlig engelsk. Arbeide med læringsstrategier. DDRI. 079/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 9 lærertimer pr uke, til sammen 342 årstimer Øke leseferdighet, ordforråd og forståelse i norsk og engelsk. De 4 regneartene. DDRI. 080/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer I tillegg 5 assistenttimer pr uke, til sammen 190 årstimer assistent.

14 Motorisk trening og tilrettelagt opplegg i matematikk. DDRI. 081/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer I tillegg 18 assistenttimer pr uke, til sammen 684 årstimer assistent. Lese og skriving De 4 regneartene Dagliglivets matematikk Lære bruk av PC Lære enkle engelske tekster. DDRI. 082/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer DDRI. 083/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Tallforståelse Tolking av tekstoppgaver i matte Utvikle ordforråd og leseferdighet i engelsk

15 DDRI. 084/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLSENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Tilrettelagt opplegg mht. lesing, skriving og leseforståelse. DDRI. 085/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Sjangerlære Struktur i tekstproduksjon De 4 regneartene Posisjonssystemet Muntlig og skriftlig engelsk DDRI. 086/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Utvikle tallforsåelse Posisjonssystemet Begrepsforståelse Dagliglivets matematikk

16 DDRI. 087/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Tilrettelagt opplegg i norsk, lesing og skriving Utvikle lesestrategier Økt motivasjon DDRI. 088/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer I tillegg 18 assistenttimer pr uke, til sammen 684 årstimer assistent. Grunnleggende lese- og skrivetrening De 4 regneartene Dagliglivets matematikk Muntlig dagliglivs engelsk Arbeide med kart, globus og bilder fra land og verdensdeler. DDRI. 089/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Øke lesehastighet

17 Rettskriving Øke ordforråd Lære bruk av kalkulator De 4 regneartene Lære dagligdagse ord og uttrykk i engelsk. DDRI. 090/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer De 4 regneartene Tolking av problemløsningsoppgaver Lære grunnleggende geometri DDRI. 091/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 2 lærertimer pr uke, til sammen 76 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Hjelp og assistanse for å holde fokus på arbeidsoppgaver og sosial samhandling. DDRI. 092/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent.

18 Tilrettelagt opplegg i matematikk og norsk Sosial tilpassing DDRI. 093/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Øke lesehastighet Lære bruk av læringsstrategier De 4 regneartene Tolking av problemløsningsoppgaver Arbeide med engelsk dagligtale DDRI. 094/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Lære bruk av læringsstrategier Oppøve bedre ordforråd Arbeide med engelsk dagligtale DDRI. 095/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

19 NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Oppfølging og tilrettelegging i teoretiske fag. DDRI. 096/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Lese- og skrivetrening Øke lesehastigheten De 4 regneartene DDRI. 097/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Intensiv lesetrening, lydtrening i forbindelse med ortografi Opplæring på datamaskin, læringsprogrammer Gjennomgåelse av nytt stoff, mye repetisjon i matematikk Hjelp med uttale og forståelse i engelsk DDRI. 098/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

20 NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensivt lesekurs for å styrke lese/skriveprosesser Opplæring i bruk av datamaskin (ny maskin), og bruk av læringsprogrammer, som for eksempel E-lector Hjelp til uttale og forståelse i engelsk DDRI. 099/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Intensiv lesetrening, skrivekurs, muntlige prøver Arbeid med de 4 regneartene, multiplikasjonstabellen Praktisk arbeid DDRI. 100/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Daglig lesetrening, skrivetrening Opplæring i bruk av datamaskin Hjelp til uttale og forståelse i engelsk Hjelp til å oppfatte beskjeder/komme i gang med arbeid

21 DDRI. 101/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensiv lesetrening De 4 regneartene, målinger Enkle tekststykker i matte Multiplikasjonstabellen DDRI. 102/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Intensiv lesetrening, skrivekurs Muntlige prøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen DDRI. 103/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening, muntlige prøver

22 De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk opplæringstilnærming DDRI. 104/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Intensiv lesetrening Muntlige prøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen DDRI. 105/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Skrivekurs Intensiv lesetrening Muntligeprøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Lære bruk av PC DDRI. 106/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPEIALUNDERVISNING -

23 NN, født **.**.** er tildelt 13 assistenttimer pr uke, til sammen 498 årstimer assistent. DDRI. 107/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Intensiv lesetrening, skrivekurs Muntlige prøver De 4 regnearkene Multiplikasjonstabellen DDRI. 108/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk matematikk Arbeide med muntlig engelsk DDRI. 109/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

24 NN, født **.**.** er tildelt 23 lærertimer pr uke, til sammen 874 årstimer I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent. Oppfølging av tegnspråklærer Benytte PC i alle skriftlige arbeider Oppfølging språklig både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk DDRI. 110/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til sammen 570 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Intensiv lesetrening Skrivekurs på PC Praktisk tilrettelagt opplæring Dagliglivstrening Grunnleggende matteopplæring Sosial trening DDRI. 111/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Tilrettelegging av fysisk aktivitet/kroppsøving. DDRI. 112/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS -

25 NN, født **.**.** er tildelt 11 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Tilrettelagt fysisk aktivitet/kroppsøving Lære aktiv bruk av PC Lesetrening Lære bruk av læringsstrategier Skrivetrening i engelsk Arbeide med forståelsen av tekstoppgaver i matte DDRI. 113/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer DDRI. 114/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt Inntil 4 timer pedagogisk ressurs pr. uke skoleåret igjennom til spesialundervisning. Det blir laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 115/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning.

26 Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 116/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 117/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 118/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 119/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt

27 Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 120/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 121/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 122/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 123/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

28 NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 76 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 124/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 126/09: SØKNAD OM RESSURSER FOR ELEV MED SPESIELLE BEHOV - NN, født **.**.** tilføres for skoleåret 2009/2010 : 38 årstimer til lærerressurs og 760 årstimer assistentressurs. - Det forventes halvårlige rapporter. DDRI. 127/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, er for barnehageåret tildelt 10 timer pedagogisk ressurs pr. uke. Det blir laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for barnet. DDRI. 128/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

29 NN, født **.**.** er for barnehageåret tildelt 10 timer pedagogisk ressurs pr. uke. Det blir laget egen individuell opplæringsplan(iop) for barnet. DDRI. 129/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også en assistentressurs på 50 %. Innholdet i opplegget vil ta utgangspunkt i sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP som utdyper tiltakene. DDRI. 130/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke. Innholdet i opplegget vil ta utgangspunkt i sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP som utdyper tiltakene. DDRI. 131/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, er skoleåret tildelt 5 timer assistentressurs til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.

30 DDRI. 132/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistensressurs på 50 %. Innholdet i tiltaket vil basere seg på sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP. DDRI. 133/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 8 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. I tillegg tildeles han en assistentressurs på 20 %. Innholdet i undervisningen vil gå frem av elevens IOP. DDRI. 134/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistensressurs på 23 % for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket vil komme frem av IOP. DDRI. 135/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 undervisningstimer pr uke i skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 136/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

31 NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 137/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket vil fremkomme i elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 138/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en 20 % assistentressurs for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket fremkommer av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 139/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 1 time pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 140/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende76 undervisningstimer i året for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil gå frem av elevens individuelle opplæringsplan.

32 DDRI. 141/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅREET 2009/2010 NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 76 undervisningstimer per år for skoleåret 2009/2010. Innholdet kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 142/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. I tillegg til spesialpedagogisk ressurs, innvilges eleven assisterende hjelp i den resterende del av hennes oppholdstid i skole og SFO. Spesialpedagog vil veilede assisterende hjelp. DDRI. 143/09: TILDELING ASSISTERENDE HJELP 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles assisterende hjelp i form av individuell oppfølging av assistent/fagarbeider tilsvarende en 40 % stilling gjennom skoleåret 2009/2010. DDRI. 144/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅRET 2009/2010 NN tildeles 76 undervisningstimer i året for skoleåret 2009/2010. Innholdet vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan.

33 DDRI. 145/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅRET 2009/2010 NN tildeles 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 146/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en ressurs tilsvarende 158 undervisningstimer pr år for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 147/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 148/09: SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 timer for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 149/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

34 NN tildeles en ressurs på 76 undervisningstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 150/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en ressurs tilsvarende 76 undervisningtimer for skoleåret 20009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 151/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 152/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 153/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan.

35 DDRI. 154/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 209/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 undervisningstimer per uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 155/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 timer pr uke i skoleåret 2009/2010. Innnholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 156/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 t pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 159/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. I tillegge tildeles han oppfølging av assistent i 20 timer pr uke. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 160/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

36 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av eleven individuelle opplæringsplan. DDRI. 161/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 162/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 9 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 163/09: SPESIALUNDERVSINING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 164/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

37 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 6 undervisnigstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 165/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 167/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SKOLEÅRET NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 173/09: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift på vann og kloakk på gbnr. 101/36, gjeldende fom. 1/ Feieavgift opphører fra samme dato. Når nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret. I løpet av kalenderåret må det ikke bli boende folk der lengre enn i 3 mnd. Plan/Utvikling må varsles omgående ved endringer hvis/når eneboligen tas i bruk igjen.

38 DDRI. 175/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN får sitt tilpassede opplegg innenfor de ressurser klassen har når hun er på skolen og i form til å motta undervisning. I perioder der det er behov for mer, vil det bli satt inn ressurser til undervisning skole/hjemme. DDRI. 178/09: ADMINISTRATIV BEHANDLING AV KLAGE SPESIALUNDERVISNINGSRESSURS HAMARØY KOMMUNE -Vedtak av oppheves. - NN innvilges 456 årstimer, tilsvarende 12t/u lærerressurs i 38 uker. - Det forventes IOP og halvårrapporter for gitt undervisning. DDRI. 179/09: EKSTRA RESSURS TIL SPES.PEDAGOGISKE TILTAK FOR 6 ELEVER PÅ -Vestmyra skolesenter tilføres for skoleåret 2009/ % lærerstilling og 50% assistentstilling. Ressursen tilføres fra Ansvar Det er enhetsleder som etter en totalgjennomgang med samordning av ressursene fatter enkeltvedtakene. INNSTILLING : Delegerte saker tas til orientering.

39

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE Velkommen til skolefritidsordningen! En skolefritidsordning er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skoletid, for skolebarn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 08.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Pedagogisk rapport for skole

Pedagogisk rapport for skole Unntatt offentlighet, jf. Offl. 5a, jf. Fvl. 13 Pedagogisk rapport for skole Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven i antall måneder/år Vedlagt kartlegging (sett kryss og dater) Carlsten leseprøve Kåre

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 1 Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 2 Hovedmålsettingen med kvalitetssikringsprogrammet ved Bragernes skole er: Å sikre elevenes

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 091/13 DRIFTSUTVALG Dato: 16.10.2013

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage 1 Barnehage og skole Noen barn med mindre omfattende dysmeli har lite behov for spesiell tilrettelegging i barnehage eller skole. Barn som har mer omfattende mangler på arm og/eller ben kan imidlertid

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 7. TRINN Mål: Planen skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk ståsted til elevene. Tilpasning i forhold til mengde vanskegrad har alle krav på! Hovedtema Tall

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 Visjon for Gamlebyen skole: Her starter fremtiden - Det grunnlaget som legges i barneskolen

Detaljer

Navn. Fødselsdato. Skole. Trinn. Kjent eleven antall mnd/år? Vedlagte resultater fra kartlegging (sett kryss og dater) Dato: Carlsten Dato:

Navn. Fødselsdato. Skole. Trinn. Kjent eleven antall mnd/år? Vedlagte resultater fra kartlegging (sett kryss og dater) Dato: Carlsten Dato: Pedagogisk rapport for ungdomsskole Enkeltperson Opplysningene er gitt i henhold til personopplysningslovens 2-8, 2-9, 3-19 og 3-20. Pedagogisk rapport er gyldig fra 01.08.2010. Navn Fødselsdato Skole

Detaljer

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Tilpasset opplæring Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Hva sier Kunnskapsløftet? Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Tilpasset opplæring for den enkelte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom 3. etasje, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.10.2012 Fra kl: 0900 Til kl: 1355 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer

Spesialundervisning i fylkene. Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen

Spesialundervisning i fylkene. Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen Spesialundervisning i fylkene Undersøkelse om visse sider ved spesialundervisningen 2013-2015 1 Bakgrunn for undersøkelsen 2 FFU bestemte i 2013 at det skulle gjennomføres en landsomfattende undersøkelse

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Barn og unge med Asperger syndrom i skolen

Barn og unge med Asperger syndrom i skolen Barn og unge med Asperger syndrom i skolen Jon Magne Tellevik Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo Bakgrunn og målsetting Bakgrunnen for prosjektet var begrunnet i behovet for utvikling

Detaljer

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen RINGERIKE KOMMUNE PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for ungdomsskolen Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Vedlagte resultater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 163 2013 161 2014 163 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Multi Lærer: Kaia Bøen Jæger og Carl Petter Tresselt UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i Koordinatsystemet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Opplæringsloven 5-7 1 Hovedformål Å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på skolen Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha et pedagogisk

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift Inkl kopinoravgift for elektroniske kompendier Semesteravgift til SiB kr. 570,- 1.2 Videreutdanning/nettstudiumsavgift. Inkludert

Detaljer