Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge Gabrielsen, Marlen Rendall Berg, Hege Harsvik, Lisbeth Kvæl, Nils Christian Steinbakk, Jørn Stene. Varamedlemmer: Kjell Sverre Jakobsen, Hege Larsen. Andre: Kommunalsjef, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formanskapssekretær Bjørn Inge Gabrielsen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: 8 av 9 representanter tilstede. Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Nils Christian Steinbakk (FL): Etterspør tildelingssak om oversikt over reelle behov fra skoleenhetene

2 Jørn Stene (FL): 1. Etterspør oversikt over institusjonsplasser 2. Kommunestyret nedsatte utvalg ang. VVA Kommer saken til driftsutvalget? 3. Beklagelig at ekstra kulturmidler kr ,- ikke er lagt fram i dag. Marlen Rendall Berg (SP): Ber om gruppemøte før sak 22/10. Sak klagebehandling barnehage settes opp på dagsorden. Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. Inhabilitet: Sak 34/10: Marlen Rendall Berg Svar på spørsmål: Jørn Stene: Pkt. 1. Rådmannen svarte. Rådmannen skal sjekke. Pkt. 2. Kjell Sverre Jakobsen (deltaker i gruppa) svarte. I budsjettvedtaket ble det vedtatt at saken skulle direkte til kommunestyret. Nils Christian Steinbakk: Rådmannen svarte. Startet på behandlingen rett etter påske. Kommunalsjefen har beklageligvis vært askefast i Spania. 3 skoler som har klaget på ressurstildelingen (Vestmyra skolesenter, Sulitjelma oppvekstsenter og Erikstad oppvekstsenter). Er nå i dialog. Kommer i neste møte med en helhetlig sak.

3 Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 020/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 021/10 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 022/10 REFERATSAKER I PERIODEN 023/10 KULTURMIDLER DRIFTSMIDLER 024/10 KULTURMIDLER GRENDEHUS 025/10 FESTIVALTILSKUDD /10 SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - SÆRSKILTE TILTAK 027/10 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 028/10 STIFTELSEN SJØNSTÅR GÅRD - KULTURMIDLER SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 029/10 FORENINGEN SLUSK - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 030/10 FAUSKEEIDET HELSELAG - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 031/10 FAUSKE SPEIDERTROPP - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILSKUDD 032/10 FAUSKE RØDE KORS BARNEHJELPEN - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 033/10 DIABETESFORBUNDET INDRE SALTEN - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 034/10 UNGE LOVENDE - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 035/10 KLAGEBEHANDLING BARNEHAGEOPPTAK B-SAK

4 019/10: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlagte møtebok nr. 2/2010 og 3/2010 godkjennes. DRIF-019/10 VEDTAK /10: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Delegerte saker tas til orientering. DRIF-020/10 VEDTAK /10: REFERATSAKER I PERIODEN Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-021/10 VEDTAK Ekstra referat orientering vedr. søknader institusjonsplasser ble utdelt i møtet. 022/10: KULTURMIDLER DRIFTSMIDLER Driftsutvalget vedtar følgende fordeling kulturmidler - driftstilskudd for 2010: Under 20 medlemmer kr 400, medlemmer kr 750,- Over 100 medlemmer kr 1000,- Foreninger som mottar indirekte tilskudd som gratis husleie i egne lokaler (Teletunet) tilstås ikke tilskudd.

5 Kunstforeninga som mottar husleietilskudd tilstås ikke driftstilskudd Nr Søker Merknad Anbefalt tilskudd 1 Fauske Speidertropp 17 medlemmer. 0 Får annen kommmunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 2 Fauske 23 medlemmer 750 bygdekvinnelag 3 Fauske Inner Wheel 16 medlemmer, klubb aktive 4 Fauske båtforening 132 medlemmer, aktive 5 Fauske husflidslag 54 medlemmer 0 Får annen kommunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 6 Fauske og Sørfold 162 medlemmer 1000 revmatikerforening 7 Fauske 12 medlemmer 0 radiohistoriske forening Får annen kommunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 8 Fauske røde kors 444 medlemmer Fauske røde kors 15 medlemmer 400 barnehjelp 10 Fauske 51 medlemmer 750 slektshistorielag 11 Fauskeeidet helselag 25 medlemmer Foreningen Slusk 65 medlemmer Gammeldansens 64 medlemmer 750 Venner 14 Klungset Grendelag 82 medlemmer Kvitblik Grendelag 44 medlemmer Kvitblik 12 medlemmer, Sanitetsforening aktive 17 Vatnbygda og Moen 128 medlemmer 1000 Velforening 18 Norges Diabetesforbund Indre Salten 218 medlemmer fra Indre Salten Redd Barna, avd 27 medlemmer, 750 Fauske 20 Rødås Grendelag 40 medlemmer Sulitjelma Ca 30 medlemmer 750 Velforening 22 Tøvat 30 medlemmer UL Framsyn 27 medlemmer 750

6 24 Valnesfjord 40 medlemmer 750 Pensjonistforening 25 Valnesfjord 40 medlemmer 750 båtforening 26 Fauske kunstforening 63 medlemmer 0 Totalt beløp Alle beløp posteres kommunal konto: DRIF-022/10 VEDTAK Driftsutvalget vedtar følgende fordeling kulturmidler - driftstilskudd for 2010: Under 20 medlemmer kr 400, medlemmer kr 750,- Over 100 medlemmer kr 1000,- Foreninger som mottar indirekte tilskudd som gratis husleie i egne lokaler (Teletunet) tilstås ikke tilskudd. Kunstforeninga som mottar husleietilskudd tilstås ikke driftstilskudd Nr Søker Merknad Anbefalt tilskudd 1 Fauske Speidertropp 17 medlemmer. 0 Får annen kommmunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 2 Fauske 23 medlemmer 750 bygdekvinnelag 3 Fauske Inner Wheel 16 medlemmer, klubb aktive 4 Fauske båtforening 132 medlemmer, aktive 5 Fauske husflidslag 54 medlemmer 0 Får annen kommunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 6 Fauske og Sørfold 162 medlemmer 1000 revmatikerforening 7 Fauske 12 medlemmer 0 radiohistoriske forening Får annen kommunal støtte gjennom gratis husleie Teletunet 8 Fauske røde kors 444 medlemmer Fauske røde kors barnehjelp 15 medlemmer 400

7 10 Fauske 51 medlemmer 750 slektshistorielag 11 Fauskeeidet helselag 25 medlemmer Foreningen Slusk 65 medlemmer Gammeldansens 64 medlemmer 750 Venner 14 Klungset Grendelag 82 medlemmer Kvitblik Grendelag 44 medlemmer Kvitblik 12 medlemmer, Sanitetsforening aktive 17 Vatnbygda og Moen 128 medlemmer 1000 Velforening 18 Norges 218 medlemmer fra 1000 Diabetesforbund Indre Salten Indre Salten 19 Redd Barna, avd 27 medlemmer, 750 Fauske 20 Rødås Grendelag 40 medlemmer Sulitjelma Ca 30 medlemmer 750 Velforening 22 Tøvat 30 medlemmer UL Framsyn 27 medlemmer Valnesfjord 40 medlemmer 750 Pensjonistforening 25 Valnesfjord 40 medlemmer 750 båtforening 26 Fauske kunstforening 63 medlemmer 0 Totalt beløp Alle beløp posteres kommunal konto: /10: KULTURMIDLER GRENDEHUS Driftsutvalget vedtar følgende tilskudd til grendehus for 2010: Søkers navn Formål Anbefalt tilskudd Vatnbygda og Moen Etterisolering av tak og Kr 2.200,- Velforening sliping/lakkering av gulv Fauske båtforening Innkjøp av TV til opplæring Kr 0,- Kvitblik grendelag Etterisolere himlinger Kr 3.300,- UL Framsyn Nytt sceneteppe og varmepumpe Kr 5.200,- Fellesheimen Fauske Røde Kors Skifte lysarmaturer og skifte Kr 5.200,- bordkledning Rødekorshuset Klungset Grendelag Tilrettelegge for funksjonshemmede/rullestolbrukere Kr 3.000,- Beløpene posteres kommunal konto:

8 DRIF-023/10 VEDTAK Driftsutvalget vedtar følgende tilskudd til grendehus for 2010: Søkers navn Formål Anbefalt tilskudd Vatnbygda og Moen Etterisolering av tak og Kr 2.200,- Velforening sliping/lakkering av gulv Fauske båtforening Innkjøp av TV til opplæring Kr 0,- Kvitblik grendelag Etterisolere himlinger Kr 3.300,- UL Framsyn Nytt sceneteppe og varmepumpe Kr 5.200,- Fellesheimen Fauske Røde Kors Skifte lysarmaturer og skifte Kr 5.200,- bordkledning Rødekorshuset Klungset Grendelag Tilrettelegge for funksjonshemmede/rullestolbrukere Kr 3.000,- Beløpene posteres kommunal konto: /10: FESTIVALTILSKUDD 2010 Driftsutvalget vedtar følgende fordeling av festivaltilskuddet for 2010: Søker Festivalperiode Anbefalt tilskudd Saltenbluesen ,- Kulturdagan i Valnesfjord ,- Festivalen Ut av vår hule ,- Mons Petter-Festivalen (hovedfestival) (sommerdager) ,- Beløpene posteres kommunal konto DRIF-024/10 VEDTAK Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo på vegne av posisjonen følgende forslag: Driftsutvalget vedtar følgende fordeling av festivaltilskuddet for 2010: Søker Festivalperiode Anbefalt tilskudd Saltenbluesen ,- Kulturdagan i Valnesfjord ,- Festivalen Ut av vår hule ,-

9 Mons Petter-Festivalen (hovedfestival) , (sommerdager) Totalt Beløpene posteres kommunal konto De økte bevillingene tas fra ekstraordinær bevilling. FRP s forslag på vegne av posisjonen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Driftsutvalget vedtar følgende fordeling av festivaltilskuddet for 2010: Søker Festivalperiode Anbefalt tilskudd Saltenbluesen ,- Kulturdagan i Valnesfjord ,- Festivalen Ut av vår hule ,- Mons Petter-Festivalen (hovedfestival) , (sommerdager) Totalt Beløpene posteres kommunal konto De økte bevillingene tas fra ekstraordinær bevilling. 025/10: SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - SÆRSKILTE TILTAK 1) Morrdi produksjon tildeles kr 7.000,- i støtte til produksjonsfasen av filmen Firerne. 2) Fauske kommune skal profileres som bidragsyter i rulletekst og annen profilering av filmen. 3) Beløpet posteres kommunal konto DRIF-025/10 VEDTAK ) Morrdi produksjon tildeles kr 7.000,- i støtte til produksjonsfasen av filmen Firerne. 2) Fauske kommune skal profileres som bidragsyter i rulletekst og annen profilering av filmen. 3) Beløpet posteres kommunal konto

10 026/10: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Søknaden avslås med begrunnelse i 5 i Fauske kommunes retningslinjer for kulturstøtte. DRIF-026/10 VEDTAK Søknaden avslås med begrunnelse i 5 i Fauske kommunes retningslinjer for kulturstøtte. 027/10: STIFTELSEN SJØNSTÅR GÅRD - KULTURMIDLER SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i tillegg til den allerede eksisterende driftsstøtte på kr ,- for Stiftelsen Sjønstå gård bør i samarbeid med kulturkontoret se på andre faste finansieringskilder for framtida. Stiftelsen oppfordres til å igangsette et slikt arbeid og bruker kulturkontoret som samarbeidspartner. 2) Beløpet posteres kto DRIF-027/10 VEDTAK Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo på vegne av posisjonen følgende forslag: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i tillegg til den allerede eksisterende driftsstøtte på kr ,- for Stiftelsen Sjønstå gård bør i samarbeid med kulturkontoret se på andre faste finansieringskilder for framtida. Stiftelsen oppfordres til å igangsette et slikt arbeid og bruker kulturkontoret som samarbeidspartner. 2) Beløpet posteres kto Den økte bevilling tas fra ekstraordinær bevilling. FRP s forslag på vegne av posisjonen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i tillegg til den allerede eksisterende driftsstøtte på kr ,- for Stiftelsen Sjønstå gård bør i samarbeid med kulturkontoret se på andre faste finansieringskilder for framtida. Stiftelsen oppfordres til å igangsette et slikt arbeid og bruker kulturkontoret som samarbeidspartner. 2) Beløpet posteres kto Den økte bevilling tas fra ekstraordinær bevilling.

11 028/10: FORENINGEN SLUSK - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 1) Foreninga Slusk tildeles inntil kr 8.500,- i tilskudd til forarbeid for å få satt opp SLUSK i ) Tilskuddet ytes etter 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant etter framlagt regnskap og rapport. DRIF-028/10 VEDTAK ) Foreninga Slusk tildeles inntil kr 8.500,- i tilskudd til forarbeid for å få satt opp SLUSK i ) Tilskuddet ytes etter 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant etter framlagt regnskap og rapport. 029/10: FAUSKEEIDET HELSELAG - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 1) Fauskeeidet helselag inntil kr 4900,- i støtte til busstur og eldrefest. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder at tilskuddet utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport. DRIF-029/10 VEDTAK ) Fauskeeidet helselag inntil kr 4900,- i støtte til busstur og eldrefest. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder at tilskuddet utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport. 030/10: FAUSKE SPEIDERTROPP - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILSKUDD

12 1) Fauske kommune støtter tiltaket utbedring av Speiderhytta med inntil kr ,-. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport.. DRIF-030/10 VEDTAK ) Fauske kommune støtter tiltaket utbedring av Speiderhytta med inntil kr ,-. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport.. 031/10: FAUSKE RØDE KORS BARNEHJELPEN - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR 1) Fauske Røde Kors Barnehjelpa tildeles inntil kr 1400,-, (tilsvarende 25% av de totale kostnader) til aktivitetsutstyr til barneklubb for barn med funksjonsnedsettelser. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport. DRIF-031/10 VEDTAK ) Fauske Røde Kors Barnehjelpa tildeles inntil kr 1400,-, (tilsvarende 25% av de totale kostnader) til aktivitetsutstyr til barneklubb for barn med funksjonsnedsettelser. 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport. 032/10: DIABETESFORBUNDET INDRE SALTEN - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR

13 1) Fauske kommune tildeler inntil kr 1875,- til aktivitetstilbud for unge diabetikere (maksimalt 25% av totalkostnad) 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport. DRIF-032/10 VEDTAK ) Fauske kommune tildeler inntil kr 1875,- til aktivitetstilbud for unge diabetikere (maksimalt 25% av totalkostnad) 2) Tilskuddet ytes i henhold til 12 i retningslinjer for kulturstøtte, herunder utbetaling i etterkant og etter framlagt regnskap og rapport. 033/10: UNGE LOVENDE - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR Søknaden avslås med begrunnelse i 5 i Fauske kommunes retningslinjer for kulturstøtte. Tiltaket bør være åpent for alle. DRIF-034/10 VEDTAK Søknaden avslås med begrunnelse i 5 i Fauske kommunes retningslinjer for kulturstøtte. Tiltaket bør være åpent for alle. 034/10: KLAGEBEHANDLING BARNEHAGEOPPTAK B-SAK DRIF-034/10 VEDTAK Marlen Rendall Berg (SP) stilte spørsmål med egen habilitet. Berg ble enstemmig erklært habil. INNSTILLING TIL KLAGENEMNDA:

14 Klage nr. 1: Fra NN og NN angående avslag på plass for NN. Klagen avslås. Klage nr. 2: Fra NN angående avslag på plass for NN. Klagen avslås. Klage nr. 3: Fra NN og NN angående avslag på søknad om overføring av plass fra Stemland gårdsbarnehage til Tinkeliheia barnehage. Klagen avslås. Muligheter for overføring til annen sentrumsbarnehage enn Tinkeliheia vil imidlertid bli vurdert ved ledig kapasitet.

15

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 021/13-041/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 17:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.12.2012 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 163/12-164/12 Møte nr: 15/2012 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG I~ i l, i i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 04.09.2012 kl.: 10:00. - 18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 088/12-095/12 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013.

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 21.03.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 012/13-020/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer