FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER Valnesfjord oppvekstsenter tilføres assistent/fagarbeiderressurs på 10% stilling for perioden til og med DDRI : STYRKET TILTAK FOR BARN I BARNEHAGE VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER. Valnesfjord oppvekstsenter tilføres 33 % stilling som barne-ungdomsarbeider for perioden til Vedtaket dekkes over Ansvar 2100 styrketbarnehagetilbud. Refusjonskrav sendes kommunen innen Enhetsleder fatter nytt enkeltvedtak for barnet. DDRI. 032/11: SPES. UNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØ SENTER SK.ÅRET NN tildeles 304 lærertimer (45 min.) per år, dvs 6 klokketimer (60 min.) per uke med spesialundervisning hvert år fra februar 2011 til han går ut 7. klasse i 20**. NN vil få følgende tilbud per uke:

2 . 4 timer individuell 1 gruppe lese - og skriveopplæring.. li time individuell gjennomgang av ukas arbeid hver mandag.. 2 time opplæring av spesialpedagog i bruk av hjelpeprogrammet e-lector.. Tas ut ved kapittelprøver og fredagsprøver ved behov. Andre tiltale. Klassen deles mye av tiden slik at NN er på ei gruppe på * elever. Dette gjør at han får mye bedre oppfølging i alle fag enn om han skulle ha vært i full klasse. Dette medfører også at det blir større arbeidsro for NN og de andre elevene.. Anskaffelse av lydbøker i matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Foresatte har fått tilgang på e-iector slik at NN kan bruke det heime også.. Det er assistent i tilegg til lærer på gruppa.. NN får mindre arbeidsmengde og tilpassede oppgaver der det er nødvendig.. Hyppige elevsamtaler (min. i time i uka), faglige og sosiale.. NN får øremerket egen bærbar pc på skolen. Innoldet i tiltaket går frem av elevens individuelle opplæringsplan. DDRI. 034/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **. **. **, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hennes lese-skrive-vansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan. Tiltale. Bruke data i undervisningen.. Spesialundervisning i mindre gruppe.. Tilrettelegging for trygghet og forutsigbarhet i skolehverdagen.. Hjelp og støtte mht forforståelse og læringsstrategier.. Prøve ut lydbøker, fag - og skjønnlitteratur DDRI. 035/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING-

3 NN, født **. **. **, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold hans vansker med lesing, skriving og matematikk. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Daglig lesetrening. Lære hensiktsmessige lesestrategier.. Støtte og tilrettelegging i fag som krever mye lesing.. Tilrettelagt matematikkundervisning, lita gruppe.. Hjelp til å få med seg muntlig informasjon.. Bruk av data i undervisningen.. Ekstra hjelp og oppfølging mht ukeplan og lekser. DDRI. 036/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **. **. **, er tildelt 110årstimer (3 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hans leselskrive - og språkvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Lære hensiktsmessige lesestrategier.. Spesialundervisning i mindre gruppe.. Ekstra oppfølging i fag der lesing og skriving står sentralt.. Ekstra oppfølging ved innlæring av nytt stoff i norsk og engelsk. DDRI. 037/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS SPESIALUNDERVISNING- NN, født **.**.**, er tildelt i alt 304 årstimer (8 uketimer, 4 lærertimer og 4 assistenttimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hennes oppmerksomhets og konsentrasjons vansker.( ADHD). Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Ekstra oppfølging og tilrettelegging mht struktur, rammer og forutsigbarhet.. Ekstra oppfølging i forbindelse med viktig info og beskjeder.

4 . Ekstra oppfølging og tilpassing i forbindelse med ukeplan og lekser.. Bruk av data. Ekstra oppfølginglspesialundervisning i norsk, engelsk og matematikk. DDRI. 038/11: REPRESENTANT TIL BYGGEPROSJEKTET SULITJELMA SKOLE Rådet for funksjonshemmede oppnevner en representant til prosjektgruppa for utbygging Sulitjelma skole. Det gjøres særutskrift fra møtet til Byggleiendom over vedtatt oppnevnelse. DDRI : ENKELTVEDTAK ANG. MOBBING PÅ SKOLEN OG SKOLEBUSSEN Det fattes følgende enkeltvedtak etter Opplæringsloven 9a-3: Mobbing på bussen: 1. Elev A (gjenganger i plagingen) innkalles spesielt til rektor for å informere ham om at han ikke får følge skoleskyssen hvis han igjen skulle finne på å si eller gjøre noe sårende mot NN. 2. Rektor informerer i klassene om forventninger til oppførsel på bussene. Elever som bryter reglene (plager andre) må regne med at de ikke får være med bussen en periode. Skriv sendes til foreldrene. 3. Bussvakten som følger elevene inn på bussen etter skoletid, skal påse at elevene fyller opp setene fra foran i bussen og bakover. Elevene skal sette seg på første ledige sete etter hvert som de kommer inn i bussen og ta beltene på. 4. Innalle representant for sjåførene til Nordlandsbuss til et møte der hensikten er å finne ut hva slags rolle sjåførene kan ha. 5. Gjøre avtale med politiet som skal inn i klassene og informere om viktigheten av bruk av sildcerhetsbelte. Vi vil også gjøre avtale med dem om å ta stikkprøver på bussen for å se om elevene har beltene på. 6. Vurdere sammen med rådmannen om hvilke muligheter som finnes for å sette inn vakt på bussen, særlig mandager og fredager (da tar NN og Elev A samme buss) dersom plagingen ikke opphører. Det bør også vurdere om det kan settes inn ekstra buss disse dagene, en som går til Moen og den andre går til Leivset. Mobbing på skolen: 1. Foresatte kalles inn til møte med ansatte i NNs klasse, SFO-leder og rektor for å få kartlagt grundig hvordan mobbingen foregår i skoletiden. 2. Deretter lage det en enkeltvedtak om hvordan vi skal forhindre mobbingen på skolen 1 sfo.

5 INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA)

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Budsjettmerknad 1 UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Hva er BPA? Ordningen kom til Norge på 90-tallet, og har endret profil flere ganger siden. Brukerstyrt personlig

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Virksomhetsplan, forord...s. 2

Virksomhetsplan, forord...s. 2 INNHOLD Virksomhetsplan, forord...s. 2 1. Årsrapport Satsningsområde 4.1. s. 3 Satsningsområde 4.2. s. 3 Satsningsområde 4.3 s. 4 2. Lillefots plattform... S. 5 3. Virksomhetsbeskrivelse 3.1 Elever/ brukere

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer