Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arnt Pedersen, Anne Grete Lund, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Marit Stemland, Jørn Stene, Marit Sørensen, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: * Andre: Kommunalsjef, fagleder brukerkontoret, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Arnt Pedersen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Det var ingen merknader til innkallinga. Rådmannen informerer: Brukerkontoret Status oktober Fagleder brukerkontoret orienterte. Oppvekst: Vårres unga Vårres framtid. Tverrfaglig prosjekt som setter fokus på tjenestetilbudene kommunen har til barn og unge. Temadag: Bedre samarbeid/samhandling mellom våre tjenester som gir tilbud til barn og unge. Tema gikk på taushetsplikt, opplysningsrett/plikt, samarbeidsplikt og de ulike etaters oppgaver og roller.

2 Økonomirapportering Status. AMU Sykefraværsbildet i Fauske. Mål på 7 %, det reelle er 9 %. Ønsker å starte pilotprosjekt med bedre samarbeid med legene med aktivitet på resept og bedre oppfølging. Sak til AMU Merknader til dagsorden: Marit Sørensen (SV): Ber om informasjon ang. vikarbyrå Jørn Stene (FL): Etterlyser sak ang. samhandlingsreformen. Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. Svar på spørsmål: Marit Sørensen: Kommunalsjef svarte. Fellesavtale om vikarbyrå. Adecco er 3. valget. Problemet er at hver avd. står for egen vikarinnleie. Tar dette opp på et høyere nivå. Jørn Stene: Kommunalsjef svarte. Viktig spørsmål. Ønsker å belyse saken godt nok. Er i prosess med en grundig analyse. Indikerer retningen i budsjettet, men egen helhetlig sak senere. På slutten av møtet dro driftsutvalget på befaring til Finneid skole og så på prosjektet Digitalt klasserom.

3 Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 014/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 015/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 016/12 REFERATSAKER I PERIODEN 017/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV NYE UNIFORMER - VALNESFJORD SKOLEKORPS 018/12 WORLD ART GAMES I KROATIA - BIDRAG FRA NORSKE KOMMUNER OG FYLKER 019/12 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER 020/12 MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 021/12 BETALINGSSATSER KULTURTJENESTER /12 BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT /12 LEIESATSER FOR SKOLEBYGG MV FOR /12 BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 15/ /12 BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2012/ /12 NORM FOR SOSIALHJELP /12 ENDRING AV GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER 028/12 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM TILTAK/BYGGETILLATELSER M.M. SAMT ENDRING AV GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER 029/12 BETALINGSSATSER - TORGLEIE I FAUSKE SENTRUM 030/12 BETALINGSSATSER - MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKJØKKEN 031/12 FEIEAVGIFT /12 VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER /12 HUSHOLDNINGSGEBYRER /12 DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG /12 EGENBETALINGSSATSER, ENHET HELSE 036/12 HUSLEIEØKNING 2011 KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER

4 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10954 Arkiv sakid.: 11/2510 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 014/12 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 1/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 1/2012 godkjennes. DRIF-014/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

5 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10952 Arkiv sakid.: 11/2508 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 015/12 DRIFTSUTVALG Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at hun opplever mestring i skolefagene Tilpassing av fagstoffet ut i fra klassens plan der hun har behov Jobbe med elementær matematikk og begrepsforståelse Bedre leseferdighetene i engelsk DDRI. 256/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 190 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 257/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

6 NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 380 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 570 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 258/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at han opplever mestring i skolefagene Arbeide spesielt med de grunnleggende ferdighetene lesing og regning Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring. DDRI. 259/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 228 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 261/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

7 Faglig tiltak: Jobbe med ulike strategier som gjør at eleven greier å konsentrere seg Leseøvinger som fokuserer på innholdsforståelse Bruk av læringsstrategier oversikt over lærestoffet Bruk av data som verktøy, både som skriveredskap og redskap for orden, system og oversikt Tilrettelegging på prøver DDRI. 262/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 304 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 263/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 152 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 264/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 152 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 265/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

8 NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 228 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 912 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 266/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret 2011/2012. Hun følges i tillegg opp av assistent 380 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 267/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret 2011/2012. Hun følges i tillegg opp av assistent 380 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 268/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tillegg opp av assistent 380 årstimer. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 269/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

9 NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 114 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 270/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 380 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 272/11: TILBUD OM HJEMMEUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN får et tilbud om hjemmeundervisning i 6 timer pr uke med foreldre tilstede i hjemmet. I tillegg undervises det i 4 spesialundervisningstimer på skolen. Timene skal ha vekt på basisfagene norsk engelsk og matematikk, samt Kunst og Håndverk. Målet er at NN skal komme tilbake i vanlig skole. Det lages en plan for uken som innbefatter undervisning og oversikt over det arbeidet som NN da skal gjøre på egenhånd med hjelp og motivasjon fra foreldre. Oppgavene skal være av en slik art at det er mulig for NN å gjennomføre dem. DDRI. 273/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Jobbe med å øke lesehastigheten Bruke PC som et hjelpemiddel, innføring i bruk av egnede programmer Tilpasset arbeidsplan ut i fra klassens plan Jobbe med ulike læringsstrategier som gjør det enklere å organisere fagstoff.

10 DDRI. 274/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning Individuell tilpasning matematikkfaget praktisk tilnærming til faget Jobbe med å utvikle ulike læringsstrategier for å få oversikt over fagstoff Konsentrasjonsøvelser DDRI. 275/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Øke lesehastigheten gjennom jevnlig lesing Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring Bruke pc som hjelp og støtte for rettskriving Videreutvikle ferdighetene i engelsk, muntlig og skriftlig DDRI. 276/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilpasning av lærestoff ut fra elevens mestringsnivå Tilpasninger i forbindelse med prøver Spesielt fokus på skriving og regning som grunnleggende ferdigheter

11 DDRI. 277/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Lære seg de 4 regneartene Jobbe med dagligdags matematikk praktisk tilnærming til faget Tilpasset arbeidsplan DDRI. 278/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilpasse fagstoff ut fra elevens mestringsnivå Automatisere grunnleggende matematiske ferdigheter, posisjonssystemet, klokka/tidsbegrepet og de 4 regneartene Videreutvikle bruken av digitalt verktøy DDRI. 279/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilpasning i fagstoff i matematikk, grunnleggende ferdigheter, praktisk tilnærming.

12 DDRI. 280/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 5 assistenttimer pr uke, til sammen 190 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: - Øke lesehastigheten gjennom intensiv lesetrening - Videreutvikle begrep - og innholdsforståelsen i lest tekst - Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå - Praktisk tilnærming til matematikkfaget, fokus på regneartene - Utvikle ferdighetene som hjelper eleven å strukturere og organisere fagstoff. DDRI. 281/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Øke lesehastigheten gjennom leselyst Videreutvikle begrep og innholdsforståelsen i lest tekst Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå Jobbe med grunnleggende matematikkferdigheter praktisk tilnærmingsmåte DDRI. 282/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Utvikle gode lesestrategier, øke lesehastigheten og bedre avkoding av ord

13 Daglig lese- og skrivetrening, fokus på rettskriving Videreutvikle bruken av digitalt verktøy DDRI. 283/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Øke lesehastigheten gjennom lesestimulering Jobbe med ulike læringsstrategier for å organisere lærestoff Videreutvikle begrep og innholdsforståelsen Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå DDRI. 284/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Jobbe med å øke lesehastigheten. Flyt/avkoding ved lesing Daglig lese- og skrivetrening Tilpasset arbeidsplan ut i fra klassens plan Jobbe med ulike læringsstrategier som gjør det enklere å organisere fagstoff DDRI. 285/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

14 Faglig tiltak: Øke lesehastigheten gjennom lesestimulering Videreutvikle rettskrivingen. Videreutvikle begrep og innholdsforståelsen Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå. DDRI. 286/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Stimulere til mer lesing økt lesehastighet Videreutvikle begrep og innholdsforståelsen i lest tekst jobbe med ordavkoding Daglig lese og skrivetrening Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå Trene på å bruke digitalt verktøy i fagene. DDRI. 287/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglige tiltak: Begrepstrening/ innlæring. Praktisk og konkret tilnærming til fagene. Tilpasset vanskegrad og arbeidsmengde mestring i fokus. Bruk av læringsstrategier. Tilrettelegging, prøver. DDRI. 288/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE

15 NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglige tiltak: Jobbe med lesestrategier for å øke lesehastigheten og leseforståelse Styrke rettskrivingen og ordforrådet Jobbe med setningsoppbygging i engelsk Jobbe med engelsk dagligtale DDRI. 289/11: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til hans lese-skrivevansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Tilpasset opplæringstilbud i lesing og skriving mht tid og arbeidsmengde. Leseog skrivehjelp. Opplæring på data. Daglig leseøkt. Tilpasset matematikkopplæring mht nivå og arbeidstempo. DDRI. 290/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sitt behov i forhold til hennes lese-skrivevansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Tilpasset opplegg i forhold til tid og arbeidsmengde. Daglig lesetrening. Hjelp til å finne gode lese- og lærestrategier Opplæring på data. Lesehjelp i klassen, f.eks. tekststykker i matematikk.

16 DDRI. 291/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.**, er tildelt 1026 årstimer (27 uketimer) til spesialundervisning.: 13 lærertimer og 14 assistenttimer. Timene skal dekke NN sine spesielle behov i forhold til hennes diagnose, *. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Tilrettelagt opplegg i forhold til språk- og begrepsutvikling. Nødvendig hjelp og støtte gjennom hele skoledagen. Tilrettelagt ADL-trening. Tilrettelagt undervisning i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Tilrettelagt undervisning i bruk av datamaskin som arbeidsverktøy. Sosial trening i ulike sammenhenger. DDRI. 292/11: SØKNAD OM RESSURSER SKOLEÅRET 2011/ FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV - NN, født **.**.** tildeles 6 uketimer / 228 årstimer pedagog og 4 uketimer / 152 årstimer assisterende hjelp for skoleåret Fauske kommune forventer rapportering og refusjonskrav som beskrevet i saksutredningen. DDRI. 293/11: ENKELTVEDTAK SPES.UNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER Klassen til NN styrkes med en assistent i 43 % stilling fra høsten 2011 og ut skoleåret. 2 timer i uken (76 årstimer ) skal NN ha samtaler med assistent/lærer omkring sosiale forventninger og sosiale kompetansemål. I tillegg vil helsesøsteren ha jevnlige samtaler med ham. Innholdet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan.

17 DDRI. 294/11: TILDELING AV RESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, elev ved Vestmyra skole, innvilges 16 uketimer / 608 årstimer assistent i perioden fra fram til Ressursen dekkes over ansvar 2000, styrket grunnskoletilbud. DDRI. 295/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE SKOLEÅRET NN tildeles spesialpedagogisk hjelp i 50 årstimer for skoleåret Innholdet i vedtaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 296/11: ELEVMAPPE Valnesfjord skole tildeles 6 uketimer / 228 årstimer pedagogisk ressurs knyttet opp til hjemmeundervisning av elev ved 10 trinn for perioden Krav om refusjon dekkes over ansvar 2000, styrket grunnskoletilbud. DDRI. 297/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 2 assistenttimer pr uke, til sammen 76 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Trene leseferdigheten gjennom høytlesing Jobbe med oppstilling av tekststykker i matematikk Bruke tankekart for å produsere tekster Jobbe med å delta aktivt i engelsk for å kunne kommunisere med andre Samspilltrening kommunikasjonsøvelser.

18 DDRI. 298/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg X assistenttimer pr uke, til sammen X årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilrettelegging i forbindelse med prøver Strukturhjelp og oppfølging i forbindelse med konsentrasjonsvansker Jobbe med grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget. DDRI. 299/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Jobbe med muntlige fremføringer Utvikle leseferdigheten i engelsk Jobbe med grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget. DDRI. 300/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til sammen 570 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 6 assistenttimer pr uke, til sammen 220 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Arbeide ut i fra den generelle delen av læreplanen, fagstoff velges ut ifra elevens mestringsnivå

19 Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at hun opplever mestring i skolefagene Øke lesehastigheten Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring Jobbe med grunnleggende matematikk praktisk tilnærming Alternativ læringsarena hospitering med fokus på tilpasset opplæring hvor praktisk og teoretisk opplæring er knyttet sammen DDRI. 301/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilpasning av fagstoff i matematikk og norsk Arbeide med begreper, avkodingsferdighet Bruk av pc somkompensatorisk hjelpemiddel Jobbe med læringsstrategier DDRI. 302/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening. Spesifisert tilrettelegging i kjernefagene. Begrepstrening, innholdsforståelse. Læringsstrategier. Tilrettelegging på prøver. DDRI. 303/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE

20 NN, født **.**.**, er tildelt 570 årstimer (15 uketimer) til spesialundervisning gitt av pedagog, samt 456 årstimer (12 uketimer) gitt av assistent. I tillegg er han tildelt full dekning av assistent på SFO. Timene skal dekke NN sitt behov for spesialopplegg i forhold til faglig og sosial utvikling. Innhold og organisering av undervisning og trening vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Tilrettelagt opplegg i forhold til språk- og begrepsutvikling. Tilrettelagt undervisning i forhold til grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Tilrettelagt opplæring i bruk av datamaskin. Tilrettelagt trening av ulike praktiske ferdigheter. Sosial trening i ulike sammenhenger. DDRI. 304/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal dekke NN sitt behov for hjelp i forhold til hennes dysleksidiagnose. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Lære hensiktsmessige læringsstrategier. Hjelp i forbindelse med innlæring av nytt stoff. Lydbøker Opplæring i bruk av datamaskin. Tilrettelegging på prøver. DDRI. 305/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 532 årstimer (14 uketimer a 45 minutter) til spesialundervisning.: 6 pedagogtimer og 8 assistenttimer. Timene skal dekke NN sine behov for støtte i forhold til hans lærevansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Tilrettelegging i alle fag pga oppmerksomhetsvansker. Tilrettelegging i alle fag pga generelle lese-skrivevansker.

21 Tilrettelagt opplegg i matematikk. Bruke datamaskin i undervisningen. Hjelp på prøver, utvidet tid og opplesing av oppgavetekst. DDRI. 306/11: SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING AV BARNEHAGEPLASS - VESTMYRA BARNEHAGE NN og NN innvilges fritak fra betaling av barnehageplass på grunn av sykdom fra og med Fritak innvilges så lenge barnet av helsemessige årsaker må holdes borte fra barnehagen. Det må legges frem legeerklæring som dokumentasjon på fraværets lengde. DDRI. 307/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.**, er tildelt 266 årstimer (7 uketimer) til spesialundervisning.: 4 lærertimer og 3 assistenttimer. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov for hjelp i forhold til hans forsinkete utvikling. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Individuell, faglig oppfølging. Høy grad av spesialpedagogisk tilrettelegging i matematikk. Bruk av datamaskin som hjelpemiddel. Tilrettelegging på prøver/tester, f.eks få opplest oppgaveteksten. Skriftlige prøver gjøres om til muntlige. DDRI. 308/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sitt behov for støtte pga hans oppmerksomhets-og konsentrasjonsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak: Hjelp til å strukturere skolearbeidet.

22 Hjelp til å komme i gang med og holde fokus på skolearbeidet. Faglig tilrettelegging mht språk, lesing og skriving. DDRI. 309/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til sammen 570 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Videreutvikle begrep og innholdsforståelsen i lest tekst Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå regning, skriving og lesing Utvikle en funksjonell håndskrift Kunne delta i faglige samtaler og diskusjoner Styrking av identitet, det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse. DDRI. 310/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilpasset undervisning i forhold til å gjøre et utvalg av emner i de ulike fag Vektlegge basisferdigheter i lesing, skriving og regning Tilpasse mengde lærestoff, velge ut det mest sentrale Styrke forståelse gjennom mest mulig konkretisering/demonstrasjon INNSTILLING : Delegerte saker tas til orientering.

23 DRIF-015/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

24 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10953 Arkiv sakid.: 11/2509 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 016/12 DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 11/9968 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER /10845 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT OKTOBER /10865 X 11/ BRUKERKONTORET - MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011 INNSTILLING : Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-016/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

25 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10608 Arkiv sakid.: 11/2166 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/12 DRIFTSUTVALG Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV NYE UNIFORMER - VALNESFJORD SKOLEKORPS Vedlegg: Søknaden Saksopplysninger: Valnesfjord skolekorps søker om tilskudd til nye unifomer. Beløpet i søknaden er ikke spesifisert. Saksbehandlers vurdering: Valnesfjord skolekorps ønsker som et rekrutteringstiltak og motivasjonstiltak å kjøpe inn nye uniformer. Stipulert vil dette innebære en utgift i overkant av ut fra medlemstallet. Det å ha tidsriktige uniformer er sikkert et viktig element for å beholde medlemmer. Valnesfjord skolekorps har i 2011 mottatt kr ,- i driftsstøtte (inkl. dirigent) og et tilskudd gjort av delegert utvalg fra driftsutvalget på kr ,-, hvor det ble påpekt at dette burde brukes til investeringer. Også med bakgrunn i kommunens totale økonomiske utfordringer, hvor enhet kultur i økonomimelding 2 måtte dekke inn kr ,-, gjennom økte inntekter anbefaler rådmannen at det ikke ytes tilskudd i denne omgang, og det bes organisasjonen å bruke av investeringstilskuddet gjort av delegert utvalg til denne investeringen. INNSTILLING : Søknaden avslås. DRIF-017/12 VEDTAK Marit Stemland (FRP) foreslo: Søknaden til kjøp av uniformer innvilges med kr ,-. Arnt Pedersen (H) foreslo: Saken utsettes til ekstraordinært møte. H s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

26 VEDTAK: Saken utsettes til ekstraordinært møte. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

27 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10603 Arkiv sakid.: 11/1954 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 018/12 DRIFTSUTVALG Dato: WORLD ART GAMES I KROATIA - BIDRAG FRA NORSKE KOMMUNER OG FYLKER Vedlegg: Søknaden fra Wordl Art Games Saksopplysninger: World Art Games arrangeres i Kroatia i mai Der skal det avdukes en skulptur av Harald Oredam. Dette skjer i Vukovar. Det søkes om kr 1.000,- til finansiering av skulpturen. Saksbehandlers vurdering: 5 i retningslinjer for kulturstøtte sier: at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for ALLE å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program i Fauske kommune (sesongbetont) å yte vederlagsfritt bidrag innenfor sine spesialområder på landets nasjonaldag 17. mai, f.eks. flaggheising, korpsspilling, o.l. å praktisere ordningen med ledsagerbevis. Det innebærer at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med sin ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar kulturstøtte. Det gjelder også ved alle typer arrangement i kommunens bygg eller i bygg som mottar kulturstøtte. å gi et spesielt tilbud til ungdommer som har Kulturkortet Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Fauske kommune, og det ikke finnes lokallag her til å ivareta denne aktiviteten. Dette tiltaket vil skje utenfor Fauske kommune og det kan derved ikke støttes. INNSTILLING : 1) Søknad om bidrag til skulptur under World Art Games avslås. DRIF-018/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

28 VEDTAK: 1) Søknad om bidrag til skulptur under World Art Games avslås. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder kultur til videre forføyning

29 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/9472 Arkiv sakid.: 11/2201 Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 019/12 DRIFTSUTVALG Dato: /12 FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER Vedlegg: 1. Søknad datert fra Helsetunet borettslag 2. Søknad datert fra Strømsnes borettslag 3. Søknad datert fra Erikstadtunet borettslag 4. Søknad datert fra Buveien borettslag Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. Buveien borettslag har hittil ikke vært omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte. Det søkes nå om at dette borettslaget også skal kunne omfattes av ordningen. For 2010 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: Borettslag Avdrag Renter Sum Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl Erikstadtunet brl Totalt omsorgsboliger Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2010 til Prognosene for utviklingen i 2012 er usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. Husleiene i de enkelte borettslagene er slik:

30 Husleier i omsorgsboliger Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl Erikstadtunet brl Buveien borettslag Det er nå søkt om følgende driftstilskudd for 2012: Borettslag Tildelt 2011 Søknad 2012 Endring Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl Erikstadtunet brl Buveien borettslag Totalt omsorgsboliger Dette vil utgjøre en økning på ca 40%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt vedlikeholdsbehov, samt at Buveien borettslag nå også søker om tilskott. Rådmannen finner det naturlig at boligene i Buveien også blir omfattet av denne tilskuddsordningen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kunne få samme problemstilling når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2012 i realiteten vil øke kommunens utgifter med vel 0,4 mill. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger fast og har hittil vært benyttet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået skal være uendret, vil det i praksis gå ut over vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmannen ikke rom for å øke overføringene til borettslagene ut over nivået i Rådmannen foreslår derfor at tilskottet samlet holdes uendret på 2011-nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle borettslagene. INNSTILLING : Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: Helsetunet borettslag Strømsnes borettslag Erikstadtunet borettslag Buveien borettslag 80679

31 Totalt DRIF-019/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Helsetunet borettslag Strømsnes borettslag Erikstadtunet borettslag Buveien borettslag Totalt

32 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10740 Arkiv sakid.: 11/2465 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommuenstyre Sak nr.: 021/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: /12 DRIFTSUTVALG /12 FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2012 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2012 Sammendrag: Vedlagt følger forslag til møteplan 2012, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi kjenner til. INNSTILLING : Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 godkjennes som vist i vedlegg. PLUT-021/12 VEDTAK Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag. Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: Forslag om et ekstra møte i PLUT 13. juni. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FL s forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 godkjennes som vist i vedlegg med følgende tillegg: Et ekstra møte i PLUT 13. juni. Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag.

33 DRIF-020/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 godkjennes som vist i vedlegg. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

34 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10600 Arkiv sakid.: 11/2441 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: KOMMUNESTYRE Dato: 021/12 DRIFTSUTVALG /12 FORMANNSKAP BETALINGSSATSER KULTURTJENESTER 2012 Vedlegg: Ingen Sammendrag: Betalingssatsene for utleie av kommunale kulturbygg og kommunale kulturaktiviteter skal justeres hvert år. Dette gjelder både utleie av bygg og anlegg og kontingent i kulturskolen. Satser er foreslått økt med 3,25 %, som er retningsgivende i statsbudsjettet for kostnadsvekst i Saksopplysninger: Utleie kommunale bygg og anlegg: Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg: Teletunet kultur- og aktivitetssenter Fauske kino Fauske kommune har over en lang tidsperiode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av kommunale bygg: Kommunens frivillige og ikke-kommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste aktiviteter/undervisning. Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i Voksenopplæringsloven skal gis fritak for leie til faste ukentlige aktiviteter. Kommunen legger Kunnskapsdepartementets forskrift om Rett til bruk av undervisningslokaler (10. mai 1994) til grunn, og er retningsgivende for kommunens praksis i henhold til 21 i Voksenopplæringsloven. Det skal være samsvar i pris for sammenlignbare forhold. Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie. Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2012 også. Tidligere år har det vært spesifikke utleiesatser som er forskjellig fra midtuke, og helg. Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når det var egen vaktmestertjeneste ved de enkelte bygg. Dette er nå falt vekk. Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike

35 priser som har vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,25 %, og basert på de retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arrangører som kommer utenom Fauske kommune. Kontingent kulturskole Elevkontingenten i Kulturskolen er i 2011 på kr 2315,- pr år. Denne er lik for både voksne og barn. På grunn av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik. Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (søsken må ha samme registrerte adresse), og 25% moderasjon på øvrige aktiviter, hvis eleven deltar på flere kulturskoleaktiviteter. Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis det forholdsmessig reduksjon i kontingenten. Kontingenten foreslås økt med 3,25 %. Kulturskolen selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og barnehager. Det er et eget prisregime på dette salget. INNSTILLING : 1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012 Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- Leietakere utenom kommunen Kr 5845,- pr døgn 6035,- 2. Kulturskolekontingent settes til: Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012 Ordinær kulturskolekontingent Kr 1040,- 1075,- høst Ordinær kulturskolekontingent Kr 1275,- 1315,- vår Salg av tjenester til skoler/barnehager Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr time Salg av tjenester til organisasjoner - voksne Kr 318,- pr klokketime + evt kveld-/helge-/høytidstillegg 328,- pr klokketime + evt kveld-/helge- Salg av tjenester til organisasjoner barn/unge Læremidler i forbindelse med kulturskoleundervisning Læremidler i forbindelse med kulturskolleundervisning Kr 195,- pr klokketime + evt kvelds-/helge-/høytidstillegg Materiell-avgift pr semester kr 75,- for elever på billedkunst Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk /høytidstillegg 200,- pr klokketime + evt kvelds-/helge- /høytidstillegg Materiell-avgift pr semester kr 78,- for elever på billedkunst Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk 3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. DRIF-021/12 VEDTAK

36 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012 Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- Leietakere utenom kommunen Kr 5845,- pr døgn 6035,- 2. Kulturskolekontingent settes til: Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012 Ordinær kulturskolekontingent Kr 1040,- 1075,- høst Ordinær kulturskolekontingent Kr 1275,- 1315,- vår Salg av tjenester til skoler/barnehager Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr time Salg av tjenester til organisasjoner - voksne Kr 318,- pr klokketime + evt kveld-/helge-/høytidstillegg 328,- pr klokketime + evt kveld-/helge- Salg av tjenester til organisasjoner barn/unge Læremidler i forbindelse med kulturskoleundervisning Læremidler i forbindelse med kulturskolleundervisning Kr 195,- pr klokketime + evt kvelds-/helge-/høytidstillegg Materiell-avgift pr semester kr 75,- for elever på billedkunst Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk /høytidstillegg 200,- pr klokketime + evt kvelds-/helge- /høytidstillegg Materiell-avgift pr semester kr 78,- for elever på billedkunst Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk 3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

37 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/10553 Arkiv sakid.: 11/2434 Saksbehandler: Bent Freddy Sollund Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: KOMMUNESTYRE Dato: 022/12 DRIFTSUTVALG /12 FORMANNSKAP BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT Vedlegg: Ingen Sammendrag: Alle leiesatser er regulert etter anmodning fra Økonomisjef med 3,25 %, med unntak av Fauskebadet og Sulitjelma Bad. Setter «runde» priser, samtidig som prisjustering foretas annethvert år. Klippekort, årskort og halvårskort justeres priser kun på halvårs- og klippekort for Dette for at lønnsomheten ved kjøp av helårskort skal være synlig pr tiden er halvårskort halve prisen på helårs Voksenopplæringslovens 21 gir fritak for leie av undervisningslokaler for lokale arrangører som er godkjent etter denne loven. Rådmannen kommer tilbake med egen sak i INNSTILLING : Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. Fauske Idrettshall Hele hallen ikke kommersielle arr. pr. time pr. døgn Voksne, samt brukere fra andre kommuner hel hall pr. time 1/3 hall pr. time 2/3 hall pr. time

38 Videregående skole undervisning 1/3 hall pr. time Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret basert på konsumprisindekesen året før. D.v.s at leien blir regulert til skolestart 11/12basert på konsumprisindeksen året før Grunnskole i Fauske kommune pr. skoleår Kommersielle arrangement avtales med administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. Minstepris kr I tillegg beregnes strøm for arrangement som er strømkrevende. Pr.døgn Skolebygningene Gymsal Vestmyra barnehage Ballettsal pr. time Squashhall pr. time Fauske Kunstgressbane Trening pr. time er kamp pr. kamp er kamp pr. kamp Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og idrettsadministrasjonen Fauskebadet Billettpris Voksne Barn Familie Honnør Ungdom år som framviser kulturkortet Klippekort Voksne 12 klipp Barn 12 klipp Honnør 12 klipp Grupper over 10 personer Voksne Barn Årskort Voksne Barn Honnør Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig årskort fra Friskhuset Halvårskort Voksne Barn Honnør

39 Leie av terapibasseng Grunnskolens bruk i Fauske 25 m. basseng pr klassetime u/badevakt Terapibassenget pr. klassetime u/badevakt Begge bassengene pr. klassetime u/badevakt Sulitjelma Bad Billettpris Voksne Barn Ungdom år som framviser kulturkortet Klippekort -20 klipp voksne -20 klipp barn Grunnskolens bruk i Sulitjelma Årskort voksne Halvårskort voksne Årskort barn Halvårskort barn Iverksetting De nye satsene gjelder fra DRIF-022/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. Fauske Idrettshall Hele hallen ikke kommersielle arr. pr. time pr. døgn Voksne, samt brukere fra andre kommuner hel hall pr. time 1/3 hall pr. time 2/3 hall pr. time Videregående skole undervisning 1/3 hall pr. time Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret

40 basert på konsumprisindekesen året før. D.v.s at leien blir regulert til skolestart 11/12basert på konsumprisindeksen året før. Grunnskole i Fauske kommune pr. skoleår Kommersielle arrangement avtales med administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. Minstepris kr I tillegg beregnes strøm for arrangement som er strømkrevende. Pr.døgn Skolebygningene Gymsal Vestmyra barnehage Ballettsal pr. time Squashhall pr. time Fauske Kunstgressbane Trening pr. time er kamp pr. kamp er kamp pr. kamp Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og idrettsadministrasjonen Fauskebadet Billettpris Voksne Barn Familie Honnør Ungdom år som framviser kulturkortet Klippekort Voksne 12 klipp Barn 12 klipp Honnør 12 klipp Grupper over 10 personer Voksne Barn Årskort Voksne Barn Honnør Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig årskort fra Friskhuset Halvårskort Voksne Barn Honnør Leie av terapibasseng

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg:

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9916 I I Arkiv Jou~nalpostID: sakid.: 09/2674 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 075109 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 106/09

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11110553 I BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT - 2012. Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012:

FAUSKE KOMMUNE 11110553 I BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT - 2012. Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11110553 I I Arkiv Jom:alpostID: saki.: 1112434 I Saksbehandler: Bent Freddy Sollund Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 022/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 23.11.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 12/9607 Arkiv sakid.: 12/2250 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 12/9607 Arkiv sakid.: 12/2250 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 12/9607 Arkiv sakid.: 12/2250 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 104/12 DRIFTSUTVALG Dato: 2112 155/12

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/12-070/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 12:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9363 Arkiv sakid.: 13/2205 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9363 Arkiv sakid.: 13/2205 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9363 Arkiv sakid.: 13/2205 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: KOMMUNESTYRE Dato: 106/13 DRIFTSUTVALG

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.11.2011 Fra kl. 10:40 Til behandling: Sakene 011/12-044/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:30 Møtested: Sulitjelma hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.11.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/10-114/10 Møte nr: 8/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer