Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge Gabrielsen, Hilde Nystad, Hege Harsvik, Lisbeth Kvæl, Greta Hjemgård Olsen, Nils Christian Steinbakk, Jørn Stene. Varamedlemmer: Jan Børge Johansen, Hege Larsen, Åshild Uhre Andre: Kommunalsjefer, enhetsleder kultur, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Bjørn Inge Gabrielsen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Nils Christian Steinbakk (FL): 1. Gatebelysning. Store deler av Fauske er mørklagt. Kan ikke se noen politiske vedtak på dette. Hva gjøres?

2 2. Skole. Situasjonen ved skolestart er kaotisk på enkelte deler. 1. klasse plasseres hist og her, 5. klasse i Hauan og det sees bort fra kommuneoverlege ang. dispensasjon. Det er sagt at nedleggelse av 3 skoler skal gjennomføres fra neste skoleår. Det er rykter om at noen skal nedlegges fra Er dette riktig? Jørn Stene (FL): 1. Status barnehage på Erikstad. Oppsigelse fra Hvor skal barna plasseres? 2. Som tidligere ber om oversikt over regnskap. 3. Har Fylkesmannen godkjent budsjettet? 4. Brev fra skaterne Ber om orientering om saken. 5. Status skoleutbygging? 6. Status omsorgsplan? 7. Status oppvekstplan? Hilde Nystad (V): Har vært på orientering ang. postveien 3. Ber om at driftsutvalget foretar befaring dit ved et senere møte. Hva gjør vi når de statlige midlene stopper? Hege Harsvik (FL): 1. Helsesasjonen. Så på tv ang. en mor i Bodø som ble ille berørt om spørsmål hun måtte svare på. Fauske og Bodø har tatt i bruk et skjema i forbindelse med en undersøkelse. Må ikke svare på dette. 2. SFO. Foreldrepar som har problem med at SFO ved Erikstad oppvekstsenter starter kl Vet at SU har delegert myndighet. Rådmannen skulle se på saken, men henviser til SU. Hva kan vi gjøre? Dagsorden ble enstemmig godkjent. Orienteringer: Salten Museum ved leder Harry Ellingsen Fauske Bygdeboknemnd v/roland Rolandsen Spesialundervisning v/kommunalsjef Sissel Alver. Notat utdelt i møtet. Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra orientering spesialundervisning. Hilde Nystad (V) innvilget permisjon fra og med sak 50/09. Åshild Uhre (V) tiltrer. Svar på spørsmål: Nils Christian Steinbakk: Pkt. 1. Kommunalsjef Sissel Alver svarte. Gatebelysning. Hvis driftsutvalget ønsker en orientering kan dette komme i neste møte. Driftsutvalget ønsker dette. Pkt. 2. Oppfatter det ikke som en kaotisk skolestart. Har ikke fått noen meldinger at det var kaotisk. Det har vært en god prosess ang. fordeling 1. klasse og 5. klasse i Hauan. Kommuneoverlegen har vært med i hele prosessen ang. Vestmyra. Har ikke hørt noen rykter ang. nedleggelse. Vi har et vedtak ang. framdriftsplan skolestruktur. Neste sak kommer i desembermøtet. Valnesfjord er mindre omfattende enn Fauske sentrum, slik at saken deles i 2. Har hatt enhetslederne i møte ang. videre framdrift. Vi må se på hvilke tiltak som må gjøres før vedtaket kan gjennomføres. I vedtaket står det at 1 mill. kr. skal tilbakeføres skolene i Jørn Stene:

3 Pkt. 1. Kommunalsjef Sissel Alver svarte. Erikstad barnehage. Saken skal opp i AMU , men den er enda ikke ferdig. Vil leie spesiallaget brakkerigg for barnehagedrift, som blir satt opp nærmere Erikstad oppvekstsenter. Skal være ferdig til Pkt. 3. Kommunalsjef Sissel Alver svarte. Vi har ikke mottatt noen godkjenning fra Fylkesmannen. Er usikker på om det har med selve budsjettet eller kapasitet hos Fylkesmannen å gjøre. Pkt. 4. Brev fra skaterne. Utvalgsleder svarte. Anlegget står der enda. Det kan ikke bli hall, men en plass som er asfaltert. Mulig på andre siden av Sprinthallen. Pkt. 5. Vestmyra utbygging. Kommunalsjef Sissel Alver svarte. Har dessverre ikke med fullstendig oversikt over kostnader. Nytt ventilasjonssystem kan brukes senere. Leie av brakkerigg kr ,- pr. mnd. Pkt. 6. Omsorgsplan. Kommunalsjef Siv Johansen svarte. Etter framdriftsplanen skal saken opp i kommunestyret Kommunalsjef tar med seg signaler til strategisk ledergruppe ang. revurdering av tidsplan, slik at det blir skikkelig tid til behandling i partiene. Hilde Nystad: Kommunalsjef Siv Johansen svarte. Befaring i postveien 3 i oktobermøtet. Hege Harsvik: Pkt. 1. Kommunalsjef Siv Johansen svarte. Spørreundersøkelse på helsestasjonen er frivillig. Dette er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Tromsø som har pågått de siste 5 årene. Vi har ikke fått noen negative henvendelser fra foreldre. Pkt. 2. SFO. Kommunalsjef Sissel Alver svarte. Erikstad har ikke gjort noe galt. De har 1 person på SFO fra Hvis endring på morgenen, må det endres på ettermiddagen. Enhetsleder har gitt melding om at det er 3 barn det gjelder og han har ikke mulighet innen rammen. Skal opp i neste møte i samarbeidsutvalget (SU). Driftsutvalget ber om at SU ser på saken på nytt. Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 049/09 GODKJENNING AV MØTEBOK 050/09 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 051/09 REFERATSAKER I PERIODEN 052/09 - UNGDOMSTRINNETS LOKALER 053/09 VESTMYRA BARNEHAGE - PLANARBEID I FORHOLD TIL UTEAREAL

4 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7248 Arkiv sakid.: 09/1950 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 049/09 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 5/2009 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 5/2009 godkjennes. DRIF-049/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

5 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 017/09: MOBBING OG ANTISOSIAL ADFERD B-SAK NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: Observasjon over tid for å finne ut hva som egentlig foregår. Det vil bli ført logg i denne perioden Etter endt observasjonsperiode vil resultatene bli vurdert i klasseteam sammen med enhetsleder. Det vil blir jobbet ekstra med guttegruppa. Inspeksjon vil bli styrket med tanke på kartlegging av adferd og reaksjon på adferd der og da. Det vil bli gjennomført jevnlige samtaler med guttegruppa. Dette vedtaket kan påklages med klagefrist 3 uker etter mottatt vedtak. DDRI. 030/09: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER Boligen blir stående ubebodd over lengre tid og ihh.til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap.7, 7 5, gis det fritak for feieavgiften fom.1/1-09. Boligen betaler slamavgift som for fritidsbolig fom. 1/7-09.

6 Fauske kommune/plan Utvikling må bli varslet omgående ved endringer hvis/når eiendommen tas i bruk igjen. DDRI. 032/09: KOMMUNALE GEBYRER Hele huset er en boenhet og må sees i ett. Iflg. våre opplysninger bor det folk i sokkeletasjen og huset er således i bruk hele året. Det kan ikke betraktes som en fritidsbolig. Skal det gis fritak for feieravgiften, må det være en fysisk atskillelse av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man merke ildstedet på en tilfredsstillende måte, for eksempel, ved plombe eller segl. Ihh. til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Kap. 7, 7-5 avslås søknaden om fritak av feieravgiften. DDRI. 039/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter tilføres en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 18,69 % og 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Enhetsleder samordner ressursen og fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud. DDRI. 041/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 912 årstimer spesialundervisning a 45 min (samordning). DDRI. 042/09: NORD-NORSK STUDENT- OG ELEVHJEM - TILDELING AV HYBLER 2009 Fauske kommunes 2 studenthybler ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem tildeles

7 1. Kristin Post 2. Audun Bentsen DDRI. 043/09: EKSTRA RESSURS ERIKSTADOPPVEKSTSENTER Erikstad oppvekstsenter tilføres en assistentressurs på 35% for skoleåret 2009/2010. Ut fra tildelingen legger enhetsleder til rette et opplegg og fatter enkeltvedtak. DDRI. 044/09: SØKNAD OM LÆRERRESSURS TIL NEWTONROMMET Til videreføring av prosjektet Newtonrom, tilføres Vestmyra skolesenter 43 % stilling for skoleåret 2009/2010 fra Ansvar Refusjonskrav sendes innen og Det leveres rapport, inkl. brukeroversikt pr og ved skoleåret slutt. DDRI. 045/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter tilføres en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 18,69 % og 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Enhetsleder samordner ressursen og fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud. DDRI. 047/09: SPESIALUNDERVISNING/STYRKET BARNEHAGETILBUD VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER Vedtak i Sak 039/09 oppheves. Nytt vedtak: Valnesfjord oppvekstsenter tilføres spesialpedagogisk ressurs til barnehagen for barnehageåret 2009/2010 tilsvarende 18,69 % og assistentressurs 100%. Enhetsleder fatter enkeltvedtak i forhold til hvert barn. Tildelingen refunderes pr. halvår fra Ansvar 2000/ styrket barnehagetilbud.

8 DDRI. 048/09: STYRKET BARNEHAGETILBUD TIL BARN VED MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE - NN, f. **.**.**, tilføres for barnehageåret 2009/2010 følgende: 11,54 % til spesialped. styrking. (Dette tilsvarer 1 t/daglig a 60 min.) I tillegg tilføres assistentressurs på 23,08 %, ( som tilsvarer 2 t/daglig.) Det sendes refusjonskrav for høsthalvåret innen og for vår innen Tildelingen dekkes fra Ansvar 2000, styrket barnehagetilbud. Det er styrer ved barnehagen som er ansvarlig for opplegg og disponering av ressursen. Det forventes halvårsrapporter. DDRI. 050/09: SØKNAD OM EKSTRA RESSURS TIL KVITBLIK SANSEBARNEHAGE FOR 2009/ NN tilføres 1 t/u (2,31 %) til pedagog og 47,69 % assistent for barnehageåret 2009/2010. Det sendes refusjonskrav til Fauske kommune innen og Tildelingen dekkes fra Ansvar 2000, styrket barnehagetilbud. Det forventes rapport for forrige tildeling og halvårsrapporter for høst 09 og vår Det er styrer ved barnehagen som disponerer ressursen og er ansvarlig for opplegget. DDRI. 051/09: RESSURS TIL STYRKING BARNEHAGETILBUD VESTMYRA BARNEHAGE - NN, f. **.**.**, tilføres 50 % assistentressurs for barnehageåret 2009/2010. Ressursen dekkes over Ansvar Barnehagen sender refusjonskrav innen og Det stilles krav til halvårlig rapportering. DDRI. 052/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt 35% assistent i skoletiden, tilsvarende 15 timer pr. uke.

9 DDRI. 053/09: SPESIALPEDAGOGISK RESSURS - NN, f. **.**.**, tilføres en tilleggsressurs til den ressurs som Vestmyra skolesenter allerede gir: 3t/u av 60 min. (17,16%) lærerressurs og 9,24 % assistentressurs for skoleåret 2009/2010. Det forventes ny IOP og at det leveres halvårsrapporter i forhold til dette. DDRI. 054/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lese- og skrivetrening De 4 regneartene Funksjonell bruk av PC Ordforråd og forståelse i engelsk. DDRI. 055/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer Intensiv lesetrening Rettskriving De 4 regneartene Dagligtale i engelsk. DDRI. 056/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING -

10 NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lære bruk av læringsstrategier Grunnleggende bruk av PC Praktiske aktiviteter knyttet til fagene Sosial trening DDRI. 057/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer I tillegg 9 assistenttimer pr uke, til sammen 342 årstimer assistent. Grunnleggende bruk av PC Øke motivasjonen Lære å ta ansvar for egen læring DDRI. 059/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Øke leseforståelse i norsk og engelsk Grunnleggende bruk av PC Lære bruk av læringsstrategier Utvikle rettskriving og leseferdighet

11 DDRI. 060/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Muntlige prøver Bruk av lydbøker Bruk av kalkulator DDRI. 061/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Adferdsregulering Styrking i matematikk DDRI. 062/09: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK RESSURS VESTMYRA SKOLESENTER Vestmyra skolesenter tilføres 12 % lærerstillingsressurs. Det er enhetsleder som må samordne den totale ressursen og fatte enkeltvedtak i forhold til eleven.

12 DDRI. 063/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lese- og skrivetrening Muntlige prøver Muntlig engelsk Tekstarbeid på PC DDRI. 064/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 4 assistenttimer pr uke, til sammen 152 årstimer assistent. Komme i gang og avslutte arbeid. Daglig oppfølging i lesing Styrke mengdeoppfatning i matematikk Sosialt DDRI. 065/09: SPESIALPED.RESSURS - Vestmyra skolesenter tilføres 21,45% lærerressurs til oppfølging av elev. Enhetsleder fatter enkeltvedtak. Vedtaket dekkes over Ansvar Refusjonskrav sendes i des. og innen 01.juli. DDRI. 066/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

13 NN, født **.**.** er tildelt 14 lærertimer pr uke, til sammen 532 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Tilrettelagte opplegg mht. Lesing, skriving og matematikk, motorisk trening og adferds-modifisering. DDRI. 067/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensiv lesetrening Leseforståelse De fire regningsartene DDRI. 068/09: SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - Vestmyra skolesenter tilføres 12 % lærerressurs for å følge opp eleven. Vedtaket gjelder til Det er enhetsleder som må fatte enkeltvedtak. Ressursen dekkes gjennom Ansvar Det forventes rapport etter halvåret og om det er behov for ny søknad. DDRI. 069/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer

14 Intensiv lesetrening Leseforståelse De 4 regningsartene DDRI. 070/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer I tillegg 5 assistenttimer pr uke, til sammen 190 årstimer assistent. Intensiv lesetrening, 20 minutter hver dag Trening i bruk av tastatur på PC Motorisk trening Hjelp til å holde fokus (grupper) DDRI. 071/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning), I tillegg 9 assistenttimer pr uke, til sammen 342 årstimer assistent. Muntlige prøver Lære bruk av PC Lese- og skrivetrening Arbeide med de 4 regneartene. Sosial trening Praktisk opplæring

15 DDRI. 072/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk aktivitet DDRI. 073/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Begrepstrening Trekke sammen lyd til ord Trene på å bruke tastaturet på PC Øving på konkreter i matematikk DDRI. 074/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lesetrening, skrivekurs Kurs i bruk av PC Lese- og skrivetrening i engelsk Utvikle håndskriften

16 DDRI. 075/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Lesetrening, skrivekurs Kurs i bruk av PC Lese- og skrivetrening i engelsk Utvikle håndskriften DDRI. 076/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening Skrivekurs Kurs i bruk av PC De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Lesetrening i engelsk DDRI. 077/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer

17 Lese- og skrivetrening, ILK De fire regneartene, spesielt addisjon og subtraksjon DDRI. 078/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Øke lesehastighet og leseforståelsen i engelsk. Arbeide med muntlig engelsk. Arbeide med læringsstrategier. DDRI. 079/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 9 lærertimer pr uke, til sammen 342 årstimer Øke leseferdighet, ordforråd og forståelse i norsk og engelsk. De 4 regneartene. DDRI. 080/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer I tillegg 5 assistenttimer pr uke, til sammen 190 årstimer assistent.

18 Motorisk trening og tilrettelagt opplegg i matematikk. DDRI. 081/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer I tillegg 18 assistenttimer pr uke, til sammen 684 årstimer assistent. Lese og skriving De 4 regneartene Dagliglivets matematikk Lære bruk av PC Lære enkle engelske tekster. DDRI. 082/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer DDRI. 083/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Tallforståelse Tolking av tekstoppgaver i matte Utvikle ordforråd og leseferdighet i engelsk

19 DDRI. 084/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLSENTER NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Tilrettelagt opplegg mht. lesing, skriving og leseforståelse. DDRI. 085/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Sjangerlære Struktur i tekstproduksjon De 4 regneartene Posisjonssystemet Muntlig og skriftlig engelsk DDRI. 086/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Utvikle tallforsåelse Posisjonssystemet Begrepsforståelse Dagliglivets matematikk

20 DDRI. 087/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Tilrettelagt opplegg i norsk, lesing og skriving Utvikle lesestrategier Økt motivasjon DDRI. 088/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 12 lærertimer pr uke, til sammen 456 årstimer I tillegg 18 assistenttimer pr uke, til sammen 684 årstimer assistent. Grunnleggende lese- og skrivetrening De 4 regneartene Dagliglivets matematikk Muntlig dagliglivs engelsk Arbeide med kart, globus og bilder fra land og verdensdeler. DDRI. 089/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Øke lesehastighet

21 Rettskriving Øke ordforråd Lære bruk av kalkulator De 4 regneartene Lære dagligdagse ord og uttrykk i engelsk. DDRI. 090/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer De 4 regneartene Tolking av problemløsningsoppgaver Lære grunnleggende geometri DDRI. 091/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 2 lærertimer pr uke, til sammen 76 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Hjelp og assistanse for å holde fokus på arbeidsoppgaver og sosial samhandling. DDRI. 092/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent.

22 Tilrettelagt opplegg i matematikk og norsk Sosial tilpassing DDRI. 093/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Øke lesehastighet Lære bruk av læringsstrategier De 4 regneartene Tolking av problemløsningsoppgaver Arbeide med engelsk dagligtale DDRI. 094/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 7 lærertimer pr uke, til sammen 266 årstimer Lære bruk av læringsstrategier Oppøve bedre ordforråd Arbeide med engelsk dagligtale DDRI. 095/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

23 NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Oppfølging og tilrettelegging i teoretiske fag. DDRI. 096/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Lese- og skrivetrening Øke lesehastigheten De 4 regneartene DDRI. 097/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Intensiv lesetrening, lydtrening i forbindelse med ortografi Opplæring på datamaskin, læringsprogrammer Gjennomgåelse av nytt stoff, mye repetisjon i matematikk Hjelp med uttale og forståelse i engelsk DDRI. 098/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

24 NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensivt lesekurs for å styrke lese/skriveprosesser Opplæring i bruk av datamaskin (ny maskin), og bruk av læringsprogrammer, som for eksempel E-lector Hjelp til uttale og forståelse i engelsk DDRI. 099/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 6 lærertimer pr uke, til sammen 228 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Intensiv lesetrening, skrivekurs, muntlige prøver Arbeid med de 4 regneartene, multiplikasjonstabellen Praktisk arbeid DDRI. 100/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Daglig lesetrening, skrivetrening Opplæring i bruk av datamaskin Hjelp til uttale og forståelse i engelsk Hjelp til å oppfatte beskjeder/komme i gang med arbeid

25 DDRI. 101/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer Intensiv lesetrening De 4 regneartene, målinger Enkle tekststykker i matte Multiplikasjonstabellen DDRI. 102/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Intensiv lesetrening, skrivekurs Muntlige prøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen DDRI. 103/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening, muntlige prøver

26 De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk opplæringstilnærming DDRI. 104/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Intensiv lesetrening Muntlige prøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen DDRI. 105/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer Skrivekurs Intensiv lesetrening Muntligeprøver De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Lære bruk av PC DDRI. 106/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPEIALUNDERVISNING -

27 NN, født **.**.** er tildelt 13 assistenttimer pr uke, til sammen 498 årstimer assistent. DDRI. 107/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Intensiv lesetrening, skrivekurs Muntlige prøver De 4 regnearkene Multiplikasjonstabellen DDRI. 108/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**.** er tildelt 8 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Intensiv lesetrening De 4 regneartene Multiplikasjonstabellen Praktisk matematikk Arbeide med muntlig engelsk DDRI. 109/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING -

28 NN, født **.**.** er tildelt 23 lærertimer pr uke, til sammen 874 årstimer I tillegg 7 assistenttimer pr uke, til sammen 266 årstimer assistent. Oppfølging av tegnspråklærer Benytte PC i alle skriftlige arbeider Oppfølging språklig både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk DDRI. 110/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 15 lærertimer pr uke, til sammen 570 årstimer I tillegg 10 assistenttimer pr uke, til sammen 380 årstimer assistent. Intensiv lesetrening Skrivekurs på PC Praktisk tilrettelagt opplæring Dagliglivstrening Grunnleggende matteopplæring Sosial trening DDRI. 111/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 3 lærertimer pr uke, til sammen 114 årstimer Tilrettelegging av fysisk aktivitet/kroppsøving. DDRI. 112/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS -

29 NN, født **.**.** er tildelt 11 lærertimer pr uke, til sammen 304 årstimer Tilrettelagt fysisk aktivitet/kroppsøving Lære aktiv bruk av PC Lesetrening Lære bruk av læringsstrategier Skrivetrening i engelsk Arbeide med forståelsen av tekstoppgaver i matte DDRI. 113/09: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS - NN, født **.**.** er tildelt 5 lærertimer pr uke, til sammen 190 årstimer DDRI. 114/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt Inntil 4 timer pedagogisk ressurs pr. uke skoleåret igjennom til spesialundervisning. Det blir laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 115/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning.

30 Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 116/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 117/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 118/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 119/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt

31 Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 120/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 121/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 122/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 123/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

32 NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt inntil 76 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. DDRI. 124/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt Inntil 96 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 126/09: SØKNAD OM RESSURSER FOR ELEV MED SPESIELLE BEHOV - NN, født **.**.** tilføres for skoleåret 2009/2010 : 38 årstimer til lærerressurs og 760 årstimer assistentressurs. - Det forventes halvårlige rapporter. DDRI. 127/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, er for barnehageåret tildelt 10 timer pedagogisk ressurs pr. uke. Det blir laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for barnet. DDRI. 128/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

33 NN, født **.**.** er for barnehageåret tildelt 10 timer pedagogisk ressurs pr. uke. Det blir laget egen individuell opplæringsplan(iop) for barnet. DDRI. 129/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også en assistentressurs på 50 %. Innholdet i opplegget vil ta utgangspunkt i sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP som utdyper tiltakene. DDRI. 130/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke. Innholdet i opplegget vil ta utgangspunkt i sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP som utdyper tiltakene. DDRI. 131/09: ENKELTVEDTAK - ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER NN, født **.**.**, er skoleåret tildelt 5 timer assistentressurs til spesialundervisning. Det er laget egen individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.

34 DDRI. 132/09: STYRKET BARNEHAGETILTAK 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistensressurs på 50 %. Innholdet i tiltaket vil basere seg på sakkyndig uttalelse og det vil utarbeides en IOP. DDRI. 133/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 8 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. I tillegg tildeles han en assistentressurs på 20 %. Innholdet i undervisningen vil gå frem av elevens IOP. DDRI. 134/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en assistensressurs på 23 % for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket vil komme frem av IOP. DDRI. 135/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 undervisningstimer pr uke i skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil komme frem av elevens IOP. DDRI. 136/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

35 NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 137/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 76 årstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket vil fremkomme i elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 138/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en 20 % assistentressurs for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket fremkommer av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 139/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 1 time pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 140/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende76 undervisningstimer i året for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil gå frem av elevens individuelle opplæringsplan.

36 DDRI. 141/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅREET 2009/2010 NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 76 undervisningstimer per år for skoleåret 2009/2010. Innholdet kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 142/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. I tillegg til spesialpedagogisk ressurs, innvilges eleven assisterende hjelp i den resterende del av hennes oppholdstid i skole og SFO. Spesialpedagog vil veilede assisterende hjelp. DDRI. 143/09: TILDELING ASSISTERENDE HJELP 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles assisterende hjelp i form av individuell oppfølging av assistent/fagarbeider tilsvarende en 40 % stilling gjennom skoleåret 2009/2010. DDRI. 144/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅRET 2009/2010 NN tildeles 76 undervisningstimer i året for skoleåret 2009/2010. Innholdet vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan.

37 DDRI. 145/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SKOLEÅRET 2009/2010 NN tildeles 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 146/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en ressurs tilsvarende 158 undervisningstimer pr år for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen vil komme frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 147/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 148/09: SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2009/ VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 76 timer for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 149/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

38 NN tildeles en ressurs på 76 undervisningstimer for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 150/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en ressurs tilsvarende 76 undervisningtimer for skoleåret 20009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 151/09: SPESIALUNDERVISNING 2009/2010 VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 152/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket kommer frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 153/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan.

39 DDRI. 154/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 209/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 undervisningstimer per uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 155/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 timer pr uke i skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 156/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 t pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 159/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 10 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. I tillegge tildeles han oppfølging av assistent i 20 timer pr uke. Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 160/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

40 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av eleven individuelle opplæringsplan. DDRI. 161/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 2 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 162/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 9 timer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 163/09: SPESIALUNDERVSINING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 3 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 164/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010

41 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 6 undervisnigstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 165/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 2009/2010 NN tildeles en spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 4 undervisningstimer pr uke for skoleåret 2009/2010. Innholdet i undervisningen går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 167/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SKOLEÅRET NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret Innholdet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 173/09: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift på vann og kloakk på gbnr. 101/36, gjeldende fom. 1/ Feieavgift opphører fra samme dato. Når nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret. I løpet av kalenderåret må det ikke bli boende folk der lengre enn i 3 mnd. Plan/Utvikling må varsles omgående ved endringer hvis/når eneboligen tas i bruk igjen.

42 DDRI. 175/09: SPESIALUNDERVISNING VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER NN får sitt tilpassede opplegg innenfor de ressurser klassen har når hun er på skolen og i form til å motta undervisning. I perioder der det er behov for mer, vil det bli satt inn ressurser til undervisning skole/hjemme. DDRI. 178/09: ADMINISTRATIV BEHANDLING AV KLAGE SPESIALUNDERVISNINGSRESSURS HAMARØY KOMMUNE - Vedtak av oppheves. - NN innvilges 456 årstimer, tilsvarende 12t/u lærerressurs i 38 uker. - Det forventes IOP og halvårrapporter for gitt undervisning. DDRI. 179/09: EKSTRA RESSURS TIL SPES.PEDAGOGISKE TILTAK FOR 6 ELEVER PÅ - Vestmyra skolesenter tilføres for skoleåret 2009/ % lærerstilling og 50% assistentstilling. Ressursen tilføres fra Ansvar Det er enhetsleder som etter en totalgjennomgang med samordning av ressursene fatter enkeltvedtakene. INNSTILLING : Delegerte saker tas til orientering. DRIF-050/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

43 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7247 Arkiv sakid.: 09/1949 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 051/09 DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 09/5162 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT MAI /6978 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT JUNI /5593 I 09/ Fauske bygdeboknemnd ÅRSMELDING FAUSKE BYGDEBOKNEMND 09/5594 I 09/ Salten museum SALTEN MUSEUM - ÅRSBERETNING 2008, REGNSKAP 2008 OG MUSEUMSPLAN /7044 X 09/ ORIENTERING VEDR. SØKNADER INSTITUSJONSPLASSER 09/7283 I 09/ Stopp Mobbingen STOPP MOBBINGEN INNSTILLING : Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-051/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

44 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7173 Arkiv sakid.: 09/1931 Saksbehandler: Sissel Alver Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 052/09 DRIFTSUTVALG Dato: /09 ARBEIDSMILJØUTVALG UNGDOMSTRINNETS LOKALER Vedlegg: Klage, - avslag på dispensasjon Forskjellen på å stenge en skole og å ikke innvilge dispensasjon til videre drift Beskrivelse og tegning skole-paviljong Sammendrag: Vestmyra skolesenter avd. ungdomstrinnet fikk avslag på sin søknad om dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vedtaket ble påklaget og klagen er behandlet av Fylkesmannen i Nordland som i brev av stadfester vedtaket om avslag på dispensasjon. Saksopplysninger: Vestmyra skolesenter, avd. ungdomstrinnet ble godkjent på vilkår , og har i årene etter gjentatte ganger fått dispensasjon i påvente av utbedring og renovering av bygget. Det foreligger vedtak om renovering, men planene er stilt i bero i påvente av videre fremdrift i skolestruktursaken. Kommuneoverlegen er helt klar på at det ikke foreligger grunn til å stenge skolen. Til tross for at lokalene er i dårlig forfatning har kommuneoverlegen ingen dokumentasjon på at elever eller ansatte har blitt syke av forholdene. Dersom en skole ikke får dispensasjon, men det ikke foreligger et stengningsvedtak, kan skolens eier velge å drive skolen videre på eget ansvar. Fauske kommune har ingen alternative lokaler til ungdomstrinnets elever og det har derfor - i tiden fra avslaget ble mottatt blitt arbeidet for å finne tiltak som kan gjøre eksisterende lokaler best mulig egnet til fortsatt drift. Følgende tiltak er satt i verk fra skolestart 2009: Elevtallet er redusert ved å beholde 15 elever på 5.trinn i Hauan, samt fordeling av noen nye 1.klassinger på øvrige skoler. Brakkerigg med rom for 2 klasser er satt opp utenfor skolen. Egne ventilasjonsaggregat er satt inn i 2 klasserom med spesielt mye støy fra ventilasjonsanlegg. Tavlebelysning er montert i alle klasserom. Tilstrekkelig antall arbeidsplasser for ansatte er sikret ved å dele av personalrommet.

45 Lufterutiner vil bli innskjerpet, og elevene skal være mest mulig ute i friminuttene. Kommuneoverlegen har blitt brukt som rådgiver i denne prosessen og mener at de tiltak som er iverksatt er fornuftige og tilfredsstillende. Saksbehandlers vurdering: Iverksetting av tiltak er gjort i samråd med skolens ledelse og verneombud samt kommuneoverlegen, som alle har gitt uttrykk for at det som nå er gjort vil bedre forholdene betraktelig for brukerne av bygget. Kommunen har ingen alternative lokaler som vil kunne fungere bedre, og det vil derfor være den beste løsningen å drive ungdomsskolen videre i de eksisterende lokalene til tross for manglende dispensasjon. INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner de tiltak som er iverksatt for å bedre inneklima ved Vestmyra skolesenter, ungdomstrinnet. Lokalene kan, slik de nå fremstår, benyttes til skoledrift til tross for manglende dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Enhetsleder gis et særskilt ansvar for å melde fra dersom det oppdages avvik eller tegn på helsemessige plager som kan skyldes inneklimaet. DRIF-052/09 VEDTAK Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret godkjenner de tiltak som er iverksatt for å bedre inneklima ved Vestmyra skolesenter, ungdomstrinnet. Lokalene kan, slik de nå fremstår, benyttes til skoledrift til tross for manglende dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Enhetsleder gis et særskilt ansvar for å melde fra dersom det oppdages avvik eller tegn på helsemessige plager som kan skyldes inneklimaet. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

46 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7154 Arkiv sakid.: 09/1928 Saksbehandler: Sissel Alver Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 053/09 DRIFTSUTVALG Dato: VESTMYRA BARNEHAGE - PLANARBEID I FORHOLD TIL UTEAREAL Vedlegg: Reguleringsplan Vestmyra skolesenter Plankart Sammendrag: Det ble i Driftsutvalgets møte nr 3/2009, etter ønske fra samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage, vedtatt at Driftsutvalget skulle få seg forelagt en sak angående utearealene ved Vestmyra barnehage. Bakgrunnen for dette er at samarbeidsutvalget har fått forståelsen av at det foreligger planer om utvidelse av barnehagens uteområde i forbindelse med opparbeiding av ny parkeringsplass for barnehagen i tilknytning til Vestmyra skolesenter. Saksopplysninger: I reguleringsplanen for Vestmyra skolesenter fremgår det at parkeringsplassene P1 og P2 er avsatt til Vestmyra barnehage for foreldre og ansatte. Gang- og sykkelvei GSV 3 skal kunne benyttes til vareleveranser og atkomst for funksjonshemmede med utgangspunkt i Fugleveien. Det foreligger i reguleringsplanen ingen planer om utvidelse av barnehagens uteareal. I K-styresak 045/07 ble det vedtatt å utvide Vestmyra barnehage med 1 avdeling for 9 barn i alderen 0-3 år. I denne saken forelå planer for utvidelse av utearealet, som var forutsatt gjennomført umiddelbart etter ferdigstillelse av ny parkeringsplass. K-styrevedtaket ble imidlertid ikke gjennomført, da det senere ble fattet vedtak om utbygging av private barnehager. Saksbehandlers vurdering: Ut fra saksopplysninger ser man at tidligere planer om utvidelse av utearealet var knyttet opp mot en planlagt utvidelse av barnehagen. En økning i barnetallet ville medføre et behov for større uteareal og bedre tilrettelegging for små barn. I og med at det pr. i dag ikke er aktuelt å øke antall plasser i barnehagen vil det heller ikke foreligge et behov for større uteareal. INNSTILLING : Vestmyra barnehages uteareal utvides ikke så lenge antall avdelinger og antall plasser holdes på samme nivå som nå. DRIF-053/09 VEDTAK

47 Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: Gang og sykkelveien forlenges, og flyttes mot nabogrensen. Det frigitte arealet kan overdras til barnehagene, som tilleggstomt. Innstilingen ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL s forslag. VEDTAK: Vestmyra barnehages uteareal utvides ikke så lenge antall avdelinger og antall plasser holdes på samme nivå som nå. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Kommunalsjef til videre forføyning

48

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Møteprotokoll Fauske Kommune FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 29.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/16-014/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 13:05 Møtested: Administrasjonsbygget,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15-074/15 Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer