FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/ /8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI.117/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRi. 118/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialundervisning i form av timer hos logoped. Det avtales nærmere hvor stort behov som skal dekkes. Innoldet i tiltaket kommer frem av rapport fra logoped etter tidligere behandlinger. DDRI. 119/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTENTER NN tildeles 114 timer spesialundervisning i løpet av skoleåret

2 i /! r~--~~---~---~---~ Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 120/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer. Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 121/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 timer for skoleåret I tilegg tildeles han en assistentressurs tilsvarende en 20 % stiling. Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 122/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistentsressurs tilsvarende 20% for skoleåret Innoldet vil komme frem av DDRI. 123/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles 114 årstimer spesialundervisning i skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av

3 DDRI. 130/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE - B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp 5 t/u i barnehageåret 2011/2012. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i oppholdsbetalingen med kr. 278,- pr. mnd. I tilegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 22,5 t/u. Innoldet i NNstilrettelagte opplegg vil gå frem av hans individuelle utviklingsplan. DDRI. 131/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE NN innvilges spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 5 t/u for barnehageåret 2011/2012. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i oppholdsbetalingen med kr 278,- pr. mnd. Innoldet i den spesialpedagogiske hjelpen går frem av NNs individuelle utviklingsplan. DDRI. 132/11: ASSISTERENDE HJELP VESTMYRA BARNEHAGE 2011/ B-SAK NN innvilges assisterende hjelp tilsvarende 18,75 t/u for barnehageåret 2011/2012. DDRI. 133/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp i 9 timer pr. uke for barnehageåret 2011/2012. I tilegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 37,5 timer pr. uke. Totalt regnes 50 % av NNs barnehagetilbud som spesialpedagogisk tilbud, og det gis, som en følge av dette, reduksjon i foreldrebetalingen med kr ,00 pr. mnd. Innoldet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hennes individuelle utviklingsplan.

4 DDRI.134/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 190 timer pr år. Innoldet i tiltaket vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan (IOP) DDRI. 135/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles 114 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet I tiltaket kommer frem av DDRI. 137/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tideles 76 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 138/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles76 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 139/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE,

5 NN tildeles 76 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI.140/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 årstimer spesialpedagogisk undervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket vil komme frem av DDRI. 141/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 142/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs i form av assisterende hjelp i en 40 % stiling for skoleåret DDRI. 143/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs på 304 årstimer spesialundervisning og en assistentsressurs på 40 % stiling. Innoldet i tiltaket vil komme frem av elevens Individuelle Opplæringsplan (IOP)

6 DDRI. 144/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESF,JORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 38 timer pr år for skoleåret Innoldet i tiltaket vil komme frem av DDRI. 146/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING V ALNE SF JORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer. Innoldet i tiltaket vil komme frem i DDRI.147/11: VEDTAK SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs for skoleåret på 76 årstimer. Innoldet i tiltaket vil komme frem i DDRI. 148/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen går frem av elevens individuelle plan. I tilegg til spesialpedagogisk ressurs, innvilges eleven assisterende hjelp tilsvarende 60 % stiling. Spesialpedagog vil være veileder.

7 DDRI. 149/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles spesialpedgogiske timer tilsvarende 76 årstimer for skoleåret Han tildeles også en 20 % stiling i form av assisterende hjelp. Innoldet i tiltaket vil komme frem av DDRI. 150/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 timer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av Han tildeles også en assistentressurs på 40 %. DDRI. 151/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av Han tildeles også en assistentressurs på 40 %. DDRI. 152/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles 76 årstimer for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av elevens IOP

8 DDRI. 153/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING V ALNE SF JORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer skoleåret Innoldet i undervisningen vil komme frem i DDRI.154/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 155/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen går frem av DDRI.156/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 152 årstimer for skoleåret 20 11/ Innoldet i tiltaket kommer frem av DDRI. 157/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE,

9 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 95 årstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen kommer frem i DDRI. 158/11: VEDTAK SPESIALUNDERVISNING V ALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen kommer frem av DDRI. 159/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innoldet i tiltaket kommer frem i DDRI : VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret :, Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 161/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 152 årstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen kommer frem av

10 DDRI. 162/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPES.UNDERV. - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tilegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Begrepstrening! trening i avkoding. Grunnleggende opplæring matematikkfaget - praktisk tilnærming til faget. Tilrettelagt kroppsøving. Finmotorisk trening DDRI.163/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer- Innoldet i tiltaket vil komme frem av DDRI. 164/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * * er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innold og organisering av undervisningen vil gåftam av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Begrepstrening/ trening i avkoding. Grunnleggende ferdigheter i matematikk - praktisk tilnærming til faget. Utvide ordforråd, skriveferdighet og lese/lyteforståelse i engelsk. Konsentrasjonsøvelser

11 DDRI. 165/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING I HAUAN BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET NN tildeles en pedagogressurs på 75% stiling for barnehageåret Av dette gis det rett til 20.2 t/uke reduksjon i foreldrebetalingen. Dette refunderes fra ansvar NN tildeles en assistentressurs på 75% fagarbeider for barehageåret Dette refuderes fra ansvar DDRI. 169/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.**, er tildelt 950 årstimer (25 uketimer) til spesialundervisning/assisterende hjelp og full assistentdekning på SFO. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold til problemene rudt oppmerksomhet, adferd og tilknytning. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Ivaretakelse av trygghet, stabilitet, forutsigbarhet, struktur og rutiner.. Tilrettelegging av undervisning på liten gruppe/enetimer.. Tett samarbeid mellom alle som arbeider med NN. DDRI. 170/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **. **. **, er tildelt 228 årstimer ( 6 uketimer) til spesialundervisning, 3 lærertimer og 3 assistenttimer. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine problem i forhold til hans forsinkete utvikling som særlig går ut over hans fusjon i teoretiske fag. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Individuell oppfølging i kjernefagene.. Konketiserte oppgaver i kjernefagene.. Spesialpedagogisk tilrettelegging i matematikk.

12 I-~ i i. Bru av datamaskin.. Tilrettelegging på ev. prøver. DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**. **, er tildelt 266 årstimer (7 uketimer) til spesialundervisning.:5 lærertimer og 2 assistenttimer. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine problem i forhold til lese-skrivevansker/ språkvansker, oppmerksomhetsvansker og fagvansker ( spesielt matematikk ). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelegging og oppfølging i forhold til språkvanskene og oppmerksomhetsvanskene.. Fysisk tilrettelegging i klasserommet, f.eks skjerming.. Tilrettelegging for bru av PC og lydbøker.. Tilrettelegging på prøver: Bruke PC, kombinere muntlige/skriftlige prøver, få lest opp oppgavetekst, utvidet tid.. Konkete, tilpassete mål i matematikk. DDRI.173/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, **. **. **, er tildelt 304 årstimer ( 8 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til forsinket språkutvikling. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Daglig språktrening.. Tilrettelagt opplæringstilbud som tar hensyn til forsinket språkutvikling.. Tett oppfølging gjennom dagen DDRI. 175/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

13 NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold til hans språkvansker og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelegging i forhold til språkproblemene.. Begrepstrening.. Lesetrening. Tilrettelegging av fagstoff. DDRI. 176/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 15 assistenttimerpr. uke (570 årstimer). Ressursen brukes i skole og SFO. Timene skal í utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til det å få tilstrekkelig utbyte av undervisningen, og i forhold til hans samhandlingsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Skape rammer og struktur og forståelse av rutiner i skolehverdagen.. Hjelp til å stå i oppgaven, f.eks ved stasjonsjobbing. Hyppig veiledning og bistand.. Hjelp til å få med seg beskjeder.. Hjelp til å holde oversikt over hva som skal skje. Skape forutsigbarhet.. Hjelp i forhold til impulsivitet og fysisk uforutsigbarhet i leken. DDRI. 177/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **. **. **, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans vansker med lesing, skrving og matematikk. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Daglig lesetrening. Lære hensiktsmessige lesestrategier.. Støtte og tilrettelegging, i fag som krever mye lesing.. Tilrettelagt matematikkundervisning, lita gruppe.

14 . Hjelp til å få med seg muntlig informasjon.. Bruk av data i undervisningen.. Ekstra hjelp og oppfølging mht ukeplan og lekser. DDRI. 178/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPEISIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold hennes lese-skrive-vansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Bruke data i undervisningen.. Spesialundervisning i mindre gruppe.. Tilrettelegging for trygghet og forutsigbarhet i skolehverdagen.. Hjelp og støte mht forforståelse og læringsstrategier.. Prøve ut lydbøker, fag - og skjønnlitteratur DDRI. 179/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født * *. * *. * *, er tildelt i alt 304 årstimer (8 uketimer, 4 lærertimer og 4 assistenttimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold til hennes oppmerksomhets og konsentrasjons vansker.( ADHD). Innold og organsering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Ekstra oppfølging og tilrettelegging mht strutur, rammer og forutsigbarhet.. Ekstra oppfølging i forbindelse med viktig info og beskjeder.. Ekstra oppfølging og tilpassing i forbindelse med ukeplan og lekser.. Bru av data. Ekstra oppfølging/spesialundervisning i norsk, engelsk og matematikk. DDRI. 180/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING-

15 NN, født **.**.**, er tildelt 110 årstimer (3 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold hans lese/skrive - og språkvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Lære hensiktsmessige lesestrategier.. Spesialundervisning i mindre gruppe.. Ekstra oppfølging i fag der lesing og skriving står sentralt.. Ekstra oppfølging ved innlæring av nyt stoff i norsk og engelsk. DDRI. 181/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født**.**. **, er tildelt 570 årstimer (15 uketimer) til spesialundervisning, 1330 årstimer til assistent. ( timer). I tilegg får han egen assistent på SFO. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold til å takle skoledagen. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelegging av skolehverdagen på alle plan. DDRI. 182/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.**, er ( tildelt 150 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold hans lese/skrive-vansker (dysleksi). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Spesifikk tilrettelegging og trening i forhold til lese/skrive-vanskene.. Hjelp i forhold til tekst-stykker i matematikk.. Prøve ut hjelpemidler som PC, E-Iector og lydbøker.. Tilrettelegging på prøver, f.eks muntlg prøve i stedet for skriftlig, opplesing av tekst, utvidet tid. DDRI. 183/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD BARNEHAGE

16 NN, født **.**.**, tildeles ltime pr. uke med pedagog gjeldene fra til Det utarbeides halvårsrapport av barnehagen med involvering fra foresatte. Det utarbeides en individuell plan for NN. Den tildelte ressurs gir rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 1 time pr. uke. DDRI. 185/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYR SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Begrepstrening/ trening i avkoding. Bruk av PC som kompensatorisk hjelpemiddel. Tilrettelegging på prøver DDRI. 187/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLSENTER NN, født **.**.**, ertildelt 5 årstimer (190 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til lesing og skriving. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Støte i fag som norsk og engelsk, samt andre fag som krever mye lesing.. Lesehjelp, for eksempel opplesing av oppgavetekst.. Hjelp i forbindelse med førforståelse av tekst.. Lesetrening.. Lære å bruke datamaskinen.. Ev. lydbøker.

17 DDRI. 188/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYR SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Individuell tilrettelegging i forbindelse med lese- og skriveaktivitet~r. Grunnleggende ferdigheter i matematikk - praktisk tilnærmingsmåte til faget. Kunne uttrykke seg muntlig - engelsk - utvide ordforrådet. Tilrettelegging - i forbindelse med prøver DDRI. 189/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**. **, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning og 152 årstimer assistent. ( 4 uketimer). Timene skal i utgangspunet dekke NN sine problem i forhold til hennes oppmerksomhets-og konsentrasjonsvikt. Inold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Hjelp til å komme i gang og avslutte arbeid.. Tett oppfølging i norsk og matematikk.. Sosial trening. DDRI. 190/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening

18 . Begrepstrening! trening i avkoding. Bruk av PC som kompensatorisk hjelpemiddel. Tilrettelegging på prøver DDRI. 191/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, **. **. **, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning skoleåret 11/12. Timene skal i utgangspunktet dekke norsk og matematikk. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelegging p.g.a lese- og skrivevansker.. Spesifikk trening i forhold til lese- og skrivevansker.. Individuell tilrettelegging i forbindelse med lese- og skriveaktiviteter.. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening.. Hjelp til å få forutsigbarhet og strutur.. Korte undervisningsøkter.. Lesetrening hver dag.. Veksling mellom lita gruppe og klasse. DDRI. 192/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- NN, født * *. * *.* * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til samen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tilegg 4 assistenttimer pr uke, til samen 152 årstimer assistent. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Begrepstrening/ trening i avkoding. Grunnleggende opplæring matematikkfaget - praktisk tilnærming til faget. Arbeide med engelsk dagligtale og rettskriving DDRI. 193/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING -

19 NN, født **. **. ** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til samen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tilegg 6 assistenttimer pr uke, til samen 228 årstimer assistent. Innold og organisering av undervisningen vil gå frai av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Tilrettelagtplan i de teoretiske fagene. Daglig lese- og skrivetrening. A vkoding / leseforståelse. Tilrettelegging i forbindelse med prøver DDRI. 194/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * *, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans matematikkvansker, konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i forhold til forsinket utvikling.. Tilrettelegging i forhold til å få automatisert sine ferdigheter.. Tilrettelegging i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon.. Tilrettelegging på prøver. Ev få opplest tekst.. Bruk av datamaskin. DDRI. 195/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYR SKOLESENTER NN, født **. **. **, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke opp norsk og engelskfaget. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i.f.m. lese og skriveaktiviteter i alle teoretiske /skriftlige fag.. Ev tilrettelegging i.f.m. konsentrasjon/oppmerksomhet-vansker.. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening.. PC og lydbøker...

20 . Tilrettelegging på prøver: Brue PC, kombinert skriftig/muntlig prøve, få opplest prøvetekst, utvidet tid. DDRI. 196/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **. **.**, er tildelt 150 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hennes lese/skrivevansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging som fremmer leseforståelsen, lære hensiktsmessige lesestrategier.. Tilrettelegging i forhold til innlæring av nytt stoff i engelsk og norsk.. Spesiell oppfølging i fag og emner der lesing og skriving står sentralt.. Godt læringsmiljø. Skjerming av arbeidsplass. Lett tilgang på veiledning. DDRI. 197/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hans forsinkete utvikling og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging på grunn av forsinket utvikling, spesielt i teoretiske fag.. Individuell oppfølging i kjernefagene.. Bruke datamaskin.. Mest mulig skjermet jobbing.. Tilrettelegging på prøver, f eks få teksten opplest. DDRI. 198/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning og 190 årstimer ( 5 uketimer) assistent. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sitt behov i

21 forhold til hans dysleksi og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging mht lesing og skriving.. Bruk av data.. Tett oppfølging og hjelp til å holde fokus.. Motorisk trening. \ DDRI. 199/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold til hans oppmerksomhets og konsentrasjonsvansker samt fagvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon. Tilrettelegging i forhold til innlæring av nyt stoff.. Tett oppfølging i emner og fag der lesing og skriving er sentralt.. Spesialpedagogisk tilrettelagt lese-og skrivetrening.. Prøve ut PC. DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til samen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Tilrettelagt plan i de teoretiske fagene. Daglig lese- og skrivetrening. Arbeid med avkoding 7 leseforståelse. Bruk av hensiktsmessige lese- og læringsstrategier. Tilrettelegging på prøver

22 DDRI. 202/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tilegg 2 assistenttimer pr uke, til sammen 76 årstimer assistent. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak:. Tilrettelagt kroppsøvingsundervisning. Tilrettelagt undervisning i øvrige praktisk-estetiske fag. Tilrettelegging i forbindelse med prøver INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering.

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE Navn: NN Født: 1.6.1997 Skole: Byskolen Klassetrinn: 6. Utarbeidet dato: 25.5.2009 Av lærer / spesialpedagog: NN I samarbeid med: Kontaktlærer:

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE Velkommen til skolefritidsordningen! En skolefritidsordning er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skoletid, for skolebarn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Unntatt offentlighet INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Personalia: Navn: Adresse: Født dato: Skole: Trinn: Individuell opplæringsplan utarbeides for elever som mottar spesialundervisning. De foresatte skal

Detaljer

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER"

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER" Dysleksi Norge ÅMA Dysleksi er en: - språkbasert lærevanske - arvelig - omfatter flere språklige områder enn de som angår lesing og skriving. Dysleksi betyr : - å ha vansker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Handlingsplan 1 Dysleksi/spesifikke lese og skrivevansker Dysleksi er en språkbasert lærevanske som kan være arvelig og som kan ramme flere språkområder i tillegg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

HANSNES SKOLE. Halvårsrapport for spesielt tilrettelagt opplæring. Vedlagt kartlegging (kontaktlærer) (sett kryss og dater)

HANSNES SKOLE. Halvårsrapport for spesielt tilrettelagt opplæring. Vedlagt kartlegging (kontaktlærer) (sett kryss og dater) HANSNES SKOLE VEDELGG 6A Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 5a, jfr. Fvl. 13 Halvårsrapport for spesielt tilrettelagt opplæring Periode: Navn Fødselsdato Skole Trinn Antall måneder/år ved skolen Vedlagt

Detaljer

HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19.

HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19. HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19. september 2017 Dysleksi Norge vil med dette takke for muligheten til

Detaljer

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge «ALL- UNDERSØKELSEN»- EGIL GABRIELSEN, LESESENTERET: KRISE!

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt høst 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møte Orkidé 18. jan. 2013

Møte Orkidé 18. jan. 2013 Møte Orkidé 18. jan. 2013 Status i Prosjektet «Rett Diagnose, men feil medisin» «Rett diagnose, men feil medisin?» Bakgrunn: Timetallet til spesialundervisning har stadig økt de siste årene. Lite dokumenterte

Detaljer

Pedagogisk rapport for elever i GRUNNSKOLEN

Pedagogisk rapport for elever i GRUNNSKOLEN Unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven 13 jf.fvl. 13 Pedagogisk rapport for elever i GRUNNSKOLEN Ved henvisning skal skolen besvare alle punktene i den pedagogiske rapporten. Dersom skolen ikke

Detaljer

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig v/ Iris Hansson Myran Formål med økta Bli oppmerksom på de utfordringer elever som strever med lesing og skriving har. Få kjennskap til hvordan du

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Rutiner for samarbeid, utredning, tiltak og bruk av digitale verktøy i tilrettelagt opplæring for barn med dysleksi.

Rutiner for samarbeid, utredning, tiltak og bruk av digitale verktøy i tilrettelagt opplæring for barn med dysleksi. Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste Dovre Sel Lom Skjåk Vågå Lesja Rutiner for samarbeid, utredning, tiltak og bruk av digitale verktøy i tilrettelagt opplæring for barn med dysleksi.

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ SKOLEKONFERANSE I TROMSØ Dysleksi Norge ÅMA 1 KVALITETSSTEMPEL SKOLEN MÅ SØKE DYSLEKSI NORGE SERTIFISERER Dysleksi Norge ÅMA 2 - FOREBYGGER - OPPDAGER - SETTER INN TILTAK - FØLGER MED PÅ NY FORSKNING -

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Sonja Lunde- Nybruket og Randi Sørensen

Sonja Lunde- Nybruket og Randi Sørensen Skolens utviklingsområder: Tilpasset opplæring Program for systematisk lese- og skriveopplæring Den andre lese- og skriveopplæringen Elevsamtaler Klasseledelse IKT/Fronter Fokusskole; kompetanseutvikling

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Pedagogisk rapport for barneskolen

Pedagogisk rapport for barneskolen RINGERIKE KOMMUNE PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for barneskolen Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Vedlagte resultater

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Tips og retningslinjer for den dysleksivennlige lærer.

Tips og retningslinjer for den dysleksivennlige lærer. Tips og retningslinjer for den dysleksivennlige lærer. Utdrag fra Åsne Midtbø Aas - Pedagog, Dysleksi Norge De som har dysleksi har: vansker med å oppfatte, huske og bearbeide språklyder vansker med å

Detaljer

Saker til behandling. 39/13 13/02937-1 Orientering om ny barnevernlov 2. 40/13 13/02937-2 Orientering om brukerundersøkelse 4

Saker til behandling. 39/13 13/02937-1 Orientering om ny barnevernlov 2. 40/13 13/02937-2 Orientering om brukerundersøkelse 4 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Gjøre nødvendige endringer i planene.

Gjøre nødvendige endringer i planene. Et foredrag av: Vivian Christoffersen Hilde Sagedal Paulsen 2 1 Negative holdninger: Ø Elever, lærere, foreldre Ø vanskelige prøver Ø prøveformen Ø Tidkrevende Dårlige resultater Ø Hva er grunnen? Ø Osloskolene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre?

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? HVEM ER «DYSLEKSI NORGE»? Frivillig organisasjon ca. 9000 medlemmer FFO-organisasjon Lokal og fylkeslag Egen ungdomsgruppe ca. 8 stillinger ALLE kan bli medlemmer!

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen RINGERIKE KOMMUNE Spesialpedagogiske tjenester PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Pedagogisk rapport for

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018

Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018 Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018 Gruben barneskole Rana Kommune Rev. oktober 2015 Innledning Gruben barneskole er en 1 7-skole med 480 elever og rundt 55 ansatte med smått og stort. Skolen ligger

Detaljer

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Spesialsykehuset for epilepsi-ous Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Om at hjelpe Søren Kierkegaard Naar man i sandhed skal lykkes at føre

Detaljer

PEDAGOGISK VURDERING

PEDAGOGISK VURDERING UNNTATT OFFENTLIGHETEN jfr. offentleglova 13, jfr. forvaltningsloven 13, første ledd nr. 1. PEDAGOGISK VURDERING i forbindelse med ny IOP Elevens navn: Fødselsdato: Skole: Klasse: Rapportskriver: Dato

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Vedlagt resultater fra kartlegging (sett hake/kryss og dater)

Vedlagt resultater fra kartlegging (sett hake/kryss og dater) Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for skole Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven i antall måneder/år? Vedlagt resultater fra kartlegging (sett hake/kryss

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2016 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk

Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk Kjell Rune Pettersen Ped.psyk.rådgiver PPT for videregående opplæring i Bodø Bodø 26.05.2010 Disposisjon Bakgrunn Litt om lesing Hva er dysleksi? Utredninger

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Pedagogisk rapport for skole

Pedagogisk rapport for skole Unntatt offentlighet, jf. Offl. 5a, jf. Fvl. 13 Pedagogisk rapport for skole Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven i antall måneder/år Vedlagt kartlegging (sett kryss og dater) Carlsten leseprøve Kåre

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

Innhald. Del 1 Teoretisk grunnlag... Forord... Innleiing... 1 Lese- og skrivevanskar i lys av kognitiv læringsteori

Innhald. Del 1 Teoretisk grunnlag... Forord... Innleiing... 1 Lese- og skrivevanskar i lys av kognitiv læringsteori Innhald Forord... Innleiing... Fire meistringsstrategiar... Å velje bort lesing og skriving... Å kjempe for sjølvtillit... Frå klovn til strateg... Å ta kampen... Lese- og skrivevanskar eit relativt problem...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 09.10.2012 059/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3114 Delegerte saker i perioden

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1).

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). VeA~j 2- Vestmyra skolesenter Gymnasveien 12 8200 Fauske Tlf. 75602240 Faks 75602269 Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). Nytt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2007. Et bygg med angitt kapasitet på

Detaljer

Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT

Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT Elevens navn: Født: Vurdert ved avdeling for: Grunnskole norsk/samfunnsfag spes.ped. Kvalifiseringstjenesten vurderer at eleven har rett

Detaljer