Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge Gabrielsen, Hege Harsvik, Greta Hjemgård Olsen, Arnt Pedersen, Jørn Stene, Nils Christian Steinbakk. Varamedlemmer: Jan Børge Johansen, Elisabeth G. Pettersen. Andre: Enhetsleder skole, formannskapssekretær UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Bjørn Inge Gabrielsen utvalgsleder Utskrift er foretatt den MERKNADER: Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Jørn Stene (FL): Ber om sak om orientering ang. budsjettsituasjonen. Nils Christian Steinbakk (FL): Belysning fra Hauan til Krokdalsmyra. Smal vei og myke trafikanter. Er det framdrift i saken? Hege Harsvik (FL): Vei fra Hauan til Finneid. Mangler fartsskilting og skilting for skole. Hva gjøres? Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

2 Svar på tidligere spørsmål: Enhetsleder skole svarte. Branntavle Sagatun. Det har vært en overoppheting i tavle. Det har vært utlyst anbud. 3 tilbydere et tilbud er antatt. Ved medio oktober skal tavla være satt opp. Tidligere 8 beboere. Krav til direktekobling slår inn ved 10 beboere. Nå er det 11 beboere. Det vil bli direktetilkobling. Det er et forsvarlig system nå. Svar på spørsmål: Jørn Stene: Enhetsleder skole svarte. Ekstraregning fra KLP på 8 mill. Store økonomiske utfordringer. Satt opp som egen sak på dagsorden. Nils Christian Steinbakk: Enhetsleder skole svarte. Lys til Krokdalsmyra ligger ikke inne i vannledningsprosjektet. Hege Harsvik: Enhetsleder skole svarte. Rådmannen har i formannskapsmøte sagt at 50 km skilt skal settes opp på Finneidsida. Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 057/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 058/11 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 059/11 REFERATSAKER I PERIODEN 060/11 KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK B-SAK 061/11 KLAGE PÅ TILDELING AV RESSURS B-SAK 062/11 KLAGE PÅ TILDELING AV RESSURS B-SAK 063/11 ØNSKE OM ORIENTERING ANG. BUDSJETTSITUASJONEN

3 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/8700 Arkiv sakid.: 11/2030 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 057/11 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 6/2011 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 6/2011 godkjennes. DRIF-057/11 VEDTAK Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

4 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/8698 Arkiv sakid.: 11/2028 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 058/11 DRIFTSUTVALG Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 117/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stilling. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 118/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialundervisning i form av timer hos logoped. Det avtales nærmere hvor stort behov som skal dekkes. Innholdet i tiltaket kommer frem av rapport fra logoped etter tidligere behandlinger. DDRI. 119/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTENTER NN tildeles 114 timer spesialundervisning i løpet av skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP.

5 DDRI. 120/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 121/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 timer for skoleåret I tillegg tildeles han en assistentressurs tilsvarende en 20 % stilling. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 122/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistentsressurs tilsvarende 20% for skoleåret Innholdet vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 123/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles 114 årstimer spesialundervisning i skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP.

6 DDRI. 130/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE - B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp 5 t/u i barnehageåret 2011/2012. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i oppholdsbetalingen med kr. 278,- pr. mnd. I tillegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 22,5 t/u. Innholdet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hans individuelle utviklingsplan. DDRI. 131/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE NN innvilges spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 5 t/u for barnehageåret 2011/2012. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i oppholdsbetalingen med kr 278,- pr. mnd. Innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen går frem av NNs individuelle utviklingsplan. DDRI. 132/11: ASSISTERENDE HJELP VESTMYRA BARNEHAGE 2011/ B-SAK NN innvilges assisterende hjelp tilsvarende 18,75 t/u for barnehageåret 2011/2012. DDRI. 133/11: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2011/2012 VESTMYRA BARNEHAGE B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp i 9 timer pr. uke for barnehageåret 2011/2012. I tillegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 37,5 timer pr. uke. Totalt regnes 50 % av NNs barnehagetilbud som spesialpedagogisk tilbud, og det gis, som en følge av dette, reduksjon i foreldrebetalingen med kr ,00 pr. mnd. Innholdet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hennes individuelle utviklingsplan.

7 DDRI. 134/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 190 timer pr år. Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan (IOP) DDRI. 135/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles 114 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 137/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 76 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 138/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles76 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 139/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE,

8 NN tildeles 76 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 140/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 årstimer spesialpedagogisk undervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 141/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 142/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs i form av assisterende hjelp i en 40 % stilling for skoleåret DDRI. 143/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs på 304 årstimer spesialundervisning og en assistentsressurs på 40 % stilling. Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens Individuelle Opplæringsplan (IOP)

9 DDRI. 144/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 38 timer pr år for skoleåret Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 146/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer. Innholdet i tiltaket vil komme frem i elevens IOP. DDRI. 147/11: VEDTAK SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs for skoleåret på 76 årstimer. Innholdet i tiltaket vil komme frem i elevens IOP. DDRI. 148/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer for skoleåret Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle plan. I tillegg til spesialpedagogisk ressurs, innvilges eleven assisterende hjelp tilsvarende 60 % stilling. Spesialpedagog vil være veileder.

10 DDRI. 149/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles spesialpedagogiske timer tilsvarende 76 årstimer for skoleåret Han tildeles også en 20 % stilling i form av assisterende hjelp. Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 150/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 timer spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. Han tildeles også en assistentressurs på 40 %. DDRI. 151/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 304 årstimer med spesialundervisning for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. Han tildeles også en assistentressurs på 40 %. DDRI. 152/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN tildeles 76 årstimer for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP

11 DDRI. 153/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer skoleåret Innholdet i undervisningen vil komme frem i elevens IOP. DDRI. 154/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 155/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innholdet i undervisningen går frem av elevens IOP. DDRI. 156/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens IOP. DDRI. 157/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE,

12 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 95 årstimer for skoleåret Innholdet i undervisningen kommer frem i elevens IOP. DDRI. 158/11: VEDTAK SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innholdet i undervisningen kommer frem av elevens IOP. DDRI. 159/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innholdet i tiltaket kommer frem i elevens IOP. DDRI. 160/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens IOP. DDRI. 161/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 152 årstimer for skoleåret Innholdet i undervisningen kommer frem av elevens IOP.

13 DDRI. 162/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPES.UNDERV. - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Begrepstrening/ trening i avkoding Grunnleggende opplæring matematikkfaget praktisk tilnærming til faget Tilrettelagt kroppsøving Finmotorisk trening DDRI. 163/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE, NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs på 76 årstimer- Innholdet i tiltaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 164/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Begrepstrening/ trening i avkoding Grunnleggende ferdigheter i matematikk praktisk tilnærming til faget Utvide ordforråd, skriveferdighet og lese/lytteforståelse i engelsk

14 Konsentrasjonsøvelser DDRI. 165/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING I HAUAN BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET NN tildeles en pedagogressurs på 75 % stilling for barnehageåret Av dette gis det rett til 20.2 t/uke reduksjon i foreldrebetalingen. Dette refunderes fra ansvar NN tildeles en assistentressurs på 75 % fagarbeider for barnehageåret Dette refunderes fra ansvar DDRI. 169/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 950 årstimer ( 25 uketimer) til spesialundervisning/assisterende hjelp og full assistentdekning på SFO. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til problemene rundt oppmerksomhet, adferd og tilknytning. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Ivaretakelse av trygghet, stabilitet, forutsigbarhet, struktur og rutiner. Tilrettelegging av undervisning på liten gruppe/enetimer. Tett samarbeid mellom alle som arbeider med NN. DDRI. 170/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 228 årstimer ( 6 uketimer) til spesialundervisning, 3 lærertimer og 3 assistenttimer. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til hans forsinkete utvikling som særlig går ut over hans funksjon i teoretiske fag. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Individuell oppfølging i kjernefagene. Konkretiserte oppgaver i kjernefagene.

15 Spesialpedagogisk tilrettelegging i matematikk. Bruk av datamaskin. Tilrettelegging på ev. prøver. DDRI. 171/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 266 årstimer ( 7 uketimer) til spesialundervisning.:5 lærertimer og 2 assistenttimer. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til lese-skrivevansker/ språkvansker, oppmerksomhetsvansker og fagvansker ( spesielt matematikk ). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tilrettelegging og oppfølging i forhold til språkvanskene og oppmerksomhetsvanskene. Fysisk tilrettelegging i klasserommet, f.eks skjerming. Tilrettelegging for bruk av PC og lydbøker. Tilrettelegging på prøver: Bruke PC, kombinere muntlige/skriftlige prøver, få lest opp oppgavetekst, utvidet tid. Konkrete, tilpassete mål i matematikk. DDRI. 173/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 304 årstimer ( 8 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til forsinket språkutvikling. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Daglig språktrening. Tilrettelagt opplæringstilbud som tar hensyn til forsinket språkutvikling. Tett oppfølging gjennom dagen DDRI. 175/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

16 NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hans språkvansker og oppmerksomhetsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tilrettelegging i forhold til språkproblemene. Begrepstrening. Lesetrening Tilrettelegging av fagstoff. DDRI. 176/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 15 assistenttimer pr. uke (570 årstimer). Ressursen brukes i skole og SFO. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til det å få tilstrekkelig utbytte av undervisningen, og i forhold til hans samhandlingsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Skape rammer og struktur og forståelse av rutiner i skolehverdagen. Hjelp til å stå i oppgaven, f.eks ved stasjonsjobbing. Hyppig veiledning og bistand. Hjelp til å få med seg beskjeder. Hjelp til å holde oversikt over hva som skal skje. Skape forutsigbarhet. Hjelp i forhold til impulsivitet og fysisk uforutsigbarhet i leken. DDRI. 177/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans vansker med lesing, skriving og matematikk. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Daglig lesetrening Lære hensiktsmessige lesestrategier.

17 Støtte og tilrettelegging i fag som krever mye lesing. Tilrettelagt matematikkundervisning, lita gruppe. Hjelp til å få med seg muntlig informasjon. Bruk av data i undervisningen. Ekstra hjelp og oppfølging mht ukeplan og lekser. DDRI. 178/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPEISIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hennes lese-skrivevansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Bruke data i undervisningen. Spesialundervisning i mindre gruppe. Tilrettelegging for trygghet og forutsigbarhet i skolehverdagen. Hjelp og støtte mht forforståelse og læringsstrategier. Prøve ut lydbøker, fag og skjønnlitteratur DDRI. 179/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt i alt 304 årstimer (8 uketimer, 4 lærertimer og 4 assistenttimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hennes oppmerksomhets og konsentrasjons vansker.( ADHD). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Ekstra oppfølging og tilrettelegging mht struktur, rammer og forutsigbarhet. Ekstra oppfølging i forbindelse med viktig info og beskjeder. Ekstra oppfølging og tilpassing i forbindelse med ukeplan og lekser. Bruk av data Ekstra oppfølging/spesialundervisning i norsk, engelsk og matematikk. DDRI. 180/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

18 NN, født **.**.**, er tildelt 110 årstimer (3 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans lese/skrive - og språkvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Lære hensiktsmessige lesestrategier. Spesialundervisning i mindre gruppe. Ekstra oppfølging i fag der lesing og skriving står sentralt. Ekstra oppfølging ved innlæring av nytt stoff i norsk og engelsk. DDRI. 181/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 570 årstimer (15 uketimer) til spesialundervisning, 1330 årstimer til assistent. ( timer). I tillegg får han egen assistent på SFO. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til å takle skoledagen. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tilrettelegging av skolehverdagen på alle plan. DDRI. 182/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 150 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans lese/skrive-vansker (dysleksi). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Spesifikk tilrettelegging og trening i forhold til lese/skrive-vanskene. Hjelp i forhold til tekst-stykker i matematikk. Prøve ut hjelpemidler som PC, E-lector og lydbøker. Tilrettelegging på prøver, f.eks muntlig prøve i stedet for skriftlig, opplesing av tekst, utvidet tid.

19 DDRI. 183/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD BARNEHAGE NN, født **.**.**, tildeles 1time pr. uke med pedagog gjeldene fra til Det utarbeides halvårsrapport av barnehagen med involvering fra foresatte. Det utarbeides en individuell plan for NN. Den tildelte ressurs gir rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 1 time pr. uke. DDRI. 185/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Begrepstrening/ trening i avkoding Bruk av PC som kompensatorisk hjelpemiddel Tilrettelegging på prøver DDRI. 187/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLSENTER NN, født **.**.**, er tildelt 5 årstimer (190 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til lesing og skriving. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Støtte i fag som norsk og engelsk, samt andre fag som krever mye lesing. Lesehjelp, for eksempel opplesing av oppgavetekst. Hjelp i forbindelse med førforståelse av tekst. Lesetrening.

20 Lære å bruke datamaskinen. Ev. lydbøker. DDRI. 188/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Individuell tilrettelegging i forbindelse med lese- og skriveaktiviteter Grunnleggende ferdigheter i matematikk praktisk tilnærmingsmåte til faget Kunne uttrykke seg muntlig engelsk utvide ordforrådet Tilrettelegging i forbindelse med prøver DDRI. 189/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning og 152 årstimer assistent. ( 4 uketimer). Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til hennes oppmerksomhets- og konsentrasjonsvikt. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Hjelp til å komme i gang og avslutte arbeid. Tett oppfølging i norsk og matematikk. Sosial trening. DDRI. 190/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning).

21 Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Begrepstrening/ trening i avkoding Bruk av PC som kompensatorisk hjelpemiddel Tilrettelegging på prøver DDRI. 191/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, **.**.**, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning skoleåret 11/12. Timene skal i utgangspunktet dekke norsk og matematikk. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tilrettelegging p.g.a lese- og skrivevansker. Spesifikk trening i forhold til lese- og skrivevansker. Individuell tilrettelegging i forbindelse med lese- og skriveaktiviteter. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening. Hjelp til å få forutsigbarhet og struktur. Korte undervisningsøkter. Lesetrening hver dag. Veksling mellom lita gruppe og klasse. DDRI. 192/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Daglig lese- og skrivetrening Begrepstrening/ trening i avkoding Grunnleggende opplæring matematikkfaget praktisk tilnærming til faget Arbeide med engelsk dagligtale og rettskriving

22 DDRI. 193/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 6 assistenttimer pr uke, til sammen 228 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilrettelagtplan i de teoretiske fagene Daglig lese- og skrivetrening Avkoding / leseforståelse Tilrettelegging i forbindelse med prøver DDRI. 194/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans matematikkvansker, konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i forhold til forsinket utvikling. Tilrettelegging i forhold til å få automatisert sine ferdigheter. Tilrettelegging i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon. Tilrettelegging på prøver. Ev få opplest tekst. Bruk av datamaskin. DDRI. 195/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 228 årstimer (6 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke opp norsk og engelskfaget. Innhold og

23 organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i.f.m. lese og skriveaktiviteter i alle teoretiske /skriftlige fag. Ev tilrettelegging i.f.m. konsentrasjon/oppmerksomhet-vansker. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening. PC og lydbøker. Tilrettelegging på prøver: Bruke PC, kombinert skriftlig/muntlig prøve, få opplest prøvetekst, utvidet tid. DDRI. 196/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 150 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hennes lese/skrivevansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging som fremmer leseforståelsen, lære hensiktsmessige lesestrategier. Tilrettelegging i forhold til innlæring av nytt stoff i engelsk og norsk. Spesiell oppfølging i fag og emner der lesing og skriving står sentralt. Godt læringsmiljø. Skjerming av arbeidsplass. Lett tilgang på veiledning. DDRI. 197/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hans forsinkete utvikling og oppmerksomhetsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging på grunn av forsinket utvikling, spesielt i teoretiske fag. Individuell oppfølging i kjernefagene. Bruke datamaskin. Mest mulig skjermet jobbing. Tilrettelegging på prøver, f eks få teksten opplest.

24 DDRI. 198/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning og 190 årstimer ( 5 uketimer ) assistent. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sitt behov i forhold til hans dysleksi og oppmerksomhetsvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging mht lesing og skriving. Bruk av data. Tett oppfølging og hjelp til å holde fokus. Motorisk trening. DDRI. 199/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.**, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hans oppmerksomhets og konsentrasjonsvansker samt fagvansker. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan for skoleåret Tilrettelegging i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon Tilrettelegging i forhold til innlæring av nytt stoff. Tett oppfølging i emner og fag der lesing og skriving er sentralt. Spesialpedagogisk tilrettelagt lese-og skrivetrening. Prøve ut PC. DDRI. 201/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

25 Faglig tiltak: Tilrettelagt plan i de teoretiske fagene Daglig lese- og skrivetrening Arbeid med avkoding / leseforståelse Bruk av hensiktsmessige lese- og læringsstrategier Tilrettelegging på prøver DDRI. 202/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 2 assistenttimer pr uke, til sammen 76 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Faglig tiltak: Tilrettelagt kroppsøvingsundervisning Tilrettelagt undervisning i øvrige praktisk-estetiske fag Tilrettelegging i forbindelse med prøver INNSTILLING : Delegerte saker tas til orientering. DRIF-058/11 VEDTAK Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

26 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/8699 Arkiv sakid.: 11/2029 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 059/11 DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 11/8320 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2011 INNSTILLING : Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-059/11 VEDTAK Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

27 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/8887 Arkiv sakid.: 11/2072 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 063/11 DRIFTSUTVALG Dato: ØNSKE OM ORIENTERING ANG. BUDSJETTSITUASJONEN Vedlegg: Ingen Sammendrag: Saken ble fremmet i møtet. DRIF-063/11 VEDTAK Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Jørn Stene (FL) foreslo: Driftsutvalget beklager sterkt at ordfører og rådmann ikke ønsker å orientere driftsutvalget om den alvorlige økonomiske situasjon som synes å foreligge. FL s forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Driftsutvalget beklager sterkt at ordfører og rådmann ikke ønsker å orientere driftsutvalget om den alvorlige økonomiske situasjon som synes å foreligge. Utskrift sendes: Ordfører Rådmann

28

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.01.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-005/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 091/13 DRIFTSUTVALG Dato: 16.10.2013

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Møteprotokoll Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 29.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/16-014/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 13:05 Møtested: Administrasjonsbygget,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7445 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/1765 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 021/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 08.1

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer