Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Hilde Nystad, Hege Harsvik, Lisbeth Kvæl, Greta Hjemgård Olsen, Arnt Pedersen, Nils Christian Steinbakk, Jørn Stene, Varamedlemmer: Kjell Sverre Jakobsen, Hege Larsen. Andre: Kommunalsjefer, enhetsleder VVA, enhetsleder kultur, leder Salten Kultursamarbeid, enhetsleder barne- og familieenheten/helse, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Hilde Nystad utvalgsnestleder representant representant Protokollen er godkjent av * i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Befaring til Postveien 3. Orientering: Gatebelysning og veipakke v/enhetsleder Frank Zahl (Notat utdelt) Salten Kultursamarbeid v/leder Lisbeth Glanfield Barnevern v/enhetsleder Irene Larssen (Notat utdelt)

2 Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Jørn Stene (FL): 1. Er budsjett 2009 kommet tilbake fra Fylkesmannen? 2. Ber om regnskap. Lisbeth Kvæl (AP): Ber om at sak 61/09 blir behandlet for lukkede dører. Dagsorden ble enstemmig godkjent. Greta Hjemgård Olsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 60/09. Kjell Sverre Jakobsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 61/09. Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra og med sak 61/09. Svar på spørsmål: Jørn Stene: Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Budsjett er enda ikke godkjent. Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Økonomiseksjonen forholder seg til økonomimeldinger til formannskapet. Kommunalsjef/økonomisjef er ønsket i driftsutvalget for å redegjøre. Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 054/09 GODKJENNING AV MØTEBOK 055/09 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 056/09 REFERATSAKER I PERIODEN 057/09 SPESIALUNDERVISNING 2009/ /09 BEMANNING I KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE 059/09 SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2009 PRIVATE ANLEGG/SÆRSKILTE TILTAK 060/09 SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTEN *HJEM TE JUL* 061/09 NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2009

3 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8589 Arkiv sakid.: 09/2276 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 054/09 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 6/2009 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 6/2009 godkjennes. DRIF-054/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

4 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8587 Arkiv sakid.: 09/2274 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 DRIFTSUTVALG Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 166/09: ENKELTVEDTAK - FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 169/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles 8 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 170/09: ELEVMAPPE - FINNEID NÆRMILJØSENTER

5 NN tildeles 8 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 171/09: ELEVMAPPE - FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles 8 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 172/09: ELEVMAPPE - FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles 8 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 180/09: KLAGE PÅ TILDELING STYRKINGSTILTAK MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE -Vedtak av opphører. -Det fattes nytt enkeltvedtak: NN, f. **.**.**, tilføres for barnehageåret 2009/2010, 13,35 % spesialped.styrking og 50 % assistentressurs. Tildelingen dekkes over Ansvar Det sendes refusjonskrav for høsthalvåret innen og for vår innen Det forventes halvårsrapporter. DDRI. 181/09: SPESIALPEDAGOGISK TILLEGGSRESSURS TIL VESTMYRA BARNEHAGE Vestmyra barnehage tilføres pedagogisk styrking 7 t/u tilsvarende 18,67 %. Dette gjelder for barnehageåret 2009/2010. Vestmyra barnehage tilføres 25% assistentstilling for perioden til hjertesykt barn. Denne vurderes ut fra utvikling før årsskiftet.

6 DDRI. 182/09: 2.KLAGE PÅ VEDTAK SPESIALUNDERVISNING - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER Erikstad oppvekstsenter tilføres 5t/u assistentressurs tilsvarende 11,55% stilling, gjeldende fra og ut skoleåret 2009/2010. Ressurstildelingen forutsetter at ovennevnte punkter i saken oppfylles og at dokumentene oversendes skoleeier. DDRI. 183/09: KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER Erikstad oppvekstsenter tilføres i denne sak en assistentøkning fra 35 % til 50%. Ressurstildelingen beregnes fra og ut skoleåret 2009/2010. Tildelingen dekkes over Ansvar Det forventes kopi av dokumenter til skoleeier ut fra forutsetningene ovenfor. DDRI. 184/09: SPESIALUNDERVISNING SULITJELMA OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 342 årstimer med lærer (á 45 minutter) og 570 assistenttimer (á 45 minutter) for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 185/09: SPESIALUNDERVISNING SULITJELMA OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 114 årstimer med lærer (á 45 minutter) og 315 timer med assistent for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil gå frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 186/09: VEDTAK OM EKSTRA RESSURS TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK - VESTMYRA SKOLSENTER

7 NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). DDRI. 187/09: VEDTAK OM RESSURS TIL SPES.PEDAGOGISKE TILTAK - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). DDRI. 188/09: VEDTAK OM EKSTRA RESSURS TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 3 assistenttimer pr uke, til sammen 114 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). DDRI. 189/09: VEDTAK OM RESSURS TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK - VESTMYRA SKOLESENTER NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 3 assistenttimer pr uke, til sammen 114 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

8 DDRI. 192/09: VEDTAK OM EKSTRA RESSURS TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent. Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). INNSTILLING : Delegerte saker tas til orientering. DRIF-055/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

9 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8588 Arkiv sakid.: 09/2275 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056/09 DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 09/7610 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT JULI /8036 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT AUGUST /8390 I 09/ Salten kultursamarbeid SALTEN KULTURSAMARBEID - ÅRSMELDING /8539 U 09/ mottakere... SKOLESTRUKTUR I VALNESFJORD - HØRING INNSTILLING : Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-056/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

10 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8673 Arkiv sakid.: 09/2301 Saksbehandler: Sissel Alver Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 057/09 DRIFTSUTVALG Dato: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 Vedlegg: Samleskjema spesialundervisning 2009/2010 Sammendrag: Driftsutvalget fikk i møte nr. 6/2009 en foreløpig orientering om spesialundervisningen i skoleåret 2009/2010. I samme møte ble utvalget lovet fremlagt sak som viser et detaljert bilde av det totale omfanget av årets spesialundervisning fordelt på den enkelte skole og samlet for kommunen. Saksopplysninger: Skoleelevers rett til spesialundervisning er regulert i Opplæringslovens 5.1første ledd, som lyder: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Vurderingen av elevens behov for, og rett til, spesialundervisning skal gjøres PPT. Dette betegnes som sakkyndig vurdering. Retten til spesialundervisning er ikke en rett til et optimalt tilbud, men en rett til et tilbud som gir den enkelte elev et forsvarlig utbytte. Skoleeier har imidlertid ikke adgang til å trekke inn økonomiske hensyn i vurderingen av hvilket opplæringstilbud som vil gi eleven forsvarlig utbytte av opplæringen. Kostratall for 2008 viser at andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i Fauske utgjør 10,9 %, mens gjennomsnittet for Kostragruppe 8 er 7,7 % og gjennomsnittet for alle kommuner er 7,0 %. For skoleåret 2009/2010 har Fauske kommune totalt 1193 skoleelever, av disse har 144 elever spesialundervisning. Dette utgjør 12,07 % av elevene. Pr står 50 elever på venteliste for utredning. Det er totalt tildelt årstimer til spesialundervisning og assisterende hjelp til elever med spesielle behov. Dette utgjør et gjennomsnittlig timetall pr. uke på 1204,2 som igjen utgjør et snitt pr. elev på 8,4 timer pr. uke. Elevenes behov varierer mye, og antall timer den enkelte får tildelt kan variere fra 2-3 timer pr. uke opp til 30 timer pr. uke for de elevene som trenger full oppdekking av pedagog og/eller assistent i hele sin oppholdstid. I skoleåret 2009/2010 har vi i Fauske kommune totalt 8 elever

11 med full oppdekking. Dette dreier seg i om elever med omfattende diagnoser, og som er helt avhengig av voksen assistanse til en hver tid. For øvrig er spesialundervisningen knyttet til ulike former for lærevansker og i enkelte tilfeller atferdsproblematikk. Tilbudet til elevene med spesialundervisning gis i grupper så fremt dette er hensiktsmessig og forsvarlig. På denne måte får man også fanget opp en del av de henviste elevene som står på venteliste for utredning, ved at de kan delta i gruppeundervisning sammen med elever med tilsvarende behov. Ved å organisere undervisningen i grupper utnyttes i tillegg ressursene best, da man kan gi et tilbud til flere elever ved hjelp av én lærer. Det totale spesialundervisningstilbudet i skoleåret 2009/2010 krever årstimer pedagog og årstimer assistent. Dette utgjør gjennomsnittlige timetall pr. uke på hhv 481,5 pedagogtimer og 435,4 assistenttimer. I tillegg til timer til spesialundervisning og assisterende hjelp i skole har vi totalt i kommunen 6 elever som har behov for oppfølging av assistent i sitt SFO-tilbud. Dette utgjør totalt 2298 assistenttimer pr. år. Saksbehandlers vurdering: Det er uten tvil en stor utfordring for Fauske kommune at omfanget av spesialundervisning er så stort. Dette er et tema som ofte debatteres blant skolelederne, og det er bred enighet om at det må settes sterkt fokus på denne saken med mål om å redusere omfanget betraktelig. Man har de senere år klart å sette i verk gode tiltak knyttet til lese- og skriveopplæring, noe vi håper å se resultater av på sikt siden en stor del av dagens spesialundervisning er knyttet opp mot lese- og skriveproblematikk. Dette tiltaket er et viktig bidrag i arbeidet for å sikre tidlig innsats. En styrking av tilbudet i de laveste klassene gir oss større muligheter til å hjelpe elevene på et tidlig tidspunkt noe som utvilsomt vil kunne redusere omfanget av spesialundervisning på sikt. Videre har vi en stor utfordring knyttet til de lange ventelistene, hovedsakelig hos PPT. En ventetid fra henvisning til utredning på 1 år er ikke akseptabelt, og fører i verste fall til at nødvendige tiltak ikke blir iverksatt på et tidlig tidspunkt noe som kan medføre en forsterking av problemene. Skoleeier har tatt initiativ til å sette spesialundervisningen under lupen, og det vil i tiden fremover legges vekt på å finne gode og nye metoder og løsninger innenfor organisering, innhold og evaluering, samt det administrative systemet rundt spesialundervisningen. INNSTILLING : Driftsutvalget tar den fremlagte informasjonen vedrørende spesialundervisning i skoleåret 2009/2010 til orientering. DRIF-057/09 VEDTAK Lisbeth Kvæl (AP) foreslo: 1. Driftsutvalget tar den fremlagte informasjonen vedrørende spesialundervisning i skoleåret 2009/2010 til orientering.

12 2. Driftsutvalget ber rådmannen fremme en sak, snarest, hvor bakgrunnen til den høye utviklingen av spesialundervisning blant elever i Fauske kommune kartlegges. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. AP s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Driftsutvalget tar den fremlagte informasjonen vedrørende spesialundervisning i skoleåret 2009/2010 til orientering. 2. Driftsutvalget ber rådmannen fremme en sak, snarest, hvor bakgrunnen til den høye utviklingen av spesialundervisning blant elever i Fauske kommune kartlegges. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Kommunalsjef til videre forføyning

13 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8625 Arkiv sakid.: 09/2288 Saksbehandler: Sissel Alver Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 058/09 DRIFTSUTVALG Dato: BEMANNING I KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE Vedlegg: Ingen Sammendrag: Driftsutvalget har, etter innspill fra representant i Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg, bedt om å få fremlagt sak vedrørende bemanningen i de kommunale barnehagene. Bakgrunnen for dette er at man i barnehager med lengre åpningstid enn 8,5 time pr. dag ikke oppfyller 5 i Vedtekter for barnehagene i Fauske kommune. Saksopplysninger: Vedtekter for barnehagene i Fauske kommune, gjeldende fra sier i 5 : Grunnbemanningen i barnehagene skal være minst 3 heltidsansatte pr. avdeling, derav minst én førskolelærer/pedagogisk leder og minst én fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Grunnbemanningen tar utgangspunkt i en avdeling med inntil 18/9 barn. Ved utvidet åpningstid utover 8,5 t, økes bemanningen. Det er ordlyden ved utvidet åpningstid utover 8,5 t økes bemanningen som er grunnlaget for at saken har vært tatt opp i Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage. Denne ordlyden kom inn i de kommunale vedtektene i 2002, men økning i bemanning har til tross for bestemmelsen ikke blitt iverksatt. Pr. i dag har samtlige barnehager en grunnbemanning på 3 heltidsansatte pr. avdeling uansett åpningstid. Vestmyra barnehage har en åpningstid på totalt 10,25 time pr. dag men har organisert seg på en slik måte at hver av de to husene har åpent 9,5 time pr. dag. Av de kommunale barnehagene i Fauske er det bare Sulitjelma som har en åpningstid på 8,5 time pr. dag, de øvrige varierer fra 8,75time til 9,75 time. Kommunestyret vedtok den i sak 177/08 nye vedtekter for barnehagene i Fauske kommune, gjeldende fra Vedtektene var da ute på høring i barnehagenes samarbeidsutvalg samt Utdanningsforbundet og Fagforbundet. I saksfremlegget er det ingen kommentarer knyttet til forholdet mellom åpningstid og bemanning. Saksbehandlers vurdering: Til tross for at de gjeldende vedtektene for barnehagene i Fauske kommune helt siden har hatt en klar regel om at bemanningen skal økes dersom barnehagens åpningstid overskrider 8,5 time pr. dag har denne regelen aldri trådt i kraft. I saksfremlegget ved vedtektsendringen i 2002 ble det sagt at det skulle utarbeides kriterietall som kunne benyttes til å sikre utvidelse av bemanningen i tråd med utvidelse av åpningstida. Slike kriterietall har aldri blitt gjort kjent i organisasjonen.

14 Saksbehandler er kjent med at det fra enkelte barnehager / samarbeidsutvalg, i perioden fra 2002 til dags dato, har blitt påpekt at bemanningen er i strid med vedtektene, uten at dette har ført til endring av praksis. En beregning av nødvendig bemanningsøkning for å innfri vedtektenes bestemmelse viser at dette vil medføre et behov for totalt 176,65 % stilling. Dette fremkommer ved bruk av følgende formel: Utvidet åpningstid pr.dag x antall avdelinger x dager pr. uke = økt antall arbeidstimer pr. uke Eks. Vestmyra: Åpningstid / = 9,5 t/dag (dvs 1 time utvidet åpningstid) 1 t/d x 7 avd x 5 d/u = 35 t/u, dvs 93,33 % stilling Bemanningsøkningen totalt fordeler seg slik på barnehagene: Vestmyra 93,33 % Valnesfjord 40,00 % Kosmo 16,66 % Hauan 6,66 % Erikstad 20,00 % Fauske kommune er for tiden inne i harde prosesser med nedbemanning for å sikre balanse i driften, dette tilsier at man ikke er i en situasjon der det vil være rom for å øke barnehagens bemanning. Alternativet vil da være å endre vedtektenes 5 ved å fjerne setningen. Ved utvidet åpningstid utover 8,5 t, økes bemanningen. I praksis vil dette ikke bety en svekkelse i kvaliteten på tilbudet siden bemanningsøkningen aldri har trådt i kraft. Vanlig praksis ved vedtektsendring har vært at endringsforslaget har vært sendt på høring til foreldreråd, samarbeidsutvalg og aktuelle fagforeninger, dette i tråd med reglene i Barnehagelovens 4:.Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Siden vedtektene er revidert så sent som i oktober 2008 vil det i denne omgang kunne sendes ut et endringsforslag som kun omhandler 5. INNSTILLING : Driftsutvalget ber rådmannen igangsette arbeidet for å få endret Vedtekter for barnehagene i Fauske kommune slik at ordlyden i vedtektenes 5 samsvarer med dagens bemanningsnorm i barnehagene. DRIF-058/09 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Driftsutvalget ber rådmannen fremlegge et budsjettforslag for 2010 som ivaretar kommunestyrets vedtak om vedtekter for barnehager i Fauske. Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL s forslag. VEDTAK:

15 Driftsutvalget ber rådmannen igangsette arbeidet for å få endret Vedtekter for barnehagene i Fauske kommune slik at ordlyden i vedtektenes 5 samsvarer med dagens bemanningsnorm i barnehagene. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Kommunalsjef til videre forføyning

16 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7851 Arkiv sakid.: 09/2099 Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 059/09 DRIFTSUTVALG Dato: SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2009 PRIVATE ANLEGG/SÆRSKILTE TILTAK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Avsatt på budsjettet kr Til fordeling kr Rest kr Søker Beløp Tiltak Valnesfjord il ,- Oppsett av postkasser og gjennomføring av sykkelritt B&OI orientering og Gjennomføring av Midnattsolgaloppen Valnesfjord il Samisk fotball Ikke oppgitt Drift av Samisk fotballforbund Indre Salten hagelag Ikke oppgitt Drift av Hagelaget Smash Fauske Bygging av bane og kjøp av utstyr Klasse 3c Fauske VGS avd Ikke oppgitt Gjennomføring av barnas idrettsdag Vestmyra Valnesfjord il Ikke oppgitt Etablere aktivitetsenter/nærmiljøanlegg Saksbehandlers vurdering: Valnesfjord IL søker om kr til å gjennomføre trimaktiviteter på sykkel i form av. sykkelritt og oppsetting av postkasser.sykkel er blitt veldig populært med etablering av sykkelklubb i Valnesfjord og Fauske. Foreslår å gi et tilskudd på B&OI orientering og Valnesfjord il søker om midler til orienteringsløpet Midnattsolgaloppen. Dette er stort arrangement med mange deltakere. Forslår å gi et tilskudd på kr Samisk fotball søker om midler til drift av samisk fotballforbund. Her søkes det om midler til drift til et lag som ikke er etablert i vår kommune. Foreslår å gi avslag på denne søknaden. Indre Salten hagelag søker om midler til drift av hagelaget. Det gis en støtte på kr

17 Smash Fauske søker om midler til etablering av volleyballbane og kjøp av utstyr til sandvolleyball Etableringa av sandvolleyballbane vil ikke skje før i Det gis ikke tilskudd i år. Klasse 3c Fauske VGS avd Vestmyra søker om midler til gjennomføring av barnas idrettsdag. Dette er en fin anledning til å gjøre barn kjent og bevisstgjøre med de ulike former for idrett og fysisk aktivitet. Foreslår å gi et tilskudd på kr Valnesfjord IL søker om etablering av aktivitetsenter/nærmiljøanlegg ved skolen/idrettsplasssen i Valnesfjord som består av sykkelsti/bmx bane, skatepark og gapahuk m. sitteplasser. Foreslår å gi et tilskudd på kr Slike anlegg er spillemiddelberettiget og idrettslaget er bedt om å søke om spillemidler for å kunne finansiere hele anlegget. INNSTILLING : 1. Valnesfjord il sykkel Kr Valnesfjord il Midnattsolgaloppen Kr Barnas idrettsdag v klasse 3 c Fauske Kr VGS Fauske hagelag Kr Valnesfjord il, aktivitetssenter Kr Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført. 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av prosjektet, tilskuddsmottakerne må selv ta kontakt for å ordne dette. De resterende 50% utbetales når tiltaket er dokumentert gjennomført og innen 15 desember Alle tildelinger forutsetter aksept av ordningen med ledsagerbevis. 4. Tilskuddene belastes konto DRIF-059/09 VEDTAK Nils Christian Steinbakk (FL) var ikke tilstede ved avstemningen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Valnesfjord il sykkel Kr Valnesfjord il Midnattsolgaloppen Kr Barnas idrettsdag v klasse 3 c Fauske Kr VGS Fauske hagelag Kr Valnesfjord il, aktivitetssenter Kr

18 2. Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført. 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av prosjektet, tilskuddsmottakerne må selv ta kontakt for å ordne dette. De resterende 50% utbetales når tiltaket er dokumentert gjennomført og innen 15 desember Alle tildelinger forutsetter aksept av ordningen med ledsagerbevis. 4. Tilskuddene belastes konto Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder bygg/eiendom/idrett til videre forføyning

19 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8653 Arkiv sakid.: 09/1823 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 060/09 DRIFTSUTVALG Dato: SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTEN *HJEM TE JUL* Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Sveinar Aase søker om tilskudd, stort kr ,-, til den tradisjonelle julekonserten Hjem t jul. Konserten skal arrangeres i Fauske kirke , med påfølgende konsert i Rønvik kirke (Bodø) Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. Saksbehandlers vurdering: Sveinar Aase har som de siste årene fått med seg et stjernelag av artister til den etter hvert tradisjonelle konserten. Fauske kommune har gjennom denne konsertrekken skapt og utviklet et profesjonelt tilbud innenfor kunstformidling, som sammenliknbare kommuner bare kan drømme om. Konserten har hatt ulike varianter av deltakelse, og årets konsert har en vesentlig større ramme når det gjelder deltakere. Konserten har alltid hatt veldig høyt publikumstall, og det skyldes i tillegg til høy kvalitet, også det lokale tilsnittet. Noe av dette tilsnittet er bort i år, og fundamentet har mer Saltenpreg, enn rent Fauskepreg. Søknaden har vært drøftet muntlig med Aase, og i de samtaler har søknaden blitt endret til å gjelde underskuddsgaranti. INNSTILLING : 1) Fauske kommune gir konserten Hjem te jul en underskuddsgaranti. Underskuddsgarantien gis som maks 2/3 (2 av tre konserter er i Fauske kommune) av det totale underskudd, med maksimalt kr ,- i garanti. 2) Eventuelt underskuddsgaranti gis etter framlagte regnskapstall. Da denne konserten er kommuneoverskridende vil det måtte framgå av regnskapstallene hva som utgjør Fauske kommunes andel.

20 3) Eventuelt underskuddsgaranti belastes kommunal konto DRIF-060/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig forkastet. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder kultur

21 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/8690 Arkiv sakid.: 09/2305 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 061/09 DRIFTSUTVALG Dato: NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2009 Vedlegg: Brev fra Nordland Fylkeskommune datert Sammendrag: Det vises til brev fra Nordland fylkeskommune ang. forslag til Nordland fylkeskommunes kulturpris Forslag skal fremmes innen 1. november d.å. Hvis driftsutvalget ønsker å fremme forslag på kandidat, må utvalget i så fall vurdere om møtet skal lukkes. DRIF-061/09 VEDTAK Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens Lisbeth Kvæl (AP) foreslo: **. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske kommunes kandidat til Nordland fylkeskommunes kulturpris 2009 er **. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder kultur til videre forføyning

22

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 016/11-034/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer