FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen"

Transkript

1 r------~ i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 048/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER - HAUAN OPPVEKSTSENTER -Hauan oppvekstsenter ìnnvìlges 46,67 % fagarbeìderstìlìng ì perìoden til ~Det utarbeìdes halvårsrapporter underveìs. ~Enhetsleder fatter enkeltvedtak for det enkelte barn. DDRI. 049/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER - HAUAN OPPVEKSTSENTER NN tilføres 75 % pedagogressurs for barehageàret , av dette gis det rett til 20,2 t/u reduksjon i foreldrebetaling. Dette refunderes fra ansvar NN tilføres 75 % assistentressurs for barehageàret , av dette gis det rett til 7,5 t/u reduksjon i foreldrebetaling. Dette refuderes fra ansvar Enhetsleder fatter enkeltv:edtak. Det utarbeides halvàrsrapporter underveis DDRI. 054/11: RESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING FOR ELEV I FOSTERHJEM I MELØY KOMMUNE - NN innvilges pedagogressurs pà 95 àrstimer a 60 min. for skoleàret 2011/ Det forventes halvàrsrapporter til jul og ved skoleàrets slutt.

2 ! DDRI. 055/11: RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING FOR FOSTERHJEMSELEV ~ NN, f**.**.**, tildeles 114 àrstimer a 60 min pedagogressurs og 984 àrstimer assistentressurs for skoleàret 2011/ Det forventes halvàrsrapporter og refusjonskrav som vist i saksbehandlingen. DDRI. 056/11: SØKNAD OM RESSURSER TIL ELEV FOR NN, født **. **. **, tilføres 228 àrstimer a 60 min pedagog og 570 àrstimer assistent for skoleàret 2011/201. Fauske kommune forventer rapportering og refusjonskrav som vist i saken. DDRI : SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER - VESTMYRA BAREHAGE NN f. * *. * *. * *, fàr for barehageàret 2011/ t/u ti spesialpedagogisk hjelp. Dette gir tilsvarende rett til reduksjon i foreldrebetaling. Dette refunderes barehagen fra ansvar I tilegg innvilges 1 t/u (2,67 %) til oppfølging av personalet og foreldre. Dette refunderes barehagen fra ansvar Enhetsleder 1 styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte bar Det utarbeides halvàrsrapporter underveis NN beholder ogsà ressursen pà 100% fagarbeìder barehageàret DDRI. 058/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER - ERIKS TAD BAREHAGE NN innvilges spesialpedagog 5 t/u og 85 % assistentressurs for bamehageàret 2011/2012. Dette refuderes barehagen fra ansvar Det utarbeides halvàrsrapporter underveis Enhetsleder 1 styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte bar Ut fra tildelt ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 3 t/u. Dette refunderes barehagen fra ansvar 2100.

3 Den tildelte ressursen sees i samenheng med øvige bar som ogsà er meldt til PPT og deres behov for spràktrening. DDRI. 059/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER VESTMYR BAREHAGE NN, f**.**.** tildeles 50 % assistentressurs for barnehageàret Dette refunderes barnehage fra ansvar Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte barn DDRI. 060/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER VESTMYRA BARNEHAGE NN innvilges spesialpedagog 5 t/u og 60 % assistentressurs for barehageàret 2011/2012. Dette refuderes barnehagen fra ansvar Det utarbeides halvàrsrapporter underveis Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte bar Ut fra tildelt ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 5t/u. Dette refuderes barnehagen fra ansvar DDRI : SPESIALUNDERVISNING/STYRKT TILTAK I BARNEHAGE- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter innvilges spesialpedagog 4 t/u og 10 % assistentressurs for barehageàret 2011/2012. Dette refuderes barehagen fta ansvar Det utarbeides halvàrsrapporter underveis Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte bar Ut fra tildelt ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tisvarende 4 t/u. Dette refuderes barnehagen fra ansvar DDRI. 062/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER - MEDÁS GÁRSBARNEHAGE NN f * *. * *. * * tilføres 100 % assistentressurs fra 15/ til 14/ Dette refunderes barnehagen fra ansvar Det leveres skriftlig halvàrsrapport innen 15/ og 15/62012.

4 DnRI. 063/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURESER KVITRE BARNEHAGE - NN, f **.**. ** tildeles 100 % assistentressurs for perioden 15/ til 14/ Dette refunderes barnehagen fra ansvar Det leveres skriftlig ha1vàrsrapport innen 15/ og 15/ DDRI. 064/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, f. **. **.**, tilføres 76 àrstimer a 60 min. for sko1eàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 066/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - NORDLYS KRSTEN - NN, født * *. * *. * * tilføres 76 àrstiffer a 60 min for skoleàret 2011/2012. Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 067/11: SØKNAD OM SÆRSKILTE RESSURSER VALNESFJORD BARNEHAGE Valnesfjord oppveksts enter innvilges spesialpedagog 4 t/u og 10 % assistentressurs for barnehageàret 2011/2012. Assistentressurs refuderes barnehagen fra ansvar Deler av styrers stiling brukes til à dekke opp timene til spesialpedagog Det utarbeides halvàrsrapporter underveis Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak for det enkelte bar Ut fra tildelt ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 2,5 t/u. Dette refunderes barnehagen fra ansvar DDRI. 068/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRISTEN

5 -NN, født **. **.**, tilføres 76 àrstimer a 60 min pedagogressurs og 78 àrstimer assistentressurs for skoleàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 069/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, født **.**.**, tilføres 152 àrstimer a 60 min pedagogressurs og 156 àrstimer assistentressurs for skoleàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 070/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTEN -NN, født **.**.**, tilføres 304 àrstimer a 60 min og 234 assistenttimer for skoleàret 2011/2012, DDRI : SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN tilføres 76 årstimer a 60 min lærerressurs og 39 àrstimer assistentressurs for skoleàret 2011/2012. DDRI. 072/11: SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNINGSRESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, født **.**.**, tilføres 304 àrstimer a 60 til pedagog og 234 àrstimer til assistent for skoleàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav.

6 DDRI. 073/11: SØKNAD OM RESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, født **. **. **, tilføres 76 àrstimer a 60 min til pedagog og 39 àrstimer til assistent for skoleàret 2011/2012. Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 074/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, født **. **. ** tilføres 152 àrstimer a 60 min for skoleàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 075/11: SØKNAD OM EKSTRASSURSER - NORDLYS KRSTEN - NN, født * *. * *. * *, tilføres 114 àrstimer a 60 IDin for skoleàret 2011/ Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 076/11: NORD-NORSK STUDENT-OG ELEVHJEM - TILDELING AV HYBLER 2011 Fauske kommunes 2 studenthybler ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem tildeles 1. Lisa-Mari Berge Hansen 2. Audun Bentsen DDRI. 077/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN -NN, født * *. * *. * *, tilføres 114 àrstimer a 60 min pedagog og 195

7 àrstimer til assistent. -Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 078/11: SØKNAD OM FRITAKIDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER- GBNR. 76/71 I VALNESFJORD I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift pà van og avløp på gbnr. 76/71, gjeldende f.o.m. 1/ I løpet av kalenderåret mà det ikke bli boende folk i boligen lengre enn i 3 mnd. Nàr nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret. Plantvikling mà varsles omgående ved endringer hvis/nàr boligen tas i bruk igjen. DDRI. 079/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN NN, født **. **.**, tilføres 195 àrstimer assistentressurs for skoleåret 2011/2012. Det forventes innen og halvàrsrapporter og refusjonskrav. DDRI. 080/11: SØKNAD OM FRITAKIDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER- GBNR. 119/7 ISULIT JELMA I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift pà van og avløp på gbnr. 119/7, gjeldende fom Endringen gis ikke tilbakevirkende kraft. I løpet av kalenderåret mà det ikke bli boende folk i tomansboligen lengre enn i 3 mnd. Nàr nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan sàledes bli endret. Plan/tvikling mà varsles omgående ved endringer hvis/nàr boligen tas i bruk igjen. DDRI : SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - NORDLYS KRSTEN NN, født **. **. **, tilføres 76 àrstimer a 60 min. pedagogressurs for skoleåret 2011/2012. Det forventes innen L og halvàrsrapporter og refusjonskrav.

8 DDRI. 083/11: VEDTAK VEDR. SPESIALUNDERVISNINING - HAUAN OPPVEKST SENTER NN - f. **. **. ** disponerer i skoleàret følgende ressurs, gitt som àrstimer til spesialpedagogiske tiltak: 304 àrstimer av 60 minutter gitt av spesialpedagog og pedagog - tilsvarer 41 % stiling. 665 àrstimer årstimer gitt av assistent fordelt på skole og SFO. Utarbeidet IOP er grunnlaget for opplegg og organisering a.v tildelt ressurs DDRI. 084/11: FORDELING AV KULTURMIDLER 1) Fauske blandakor tildeles kr ,- til deres prosjekt "Gloria" 2) Fauskeeidet grendehus tildeles yterligere kr ,- i tilegg til de allerede vedtatte kr ,- som er tildelt i sak 20/11 3) Sjønstà Gàrdtildeles kr ,- i driftstilskudd utover ,- tildelt i sak 19/11 4) Mons Petter Festivalen tildeles kr ,- utover de kr ,- tildelt i sak 21/11 5) Saltenbluesen tildeles kr ,- ntover de kr ,- tildelt i sak 21/11 6) Kultudagan i Valnesfjord tildeles kr ,- utover de ,- tildelt i sak 21/11 7) Valnesfjord skolekorps tildeles kr ,-; Midler bør benytes til investering i utstyr. 8) Sulitjelma skolekorps tildeles kr ,-. Midler bør benytes til investering i utstyr. 9) Fauske skolekorps tildeles kr ,-. Midler bør benytes til investering i utstyr. Alle tilskudd posteres Restmidler som ikke er benytet settes av til folkehelse- og særskilt tilskudd utover resten av àret, og fordeles etter søknad. DDRI. 085/11: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK- OG ASSISTENTRESSURS - KVITRE BARNEHAGE Det anbefales utarbeidet en individuell utviklingsplan for NN, j.fr anbefaling fra PPT. Kopi leveres enhetsleder barnehage. Det opprettes ansvarsgruppe og gjennomføres samarbeidsmøter der helsesøster, foresatte, fysioterapeut og PPT er med. Det leveres skriftlige halvàrsrapporter, j.fr opplæringsloven 5-5, der foresatte og safftlige som arbeider rudt NN deltar i evalueringen. Frist 15/ og 15/62012.

9 - NN født **:**. ** tildeles 30 % pedagogressurs for perioden 15/ til 14/ og 50 % assistentressurs for perioden 15/ til 14/ Dette refuderes barehagen fra ansvar 2100 etter regning. Av den tildelte ressursen gis det 5 t/u fritak for foreldrebetaling. Dette dekkes også fra ansvar 2100 etter regning. Pedagogressursen brues bl.a. til utvidet kontakt med hjemmetlforeldreràdgiving, i tilegg til daglig trening med NN, planlegging, observasjon og tilrettelegging av pedagogisk opplegg, ukentlige samarbeidsmøter med assistent og veiledning av øvrig personale. DDRI. 086/11: SØKNAD OM LOGOPEDTIMER - KVITRE BARNEHAGE. NN f**.**:** innvilges logoped 60 minutter pr uke med virkning fra 8/ tìj4/ Regnìng sendes fra logoped tìl barnehage, som sender refusj onskrav tìl enhets leder barnehage.. De foresatte tar kontakt med Erìkstad skole for å avtale vìdere trening etter skolestart. DDRI. 087/11: SØKNAD OM LOGOPED TIMER - KVITRE BARNEHAGE. NN f. * *. * *. * * innvilges logoped 60 minutter pr uke med virkning fra 15/ til 14/ Regnìng sendes fra logoped tìl barnehage, som sender refusjonskrav tì enhetsleder barnehage.. Foreldre tar selv köntakt med logoped,j.fr rapport fra PPT datert 12/42011 DDRI. 088/11: ELEVMAPPE VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING HAUAN OPPVEKSTSENTER NN disponerer for skoleàret følgende ressurs, gitt som àrstimer til spesialpedagogiske tiltak: 370 àrstimer av 60 minutter gitt av spesialpedagog og pedagog - ca 50 % stiling 532 àrstimer gitt av fagarbeider - ca. 37% stiling. Utarbeidet IOP er grnnaget for opplegg og organisering av tildelt ressurs. DDRI. 089/11: SØKNAD OM LOGOPEDTIMER - KVITRE BARNEHAGE

10 i. NN f. **. * *. * * innvilges logoped 60 minutter pr uke med virkning fra 15/ til 14/ Regning sendes fra logoped tìl barnehage, som sender refusjonskrav tìl enhets leder barehage.. Foreldre tar selv kontakt med logoped, j.fr rapport fra PPT datert 12/42011 DDRI. 090/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles tiffer til spesialundervisning skoleåret 2011~2012. For skoleàret tildeles eleven 114 timer, dvs. 3 timer pr. uke. Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI : ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **. **.**, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret For skoleåret tildeles eleven 190 timer, dvs. 5 timer pr. uke. Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 092/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født * *. * *. * *, tildeles 6 timer til spesialundervisning skoleàret Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 094/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

11 NN, født **. **. **, tildeles timer til spesialundervisning for skoleàret For skoleàret tildeles eleven 114 timer, dvs. 3 timer pr. uke. Undervisningen tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 095/11: ENKELTVEDTAK - ERIKS TAD OPPVEKSTSENTER NN, født **. **. **, tildeles inntil 4 timer til spesialundervisning skoleåret Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 096/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret For skoleàret tildeles eleven 152 tîider, dvs. 4 timer per uke. Undervisningen vil tirettelegges delvis som enetimer, i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutrednngen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI. 097/11: ENKELTVEDTAK - ERIKS TAD OPPVEKSTSENTER NN, født * *. * *. * *, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret For skoleåret tildeles eleven 152 timer, dvs. 4 tiffer per uke. Undervisningen vil foregå delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 098/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født, **. **.**, tildeles inntil 4 timer til spesialundervisning skoleåret Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet.

12 Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 099/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **. **. **, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI. 100/11: ENKELTVEDTAK - ERIKS TAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles rett til spesialundervisning skoleåret Med to pedagoger og en assisten i trinnet legges det opp til kombinasjon av teori, praktisk arbeid og fysisk utfordringer som tilpasses eleven. Tilretteleggingen vil delvis bli SOID enetimer, i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI : ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født * *. * *. * *, tildeles rett til spesialundervisning skoleàret Med to pedagoger og en assisten(1eksehjelp) itrinnet legges det opp at NN følger klassen undervisning. Tilbud OID leksehjelp 3 timer pr. uke. øvrig tilretteleggingen vil delvis bli i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI.102/11: ENKELTVEDTAK SPES.UNDERVISNING SK.ÁRET FINNEID NÆRMILJØ SENTER NN tildeles 152 àrstimer spesialundervisning for skoleàret 2011~2012. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan.

13 DDRI.103/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**. **, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret For skoleàret tildeles eleven 76 tiffer pedagogisk støte, dvs. 2 timer i gjennomsnitt pr. uke. I tilegg vil det være assistent inne i trinnet inntil 8 timer pr. uke, dette vil NN nyte godt av i sin tilrettelegging. Tilretteleggingen vil delvis bli som enetimer, i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI. 104/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født * *. * *. * *, tildeles rett til spesialundervisning skoleàret Det settes inn ekstra faglig assistanse i 10 timer pr. uke en periode for å hjelpe NN med utfordringer i sosial kompetanse. ØVTig tilrettelegging vil gjøres i trinnet ved de ressurser som er i trinnet. Tilretteleggingen vil delvis bli som enetimer, i liten gruppe og delvis i trinnet. Behovet for ekstra tilrettelegging vurderes fortløpende. DDRI. 105/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**. **, tildeles rett til spesialundervisning skoleåret Med to pedagoger og en assisten i trinnet legges det opp at NN følger klassen undervisning. Tilbud om leksehjelp 3 timer pr. uke. øvrig tilretteleggingen vil delvis bli i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr freff av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI.106/11: ENKELTVEDTAK SPES.UNDERV. SKOLEÅRET FINNEID NÆRMILJØ SENTER

14 NN tildeles timer til spesialundervisning fra høsten 2011 ut 20** (ut 7. klasse). For skoleåret 2011~2012 tildeles han 142,5 timer, dvs. 3,75 timer per uke. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 107/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, tildeles timer til spesialundervisning skoleàret For skoleàret tildeles eleven 152 timer, dvs. 4 timer per uke. Undervisningen vil tilrettelegges delvis i liten gruppe og delvis i trinnet. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI.108/11: ENKELTVEDTAK SPES.UNDERV. SKOLEÅRT FINNEID NÆRMILJØSENTER NN tildeles timer til spesiahindervisning fra høsten 2011 ut 20** (ut 7. klasse). For skoleåret tildeles han 190 tiider, dvs. 5 timer per uke. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. DDRI.110/11: SØKNAD OM SÆRSKILT RESSURS ERIKSTAD BARNEHAGE NN innvilges spesialpedagog 5 t/uken med virkning fra 15/ til 14/8 2012,. Barehagen sanarbeider med logoped rundt de bara som har behov for spràktrening. Skulle det vìse seg at NN har behov for enetiffer med logoped, oidgjøres en av spesialpedagogtimene pr uke til tilsvarende logopedtime pr uke.. Det utarbeides halvàrsrapporter underveis.. Det anbefales utarbeidet en individuell plan for NN, j.fr anbefaling fra PPT. Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak i saken. Ut fra tildelte ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 3 t/u. Dette refunderes barnehagen fra ansvar Allerede tildelte assistentressurs på 85 % stiling for , deles på de barna i barnehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp i forhold til språk

15 r I DDRI. 111/11: SØKNAD OM SÆRSKILT RESSURS ERIKSTADBARNEHAGE NN innvilges spesialpedagog 5 t/uken med virkning fra 15/ til 14/ Det utarbeides halvàrsrapporter underveis, der de som jobber rudt NN, samt foresatte er involvert. Det anbefales utarbeidet en individuell plan for NN, j.fr anbefaling fra PPT. Enhetsleder / styrer fatter enkeltvedtak i saken. Ut fra tildelte ressurs gir dette rett til reduksjon i foreldrebetaling tilsvarende 3 t/u. Dette refunderes barehagen fra ansvar Allerede tildelte assistentressurs pà 85 % stiling for , deles på de bara i barehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp i forhold til spràk DDRI. 112/11: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVESKTSENTER NN, født**.**.**, tildeles 3 timer pr. uke med pedagog gjeldene fra Det utarbeides halvàrsrapporter underveis av barnehagen med involvering fra foresatte. Det utarbeides en individuell plan for NN. Den tildelte ressurs gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende 3 timer/uke. Barehagens tildelte ressurs pà fagarbeider deles pà de bara i barehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp til spràk. DDRI. 113/11: ENKELTVEDTAK - ERIKS TAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** tildeles 3 timer pr. uke med pedagog gjeldene fra Det utarbeides halvàrsrapporter underveis av barnehagen med involvering fra foresatte. Det utarbeides en individuell plan for NN. Den tildelte ressurs gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende 3 timer/uke. Barehagens tildelte ressurs pà fagarbeider deles på de bara i barehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp til spràk.

16 DDRI. 114/11: ENKELTVEDTAK - ERIKS TAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** tildeles 3 timer pr. uke med pedagog gjeldene fra Det utarbeides halvàrsrapporter underveis av barnehagen med involvering fra foresatte. Det utarbeides en individuell plan for NN. Den tildelte ressurs gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende 3 timer/uke. Barehagens tildelte ressurs på fagarbeider deles på de bara i barehagen som har rett til spesialpedagogisk hjelp til språk. DDRI.116/11: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER HJELP FØR. NN, f. * *. * *. * * tildeles 5 O % assistentressurs for barehageàret , fra 16/ ti115/ Dette refunderes barnehagen fra ansvar 2100 ~tter regning.. Det leveres skriftlig halvårsrapport innen 15/ og 15/ Skjer det endringer i forbindelse med fosterhjeinsplasseringen opphører vedtaket og Fauske kommune kontaktes. DDRI. 126/11: SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER I FORHOLD TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP - STEMLAND GÁRDSBARNEHAGE. I forhold til de planer og màl som er satt opp for NN anbefales det utarbeidet en individuell utviklingsplan, j.fr anbefaling fra PPT. Kopi leveres enhetsleder barehage.. Det opprettes ansvarsgruppe, der samtlige som arbeider i forhold til NN deltar. Det leveres skriftlig halvàrsrapporter, f.fr opplæringsloven 5-5, frist 15/ og 15/ NN født **. **. ** tildeles 13,35 % pedagogressurs og 60 % assistentressurs for perioden 15/ / Dette refuderes barnehagen fra ansvar 2100 etter regning.. Av den tildelte ressursen gis det 3 t/u fritak for foreldrebetaling. Dette dekkes fra ansvar 2100 etter regning.

17 DDRI. 127/11: ENKELT VEDTAK SPES. UNDERVISNING SK.ÁRET FINNEID NÆRMILJØ SENTER NN har rett til spesialundervisning. For skoleàret tildeles hun 152 timer, dvs. 4 timer per uke. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI. 128/11: ENKELT VEDTAK SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET VED FINNEID NÆRMILJØ SENTER For skoleàret tildeles NN 32 timer, dvs. ca. 10 min. per dag. Innoldet i tiltaket gàr frem av saksutredningen og elevens individuelle opplærings-plan. DDRI.129/11: ENKELT VEDTAK SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET FINNEID NÆRMILJØ SENTER NN tildeles 152 àrstimer (gi.snitt 4t/uke) spesialundervisning for skoleàret Innoldet i tiltaket går frem av saksutredningen og elevens individuelle opplæringsplan. Han IDeldes opp til PPT for ny vudering på vàren 2012 hvis vanskene fortsatt er tilstede. INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering.

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE Velkommen til skolefritidsordningen! En skolefritidsordning er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skoletid, for skolebarn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Unn. off. jfr. Off. lov 13 og Forv.lov 13 flg INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Navn: Fødselsdato: Adresse: Tlf.: Planens varighet: Barnehagens navn: Underskrifter: Dato: Foresatte: Styrer: Ped. leder: Støttepedagog:

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan IOP skal være

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE -VELKOMMEN SOM BARNEHAGESØKER Denne folderen gjelder kommunale og private barnehager i Fauske 2009/2010 05.01.08 Layout: Fauske kommune, sevicetorget Din søknad behandles KONFIDENSIELT!

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1).

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). VeA~j 2- Vestmyra skolesenter Gymnasveien 12 8200 Fauske Tlf. 75602240 Faks 75602269 Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). Nytt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2007. Et bygg med angitt kapasitet på

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

KVALITET I SPESIALUNDERVISNING

KVALITET I SPESIALUNDERVISNING OPPFØLGING ETTER FORVALTNINGSREVISJON: KVALITET I SPESIALUNDERVISNING Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak i bystyret 18.06.15 1. Bystyret ber Rådmannen sørge for at opplæringslovens krav til begrunnelse følges

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 09.10.2012 059/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3114 Delegerte saker i perioden

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE PRESENTASJON Skoleutfordringer. I et langsiktig perspektiv for Fauske. Rådmannen, mai 2012. INTENSJON FOR AVVIKLING AV MØTE 1. Dette er ikke et politisk møte, men et informasjonsmøte.

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Målet med å utarbeide en håndbok for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene er å sikre best mulig kvalitet på arbeidet, samt en lik utførelse av slikt arbeid uavhengig av hvilken barnehage barnet har plass

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000830 : E: A16 &58 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 08.11.2010 65/2010 RETTING AV

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEFSN KOMMUNE Skjervengan barnehage, Kulstad barnehage, Olderskog barnehage, Krinkelkroken barnehage, Drevja barnehage

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Overgang barnehage skole/sfo

Overgang barnehage skole/sfo Overgang barnehage skole/sfo Formål med tiltaksplan: God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng.

V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08 V~'J l Kosmo Valnesfjord Stemland Erikstad Vestmyra Hauan Lyngv/Tink Medås Kvitblik Sulitjelma Kvitlyngvn. SUM 01.1.. o......,...,... '.'.' ",.,.,;... 1ft....'.;. 20,S 42

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008.

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/228 I Arkiv sakid.: 11/77 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 006/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Gunnar Sveen I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123 Svar på oppdrag vedrørende B- 2012 fra K-styret den 8.12.11 - sak 11/123 Enhet/stab: Barnehage Ansvarlig: Anne Murvold Risvik 1. Bemanningsplan 2012 og kompetansebehov Bemanningsplan 2013 og kompetansebehov

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer