FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Faglig tilak:. Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at hun opplever mestring i skolefagene. Tilpassing av fagstoffet ut i fra klassens plan der hun har behov. Jobbe med elementær matematikk og begrepsforståelse. Bedre leseferdighetene i engelsk DDRI. 256/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret Han følges i tilegg opp av assistent 190 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 257/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

2 NN, født * *. * *. * *, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 380 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tilegg opp av assistent 570 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 258/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer. Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at han opplever mestring i skolefagene. Arbeide spesielt med de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring. DDRI. 259/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **.**. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret Han følges i tilegg opp av assistent 228 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 261/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **. **. ** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til samen 190 årstimer

3 1--. Jobbe med ulike strategier som gjør at eleven greier å konsentrere seg. Leseøvinger som fokuserer på innoldsforståelse. Bru av læringsstrategier - oversikt over lærestoffet. Bru av data som verktøy, både som skriveredskap og redskap for orden, system og oversikt. Tilrettelegging på prøver DDRI. 262/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret Han følges i tilegg opp av assistent 304 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 263/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født * *. * *. * *, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret Han følges i tilegg opp av assistent 152 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 264/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født * *. * *. * *, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 152 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tilegg opp av assistent 152 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 265/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

4 NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 228 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tilegg opp av assistent 912 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 266/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret 2011/2012. Hun følges i tilegg opp av assistent 380 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 267/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født * *. * *. * *, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret Hun følges i tilegg opp av assistent 380 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 268/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 304 årstimer for skoleåret 2011/2012. Han følges i tilegg opp av assistent 380 årstimer. Innoldet i undervisningen vil gå fram DDRI. 269/11: ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE

5 NN, født **. **.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 114 årstimer for skoleåret 2011/2012. Innoldet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI : ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING - SULITJELMA SKOLE NN, født **. **. **, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 380 årstimer for skoleåret Innoldet i undervisningen vil gå fram av elevens IOP. DDRI. 272/11: TILBUD OM HJEMMEUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE NN får et tilbud om hjemmeundervisning i 6 timer pr uke med foreldre tilstede i hjemmet. I tilegg undervises det i 4 spesialundervisningstimer på skolen. Timene skal ha vekt på basisfagene norsk engelsk og matematikk, samt Kunst og Håndverk. Målet er at NN skal komme tilbake i vanlig skole. Det lages en plan for uken som innbefatter undervisning og oversikt over det arbeidet som NN skal gjøre på egenhånd med hjelp og motivasjon fra foreldre. Oppgavene skal være aven slik ar at det er mulig for NN å gjennomføre dem. DDRI. 273/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til samen 114 årstimer. Jobbe med å øke lesehastigheten. Brue PC som et hjelpemiddel, innføring i bru av egnede programmer. Tilpasset arbeidsplan ut i fra klassens plan. Jobbe med ulike læringsstrategier som gjør det enklere å organisere fagstoff.

6 I--~--._----- DDRI. 274/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 8 lærertimer pr uke, til samen 304 årstimer. Fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Individuell tilpasning - matematikkfaget - praktisk tilnærming til faget. Jobbe med å utvikle ulike læringsstrategier for å få oversikt over fagstoff. Konsentrasjonsøvelser DDRI. 275/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER i I i NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til samen 114 årstimer. Øke lesehastigheten gjennom jevnlig lesing. Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring. Bruke pc som hjelp og støte for rettskriving. Videreutvikle ferdighetene i engelsk, muntlg og skriftlig DDRI. 276/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer. Tilpasning av lærestoff ut fra elevens mestringsnivå. Tilpasninger i forbindelse med prøver. Spesielt fokus på skriving og regning som gruleggende ferdigheter

7 DDRI. 277/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer opplæringsplan (IOP).. Lære seg de 4 regnearene. Jobbe med dagligdags matematikk - praktisk tilnærming til faget. Tilpasset arbeidsplan DDRI. 278/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer. Tilpasse fagstoff ut fra elevens mestringsnivå. Automatisere gruleggende matematiske ferdigheter, posisjonssystemet, klokka/tidsbegrepet og de 4 regneartene. Videreutvikle bruken av digitalt verktøy DDRI. 279/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tidelt 4 lærertimer pr uke, til samen 152 årstimer. Tilpasning i fagstoff i matematikk, grunnleggende ferdigheter, praktisk tinærming.

8 ~ i i DDRI.280/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer I tilegg 5 assistenttimer pr uke, til samen 190 årstimer assistent. - Øke lesehastigheten gjennom intensiv lesetrening - Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen i lest tekst - Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå - Praktisk tilnærming til matematikkfaget, fokus på regne artene - Utvikle ferdighetene som hjelper eleven å strukturere og organisere fagstoff. DDRI. 281/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 7 lærertimer pr uke, til samen 266 årstimer. Øke lesehastigheten gjennom leselyst. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen i lest tekst. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå. Jobbe med gruleggende matematikkerdigheter - praktisk tilnærmingsmåte DDRI. 282/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **. **. ** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer. Utvikle gode lesestrategier, øke lesehastigheten og bedre avkoding av ord

9 I. Daglig lese- og skrivetrening, fokus på rettskriving. Videreutvikle bruken av digitalt verktøy DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer opplæringsplan (IOP).. Øke lesehastigheten gjennom lesestimulering. Jobbe med ulike læringsstrategier for å organisere lærestoff. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til samen 114 årstimer. Jobbe med å øke lesehastigheten.. Flytlavkoding ved lesing. Daglig lese-og skrivetrening. Tilpasset arbeidsplan ut i fra klassens plan. Jobbe med ulike læringsstrategier som gjør det enklere å organisere fagstoff DDRI. 285/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **. **. ** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer "

10 . Øke lesehastigheten gjennom lesestimulering. Videreutvikle rettskrivingen.. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå. DDRI. 286/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning).. Stimulere til mer lesing - økt lesehastighet. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen i lest tekst - jobbe med ordavkoding. Daglig lese -og skrivetrening. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå. Trene på å brue digitalt verktøy i fagene. DDRI. 287/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tidelt 6 lærertimer pr uke, til samen 228 årstimer Faglige tiltak:. Begrepstreningl innlæring.. Praktisk og konket tilnærming til fagene.. Tilpasset vanske grad og arbeidsmengde - mestring i fokus.. Bru av læringsstrategier.. Tilrettelegging, prøver. DDRI. 288/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE

11 \ NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Faglige tiltak:. Jobbe med lesestrategier for å øke lesehastigheten og leseforståelse. Styrke rettskrivingen og ordforrådet. Jobbe med setningsoppbygging i engelsk. Jobbe med engelsk dagligtale DDRI. 289/11: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine problem i forhold til hans lese-skrivevansker. Innold og organsering av undervisningen vil gå fram av opplæringsplan. Tiltak:. Tilpasset opplæringstilbud i lesing og skriving mht tid og arbeidsmengde. Leseog skrivehjelp.. Opplæring på data.. Daglig leseøkt.. Tilpasset matematikkopplæring mht nivå og arbeidstempo. DDRI. 290/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født **. **. **, er tildelt 152 årstimer (4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sitt behov i forhold til hennes lese-skrivevansker. opplæringsplan. Tiltak:. Tilpasset opplegg i forhold til tid og arbeidsmengde.. Daglig lesetrening.. Hjelp til å finne gode lese- og lærestrategier. Opplæring på data.. Lesehjelp i klassen, f.eks. tekststykker i matematikk.

12 DDRI. 291/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * *, er tildelt 1026 årstimer (27 uketimer) til spesialundervisning.: 13 lærertimer og 14 assistenttimer. Timene skal dekke NN sine spesielle behov i forhold til hennes diagnose, *. elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak:. Tilrettelagt oppleggî forhold til språk- og begrepsutvikling.. Nødvendig hjelp og støtte gjennom hele skoledagen.. Tilrettelagt ADL-trening.. Tilrettelagt undervisning i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.. Tilrettelagt undervisning i bru av datamaskin som arbeidsverktøy.. Sosial trening i ulike sammenhenger. DDRI. 292/11: SØKNAD OM RESSURSER SKOLEÅRET 2011/ FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV NN, født **.**.** tildeles 6 uketimer 1228 årstimer pedagog og 4 uketimer årstimer assisterende hjelp for skoleåret 2011 ~ Fauske kommune forventer rapportering og refusjonskrav som beskrevet i saksutredningen. DDRI. 293/11: ENKELTVEDTAK SPES.UNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER Klassen til NN styrkes med en assistent i 43% stiling fra høsten 2011 og ut skoleåret. 2 timer i uken (76 årstimer) skal NN ha samtaler med assistentllærer omkring sosiale forventninger og sosiale kompetansemål. I tilegg vil helsesøsteren ha jevnlige samtaler med ham. Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og opplærings-plan.

13 DDRI. 294/11: TILDELING AV RESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, elev ved Vestmyra skole, innvilges 16 uketimer årstimer assistent i perioden fra fram til Ressursen dekkes over ansvar 2000, styrket grunnskoletilbud. DDRI. 295/11: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD SKOLE SKOLEÅRET NN tildeles spesialpedagogisk hjelp i 50 årstimer for skoleåret Innoldet i vedtaket vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 296/11: ELEVMAPPE Valnesfjord skole tildeles 6 uketimer årstimer pedagogisk ressurs knyttet opp til hjemmeundervisning av elev ved * trinn for perioden Krav om refusjon dekkes over ansvar 2000, styrket grunnskoletibud. DDRI. 297/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer I tilegg 2 assistenttimer pr uke, til sammen 76 årstimer assistent.. Trene leseferdigheten gjennom høytlesing. Jobbe med oppstiling av tekststykker i matematikk. Brue tanekart for å produsere tekster. Jobbe med å delta aktivt i engelsk for å kunne kommunisere med andre. Samspiltrening - kommunikasjonsøvelser.

14 DDRI. 298/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til samen 152 årstimer I tilegg X assistenttimer pr uke, til samen X årstimer assistent. opplæringsplan (IOP).. Tilrettelegging i forbindelse med prøver. Struturhjelp og oppfølging i forbindelse med konsentrasjonsvansker. Jobbe med gruleggende ferdigheter i matematikkfaget. DDRI. 299/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYR SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a45 min. (samordning).. Jobbe med muntlige fremføringer. Utvikle leseferdigheten i engelsk. Jobbe med gruleggende ferdigheter i matematikkaget. DDRI. 300/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLESENTER I, I NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til sammen 570 årstimer I tilegg 6 assistenttimer pr uke, til sammen 220 årstimer assistent. Faglig titak:. Arbeide ut i fra den generelle delen av læreplanen, fagstoff velges ut ifra elevens mestringsnivå

15 ~. Eleven skal ha en trygg og meningsfylt skolehverdag som gjør at hun opplever mestring i skolefagene. Øke lesehastigheten. Lære ulike læringsstrategier som gir bedre læring. Jobbe med grunnleggende matematikk - praktisk tilnærming. Alternativ læringsarena - hospitering med fokus på tilpasset opplæring hvor praktisk og teoretisk opplæring er knyttet sammen DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer. Tilpasning av fagstoff i matematikk og norsk. Arbeide med begreper, avkodingsferdighet. Bruk av pc somkompensatorisk hjelpemiddel. Jobbe med læringsstrategier DDRI. 302/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer. Daglig lese- og skrivetrening.. Spesifisert tilrettelegging i kjernefagene.. Begrepstrening, innoldsforståelse.. Læringsstrategier.. Tilrettelegging på prøver. DDRI. 303/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLE

16 NN, født * *. * *. * *, er tildelt 570 årstimer (15 uketimer) til spesialundervisning gitt av pedagog, samt 456 årstimer (12 uketimer) gitt av assistent. I tilegg er han tildelt full dekning av assistent på SFO. Timene.skal dekke NN sitt behov for spesialopplegg i forhold ti faglig og sosial utvikling. Innold og organisering av undervisning og trening vil gå fram av opplæringsplan. Tiltak:. Tilrettelagt opplegg i forhold til språk- og begrepsutvikling.. Tilrettelagt undervisning i forhold til gruleggende ferdigheter i lesing og regning.. Tilrettelagt opplæring i bruk av datamaskin.. Tilrettelagt trening av ulike praktiske ferdigheter.. Sosial trening i ulike sammenhenger. DDRI. 304/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * *, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal dekke NN sitt behov for hjelp i forhold til hennes dysleksidiagnose. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av opplæringsplan. Tiltak:. Daglig lese- og skrivetrening. Lære hensiktsmessige læringsstrategier.. Hjelp i forbindelse med innæring av nytt stoff.. Lydbøker. Opplæring i bruk av datamaskin.. Tilrettelegging på prøver. DDRI. 305/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLESENTER NN, født * *. * *. * * er tildelt 532 årstimer (14 uketimer a 45 minutter) til spesialundervisning.: 6 pedagogtimer og 8 assistenttimer. Timene skal dekke NN sine behov for støtte i forhold til hans lærevansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av opplæringsplan. Tiltak:. Tilrettelegging i alle fag pga oppmerksomhetsvansker.. Tilrettelegging i alle fag pga generelle lese-skrivevansker.

17 . Tilrettelagt opplegg i matematikk.. Bruke datamaskin i undervisningen.. Hjelp på prøver, utvidet tid og opplesing av oppgavetekst. DDRI : SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING AV BARNEHAGEPLASS- VESTMYRA BARNEHAGE NN og NN innvilges fritak fra betaling av barnehageplass på gru av sykdom fra og med Fritak innvilges så lenge baret av helsemessige årsaker må holdes borte fra barnehagen. Det må legges frem legeerklæring som dokumentasjon på fraværets lengde. DDRI. 307/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE NN, født **.**. **, er tildelt 266 årstimer (7 uketimer) til spesialundervisning.: 4 lærertimer og 3 assistenttimer. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov for hjelp i forhold til hans forsinkete utvikling. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av opplæringsplan. Tiltak:. Individuell, faglig oppfølging.. Høy grad av spesialpedagogisk tilrettelegging i matematikk.. Bruk av datamaskin som hjelpemiddel.. Tilrettelegging på prøveritester, f.eks få opplest oppgaveteksten.. Skriftlige prøver gjøres om til muntlige. DDR!. 308/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * *, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sitt behov for støte pga hans oppmerksomhets-og konsentrasjonsvansker. elevens individuelle opplæringsplan. Tiltak:. Hjelp til å struturere skolearbeidet.

18 I i. Hjelp til å komme i gang med og holde fokus på skolearbeidet.. Faglig tilrettelegging mht språk, lesing og skriving. DDRI. 309/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til samen 570 årstimer I tilegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent.. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen i lest tekst. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå - regning, skriving og lesing. Utvikle en funksjonell håndskrift. Kunne delta i faglige samtaler og diskusjoner. Styrking av identitet, det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse. DDRI. 310/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - VESTMYRA SKOLE NN, født * *. * *. * * er tildelt 5 lærertimer pr uke, til samen 190 årstimer. Tilpasset undervisning i forhold til å gjøre et utvalg av emner i de ulike fag. Vektlegge basisferdigheter i lesing, skriving og regning. Tilpasse mengde lærestoff, velge ut det mest sentrale. Styrke forståelse gjennom mest mulig konketiseringldemonstrasjon INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

KRONSTAD SKOLE STRATEGISK PLAN SKOLEÅRENE På Kronstad skole er hvert barn en unik ressurs i et kunnskapsrikt og inkluderende fellesskap.

KRONSTAD SKOLE STRATEGISK PLAN SKOLEÅRENE På Kronstad skole er hvert barn en unik ressurs i et kunnskapsrikt og inkluderende fellesskap. KRONSTAD SKOLE STRATEGISK PLAN SKOLEÅRENE 2014-2016 På Kronstad skole er hvert barn en unik ressurs i et kunnskapsrikt og inkluderende fellesskap. 1.Vårt verdigrunnlag: Visjon for Kronstad skole: På Kronstad

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk.

Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk. MØVIG SKOLE Møvig skole opplæring i regning og matematikk Møvig skoles standard i regning Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Gjøre nødvendige endringer i planene.

Gjøre nødvendige endringer i planene. Et foredrag av: Vivian Christoffersen Hilde Sagedal Paulsen 2 1 Negative holdninger: Ø Elever, lærere, foreldre Ø vanskelige prøver Ø prøveformen Ø Tidkrevende Dårlige resultater Ø Hva er grunnen? Ø Osloskolene

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

Innhald. Del 1 Teoretisk grunnlag... Forord... Innleiing... 1 Lese- og skrivevanskar i lys av kognitiv læringsteori

Innhald. Del 1 Teoretisk grunnlag... Forord... Innleiing... 1 Lese- og skrivevanskar i lys av kognitiv læringsteori Innhald Forord... Innleiing... Fire meistringsstrategiar... Å velje bort lesing og skriving... Å kjempe for sjølvtillit... Frå klovn til strateg... Å ta kampen... Lese- og skrivevanskar eit relativt problem...

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Stavanger www.linksidene.no/tjensvoll Våre resultater i lesing Vi har hatt jevnt

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen.

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen. Kringlebotn skoles helhetlige leseplan 2013-2014 Kringlebotn skole har hatt lesing som satsingsområde over mange år, og har utarbeidet skolens leseplan som viser metoder for hvordan leseopplæring og lesestimulering

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Multi Lærer: Kaia Bøen Jæger og Carl Petter Tresselt UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i Koordinatsystemet

Detaljer

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet Bjørg Liseth Pedersen En pedagogisk relasjon Anerkjennelse likeverd enkeltmenneskets ukrenkelige verdi barn som medmenneske Barns utvikling er avhengig

Detaljer

HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19.

HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19. HØRING: Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Dysleksi Norges høringssvar 19. september 2017 Dysleksi Norge vil med dette takke for muligheten til

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Toppåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018

Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018 Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018 Gruben barneskole Rana Kommune Rev. oktober 2015 Innledning Gruben barneskole er en 1 7-skole med 480 elever og rundt 55 ansatte med smått og stort. Skolen ligger

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Ingress: Dette er den andre av to artikler som omhandler repetert lesing som metode. Artikkelen er en fortsettelse av Repetert lesing en suksessfaktor

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer